Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)"

Transkriptio

1 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Englannin kielen ja kulttuurin siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä englannin kielen ja kulttuurin opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa englannin kieleen ja kulttuuriin vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh Siirtohaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

2 2 Englannin kielen ja kääntäminen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä englannin kielen ja kääntämisen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa englannin kieleen ja kääntämiseen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen englannin kielen ja kääntämisen perusopinnot Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh Siirtohaku, Erityisopettaja, Joensuu Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v) Erityisopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa, kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava toisessa yliopistossa valintakokeen kautta myönnetty opiskeluoikeus KK- ja KM -tutkintoihin johtavassa vastaavassa erityisopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa. Lisäksi hakijalta edellytetään suoritetut erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op) sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot on oltava suoritettuna viimeistään Hakemuksen liitteet (hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot tai opintorekisteriotteet suoritetuista yliopistollisista opintokokonaisuuksista) lähetetään skannattuina sähköpostin liitetiedostona viimeistään

3 klo osoitteeseen Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, liitetään mukaan myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa., Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Erityispedagogiikka PL 111, Joensuu s-posti: puh , Siirtohaku, Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, Joensuu Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija -hakukohteen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on seitsemän (7). Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa, kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava vastaavan tasoinen jonkin oppiaineen opinto-oikeus tai opinto-oikeus vastaaviin opintoihin joko Itä-Suomen yliopistossa tai muussa yliopistossa. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä opiskelija, joka on suorittanut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) sekä sen lisäksi vähintään yhden muun yliopistotasoisen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov). Mikäli kriteerit täyttäviä siirtohakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Varasijoille asetetaan loput valinnan perusteiden mukaisesti kelpoiset hakijat. Opiskelija valitsee pääaineensa (kasvatus- tai aikuiskasvatustiede) opinto-oikeuden saatuaan. Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoista sekä muista suoritetuista opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään Hakemuksen liitteenä hakijan on toimitettava selvitys opiskelupaikasta ja tutkinnoista/opinnoista. Hakemuksen liitteet, eli todistuskopio ja/tai opintosuoritusrekisteriote toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen viimeistään klo Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä

4 4 todistuksista opintojen alkaessa., Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus PL 111, Joensuu s-posti: puh Siirtohaku, Kotitalousopettaja, Savonlinna Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v) Kotitalousopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on opinto-oikeus toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään , hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään klo Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/kotitalousopettajakoulutus Hallintopalvelukeskus, PL 86, Savonlinna s-posti: puh ,

5 5 Siirtohaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Kulttuurintutkimuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta valintaperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Mikäli hakija haluaa siirto-opiskelijana siirtyä opiskelemaan kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan pääaineena mediakulttuuri ja viestintä, menettely on seuraava: Siirtoa hakeva tekee hakemuksensa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan. Sen lisäksi hakijan tulee erikseen hakea mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen aineopintojen opinto-oikeutta, koska oppiaineessa on aineopintoihin erillinen haku. Haku tapahtuu elokuussa ja vuosittain valitaan 15 opiskelijaa. Hakijan aikaisemmin suorittamien opintojen vastaavuus mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineessa tarkistetaan erikseen. Lisätietoja mediakulttuurin lehtorilta Johanna Uotiselta, sähköposti ja /mediakulttuuri-ja-viestinta. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä hakuperusteena olevan oppiaineen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen jonkin kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman oppiaineen perusopinnot. Mikäli hakija haluaa pääaineekseen mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen, hänen tulee erikseen hakea oppiaineen aineopintojen opinto-oikeutta. Lisätietoja mediakulttuurin lehtorilta Johanna Uotiselta, sähköposti ja /mediakulttuuri-ja-viestinta. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla /siirto-opiskelijamenettelyt. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh

6 6 Siirtohaku, Käsityönopettaja, Savonlinna Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v) Käsityönopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on opinto-oikeus toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään , hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään klo Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/käsityönopettajakoulutus Hallintopalvelukeskus, PL 86, Savonlinna s-posti: puh , Siirtohaku, Lastentarhanopettaja, Savonlinna Kasvatustieteen kandidaatti (3v) Lastentarhanopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään yhden vuoden, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijat valitaan suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista, jotka tulee olla opintorekisterissä viimeistään , hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään klo Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen

7 7 Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/lastentarhanopettajakoulutus Hallintopalvelukeskus, PL 86, Savonlinna s-posti: puh , Siirtohaku, Luokanopettaja, Joensuu Siirtohaku, Luokanopettaja, Savonlinna Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v) Luokanopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on Joensuussa kahdeksan (8) ja Savonlinnassa kahdeksan (8). Hakija, jolla on opinto-oikeus luokanopettajakoulutuksessa toisessa yliopistossa tai n toisella kampuksella, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään , hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään klo Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen (Joensuun hakevat) ja (Savonlinnaan hakevat). /Joensuu: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Luokanopettajakoulutus, Joensuu s-posti: puh , /Savonlinna:

8 8 Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/luokanopettajakoulutus Hallintopalvelukeskus, PL 86, Savonlinna s-posti: puh , Siirtohaku, Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, Joensuu Teologian kandidaatti ja teologian maisteri (3v+2v) Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, siirtohaku, Joensuu Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Jono 1. Kandidaattivaiheen opiskelija toisessa suomalaisessa yliopistosta (opintooikeus TK ja TM) 2. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM) Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Soveltuvien opintojen määrä 2. Opintomenestys 5 1. Teologian opintojen laajuus 2. Opintomenestys 1) Toisesta suomalaisesta yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään viisi (5) kandidaattivaiheen opiskelijaa, joilla on lähtöyliopistossaan teologian kandidaatin ja maisterin opinto-oikeus. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti hakijan suorittamien, TK/TM -tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti hakijan opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella. Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä teologiset perusopinnot 60 op tai yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. 2) sta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään viisi (5) kandidaattivaiheen opiskelijaa, joilla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus ja lisäksi ilman kiintiötä kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa TK- ja TM -opinto-oikeus. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään hakijan suorittamien teologian opintojen laajuuden ja opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella.

9 9 Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä yleisen teologian perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3/5. Laajemmat teologian opinnot katsotaan hakijan eduksi. Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote sekä läsnäolotodistus. Läntisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa -palvelussa. Tarkemmat ohjeet osaston verkkosivuilla. Teologian osasto p tai käyntiosoite: Yliopistokatu 4, Joensuu Siirtohaku, Läntinen teologia, opetusala, Joensuu Teologian kandidaatti ja teologian maisteri (3v+2v) Läntinen teologia, opetusala, siirtohaku, Joensuu Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Jono 1. Kandidaattivaiheen opiskelija ssa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM) Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Soveltuvien opintojen määrä 2. Opintomenestys sta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään yksi (1) kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus tai jolla on ortodoksisen teologian TK- ja TM -opinto-oikeus. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään hakijan suorittamien teologian opintojen laajuuden ja opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella. Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä yleisen teologian perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3/5. Laajemmat teologian opinnot katsotaan hakijan eduksi. Hakijalla täytyy myös olla voimassa oleva opinto-oikeus aineenopettajan pedagogisiin opintoihin tai aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettuina. Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote sekä läsnäolotodistus.

10 10 Läntisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa -palvelussa. Tarkemmat ohjeet osaston verkkosivuilla. Teologian osasto p tai käyntiosoite: Yliopistokatu 4, JOENSUU Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, Joensuu Teologian kandidaatti ja teologian maisteri (3v+2v) Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri, siirtohaku, Joensuu Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Jono 1. Kandidaattivaiheen opiskelija toisessa suomalaisessa yliopistosta (opintooikeus TK ja TM) 2. Kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM) Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Soveltuvien opintojen määrä 4. Opintomenestys 2 3. Teologian opintojen laajuus 4. Opintomenestys 1) Toisesta suomalaisesta yliopistosta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään kaksi (2) kandidaattivaiheen opiskelijaa. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti hakijan suorittamien, TK/TM -tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti hakijan opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella. Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. 2) sta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään kaksi (2) kandidaattivaiheen opiskelijaa, joilla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus ja lisäksi ilman kiintiötä kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on läntisen teologian koulutusohjelmassa TK- ja TM -opinto-oikeus. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään hakijan suorittamien teologian opintojen laajuuden ja opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella.

11 11 Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3/5. Laajemmat teologian opinnot katsotaan hakijan eduksi. Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote sekä läsnäolotodistus. Ortodoksisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa -palvelussa. Tarkemmat ohjeet osaston verkkosivuilla. Teologian osasto p tai käyntiosoite: Yliopistokatu 4, Joensuu Siirtohaku, Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu Teologian kandidaatti ja teologian maisteri (3v+2v) Ortodoksinen teologia, opetusala, siirtohaku, Joensuu Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Jono 1. Kandidaattivaiheen opiskelija ssa (opinto-oikeus muu kuin TK ja TM) Valittavat Tasapisteissä ratkaisee Teologian opintojen laajuus 2. Opintomenestys sta voidaan siirto-opiskelijaksi valita enintään yksi (1) kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM -opinto-oikeus tai jolla on läntisen teologian TK- ja TM -opinto-oikeus. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään hakijan suorittamien teologian opintojen laajuuden ja opintomenestyksen (painotettu keskiarvo) perusteella. Hakijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3/5. Laajemmat teologian opinnot katsotaan hakijan eduksi. Hakijalla täytyy myös olla voimassa oleva opinto-oikeus aineenopettajan pedagogisiin opintoihin tai aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettuina.

12 12 Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote sekä läsnäolotodistus. Ortodoksisen teologian koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehdon tai opinto-oikeuden muutosta hakevat siirto-opiskelijat eivät hae siirtoa -palvelussa. Tarkemmat ohjeet osaston verkkosivuilla. Teologian osasto p tai käyntiosoite: Yliopistokatu 4, Joensuu Siirtohaku, Psykologia, Joensuu Psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3v+2,5v) Psykologian siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Toisessa suomalaisessa yliopistossa psykologian kandidaatin ja maisterin opintoihin hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut psykologian perusopinnot, voidaan ottaa hakemuksesta siirto-opiskelijana suorittamaan psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa on. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta opintomenestyksen (psykologian perusopintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään , hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään klo Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Psykologian koulutus PL 111, Joensuu s-posti: puh uef.fi /filtdk

13 13 Siirtohaku, Ruotsin kieli, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Ruotsin kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ruotsin kielen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä ruotsin kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa ruotsin kieleen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen ruotsin kielen perusopinnot. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla uef.fi/hae /siirto-opiskelijamenettelyt. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh Siirtohaku, Saksan kieli, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Saksan kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta saksan kielen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

14 14 Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä saksan kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa saksan kieleen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen saksan kielen perusopinnot. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla uef.fi/hae /siirto-opiskelijamenettelyt. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh Siirtohaku, Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Suomen kielen ja kirjallisuuden siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta hakuperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä suomen kielen tai kirjallisuuden opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytyn siirto-opiskelijan pääaine määräytyy sen perusteella, minkä oppiaineen suorituksiin valinta perustuu. Mikäli hakija saa opinto-oikeuden pääaineena kirjallisuus, hänellä ei automaattisesti ole sivuaineoikeutta suomen kieleen. Halutessaan hän voi hakea sitä sivuainevalintaperusteiden mukaisesti. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa.

15 15 Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa suomen kieleen tai kirjallisuuteen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen sen oppiaineen (suomen kieli tai kirjallisuus) perusopinnot, jonka hän haluaa vaihtaa pääaineekseen. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla uef.fi/hae /siirto-opiskelijamenettelyt. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä. Humanistinen osasto s-posti: puh Siirtohaku, Venäjän kieli, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) Venäjän kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä venäjän kielen opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ammattikorkeakouluopiskelijaa ei voida ottaa siirto-opiskelijaksi, ei myöskään ulkomaisessa yliopistossa opiskelevaa. Filosofisessa tiedekunnassa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat voivat hakea pääaineen vaihtoa venäjän kieleen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja. Hakijan edellytetään suorittaneen venäjän kielen perusopinnot. Yliopiston sisäisiä siirtoja sekä pääaineen vaihtamista koskevat menettelyt ja ohjeistus on julkaistu yliopiston verkkosivulla uef.fi/hae /siirto-opiskelijamenettelyt. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä.

16 Humanistinen osasto s-posti: puh

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla

Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinta Itä-Suomen yliopiston siirto-opiskelijavalinnalla tarkoitetaan toisesta yliopistosta Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana hakevia (ks. ryhmät myöhemmin

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus

Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisäisen siirto-opiskelijavalinnan ohjeistus Itä-Suomen yliopiston sisällä siirtoa tai pääaineen vaihtoa hakevan opiskelijan kannattaa tutustua hakukohteen yksityiskohtaisten valintaperusteiden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2017 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2017 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen tiedekunta kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 274 193 31 (1) 30 82,93 31,6

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta

Filosofinen tiedekunta Filosofinen tiedekunta Filosofinen tiedekunta toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Tiedekunnassa on neljä osastoa: humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2018 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2018 ) Filosofinen tiedekunta Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, 65 (10) 340 235 59 (4) 55 83,13 30,57

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2017 Tämä opas sisältää Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan vuoden 2017 sivuaineopintojen opiskelijavalinnan kriteerit.

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2015

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2015 5.1.2015 1 Lukijalle! Käsissäsi oleva opas sisältää Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan vuoden 2015 sivuaineopintojen

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä?

Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä? UEF Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä? Hyödynnä kevään 2019 valintayhteistyön mahdollisuuksia ja hae Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuksiin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan tilannekatsaus

Opiskelijavalinnan tilannekatsaus Opiskelijavalinnan tilannekatsaus Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta 2019 Itä-Suomen yliopiston abi-päivät, 12.11.2018 Kuopio ja 16.11.2018 Joensuu Opiskelijavalinta 2019 Ensikertalaisuus: hakija

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAISUUKSIEN VALINTAPERUSTEET Valinnaiset opinnot on tarkoitettu

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta

Oulun yliopiston koulutustarjonta n koulutustarjonta Yhteishaku Oulun yliopistossa Aloituspaikkoja vuosittain n. 2 100 Kevään 2018 hakijaennätys n. 15 000 hakijaa Hakijoista n. 5 800 ensisijaista Syksyllä 2019 n. 1 900 aidosti uutta opiskelijaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30)

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2019 Filosofinen tiedekunta Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, 65 (10) 410 331 60 (4) 56 85,66 32,09 Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAI- SUUKSIEN VALINTAPERUSTEET Nämä valintaperusteet koskevat

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2014

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2014 3.1.2014 1 Lukijalle! Käsissäsi oleva opas sisältää Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan vuoden 2013 sivuaineopintojen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 2(18) SISÄLTÖ 1. Maisteriohjelmat ja aloituspaikat 1.1 Yleinen hakukelpoisuus maisteriohjelmiin

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Järjestämisoikeus -kausi

Järjestämisoikeus -kausi Oppilaitos Tiedekunta / laitos Opintokokonaisuus/opintojakso Japanin kieli ja kulttuuri/perusopinnot/lähiopetus Englannin kielen perusopinnot/lähiopetus/integroit u opetus Englannin kieli ja kulttuuri,

Lisätiedot

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus Valintaperusteet ja hakumenettely perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien suomenkielisiin monialaisiin opintoihin (60 op) 2018-2019 Monialaiset opinnot ja niiden antama kelpoisuus

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2019

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2019 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, FILOSOFINEN TIEDEKUNTA SIVUAINEOPINTOJEN HAKUOPAS 2019 Tämä opas sisältää Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan vuoden 2019 sivuaineopintojen opiskelijavalinnan kriteerit.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistuminen keväälle 2020

Opiskelijavalintojen uudistuminen keväälle 2020 Opiskelijavalintojen uudistuminen keväälle 2020 Itä-Suomen yliopiston OPO / TE-palvelut -infotilaisuudet 19.9.2018 Kuopio ja 20.9.2018 Joensuu Pisteytystyökalusta todistusvalinnan kriteereihin OKM julkaisi

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa

Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajan pedagogiset opinnot Itä- Suomen yliopistossa Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017 18.5.2017 Pertti Väisänen, professori, varadekaani UEF, 4 tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

filosofinen tiedekunta

filosofinen tiedekunta filosofinen tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Suomen kieli ja kirjallisuus Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ruotsin kieli Saksan kieli Venäjän

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot