Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi 20.2.2012"

Transkriptio

1 Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 1

2 Oma tausta: Alma mater: Turun yliopisto (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) FM 1999 FL 2001 FT 2008 Työura: assistentti, Turun yliopisto: yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto: post doc -tutkija (Koneen säätiö), Helsingin yliopisto:

3 Uralilaiset kielet: itämerensuomalaiset kielet: suomi, karjala, lyydi, vepsä, inkeroinen, vatja, viro ja liivi saamen kielet: etelä-, uumajan-, piitimen-, luulajan-, pohjois-, inarin-, koltan-, kildinin- ja turjansaame mordvalaiskielet: ersä ja mokša mari: niittymari ja vuorimari permiläiset kielet: komi ja udmurtti ugrilaiset kielet: unkari, hanti ja mansi samojedikielet: nenetsi, enetsi, nganasani ja selkup 3

4 Uralilaisten kielten puhuma-alueet Lähde: Sukukansavaliokunta (http://www.helsinki.fi/hyy/skv/sukukansat.html) 4

5 Oma tutkimus: morfosyntaktista tutkimusta: negaatio, abessiivisija erityisesti mordvalais- ja permiläiskielet teoriatausta: kielitypologia tutkimusaineisto: elektroniset kielikorpukset muu (sähköinen) tekstiaineisto äidinkieliset informantit vähemmän tunnettujen kielten vähemmän tunnettujen kieliopillisten ilmiöiden kuvaaminen ja analysointi 5

6 Vähemmän tunnettujen kielten vähemmän tunnetut kieliopin ilmiöt esim. mordvalais- ja permiläiskielet tutkimusta (1700 )1800-luvulta alkaen sanastoja, sanakirjoja, kielioppeja, erikoistutkimuksia lauseopillista tutkimusta suhteellisen vähän julkaisukielet: Venäjällä (ja Neuvostoliitossa) venäjä fennougristisissa julkaisuissa erityisesti saksa, suomi, unkari, venäjä englanti enenevässä määrin 2000-luvulla kielet jääneet vähälle huomiolle kansainvälisessä yleiskielitieteellisessä tutkimuksessa 6

7 Morfosyntaksi morfologia eli muoto-oppi syntaksi eli lauseoppi morfosyntaksi = morfologian ja syntaksin yhteisalue synkroninen näkökulma: kieliopin kuvaaminen millaisia funktioita muoto-opillisilla elementeillä on lauseyhteyksissä diakroninen näkökulma: kieliopillisen muutoksen kuvaaminen miten muoto-opillisten elementtien funktiot muuttuvat / ovat muuttuneet 7

8 Kielitypologia funktionaalis-typologinen lähestymistapa kielten vertailu rakennetyyppien mukaan rakenteiden yhtäläisyydet ja erot rakenteiden lainalaisuudet yleensä suuret otokset huom! kielisukulaisuus ei ratkaisevaa synkroninen näkökulma: millaiset kieliopilliset ilmiöt kielissä mahdollisia diakroninen näkökulma: millaiset kieliopilliset muutokset kielissä mahdollisia 8

9 Esim. statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden negaatio mordvalaiskielissä mordvalaiskielten negaatio kielitypologista taustaa vasten: minkä tyyppisiä kiellonmerkitsimiä esiintyy? millaisissa funktioissa eri kiellonmerkitsimiä käytetään? miten myönteiset ja kielteiset lauseet poikkeavat toisistaan? miten statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden negaatio poikkeaa muiden lauseiden negaatiosta? miten mordvalaiskielten negaatio on kehittynyt (vrt. negaation kehityksen yleiset lainalaisuudet)? 9

10 Esim. statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden negaatio mordvalaiskielissä mordvalaiskielten negaatio kielitypologista taustaa vasten: minkä tyyppisiä kiellonmerkitsimiä esiintyy? millaisissa funktioissa eri kiellonmerkitsimiä käytetään? miten myönteiset ja kielteiset lauseet poikkeavat toisistaan? miten statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden negaatio poikkeaa muiden lauseiden negaatiosta? miten mordvalaiskielten negaatio on kehittynyt (vrt. negaation kehityksen yleiset lainalaisuudet)? 10

11 Tutkimusaineisto MORMULA (Mordvan muoto- ja lauseopin arkisto) elektroninen tekstikorpus (Turun yliopisto) folkloristisia tekstejä luvun taitteesta sekä kaunokirjallisia tekstejä 1900-luvulta Sjatko ersänkielinen kulttuuriaikakauslehti 1/1998, 1/1999, 1/2000 Mokša mokšankielinen kulttuuriaikakauslehti 1/1998, 1/1999, 1/2000 evankeliumitekstejä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit molemmilla kielillä 11

12 Maailman kielissä esiintyvät kiellonmerkitsintyypit Ns. standardinegaatio: kieltoverbi kieltopartikkeli epäitsenäinen kieltomorfeemi kielteinen nomini (Payne, John R. 1985: Negation. Shopen, Timothy (toim.): Language typology and syntactic description. Volume I. Clause structure. Cambridge.) 12

13 Mordvalaiskielten kiellonmerkitsimet (E = ersä, M = mokša) Kiellonmerkitsimen tyyppi Kieltopartikkelit Kieltoverbit Epäitsenäinen kieltomorfeemi Kielteiset nominit Kiellonmerkitsimen muoto E a; avoľ; apak M af; apak E eź-; iľ-; avoľ-; avoľkseľ- M əź- / iź-, aš-; ťa-; afəľ-; afəľəksəľ- M -fťäŕa- / -fťäŕä- E araś M aš 13

14 Statiivista suhdetta ilmaisevat lauseet ( Predikaatiotyyppi Luokka Ekvaatio Ominaisuus Omistus Lokaatio Eksistenssi Esimerkki suomesta Mansikka on marja. Iltatähti on (sama kuin) Aamutähti. Poika on iloinen. a) Pojalla on kirja. b) Kirja on pojan. Poika on pihalla. Puutarhassa on keinu. (Pajunen, Anneli 2000: Suomen ominaisuuspredikaatio ja tyyppi olla sairaana. Pajunen, Anneli (toim.): Näkökulmia kielitypologiaan. Suomi 186. Helsinki. Payne,Thomas E. 1997: Describing morphosyntax. A guide for field linguists. Cambridge.) 14

15 Statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden negaatio mordvalaiskielissä Predikaatiotyyppi Luokka, ekvaatio ja ominaisuus (Mansikka ei ole marja. Iltatähti ei ole aamutähti. Poika ei ole iloinen.) Omistus b) (Kirja ei ole pojan.) Lokaatio a) (Poika ei ole pihalla [vaan jossain muualla].) Lokaatio b) (Poika ei ole pihalla.) Eksistenssi (Puutarhassa ei ole keinua.) Omistus a) (Pojalla ei ole kirjaa.) Kiellonmerkitsin (preesens) E a; avoľ M af E, M apak E a; avoľ M af E a; avoľ M af E araś M aš E araś M aš E araś M aš 15

16 Kielitypologian anti yksittäisten kielten (kieliryhmien) kuvaamiselle valmiit mallit ennestään heikosti tunnettujen kielten kuvaamiselle esim. morfosyntaktisten piirteiden kirjavuus maailman kielissä kuitenkin yleensä luokiteltavissa muutamiin tyyppeihin synkroninen näkökulma: millaiset kieliopilliset ilmiöt kielissä mahdollisia diakroninen näkökulma: millaiset kieliopilliset muutokset kielissä mahdollisia 16

17 Yksittäisten kielten (kieliryhmien) kuvaamisen anti kielitypologialle itse luokittelut: valmiiden luokitteluiden testaaminen luokitteluiden tarkennus uudet luokittelukategoriat tutkijoiden yhteistyö: yksittäisten kielten erityistuntemus + kielitypologien näkemysten laaja-alaisuus = mahdollisimman kattava kuva ihmiskielen ominaisuuksista 17

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para SUSA/JSFOu 94, 2013 Ilona Rauhala (Helsinki) Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para 1. Johdanto 1.1. Tutkimusaihe ja tavoitteet Tämä artikkeli käsittelee suomalais-permiläistä adjektiivia

Lisätiedot

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa lektiot Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa Rigina Turunen Väitöksenalkajaisesitelmä 4. kesäkuuta 2010 Helsingin yliopistossa Omana aikanamme lajien kehitykselle on tyypillisistä diversiteetin väheneminen

Lisätiedot

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

Uralica Helsingiensia4

Uralica Helsingiensia4 Kenttäretkistä tutkimustiedoksi Uralica Helsingiensia4 Kenttäretkistä tutkimustiedoksi Toimit taneet Paula KoKKonen ja anna kurvinen Helsinki 2010 Paula Kokkonen, Anna Kurvinen (toim.): Kenttäretkistä

Lisätiedot

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen?

Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Minulla on aivan paljon rahaa. Elementtirakenteita kielenopetukseen? Jarmo Harri Jantunen Oulun yliopisto Esityksessäni tarkastelen, millä tavalla sanastoa voisi opetuksessa käsitellä kontekstuaalisena

Lisätiedot

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL otimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin vuonna 2000 suunnittelemaan saamelaiskielten sanojen alkuperää selvittelevää hanketta. Asiasta todennäköisesti kiinnostuneille

Lisätiedot

Nollapersoonalause suomessa ja virossa

Nollapersoonalause suomessa ja virossa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 334 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Nollapersoonalause suomessa ja virossa Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta Hanna

Lisätiedot

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 Janne SAARIKIVI (Helsinki) Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 1. Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien historiallista taustaa 1.1. Uralilaisten kieliyhteisöjen monikieliset

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN

SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN Suomalainen Tiedeakatemia Nuorten Akatemiaklubi 2013 2014, 28.4.2014 FT Kirsi-Maria Nummila Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus/ Suomen kieli

Lisätiedot

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Heli Pekkarinen Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu,

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela ja Hirame Hyōryūki Pro gradu -tutkielma Suomen ja sen sukukielten

Lisätiedot

Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä

Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä Fakultatiivisten kieltoainesten ja kieltoverbin ellipsin suhteesta itämerensuomalaisissa kielissä ILKKA SAVIJÄRVI Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä negaatiota ilmaistaan e-vartaloisen kieltoverbin

Lisätiedot

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Jaakko Häkkinen 25.11.2011

Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Varoitus! Tämä ei ole lyhytsanainen esitelmärunko vaan pikemminkin PowerPoint-muotoinen artikkeli, jossa lukijan eteen vyörytetään tuhdisti tietoa kokonaisin virkkein. Esitys

Lisätiedot

Suomen kieli maailman kielten joukossa

Suomen kieli maailman kielten joukossa lektiot Suomen kieli maailman kielten joukossa ANNELI PAJUNEN Virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa 22. toukokuuta 2002 Maallikon käsitys kielestä ja erityisesti omasta äidinkielestään poikkeaa

Lisätiedot

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Milka Toikko Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Maisterintutkielma Reetta Niinisalo Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

»KU ON KIELI KERRAN TEHTY,

»KU ON KIELI KERRAN TEHTY, lektiot»ku ON KIELI KERRAN TEHTY, NIIN SE PITÄS SÄILYTTÄÄ» MAGDOLNA KOVÁCS Väitöksenalkajaisesitelmä Åbo Akademissa 20. joulukuuta 2001 Arvoisa vastaväittäjä, arvoisa kustos, arvoisat kuulijat! Elämälle

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Henrika Kurkimäki Kandidaattitutkielma Finska, kandidatkurs, 30 hp Stockholms Universitet Sisällys 1. Johdanto...3 2. Käsitteet ja teoriat...6 3. Suomen aineiston

Lisätiedot

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin DISSERTATIONES LINGUISTICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 21 KERSTEN LEHISMETS Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin kognitiivista semantiikkaa DISSERTATIONES LINGUISTICAE

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija

Suomen mennä ja lähteä vertailussa: lähtökohtana vironkielinen suomenoppija RAILI POOL or in part. At this particular stage of their learning process, a communication strategy common to all learner subjects faced with the need to signal a comprehension difficulty to their collocutor

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Elina I. López LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 25.02.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN

NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN Emakeele Seltsi aastaraamat 52 (2006), 69 86 NÄKÖKULMIA SUOMEN KIELEN AISTIHAVAINTOVERBEIHIN TUOMAS HUUMO Tiivistelmä. Artikkeli käsittelee suomen kielen aistihavaintoverbejä kognitiivisen kielitieteen

Lisätiedot

IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT...

IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT... IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT... R iho Grünthal (1999) perää analyysia indoarjalaisen miestä, ihmistä yms. tarkoittavan sanueen epäkelpoudesta merja-etnonyymin lähteeksi. Kyseinen sana-aines on liitetty

Lisätiedot

KVEENIN KIELEN KALA- JA MERIELÄINSANASTOA

KVEENIN KIELEN KALA- JA MERIELÄINSANASTOA Siksi Kapialan tutkimusta on syytä tarkastella psykiatrian nimityskäytäntöjä koskevana perusselvityksenä, kielenkäytön ja erilaisten todellisuuksien merkityssuhteita luotaavana pohdiskeluna, joka tuo selkeästi

Lisätiedot