Sofia-opisto, Fuengirola Yrjö Lauranto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sofia-opisto, Fuengirola 1.2.2012 Yrjö Lauranto yrjo.lauranto@uta.fi"

Transkriptio

1 Sofia-opisto, Fuengirola Yrjö Lauranto

2 Miten kielisukulaisuutta tutkitaan? Historiallis-vertaileva kielentutkimus Kielisukulaisuus ja verisukulaisuus Uralilaiset kielet Saamen kielet Suomi ja suomen lähisukukielet Suomen valtion kielitilanne

3

4

5 HY:n sanskritin ja vertailevan kielitieteen professori toimitti ensimmäisen sugr. sanakirjan Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustajia valtavan kenttätyön ja tutkimuksen suunnittelija ja järjestäjä muutkin kielet folklore, kultturintutkimus, historia, arkeologia sugr. kielten sukupuu

6 Suomen kanzalazet vallitah prezidentu valličendas. Valličendu pietäh joga kuvves vuozi. Prezidentu johtau Suomen ulgopoliitiekkua yhtes halličuksen ker. Suomâ aalmugjesâneh väljejeh president vaaljâst. Presidentvaaljâ uárnejuvvoo kuuďâ ive kooskâi. President jooďeet Suomâ olgopolitiik oovtâst haldâttâssáin. Lää ddjânnam meerla va lljee presideent vaalin. Presidenttvaal riâžžât kuuđ ee jj kõõskin. Presidentt jåå đat ålggpolitiikk õõutsââ jest halltõõzzin. Suoma riikkavuložat válljejit presideantta válggas. Presideantaválga lágiduvvo guđa jagi gaskkaid. Presideanta jođiha Suoma olgopolitihka ovttas ráđđehusain.

7 luonnontieteiden vaikutus kielentutkimukseen Charles Darwin 1859: Lajien synty kieli vertautuu eläviin organismeihin: monimutkaistuminen ajassa nykyinen metaforinen tutkimuskäsitteistö kielisukulaiset: kieliperhe; äitikieli, tytärkieli, sisarkieli; periytyminen August Schleicher kielten synty kasvu rappio kuolema Stammbaumtheorie (1853)

8 Sukulaisuus on ennen kaikkea tietoa sukulaisuudesta. Ei ole olemassa mitään suomalais-ugrilaista rotua, ei kulttuuria, ei geenejä. On vain vajaat kaksisataa sanaa, jotka sitovat uralilaisen kielikunnan seitsemän tuhannen vuoden takaiseen muinaisuuteen, ja vajaat kolmesataa sanaa, jotka kertovat viiden tuhannen vuoden takaisesta yhteiselämästä. Johanna Laakso Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

9 Historiallis-vertaileva kielentutkimus Oletus 1: Kielet syntyvät (tavallisesti) vähitellen aikojen kuluessa murteista. Tähän johtaa eri ihmisryhmien eriytyminen (fyysisesti) toisistaan niin, että kontaktit katkeavat. Oletus 2: Tietty sanaston ja rakenteiston osa säilyy paremmin ja kauemmin. Oletus 3: Muinaisen kielimuodon piirteiden pitää näkyä useammassa tytärkielessä. Oletus 4:Aikojen kuluessa tapahtuneet kielelliset muutokset ovat säännöllisiä tai ainakin suurin osa muutoksista on säännöllisiä. Oletus 5: Muinaiskielten kehityksessä ei ole tapahtunut periaatteellisessa mielessä mitään dramaattisesti erilaista kuin nykykielissä tapahtuu (kielihistoriallinen yhtäläisyysperiaate).

10 1. Kielialueen laajeneminen Rooman imperiumi 2. Ihmisryhmän muutto Metsäsuomalaiset Juutalaisespanja Unkari ja unkarilaiset 3. Vieraan väestön aiheuttama eristyminen Itämerensuomi ja mordva 4. Hallinnollinen raja Suomi ja karjala Suomi ja meänkieli 5. Luonnon määräämät rajat ja luonnonmullistus Nykyiset saamen kielet 6. Asutuksen kiinteytyminen

11

12 X oon se kieli mitä X:t oon puhuhneet ja vielä tääpänäki puhhuuvat, ja mikä oon säilyny ruottalaistumisen ja norjalaistumisen läpi minuriteettikielenä. Minun mielestä Torniolakson meiän kieliki oon vanhaa X tahi vanhaala meiđän kielelä kaihnuunkieli.

13

14 Sanasto, joka liittyy ihmisruumiiseen (fysiologiaan ja anatomiaan), sukulaisuussuhteisiin, lähiympäristöön ja perustoimintoihin Ihminen ja ihmissuhteet: anoppi, emä, isä, miniä, nato, neiti, setä, vävy Ruumiinosat, fysiologia ja fyysis-psyykkiset toiminnot: jänne, kusi, kyynel, luu, maksa, muna, polvi, poski, pää, silmä, suoni, suu, sydän, syli; elää, imeä, kuolla, niellä, nuolla, pelätä, tuntea Eläimet: kala, koira, kyy, pesä, pyy, varis Luonto: joki, koivu, kuu, kuusi, maa, muurain, putki, puu, suvi, tuomi Pyyntikulttuuri ja työ: jousi, nuoli, otava, punoa, sysi, tuli, tymä, äimä Liike, liikuttaminen ja vaihto: askel, kantaa, kulkea, mennä, myydä, panna, soutaa, suksi, tuoda, uida Asento ja sijainti: ala, taka Kieliopilliset sanat: pronomini(vartalo)t: e(ttä), ken, ku(ka), me, mi(kä), minä, se, sinä, te, tämä; lukusanat: kaksi, viisi; kieltoverbi: e(n)

15 Puhe ja ääntäminen (fonologia) Tavurakenne ja rytmiikka (painotus) Ero pitkän ja lyhyen äänteen välillä Vokaalisointu Synteettisyys Sanojen moniosaisuus: johtimet, taivutustunnukset, possessiivisuffiksit, kliitit Sijamuotojen runsaus Pääteainesten liittäminen vartaloon liimaamisesta sulautumiseen (agglutinaatiosta fuusioon)

16 suomi saame mordva mari udmurtti komi obinugr. unkari samojedi vesi veď wüt vu va (m) wiƭ víz (j) jī (vete-) kaksi guokte (e) kok(ət) kık kık (m) kiƭ két śiďè kavto al(a) vuolle (e) al- ül- ul uv, ul- (m) jal- al- (j) ηil nimi nâmmâ ľem lüm ńim ńim (m)nam (h) nem név (j) ńim' käsi (käte-) giettâ (e) keď, (m) käď kit ki ki (m) kǟt, (h) köt kéz

17 pohjoissamojedikielet enetsi (jeniseinsamojedi) (100) nenetsi (jurakki) (27 000) nganasani (tavgi ~ taugi) (1 000) juratsi eteläsamojedikielet selkuppi (ostjakkisamojedi) (1 700) kamassi matori

18

19 Ugrilaiset kielet unkari ( ) obinugrilaiset kielet hanti (ostjakki) (12 000) itä-, etelä- ja pohjoishanti mansi (voguli) (3 000) etelä-, itä-, pohjois- ja länsimansi

20 Permiläiset kielet komi (syrjääni) (komi)permjakki ( ) komi(syrjääni) ( ) udmurtti (votjakki) ( ) Marin kielet (tšeremissi) niittymari (itämari) ( ) vuorimari (länsimari) (25 000) Mordvalaiset kielet ersä ( ) mokša ( )

21

22

23

24 1. eteläsaame (300) 2. uumajansaame (20) 3. piitimen- l. arjeploginsaame (20) 4. luulajan- l. jokkmokkinsaame (2 000) 5. pohjois- l. norjansaame (30 000) 6. koltansaame (330) 7. inarinsaame (300) 8. kildininsaame (650) 9. turjansaame (5) 10. akkalansaame 11. keminsaame

25 kotiseutualue: Utsjoki, Inari, Enontekiö, Sodankylä yleissivistävässä koulussa äidinkielenä ja valinnaisaineena pohjois-, inarin- ja koltansaame ylioppilastutkinto v:sta 1994

26 Äätj miin, ki lak täivest. Paisse läos tu nammat. Alda pootos tu väldegodde. Läos tu taattot nou täivest, ku ädnamest. Adde miji täb päiv miin juokpäiv laip. Ja adde miji miin suddoit addagas, nou ku miieg addep miin velvolidäme. Ja ale sääte miin kjäusaussi. Mutto tjouta miin pahast. Tälle tu li väldegodde, vuöjme ja kudne ijankaikisest. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

27 Paavo Harakka Pellon kynnändä Hebo astuu pitkin sargua, muzikka pidää käzil adrua. Kiändyy peldo mussal mullal, peittyy sängi, mänöö rullal. Vil l at on leikattu, puidu, ruokkoh otettu joga kuidu. Nyt pidäh varustuo enzi kezäh, kylvämäh jyvät tuassen pezäh. Lähde: kielenseura.fi/tekstit. html Kyndäjä kattsoo jälgie omua, ongo prostoida, vai tuloogo tsomua. Siid tuassen jatkaa matkua, kun i ilda matkan katkuah.

28 Ma sīeda kūliz eņtš izast. Mina rõkaandõb raandakiieldõ.

29

30 suomi meänkieli ( ) inkeroinen (300) karjala (murteet: varsinaiskarjala: vienankarjala ja eteläkarjala; aunuksenkarjala l. livvi) (20 000) lyydi (3 000) vepsä (12 000) vatja (20) viro ( ) liivi

31 suomen pohjoiskarjalaiset murteet = itäiset savolaismurteet vienankarjala = pohjoiskarjala eteläkarjala = varsinaiskarjalan etelämurteet tytärkarjalaiset murteet (Tihvinä, Tver, Valdai) suomen karjalaismurteet = kaakkoismurteet

32 inkeroinen ja inkeroiset inkeroismurteet inkerikot inkerinsuomi ja inkerinsuomalaiset Stolbovan rauha 1617 savakot ja äyrämöiset inkeroisen, vatjan ja inkerinsuomen kieliliitto

33 Suomen puhutuimmat kielet 12/ Kansalliskielet (suomi ja ruotsi) 2. Vähemmistö-kielet 1. Alueelliset viralliset kielet (inarin-, koltanja norjansaame) 2. Viralliset vähemmistökielet (suomal. viittomakieli, romani, karjala) 3. Muut vähemmistökielet (vanhat: venäjä, tataari, jiddiš; uudet: viro, somali, englanti jne.) 1. Suomi Ruotsi Venäjä Viro Somali Englanti Arabia Kurdi Kiina Albania Viittomakieli ~ Thai Vietnam Saksa Turkki Persia Romani ~ Espanja Karjala ~ Ranska Puola Unkari Saame 1 832

34 Hakulinen, Lauri Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Otava. Häkkinen, Kaisa Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. Helsinki: SKS. Koltansaame ponnistaa uuteen alkuun. Helsingin Sanomat Korhonen, Mikko Kielen synty. Helsinki: WSOY. Laakso, Johanna Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. SKST 729. Helsinki: SKS. Laakso, Johanna (toim.) Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. Helsinki: WSOY. Lehtinen, Tapani Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Tietolipas 215. Helsinki: SKS. Paunonen, Heikki Rintala, Päivi (toim.) Nykysuomen rakenne ja kehitys 2. Tietolipas 95. Helsinki: SKS. Saarikivi, Janne Eurooppalainen ja suomalais-ugrilainen Suomi. Kielikuvia 2. Suomalaisten uudet juuret. Tiede 10/2010. Suomen sanojen alkuperä I (1992), II (1995) ja III (2000). Helsinki: Kotus ja SKS.

35 Dia 3: Sukupuu Otto Donnerin mukaan: Häkkinen Dia 13: The Finno-Ugric People: Tiede-lehti Dia 15: Saamen kielet: Wikipedia/Lappi Dia 17: Itämerensuomalaiset kielet ja niiden päämurteet: Suomalais-Ugrilainen Seura (Riho Grünthal, Anneli Sarhimaa ja Arttu Paarlahti)

36 M. A. Castrénin seura Karjalan kielen seura l Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) Kotus: Karjalan kielen verkkosanakirja Tilastokeskus

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

Suomen kielen historia

Suomen kielen historia Suomen kielen historia Niina Kunnas 28.9. 30.9.2010 KURSSIN TAVOITTEET Miltä suomalaisten esihistoria näyttää kielitieteen näkökulmasta? Mistä suomalaiset ovat tulleet? Mikä suomessa ja sen lähimmissä

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi 20.2.2012

Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi 20.2.2012 Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta FT Arja Hamari Nuorten Akatemiaklubi 20.2.2012 Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 1

Lisätiedot

Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling

Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling Jaakko Häkkinen 18.11.2011 (päivitetty 21.11.2011) KANTAURALI Lyhenne: U Omakielinen nimitys: kënta-käxli (U: kantakieli ). Puhujia: 9

Lisätiedot

Jaakko Häkkinen 25.11.2011

Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Jaakko Häkkinen 25.11.2011 Varoitus! Tämä ei ole lyhytsanainen esitelmärunko vaan pikemminkin PowerPoint-muotoinen artikkeli, jossa lukijan eteen vyörytetään tuhdisti tietoa kokonaisin virkkein. Esitys

Lisätiedot

RAAMATTU SUOMEN SUVULLE HANKE

RAAMATTU SUOMEN SUVULLE HANKE Suomen Pipliaseura 2013 RAAMATTU SUOMEN SUVULLE HANKE * Venäjällä asuu n. 2,7 miljoonaa kielisukulaistamme. * Raamattua käännetään 12 sukukielelle. * Uusi testamentti julkaistu 7 kielellä. * Ensimmäinen

Lisätiedot

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Journal de la Société Finno-Ougrienne

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Journal de la Société Finno-Ougrienne Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Journal de la Société Finno-Ougrienne Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja Journal de la Société Finno-Ougrienne 92 Publié par le bureau de la Société Finno-Ougrienne

Lisätiedot

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010)

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) * Kiitän Petri Kalliota ja Johan Schalinia korvaamattomasta avusta lainasanakerrostumien kronologian selvittämisessä.

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para SUSA/JSFOu 94, 2013 Ilona Rauhala (Helsinki) Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para 1. Johdanto 1.1. Tutkimusaihe ja tavoitteet Tämä artikkeli käsittelee suomalais-permiläistä adjektiivia

Lisätiedot

Uralica Helsingiensia4

Uralica Helsingiensia4 Kenttäretkistä tutkimustiedoksi Uralica Helsingiensia4 Kenttäretkistä tutkimustiedoksi Toimit taneet Paula KoKKonen ja anna kurvinen Helsinki 2010 Paula Kokkonen, Anna Kurvinen (toim.): Kenttäretkistä

Lisätiedot

IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT...

IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT... IHMISIÄHÄN NE MERJALAISETKIN OLIVAT... R iho Grünthal (1999) perää analyysia indoarjalaisen miestä, ihmistä yms. tarkoittavan sanueen epäkelpoudesta merja-etnonyymin lähteeksi. Kyseinen sana-aines on liitetty

Lisätiedot

Maaginen valolaulukokoelma ~ Parannuslaulut 1-13 ja loppulaulu ~ Anu Markoff

Maaginen valolaulukokoelma ~ Parannuslaulut 1-13 ja loppulaulu ~ Anu Markoff Maaginen valolaulukokoelma ~ Parannuslaulut 1-13 ja loppulaulu ~ Anu Markoff 2014 Alkusanat: Laulukokoelma löytyy You Tuben kanavalta http://youtu.be/_fp3nmpr_n0 Parannuslaulu on henkimaailmasta kanavoitu

Lisätiedot

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 Janne SAARIKIVI (Helsinki) Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 1. Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien historiallista taustaa 1.1. Uralilaisten kieliyhteisöjen monikieliset

Lisätiedot

Tämä sanoma on Israelin kuningaskunnalle eli kymmenelle kadonneelle heimolle sekä Juudan kuningaskunnalle

Tämä sanoma on Israelin kuningaskunnalle eli kymmenelle kadonneelle heimolle sekä Juudan kuningaskunnalle 1 Tämä sanoma on Israelin kuningaskunnalle eli kymmenelle kadonneelle heimolle sekä Juudan kuningaskunnalle Israelin yhtenäisyyden aikana kansaan kuului 12 heimoa, mutta kun valtakunta hajosi, niin pohjoiset

Lisätiedot

Ruotsin kielen historia Kirjoittanut Seija Tiisala

Ruotsin kielen historia Kirjoittanut Seija Tiisala Runebergistä riimuihin -verkkoresurssi (http://www.jyu.fi/gammalsvenska) 1 Ruotsin kielen historia Kirjoittanut Seija Tiisala Tarunomaiset käsitykset oman kansan ja kielen alkuperästä ovat kansakuntien

Lisätiedot

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko Euroopan alkuperäväestöjen kielenvaihto, tarkastelu mm. suomen ja baltin kielet, Seppo Liukko Sivu 1 / 31 Liittyy Liukko- nimitutkimukseen, ks. Seppo Liukko kotisivut Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat

Lisätiedot

Saamelaisia etymologisia lisiä

Saamelaisia etymologisia lisiä Jussi Ylikoski Saamelaisia etymologisia lisiä 1. Aluksi Tämä kirjoitus tarjoaa muutaman lisän suomen ja karjalankin sanaston alkuperän tuntemukseen. Sananselityksiä yhdistää se, että puheeksi tulevien

Lisätiedot

Jaakko Häkkinen 30.11.2011

Jaakko Häkkinen 30.11.2011 Jaakko Häkkinen 30.11.2011 Varoitus! Tämä ei ole lyhytsanainen esitelmärunko vaan pikemminkin PowerPoint-muotoinen artikkeli, jossa lukijan eteen vyörytettävä tieto on kirjoitettu auki. Esitys löytyy kokonaisuudessaan

Lisätiedot

PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA

PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA 1 M PERUSTAJAN MUISTOA KUNNIOITTAMASSA Kansalaisaloite etenee Jäsenretki Askolaan Kielivapautta koskeva kansalaisaloite on edennyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. Suomalaisuuden Liitto puuttui

Lisätiedot

Mursun ja norsun jäljillä

Mursun ja norsun jäljillä KAISA HÄKKINEN Mursun ja norsun jäljillä uomen lähimmästä etäsukukielestä saamesta on suomen yleiskieleen lainattu vain muutamia kymmeniä sanoja, jotka enimmäkseen liittyvät Lapin luontoon, eläimistöön

Lisätiedot

RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI

RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI Suomensukuisten Vuosijulkaisu 2014 Sana Olen kuin aarteen löytänyt s. 4 Sana parantaa ja antaa ilon s. 10 Suomensukuisten Sana 2014 Sisältö Suomensukuisten Sana 2014 2. Uusi

Lisätiedot

YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä

YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä 1 YHTEINEN MENNEISYYS - YHTEINEN TULEVAISUUS: Suomalaisuuden ja pohjoiskarjalaisuuden kysymyksiä KIMMO LAINE Ennen suomalais-ugrilaisia Etelänaapurissamme Virossa oli asukkaita jo kahdeksannen vuosituhannen

Lisätiedot

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA Sofia Björklöf Pro gradu Syksy 2012 Suomen kieli; Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien Viron kielen ja kulttuurin linja

Lisätiedot

Rajaton raja. Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe. Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet

Rajaton raja. Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe. Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet Muonio 18.9.2009 Tapani Ruokanen juhlapuhe Rajaton raja Rakkaat Pohjolan piispat, juhlavieraat, sisaret ja veljet Mikä on meidän aikamme vaikuttavin valokuva? Se otettiin jo neljä vuosikymmentä sitten.

Lisätiedot

On the Innovations in Early Proto-Finnic Vocalism and Phonotactics and their Dates

On the Innovations in Early Proto-Finnic Vocalism and Phonotactics and their Dates Tampereen Yliopisto On the Innovations in Early Proto-Finnic Vocalism and Phonotactics and their Dates Mikko Heikkilä Abstract My interdisciplinary article deals with the diachronic changes in initial

Lisätiedot

Huomioita lintujen nimityksistä

Huomioita lintujen nimityksistä Tapani Salminen Huomioita lintujen nimityksistä Vanhimmista lintujen nimistä Lintujen nimille on ominaista kohtalaisen nopea muuttuminen. Muutokset koskevat sekä nimissä usein esiintyviä sporadisia äänteenmuutoksia

Lisätiedot

Suomensukuisten Sana. Riemua kominkielisestä Lastenraamatusta s. 8. Vuosijulkaisu 2011 RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI

Suomensukuisten Sana. Riemua kominkielisestä Lastenraamatusta s. 8. Vuosijulkaisu 2011 RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI RAAMATUNKÄÄNNÖSINSTITUUTTI Vuosijulkaisu 2011 Suomensukuisten Sana Riemua kominkielisestä Lastenraamatusta s. 8 Löysin rakastavan Jumalan s. 4 Irti pakanuudesta s. 6 Suomensukuisten Sana 2011 Terveisiä

Lisätiedot

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Milla Uusitupa Lokakuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot