Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

2 Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta ulkomailla Voitonjako Suomeen Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp) Väliyhteisölainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

3 Toimintamuodoista ulkomailla - lähtökohta Suomi Emo Oy Toimintavaltio sivuliike Tytäryhtiö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

4 Toimintamuodoista ulkomailla Toimintamallit Agentti Komissionääri Rajoitetun riskin jakelija Jälleenmyyjä Sopimusvalmistaja Valmistaja vaikutus toimintavaltion verotettavaan tulokseen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

5 toimii välittäjänä saa provision Agentti tavara myydään suoraan päämieheltä asiakkaalle voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

6 Komissionääri komissionääri toimii omissa nimissään päämiehen lukuun tavaran omistusoikeus siirtyy päämieheltä asiakkaalle saa komission ei mahdollinen kaikissa maissa voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

7 Jälleenmyyjä ostaa tavaran omiin nimiinsä myy tavaran edelleen ostajalle saa katteen myynnistä Rajoitetun riskin jakelija lähellä jälleenmyyjää Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

8 Sopimusvalmistaja valmistaa tuotteita tilaajana esim. toinen konserniyhtiö voi ostaa ja omistaa raaka-aineet ja koneet päämies yleensä omistaa teknologian ja huolehtii myynnistä ja markkinoinnista Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

9 Valmistaja valmistaa tuotteet tekee tuotekehityksen myy omissa nimissään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

10 Toimintatapojen verokysymyksiä missä maassa tulos näytetään konserniyhtiöiden välinen siirtohinnoittelu rajoitettu vai yleinen verovelvollisuus toimintavaltiossa arvonlisäverotus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

11 Asuinpaikan muutoksen vaikutuksia Exit tax verotukseen verotusoikeuden supistuminen alkuperäisessä asuinvaltiossa konserniavustuksen käyttämisen rajoitukset ym. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

12 Konserniavustus KHO 2003:33 B A/S 100 % BH Oy Tanskassa asuva (verosopimus) konserniavustus 100% BP Oy 100% BT Oy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

13 Konserniavustus KHO 2003:33 BH Oy Suomessa rekisteröity yhtiö huolehti Tanskassa BP Oy:n ja BT Oy:n konsernihallinnon palveluista BH Oy:llä ei ollut Suomessa toimipaikkaa, johtoa tai muuta henkilökuntaa (= tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa) TVL: Suomessa asuva (rekisteröity Suomessa) Tanskan lainsäädäntö:tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) Pohjoismainen verosopimus: Tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) BH Oy:lle annettavaa konserniavustusta ei anneta Suomessa harjoitettavaa elinkeinotoimintaa varten BH Oy:lle annettava konserniavustus ei vähennyskelpoista BP Oy:n tai BT Oy:n verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

14 Ulkomainen omistus ja konserniavustus KHO:2004:65 Q Inc A Oy Bermuda B Oy - sovelletaan USA:n verosopimusta konserniavustus mahdollinen konserniavustus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

15 Ulkomaantoiminnot ja konserniavustus Konserniavustus KHO 2003:79 Marks & Spencer (C-446/03) Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 KHO 2007:92 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 Konserniverotuksen selvittäminen on mainittu Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän asettamis-päätöksessä 2011 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

16 Kiinteä toimipaikka ja konserniavustus KHO:2003:79 B BV Y Oy konserniavustus A AB X AB PE Suomessa Konserniavustus voitiin antaa: - verosopimuksen syrjintäartikla - EU:n sijoittautumisvapaus (perustamissopimuksen 43 artikla) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

17 KHO:2003:79 Ulkomaisen osakeyhtiön PE:tä Suomessa verotetaan kuin osakeyhtiötä Suomessa EU-oikeuden ja verosopimusten syrjintäkielto perusteena Syrjintäkiellot kattavat kaikki konsernin omistusketjujen osat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

18 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle Marks & Spencer (C-446/03) Ison-Britannian tappiontasausjärjestelmä ei ollut sellaisenaan EY:n perustamissopimuksen vastainen Konserniyhtiön tappion vähentäminen pitäisi sallia, jos tytäryhtiö menettää tappiot asuinvaltiossaan lopullisesti Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

19 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 Suomalaisen yhtiön konserniavustus ulkomaiselle välilliselle emoyhtiölle Isossa-Britanniassa Emoyhtiö oli tappiollinen Suomen järjestelmä rajoittaa sijoittautumisvapautta Rajoitus oli perusteltavissa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä, vaikka se ei kohdentunut puhtaasti keinotekoisiin järjestelyihin jäsenvaltioiden oikeus käyttää alueellista verotusvaltaa (vaarana konsernien vapaa oikeus valita valtio, jossa tappiot otetaan huomioon) veronkierron vaara rajoitus oli suhteellisuusperiaatteen mukainen Konserniavustus ei vähennyskelpoinen Suomessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

20 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... KHO 2007:92 Suomalainen Oy ei voinut vähentää Isossa- Britanniassa asuvalle konserniyhtiölle maksettua konserniavustusta ns. pääomatappioiden kattamiseksi (tappiot vähennyskelvottomia Isossa-Britanniassa) Perusteluna Oy AA (C-231/05) Konserniavustusjärjestelmän ja tappiontasausjärjestelmän ero eurooppaoikeudessa? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

21 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Ruotsin oikeuskäytäntö Konserniavustusta ei voida antaa vuonna, jona purku saatetaan loppuun (omistussuhteen kestettävä koko emo- ja tytäryhtiöiden verovuoden) Konserniavustus ei saa ylittää tytäryhtiön tappiota viimeisenä kokonaisena omistusvuotena Vähennys myönnetään vasta vuonna, jona purku saatetaan loppuun Konserniavustusta ei hyväksytä ulkomaiselle emo- tai sisaryhtiölle (Oy AA) Konserniavustusta ei hyväksytä tytäryhtiölle, jonka tappiot vanhenevat tytäryhtiön asuinvaltiossa RR , , , , , , , ja Ruotsin lainsäädäntöä muutettu (Promemoria ) Suomi: Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (Konserniavustusjärjestelmää on uudistettava) Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän 2011 asettamispäätöksessä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

22 Vähennysrajoituksia konsernissa - Suomi Ei vähennyskelpoinen meno konserniyhtiöiltä olevien muiden kuin myyntisaamisten arvonalennukset tai menetykset konsernituki ja muu vastaava meno konserniyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta konserniyhtiö, jos omistus välittömästi tai välillisesti yli 10% (konsernin määritelmä!) Voimaantulo tai sen jälkeen päättyvät tilikaudet Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

23 Vähennysrajoituksia - Tuen antaja Yhteisö osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö ulkomaisen yhteisön Suomessa oleva kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

24 Vähennysrajoituksia - Omistusosuus Antaja itse tai konserniyhtiöt yksin tai yhdessä omistavat vähintään 10 % osakepääomasta Konserni OYL:n konserni osakeyhtiön suora tai välillinen omistus määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) luonnollinen henkilö, usea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (myös Hy) tai nämä yhdessä OYL:n määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) yhtiössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

25 Vähennysrajoituksia - Konsernituki Oikeuskäytännön mukaan mm. ei vastasuoritusta tuotteiden tai palveluiden hintatuki (ylimääräiset alennukset ym.) lainan korkojen anteeksianto saajana usein ulkomainen tytäryhtiö edellytyksenä saajan huono taloudellinen tilanne Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

26 Esimerkki konsernituki Ruotsi Emo AB Vähennyskelpoinen Ruotsissa? 100 % Suomi 100 % Sivuliike (FIN) Konsernituki - vähennyskelvoton Saksa Tytär GmbH Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

27 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja lainasaamiset Myyntisaamiset arvonaleneminen voidaan edelleen vähentää verotuksessa edellytykset: arvo alentunut arvonalennus ei tarvitse olla lopullinen hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjattava Lainasaamiset rahoitusomaisuuden arvonalentuminen ei voida vähentää konserniyhtiöiden välillä (10 %:n omistus) saamiset muilta voidaan vähentää, jos arvonalentuminen lopullinen lainasaamisen myynti konsernin sisällä = menetys? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

28 KHO /2916 X Oy luovutti tytäryhtiön osakkeet ja siltä olevan lainasaamisen yhdellä luovutustoimella ulkopuoliselle. Lainasaaminen siirrettiin merkittävästi nimellisarvoa alemmalla hinnalla. Osakkeiden luovutus oli verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutus Luovutustappio ei vähennyskelpoinen KVL: Luovutustoimi oli yksi kokonaisuus eikä X Oy voinut vähentää lainasaamisen menetystä. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

29 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja Velallisen verotus lainasaamiset myyntisaamisen alaskirjaus velkojan kirjanpidossa ja verotuksessa ei yleensä vaikuta velallisen verotukseen lainasaamisen alaskirjaus voi vaikuttaa velallisen verotukseen ulkomailla olevan velallisen osalta tarkastettava paikallinen verolainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

30 Esimerkki - lainasaatava Oy Akordi väh. kelvoton väh. 10 % UK Ltd. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

31 Vähennysrajoituksia - Osakkeiden arvonalenemiset Arvonalennuspoistoja ei voi tehdä tilikaudet, jotka päättyvät tai sen jälkeen Palautettava tuloon (ei aikarajaa): vanha epäkuranttiusvähennys varaus tai avustus (esim. investointituki) ja myös konsernin sisäinen luovutustappio (konsernin määritelmä!) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

32 Kiinteästä toimipaikasta Kiinteän toimipaikan edellytyksistä Kiinteän toimipaikan tulon määrittämisestä Ulkomaan verotuksen vaikutuksista Suomen verotukseen ja voitonjaon verotukseen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

33 Kiinteän toimipaikan edellytyksistä OECD:n malliverosopimus (vrt. TVL 13 a ja 10 2 kohta) Pääsääntö toiminta liike- eli elinkeinotoimintaa fyysinen liiketoimipaikka tietyssä paikassa oikeus käyttää liiketoimipaikkaa harjoittaa liiketoimintaa liiketoimipaikan kautta tekninen laite Asennus-, rakennus- ja kokoonpanotoiminta määräaika yleensä 12 kk Epäitsenäinen vai itsenäinen agentti sopimuksen teko-oikeus ym. Negatiivinen lista ei muodosta kiinteää toimipaikkaa esim. varaston pitäminen tai avustava ja valmisteleva toiminta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

34 Kiinteä toimipaikka - pääsääntö Fin Oy Jos Fin Oy:llä kiinteä toimipaikka, Ranskassa: yhtiön verotus työnantajavelvollisuudet ym. Myyntimies (Ranska) toimisto perhe asunto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

35 Kiinteän toimipaikan edellytykset Liiketoimipaikka (Pääsääntö) esimerkiksi: yrityksen johtopaikka sivuliike toimisto tehdas työpaja kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu paikka, jossa luonnonvaroja hyödynnetään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

36 Kiinteän toimipaikan edellytykset Rakennus-, asennus ja kokoonpanotoiminta projektin kesto (yleensä 12 kk) Suomen ja Venäjän verosopimus 12 kk (18 kk) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

37 Kiinteän toimipaikan tulon määrittäminen Verosopimusten syrjintäkielto Arm s length -periaate Tulo, joka syntynyt kiinteässä toimipaikassa (liikevaihto, provisio ) Vähennetään tulonhankkimiskulut Cost plus menetelmä Verokanta yleensä paikallinen yhteisövero OECD: erillisen yrityksen -periaate Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

38 Kiinteän toimipaikan kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Suomi Toimintavaltio Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen - hyvitysmenetelmä tai vapautusmenetelmä - verosopimuksessa tai menetelmälaissa mainitut verot otettaan huomioon - ulkomaan vero ei EVL 7 :n kulu (KHO:2004:12) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

39 Kiinteän toimipaikan verovastuu KHO:1999:25 ja KHO:2006:57 Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Ltd Kiinteä toimipaikka -Tytäryhtiöllä oli Suomessa kiinteä toimipaikka johtopaikan takia - Emoyhtiö ei ollut kaupparekisteriin merkitty edustaja, joten sillä ei ollut verovastuuta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

40 Velvoitteet sijaintivaltiossa Velvollisuuksia mm. veronmaksu kiinteän toimipaikan valtiossa veroilmoitus kiinteän toimipaikan valtiossa työnantajavelvollisuudet rekisteröityminen paikalliseen yhteisörekisteriin paikallinen tilintarkastaja Tarkistettava toimintavaltiosta! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

41 Voitonjako Suomeen Paikalliset lähdeverot kansallinen lainsäädäntö verosopimukset emo- ja tytäryhtiödirektiivi Osinko Suomessa verovapaa tai verollinen EVL emo- ja tytäryhtiödirektiivi (10 %) Verosopimukset (verolle 75 %, jos sopimuksessa ei lievempää verotusta) Ei-verosopimusta (verolle 100 %) Pörssiyhtiön osinko ei pörssiyhtiölle (75 % verolle, jos ei väh. 10 % pääomasta) lähdeveron hyvittäminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

42 Siirtohinnoittelu konserniyhtiöiden väliset palvelut ja tavaravirrat palvelut palvelu saatu hyödyttänyt palvelun saajaa hinnoittelu markkinaehtoinen arm s length hinta hinnoittelumenetelmät (OECD:n siirtohintaohjeet) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

43 Siirtohinnoittelusäädökset Kansallinen lainsäädäntö VML 31, 55, 75 ja 89.3 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla Etuyhteydessä keskenään olevat yhtiöt (Associated enterprises) Arbitraatiosopimus Yleissopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (SopS 61/1999) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

44 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 ) Osapuolet Erilliset oikeushenkilöt Pääliike ja kiinteä toimipaikka Kansalliset ja rajat ylittävät tilanteet Etuyhteystoimet Osapuolten välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu (arm s length - periaate), ja Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muutoin ollut. Tuloon lisätään määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa arm s length periaatetta (siirtohinnoittelumenetelmät). Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

45 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 )... Milloin etuyhteys on? Liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai Kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta liiketoimen molemmissa osapuolissa. Mikä on määräysvalta? Osapuoli välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti yli puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla on tämä oikeus tai Osapuolta johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se muutoin voi tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

46 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 1 kohta Management, control, capital Sopimusvaltio 1:n yritys suoraan tai välillisesti osallistuu sopimusvaltio 2:n johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan tai Samat henkilöt osallistuvat suoraan tai välillisesti sopimusvaltioiden 1 ja 2 yrityksen johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan Arm s length conditions Sovelletaan kaupallisissa ja rahoitustoimissa ehtoja, jotka poikkeavat riippumattomien osapuolten välisistä ehdoista Kertymättä jäänyt voitto voidaan lisätä tuloon ja verottaa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

47 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 2 kohta Siirtohinnoitteluoikaisu Sopimusvaltio 1 lukee tämän valtion yrityksen tuloon ja verottaa tuloa, josta sopimusvaltio 2:n yritystä on verotettu tässä toisessa valtiossa. Sopimusvaltiossa 1verotettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt valtion 1 yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu. Valtion 2 on asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä määrätyn veron määrä, jos valtio 2 pitää oikaisua oikeutettuna. Oikaisua tehtäessä on otettava huomioon verosopimuksen muut määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa neuvoteltava keskenään. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

48 Seurannaismuutos (VML 75 1 ja 2 mom.) Verotusta on muutettu toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla =>Verohallinto muuttaa myös toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti, jollei muutoksen tekeminen ole erityisestä syystä kohtuutonta. Verovelvollista on kuultava ennen muutoksen tekemistä, jos mahdollista, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Verotusta on toisessa valtiossa muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla => Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

49 Määräaika Seurannaismuutos (VML 75 ) Ei erityistä määräaikaa Oikaisuvaatimus (määräaika, VML 64 ) Verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vastaoikaisussa ulkomailla sovelletaan kunkin maan kansallista lainsäädäntöä menettelyjen ja määräaikojen osalta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

50 Konsernin sisäinen alihintainen osakekauppa KHO 2009:70 Suomalainen Tytär Oy luovutti alihintaisesti puolalaisen yhtiön osakkeet puolalaiselle sisaryhtiölle Kauppahinta jäi velaksi? Kauppaan soveltuu EVL 6 b :n käyttöomaisuusosakkeiden verovapaussäännös ja kauppa tehdään kirjanpitoarvosta, joka alittaa selvästi osakkeiden käyvän arvon VML 31 :n siirtohinnoitteluoikaisua ei voitu soveltaa, koska luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäänyt pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muodostunut käypää hintaa käytettäessä VML 29 :n lisäystä ei tehdä, koska osakkeiden luovutus on verovapaa Voidaan väittää, että velaksi jäänyt kauppahinnan taloudellinen korko oli käypää korkoa alempi, koska koron pääoma eli osakkeiden kauppahinta alitti käyvän arvon Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

51 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso A Oy:n lainat elokuuhun 2005 Riippumattomilta osapuolilta saatuja lainoja 36 MEUR ja annetut vakuudet n. 41 MEUR Korko 3,135 % ja 3,25 % Konsernin rahoitusrakenteen uudelleen järjestely elokuussa 2005 Lainat konsernin ruotsalaiselta rahoitusyhtiöltä B AB:ltä 38 MEUR ja vakuudet konserniyhtiöille n. 300 MEUR Konsernin sisäisen lainan korko 9,5 % (taustalla ulkopuolisilta otetut pankkilainat, riskilainat ja osakkailta otetut lainat) Pääomarakenteessa ei olennaisia muutoksia Ei muita rahoituspalveluita B AB:lta, jotka otettava huomioon koron markkinaehtoisuuden arvioinnissa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

52 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso Korko ylitti selvästi riippumattomien osapuolten välisen koron Perusteeksi ei voitu ottaa koko konsernin ulkopuolisen rahoituksen keskimääräistä 7,04 %:n korkoa, koska yhtiön oma luottokelpoisuus ja muut olosuhteet olisivat mahdollistaneet olennaisesti edullisemman rahoituksen 9,5 %:n ja 3,25 %:n erotus vähennyskelvoton ja tuloon lisättiin EUR:a Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

53 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan Johtopäätöksiä Erillisyhtiöperiaate Arm s length -periaate korkotaso Markkinaehtoisen koron määrittely Oliko konsernin keskimääräinen korkoprosentti arm s lengt -periaatteen mukainen? (riskilainat ja lainat omistajilta) Erillisyhtiön luottokelpoisuus (vakuudet ja yhtiön oma rahoituksen tarve) Vakuudet muiden konserniyhtiöiden puolesta Korvaus vakuuden antavalle yhtiölle, jos vakuus alentaa muiden konserniyhtiöiden korkoprosenttia? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

54 Siirtohinnoittelulainsäädäntö Suomessa Sovelletaan tai sen jälkeen alkavina verovuosina OECD:n siirtohinnoitteluperiaatteet EU:n siirtohinnoittelufoorumin raportti (KOM [2005] 543 lopullinen) Lain dokumentointivaatimus Ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä Dokumentoinnin sisällössä rajoituksia, jos etuyhteistoimien yhteismäärä verovuonna enintään euroa Myös muilla näyttövelvollisuus käyvästä hinnoittelusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

55 Siirtohinnoittelu Suomessa Dokumentointivaatimukset (SK 1041/2006) 1. kuvaus liiketoiminnasta 2. kuvaus etuyhteyssuhteista 3. tiedot etuyhteystoimistoa 4. toimintoarviointi 5. vertailuarviointi 6. kuvaus siirtohintamenetelmistä Jos etuyhteystoimien määrä enintään euroa vain 1-3 kohdat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

56 Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä yritysjärjestelydirektiivi (90/434/ETY) jakautumiset, osittaisjakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot, fuusiot implementointi ja edellytykset tarkistettava yksittäisessä tilanteessa esimerkkejä: kiinteä toimipaikka yhtiöksi (periaatteena ei verotusta pääliikkeen kotivaltiossa eikä kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa) osakevaihdossa hankkiva yhtiö Suomessa kohdeyhtiö uudessa jäsenvaltiossa (ei veroteta luovutusvoitosta kohdeyhtiön osakkeenomistajia, jos EU:n alueella) eurooppayhtiö ja pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset (rajat ylittävä fuusio ) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

57 Eurooppayhtiö Eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE) eurooppalainen ylikansallinen yhtiömuoto Perustuu EU:n eurooppayhtiöasetukseen (EY) N:o 2157/2001, joka tullut voimaan Käytännössä valtaosa eurooppayhtiöön sovellettavista säännöksistä on yhtiön kotivaltion julkisia osakeyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

58 Eurooppayhtiö.. Eri valtioista olevat osakeyhtiöt ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen Direktiivi pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista Mahdollisuus kotipaikan siirtämiseen ja sulautumiseen toiseen valtioon rekisteröitävään yhtiöön Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

59 Liiketoimintasiirron edellytyksistä Siirtävä yhtiö direktiivissä mainittu yhteisö Siirtävän yhtiön kotipaikka EU:n alueella myös verosopimuksen mukainen asuinvaltio Liiketoimintakokonaisuus Siirto yhtiöön Vastike: (uusia) osakkeita Tuloverotuksessa siirto verovapaa siirtäjän ja vastaanottajan verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

60 Liiketoimintasiirron verovaikutuksista Muita verovaikutuksia mm. varainsiirtoverot pääomaverot vahvistetut tappiot Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

61 Liiketoimintasiirto: Esimerkki Fin Oy 100 % suunnattu osakeanti Kiinteä tp. Puola Uusi yhtiö Puola varat ja velat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

62 Kiinteän toimipaikan muuttaminen tytäryhtiöksi Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Kiinteä toimipaikka -Liiketoimintasiirto, jossa kiinteä toimipaikka siirretään paikalliseen yhtiöön - Suomessa kiinteän toimipaikan varat arvostetaan käypään arvoon, josta lasketaan vero - Suomen verosta vähennetään kiinteän toimipaikan sijaintivaltion laskennallinen vero Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

63 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi Emo Oy A. Tulos - vuosi 1: = vuosi 2 tulokseen lisätään 500 Toimintavaltio A. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2 liiketoimintasiirto Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

64 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi B. Tulos - vuosi 1: 900 (500) = vuosi 2: = vuosi 3: tulokseen ei lisäystä Toimintavaltio B. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2: 600 voitto - vuosi 3 liiketoimintasiirto Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

65 Kiinteän toimipaikan tappiot pääyhtiön vaihdos Suomi E Oy X Yhtiö Toimintavaltio Kiinteä toimipaikka Tappiot ja varaukset säilyvät Fuusio Kolmas jäsenvaltio Myös - jakautuminen - osittaisjakautuminen - liiketoimintasiirto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

66 Sulautumiset Ulkomaisten tytäryhtiöiden sulautuminen KVL:1996/310 Kanadalaiset tytäryhtiöt fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi Suomalainen emoyhtiö sai vastikkeeksi uuden yhtiön osakkeita Osakkeiden luovutushinta ei ollut veronalaista tuloa Osakkeiden vaihto ei ollut uusi saanto Osakkeiden vaihdosta ei vähennyskelpoista tappiota KHO:2004:112 SICAV rahastojen sulautuminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

67 Sulautumiset Eurooppayhtiön sulautuminen KHO:2005:71 Sulautumiseen sovellettiin EVL:n sulautumissäännöksiä Käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset siirtyivät Pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset Tavallinen, kombinaatio- tai tytäryhtiösulautuminen Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:23 Voimaan (myös jakautuminen) SEVIC (C-411/03) ulkomaisen yhtiön sulautuminen voitava merkitä vastaanottavan kaupparekisteriin Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

68 Rajat ylittävä sulautuminen ja tappiontasaus KHO 2011:21, asia C-123/11, A Oy Ruotsalainen AB sulautuu suomalaiseen Oy:hyn Siirtyvätkö Ruotsissa vahvistetut tappiot Toiminta Ruotsissa lopetettu Kiinteää toimipaikkaa ei synny Ruotsiin Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Rajoittaa sijoittautumisvapautta Oikeuttamisperusteena alueellinen verotusvalta, suhteellisuusperiaate täyttyy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

69 Osakevaihto Yhtiö hankkii määräysvallan kohdeyhtiössä (yli 50 %:n äänimäärä, myös lisäosuudet) Vastikkeeksi hankkiva yhtiö antaa omia (uusia) osakkeitaan Rahavastike enintään 10 % vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta Hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön oltava EU:n alueella? Hankkiva yhtiö voi olla ETA-valtiossa, KHO 2011:10, C- 48/11, KHO 2012:93 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

70 Osakevaihto Verovapaa kohdeyhtiön osakkeenomistajille Muita vaikutuksia mm.: vahvistetut tappiot varainsiirtovero (KHO:2006:32 => C-240/06) Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

71 Osakevaihto: Esimerkki vastike: suunnattu osakeanti hankittavat osakkeet (100 %) Hankkiva Oy x % Kohdeyhtiö Unkari Omistava yhtiö Unkari nykyinen omistus (100 %) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

72 Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp)

73 Sääntelyn tausta Vieraan pääoman tuotto vähennyskelpoinen ja oman pääoman tuotto vähennyskelvoton Korkovähennys verosuunnittelukeinona Holdingrakenteet, hybridit Rajat ylittävissä tilanteissa tulon saaja matalan verotuksen valtiossa (verokantaero) Konserniavustus Vastaanottajana holdingyhtiö tai ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

74 Sääntelyn tarve Sääntelyn tavoitteena Suomen veropohjan turvaaminen Suomen voimassa olevan lainsäädännön oikeudellinen epävarmuus EU-säännösten vaikutus kansalliseen sääntelyyn Vertailuvaltioissa vastaavia säännöksiä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

75 Sääntely eräissä valtioissa Kohdennettu korkovähennysoikeuden rajoitus (Ruotsi) Alikapitalisointisäännös (Alankomaat, Ranska, Tanska) Tuloslaskelmaan perustuva rajoitus (Italia, Saksa, Ranska, Tanska) Siirtohinnoittelusäännös (Iso-Britannia, Norja) Yleinen veronkiertosäännös (Alankomaat) Holdingyhtiön korkojen rajoittaminen (Alankomaat, Ranska) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka, Laatija: Jari Inkinen Ohjaaja: Professori Raimo Immonen 29.04.2013 Turku Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 16/2013 Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 16/2013 Verotus 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot