Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

2 Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta ulkomailla Voitonjako Suomeen Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp) Väliyhteisölainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

3 Toimintamuodoista ulkomailla - lähtökohta Suomi Emo Oy Toimintavaltio sivuliike Tytäryhtiö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

4 Toimintamuodoista ulkomailla Toimintamallit Agentti Komissionääri Rajoitetun riskin jakelija Jälleenmyyjä Sopimusvalmistaja Valmistaja vaikutus toimintavaltion verotettavaan tulokseen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

5 toimii välittäjänä saa provision Agentti tavara myydään suoraan päämieheltä asiakkaalle voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

6 Komissionääri komissionääri toimii omissa nimissään päämiehen lukuun tavaran omistusoikeus siirtyy päämieheltä asiakkaalle saa komission ei mahdollinen kaikissa maissa voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

7 Jälleenmyyjä ostaa tavaran omiin nimiinsä myy tavaran edelleen ostajalle saa katteen myynnistä Rajoitetun riskin jakelija lähellä jälleenmyyjää Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

8 Sopimusvalmistaja valmistaa tuotteita tilaajana esim. toinen konserniyhtiö voi ostaa ja omistaa raaka-aineet ja koneet päämies yleensä omistaa teknologian ja huolehtii myynnistä ja markkinoinnista Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

9 Valmistaja valmistaa tuotteet tekee tuotekehityksen myy omissa nimissään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

10 Toimintatapojen verokysymyksiä missä maassa tulos näytetään konserniyhtiöiden välinen siirtohinnoittelu rajoitettu vai yleinen verovelvollisuus toimintavaltiossa arvonlisäverotus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

11 Asuinpaikan muutoksen vaikutuksia Exit tax verotukseen verotusoikeuden supistuminen alkuperäisessä asuinvaltiossa konserniavustuksen käyttämisen rajoitukset ym. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

12 Konserniavustus KHO 2003:33 B A/S 100 % BH Oy Tanskassa asuva (verosopimus) konserniavustus 100% BP Oy 100% BT Oy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

13 Konserniavustus KHO 2003:33 BH Oy Suomessa rekisteröity yhtiö huolehti Tanskassa BP Oy:n ja BT Oy:n konsernihallinnon palveluista BH Oy:llä ei ollut Suomessa toimipaikkaa, johtoa tai muuta henkilökuntaa (= tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa) TVL: Suomessa asuva (rekisteröity Suomessa) Tanskan lainsäädäntö:tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) Pohjoismainen verosopimus: Tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) BH Oy:lle annettavaa konserniavustusta ei anneta Suomessa harjoitettavaa elinkeinotoimintaa varten BH Oy:lle annettava konserniavustus ei vähennyskelpoista BP Oy:n tai BT Oy:n verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

14 Ulkomainen omistus ja konserniavustus KHO:2004:65 Q Inc A Oy Bermuda B Oy - sovelletaan USA:n verosopimusta konserniavustus mahdollinen konserniavustus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

15 Ulkomaantoiminnot ja konserniavustus Konserniavustus KHO 2003:79 Marks & Spencer (C-446/03) Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 KHO 2007:92 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 Konserniverotuksen selvittäminen on mainittu Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän asettamis-päätöksessä 2011 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

16 Kiinteä toimipaikka ja konserniavustus KHO:2003:79 B BV Y Oy konserniavustus A AB X AB PE Suomessa Konserniavustus voitiin antaa: - verosopimuksen syrjintäartikla - EU:n sijoittautumisvapaus (perustamissopimuksen 43 artikla) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

17 KHO:2003:79 Ulkomaisen osakeyhtiön PE:tä Suomessa verotetaan kuin osakeyhtiötä Suomessa EU-oikeuden ja verosopimusten syrjintäkielto perusteena Syrjintäkiellot kattavat kaikki konsernin omistusketjujen osat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

18 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle Marks & Spencer (C-446/03) Ison-Britannian tappiontasausjärjestelmä ei ollut sellaisenaan EY:n perustamissopimuksen vastainen Konserniyhtiön tappion vähentäminen pitäisi sallia, jos tytäryhtiö menettää tappiot asuinvaltiossaan lopullisesti Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

19 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 Suomalaisen yhtiön konserniavustus ulkomaiselle välilliselle emoyhtiölle Isossa-Britanniassa Emoyhtiö oli tappiollinen Suomen järjestelmä rajoittaa sijoittautumisvapautta Rajoitus oli perusteltavissa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä, vaikka se ei kohdentunut puhtaasti keinotekoisiin järjestelyihin jäsenvaltioiden oikeus käyttää alueellista verotusvaltaa (vaarana konsernien vapaa oikeus valita valtio, jossa tappiot otetaan huomioon) veronkierron vaara rajoitus oli suhteellisuusperiaatteen mukainen Konserniavustus ei vähennyskelpoinen Suomessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

20 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... KHO 2007:92 Suomalainen Oy ei voinut vähentää Isossa- Britanniassa asuvalle konserniyhtiölle maksettua konserniavustusta ns. pääomatappioiden kattamiseksi (tappiot vähennyskelvottomia Isossa-Britanniassa) Perusteluna Oy AA (C-231/05) Konserniavustusjärjestelmän ja tappiontasausjärjestelmän ero eurooppaoikeudessa? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

21 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Ruotsin oikeuskäytäntö Konserniavustusta ei voida antaa vuonna, jona purku saatetaan loppuun (omistussuhteen kestettävä koko emo- ja tytäryhtiöiden verovuoden) Konserniavustus ei saa ylittää tytäryhtiön tappiota viimeisenä kokonaisena omistusvuotena Vähennys myönnetään vasta vuonna, jona purku saatetaan loppuun Konserniavustusta ei hyväksytä ulkomaiselle emo- tai sisaryhtiölle (Oy AA) Konserniavustusta ei hyväksytä tytäryhtiölle, jonka tappiot vanhenevat tytäryhtiön asuinvaltiossa RR , , , , , , , ja Ruotsin lainsäädäntöä muutettu (Promemoria ) Suomi: Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (Konserniavustusjärjestelmää on uudistettava) Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän 2011 asettamispäätöksessä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

22 Vähennysrajoituksia konsernissa - Suomi Ei vähennyskelpoinen meno konserniyhtiöiltä olevien muiden kuin myyntisaamisten arvonalennukset tai menetykset konsernituki ja muu vastaava meno konserniyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta konserniyhtiö, jos omistus välittömästi tai välillisesti yli 10% (konsernin määritelmä!) Voimaantulo tai sen jälkeen päättyvät tilikaudet Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

23 Vähennysrajoituksia - Tuen antaja Yhteisö osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö ulkomaisen yhteisön Suomessa oleva kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

24 Vähennysrajoituksia - Omistusosuus Antaja itse tai konserniyhtiöt yksin tai yhdessä omistavat vähintään 10 % osakepääomasta Konserni OYL:n konserni osakeyhtiön suora tai välillinen omistus määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) luonnollinen henkilö, usea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (myös Hy) tai nämä yhdessä OYL:n määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) yhtiössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

25 Vähennysrajoituksia - Konsernituki Oikeuskäytännön mukaan mm. ei vastasuoritusta tuotteiden tai palveluiden hintatuki (ylimääräiset alennukset ym.) lainan korkojen anteeksianto saajana usein ulkomainen tytäryhtiö edellytyksenä saajan huono taloudellinen tilanne Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

26 Esimerkki konsernituki Ruotsi Emo AB Vähennyskelpoinen Ruotsissa? 100 % Suomi 100 % Sivuliike (FIN) Konsernituki - vähennyskelvoton Saksa Tytär GmbH Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

27 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja lainasaamiset Myyntisaamiset arvonaleneminen voidaan edelleen vähentää verotuksessa edellytykset: arvo alentunut arvonalennus ei tarvitse olla lopullinen hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjattava Lainasaamiset rahoitusomaisuuden arvonalentuminen ei voida vähentää konserniyhtiöiden välillä (10 %:n omistus) saamiset muilta voidaan vähentää, jos arvonalentuminen lopullinen lainasaamisen myynti konsernin sisällä = menetys? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

28 KHO /2916 X Oy luovutti tytäryhtiön osakkeet ja siltä olevan lainasaamisen yhdellä luovutustoimella ulkopuoliselle. Lainasaaminen siirrettiin merkittävästi nimellisarvoa alemmalla hinnalla. Osakkeiden luovutus oli verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutus Luovutustappio ei vähennyskelpoinen KVL: Luovutustoimi oli yksi kokonaisuus eikä X Oy voinut vähentää lainasaamisen menetystä. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

29 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja Velallisen verotus lainasaamiset myyntisaamisen alaskirjaus velkojan kirjanpidossa ja verotuksessa ei yleensä vaikuta velallisen verotukseen lainasaamisen alaskirjaus voi vaikuttaa velallisen verotukseen ulkomailla olevan velallisen osalta tarkastettava paikallinen verolainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

30 Esimerkki - lainasaatava Oy Akordi väh. kelvoton väh. 10 % UK Ltd. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

31 Vähennysrajoituksia - Osakkeiden arvonalenemiset Arvonalennuspoistoja ei voi tehdä tilikaudet, jotka päättyvät tai sen jälkeen Palautettava tuloon (ei aikarajaa): vanha epäkuranttiusvähennys varaus tai avustus (esim. investointituki) ja myös konsernin sisäinen luovutustappio (konsernin määritelmä!) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

32 Kiinteästä toimipaikasta Kiinteän toimipaikan edellytyksistä Kiinteän toimipaikan tulon määrittämisestä Ulkomaan verotuksen vaikutuksista Suomen verotukseen ja voitonjaon verotukseen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

33 Kiinteän toimipaikan edellytyksistä OECD:n malliverosopimus (vrt. TVL 13 a ja 10 2 kohta) Pääsääntö toiminta liike- eli elinkeinotoimintaa fyysinen liiketoimipaikka tietyssä paikassa oikeus käyttää liiketoimipaikkaa harjoittaa liiketoimintaa liiketoimipaikan kautta tekninen laite Asennus-, rakennus- ja kokoonpanotoiminta määräaika yleensä 12 kk Epäitsenäinen vai itsenäinen agentti sopimuksen teko-oikeus ym. Negatiivinen lista ei muodosta kiinteää toimipaikkaa esim. varaston pitäminen tai avustava ja valmisteleva toiminta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

34 Kiinteä toimipaikka - pääsääntö Fin Oy Jos Fin Oy:llä kiinteä toimipaikka, Ranskassa: yhtiön verotus työnantajavelvollisuudet ym. Myyntimies (Ranska) toimisto perhe asunto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

35 Kiinteän toimipaikan edellytykset Liiketoimipaikka (Pääsääntö) esimerkiksi: yrityksen johtopaikka sivuliike toimisto tehdas työpaja kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu paikka, jossa luonnonvaroja hyödynnetään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

36 Kiinteän toimipaikan edellytykset Rakennus-, asennus ja kokoonpanotoiminta projektin kesto (yleensä 12 kk) Suomen ja Venäjän verosopimus 12 kk (18 kk) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

37 Kiinteän toimipaikan tulon määrittäminen Verosopimusten syrjintäkielto Arm s length -periaate Tulo, joka syntynyt kiinteässä toimipaikassa (liikevaihto, provisio ) Vähennetään tulonhankkimiskulut Cost plus menetelmä Verokanta yleensä paikallinen yhteisövero OECD: erillisen yrityksen -periaate Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

38 Kiinteän toimipaikan kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Suomi Toimintavaltio Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen - hyvitysmenetelmä tai vapautusmenetelmä - verosopimuksessa tai menetelmälaissa mainitut verot otettaan huomioon - ulkomaan vero ei EVL 7 :n kulu (KHO:2004:12) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

39 Kiinteän toimipaikan verovastuu KHO:1999:25 ja KHO:2006:57 Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Ltd Kiinteä toimipaikka -Tytäryhtiöllä oli Suomessa kiinteä toimipaikka johtopaikan takia - Emoyhtiö ei ollut kaupparekisteriin merkitty edustaja, joten sillä ei ollut verovastuuta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

40 Velvoitteet sijaintivaltiossa Velvollisuuksia mm. veronmaksu kiinteän toimipaikan valtiossa veroilmoitus kiinteän toimipaikan valtiossa työnantajavelvollisuudet rekisteröityminen paikalliseen yhteisörekisteriin paikallinen tilintarkastaja Tarkistettava toimintavaltiosta! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

41 Voitonjako Suomeen Paikalliset lähdeverot kansallinen lainsäädäntö verosopimukset emo- ja tytäryhtiödirektiivi Osinko Suomessa verovapaa tai verollinen EVL emo- ja tytäryhtiödirektiivi (10 %) Verosopimukset (verolle 75 %, jos sopimuksessa ei lievempää verotusta) Ei-verosopimusta (verolle 100 %) Pörssiyhtiön osinko ei pörssiyhtiölle (75 % verolle, jos ei väh. 10 % pääomasta) lähdeveron hyvittäminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

42 Siirtohinnoittelu konserniyhtiöiden väliset palvelut ja tavaravirrat palvelut palvelu saatu hyödyttänyt palvelun saajaa hinnoittelu markkinaehtoinen arm s length hinta hinnoittelumenetelmät (OECD:n siirtohintaohjeet) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

43 Siirtohinnoittelusäädökset Kansallinen lainsäädäntö VML 31, 55, 75 ja 89.3 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla Etuyhteydessä keskenään olevat yhtiöt (Associated enterprises) Arbitraatiosopimus Yleissopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (SopS 61/1999) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

44 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 ) Osapuolet Erilliset oikeushenkilöt Pääliike ja kiinteä toimipaikka Kansalliset ja rajat ylittävät tilanteet Etuyhteystoimet Osapuolten välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu (arm s length - periaate), ja Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muutoin ollut. Tuloon lisätään määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa arm s length periaatetta (siirtohinnoittelumenetelmät). Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

45 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 )... Milloin etuyhteys on? Liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai Kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta liiketoimen molemmissa osapuolissa. Mikä on määräysvalta? Osapuoli välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti yli puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla on tämä oikeus tai Osapuolta johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se muutoin voi tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

46 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 1 kohta Management, control, capital Sopimusvaltio 1:n yritys suoraan tai välillisesti osallistuu sopimusvaltio 2:n johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan tai Samat henkilöt osallistuvat suoraan tai välillisesti sopimusvaltioiden 1 ja 2 yrityksen johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan Arm s length conditions Sovelletaan kaupallisissa ja rahoitustoimissa ehtoja, jotka poikkeavat riippumattomien osapuolten välisistä ehdoista Kertymättä jäänyt voitto voidaan lisätä tuloon ja verottaa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

47 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 2 kohta Siirtohinnoitteluoikaisu Sopimusvaltio 1 lukee tämän valtion yrityksen tuloon ja verottaa tuloa, josta sopimusvaltio 2:n yritystä on verotettu tässä toisessa valtiossa. Sopimusvaltiossa 1verotettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt valtion 1 yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu. Valtion 2 on asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä määrätyn veron määrä, jos valtio 2 pitää oikaisua oikeutettuna. Oikaisua tehtäessä on otettava huomioon verosopimuksen muut määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa neuvoteltava keskenään. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

48 Seurannaismuutos (VML 75 1 ja 2 mom.) Verotusta on muutettu toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla =>Verohallinto muuttaa myös toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti, jollei muutoksen tekeminen ole erityisestä syystä kohtuutonta. Verovelvollista on kuultava ennen muutoksen tekemistä, jos mahdollista, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Verotusta on toisessa valtiossa muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla => Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

49 Määräaika Seurannaismuutos (VML 75 ) Ei erityistä määräaikaa Oikaisuvaatimus (määräaika, VML 64 ) Verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vastaoikaisussa ulkomailla sovelletaan kunkin maan kansallista lainsäädäntöä menettelyjen ja määräaikojen osalta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

50 Konsernin sisäinen alihintainen osakekauppa KHO 2009:70 Suomalainen Tytär Oy luovutti alihintaisesti puolalaisen yhtiön osakkeet puolalaiselle sisaryhtiölle Kauppahinta jäi velaksi? Kauppaan soveltuu EVL 6 b :n käyttöomaisuusosakkeiden verovapaussäännös ja kauppa tehdään kirjanpitoarvosta, joka alittaa selvästi osakkeiden käyvän arvon VML 31 :n siirtohinnoitteluoikaisua ei voitu soveltaa, koska luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäänyt pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muodostunut käypää hintaa käytettäessä VML 29 :n lisäystä ei tehdä, koska osakkeiden luovutus on verovapaa Voidaan väittää, että velaksi jäänyt kauppahinnan taloudellinen korko oli käypää korkoa alempi, koska koron pääoma eli osakkeiden kauppahinta alitti käyvän arvon Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

51 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso A Oy:n lainat elokuuhun 2005 Riippumattomilta osapuolilta saatuja lainoja 36 MEUR ja annetut vakuudet n. 41 MEUR Korko 3,135 % ja 3,25 % Konsernin rahoitusrakenteen uudelleen järjestely elokuussa 2005 Lainat konsernin ruotsalaiselta rahoitusyhtiöltä B AB:ltä 38 MEUR ja vakuudet konserniyhtiöille n. 300 MEUR Konsernin sisäisen lainan korko 9,5 % (taustalla ulkopuolisilta otetut pankkilainat, riskilainat ja osakkailta otetut lainat) Pääomarakenteessa ei olennaisia muutoksia Ei muita rahoituspalveluita B AB:lta, jotka otettava huomioon koron markkinaehtoisuuden arvioinnissa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

52 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso Korko ylitti selvästi riippumattomien osapuolten välisen koron Perusteeksi ei voitu ottaa koko konsernin ulkopuolisen rahoituksen keskimääräistä 7,04 %:n korkoa, koska yhtiön oma luottokelpoisuus ja muut olosuhteet olisivat mahdollistaneet olennaisesti edullisemman rahoituksen 9,5 %:n ja 3,25 %:n erotus vähennyskelvoton ja tuloon lisättiin EUR:a Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

53 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan Johtopäätöksiä Erillisyhtiöperiaate Arm s length -periaate korkotaso Markkinaehtoisen koron määrittely Oliko konsernin keskimääräinen korkoprosentti arm s lengt -periaatteen mukainen? (riskilainat ja lainat omistajilta) Erillisyhtiön luottokelpoisuus (vakuudet ja yhtiön oma rahoituksen tarve) Vakuudet muiden konserniyhtiöiden puolesta Korvaus vakuuden antavalle yhtiölle, jos vakuus alentaa muiden konserniyhtiöiden korkoprosenttia? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

54 Siirtohinnoittelulainsäädäntö Suomessa Sovelletaan tai sen jälkeen alkavina verovuosina OECD:n siirtohinnoitteluperiaatteet EU:n siirtohinnoittelufoorumin raportti (KOM [2005] 543 lopullinen) Lain dokumentointivaatimus Ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä Dokumentoinnin sisällössä rajoituksia, jos etuyhteistoimien yhteismäärä verovuonna enintään euroa Myös muilla näyttövelvollisuus käyvästä hinnoittelusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

55 Siirtohinnoittelu Suomessa Dokumentointivaatimukset (SK 1041/2006) 1. kuvaus liiketoiminnasta 2. kuvaus etuyhteyssuhteista 3. tiedot etuyhteystoimistoa 4. toimintoarviointi 5. vertailuarviointi 6. kuvaus siirtohintamenetelmistä Jos etuyhteystoimien määrä enintään euroa vain 1-3 kohdat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

56 Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä yritysjärjestelydirektiivi (90/434/ETY) jakautumiset, osittaisjakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot, fuusiot implementointi ja edellytykset tarkistettava yksittäisessä tilanteessa esimerkkejä: kiinteä toimipaikka yhtiöksi (periaatteena ei verotusta pääliikkeen kotivaltiossa eikä kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa) osakevaihdossa hankkiva yhtiö Suomessa kohdeyhtiö uudessa jäsenvaltiossa (ei veroteta luovutusvoitosta kohdeyhtiön osakkeenomistajia, jos EU:n alueella) eurooppayhtiö ja pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset (rajat ylittävä fuusio ) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

57 Eurooppayhtiö Eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE) eurooppalainen ylikansallinen yhtiömuoto Perustuu EU:n eurooppayhtiöasetukseen (EY) N:o 2157/2001, joka tullut voimaan Käytännössä valtaosa eurooppayhtiöön sovellettavista säännöksistä on yhtiön kotivaltion julkisia osakeyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

58 Eurooppayhtiö.. Eri valtioista olevat osakeyhtiöt ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen Direktiivi pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista Mahdollisuus kotipaikan siirtämiseen ja sulautumiseen toiseen valtioon rekisteröitävään yhtiöön Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

59 Liiketoimintasiirron edellytyksistä Siirtävä yhtiö direktiivissä mainittu yhteisö Siirtävän yhtiön kotipaikka EU:n alueella myös verosopimuksen mukainen asuinvaltio Liiketoimintakokonaisuus Siirto yhtiöön Vastike: (uusia) osakkeita Tuloverotuksessa siirto verovapaa siirtäjän ja vastaanottajan verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

60 Liiketoimintasiirron verovaikutuksista Muita verovaikutuksia mm. varainsiirtoverot pääomaverot vahvistetut tappiot Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

61 Liiketoimintasiirto: Esimerkki Fin Oy 100 % suunnattu osakeanti Kiinteä tp. Puola Uusi yhtiö Puola varat ja velat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

62 Kiinteän toimipaikan muuttaminen tytäryhtiöksi Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Kiinteä toimipaikka -Liiketoimintasiirto, jossa kiinteä toimipaikka siirretään paikalliseen yhtiöön - Suomessa kiinteän toimipaikan varat arvostetaan käypään arvoon, josta lasketaan vero - Suomen verosta vähennetään kiinteän toimipaikan sijaintivaltion laskennallinen vero Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

63 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi Emo Oy A. Tulos - vuosi 1: = vuosi 2 tulokseen lisätään 500 Toimintavaltio A. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2 liiketoimintasiirto Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

64 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi B. Tulos - vuosi 1: 900 (500) = vuosi 2: = vuosi 3: tulokseen ei lisäystä Toimintavaltio B. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2: 600 voitto - vuosi 3 liiketoimintasiirto Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

65 Kiinteän toimipaikan tappiot pääyhtiön vaihdos Suomi E Oy X Yhtiö Toimintavaltio Kiinteä toimipaikka Tappiot ja varaukset säilyvät Fuusio Kolmas jäsenvaltio Myös - jakautuminen - osittaisjakautuminen - liiketoimintasiirto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

66 Sulautumiset Ulkomaisten tytäryhtiöiden sulautuminen KVL:1996/310 Kanadalaiset tytäryhtiöt fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi Suomalainen emoyhtiö sai vastikkeeksi uuden yhtiön osakkeita Osakkeiden luovutushinta ei ollut veronalaista tuloa Osakkeiden vaihto ei ollut uusi saanto Osakkeiden vaihdosta ei vähennyskelpoista tappiota KHO:2004:112 SICAV rahastojen sulautuminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

67 Sulautumiset Eurooppayhtiön sulautuminen KHO:2005:71 Sulautumiseen sovellettiin EVL:n sulautumissäännöksiä Käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset siirtyivät Pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset Tavallinen, kombinaatio- tai tytäryhtiösulautuminen Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:23 Voimaan (myös jakautuminen) SEVIC (C-411/03) ulkomaisen yhtiön sulautuminen voitava merkitä vastaanottavan kaupparekisteriin Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

68 Rajat ylittävä sulautuminen ja tappiontasaus KHO 2011:21, asia C-123/11, A Oy Ruotsalainen AB sulautuu suomalaiseen Oy:hyn Siirtyvätkö Ruotsissa vahvistetut tappiot Toiminta Ruotsissa lopetettu Kiinteää toimipaikkaa ei synny Ruotsiin Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Rajoittaa sijoittautumisvapautta Oikeuttamisperusteena alueellinen verotusvalta, suhteellisuusperiaate täyttyy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

69 Osakevaihto Yhtiö hankkii määräysvallan kohdeyhtiössä (yli 50 %:n äänimäärä, myös lisäosuudet) Vastikkeeksi hankkiva yhtiö antaa omia (uusia) osakkeitaan Rahavastike enintään 10 % vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta Hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön oltava EU:n alueella? Hankkiva yhtiö voi olla ETA-valtiossa, KHO 2011:10, C- 48/11, KHO 2012:93 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

70 Osakevaihto Verovapaa kohdeyhtiön osakkeenomistajille Muita vaikutuksia mm.: vahvistetut tappiot varainsiirtovero (KHO:2006:32 => C-240/06) Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

71 Osakevaihto: Esimerkki vastike: suunnattu osakeanti hankittavat osakkeet (100 %) Hankkiva Oy x % Kohdeyhtiö Unkari Omistava yhtiö Unkari nykyinen omistus (100 %) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

72 Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp)

73 Sääntelyn tausta Vieraan pääoman tuotto vähennyskelpoinen ja oman pääoman tuotto vähennyskelvoton Korkovähennys verosuunnittelukeinona Holdingrakenteet, hybridit Rajat ylittävissä tilanteissa tulon saaja matalan verotuksen valtiossa (verokantaero) Konserniavustus Vastaanottajana holdingyhtiö tai ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

74 Sääntelyn tarve Sääntelyn tavoitteena Suomen veropohjan turvaaminen Suomen voimassa olevan lainsäädännön oikeudellinen epävarmuus EU-säännösten vaikutus kansalliseen sääntelyyn Vertailuvaltioissa vastaavia säännöksiä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

75 Sääntely eräissä valtioissa Kohdennettu korkovähennysoikeuden rajoitus (Ruotsi) Alikapitalisointisäännös (Alankomaat, Ranska, Tanska) Tuloslaskelmaan perustuva rajoitus (Italia, Saksa, Ranska, Tanska) Siirtohinnoittelusäännös (Iso-Britannia, Norja) Yleinen veronkiertosäännös (Alankomaat) Holdingyhtiön korkojen rajoittaminen (Alankomaat, Ranska) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 2 Apulaisprof. Tomi Viitala Oma pääoma verotuksessa Emoyhtiö voi rahoittaa tytäryhtiötään oman pääoman ehtoisella sijoituksella esim. osakepääomaan, sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Reima Linnanvirta Partner Mika Sipilä Associate Alder & Sound Oy Vuorikatu 6 B 23 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@aldersound.fi

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1 Apulaisprof. Tomi Viitala Konsernit verotuksessa Kansainväliset suuryritykset toimivat aina useaportaisissa konsernimuodoissa Myös pk-yritykset toimivat usein konsernimuodossa

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43 Sisällys 1 2 3 Johdanto......................................... 11 1.1 Teoksen rakenteesta................................... 11 1.2 Casekonserni......................................... 13 Konserniverotuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Tappiontasaus tuloverotuksessa

Tappiontasaus tuloverotuksessa Tappiontasaus tuloverotuksessa Vesa-Pekka Nuotio Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tomi.viitala@aalto.fi Eduskunnan verojaostolle Lausunto Asiassa: U 7/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

HE 74/2008 vp. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin niistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista

HE 74/2008 vp. Valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin niistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U)

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen Talousvaliokunta 9.11.2016 Mika Björklund HE 208/2016 vp kirjanpitolain muuttamiseksi 1. Ei-taloudelliset tiedot (NFI, non-financialinformation) Tilinpäätösdirektiivin

Lisätiedot

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt

78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta. Verohallinnon asiakasinfo Juha Fagerstedt 78-lomake Selvitys siirtohinnoittelusta Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Juha Fagerstedt Siirtohinnoitteludokumentointi Laki verotusmenettelystä 14 a : Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus

Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta. Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta Sami Laaksonen Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfotilaisuus 24.10.2014 Markkinaehtoperiaate Siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteeseen (arm s length

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

HE 197/2009 vp. selvitettäessä hyvityksen enimmäismäärää.

HE 197/2009 vp. selvitettäessä hyvityksen enimmäismäärää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen Luento 10 Verot tilinpäätöksessä: Tilikauden verot Laskennalliset verot Voitonjaon verottaminen: Osakkeen matemaattinen arvo

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot