Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

2 Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta ulkomailla Voitonjako Suomeen Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp) Väliyhteisölainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

3 Toimintamuodoista ulkomailla - lähtökohta Suomi Emo Oy Toimintavaltio sivuliike Tytäryhtiö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

4 Toimintamuodoista ulkomailla Toimintamallit Agentti Komissionääri Rajoitetun riskin jakelija Jälleenmyyjä Sopimusvalmistaja Valmistaja vaikutus toimintavaltion verotettavaan tulokseen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

5 toimii välittäjänä saa provision Agentti tavara myydään suoraan päämieheltä asiakkaalle voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

6 Komissionääri komissionääri toimii omissa nimissään päämiehen lukuun tavaran omistusoikeus siirtyy päämieheltä asiakkaalle saa komission ei mahdollinen kaikissa maissa voi muodostaa kiinteän toimipaikan Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

7 Jälleenmyyjä ostaa tavaran omiin nimiinsä myy tavaran edelleen ostajalle saa katteen myynnistä Rajoitetun riskin jakelija lähellä jälleenmyyjää Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

8 Sopimusvalmistaja valmistaa tuotteita tilaajana esim. toinen konserniyhtiö voi ostaa ja omistaa raaka-aineet ja koneet päämies yleensä omistaa teknologian ja huolehtii myynnistä ja markkinoinnista Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

9 Valmistaja valmistaa tuotteet tekee tuotekehityksen myy omissa nimissään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

10 Toimintatapojen verokysymyksiä missä maassa tulos näytetään konserniyhtiöiden välinen siirtohinnoittelu rajoitettu vai yleinen verovelvollisuus toimintavaltiossa arvonlisäverotus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

11 Asuinpaikan muutoksen vaikutuksia Exit tax verotukseen verotusoikeuden supistuminen alkuperäisessä asuinvaltiossa konserniavustuksen käyttämisen rajoitukset ym. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

12 Konserniavustus KHO 2003:33 B A/S 100 % BH Oy Tanskassa asuva (verosopimus) konserniavustus 100% BP Oy 100% BT Oy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

13 Konserniavustus KHO 2003:33 BH Oy Suomessa rekisteröity yhtiö huolehti Tanskassa BP Oy:n ja BT Oy:n konsernihallinnon palveluista BH Oy:llä ei ollut Suomessa toimipaikkaa, johtoa tai muuta henkilökuntaa (= tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa) TVL: Suomessa asuva (rekisteröity Suomessa) Tanskan lainsäädäntö:tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) Pohjoismainen verosopimus: Tanskassa asuva (johtopaikka Tanskassa) BH Oy:lle annettavaa konserniavustusta ei anneta Suomessa harjoitettavaa elinkeinotoimintaa varten BH Oy:lle annettava konserniavustus ei vähennyskelpoista BP Oy:n tai BT Oy:n verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

14 Ulkomainen omistus ja konserniavustus KHO:2004:65 Q Inc A Oy Bermuda B Oy - sovelletaan USA:n verosopimusta konserniavustus mahdollinen konserniavustus Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

15 Ulkomaantoiminnot ja konserniavustus Konserniavustus KHO 2003:79 Marks & Spencer (C-446/03) Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 KHO 2007:92 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 Konserniverotuksen selvittäminen on mainittu Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän asettamis-päätöksessä 2011 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

16 Kiinteä toimipaikka ja konserniavustus KHO:2003:79 B BV Y Oy konserniavustus A AB X AB PE Suomessa Konserniavustus voitiin antaa: - verosopimuksen syrjintäartikla - EU:n sijoittautumisvapaus (perustamissopimuksen 43 artikla) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

17 KHO:2003:79 Ulkomaisen osakeyhtiön PE:tä Suomessa verotetaan kuin osakeyhtiötä Suomessa EU-oikeuden ja verosopimusten syrjintäkielto perusteena Syrjintäkiellot kattavat kaikki konsernin omistusketjujen osat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

18 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle Marks & Spencer (C-446/03) Ison-Britannian tappiontasausjärjestelmä ei ollut sellaisenaan EY:n perustamissopimuksen vastainen Konserniyhtiön tappion vähentäminen pitäisi sallia, jos tytäryhtiö menettää tappiot asuinvaltiossaan lopullisesti Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

19 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Oy AA (C-231/05), KHO 2007:93 Suomalaisen yhtiön konserniavustus ulkomaiselle välilliselle emoyhtiölle Isossa-Britanniassa Emoyhtiö oli tappiollinen Suomen järjestelmä rajoittaa sijoittautumisvapautta Rajoitus oli perusteltavissa yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä, vaikka se ei kohdentunut puhtaasti keinotekoisiin järjestelyihin jäsenvaltioiden oikeus käyttää alueellista verotusvaltaa (vaarana konsernien vapaa oikeus valita valtio, jossa tappiot otetaan huomioon) veronkierron vaara rajoitus oli suhteellisuusperiaatteen mukainen Konserniavustus ei vähennyskelpoinen Suomessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

20 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... KHO 2007:92 Suomalainen Oy ei voinut vähentää Isossa- Britanniassa asuvalle konserniyhtiölle maksettua konserniavustusta ns. pääomatappioiden kattamiseksi (tappiot vähennyskelvottomia Isossa-Britanniassa) Perusteluna Oy AA (C-231/05) Konserniavustusjärjestelmän ja tappiontasausjärjestelmän ero eurooppaoikeudessa? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

21 Konserniavustus ulkomaiselle yhtiölle... Ruotsin oikeuskäytäntö Konserniavustusta ei voida antaa vuonna, jona purku saatetaan loppuun (omistussuhteen kestettävä koko emo- ja tytäryhtiöiden verovuoden) Konserniavustus ei saa ylittää tytäryhtiön tappiota viimeisenä kokonaisena omistusvuotena Vähennys myönnetään vasta vuonna, jona purku saatetaan loppuun Konserniavustusta ei hyväksytä ulkomaiselle emo- tai sisaryhtiölle (Oy AA) Konserniavustusta ei hyväksytä tytäryhtiölle, jonka tappiot vanhenevat tytäryhtiön asuinvaltiossa RR , , , , , , , ja Ruotsin lainsäädäntöä muutettu (Promemoria ) Suomi: Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 (Konserniavustusjärjestelmää on uudistettava) Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän 2011 asettamispäätöksessä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

22 Vähennysrajoituksia konsernissa - Suomi Ei vähennyskelpoinen meno konserniyhtiöiltä olevien muiden kuin myyntisaamisten arvonalennukset tai menetykset konsernituki ja muu vastaava meno konserniyhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta konserniyhtiö, jos omistus välittömästi tai välillisesti yli 10% (konsernin määritelmä!) Voimaantulo tai sen jälkeen päättyvät tilikaudet Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

23 Vähennysrajoituksia - Tuen antaja Yhteisö osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö ulkomaisen yhteisön Suomessa oleva kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

24 Vähennysrajoituksia - Omistusosuus Antaja itse tai konserniyhtiöt yksin tai yhdessä omistavat vähintään 10 % osakepääomasta Konserni OYL:n konserni osakeyhtiön suora tai välillinen omistus määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) luonnollinen henkilö, usea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (myös Hy) tai nämä yhdessä OYL:n määräysvalta (> 50 % äänimäärästä) yhtiössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

25 Vähennysrajoituksia - Konsernituki Oikeuskäytännön mukaan mm. ei vastasuoritusta tuotteiden tai palveluiden hintatuki (ylimääräiset alennukset ym.) lainan korkojen anteeksianto saajana usein ulkomainen tytäryhtiö edellytyksenä saajan huono taloudellinen tilanne Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

26 Esimerkki konsernituki Ruotsi Emo AB Vähennyskelpoinen Ruotsissa? 100 % Suomi 100 % Sivuliike (FIN) Konsernituki - vähennyskelvoton Saksa Tytär GmbH Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

27 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja lainasaamiset Myyntisaamiset arvonaleneminen voidaan edelleen vähentää verotuksessa edellytykset: arvo alentunut arvonalennus ei tarvitse olla lopullinen hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjattava Lainasaamiset rahoitusomaisuuden arvonalentuminen ei voida vähentää konserniyhtiöiden välillä (10 %:n omistus) saamiset muilta voidaan vähentää, jos arvonalentuminen lopullinen lainasaamisen myynti konsernin sisällä = menetys? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

28 KHO /2916 X Oy luovutti tytäryhtiön osakkeet ja siltä olevan lainasaamisen yhdellä luovutustoimella ulkopuoliselle. Lainasaaminen siirrettiin merkittävästi nimellisarvoa alemmalla hinnalla. Osakkeiden luovutus oli verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutus Luovutustappio ei vähennyskelpoinen KVL: Luovutustoimi oli yksi kokonaisuus eikä X Oy voinut vähentää lainasaamisen menetystä. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

29 Vähennysrajoituksia - Myynti- ja Velallisen verotus lainasaamiset myyntisaamisen alaskirjaus velkojan kirjanpidossa ja verotuksessa ei yleensä vaikuta velallisen verotukseen lainasaamisen alaskirjaus voi vaikuttaa velallisen verotukseen ulkomailla olevan velallisen osalta tarkastettava paikallinen verolainsäädäntö Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

30 Esimerkki - lainasaatava Oy Akordi väh. kelvoton väh. 10 % UK Ltd. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

31 Vähennysrajoituksia - Osakkeiden arvonalenemiset Arvonalennuspoistoja ei voi tehdä tilikaudet, jotka päättyvät tai sen jälkeen Palautettava tuloon (ei aikarajaa): vanha epäkuranttiusvähennys varaus tai avustus (esim. investointituki) ja myös konsernin sisäinen luovutustappio (konsernin määritelmä!) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

32 Kiinteästä toimipaikasta Kiinteän toimipaikan edellytyksistä Kiinteän toimipaikan tulon määrittämisestä Ulkomaan verotuksen vaikutuksista Suomen verotukseen ja voitonjaon verotukseen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

33 Kiinteän toimipaikan edellytyksistä OECD:n malliverosopimus (vrt. TVL 13 a ja 10 2 kohta) Pääsääntö toiminta liike- eli elinkeinotoimintaa fyysinen liiketoimipaikka tietyssä paikassa oikeus käyttää liiketoimipaikkaa harjoittaa liiketoimintaa liiketoimipaikan kautta tekninen laite Asennus-, rakennus- ja kokoonpanotoiminta määräaika yleensä 12 kk Epäitsenäinen vai itsenäinen agentti sopimuksen teko-oikeus ym. Negatiivinen lista ei muodosta kiinteää toimipaikkaa esim. varaston pitäminen tai avustava ja valmisteleva toiminta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

34 Kiinteä toimipaikka - pääsääntö Fin Oy Jos Fin Oy:llä kiinteä toimipaikka, Ranskassa: yhtiön verotus työnantajavelvollisuudet ym. Myyntimies (Ranska) toimisto perhe asunto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

35 Kiinteän toimipaikan edellytykset Liiketoimipaikka (Pääsääntö) esimerkiksi: yrityksen johtopaikka sivuliike toimisto tehdas työpaja kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu paikka, jossa luonnonvaroja hyödynnetään Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

36 Kiinteän toimipaikan edellytykset Rakennus-, asennus ja kokoonpanotoiminta projektin kesto (yleensä 12 kk) Suomen ja Venäjän verosopimus 12 kk (18 kk) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

37 Kiinteän toimipaikan tulon määrittäminen Verosopimusten syrjintäkielto Arm s length -periaate Tulo, joka syntynyt kiinteässä toimipaikassa (liikevaihto, provisio ) Vähennetään tulonhankkimiskulut Cost plus menetelmä Verokanta yleensä paikallinen yhteisövero OECD: erillisen yrityksen -periaate Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

38 Kiinteän toimipaikan kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Suomi Toimintavaltio Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen - hyvitysmenetelmä tai vapautusmenetelmä - verosopimuksessa tai menetelmälaissa mainitut verot otettaan huomioon - ulkomaan vero ei EVL 7 :n kulu (KHO:2004:12) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

39 Kiinteän toimipaikan verovastuu KHO:1999:25 ja KHO:2006:57 Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Ltd Kiinteä toimipaikka -Tytäryhtiöllä oli Suomessa kiinteä toimipaikka johtopaikan takia - Emoyhtiö ei ollut kaupparekisteriin merkitty edustaja, joten sillä ei ollut verovastuuta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

40 Velvoitteet sijaintivaltiossa Velvollisuuksia mm. veronmaksu kiinteän toimipaikan valtiossa veroilmoitus kiinteän toimipaikan valtiossa työnantajavelvollisuudet rekisteröityminen paikalliseen yhteisörekisteriin paikallinen tilintarkastaja Tarkistettava toimintavaltiosta! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

41 Voitonjako Suomeen Paikalliset lähdeverot kansallinen lainsäädäntö verosopimukset emo- ja tytäryhtiödirektiivi Osinko Suomessa verovapaa tai verollinen EVL emo- ja tytäryhtiödirektiivi (10 %) Verosopimukset (verolle 75 %, jos sopimuksessa ei lievempää verotusta) Ei-verosopimusta (verolle 100 %) Pörssiyhtiön osinko ei pörssiyhtiölle (75 % verolle, jos ei väh. 10 % pääomasta) lähdeveron hyvittäminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

42 Siirtohinnoittelu konserniyhtiöiden väliset palvelut ja tavaravirrat palvelut palvelu saatu hyödyttänyt palvelun saajaa hinnoittelu markkinaehtoinen arm s length hinta hinnoittelumenetelmät (OECD:n siirtohintaohjeet) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

43 Siirtohinnoittelusäädökset Kansallinen lainsäädäntö VML 31, 55, 75 ja 89.3 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla Etuyhteydessä keskenään olevat yhtiöt (Associated enterprises) Arbitraatiosopimus Yleissopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (SopS 61/1999) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

44 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 ) Osapuolet Erilliset oikeushenkilöt Pääliike ja kiinteä toimipaikka Kansalliset ja rajat ylittävät tilanteet Etuyhteystoimet Osapuolten välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu (arm s length - periaate), ja Verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muutoin ollut. Tuloon lisätään määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa arm s length periaatetta (siirtohinnoittelumenetelmät). Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

45 Siirtohinnotteluoikaisu (VML 31 )... Milloin etuyhteys on? Liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai Kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta liiketoimen molemmissa osapuolissa. Mikä on määräysvalta? Osapuoli välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti yli puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, Osapuolella on välittömästi tai välillisesti oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla on tämä oikeus tai Osapuolta johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se muutoin voi tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

46 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 1 kohta Management, control, capital Sopimusvaltio 1:n yritys suoraan tai välillisesti osallistuu sopimusvaltio 2:n johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan tai Samat henkilöt osallistuvat suoraan tai välillisesti sopimusvaltioiden 1 ja 2 yrityksen johtamiseen, määräysvaltaan tai pääomaan Arm s length conditions Sovelletaan kaupallisissa ja rahoitustoimissa ehtoja, jotka poikkeavat riippumattomien osapuolten välisistä ehdoista Kertymättä jäänyt voitto voidaan lisätä tuloon ja verottaa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

47 OECD:n malliverosopimuksen 9 artikla 2 kohta Siirtohinnoitteluoikaisu Sopimusvaltio 1 lukee tämän valtion yrityksen tuloon ja verottaa tuloa, josta sopimusvaltio 2:n yritystä on verotettu tässä toisessa valtiossa. Sopimusvaltiossa 1verotettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt valtion 1 yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu. Valtion 2 on asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä määrätyn veron määrä, jos valtio 2 pitää oikaisua oikeutettuna. Oikaisua tehtäessä on otettava huomioon verosopimuksen muut määräykset, ja sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa neuvoteltava keskenään. Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

48 Seurannaismuutos (VML 75 1 ja 2 mom.) Verotusta on muutettu toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotukseen vaikuttavalla tavalla =>Verohallinto muuttaa myös toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotusta muutosta vastaavasti, jollei muutoksen tekeminen ole erityisestä syystä kohtuutonta. Verovelvollista on kuultava ennen muutoksen tekemistä, jos mahdollista, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Verotusta on toisessa valtiossa muutettu Suomen verotukseen vaikuttavalla tavalla => Verohallinto voi muuttaa verovelvollisen verotusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

49 Määräaika Seurannaismuutos (VML 75 ) Ei erityistä määräaikaa Oikaisuvaatimus (määräaika, VML 64 ) Verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vastaoikaisussa ulkomailla sovelletaan kunkin maan kansallista lainsäädäntöä menettelyjen ja määräaikojen osalta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

50 Konsernin sisäinen alihintainen osakekauppa KHO 2009:70 Suomalainen Tytär Oy luovutti alihintaisesti puolalaisen yhtiön osakkeet puolalaiselle sisaryhtiölle Kauppahinta jäi velaksi? Kauppaan soveltuu EVL 6 b :n käyttöomaisuusosakkeiden verovapaussäännös ja kauppa tehdään kirjanpitoarvosta, joka alittaa selvästi osakkeiden käyvän arvon VML 31 :n siirtohinnoitteluoikaisua ei voitu soveltaa, koska luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäänyt pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin se olisi muodostunut käypää hintaa käytettäessä VML 29 :n lisäystä ei tehdä, koska osakkeiden luovutus on verovapaa Voidaan väittää, että velaksi jäänyt kauppahinnan taloudellinen korko oli käypää korkoa alempi, koska koron pääoma eli osakkeiden kauppahinta alitti käyvän arvon Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

51 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso A Oy:n lainat elokuuhun 2005 Riippumattomilta osapuolilta saatuja lainoja 36 MEUR ja annetut vakuudet n. 41 MEUR Korko 3,135 % ja 3,25 % Konsernin rahoitusrakenteen uudelleen järjestely elokuussa 2005 Lainat konsernin ruotsalaiselta rahoitusyhtiöltä B AB:ltä 38 MEUR ja vakuudet konserniyhtiöille n. 300 MEUR Konsernin sisäisen lainan korko 9,5 % (taustalla ulkopuolisilta otetut pankkilainat, riskilainat ja osakkailta otetut lainat) Pääomarakenteessa ei olennaisia muutoksia Ei muita rahoituspalveluita B AB:lta, jotka otettava huomioon koron markkinaehtoisuuden arvioinnissa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

52 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan korkotaso Korko ylitti selvästi riippumattomien osapuolten välisen koron Perusteeksi ei voitu ottaa koko konsernin ulkopuolisen rahoituksen keskimääräistä 7,04 %:n korkoa, koska yhtiön oma luottokelpoisuus ja muut olosuhteet olisivat mahdollistaneet olennaisesti edullisemman rahoituksen 9,5 %:n ja 3,25 %:n erotus vähennyskelvoton ja tuloon lisättiin EUR:a Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

53 KHO 2010:73 Konsernin sisäisen lainan Johtopäätöksiä Erillisyhtiöperiaate Arm s length -periaate korkotaso Markkinaehtoisen koron määrittely Oliko konsernin keskimääräinen korkoprosentti arm s lengt -periaatteen mukainen? (riskilainat ja lainat omistajilta) Erillisyhtiön luottokelpoisuus (vakuudet ja yhtiön oma rahoituksen tarve) Vakuudet muiden konserniyhtiöiden puolesta Korvaus vakuuden antavalle yhtiölle, jos vakuus alentaa muiden konserniyhtiöiden korkoprosenttia? Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

54 Siirtohinnoittelulainsäädäntö Suomessa Sovelletaan tai sen jälkeen alkavina verovuosina OECD:n siirtohinnoitteluperiaatteet EU:n siirtohinnoittelufoorumin raportti (KOM [2005] 543 lopullinen) Lain dokumentointivaatimus Ei koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä Dokumentoinnin sisällössä rajoituksia, jos etuyhteistoimien yhteismäärä verovuonna enintään euroa Myös muilla näyttövelvollisuus käyvästä hinnoittelusta Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

55 Siirtohinnoittelu Suomessa Dokumentointivaatimukset (SK 1041/2006) 1. kuvaus liiketoiminnasta 2. kuvaus etuyhteyssuhteista 3. tiedot etuyhteystoimistoa 4. toimintoarviointi 5. vertailuarviointi 6. kuvaus siirtohintamenetelmistä Jos etuyhteystoimien määrä enintään euroa vain 1-3 kohdat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

56 Rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä yritysjärjestelydirektiivi (90/434/ETY) jakautumiset, osittaisjakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot, fuusiot implementointi ja edellytykset tarkistettava yksittäisessä tilanteessa esimerkkejä: kiinteä toimipaikka yhtiöksi (periaatteena ei verotusta pääliikkeen kotivaltiossa eikä kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa) osakevaihdossa hankkiva yhtiö Suomessa kohdeyhtiö uudessa jäsenvaltiossa (ei veroteta luovutusvoitosta kohdeyhtiön osakkeenomistajia, jos EU:n alueella) eurooppayhtiö ja pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset (rajat ylittävä fuusio ) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

57 Eurooppayhtiö Eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE) eurooppalainen ylikansallinen yhtiömuoto Perustuu EU:n eurooppayhtiöasetukseen (EY) N:o 2157/2001, joka tullut voimaan Käytännössä valtaosa eurooppayhtiöön sovellettavista säännöksistä on yhtiön kotivaltion julkisia osakeyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

58 Eurooppayhtiö.. Eri valtioista olevat osakeyhtiöt ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen Direktiivi pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista Mahdollisuus kotipaikan siirtämiseen ja sulautumiseen toiseen valtioon rekisteröitävään yhtiöön Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

59 Liiketoimintasiirron edellytyksistä Siirtävä yhtiö direktiivissä mainittu yhteisö Siirtävän yhtiön kotipaikka EU:n alueella myös verosopimuksen mukainen asuinvaltio Liiketoimintakokonaisuus Siirto yhtiöön Vastike: (uusia) osakkeita Tuloverotuksessa siirto verovapaa siirtäjän ja vastaanottajan verotuksessa Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

60 Liiketoimintasiirron verovaikutuksista Muita verovaikutuksia mm. varainsiirtoverot pääomaverot vahvistetut tappiot Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

61 Liiketoimintasiirto: Esimerkki Fin Oy 100 % suunnattu osakeanti Kiinteä tp. Puola Uusi yhtiö Puola varat ja velat Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

62 Kiinteän toimipaikan muuttaminen tytäryhtiöksi Suomi Toimintavaltio Emo Oy Tytäryhtiö Kiinteä toimipaikka -Liiketoimintasiirto, jossa kiinteä toimipaikka siirretään paikalliseen yhtiöön - Suomessa kiinteän toimipaikan varat arvostetaan käypään arvoon, josta lasketaan vero - Suomen verosta vähennetään kiinteän toimipaikan sijaintivaltion laskennallinen vero Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

63 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi Emo Oy A. Tulos - vuosi 1: = vuosi 2 tulokseen lisätään 500 Toimintavaltio A. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2 liiketoimintasiirto Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

64 Kiinteän toimipaikan muuttaminen ja sen vanhat tappiot Suomi B. Tulos - vuosi 1: 900 (500) = vuosi 2: = vuosi 3: tulokseen ei lisäystä Toimintavaltio B. Tulos - vuosi 1: (500) tappio - vuosi 2: 600 voitto - vuosi 3 liiketoimintasiirto Emo Oy Kiinteä toimipaikka -Yritysjärjestelydirektiivin muutos Emo Oy:n tuloon voidaan lisätä Suomessa vähennetty kiinteän toimipaikan tappio, jota ei ole lisätty Emo Oy:n tuloon (hyvitysmenetelmä) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

65 Kiinteän toimipaikan tappiot pääyhtiön vaihdos Suomi E Oy X Yhtiö Toimintavaltio Kiinteä toimipaikka Tappiot ja varaukset säilyvät Fuusio Kolmas jäsenvaltio Myös - jakautuminen - osittaisjakautuminen - liiketoimintasiirto Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

66 Sulautumiset Ulkomaisten tytäryhtiöiden sulautuminen KVL:1996/310 Kanadalaiset tytäryhtiöt fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi Suomalainen emoyhtiö sai vastikkeeksi uuden yhtiön osakkeita Osakkeiden luovutushinta ei ollut veronalaista tuloa Osakkeiden vaihto ei ollut uusi saanto Osakkeiden vaihdosta ei vähennyskelpoista tappiota KHO:2004:112 SICAV rahastojen sulautuminen Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

67 Sulautumiset Eurooppayhtiön sulautuminen KHO:2005:71 Sulautumiseen sovellettiin EVL:n sulautumissäännöksiä Käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset siirtyivät Pääomayhtiöiden rajat ylittävät sulautumiset Tavallinen, kombinaatio- tai tytäryhtiösulautuminen Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:23 Voimaan (myös jakautuminen) SEVIC (C-411/03) ulkomaisen yhtiön sulautuminen voitava merkitä vastaanottavan kaupparekisteriin Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

68 Rajat ylittävä sulautuminen ja tappiontasaus KHO 2011:21, asia C-123/11, A Oy Ruotsalainen AB sulautuu suomalaiseen Oy:hyn Siirtyvätkö Ruotsissa vahvistetut tappiot Toiminta Ruotsissa lopetettu Kiinteää toimipaikkaa ei synny Ruotsiin Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Rajoittaa sijoittautumisvapautta Oikeuttamisperusteena alueellinen verotusvalta, suhteellisuusperiaate täyttyy Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

69 Osakevaihto Yhtiö hankkii määräysvallan kohdeyhtiössä (yli 50 %:n äänimäärä, myös lisäosuudet) Vastikkeeksi hankkiva yhtiö antaa omia (uusia) osakkeitaan Rahavastike enintään 10 % vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta Hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön oltava EU:n alueella? Hankkiva yhtiö voi olla ETA-valtiossa, KHO 2011:10, C- 48/11, KHO 2012:93 Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

70 Osakevaihto Verovapaa kohdeyhtiön osakkeenomistajille Muita vaikutuksia mm.: vahvistetut tappiot varainsiirtovero (KHO:2006:32 => C-240/06) Maakohtaiset erot sekä eri maiden säännösten yhteensovittaminen selvitettävä! Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

71 Osakevaihto: Esimerkki vastike: suunnattu osakeanti hankittavat osakkeet (100 %) Hankkiva Oy x % Kohdeyhtiö Unkari Omistava yhtiö Unkari nykyinen omistus (100 %) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

72 Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitukset (HE 146/2012 vp)

73 Sääntelyn tausta Vieraan pääoman tuotto vähennyskelpoinen ja oman pääoman tuotto vähennyskelvoton Korkovähennys verosuunnittelukeinona Holdingrakenteet, hybridit Rajat ylittävissä tilanteissa tulon saaja matalan verotuksen valtiossa (verokantaero) Konserniavustus Vastaanottajana holdingyhtiö tai ulkomaisen yhtiön kiinteä toimipaikka Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

74 Sääntelyn tarve Sääntelyn tavoitteena Suomen veropohjan turvaaminen Suomen voimassa olevan lainsäädännön oikeudellinen epävarmuus EU-säännösten vaikutus kansalliseen sääntelyyn Vertailuvaltioissa vastaavia säännöksiä Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

75 Sääntely eräissä valtioissa Kohdennettu korkovähennysoikeuden rajoitus (Ruotsi) Alikapitalisointisäännös (Alankomaat, Ranska, Tanska) Tuloslaskelmaan perustuva rajoitus (Italia, Saksa, Ranska, Tanska) Siirtohinnoittelusäännös (Iso-Britannia, Norja) Yleinen veronkiertosäännös (Alankomaat) Holdingyhtiön korkojen rajoittaminen (Alankomaat, Ranska) Vero-osasto/Kansainvälisen verotuksen yksikkö

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Reima Linnanvirta Partner Mika Sipilä Associate Alder & Sound Oy Vuorikatu 6 B 23 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@aldersound.fi

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi mikä se on? OECD:n määritelmän mukaan se on maa tai alue, jossa mm.: olemattomat tai vain nimelliset

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä

Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Kansainvälisen verotuksen säännöksistä 1 Kansainvälisen verotuksen säännöksistä Eurooppaoikeus Verosopimukset Suomen kansallinen lainsäädäntö TVL Laki ulkomailta tulevan palkansaajan verotuksesta EVL LähdeVL

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö VM044:00/2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06. Asian aikaisempi käsittely. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06. Asian aikaisempi käsittely. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06 Asian aikaisempi käsittely Ennakkoratkaisuhakemus Hakemuksessaan Keskusverolautakunnalle E SE on muun ohessa lausunut,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta LUONNOS 17.7.2015 1(14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers 1. Kiinteän toimipaikan merkitys Yritykset harjoittavat ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaansa eri tavalla ja eri muodossa.

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Tero Honkavaara LAUSUNTO 1 (5) 25.5.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 12.4.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Luonnoksessa hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HE-luonnos 16.2.2016/M.O.

HE-luonnos 16.2.2016/M.O. HE-luonnos 16.2.2016/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Sisällys 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 1.1 Yleisesti verovelvollinen 1.2 Rajoitetusti verovelvollinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04 Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet Ennakkoratkaisuhakemus Ennakkoratkaisuhakemuksessaan keskusverolautakunnalle

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

HE 59/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettua

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot