Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi."

Transkriptio

1 Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT /

2 Konserniavustus

3 Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa (KonsAvL 825/86): Avoin tulojen tasaus konserniyhtiöiden välillä: vähennyskelpoinen meno antajalle ja veronalainen tulo saajalle (vastaavuusperiaate) Perustuu verojärjestelmän neutraliteettitavoitteeseen: vapaa organisoitumismalli Avustus voidaan antaa emon ja tyttären (kumpaankin suuntaan) mutta myös tytäryritysten välillä Saajan ja antajan annettava tarvittavat tiedot veroilmoituksessaan (VMp ilmoittamisvelvollisuudesta 8 )

4 Konserniavustuksen edellytykset liiketoimintaa harjoittavan oy/ok toiselle oy/ok liiketoiminnan harjoittamista varten antama muu kuin pääomasijoitus avustus vähennetään veronalaisesta tulosta ja ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä emoyhtiön omistus vähintään 9/10 tyttären osakkeista tai osuuksista Konsernisuhteen tulee olla voimassa koko verovuoden ajan => tiukka tulkintakäytäntö

5 Kotimaisuusvaatimus Osapuolten oltava lähtökohtaisesti kotimaisia, myös passiivisten konserniyhtiöiden Konserniin voi kuulua yhtiöitä valtioista, joiden verosopimuksissa ns. syrjintäkielto artikla Emoyhtiön ollessa ulkomainen mutta verosopimuksessa syrjintäkielto => suomalaiset tytäryhtiöt avustuksen piirissä (KHO 2000/864, KHO 2004/1525) Emoyhtiöllä kiinteä toimipaikka Suomessa => emoyhtiö avustuksen piirissä (KHO 2003/2773)

6 Eurooppavero-oikeus o o o o o EY-tuomioistuimen tuomio Marks&Spencer (C-446/03) Jäsenvaltion ei ole pakko yleisesti hyväksyä toisen jäsenvaltion konserniyrityksen tappioita vähennettäväksi oman valtion verotuksessa Tappiot annettava vähentää jos tappioiden käyttämiselle ei ole muita mahdollisuuksia ja ne jäisivät lopullisesti vähentämättä KHO 2007/3379 (93): kotimaisuusvaatimus EY-oikeuden mukaista KHO 2007/3378 (92): vaikka tappiot jäisivät lopullisesti vähentämättä, ei konserniavustuksen kotimaisuusvaatimusta voitu kumota

7 Konsernituki Muut kuin vastasuoritusta vastaan suoritetut menot vähennyskelvottomia (EVL 16.1 ) Jos konsernin omistus vähintään 10 % osakepääomasta niin muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalentumiset vähennyskelvotonta, esim. konsernituki ja lainasaamiset Muutoin konsernituki pääomansijoitusta tai palautusta

8 Siirtohinnoittelu

9 Siirtohinnoittelu Verotukselliset syyt: 1. Konserni pyrkii koko yritysryppään verotuksen minimointiin 2. Konsernin eri osien välinen tuloksen tasaus 3. Voitto siirretään siihen valtioon, jossa halutaan jakaa osinkoa Muut kuin verotukselliset vaikutukset liiketoimintaan: 1. Kannustinjärjestelmät 2. Yrityksen itsenäisyys 3. Vertailtavuus konsernin tulosyksikkönä

10 Kansainvälinen säännöstö OECD malliverosopimuksen 9.1 artikla: etuyhteydessä keskenään olevat yritykset periaate dealing at arms lenght (=markkinaehtoperiaate) Markkinaehtoinen hinta: OECD :n laaja siirtohintaraportti: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

11 Kansallinen säännöstö Verotusmenettelylain 31 : siirtohinnoitteluoikaisu (entinen: kansainvälinen peitelty voitonsiirto ) Asiallisesti verosopimuksen 9. artiklaa vastaava säännös Siirtohinnoitteluoikaisun täsmentäminen Mahdollistaa oikaisun ja vahvistaa markkinaehtoperiaatteen perusperiaatteeksi Verotusmenettelylain 75 : Seurannaismuutos kansallisesti velvollisuus, kansainvälisesti mahdollisuus

12 Kansallinen säännöstö VML 31 voidaan soveltaa myös kotimaisten yritysten välisiin liiketapahtumiin konserniavustuksen soveltamismahdollisuuksista riippumatta Koskee kaikkia liiketaloudellisia toimenpiteitä Määräysvalta voi syntyä myös yksityishenkilön ja heidän lähipiirin yhteisestä vallasta Myös tosiasiallinen määräysvalta huomioidaan (esim. sopimus) => Vastaa KPL 1:5 :n ja OYL:n käsitettä määräysvallasta

13 Kansallinen säännöstö Siirtohinnoittteluoikaisun täsmentäminen (VerML 31 ) Dokumentaatiovelvoitteen määrittely (VerML 14a-14 c ) Veronkorotuksesta määrääminen (VerML 32 ) Verohallituksen muistio : Siirtohinnoittelun dokumentointi

14 Ennakkotieto Ennakkotieto verovirastolta (VML 85 ) markkinaehtoisuuden osoittaminen näytön riittävyys Advance pricing agreement, APA viranomaiselta ennakkotieto kansainvälisestä siirtohinnasta kahden eri valtion välinen sopimus

15 Elinkeinoverotuksen uudistamista selvitetään hallituskauden aikana: Asiantuntijatyöryhmä asetettu , määräaika Aiheet: Konserniverojärjestelmän uudistaminen Tappiontasausjärjestelmän laajentaminen Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Tulolähdejaon poisto T&K vähennysoikeuden toteuttaminen Tuotannollisten investointien tukeminen Yritysverotuksen kotipaikkasääntely Suomen verotusvallasta poistumisen sääntely

16 Konserniverotus EU komission toimenpidepaketti, missä direktiiviehdotus eurooppalaisesta konserniverotuksesta Konsernin verotettava tulo laskettaisiin samojen säännösten mukaan ja jaettaisiin verotettavaksi kullekin jäsenvaltiolle laskennallisin osuuksin yhteinen yhdistetty veropohja Konserniavustusjärjestelmän kokonaistarkastelu

17 Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen Elinkeinotoimintaan liittyvien korkojen yleinen ja rajoittamaton vähennysoikeus Suomessa, mahdollistaa kansainvälisten konsernien rakenteet, joissa korkokuluja ohjataan Suomen vähennysoikeuden piiriin Ulkomaille maksettavat korot eivät tavallisesti kuulu lähdeverotuksen piiriin Alikapitalisointi intressi eli vieraan pääoman ylipainottaminen Erityinen riskiryhmä pääoma- ja kiinteistösijoittajat => korkomenojen vähennysoikeuden rajaaminen

18 Korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen HE esitysluonnos lausuntokierrokselle Laki rajoittaisi korkomenojen vähentämistä, kun ne suoritettaisiin välittömästi tai välillisesti etuyhteydessä olevalle osapuolelle. Rajoitusta sovellettaisiin sekä kansallisiin että rajat ylittäviin korkosuorituksiin. Korkomenot, jotka ylittäisivät korkotulot, voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 30 % elinkeinotoiminnan tuloksesta ennen korkoja ja poistoja (EBITDA). Vähennyskelvottomien korkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään etuyhteysyrityksille verovuonna maksettujen korkomenojen suuruinen. Sovelletaan vain jos korkomenot ylittävät korkotulot verovuonna yli euroa. Korkomenojen vähennysoikeutta rajoitettaisiin vastaavalla tavalla tuloverolain mukaan verotettavassa muun toiminnan tulolähteessä. Voimaan vuoden 2013 verotuksesta lukien ( )?

19 KHO 2010/3092 (73): Korko ja siirtohinnoittelu A Oy:llä oli riippumattomalta osapuolelta lainaa, joiden kokonaiskorkoprosentti oli 3,135 3,25. Yhtiön pitkäaikaiset lainat olivat runsaat 36 miljoonaa euroa ja yhtiön omasta puolestaan antamat vakuudet noin 41 miljoonaa euroa. A Oy maksoi uudelleenrahoitukseen liittyen pois vanhat pankkilainansa ja otti uuden lainan konserniyhtiöltä B AB:ltä, korkoprosentti 9,5 ja A:n pitkäaikaiset lainat olivat runsaat 38 miljoonaa euroa ja konserniin kuuluvien yritysten puolesta antamat vakuudet noin 300 miljoonaa euroa. => A Oy:n verotettavaan tuloon oli lisättävä vähennyskelvottomiksi katsottuja korkoja 9,5 ja 3,25 prosentin erotusta vastaavana määränä euroa.

20 Vahvistetun tappion vähennysoikeuden menettäminen Oikeus tappion vähentämiseen menetetään muussa kuin pörssiyhtiössä, jos yli puolet yhteisön tai elinkeinoyhtymän osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa taikka yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut tappiovuoden alun jälkeen (TVL 122 ) KHO pyytänyt EU tuomioistuimelta kannanottoa poikkeuslupamenettelyn mahdollisesti laittoman yritystuen luonteesta (KHO 2011:118) Komissio katsonut Saksassa sovelletun vastaavantyyppisen poikkeusluvan laittomaksi yritystueksi = pahimmillaan tuen takaisinperintä?

21 Kiitokset!

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot