Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter 22.11.11"

Transkriptio

1 Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter

2 Jupiter-säätiö......on vuonna 2001 perustettu työvalmennuskeskus, joka tarjoaa työttömille henkilöille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville ohjattua työtä ja työn ohessa työllistymistä, koulutukseen hakeutumista tai elämänhallintaa edistävää yksilö- ja ryhmävalmennusta. Projektimuotoisena järjestetään työvalmennusta nuorille ja aikuisille. Ostopalveluna järjestetään mm. ohjaavia koulutuksia, työnetsintä-, arviointi- ja kuntoutuspalveluja sekä mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta ja työhönvalmennusta.

3 Strategiaperusta (lokakuulta 2010) Arvot, toiminnan kulmakivet (kannanotto hyvinä ja tärkeinä pidettävistä periaatteista) Kunnioittaminen Luottamus Tavoitteellisuus Rohkeus Positiivisuus Visio 2015 Jupiter-säätiö on laadukkaiden valmennuspalveluiden rakentamisessa haluttu ja arvostettu kumppani Säätiön toiminta-ajatus Jupiterin valmennuspalvelut vahvistavat asiakkaidensa työ- ja toimintakykyä. Perustehtävänsa toteuttamiseksi säätiö tarjoaa työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä myy tuotteita ja palveluja.

4 Säätiön tarkoitus, sääntöjensä mukaan Jupiter-säätiön tarkoitus on työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä, järjestää työtoimintaa vajaatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää toimintaa. Työn lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta ja muita elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluja.

5 Perustajajäsenet Jupiter-säätiön perustivat kesäkuussa 2001: Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Vaasan setlementtiyhdistys, Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Vaasanseudun työnhakijat ry, Vaasan seurakuntayhtymä, Vaasan Invalidit ry jätehuoltoyhtiö Stormossen. Sittemmin Vaasanseudun työnhakijat jäi pois säätiöstä

6 Säätiö lukuina Vuoden 2010 liikevaihto: 3,6 meur Tuloista työosastojen tuotot 0,8 meur, valmennuspalvelujen myynti (mm. Vaasan kaupunki, Kela, työhallinto, Mustasaaren kunta) 1,4 meur, projektirahoitus (valtio, ESR, kuntaosuudet) 0,9 meur, työvoimapoliittiset tuotot 0.4 meur Henkilökuntaa vuonna 2010 oli 55 Valmennusasiakkaita vuonna 2010 oli 598 (asiakkuuksia kertyi 758) Valmennusasiakkaita kerrallaan n. 100 aikuista ja n. 50 nuorta Valmennuspäiviä (aktiivipäivä) 2010: Toimitiloja 5431 m2 Meijerinkatu 2-4:ssä Vaasassa

7 Jupiter-säätiön organisaatio

8 VALMENNUSPALVELUT PALVELURYHMITTÄIN (SIS. PROJEKTIT/HANKKEET/OSTOPALVELUTOIMINNAN, VALTIONAVUT) TYÖHÖN JA KOULUTUKSEEN VALMENTAVAT PALVELUT TYÖELÄMÄÄN KUNTOUTTAVA VALMENNUS JA ARVIOINTI NUORTENPALVELUT HYPPY TYÖELÄMÄÄN -Pohjanmaan ELY-keskus KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA -Vaasan kaupunki (SOTE), muut kunnat COMEETTA -VALMENNUS -Pohjanmaan ELY-keskus KOUTSI, Työvalmentajapalvelu -TYP Triangeli, TE-toimisto MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖHÖNVALMENNUS -Kela ETSIVÄ NUORISOTYÖ -Opetusministeriö RAKSUTUS Rakennetyöttömyys alas -Pohjanmaan ELY-keskus TYÖHÖNVALMENNUS -Kela KESÄVALMENNUS -Vaasan kaup., Mustasaaren kunta ORION-valmennus -Vakuutusyhtiöt, kunnat OPPILASVALMENNUS -Vaasan ja Mustasaaren perus-opetus ja Vaasan Am.opisto SUUNTA -VALMENNUS -Vaasan yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Vaasan vankila VALTIONAPU NUORTEN TYÖPAJATOIMINTAAN -ELY-keskus TYÖSSÄ SELVIYTYMISEN ARVIOJAKSO -TYP Triangeli, TE-toimisto +Mahd. IMBA- JA MELBA ARVIOINTIIN

9 Mitä me tarkoitamme kuntoutuksella? Painotamme työvalmennuskeskuksena työssä tapahtuvaa työ- ja toimintakyvyn kohentumista. Kuntoutus on AINA osa henkilön kokonaisvaltaista, pitkäjänteisempää ja suunnitelmallista kuntoutusprosessia on siis osa viranomaisyhteistyössä toteutettavaa laajempaa kokonaisuutta Jupiter-säätiössä toiminta on osa kuntoutujan sosiaalista, elämänhallinnallista ja ammatillista kuntoutusta. Säätiössä ei toteuteta lääkinnällistä kuntoutusta

10 Mitä me tarkoitamme kuntoutuksella? Kuntoutus on toimintaa; a) joka tähtää elämänhallinnallisen perustan vakiinnuttamiseen kuntoutujassa, positiivisten muutosten avulla tuetaan kuntoutujaa *ymmärtäämään oman elämän ja toiminnan merkityksen *uskomaan oman tulevaisuuden vaikutusmahdollisuuksiin *toimimaan edistääkseen omaa nk. ulkoista perustaa (olosuhteet, talous) b) joka tähtää kuntoutujan sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, tavoitteena että hän *huomaa ympäröivät ihmiset, sosiaalisen elämän olemassaolon ja sen merkityksen *huomaa ympäröivän yhteiskunnan ja sen mahdollisuuksia *kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskuntaan *kokee että yhteiskunta hyväksyy hänet ja että hän voi olla yhteiskunnalle hyödyksi c) joka tähtää kuntoutujan elämäntilanteen parantamiseen, tavoitteena *työelämävalmiuksien vahvistaminen *ammatillisen osaamisen päivittyminen/lisääminen *osallistuminen työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin *työllistyminen

11 Jupiter-säätiö kuntoutuksen toimintaympäristönä Jupiter on kolmen palveluryhmän hankkeiden ja palveluiden yhteensulautuma Työyksiköissä työskentelee valmentautujia ja kuntoutujia erilaisten vahvuuksien ja haasteiden kanssa, kaikki kuitenkin rinta rinnan toimintaympäristönä se on täynnä mahdollisuuksia kuntoutujalle! Kaikessa toiminnassa kuntoutuja/valmentautuja keskiössä omassa kuntoutusprosessissaan. Toiminta on aina asiakaslähtöistä! Jupiter on oppimista edistävä toimintaympäristö, jossa kuntoutuja saa muokata omaa identiteettiä positiivisten oppimistapahtumien ja muiden onnistumisten avulla Työpaja on sosiaalinen yhteisö JOKA perustuu vuorovaikutuksellisiin suhteisiin JONKA KAUTTA herätellään halua ja motivaatiota saada aikaan muutoksia omassa tilanteessaan JOKA edistää elämänhallinnallisia tavoitteita ja vie kuntoutumisen polulla eteenpäin

12 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät *Lähtökohtana kaikessa valmennus- ja kuntoutustoiminnassa on kolme työvalmennuksen yleistä perustyömenetelmää; yksilö- ja ryhmävalmennuksen tai ohjatun työn erilaiset yhdistelmät. *Tarkoituksena on toimia väliportaana työhön, koulutukseen --> Kukin elementti tukee omalta osaltaan valmentautujan/kuntoutujan omien tavoitteiden saavuttamista. Valmennuksen/kuntoutuksen peruspilareita ovat yksilöllisyys, luotettavuus ja tavoitteellisuus.

13 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Yksilövalmennus Yksilövalmennus on aina kokonaisvaltaista ja tavoitteellista. Luottamuksellisesti kartoitetaan kuntoutujan elämäntilanteeseen (sikäli kun tarkoituksenmukaista) ja työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita, joihin on kuntoutuksen aikana kiinnitettävä huomiota. Yhteistyössä kuntoutujan kanssa määritellään, mitkä toiminnan väli- ja päätavoitteet ovat pohjana aktivointisuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tms; yksilöllinen haastattelu ja/tai kolmikantakeskustelu (viranomainenkuntoutuja-yksilövalmentaja/kuntoutusohjaaja). Suunnitelman toteutumista arvioidaan väliajoin ja tavoitteita voidaan sovitusti muokata ja tarkentaa. Näin työskentely Jupiterissa on osa laajempaa kuntoutuksen kokonaissuunnitelmaa ja riski astua viranomaistehtävänä toteutettavan työn reviirille poistuu. Yksilövalmentaja arvioi jakson toteutumista yhteistyössä kuntoutujan kanssa sekä laatii arvioinnin/lausunnon ja jatkosuunnitelman.

14 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Yksilövalmennus Säännöllisissä ja luottamuksellisissa keskusteluissa kuntoutujaa *tuetaan ja kannustetaan hänelle itselleen asettamien tavoitteidensa saavuttamisessa *tuetaan työtoimintaan osallistumisessa *keskustellaan tulevaisuudesta, kuten ammatinvalintaan tai työllistymiseen liittyvistä asioista *tuetaan arkea helpottavien, elämänhallintaan liittyvien, työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä edistävien asioiden hoitamisessa.

15 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Palveluohjauksellinen työote Osana yksilövalmennusta kuntoutujaa tuetaan palveluohjauksellista työotetta käyttäen. Palveluohjaus ja muu yksilöllinen ohjaus perustuu tasa-arvoiseen ja luottamukselliseen suhteeseen jossa ohjausta saava henkilö on oman elämänsä subjekti. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen toiminta, jonka tavoitteena on henkilön tukemisen ja kannustamisen kautta hänen voimaantuminen. Jupiterissa toteutettavalla palveluohjauksella ei tavoitella palvelujärjestelmien muuttamista, ainoastaan hankkeessa osallistuvien henkilöiden tukemista omien tavoitteiden saavuttamisessa.

16 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Ryhmävalmennus On yhdessä tekemistä, osallistumista ja tiedon saantia. Turvallinen ympäristö mahdollistaa ryhmään osallistuvien henkilöiden kokemuksellisen ja vuorovaikutuksellisen oppimisen. Valmentajat/kuntoutusohjaajat toimivat motivoijina ja tukijoina, joka mahdollistaa avoimen, uusia näkökantoja luovan ilmapiirin sekä vertaistuen syntymisen (yhteiset kokemukset ja onnistumisten jakaminen). Tarkoituksena on erilaisten sosiaalisten tilanteiden ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Tavoitteena on *sosiaalisten valmiuksien lisääminen *fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuminen.

17 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Ryhmävalmennus Kuntoutuja osallistuu ryhmävalmennukseen siinä vaiheessa kun se on hänen kuntoutumisen kannalta tarkoituksenmukaista. Ryhmävalmennus on aina vapaaehtoista ja muokataan kuntoutukseen osallistuvan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ryhmätoiminta Jupiterissa voi liittyä mm erilaisiin harraste- ja vapaaaikatoimintoihin, luonnossa oleskeluun, teemoittaisiin keskustelutuokioihin, tutustumiskäynteihin esim. virastoihin (mm Kela, TEtsto, päihde- ja MT kuntoutusyksiköt). Lisäksi ryhmätoimintoihin sisältyy ammatillista pätevyyttä ja työelämävalmiuksia lisäävät lyhytkoulutukset ja kurssit mm hygieniapassi, asiakaspalvelu-, tulityö-, trukki- ja työturvallisuuskoulutukset, Tehokas Työnhaku kurssi, työpaikka- ja koulutusvierailut.

18 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Työvalmennus Työtoiminta (pitkäkestoinen oleskelu) sosiaalisessa yhteisössä/työpajalla on säätiön ja kaikkien muidenkin työpajaluonteisten toimijoiden perusmenetelmä. Käytännön työn tekeminen on yksi kuntoutumisen väline. Se mahdollistaa työskentelyn työyhteisössä, jossa on sosiaalista kanssa käymistä erilaisten ihmisten kanssa. Tavoitteena on työelämän pelisääntöjen ja työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen lisääminen mielekkään ja asiakkaan taitoja/tarpeita vastaavan työn avulla. Kuntoutujalla on myös mahdollisuus testata työkykyään käytännön työtoiminnassa, saada kokemusta erilaisista työtehtävistä sekä solmia työllistämiseen johtavia suhteita.

19 Työvalmennus- ja kuntoutustoiminnan keinot/työmenetelmät Työvalmennus Jupiterin työyksiköissä on mahdollisuus tarjota vaikeusasteeltaan eri tasoisia työtehtäviä kuntoutujan taitojen ja toimintakyvyn mukaan. Työvalmentaja perehdyttää kuntoutujan työyksikön sääntöihin ja tehtäviin, valmentaa työtehtävissä ja seuraa työtehtävissa suoriutumista. Jakson päätteeksi työvalmentaja arvioi/havannoi kuntoutujan työskentelyn sujumista työvalmennuksen näkökulmasta. Kuntoutujan siirtyessä työelämävalmennukseen, työharjoitteluun, työkokeiluun, tai työsuhteeseen Jupiter-säätiön ulkopuolelle, häntä sekä tulevaa työnantajaa tuetaan rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Sen lisäksi yksilövalmentaja/kuntoutusohjaaja tukee kuntoutujaa uuden työn alkuun saattamisessa ja uuteen paikkaan perehtymisessä. Säännöllisten ja luottamuksellisten tapaamisten tarkoituksena on ennaltaehkäistä mahdollisten ongelmien synty sekä edesauttaa kuntoutujan työllistymistä yritykseen.

20 Jupiter-säätiön työyksiköt ovat: Kierrätysmyymälä: vastaanottaa ja myy ehjiä huonekaluja ja kodin käyttötavaraa sekä myy muiden työosastojen tuotteita. Osaston toimintaan kuuluu myös kuljetus- ja muuttopalvelut. Café Jupiter toimii lounasravintolana ja kahvilana Jupiter-säätiön tiloissa (sen lisäksi pienimuotoinen Catering-palvelu). Työosastona Café Jupiter on opetuskeittiö, jossa valmentautujat valmistavat kaikki tuotteet ohjauksen alaisuudessa. Kädentaidot: erilaisia kädentaitoja osastolla harjoitellaan verhoomossa, ompelimossa ja vaatelajittelussa. Yksikössä valmistetaan erilaisia verhoilu- ja ompelutöitä yksityisille ja yritysasiakkaille. Kädentaidoissa myös suunnitellaan erilaisia painokuoseja, joista valmistetaan sisustustekstiilejä ja -tuotteita Jupiterin myymälään. Puu- ja rakennus: yksikössä kunnostetaan ja entisöidään huonekaluja asiakastilaustöinä ja valmistetaan uusia käyttöesineitä. Sen lisäksi yksikkö tekee pienimuotoisia rakennus- ja remonttitöitä. Työmenetelmät ovat monipuolisia, käytössä on monia rakennusalan työkoneita ja -välineitä. Puu- ja rakennusyksikön tehtäviin kuuluvat myös Jupiterin kiinteistöhuoltotehtävät.

21 Jupiter-säätiön työyksiköt ovat: Siivousyksikkö: erilaiset siivoustyöt Jupiter-säätiön tiloissa sekä erilaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa. Siivousyksikkö suorittaa ylläpito- ja perussiivoustehtävien lisäksi myös tekstiilihuoltoa. Ekocenterin toimintoina ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys ja rekkapesu: Ekocenterin sähkö- ja elektroniikkakierrätys (SER) tarjoaa jätehuoltoyhtiö Stormossenin toiminta-alueella keskitetyn keräyspaikan kotitalouksille sekä yrityksille. SER-laitteet lajitellaan korjattavaksi tai erillisiksi jakeiksi teollisuudelle uusioraaka-aineiksi sekä energian lähteeksi. Korjatut takuulaitteet myydään Jupitersäätiön kierrätysmyymälässä. Ekocenter ottaa vastaan myös kotitalouksien ongelmajätteitä, kuten liuottimia, öljyjä, öljynsuodattimia ja maaleja. Auto- ja Rekkapesu on erikoistunut raskaankaluston pesuun mutta pesee myös henkilöautoja ja työkoneita. Raskaskaluston pesut suoritetaan harjakoneella ja viimeistely kahdella erillisellä teollisuuspainepesurilla. Erikoispesuja suoritetaan tilauksesta, tällaisia on mm. kuljetuslaatikoiden pesut niihin Raktor: Rakennustarvikekierrätys Rakstor ottaa vastaan kotitalouksilta sekä yrityksiltä kierrätyskelpoista rakennusmateriaalia. Tuotteet puhdistetaan sekä kunnostetaan myyntiin Ekocenterin tiloissa sijaitsevaan myyntihalliin. Yksikössä suoritetaan myös pienimuotoisia purkutöitä, sopimuksen mukaan puretaan mm. vanhoja latoja, keittiöitä yms.

22 Sopimukset työyksiköissä: Jupiteriin tullaan monella eri sopimuksella: Työelämävalmennus, Työharjoittelu Kuntouttava työtoiminta (aktivointisuunnitelma) Työhönvalmennus (Kelan toimeksiantona) Palkkatyö (palkkatuki, /kk, työehtosopimus KVTES) Työvoimapoliittinen koulutus Oppilaitosten kautta (oppilaitoksissa kirjoilla, oma sopimus) Arviojakso työssä selviytymisestä (oma sopimus, osa aktivointisopimusta) Koutsi (oma sopimus, osa työnhakusuunnitelmaa) SUUNTA-valmennus (oma sopimus) Kesävalmennus nuorille (oma sopimus sos.toimen kautta) +2010: siviilipalveluksessa 12hlöä, yhdyskuntapalveluksessa 3hlöä, työssäoppimassa 4hlöä Työpäivät/viikko vaihetelee 1-5 työpäivää/vk; päivän pituus 4-8h

23 Mitä lisäarvoa työpajat voivat tuoda kuntoutuksen kentälle? *Vahvat työelämäyhteydet *Tiiviit yhteistyökumppanuudet *Monialainen henkilökunta mahdollistaa palvelujen laadukkaan toteutuksen *Laaja osaaminen ostopalvelujen toteuttamisesta ja hankkeiden käytännön toteuttamisesta

24 Mitä lisäarvoa työpajat voivat tuoda kuntoutuksen kentälle? Työpajat ovat: -ketteriä vastaamaan toimintaympäristön tarpeisiin; voivat paikata esim. äkillisesti syntyviä reikiä palvelutarjoomassa, pystyvät lisäämään nopeasti toimintoja esim. nuorille, syrjäytymisuhan alaisille -nopeita muuttamaan palvelurakennettaan tarpeiden mukaisesti; esim. ostopalvelut (tiltu), projektit (ESR ja kansalliset), valtionavut jonka avulla alueille saadaan sekä valtakunnallista että EU-resurssia -joustavia toimimaan kohderyhmä-asiakkaiden ja tilaaja-asiakkaan tarpeiden mukaisesti; toimintatapoja voidaan joustavasti muuttaa arviointi- ja palautekeskustelujen pohjalta (matala byrokratia).

25 KIITOS! YHTEYSTIEDOT PIRJO KEKÄLÄINEN JUPITER-SÄÄTIÖ MEIJERINKATU VAASA

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Pasi Ylipaavalniemi Leena Sariola Janne Marniemi Terho Pekkala V A T E S K I R J A T VATES säätiö Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA

TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA TYÖPAJAVALMENTAJIEN TYÖ- JA YKSILÖVALMENTAJAKOULUTUS OPPIMISPROSESSINA Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu -tutkielma Kaarina Hakama Toukokuu 2006 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti AATU-projekti Eteenpäin Elämässä Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Projektin ohjausryhmä... 4 2. Lähtökohdat... 5 3. Tavoitteet... 5 4. Toteutus... 6 4.1. Asiakastyö... 6 4.2. Yksilövalmennus...

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 10.2.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoimintayksiköt...2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Päämäärät, tavoitteet ja painopistealueet 2010... 3 2.3

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot