Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a"

Transkriptio

1 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohteet Teurastamon alueen tilat, osoitteessa Työpajankatu 2a Tilat kuuluvat Teurastamon kokonaisuuteen. Helsingin kaupungin teurastuslaitokseksi vuonna 1933 rakennettu pihapiiri otetaan vaiheittain kaupunkilaisten käyttöön. Ravintolat, myymälät ja tapahtumat aloittavat toimintansa alueella, joka kasvaa ja kehittyy tekemisen kautta. Viimevuosina tukkukaupan käytössä olleita rakennuksia kunnostetaan tila kerrallaan ja kaupunkikulttuuri elää tukkukaupan kuhinan keskellä vielä usean vuoden ajan. Tiloihin valittavan yrityksen tulee toiminnallaan täydentää Teurastamon alueen palveluita ja tarjontaa. Ruokakulttuuri ei ole edellytys alueella toimimiselle, vaan muutkin luovat alat ovat tervetulleita. Myös toiminnan positiivinen vaikutus kaupunkikulttuuriin ja liikeidean ainutlaatuisuus katsotaan eduksi. Teurastamoa hallinnoi ja kehittää. Vuokrattavat tilat Tilat R1d (galleria Unknown Cargon tila), 1 krs. 105 m², 2 krs. 105,8 m², vuokrataan lähtökohtaisesti kokonaisuutena. Tilat ovat peruskunnostamattomia. Vapautuu aikaisintaan syyskuussa Vuokraukseen liitetään yhteiskäytössä olevia wc-tiloja ja yhdyskäytävä. Lisäksi tiloihin voidaan vuokrata ulko- ja yhteistarjoilualuepaikkoja. Rakennus 3 (entinen lämpökeskus), kellari 21 m², 1 krs. 171 m², 2 krs. 156 m² vuokrataan kokonaisuutena (349 m²). Vapautuu aikaisintaan heinäkuussa Liitteenä pohjakuvat PDF tiedostona ja kartta Teurastamon alueesta. Tilat vuokrataan nykyisessä kunnossa. vastaa rakennusten ulkokuoresta, -ikkunoista ja ovista sekä tuo tiloihin tarvittavat liittymät (sähkö, vesi ja viemäröinti). Sopimusvaiheessa määritellään ns. rajapinnat. Vuokralainen vastaa sisätilan kunnostamisesta käyttötarkoitustaan vastaavaksi. Suunnitelmat hyväksytetään lla ja rakennuslupa haetaan Tukkutorin toimesta. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat yrittäjät/yritykset voivat tehdä tarjouksen. Näyttö Perjantaina klo Lisänäytöt sopimuksen mukaan. Lisätietoja yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen p Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen Sopimusehdot on määritelty liitteessä 1

2 Sopimuskausi on määräaikainen vuotta. Sopimuksen päätyttyä jatkosta neuvotellaan erikseen. Yrityksellä on oikeus käyttää viiden vuoden jatko-optiota, jos se on noudattanut vuokrausehtoja sopimuksen aikana. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja vuokralainen on toimittanut vuokravakuuden. Tarjouksen tekeminen ja jättöaika Tarjous tulee toimittaa klo mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon. Tarjouksen tulee olla sitova yhden kuukauden ajan tarjouspyynnön mukaisesta sisäänjättöpäivästä lukien, sisäänjättöpäivä mukaan luettuna. Postiosoite Helsingin kaupunki kirjaamo PL Helsingin kaupunki Käyntiosoite Helsingin kaupunki kirjaamo Pohjoisesplanadi Helsinki sähköposti fax Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL Hankintayksikkö, yrityspalveluyksikkö Diaarinumero ja asian valmistelija Diaarinumero HEL yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen sähköposti puhelin Tarjouspyyntöasiakirjat on tulostettavissa ja noudettavissa n asiakaspalvelusta Vanha talvitie 10 H 2 krs. 2. Teurastamon alueen tilojen tarjoukset Tilat vuokrataan siinä kunnossa, kun ne tarjouskilpailutuksen käynnistyessä ovat. Tiloihin tehtävät muutokset, jotka hyväksytetään lla, tehdään omalla kustannuksella, jolloin vuokra-

3 lainen maksaa kaikista suunnittelu ja toteutuskuluista. Tukkutori vastaa rakennuksen ulkokuoresta, - ovista ja ikkunoista. Lisäksi lämmitysjärjestelmä, viemäröinti ja vesi- ja sähköliittymien rakentaminen on Tukkutorin vastuulla. Vuokralaisen tekemät muutokset jäävät vuokrauksen päätyttyä Helsingin Tukkutorin hallintaan. Tilan R1d (Galleria Unknown Cargon tila) minimivuokratarjous on kymmenen euroa (10,50 ) vuokrattavaa neliömetriä kohden ja Rakennus 3 (entinen lämpökeskus) minimivuokra on kymmenen euroa (10 ) vuokrattavaa neliömetriä kohden. Tarjoukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma sisältäen yrityksen arvot, tavoitteet, suunnitelman tilan käytöstä sekä havainnollistava kollaasin tapainen esitys tilan tunnelmasta ja sisustuksesta. Liikeidean tulee olla yksilöllinen, persoonallinen ja kokonaisuuteen sopiva. Toimijalta edellytetään yhteistyötä Teurastamon muiden toimijoiden kanssa. Raadin valintakriteerinä on lisäksi liikeidean ainutlaatuisuus, ja se kuinka paljon lisäarvoa tuote- ja palveluvalikoima tuo Teurastamon kokonaisuuteen. Valintaraati painottaa lisäksi sitä, että yritykset ovat pk-yrityksiä ja niiden toiminnassa korostetaan laatua ja ympäristönäkökulmaa. Yritysten hinnoittelun tulee olla sellainen, että ns. tavallisella kuluttajalla on mahdollista ostaa tuotteita ja palveluita. Näiden lisäksi yritysten tulee sopia ulkoiselta asultaan Teurastamon alueen kokonaisuuteen. Toimija sitoutuu osallistumaan markkinointi- ja mainoskustannuksiin (2 3 % liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 2000 /vuosi). Tällä rahalla ylläpidetään ja kehitetään Teurastamoalueen tunnettavuutta ja markkinoidaan aluetta. Markkinointirahan käytöstä päättää työryhmä, jossa on alueen yrittäjien lisäksi n edustajat. n pidättää itsellään oikeudet hyväksyä tai hylätä suunnitelmat ja tarjoukset. 3. Erikseen pyydettävät selvitykset pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka valitaan tilaan vuokralaiseksi. Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään 3 kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. 3.1 Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen Tarjoajan on toimitettava lle pyynnöstä seuraava selvitys: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista 4. Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset 4.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajalla on vuokrakohteen laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset vuokrasopimuksen solmimiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Vuokralainen toimittaa tiedoistaan Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating tutkimuksen. Perustettava uusi yritys tekee kannattavuus- ja kassavirtalaskelmasuunnitelman seuraaviksi kolmeksi vuodeksi hakemuksen liitteeksi.

4 voi tarvittaessa tarkistaa tarjoajan luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä. 5. Tarjouksessa tulee selvittää o lyhyt kattava liiketoimintasuunnitelma (tarkemmin kohta 2.) ja tiedot myytäviksi suunnitelluista tuotteista sekä myyntipaikan ulkoisesta ilmeestä o aikaisempi liikealan kokemus, koulutus sekä edellytykset toimia yrittäjänä. o myytävät palvelut ja tuotteet sekä niihin liittyvä kokemus o lisäksi kaupparekisteriote, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempia jättämispäivästä laskettuna 6. Tarjouksen tekemistä koskevat ohjeet 6.1 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus a. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. b. Tarjouksen ehdottomat muotovaatimukset Tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeella (liite 2). Tarjous on tehtävä kirjeitse Suomen virallisilla kielillä. Tiedusteluihin vastaamme myös englanninkielellä. 6.2 Tarjousten valintaa varten toimitettavat tiedot Tarjousten valintaperusteet on määritelty jäljempänä kohdassa Tarjoushinnan ilmoittaminen Vuokratarjous tulee ilmoittaa muodossa euroa per kuukausi liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. 6.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus ja tarjoajan liikesalaisuudet Valintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on ilmoitettava liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan sa-

5 lassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 6.5 Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta eikä päätöksestä voi valittaa. voi ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun perustiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle erillisestä pyynnöstä. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä. 6.7 Tarjoajan sähköisen yhteystiedon ilmoittaminen Tarjoajan on mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava tarjouksessaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteensa ja toissijaisesti telekopionumeron hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava tarjouksessa omana kohtanaan. 7. Tarjousten vertailu Parhaan tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisten pisteytys, jossa kukin raadin jäsen antaa arvionsa perusteella pisteet hakijoille (max 4 x 25= 100). Liikeidean ja myytävien tuotteiden soveltuvuus kokonaisuuteen Liikeideaa arvioi yllämainittujen kriteerien perustella neljän asiantuntijan raati, jonka yhteispistemäärä on enimmillään 100 pistettä. Raadissa on yksi Tukkutorin edustaja, yksi kaupungin ruokakulttuuristrategian edustaja, yksi nykyinen Teurastamon yrittäjä ja yksi ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Jokainen raadin jäsen antaa 25 pistettä parhaalle ehdotukselle, 20 pistettä toiseksi parhaalle ja 15 pistettä kolmanneksi parhaimmalle liikeidealle. Ennen pisteytystä raati käsittelee kaikki hakemukset. Tämän jälkeen raati äänestää suljetulla lippuäänestyksellä. Lopullinen yhteenlaskettu pistemäärä on vuokrausvalinnan perusteena. Valintaan ei ole valitusoikeutta. Lisäksi Tukkutorilla on yksipuolisesti oikeus hylätä kilpailutuksen voittaja, jos kilpailutuksen jälkeen ilmenee tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa tai yrityksen taloudellinen tila ei Tukkutorin arvion mukaan ole riittävän vakaa toteuttamaan tarvittavaa rakennustyötä/korjausta ja käynnistämään tilassa liiketoimintaa. Tällöin voidaan valita seuraavaksi pisteitä saanut yritys tilan vuokralaiseksi ilman uutta tarjouskierrosta.

6 8. Tiedottaminen Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tarjouspyynnön päättymistä osoitteeseen tai kirjallisesti osoitteeseen, PL 1000, Helsingin kaupunki. Kysymykset vastauksineen julkaistaan osoitteessa teurastamo.com, jossa ne ovat kaikkien hakijoiden nähtävillä. Tarjouspyynnön mahdollisista täsmennyksistä ilmoitetaan -osoitteessa Timo Taulavuori toimitusjohtaja Tiina Suvanen yrityspalvelupäällikkö Liitteet Vuokrasopimuksen lisäehdot (liite 1) Tarjouslomake (liite 2) Pohjakuva Tukkutorin alueesta ja tarjouksen tiloista (liite 3)

7 LIITE Sopimuksen lisäehdot Teurastamon alue 1. AUKIOLOAIKA Vuokranantajan tavoitteena on pitää Teurastamon alueella toimivilla liikkeillä yhteiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan yhteisesti sovittuja aukioloaikoja. 2. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO Tilojen vuokra-, hallinta- tai käyttöoikeuden osittainenkin siirto tai luovutus ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Tämä koskee myös liikkeen luovutustilannetta. 3. SÄHKÖ, LÄMPÖ, VESI, JÄTTEET Vuokraan ei sisälly korvausta lämmöstä sekä kylmästä ja lämpimästä vedestä ja sähköstä eikä jätemaksua. Jätesopimus tehdään erikseen. 4. KUNNOSSAPITO JA VASTUU TILAAN AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA Kaupunki vastaa kiinteistön ulkopuolisesta ja rakenteellisesta kunnossapidosta sekä lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden ja vesija viemärijohtojen korjauksista. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan tilojen sisäpuolisesta kunnossapidosta kustannuksellaan. Vesihanojen, pesualtaiden sekä käymälöiden ja niiden huuhtelulaitteiden korjaukset ja tarvittaessa uusiminen samoin kuin tukkeutuneiden viemäreiden avaaminen kuuluvat vuokralaiselle. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki hallinnassaan oleville tiloille aiheutuneet vahingot tuottamuksesta riippumatta. 5. MUUTOSTÖIDEN SUORITTAMINEN TILOISSA Vuokralainen ei saa suorittaa muutostöitä tiloissa ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralaisen tekemät muutokset ja parannukset jäävät vuokrasuhteen päättyessä korvauksetta kaupungin hyödyksi, ellei toisin ole sovittu. 6. VUOKRALAISEN VELVOLLISUUS NOUDATTAA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ YM. OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ Vuokralainen on velvollinen noudattamaan Helsingin kaupungin terveellisyyden, järjestyksen ja hyvien tapojen yleisiä sääntöjä. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös hänen palveluksessaan oleva henkilökunta noudattaa, mitä edellä on sanottu. 7. VAKUUDET Vuokranantajalla oikeus myyntipaikan vuokran nousun johdosta tai muusta hyväksyttävästä syystä määrätä vuokrasuhteen aikana vakuuden määrää kohtuullisesti korotettavaksi. Vuokralainen on velvollinen asettamaan korotetun vakuuden kolmen kuukauden kuluessa kehotuksen siitä saatuaan. 8. VAKUUTUKSET Osapuolet sopivat, että vuokralainen vakuuttaa huoneistossa tai kiinteistössä olevan oman tai hänen hallussaan olevan kolmannen henkilön omistaman vesi- ja palovahinkojen varalta ja pitää vakuutukset voimassa vuokrasuhteen voimassaoloajan. 9. VUOKRALAISEN HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI JA JULKISTAMISOIKEUS Vuokrauspäätöksen tekemisen yhteydessä yrityksen yhteystiedot rekisteröidään tai on rekisteröity Koki - vuokrauksen hallintajärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä Tukkutorin toimistolla sekä internetissä osoitteessa Vuokranantajalla on oikeus julkistaa vuokralaisen nimi, vuokran suuruus ja vuokra-ajan pituus tilaston tekemistä varten. 10. LISÄKSI ON SOVITTU Vuokrasopimus tulee voimaan sillä ehdolla, että muutoksenhausta ei muuta aiheudu.

8 LIITE TARJOUKSEN TUNNUS TARJOUS HEL Yrityksen nimi (kaupparekisteriote liitteeksi) Y-tunnus Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Faksi Yrityksen toimiala Kuvaus liiketoimintasuunnitelmasta (liitteenä) Myytäviksi suunnitellut palvelut ja tuotteet Ravintola Kahvila Myymälä Palvelu Jokin muu, mikä Tila johon haluatte antaa tarjouksen Tila R 1D 1 krs., 105 m² (Unknown Cargon näyttelytilana kesällä 2013), Tila 1D 2 krs., 105,8 m² (edellä mainitun tilan yläkerta) R 3, 349 m² (entinen lämpökeskus) VUOKRATARJOUS euroa/kk (ei sis.alv) Liitteitä kpl (kaupparekisteriote, lisäselvitykset, valokuvat ym.) Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Helsingin kaupunki kirjaamo PL 10. 00099 Helsingin kaupunki

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Helsingin kaupunki kirjaamo PL 10. 00099 Helsingin kaupunki HEL 2015-005866 1 (7) 1. Avoimen haun perustiedot Vuokrauksen kohde lla sijaitseva tilakokonaisuus (124 m²) Työpajankatu 2a R1s, Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Sopimusehdot

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot