HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT"

Transkriptio

1 HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT Päivi Huotari KVALIFIKAATIO, KOMPETENSSI JA AMMATTITAITO Teoriatieto Työn kompetenssikvalifikaatio TYÖ- ELÄMÄ kvalifikaatiovaatimus kompetenssi TYÖN- TEKIJÄ -Ammatillinen pätevyys -Kokemustieto -Hiljainen tieto -Osaaminen -Asenteet käytäntötieto Työn ja työntekijän vuorovaikutus korostuu: Kyky käsitellä tietoa ja oppia 1

2 YDINOSAAMINEN (Hamel & Prahalad 1994) Tarkoin valittua keskittymisaluetta, johon voimavarat suunnataan Ei ole tuote tai palvelusidonnaista Teknologiaan, tuotantoprosesseihin tai asiakastarpeisiin liittyvää syvällistä erikoisosaamista Henkilökohtaisten taitojen ja yksikköjen oppimisen summaa Kilpailukyvyltään ainutlaatuista, organisaatiolle tyypillistä, laaja-alaista osaamista, jolla se erottuu ympäristössään Edustaa laajaa mahdollisuuksien kenttää tai porttia tulevaisuuteen, organisaatio kykenee nopeasti sopeutumaan muutokseen Kumuloituvaa, vaikeasti korvattavissa tai kopioitavissa, elinkaari pitkä Osaamisen ennakointi ja ydinosaamisen tyypit (mukaillen Long & Vickers-koch 1995) Kynnyskyvyt Ydinkyvyt ja osaaminen Tuki Tukipalvelut, palvelevat ensisijaisesti sisäisiä asiakkaita Perus Taidot ja järjestelmät, jotka ovat välttämättömiä tietyllä alalla Kriittinen Taidot ja järjestelmät, jotka ovat kriittisiä asiakkaille ja takaavat nykyisen palvelun laadun ja vaikuttavuuden Tulevaisuus Taidot ja järjestelmät, joita tarvitsee kehittää ja rikastaa tulevaisuuden kilpailua varten 2

3 HENKILÖSTÖ PÄÄOMANA Koulutus, tiedot, taidot Kokemus hiljainen tieto Innovatiivisuus, luovuus ja ongelmanratkaisukyky eri tilanteissa Organisaatiokulttuuri Arvot Sitoutuminen, motivaatio, työn merkityksellisyys Luottamus Sosiaalisuus Johtajuus Osaamisen johtaminen esimiestyössä Oppimisen suuntaaminen -tavoitteiden määritys -laadun arviointi - edellistä tukevien foorumeiden luonti Oppimista edistävän ilmapiirin luominen -työyhteisön ilmapiiri -esimiehen ja alaisen vuorovaikutussuhde Oppimisprosessien tukeminen -ryhmän kokonaisosaamisesta huolehtiminen -yksilön kehittymisen tukeminen Esimerkillä johtaminen -oman ammattitaidon kehittäminen -innostus työhön -sitoutuminen muutoksiin Viitala

4 Kokonaisvaltaisen tiedon ja osaamisen johtamisen ydin (Kivinen 2008) Systeemisyys: infrastruktuuri, järjestelmät ja toimintakäytännöt (rajana organisaatio ja strategia) Hallinta: tiedon hankinta ja organisointi, tiedon ja osaamisen jakaminen ja käyttö Oppiminen: tiedon ja osaamisen muuttuminen ja uuden syntyminen Yhdistävyys: prosessimainen ja eri tekijöitä yhdistävä toiminta Edistävyys: edellä kuvattujen johtamistoimintojen edistäminen HR ja osaamisen strateginen johtaminen STRATEGINEN JOHTAMINEN Strategian keskeisten asioiden tunteminen Strategisen muutoksen hallinta Strategian siirtäminen työntekijöiden käytännön työhön ja tavoitteisiin Arviointitiedon hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa OSAAMISEN STRATEGINEN JOHTAMINEN Oman työn ja osaamisen tavoitteistaminen oman esimiehen kanssa Strategian edellyttämän alaisten osaamisen määrittäminen Strategiaan perustuva alaisen osaamisen arviointi 4

5 Osaamiskartoitus Organisaation nykyisen osaamistason ja määrän systemaattinen selvittäminen kehityskeskustelut tärkeitä osaamisen arvioinnin kohtia Keskeistä oma tekeminen, ei hyvä maine / imago Perusta osaamisen kehittämiselle yksilö ja yksikkötasolla Tavoitteena lisätä ihmisten tietoisuutta ja erottelukykyisyyttä omien osaamistensa suhteen (nyt ja tulevaisuudessa) Parasta on, jos jokainen ryhmä ja yksilö arvioi oman osaamisensa aidosti itse (itsereflektointi) Vertailutiedon käyttö: 360 asteen arviointi, asiakas Väline: valkoinen paperi tietokonesovellusten osaamismatriisit Yhteinen käsittely henkilöstön kanssa OSAAMISKARTOITUKSET Ei strategialähtöistä, kartoitetaan nykyosaamista Ei kytketä henkilöstöstrategiaan Melko suuritöisiä, ja toisaalta voi viedä resursseja osaamisen kehittämisestä Tuloksilla ei todellista käyttöarvoa Tehdään organisaation hyvämaineisuuden vuoksi Tulokset voivat kertoa epätotuuksia HR-henkilöstön työtä, osaamisen johtamisen vastuu ei siirry esimiehille 5

6 Hiljainen Hiljainen Hiljainen SOSIALISAATIO Hiljaisen tiedon kerääminen ja jakamien sosiaalisissa konteksteissa kokemuksen avulla - yksilöltä yksilölle: työssä oppiminen, kokemuksesta oppiminen, mallit, esimerkit SISÄISTÄMINEN Uuden hiljaisen tiedon oppiminen ja yksilöllinen sisäistäminen käytännön tilanteissa - organisaatiolta yksilölle, uuden omaksuminen ja liittäminen omaan toimintaan Tiedon luomisen prosessi (Nonaka & Takeuchi 1995) Hiljainen ARTIKULAATIO Hiljaisen tiedon artikulointi dialogilla ja reflektoinnilla Eksplisiittinen - yksilöltä ryhmälle: tietojen jakaminen ja prosessointi, keskustelu, ideointi ym. vuorovaikutus YHDISTÄMINEN: Eksplisiittinen Eksplisiittisen tiedon järjestäminen ja soveltaminen, yhdistäminen ja muuntuminen yhteiseksi tiedoksi - ryhmältä organisaatioon, uusien asioiden dokumentointi ja yhdistäminen muuhun tietoon ja rakenteisiin Workshop tuloksia: Osaamisen ja osaamisen johtamisen haasteet Tiedon siiloutuminen, joka perustuu rakenteisiin tulee raja-aitoja (tehtäväkohtaisia kuten eri yksiköt, yksilöt) Aikapula johtamistehtävissä Asenteet ja reflektoinnin puute Ikäjohtaminen haaste Strategia välillä hämärän peitossa Strategia voi olla huono Osaamisen tunnistaminen vaikeaa, jos esimiehen tausta on hyvin erilainen (ammatti, toimiala, eri yksiköt) 6

7 Workshop tuloksia: Osaamisen ja osaamisen johtamisen haasteet Monitasoista osaamista vahvoja ja heikkoja, samat ihmiset kouluttautuvat ja kehittävät - osa taas ei palveluiden tasalaatuisuus heikkenee kehitys voi pysähtyä Ydinosaajat lähtevät kerralla Työympäristön muutokset haastavat osaamista (digitaalisuus ym.) Tieto on valtaa - ei jaeta (palkkaus, hiljainen tieto jää siirtymättä Kulttuurin muutos kohti keskustelua Palkitaanko osaamisen hankkimisesta vai mistä palkitaan kaikki ammattiryhmät Joudutaan useammin tekemään yksin toisilta oppiminen ei mahdollistu Alaistaidot, vuorovaikutustaidot, tiimin jäsenyys osaaminen laajempana käsitteenä Workshop tuloksia: Tiedon luomisen syklin hyödyntäminen Ohjeiden päivittäminen työryhmissä ja esittely laajemmin - palaute Delfoi tekniikka Muutoksen johtamisessa sama malli Tutorointi, mentorointi, perehdytys Eläkkeelle jäävien hyödyntäminen Peilaaminen Esimies-alaiskeskustelut Koulutustuokiot työntekijöiden kesken (esim. monialaiset tiimit) Oman organisaation osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen 7

8 Workshop tuloksia Tiedon luomisen syklin hyödyntäminen Kahvihuonekeskustelut ovat tiedon jakamista! Perehdytysjaksot kokeneemman kollegan opastus, saattaen vaihtaminen Yhteiset palaverit ja kokoukset (koulutukset, bentsmarkkaus ym. pohdinta) Hyvän tuottavan työntekijän tukeminen, arvostaminen ja palkitseminen Tiedon hakeminen (kollegat) ja avoin ilmapiiri Arvostetaan kysymyksiä reflektoinnin käynnistäjä 8

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Merkel Tuija Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät. Professori Vuokko Niiranen

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät. Professori Vuokko Niiranen TYÖN MIELI JA VETOVOIMA, Hämeenlinna 28.5.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vetovoiman osatekijät Professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopisto/kuopion kampus Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1 TIIVISTELMÄ Tietämyksen johtaminen tarkoittaa kapea-alaisesti ymmärrettynä tietoresurssien hallintaa eli tiedon johtamista. Tässä tutkielmassa käytämme tietämyksen johtamisen laajempaa määritelmää, jolla

Lisätiedot