kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET"

Transkriptio

1 kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 (19) Muistilista 3 I Yleistä 1 Miksi palkkatilastoja 4 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna 4 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet 4 4 Kenestä tietoja annetaan 5 5 Kuka antaa tiedot 5 6 Miltä ajalta palkkatilastotiedot ilmoitetaan 6 7 Miten tiedot annetaan 6 8 Tietojen tarkkuus 8 9 Tietojen palauttamisaika ja paikka 8 10 Tietojen sisältö 9 II Tietokohtaiset ohjeet 1 Yritystä ja tietojen antajaa koskevat tiedot 11 2 Työntekijän perustiedot 12 3 Neljännesvuositiedot 14 4 Vuositiedot 16 5 Eritellyt vuositiedot 17 III Liite 1 Ammattiryhmäkoodit 19

3 MUISTA! 3 (19) Neljännesvuositiedot lähetetään viimeistään 3 viikkoa neljänneksen päättymisen jälkeen ilman erillistä pyyntöä. Vuositiedot lähetetään IV neljänneksen tilastoaineiston yhteydessä. Aineiston kanssa tulee lähettää tilastoaineistosaatteet ja myös mahdollinen korjauslomake konekielisestä aineistosta. Annetuissa tiedoissa ilmoitetaan ansiosummat euroina ja tunnit kokonaislukuina. Palkkio- ja osaurakkatyössä kiinteät ja muuttuvat palkanosat ilmoitetaan yhteissummana. Ansiosummia ilmoitettaessa tulee myös merkitä niitä vastaavat tuntitiedot. Mikäli perustiedot muuttuvat neljänneksen aikana, käytetään neljänneksen lopussa voimassa olevia tietoja. Työntekijän perustiedot tarkistetaan kun työntekijän palkkaryhmä tai työaikamuoto muuttuu. Oppilailla ja harjoittelijoilla on omat palkkaryhmät. Neljännesvuositietoihin tulee mukaan vain Suomessa tehty työ, vuositietoihin myös ulkomailla tehty ennakon pidätyksen alainen rahapalkka. Tiedoissa ei ole kotona tehtyä työtä. Lisätietoja antavat: Viestinnän Keskusliitto, PL 348, Helsinki - kehityspäällikkö Jaana Villikka-Storm, puh. (09) tilastosihteeri Elina Penttilä, puh. (09)

4 I YLEISTÄ 4 (19) Viestinnän Keskusliitto VKL tekee jäsenyrityksilleen kirjatyöntekijöiden palkkatilastotiedustelun kaksi kertaa vuodessa II ja IV vuosineljännekseltä. IV vuosineljänneksen yhteydessä kerätään myös koko vuotta koskevia tietoja. 1 Miksi palkkatilastoja? Palkkatilastoja tarvitaan palkkauksen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan yrityksissä. Palkkatilastojen avulla yritykset voivat myös selvittää oman palkkatasonsa ja palkkakehityksensä suhteessa keskimääräiseen palkkatasoon ja -kehitykseen. Liitoissa tilastotietoja tarvitaan tietolähteenä sopimusneuvotteluissa. Lisäksi tiedustelun pohjalta laadittu tilasto on osa maan virallista palkkatilastoa. Liiton sääntöjen 5 :n mukaan liiton jäsenyrityksen tulee antaa palkkatilastotietoja kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaan. 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna? Jäsenpalveluna VKL toimittaa jokaiselle tilastotiedot toimittaneelle työpaikalle. Neljännesvuosittain (II ja IV-vuosineljännes) - työpaikan oman palkkatilaston tehdyn työajan palkoista - koko alaa koskevat palkkatilastot palkka- ja ammattiryhmittäin Vuosittain - työpaikan oman vuosipalkkatilaston - koko alaa koskevan vuosipalkkatilaston. Kaikki mainitut tilastot ovat rakenteeltaan samanlaiset, joten vertailuun tarvittavat vastaavat tiedot löytyvät helposti. Tilastopalvelu sisältyy VKLn jäsenmaksuun. 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet Työvoiman käytöstä ja työn teettämisestä aiheutuu yritykselle välittömien palkkakustannusten lisäksi myös muita henkilöstökustannuksia. Seuraava kuvio selventää palkka- ja työvoimakustannuskäsitteitä: TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKA- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSKÄSITTEET

5 Tehdyn työajan palkat Välilliset palkat Sosiaalivakuutusmaksut Aikapalkat Luontoisedut Sosiaaliturvamaksu Suorituspalkat Tulos- ja voittopalkkiot - Kansaneläkemaksu Työaikaan liittyvät lisät Vuosilomapalkat - Sairausvakuutus- - Vuorotyölisät Vapaapäivien palkat maksu - Ilta- ja yötyölisät - esim. arkipyhäkorvaus Eläkevakuutus Olosuhdelisät Työkyvyttömyyteen ja Tapaturmavakuutus Palvelusvuosilisät lapsen syntymään ja hoitoon Työttömyysvakuutus Sunnuntaityökorotus liittyvät palkat Ryhmähenkivakuutus Ylityökorotus Muut palkat mm. - koulutusajan palkat - matkustusajan palkat 5 (19) Muut työvoimakustannukset Työpaikkaruokailu Työterveyshuolto VUOSIPALKAT = ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET KOKONAISTYÖVOIMAKUSTANNUKSET 4 Kenestä tietoja annetaan? Tiedot annetaan työpaikan kaikista työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Neljännesvuositilasto: Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana. Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis konttori-, tekniset ym. toimihenkilöt. Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Ovat täyttäneet 15 vuotta. Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osaaikatyöntekijöistä, oppilaista, harjoittelijoista jne. Työ tehty Suomessa. Vuositilasto (vuositiedot ilmoitetaan IV neljänneksen yhteydessä): Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. vuoden aikana. Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis konttori-, tekniset ym. toimihenkilöt. On maksettu ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Ovat täyttäneet 15 vuotta. Palkka- ja tuntitiedot annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen. 5 Kuka antaa tiedot? Palkkatilastotietoja antavat ne Viestinnän Keskusliitto ry:n jäsenyritykset, jotka työllistävät yli 10 kirjatyöntekijää. 6 Miltä ajalta palkkatilastotiedot ilmoitetaan?

6 Työntekijöitä koskevat tehdyn työajan palkkatiedot annetaan kaksi kertaa vuodessa koskien II vuosineljännestä (huhti kesäkuun palkat) ja IV vuosineljännestä (loka joulukuun palkat). IV neljänneksen yhteydessä työntekijöistä annetaan lisäksi eräitä koko vuotta koskevia tietoja. 6 (19) Mikäli neljänneksen ensimmäinen tai viimeinen palkkakausi (tilikausi) jakaantuu kahdelle vuosineljännekselle, kirjataan tämän palkkakauden tiedot kokonaisuudessaan sen vuosineljänneksen osalle, johon suurempi osuus palkkakaudesta kohdistuu. Näin ollen on tarkoituksenmukaista määritellä etukäteen esim. vuoden alussa, mihin neljännekseen kukin palkkakausi sijoittuu. Vuositiedot koskevat vuoden aikana työntekijöille maksettuja palkkoja ja tehtyä työaikaa. Tiedot on tarkoituksenmukaisinta antaa samalta vuosijaksolta kuin palkkatiedot annetaan veroviranomaisillekin. 7 Miten tiedot annetaan? Palkkatiedot annetaan selväkielisessä muodossa käyttäen joko Palkkatiedot -lomaketta, muodoltaan ja sisällöltään tätä lomaketta vastaavaa atk-listaa (liite 3) tai konekielisessä muodossa (levykkeellä, linjasiirtona). Tietokonelistaa tai lomaketta tietojenannossa nykyisin käyttäville yrityksille suositellaan siirtymistä konekieliseen tietojenantoon. Yrityksen siirtyessä antamaan tiedot konekielisessä muodossa asiasta tulee sopia EK:n tilasto-osaston kanssa (asiantuntija Timo Neuvonen, puh ). Liitteessä 4 on tietuemallit konekielistä tietojenantoa varten. Palkkatilastotietoja konekielisessä muodossa annettaessa, tulee saatteiden seurata aina lähetystä ja olla oikein täytettyjä. Yritys voi halutessaan tulostaa itselleen varmistuslistan (malli liitteessä 5). Markkinoilla on tarjolla myös kehittyneempiä tapoja vastata palkkatilastotiedusteluihin. Personec linkki on vuokrattavissa oleva ASP-tuote. Lisätietoja linkistä löytyy osoitteesta Toinen aineiston tarkastuksen sisällään pitävä tuote on KERO. Lisätietoja Kerosta saa osoitteesta: EK suosittelee vastaamismenettelynä konekielistä tietojenantotapaa, (esim. 3,5 tuuman tietolevyke), linkkiä tai keroa. Näin vältetään turhia virheitä, mikä on sekä jäsenyrityksen että liittojen edun mukaista.

7 7 (19) Tietojen antaminen lomakkeella tai lomaketta vastaavalla ATK-listalla. Palkkatiedot -lomakkeella on henkilön neljännesvuositiedoille varattu rivipari. Vuositiedot kysytään omana rivinään neljännesvuosiriviparin alapuolella. Vuositiedot kysytään vain neljännen neljänneksen yhteydessä. Lomakkeella ei kysytä eriteltyjä vuositietoja. Liitteessä 3 on selostettu atk-listan tulostamisessa huomioitavia asioista. Tietojen antaminen konekielisessä muodossa Osassa B Ohjeet palkkatiedustelun konekieliseen tietojen antoon, ovat ohjeet niille vastaajille, jotka antavat palkkatietonsa konekielisessä (tietolevyke, linjasiirto yms.) muodossa. Konekielisessä muodossa vastaavien tulee lähettää tietovälineiden mukana saatteet 1 ja 2. Saate 1 on ns. tekninen saate, jossa kerrotaan tietovälinekohtaisesti tietovälineen sisältöön liittyviä asioita. Saatteesta 1 tulee käydä ilmi mm. seuraavat tiedot: Sen yrityksen nimi ja osoite (tai nimet ja osoitteet), jonka tiedot ovat tietovälineellä. Ajanjakso, jolta palkkatiedot ovat. Tietovälineellä olevien tiedostojen nimet. Mikäli lähettäjänä palvelukeskus, atk-talo, tilitoimisto tms., myös näiden nimija osoitetiedot. Sen henkilön yhteystiedot, johon voidaan tarvittaessa olla yhteydessä aineiston sisältöön liittyvissä asioissa. Lähettäjän allekirjoitus ja puhelinnumero. Saate 2 sisältää tietoja, joiden avulla ylläpidetään EK:n vastaajarekisteriä. Saatteessa 2 kysyttävät vastaajarekisteritiedot voi myös ilmoittaa käyttämällä yrityspalautteen mukana tullutta esitäytettyä saatetta. Tämä saate tulee lähettää seuraavan palkkatilastoaineiston mukana tarkistettuna ja täydennettynä. Tietojen antajan on syytä ottaa itselleen annetuista tiedoista varmistuslista (malli liitteenä 5). Varmistuslistaa ei enää tarvitse lähettää tietojen mukana EK:oon. Palkkatilastoilmoituksessa esiintyvät virheet hidastavat tilaston valmistumista ja ovat sekä liitoille että yrityksille paitsi työläitä korjata myös lisäkustannuksia aiheuttavia. Mikäli palkanlaskennassa havaitaan virheitä ajon jälkeen, on korjaukset tehtävä tiedostoon / rekistereihin ja tämän jälkeen tietoväline on tuotettava korjatuin tiedoin uudelleen. Mikäli tiedon korjaaminen tietovälineelle on teknisistä tms. syistä johtuen käytännössä mahdotonta, voidaan tietovälineen virheelliset tiedot korjata myös palkkatiedot lomaketta käyttäen. Lomakkeen yläosaan merkitään sana "korjaukset" ja vastaajayksikkö, jota korjaukset koskevat. Henkilötunnuksen eteen merkitään, onko kyseessä henkilön tietojen korjaus (K), lisäys (L) tai poisto (P).

8 8 (19) Korjaus tarkoittaa jo ilmoitettujen tietojen korjaamista. Lomakkeelle merkitään henkilötunnus ja korjattu tieto / korjatut tiedot. Lisäys tarkoittaa tässä yhteydessä henkilön kaikkien tietojen lisäämistä ja Poisto henkilön poistamista kaikkine tietoineen. Poiston yhteydessä riittää, kun ilmoitetaan poistettavan henkilön henkilötunnus. Lomakkeella toimitettavat korjaukset tulee ehdottomasti lähettää samassa lähetyksessä varsinaisen tietovälineen kanssa. 8 Tietojen tarkkuus Palkkatilaston tietojen tietosisällön vaatimuksena on se, että tiedot tulee ilmoittaa kaikista kysytyistä tiedoista eikä vain osasta kysyttyjä tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot on annettava kaikista kysytyistä palkkaeristä ja tehdyistä työtunneista sillä jaottelulla, mikä on käytössä tässä tilastotiedustelussa. Palkkaerien tietosisältöä on selostettu myös Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaisussa "Palkkaluokittelu", johon perustuvaa ryhmittelyä käytetään myös palkkatilastoinnissa. Tiedot annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen koko vuosineljänneksen ja vuoden ajalta yhteenlaskettuna. - Työntekijän TES:n mukainen tuntipalkka ilmoitetaan sentteinä. - Työtunnit ilmoitetaan täysinä tunteina ja ansiosummat täysinä euroina. On kuitenkin huomattava, että laskettaessa työtunteja ja ansiosummia, vuosineljänneksen palkkakausien yhteen laskeminen tapahtuu ilman välipyöristyksiä. Kun näin yhteenlasketut tunti- ja ansiosummat ilmoitetaan tilastoilmoitukseen, jätetään desimaalit pois. 9 Tietojen palauttamisaika ja paikka Ohjeiden mukaisesti täytetty palkkatiedot lomake, tätä sisällöllisesti vastaava ATKlista tai konekielinen vastaus toimitetaan viivytyksettä, mutta viimeistään kolmen viikon kuluttua asianomaisen tilastointijakson päätyttyä osoitteeseen: EK / Palkkatilastot PL HELSINKI Yrityksen on syytä jättää itselleen jäljennös antamistaan tiedoista.

9 9 (19) 10 Tietojen sisältö Neljännesvuotta koskevat tiedot Työntekijöitä koskevan neljännesvuosittaisen palkkatilaston tarkoituksena on kuvata keskimääräistä ansiota tehtyä työtuntia kohti. Neljännesvuosittaisiin palkkatietoihin sisällytetään seuraavat tehdyn työajan rahapalkat: Varsinainen palkka: aikapalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat urakkapalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat palkkiopalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat Lisät: ylityöstä maksetut korotusosat sunnuntaityöstä maksetut korotusosat työaikaan liittyvät erilliset lisät muut erilliset lisät palvelusvuosilisät Neljännesvuotta koskeviin palkkatietoihin ei sisällytetä luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa, tulosperusteisia eriä (tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot, voitonjako), arkipyhäkorvauksia, vuosilomapalkkaa, vuosilomapalkan korotusta, talvilomapalkkaa, lomakorvauksia, työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä (esim. vuorovapaat, pekkaspäivät) maksettuja palkkoja, sairausajan palkkaa, matka-ajan palkkaa, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, ei-työajalle kohdistuvia luottamusmieskorvauksia yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä. Niihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia eriä kuten työvälinekorvauksia, päivärahoja jne. Palkkatilastotiedoissa ilmoitetaan kaikki tehdyt työtunnit. Työtuntien antamisessa on erityisesti huomattava seuraavaa: - Työtunnit ovat todellisia työtunteja, eikä ns. muunnettuja, eli laskennallisia tunteja. - Ylityö- ja sunnuntaityötunti rekisteröityy tilastossa sekä sen palkkaustavan työtunteihin, jonka mukaan palkan perusosa on maksettu että erikseen vielä ylityö ja/tai sunnuntaityön tunteihin. Rahana maksetun ylityökorvauksen vaihtaminen vapaaseen: Ylityö on työntekijäsopimuksissa perinteisesti kompensoitu sekä palkan perusosan että korotusosan osalta rahalla. Työntekijän tekemä ylityö on mahdollista vaihtaa vapaaseen eli kompensoida se antamalla vastaava "palkallinen" vapaa. Tämän johdosta tehty työaika - tässä tapauksessa tehty ylityö - ja siitä annettu korvaus - ylityövapaa ja sen pitäminen - voivat ajallisesti sijoittua kauaksi toisistaan. Tilastotietoja annettaessa ylityövapaalta maksettu palkka tulisi ilmoittaa sen neljänneksen tilastoilmoituksessa, jolta tehdyt työtunnitkin ilmoitetaan. Mikäli ylityövapaalta maksettavaksi tuleva palkka ei tilastoilmoitusta annettaessa ole syystä tai toisesta tiedossa, tilastoilmoitukseen tulee ilmoittaa jokin teoreettisesti laskettu, esimerkiksi keskituntiansiota hyväksikäyttäen laskettu, ylityöpalkka. Koko vuotta koskevia tietoja annet-

10 taessa ilmoitetaan ylityövapaalta maksetut palkat kuitenkin sen vuoden tilastoilmoituksessa, jolloin ne on maksettu. 10 (19) Vuositiedot Koko vuodelta kerätään työntekijöittäin vähintään seuraavat tiedot: tehdyt työtunnit tehdyn työajan rahapalkka ennakonpidätyksen alainen rahapalkka luontoisedut tulosperusteiset erät (tulospalkkiot, käteinen voittopalkkio ja voitonjako) Ne konekielisessä muodossa tietonsa antavat yritykset, joiden tietojärjestelmät sen mahdollistavat, ilmoittavat lisäksi koko vuodelta seuraavat eritellyt tiedot: vuosilomapalkat vapaapäivien palkat sairausajan palkat muut ennakonpidätyksen alaiset palkat sunnuntai- ja ylityökorotukset ylityötunnit

11 II TIETOKOHTAISET OHJEET 11 (19) Konekielisesti tietonsa antavien tulee näiden alakohtaisten ohjeiden lisäksi perehtyä "Ohjeet palkkatiedustelun konekieliseen tietojen antoon" (osa B) ohjeisiin. Tietokohtaisissa ohjeissa on kysyttävän tiedon perään merkitty tiedon paikka lomakkeella ja sulkeisiin on merkitty kysyttävän tiedon paikka tietueella (vastattaessa konekielisessä muodossa tiedusteluun). 2.1 Yritystä ja tietojen antajaa koskevat tiedot Palkkatiedot -lomakkeen yläosa (tietueet TT00 ja TT99). Yritys Yrityksen virallinen nimi. Työpaikka (vastaajayksikkö) Yrityksen sen yksikön tai työpaikan (useimmiten toimipaikka) selväkielinen nimi, jota tiedot koskevat. Postiosoite, -numero ja -toimipaikka Vastaajayksikön tai toimipaikan täydellinen postiosoite. Vuosineljännes (tietue TT00, kenttä 4) Ilmoitetaan vuosi ja neljännes, joita annetut palkkatilastotiedot koskevat. Kunta ja pkl Vastaajayksikön tai toimipaikan sijaintikunta ja sijaintikunnan paikkakuntakalleusluokka (1 tai 2). Ilmoitetaan vain siinä tapauksessa, jos palkkauksessa noudatettava pkl poikkeaa virallisesta paikkakuntakalleusluokituksesta. Työntekijöiden lukumäärä (tietue TT99, kenttä 4) Ilmoitetaan, kuinka monesta työntekijästä tiedot annetaan. Tarkka tilastointijakso (tietue TT00, kentät 5 ja 6) Edellä mainitun vuosineljänneksen tarkka alkamis- ja päättymispäivä eli jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä ja jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä. (katso kohta 6). Rahayksikkö (tietue TT00, kenttä 3) Ansiotiedot annetaan euroissa (EUR). Vastaajatunnus (tietue TT00, kentät 2 ja 14 ja tietue TT99, kentät 2 ja 3) Lomakkeella tietonsa ilmoittavien ei välttämättä tarvitse ilmoittaa tätä tietoa. ATKlistalla ja konekielisessä muodossa tietonsa ilmoittavien tulee tämä tieto ilmoittaa. Tieto on kymmenen merkkiä pitkä, joista viisi ensimmäistä ilmoittaa EK:n jäsennumeron ja viisi jälkimmäistä vastaajayksikkönumeron. Tämä kymmenen merkkiä pitkä tunnus jakaa yrityksen niihin yksiköihin, joilla yritys vastaa palkkatiedusteluun. Tällä jaolla yritys tulee saamaan myös yrityspalautteen.

12 12 (19) Vastaajatunnus on sekä tilastokäsittelyjärjestelmän että yrityspalautteen kannalta keskeinen ja tärkeä tunnus, jonka oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikea vastaajatunnus nopeuttaa tilastojen käsittelyä ja valmistumista sekä vähentää yhteydenottoja yrityksiin. Vastaajatunnuksia voi tiedustella EK:sta (p ) tai Viestinnän Keskusliitosta (Elina Penttilä, puh ). Yrityspalautteen saajan nimi ja osoite Ilmoitetaan sen henkilön nimi- ja osoitetiedot vastaajayksikössä / toimipaikassa / yrityksessä, jolle annetuista tiedoista laadittu yrityspalaute lähetetään. Tilastoaineistosta vastaava henkilö ja puhelinnumero Ilmoitetaan sen henkilön nimi ja puhelinnumero suuntanumeroineen, johon tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä koskien yrityksen antamia palkkatilastotietoja. Päiväys ja lähettäjän allekirjoitus Palkkatilastoilmoituksen lähettäjän allekirjoitus ja päivämäärä. Huomautuksia Palkkatietojen ilmoittajalle varattu tila huomautuksille, kommenteille ja mahdolliselle muulle palautteelle. 2.2 Työntekijän perustiedot Henkilötunnus Sarakkeet 1-4 (tietueet TT10, TT20, TT30, TT35, TT50 ja TT60, kenttä 2) Henkilötunnuksella tarkoitetaan virallista henkilötunnusta (10 merkkiä). Sukupuoli Sarake 5 ylärivi (tietue TT10, kenttä4) Työntekijän sukupuoli. Mies = 1, nainen = 2. Työsopimuksen kestoaika Sarake 5 alarivi (tietue TT10, kenttä 12) Merkitään 1, jos työsopimus on solmittu määräajaksi; 0 (tai tyhjä), jos työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsuhde alkoi Sarake 6 ylärivi (tietue TT10, kenttä 5 tai kenttä 13) Työntekijän nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä. Työsuhde päättyi Sarake 6 alarivi (tietue TT10, kenttä 6 tai kenttä 14) Mikäli työsuhde on päättynyt, merkitään työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Palkkaryhmä

13 Sarake 7 ylärivi (tietue TT20, kenttä 4) 13 (19) Palkkaryhmä Palkkaryhmäkoodi palkkaryhmä 1 11 palkkaryhmä 2 12 palkkaryhmä 3 13 palkkaryhmä 4 14 oppisopimusoppilaat ja harjoittelijat 15 kesätyöntekijät 1 AKT:n sopimuksen piiriin 8 kuuluvat työntekijät Ammatti Sarake 7 alarivi (tietue TT20, kenttä 3) Ilmoitetaan työntekijän ammattiryhmätunnus liitteenä (liite 1) olevan nimikkeistön mukaisesti. Työaikamuoto Sarake 8 ylärivi (tietue TT10, kenttä 7) Työntekijän työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee. Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Työaikamuodot ovat: 1-vuorotyö 2-vuorotyö 3-vuorotyö kahtena päivänä kolmena päivänä neljänä päivänä viitenä päivänä kuutena päivänä seitsemänä päivänä Mikäli työntekijän työaikamuoto on jokin muu kuin edellä mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 00 (tai tyhjä). Säännöllinen viikkotyöaika Sarake 8 alarivi (tietue TT10, kenttä 11) Ilmoitetaan työntekijän säännöllinen viikkotyöaika. Säännölliseksi viikkotyöajaksi katsotaan sovittu työaika ilman päivätyön ja vuorotyön työajan tasaamiseksi tarkoitettuja vapaita. Viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina esim. 40 t merkitään 4000, 37 t 30 min merkitään 3750, 38 t 45 min merkitään Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. periodityö), ilmoitetaan työaika keskimäärin. Tuntipalkka tes:n mukaan (peruspalkka 1) Sarake A ylärivi (tietue TT20, kenttä 8), alarivi jätetään tyhjäksi Tämä tuntipalkka saadaan jakamalla tes:n mukainen viikkopalkka (säännöllisine lisineen) viikkotyötunneilla (pääsääntöisesti 40 tuntia).

14 14 (19) Mikäli työntekijän perustiedot (työsopimuksen kestoaika, palkkaryhmä, ammatti, työaikamuoto, säännöllinen viikkotyöaika, tuntipalkka tes:n mukaan) muuttuvat vuosineljänneksen aikana pysyvästi, ilmoitetaan tilastoon se tieto, joka on ollut voimassa neljänneksen päättyessä. 2.3 Neljännesvuositiedot Neljännesvuositunnit ilmoitetaan kokonaisina pyöristäen lähimpään täyteen tuntiin. Neljännesvuosipalkat ilmoitetaan euroina pyöristäen lähimpään täyteen euroon. Aikatyötunnit ja -palkka Ilmoitetaan työntekijän aikatyönä (palkkaustapa, jossa työntekijän ansio ei ole riippuvainen työsuorituksesta) tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: Tunteihin, sarake B ylärivi (tietue TT30, kenttä 3), ilmoitetaan aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake B alarivi (tietue TT35, kenttä 3), ilmoitetaan aikatyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman ylija sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Urakkatyötunnit ja -palkka Ilmoitetaan työntekijän urakka- ja osaurakkatyönä tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: Tunteihin, sarake C ylärivi (tietue TT30, kenttä 4), ilmoitetaan urakka- ja osaurakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake C alarivi (tietue TT35, kenttä 4), ilmoitetaan urakka- ja osaurakkatyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan). Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa). Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa. Palkkiotyötunnit ja -palkka

15 Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyönä tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: 15 (19) Tunteihin, sarake D ylärivi (tietue TT30, kenttä 5), ilmoitetaan palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake D alarivi (tietue TT35, kenttä 5), ilmoitetaan palkkiotyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Palkkiotyössä työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osuus. Ylityötunnit ja -korotusosat Ilmoitetaan työntekijän tekemien ylityötuntien (todellisten, ei muunnettujen) summa ja tunneilta maksettu ylityön korotusosuus seuraavasti: Tunteihin, sarake E ylärivi (tietue TT30, kenttä 6), ilmoitetaan kaikki työntekijän aika-, urakka- tai palkkiotyönä tekemät ylityötunnit vuosineljännekseltä, sekä kaikki muut tunnit, joista on maksettu kuten ylitöistä. Nämä tunnit sisältyvät aina myös joko aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Korotuksiin, sarake E alarivi (tietue TT35, kenttä 6), ilmoitetaan ylityötunneilta työntekijälle maksetut 50 %:n ja 100 %:n ylityökorotusosuudet, mutta ei mahdollisia sunnuntaityökorotuksia. Korotusosuus pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Sunnuntaityötunnit ja -korotusosat Ilmoitetaan työntekijän tekemien sunnuntaityötuntien (todellisten, ei muunnettujen) summa ja tunneilta maksettu sunnuntaityön korotusosuus seuraavasti: Tunteihin, sarake F ylärivi (tietue TT30, kenttä 7), ilmoitetaan kaikki työntekijän säännöllisenä työaikana tai ylityöaikana tekemät sunnuntaityötunnit vuosineljännekseltä. Nämä tunnit sisältyvät aina myös joko aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Korotuksiin, sarake F alarivi (tietue TT35, kenttä 7), ilmoitetaan sunnuntaityötunneilta työntekijälle maksetut 100 %:n sunnuntaityökorotusosuudet. Tähän sarakkeeseen merkitään myös työntekijälle maksetut viikkolepokorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin (sarake E) ja sunnuntaityölisät sunnuntaityökorotuksiin (sarake F). Korotusosuus pyöristetään lähimpään täyteen euroon.

16 2.4. Vuositiedot 16 (19) Työaikaan liittyvät lisät Sarake G (tietue TT35, kenttä 8) ilmoitetaan erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät kuten vuorotyölisät, ilta- ja yötyölisät sekä lauantailisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia sunnuntai- tai ylityökorotuksia. Lisät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Muut erilliset lisät Sarake H (tietue TT35, kenttä 9) ilmoitetaan esim. perehdyttämis- ja työnopastuslisät. Näille lisille mahdollisesti tulevat ylityökorotukset ilmoitetaan kuitenkin ylityökorotusten yhteydessä. Lisät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Yhteensä Ilmoitetaan työntekijän neljännesvuodessa tekemät työtunnit ja niiltä maksetut palkat yhteensä seuraavasti: Tunteihin, sarake I ylärivi (tietue TT30, kenttä 8), merkitään kaikki työntekijän vuosineljänneksen aikana tekemät työtunnit. Tuntisumma saadaan laskemalla yhteen ilmoitetut työtunnit sarakkeista B, C ja D. (tunnit: I = B+C+D). Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake I alarivi (tietue TT35, kenttä 10), merkitään kaikkia vuosineljänneksen aikana tehtyjä työtunteja vastaava palkkasumma laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät sarakkeista B, C, D, E, F, G ja H. (Palkat: I=B+C+D+E+F+G+H). Koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan työntekijöiden neljännen neljänneksen yhteydessä sarakkeissa J, K, L, N ja M (tietueilla TT50). Vuositunnit ilmoitetaan kokonaisina pyöristäen lähimpään täyteen tuntiin. Vuosipalkat ilmoitetaan euroina pyöristäen lähimpään täyteen euroon. Tehdyt työtunnit ja tehdyn työajan rahapalkka Ilmoitetaan työntekijän koko vuoden aikana tekemät työtunnit ja niiltä maksettu tehdyn työajan rahapalkka seuraavasti: Tunteihin, sarake J (tietue TT50, kenttä 6), merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Sisällöltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava yhteensä tunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake K (tietue TT50, kenttä 7), merkitään sarakkeessa J ilmoitettuja tehtyjä työtunteja vastaava palkkasumma ilman tulosperusteisia eriä (ts. samat palkkaerät, jotka neljännesvuositiedoissa ilmoitetaan sarakkeissa B, C, D, E, F, G ja H). Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka

17 17 (19) Sarake L (tietue TT50, kenttä 3) Työntekijälle vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 ). Luontoisedut Sarake M (tietue TT50, kenttä 4) Työntekijän vuoden aikana työsuhteen perusteella palkkaetuna saamien luontoisetujen (esim. autoetu, ravintoetu, asuntoetu yms.) ennakonpidätysarvot. Tässä tarkoitetaan samaa luontoisetujen arvoa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosiilmoituksessa verottajalle. Tulosperusteiset erät Sarake N (tietue TT50, kenttä 5) Työntekijälle vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako Eritellyt vuositiedot Ne yritykset, joiden tietojärjestelmät sen mahdollistavat, ilmoittavat tarkemmat koko vuotta koskevat tiedot (ns. eritellyt vuositiedot (tietue TT60)). Lomakkeella ja ATK-listalla tietonsa antavien vastaajien ei tarvitse ilmoittaa eriteltyjä vuositietoja. Vuosilomapalkat (tietue TT60, kenttä 4) Työntekijän vuoden aikana vuosilomalain, työehtosopimuksen tai yrityskohtaisen sopimuksen perusteella annetun vuosiloman ajalta maksettu palkka tai loman pitämättä jäämisestä maksettu korvaus sekä lomapalkan korotus. Vuosilomapalkkoihin luetaan: Vuosilomapalkka Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Lomapalkan korotus Talvilomapalkka Talvilomapalkan korvaus työsuhteen jatkuessa/päättyessä Vapaapäivien palkat (tietue TT60, kenttä 5) Työntekijälle vuoden aikana työehtosopimuksen, yrityskohtaisen tai henkilökohtaisen sopimuksen perusteella maksettuja palkkoja. Vapaapäivien palkkoihin luetaan: Työajan lyhentämisestä maksetut ansionmenetyksen korvaukset

18 18 (19) Palvelusajan perusteella annettujen vapaapäivien palkat Arki- ja juhlapyhien korvaukset Henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkat Sairausajan palkat (tietue TT60, kenttä 6) Työntekijälle vuoden aikana varsinaiselta sairaus- ja tapaturma-ajalta ja muuhun terveydenhuoltoon käytetyltä ajalta maksetut palkat sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat. Sairausajan palkkoihin luetaan: Sairausajan palkat Tapaturma-ajan palkat Lapsen syntymään liittyvät palkat Sairaan lapsen hoitoon liittyvät palkat Muut ennakonpidätyksen alaiset palkat (tietue TT60, kenttä 7) Työntekijälle vuoden aikana maksetut kaikki muut edellä mainitsemattomat ennakonpidätyksen alaiset palkkaerät. Muihin ennakonpidätyksen alaisiin palkkoihin luetaan mm: Koulutusajan palkat Matkustusajan palkat Varallaolo- ja hälytyskorvaukset Palvelusvuosikorvaukset siltä osin kuin niitä ei lueta tehdyn työajan palkkaan Muut työsopimuksen mukaiseen työhön liittyvät palkat Muuhun kuin työsopimuksen mukaiseen työhön liittyvät palkat Kustannusten korvausten veronalainen osuus Henkilökuntaetuuksien veronalainen osuus Sunnuntai- ja ylityökorotukset (tietue TT60, kenttä 8) Työntekijälle vuoden aikana maksettujen sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteissumma. Ylityötunnit (tietue TT60, kenttä 9) Työntekijän koko vuoden aikana tekemien todellisten ylityötuntien yhteissumma mukaan lukien sunnuntaina tehtyjen ylityötuntien yhteissumma. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

19 19 (19) AMMATTINIMIKKEISTÖ (sarake 7 alarivi, (tietue TT20, kenttä 3) GRAAFISEN ALAN TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ LIITE 1 1. PAINATUSTA EDELTÄVÄT TEHTÄVÄT 11 Laaja-alaiset premedia- tehtävät (sisältää myös mm. uusiin sähköisiin palveluihin liittyviä tehtäviä) 12 Painopinnanvalmistuksen tehtävät 13 Painopinnan tulostuksen sekä painolevyn ja sylinterin valmistuksen tehtävät 2. PAINAMISEN TEHTÄVÄT 21 Arkkioffsetpainamisen tehtävät 22 Rotaatiopainamisen tehtävät 23 Digitaalipainamisen tehtävät 24 Muut painamisen tehtävät (mm. seri- ja flexopainamisen tehtävät) Painamisen tehtäväalueelle sijoitetaan myös tehtävät, joihin sisältyy jossain määrin myös painolevyjen tulostukseen tai jälkikäsittelyyn liittyviä tehtäviä. 3. JÄLKIKÄSITTELYN JA POSTITUKSEN TEHTÄVÄT 31 Jälkikäsittelyn tehtävät 32 Postituksen tehtävät (jos tehtävään sisältyy säännöllisesti myös muita jälkikäsittelyn tehtäviä, tehtävä sijoitetaan ryhmään 31) 4. LAAJA-ALAISET TUOTANNON TEHTÄVÄT 41 Laaja-alaiset tuotannon tehtävät (sisältää säännöllisesti töitä kaikilta prosessin osa-alueilta) 5. HUOLTO, YLLÄPITO- JA MUUT TUKITEHTÄVÄT 51 IT- ylläpito- ja tukitehtävät 52 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, kunnossapito- ja huoltotehtävät 53 Koneiden ja laitteiden asennus-, kunnossapito- ja huoltotehtävät 54 Muut tukitehtävät (kiinteistön huolto- ja valvontatehtävät, siivouksen ja ruokalan tehtävät) 6. KULJETUS- JA VARASTOINTI TEHTÄVÄT 61 Varastointitehtävät (myös varastotoimintoihin yhdistetyt postitustehtävät) 62 Kuljetustehtävät

Viestinnän Keskusliitto ry syyskuu 2012. Seuraamme jakajien palkkakehitystä jäsenyrityksissämme. - ovat jakajia

Viestinnän Keskusliitto ry syyskuu 2012. Seuraamme jakajien palkkakehitystä jäsenyrityksissämme. - ovat jakajia Viestinnän Keskusliitto ry syyskuu 2012 JAKAJIA KOSKEVA YKSILÖLLINEN PALKKATILASTOINTIOHJE 1 TIEDUSTELUN TARKOITUS Seuraamme jakajien palkkakehitystä jäsenyrityksissämme. Yksilöllistä palkkatilastotiedustelua

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Tuntipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten...2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004...3 Lomakkeen

Lisätiedot

Palvelualojen Toimialaliitto ry lokakuu 2010 OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN

Palvelualojen Toimialaliitto ry lokakuu 2010 OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN Palvelualojen Toimialaliitto ry lokakuu 2010 VARTIOINTIALA OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN 1 TIEDUSTELUN TARKOITUS Työehtosopimusneuvottelujen keskeisenä neuvottelukohteena

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet Tuntipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Kenttäkohtaiset

Lisätiedot

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten SISÄLLYSLUETTELO Sivu I PALKKOJEN NELJÄNNESVUOSI- JA VUOSITILASTOINNIN

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 4. neljännes Teollisuus Rakennusala Liikenne Vartiointi-, puhdistus- ja siivousala Tekniset alat Lokakuu Palvelualat Sisällysluettelo Yksityisen

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 2006-03-28 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2006 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET?

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten Päivitetty 2013/MF SISÄLTÖ Sivu I PALKKOJEN NELJÄNNESVUOSI-

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU:

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Teollisuus Rakennusala Liikenne ja vartiointi Kiinteistö-, vuokraus- ja muut liike-elämän palvelut Ympäristönhuolto

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

4. NELJÄNNES: LOKAKUU:

4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2008 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet 4. NELJÄNNES: LOKAKUU: Teollisuus Rakennusala Liikenne ja vartiointi Kiinteistö-, vuokraus- ja muut liike-elämän palvelut Ympäristönhuolto

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Viestinnän Keskusliitto ry elokuu 2016 1 GRAAFINEN TEOLLISUUS OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN TARKOITUS Työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Henkilökortin tietojen määrittäminen Palkkatietojen tarkistaminen / määrittäminen EK:n perustietojen määrittäminen Tilaston tulostaminen

Henkilökortin tietojen määrittäminen Palkkatietojen tarkistaminen / määrittäminen EK:n perustietojen määrittäminen Tilaston tulostaminen 1 EK-tilastot Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) kerää vuosittain tilastotietoja mm. maksetuista palkoista, tehdyistä työajoista, ylitöistä, palkanlisistä sekä palkkaperusteista. Henkilökortin tietojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Rakennusalan tuntipalkkaisten palkkatiedustelu

Rakennusalan tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 4. neljännes 2004 Rakennusalan tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Sisällysluettelo Tuntipalkkaisten palkkatiedustelun vastaamisohjeet...2 Tietokohtaiset ohjeet...3 Mallilomake...6

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Kuukausipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten... 2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004... 3 Kuukausitason

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Metsäalan

Lisätiedot

Personec Tikon palkanlaskenta. Tuntipalkkatilasto

Personec Tikon palkanlaskenta. Tuntipalkkatilasto 1 (7) muodostetaan Tilastot n Tulostus valinnalla. muodostuu siirtotiedostoissa PL 25 kohdassa määriteltyyn hakemistoon. Tiedoston lopputarkentimeksi tulee aina.csv. Jos tiedostonimeä ei ole annettu, muodostuu

Lisätiedot

Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu

Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 4. neljännes 2004 Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Sisällysluettelo Tuntipalkkaisten palkkatiedustelun vastaamisohjeet...2 Tietokohtaiset ohjeet...3

Lisätiedot

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Visma Fivaldi EK tilastoinnin määritykset

Visma Fivaldi EK tilastoinnin määritykset Visma Fivaldi EK tilastoinnin määritykset Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Käyttäjän toimenpiteet... 3 2 Kenttien määritykset Fivaldissa... 4 2.1 Tilastointivuosi (Vuosi)... 4 2.2 Tilastointikuukausi (Kuuk)...

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu! Tämän ohjeen sisältö: " 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun " 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Teollisuus Rakentaminen Autokorjaamot Liikenne Vartiointi ja kiinteistönhoito Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 1(7) Ohjeen sisältö: 1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin:

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Metsäteollisuus ry toukokuu 2012 MEKAANINEN METSÄTEOLLISUUS Saha- ja levyteollisuus OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN MTHL:N TEOLLISUUSERISTYS- JA 1(7) RAKENNUSPELTIALAT 2.1.2007 RSg OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. NELJÄNNESVUOSITIEDOT

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus 13.6.2013 Puutuoteteollisuuden (toal 16*) tuotannon volyymi-indeksin työpäiväkorjattu vuosimuutos, %, 2007/01-2013/04. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2007 2008

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu

Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 4. neljännes 2004 Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Liikenne Vartiointi-, puhdistus- ja siivousala sekä kiinteistönhoitoala Teknisten alojen tuntipalkkaiset Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 1 Medialiitto Teollisuusliitto 27.11.2017 Media- ja painoalan työntekijöiden TES 5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 5.1 VUOSILOMA 5.1.1 Vuosiloman määräytyminen 1. Työntekijä ansaitsee kaksi päivää vuosilomaa jokaiselta

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2016 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus kirjatyöntekijät toimihenkilöt 2013 1 Yrityskohtainen erä 1.10.2013 Osana kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden kevään 2012 työehtosopimusratkaisuja sovittiin syksyllä

Lisätiedot

Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA -KOULUTUS - PAULIINA KOVANEN

Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA -KOULUTUS - PAULIINA KOVANEN Marjatila työnantajana TYÖVOIMAKUSTANNUKSET MARJATILA TYÖNANTAJANA KOULUTUS 1.3.2017 Mikä maksaa? Palkka Palkan sivukulut Työterveys Ylläpito Majoitus, tilat+tarvikkeet? Ravinto? Kuljetukset? Työvaatteet?

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Kuukausipalkkatilasto

Kuukausipalkkatilasto 1 (8) muodostetaan Tilastot n Tulostus valinnalla. muodostuu siirtotiedostoissa PL 26 kohdassa määriteltyyn hakemistoon. Tiedoston lopputarkentimeksi tulee aina.csv. Jos tiedostonimeä ei ole annettu, muodostuu

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2017 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki.

Teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki. Teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki www.tyosuhdepalvelu.fi Teknologiateollisuuden palkanlaskenta- ja työsuhdeasiat verkossa Työsuhdepalveluun on koottu teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot