kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET"

Transkriptio

1 kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 (19) Muistilista 3 I Yleistä 1 Miksi palkkatilastoja 4 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna 4 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet 4 4 Kenestä tietoja annetaan 5 5 Kuka antaa tiedot 5 6 Miltä ajalta palkkatilastotiedot ilmoitetaan 6 7 Miten tiedot annetaan 6 8 Tietojen tarkkuus 8 9 Tietojen palauttamisaika ja paikka 8 10 Tietojen sisältö 9 II Tietokohtaiset ohjeet 1 Yritystä ja tietojen antajaa koskevat tiedot 11 2 Työntekijän perustiedot 12 3 Neljännesvuositiedot 14 4 Vuositiedot 16 5 Eritellyt vuositiedot 17 III Liite 1 Ammattiryhmäkoodit 19

3 MUISTA! 3 (19) Neljännesvuositiedot lähetetään viimeistään 3 viikkoa neljänneksen päättymisen jälkeen ilman erillistä pyyntöä. Vuositiedot lähetetään IV neljänneksen tilastoaineiston yhteydessä. Aineiston kanssa tulee lähettää tilastoaineistosaatteet ja myös mahdollinen korjauslomake konekielisestä aineistosta. Annetuissa tiedoissa ilmoitetaan ansiosummat euroina ja tunnit kokonaislukuina. Palkkio- ja osaurakkatyössä kiinteät ja muuttuvat palkanosat ilmoitetaan yhteissummana. Ansiosummia ilmoitettaessa tulee myös merkitä niitä vastaavat tuntitiedot. Mikäli perustiedot muuttuvat neljänneksen aikana, käytetään neljänneksen lopussa voimassa olevia tietoja. Työntekijän perustiedot tarkistetaan kun työntekijän palkkaryhmä tai työaikamuoto muuttuu. Oppilailla ja harjoittelijoilla on omat palkkaryhmät. Neljännesvuositietoihin tulee mukaan vain Suomessa tehty työ, vuositietoihin myös ulkomailla tehty ennakon pidätyksen alainen rahapalkka. Tiedoissa ei ole kotona tehtyä työtä. Lisätietoja antavat: Viestinnän Keskusliitto, PL 348, Helsinki - kehityspäällikkö Jaana Villikka-Storm, puh. (09) tilastosihteeri Elina Penttilä, puh. (09)

4 I YLEISTÄ 4 (19) Viestinnän Keskusliitto VKL tekee jäsenyrityksilleen kirjatyöntekijöiden palkkatilastotiedustelun kaksi kertaa vuodessa II ja IV vuosineljännekseltä. IV vuosineljänneksen yhteydessä kerätään myös koko vuotta koskevia tietoja. 1 Miksi palkkatilastoja? Palkkatilastoja tarvitaan palkkauksen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan yrityksissä. Palkkatilastojen avulla yritykset voivat myös selvittää oman palkkatasonsa ja palkkakehityksensä suhteessa keskimääräiseen palkkatasoon ja -kehitykseen. Liitoissa tilastotietoja tarvitaan tietolähteenä sopimusneuvotteluissa. Lisäksi tiedustelun pohjalta laadittu tilasto on osa maan virallista palkkatilastoa. Liiton sääntöjen 5 :n mukaan liiton jäsenyrityksen tulee antaa palkkatilastotietoja kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaan. 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna? Jäsenpalveluna VKL toimittaa jokaiselle tilastotiedot toimittaneelle työpaikalle. Neljännesvuosittain (II ja IV-vuosineljännes) - työpaikan oman palkkatilaston tehdyn työajan palkoista - koko alaa koskevat palkkatilastot palkka- ja ammattiryhmittäin Vuosittain - työpaikan oman vuosipalkkatilaston - koko alaa koskevan vuosipalkkatilaston. Kaikki mainitut tilastot ovat rakenteeltaan samanlaiset, joten vertailuun tarvittavat vastaavat tiedot löytyvät helposti. Tilastopalvelu sisältyy VKLn jäsenmaksuun. 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet Työvoiman käytöstä ja työn teettämisestä aiheutuu yritykselle välittömien palkkakustannusten lisäksi myös muita henkilöstökustannuksia. Seuraava kuvio selventää palkka- ja työvoimakustannuskäsitteitä: TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKA- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSKÄSITTEET

5 Tehdyn työajan palkat Välilliset palkat Sosiaalivakuutusmaksut Aikapalkat Luontoisedut Sosiaaliturvamaksu Suorituspalkat Tulos- ja voittopalkkiot - Kansaneläkemaksu Työaikaan liittyvät lisät Vuosilomapalkat - Sairausvakuutus- - Vuorotyölisät Vapaapäivien palkat maksu - Ilta- ja yötyölisät - esim. arkipyhäkorvaus Eläkevakuutus Olosuhdelisät Työkyvyttömyyteen ja Tapaturmavakuutus Palvelusvuosilisät lapsen syntymään ja hoitoon Työttömyysvakuutus Sunnuntaityökorotus liittyvät palkat Ryhmähenkivakuutus Ylityökorotus Muut palkat mm. - koulutusajan palkat - matkustusajan palkat 5 (19) Muut työvoimakustannukset Työpaikkaruokailu Työterveyshuolto VUOSIPALKAT = ENNAKONPIDÄTYKSEN ALAISET PALKAT VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET KOKONAISTYÖVOIMAKUSTANNUKSET 4 Kenestä tietoja annetaan? Tiedot annetaan työpaikan kaikista työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Neljännesvuositilasto: Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana. Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis konttori-, tekniset ym. toimihenkilöt. Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Ovat täyttäneet 15 vuotta. Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osaaikatyöntekijöistä, oppilaista, harjoittelijoista jne. Työ tehty Suomessa. Vuositilasto (vuositiedot ilmoitetaan IV neljänneksen yhteydessä): Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. vuoden aikana. Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis konttori-, tekniset ym. toimihenkilöt. On maksettu ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Ovat täyttäneet 15 vuotta. Palkka- ja tuntitiedot annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen. 5 Kuka antaa tiedot? Palkkatilastotietoja antavat ne Viestinnän Keskusliitto ry:n jäsenyritykset, jotka työllistävät yli 10 kirjatyöntekijää. 6 Miltä ajalta palkkatilastotiedot ilmoitetaan?

6 Työntekijöitä koskevat tehdyn työajan palkkatiedot annetaan kaksi kertaa vuodessa koskien II vuosineljännestä (huhti kesäkuun palkat) ja IV vuosineljännestä (loka joulukuun palkat). IV neljänneksen yhteydessä työntekijöistä annetaan lisäksi eräitä koko vuotta koskevia tietoja. 6 (19) Mikäli neljänneksen ensimmäinen tai viimeinen palkkakausi (tilikausi) jakaantuu kahdelle vuosineljännekselle, kirjataan tämän palkkakauden tiedot kokonaisuudessaan sen vuosineljänneksen osalle, johon suurempi osuus palkkakaudesta kohdistuu. Näin ollen on tarkoituksenmukaista määritellä etukäteen esim. vuoden alussa, mihin neljännekseen kukin palkkakausi sijoittuu. Vuositiedot koskevat vuoden aikana työntekijöille maksettuja palkkoja ja tehtyä työaikaa. Tiedot on tarkoituksenmukaisinta antaa samalta vuosijaksolta kuin palkkatiedot annetaan veroviranomaisillekin. 7 Miten tiedot annetaan? Palkkatiedot annetaan selväkielisessä muodossa käyttäen joko Palkkatiedot -lomaketta, muodoltaan ja sisällöltään tätä lomaketta vastaavaa atk-listaa (liite 3) tai konekielisessä muodossa (levykkeellä, linjasiirtona). Tietokonelistaa tai lomaketta tietojenannossa nykyisin käyttäville yrityksille suositellaan siirtymistä konekieliseen tietojenantoon. Yrityksen siirtyessä antamaan tiedot konekielisessä muodossa asiasta tulee sopia EK:n tilasto-osaston kanssa (asiantuntija Timo Neuvonen, puh ). Liitteessä 4 on tietuemallit konekielistä tietojenantoa varten. Palkkatilastotietoja konekielisessä muodossa annettaessa, tulee saatteiden seurata aina lähetystä ja olla oikein täytettyjä. Yritys voi halutessaan tulostaa itselleen varmistuslistan (malli liitteessä 5). Markkinoilla on tarjolla myös kehittyneempiä tapoja vastata palkkatilastotiedusteluihin. Personec linkki on vuokrattavissa oleva ASP-tuote. Lisätietoja linkistä löytyy osoitteesta Toinen aineiston tarkastuksen sisällään pitävä tuote on KERO. Lisätietoja Kerosta saa osoitteesta: EK suosittelee vastaamismenettelynä konekielistä tietojenantotapaa, (esim. 3,5 tuuman tietolevyke), linkkiä tai keroa. Näin vältetään turhia virheitä, mikä on sekä jäsenyrityksen että liittojen edun mukaista.

7 7 (19) Tietojen antaminen lomakkeella tai lomaketta vastaavalla ATK-listalla. Palkkatiedot -lomakkeella on henkilön neljännesvuositiedoille varattu rivipari. Vuositiedot kysytään omana rivinään neljännesvuosiriviparin alapuolella. Vuositiedot kysytään vain neljännen neljänneksen yhteydessä. Lomakkeella ei kysytä eriteltyjä vuositietoja. Liitteessä 3 on selostettu atk-listan tulostamisessa huomioitavia asioista. Tietojen antaminen konekielisessä muodossa Osassa B Ohjeet palkkatiedustelun konekieliseen tietojen antoon, ovat ohjeet niille vastaajille, jotka antavat palkkatietonsa konekielisessä (tietolevyke, linjasiirto yms.) muodossa. Konekielisessä muodossa vastaavien tulee lähettää tietovälineiden mukana saatteet 1 ja 2. Saate 1 on ns. tekninen saate, jossa kerrotaan tietovälinekohtaisesti tietovälineen sisältöön liittyviä asioita. Saatteesta 1 tulee käydä ilmi mm. seuraavat tiedot: Sen yrityksen nimi ja osoite (tai nimet ja osoitteet), jonka tiedot ovat tietovälineellä. Ajanjakso, jolta palkkatiedot ovat. Tietovälineellä olevien tiedostojen nimet. Mikäli lähettäjänä palvelukeskus, atk-talo, tilitoimisto tms., myös näiden nimija osoitetiedot. Sen henkilön yhteystiedot, johon voidaan tarvittaessa olla yhteydessä aineiston sisältöön liittyvissä asioissa. Lähettäjän allekirjoitus ja puhelinnumero. Saate 2 sisältää tietoja, joiden avulla ylläpidetään EK:n vastaajarekisteriä. Saatteessa 2 kysyttävät vastaajarekisteritiedot voi myös ilmoittaa käyttämällä yrityspalautteen mukana tullutta esitäytettyä saatetta. Tämä saate tulee lähettää seuraavan palkkatilastoaineiston mukana tarkistettuna ja täydennettynä. Tietojen antajan on syytä ottaa itselleen annetuista tiedoista varmistuslista (malli liitteenä 5). Varmistuslistaa ei enää tarvitse lähettää tietojen mukana EK:oon. Palkkatilastoilmoituksessa esiintyvät virheet hidastavat tilaston valmistumista ja ovat sekä liitoille että yrityksille paitsi työläitä korjata myös lisäkustannuksia aiheuttavia. Mikäli palkanlaskennassa havaitaan virheitä ajon jälkeen, on korjaukset tehtävä tiedostoon / rekistereihin ja tämän jälkeen tietoväline on tuotettava korjatuin tiedoin uudelleen. Mikäli tiedon korjaaminen tietovälineelle on teknisistä tms. syistä johtuen käytännössä mahdotonta, voidaan tietovälineen virheelliset tiedot korjata myös palkkatiedot lomaketta käyttäen. Lomakkeen yläosaan merkitään sana "korjaukset" ja vastaajayksikkö, jota korjaukset koskevat. Henkilötunnuksen eteen merkitään, onko kyseessä henkilön tietojen korjaus (K), lisäys (L) tai poisto (P).

8 8 (19) Korjaus tarkoittaa jo ilmoitettujen tietojen korjaamista. Lomakkeelle merkitään henkilötunnus ja korjattu tieto / korjatut tiedot. Lisäys tarkoittaa tässä yhteydessä henkilön kaikkien tietojen lisäämistä ja Poisto henkilön poistamista kaikkine tietoineen. Poiston yhteydessä riittää, kun ilmoitetaan poistettavan henkilön henkilötunnus. Lomakkeella toimitettavat korjaukset tulee ehdottomasti lähettää samassa lähetyksessä varsinaisen tietovälineen kanssa. 8 Tietojen tarkkuus Palkkatilaston tietojen tietosisällön vaatimuksena on se, että tiedot tulee ilmoittaa kaikista kysytyistä tiedoista eikä vain osasta kysyttyjä tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot on annettava kaikista kysytyistä palkkaeristä ja tehdyistä työtunneista sillä jaottelulla, mikä on käytössä tässä tilastotiedustelussa. Palkkaerien tietosisältöä on selostettu myös Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaisussa "Palkkaluokittelu", johon perustuvaa ryhmittelyä käytetään myös palkkatilastoinnissa. Tiedot annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen koko vuosineljänneksen ja vuoden ajalta yhteenlaskettuna. - Työntekijän TES:n mukainen tuntipalkka ilmoitetaan sentteinä. - Työtunnit ilmoitetaan täysinä tunteina ja ansiosummat täysinä euroina. On kuitenkin huomattava, että laskettaessa työtunteja ja ansiosummia, vuosineljänneksen palkkakausien yhteen laskeminen tapahtuu ilman välipyöristyksiä. Kun näin yhteenlasketut tunti- ja ansiosummat ilmoitetaan tilastoilmoitukseen, jätetään desimaalit pois. 9 Tietojen palauttamisaika ja paikka Ohjeiden mukaisesti täytetty palkkatiedot lomake, tätä sisällöllisesti vastaava ATKlista tai konekielinen vastaus toimitetaan viivytyksettä, mutta viimeistään kolmen viikon kuluttua asianomaisen tilastointijakson päätyttyä osoitteeseen: EK / Palkkatilastot PL HELSINKI Yrityksen on syytä jättää itselleen jäljennös antamistaan tiedoista.

9 9 (19) 10 Tietojen sisältö Neljännesvuotta koskevat tiedot Työntekijöitä koskevan neljännesvuosittaisen palkkatilaston tarkoituksena on kuvata keskimääräistä ansiota tehtyä työtuntia kohti. Neljännesvuosittaisiin palkkatietoihin sisällytetään seuraavat tehdyn työajan rahapalkat: Varsinainen palkka: aikapalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat urakkapalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat palkkiopalkat, mukaan lukien yli- ja sunnuntaityöstä maksetut palkan perusosat Lisät: ylityöstä maksetut korotusosat sunnuntaityöstä maksetut korotusosat työaikaan liittyvät erilliset lisät muut erilliset lisät palvelusvuosilisät Neljännesvuotta koskeviin palkkatietoihin ei sisällytetä luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa, tulosperusteisia eriä (tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot, voitonjako), arkipyhäkorvauksia, vuosilomapalkkaa, vuosilomapalkan korotusta, talvilomapalkkaa, lomakorvauksia, työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä (esim. vuorovapaat, pekkaspäivät) maksettuja palkkoja, sairausajan palkkaa, matka-ajan palkkaa, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, ei-työajalle kohdistuvia luottamusmieskorvauksia yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä. Niihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia eriä kuten työvälinekorvauksia, päivärahoja jne. Palkkatilastotiedoissa ilmoitetaan kaikki tehdyt työtunnit. Työtuntien antamisessa on erityisesti huomattava seuraavaa: - Työtunnit ovat todellisia työtunteja, eikä ns. muunnettuja, eli laskennallisia tunteja. - Ylityö- ja sunnuntaityötunti rekisteröityy tilastossa sekä sen palkkaustavan työtunteihin, jonka mukaan palkan perusosa on maksettu että erikseen vielä ylityö ja/tai sunnuntaityön tunteihin. Rahana maksetun ylityökorvauksen vaihtaminen vapaaseen: Ylityö on työntekijäsopimuksissa perinteisesti kompensoitu sekä palkan perusosan että korotusosan osalta rahalla. Työntekijän tekemä ylityö on mahdollista vaihtaa vapaaseen eli kompensoida se antamalla vastaava "palkallinen" vapaa. Tämän johdosta tehty työaika - tässä tapauksessa tehty ylityö - ja siitä annettu korvaus - ylityövapaa ja sen pitäminen - voivat ajallisesti sijoittua kauaksi toisistaan. Tilastotietoja annettaessa ylityövapaalta maksettu palkka tulisi ilmoittaa sen neljänneksen tilastoilmoituksessa, jolta tehdyt työtunnitkin ilmoitetaan. Mikäli ylityövapaalta maksettavaksi tuleva palkka ei tilastoilmoitusta annettaessa ole syystä tai toisesta tiedossa, tilastoilmoitukseen tulee ilmoittaa jokin teoreettisesti laskettu, esimerkiksi keskituntiansiota hyväksikäyttäen laskettu, ylityöpalkka. Koko vuotta koskevia tietoja annet-

10 taessa ilmoitetaan ylityövapaalta maksetut palkat kuitenkin sen vuoden tilastoilmoituksessa, jolloin ne on maksettu. 10 (19) Vuositiedot Koko vuodelta kerätään työntekijöittäin vähintään seuraavat tiedot: tehdyt työtunnit tehdyn työajan rahapalkka ennakonpidätyksen alainen rahapalkka luontoisedut tulosperusteiset erät (tulospalkkiot, käteinen voittopalkkio ja voitonjako) Ne konekielisessä muodossa tietonsa antavat yritykset, joiden tietojärjestelmät sen mahdollistavat, ilmoittavat lisäksi koko vuodelta seuraavat eritellyt tiedot: vuosilomapalkat vapaapäivien palkat sairausajan palkat muut ennakonpidätyksen alaiset palkat sunnuntai- ja ylityökorotukset ylityötunnit

11 II TIETOKOHTAISET OHJEET 11 (19) Konekielisesti tietonsa antavien tulee näiden alakohtaisten ohjeiden lisäksi perehtyä "Ohjeet palkkatiedustelun konekieliseen tietojen antoon" (osa B) ohjeisiin. Tietokohtaisissa ohjeissa on kysyttävän tiedon perään merkitty tiedon paikka lomakkeella ja sulkeisiin on merkitty kysyttävän tiedon paikka tietueella (vastattaessa konekielisessä muodossa tiedusteluun). 2.1 Yritystä ja tietojen antajaa koskevat tiedot Palkkatiedot -lomakkeen yläosa (tietueet TT00 ja TT99). Yritys Yrityksen virallinen nimi. Työpaikka (vastaajayksikkö) Yrityksen sen yksikön tai työpaikan (useimmiten toimipaikka) selväkielinen nimi, jota tiedot koskevat. Postiosoite, -numero ja -toimipaikka Vastaajayksikön tai toimipaikan täydellinen postiosoite. Vuosineljännes (tietue TT00, kenttä 4) Ilmoitetaan vuosi ja neljännes, joita annetut palkkatilastotiedot koskevat. Kunta ja pkl Vastaajayksikön tai toimipaikan sijaintikunta ja sijaintikunnan paikkakuntakalleusluokka (1 tai 2). Ilmoitetaan vain siinä tapauksessa, jos palkkauksessa noudatettava pkl poikkeaa virallisesta paikkakuntakalleusluokituksesta. Työntekijöiden lukumäärä (tietue TT99, kenttä 4) Ilmoitetaan, kuinka monesta työntekijästä tiedot annetaan. Tarkka tilastointijakso (tietue TT00, kentät 5 ja 6) Edellä mainitun vuosineljänneksen tarkka alkamis- ja päättymispäivä eli jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä ja jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä. (katso kohta 6). Rahayksikkö (tietue TT00, kenttä 3) Ansiotiedot annetaan euroissa (EUR). Vastaajatunnus (tietue TT00, kentät 2 ja 14 ja tietue TT99, kentät 2 ja 3) Lomakkeella tietonsa ilmoittavien ei välttämättä tarvitse ilmoittaa tätä tietoa. ATKlistalla ja konekielisessä muodossa tietonsa ilmoittavien tulee tämä tieto ilmoittaa. Tieto on kymmenen merkkiä pitkä, joista viisi ensimmäistä ilmoittaa EK:n jäsennumeron ja viisi jälkimmäistä vastaajayksikkönumeron. Tämä kymmenen merkkiä pitkä tunnus jakaa yrityksen niihin yksiköihin, joilla yritys vastaa palkkatiedusteluun. Tällä jaolla yritys tulee saamaan myös yrityspalautteen.

12 12 (19) Vastaajatunnus on sekä tilastokäsittelyjärjestelmän että yrityspalautteen kannalta keskeinen ja tärkeä tunnus, jonka oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikea vastaajatunnus nopeuttaa tilastojen käsittelyä ja valmistumista sekä vähentää yhteydenottoja yrityksiin. Vastaajatunnuksia voi tiedustella EK:sta (p ) tai Viestinnän Keskusliitosta (Elina Penttilä, puh ). Yrityspalautteen saajan nimi ja osoite Ilmoitetaan sen henkilön nimi- ja osoitetiedot vastaajayksikössä / toimipaikassa / yrityksessä, jolle annetuista tiedoista laadittu yrityspalaute lähetetään. Tilastoaineistosta vastaava henkilö ja puhelinnumero Ilmoitetaan sen henkilön nimi ja puhelinnumero suuntanumeroineen, johon tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä koskien yrityksen antamia palkkatilastotietoja. Päiväys ja lähettäjän allekirjoitus Palkkatilastoilmoituksen lähettäjän allekirjoitus ja päivämäärä. Huomautuksia Palkkatietojen ilmoittajalle varattu tila huomautuksille, kommenteille ja mahdolliselle muulle palautteelle. 2.2 Työntekijän perustiedot Henkilötunnus Sarakkeet 1-4 (tietueet TT10, TT20, TT30, TT35, TT50 ja TT60, kenttä 2) Henkilötunnuksella tarkoitetaan virallista henkilötunnusta (10 merkkiä). Sukupuoli Sarake 5 ylärivi (tietue TT10, kenttä4) Työntekijän sukupuoli. Mies = 1, nainen = 2. Työsopimuksen kestoaika Sarake 5 alarivi (tietue TT10, kenttä 12) Merkitään 1, jos työsopimus on solmittu määräajaksi; 0 (tai tyhjä), jos työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työsuhde alkoi Sarake 6 ylärivi (tietue TT10, kenttä 5 tai kenttä 13) Työntekijän nykyisen työsuhteen alkamispäivämäärä. Työsuhde päättyi Sarake 6 alarivi (tietue TT10, kenttä 6 tai kenttä 14) Mikäli työsuhde on päättynyt, merkitään työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Palkkaryhmä

13 Sarake 7 ylärivi (tietue TT20, kenttä 4) 13 (19) Palkkaryhmä Palkkaryhmäkoodi palkkaryhmä 1 11 palkkaryhmä 2 12 palkkaryhmä 3 13 palkkaryhmä 4 14 oppisopimusoppilaat ja harjoittelijat 15 kesätyöntekijät 1 AKT:n sopimuksen piiriin 8 kuuluvat työntekijät Ammatti Sarake 7 alarivi (tietue TT20, kenttä 3) Ilmoitetaan työntekijän ammattiryhmätunnus liitteenä (liite 1) olevan nimikkeistön mukaisesti. Työaikamuoto Sarake 8 ylärivi (tietue TT10, kenttä 7) Työntekijän työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee. Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Työaikamuodot ovat: 1-vuorotyö 2-vuorotyö 3-vuorotyö kahtena päivänä kolmena päivänä neljänä päivänä viitenä päivänä kuutena päivänä seitsemänä päivänä Mikäli työntekijän työaikamuoto on jokin muu kuin edellä mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 00 (tai tyhjä). Säännöllinen viikkotyöaika Sarake 8 alarivi (tietue TT10, kenttä 11) Ilmoitetaan työntekijän säännöllinen viikkotyöaika. Säännölliseksi viikkotyöajaksi katsotaan sovittu työaika ilman päivätyön ja vuorotyön työajan tasaamiseksi tarkoitettuja vapaita. Viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina esim. 40 t merkitään 4000, 37 t 30 min merkitään 3750, 38 t 45 min merkitään Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. periodityö), ilmoitetaan työaika keskimäärin. Tuntipalkka tes:n mukaan (peruspalkka 1) Sarake A ylärivi (tietue TT20, kenttä 8), alarivi jätetään tyhjäksi Tämä tuntipalkka saadaan jakamalla tes:n mukainen viikkopalkka (säännöllisine lisineen) viikkotyötunneilla (pääsääntöisesti 40 tuntia).

14 14 (19) Mikäli työntekijän perustiedot (työsopimuksen kestoaika, palkkaryhmä, ammatti, työaikamuoto, säännöllinen viikkotyöaika, tuntipalkka tes:n mukaan) muuttuvat vuosineljänneksen aikana pysyvästi, ilmoitetaan tilastoon se tieto, joka on ollut voimassa neljänneksen päättyessä. 2.3 Neljännesvuositiedot Neljännesvuositunnit ilmoitetaan kokonaisina pyöristäen lähimpään täyteen tuntiin. Neljännesvuosipalkat ilmoitetaan euroina pyöristäen lähimpään täyteen euroon. Aikatyötunnit ja -palkka Ilmoitetaan työntekijän aikatyönä (palkkaustapa, jossa työntekijän ansio ei ole riippuvainen työsuorituksesta) tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: Tunteihin, sarake B ylärivi (tietue TT30, kenttä 3), ilmoitetaan aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake B alarivi (tietue TT35, kenttä 3), ilmoitetaan aikatyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman ylija sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Urakkatyötunnit ja -palkka Ilmoitetaan työntekijän urakka- ja osaurakkatyönä tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: Tunteihin, sarake C ylärivi (tietue TT30, kenttä 4), ilmoitetaan urakka- ja osaurakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake C alarivi (tietue TT35, kenttä 4), ilmoitetaan urakka- ja osaurakkatyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan). Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa). Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa. Palkkiotyötunnit ja -palkka

15 Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyönä tekemät työtunnit ja tunneilta maksettu yksinkertainen palkka seuraavasti: 15 (19) Tunteihin, sarake D ylärivi (tietue TT30, kenttä 5), ilmoitetaan palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina (ei muunnettuina) tunteina, myös yli- ja sunnuntaityötunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake D alarivi (tietue TT35, kenttä 5), ilmoitetaan palkkiotyötunneilta työntekijälle maksettu rahapalkka ilman yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia sekä ilman erillisinä maksettuja lisiä (mm. vuorotyö- ja olosuhdelisä). Palkkiotyössä työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osuus. Ylityötunnit ja -korotusosat Ilmoitetaan työntekijän tekemien ylityötuntien (todellisten, ei muunnettujen) summa ja tunneilta maksettu ylityön korotusosuus seuraavasti: Tunteihin, sarake E ylärivi (tietue TT30, kenttä 6), ilmoitetaan kaikki työntekijän aika-, urakka- tai palkkiotyönä tekemät ylityötunnit vuosineljännekseltä, sekä kaikki muut tunnit, joista on maksettu kuten ylitöistä. Nämä tunnit sisältyvät aina myös joko aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Korotuksiin, sarake E alarivi (tietue TT35, kenttä 6), ilmoitetaan ylityötunneilta työntekijälle maksetut 50 %:n ja 100 %:n ylityökorotusosuudet, mutta ei mahdollisia sunnuntaityökorotuksia. Korotusosuus pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Sunnuntaityötunnit ja -korotusosat Ilmoitetaan työntekijän tekemien sunnuntaityötuntien (todellisten, ei muunnettujen) summa ja tunneilta maksettu sunnuntaityön korotusosuus seuraavasti: Tunteihin, sarake F ylärivi (tietue TT30, kenttä 7), ilmoitetaan kaikki työntekijän säännöllisenä työaikana tai ylityöaikana tekemät sunnuntaityötunnit vuosineljännekseltä. Nämä tunnit sisältyvät aina myös joko aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Korotuksiin, sarake F alarivi (tietue TT35, kenttä 7), ilmoitetaan sunnuntaityötunneilta työntekijälle maksetut 100 %:n sunnuntaityökorotusosuudet. Tähän sarakkeeseen merkitään myös työntekijälle maksetut viikkolepokorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin (sarake E) ja sunnuntaityölisät sunnuntaityökorotuksiin (sarake F). Korotusosuus pyöristetään lähimpään täyteen euroon.

16 2.4. Vuositiedot 16 (19) Työaikaan liittyvät lisät Sarake G (tietue TT35, kenttä 8) ilmoitetaan erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät kuten vuorotyölisät, ilta- ja yötyölisät sekä lauantailisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia sunnuntai- tai ylityökorotuksia. Lisät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Muut erilliset lisät Sarake H (tietue TT35, kenttä 9) ilmoitetaan esim. perehdyttämis- ja työnopastuslisät. Näille lisille mahdollisesti tulevat ylityökorotukset ilmoitetaan kuitenkin ylityökorotusten yhteydessä. Lisät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Yhteensä Ilmoitetaan työntekijän neljännesvuodessa tekemät työtunnit ja niiltä maksetut palkat yhteensä seuraavasti: Tunteihin, sarake I ylärivi (tietue TT30, kenttä 8), merkitään kaikki työntekijän vuosineljänneksen aikana tekemät työtunnit. Tuntisumma saadaan laskemalla yhteen ilmoitetut työtunnit sarakkeista B, C ja D. (tunnit: I = B+C+D). Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake I alarivi (tietue TT35, kenttä 10), merkitään kaikkia vuosineljänneksen aikana tehtyjä työtunteja vastaava palkkasumma laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät sarakkeista B, C, D, E, F, G ja H. (Palkat: I=B+C+D+E+F+G+H). Koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan työntekijöiden neljännen neljänneksen yhteydessä sarakkeissa J, K, L, N ja M (tietueilla TT50). Vuositunnit ilmoitetaan kokonaisina pyöristäen lähimpään täyteen tuntiin. Vuosipalkat ilmoitetaan euroina pyöristäen lähimpään täyteen euroon. Tehdyt työtunnit ja tehdyn työajan rahapalkka Ilmoitetaan työntekijän koko vuoden aikana tekemät työtunnit ja niiltä maksettu tehdyn työajan rahapalkka seuraavasti: Tunteihin, sarake J (tietue TT50, kenttä 6), merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Sisällöltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava yhteensä tunnit. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. Palkkoihin, sarake K (tietue TT50, kenttä 7), merkitään sarakkeessa J ilmoitettuja tehtyjä työtunteja vastaava palkkasumma ilman tulosperusteisia eriä (ts. samat palkkaerät, jotka neljännesvuositiedoissa ilmoitetaan sarakkeissa B, C, D, E, F, G ja H). Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka

17 17 (19) Sarake L (tietue TT50, kenttä 3) Työntekijälle vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 ). Luontoisedut Sarake M (tietue TT50, kenttä 4) Työntekijän vuoden aikana työsuhteen perusteella palkkaetuna saamien luontoisetujen (esim. autoetu, ravintoetu, asuntoetu yms.) ennakonpidätysarvot. Tässä tarkoitetaan samaa luontoisetujen arvoa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosiilmoituksessa verottajalle. Tulosperusteiset erät Sarake N (tietue TT50, kenttä 5) Työntekijälle vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako Eritellyt vuositiedot Ne yritykset, joiden tietojärjestelmät sen mahdollistavat, ilmoittavat tarkemmat koko vuotta koskevat tiedot (ns. eritellyt vuositiedot (tietue TT60)). Lomakkeella ja ATK-listalla tietonsa antavien vastaajien ei tarvitse ilmoittaa eriteltyjä vuositietoja. Vuosilomapalkat (tietue TT60, kenttä 4) Työntekijän vuoden aikana vuosilomalain, työehtosopimuksen tai yrityskohtaisen sopimuksen perusteella annetun vuosiloman ajalta maksettu palkka tai loman pitämättä jäämisestä maksettu korvaus sekä lomapalkan korotus. Vuosilomapalkkoihin luetaan: Vuosilomapalkka Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Lomapalkan korotus Talvilomapalkka Talvilomapalkan korvaus työsuhteen jatkuessa/päättyessä Vapaapäivien palkat (tietue TT60, kenttä 5) Työntekijälle vuoden aikana työehtosopimuksen, yrityskohtaisen tai henkilökohtaisen sopimuksen perusteella maksettuja palkkoja. Vapaapäivien palkkoihin luetaan: Työajan lyhentämisestä maksetut ansionmenetyksen korvaukset

18 18 (19) Palvelusajan perusteella annettujen vapaapäivien palkat Arki- ja juhlapyhien korvaukset Henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkat Sairausajan palkat (tietue TT60, kenttä 6) Työntekijälle vuoden aikana varsinaiselta sairaus- ja tapaturma-ajalta ja muuhun terveydenhuoltoon käytetyltä ajalta maksetut palkat sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat. Sairausajan palkkoihin luetaan: Sairausajan palkat Tapaturma-ajan palkat Lapsen syntymään liittyvät palkat Sairaan lapsen hoitoon liittyvät palkat Muut ennakonpidätyksen alaiset palkat (tietue TT60, kenttä 7) Työntekijälle vuoden aikana maksetut kaikki muut edellä mainitsemattomat ennakonpidätyksen alaiset palkkaerät. Muihin ennakonpidätyksen alaisiin palkkoihin luetaan mm: Koulutusajan palkat Matkustusajan palkat Varallaolo- ja hälytyskorvaukset Palvelusvuosikorvaukset siltä osin kuin niitä ei lueta tehdyn työajan palkkaan Muut työsopimuksen mukaiseen työhön liittyvät palkat Muuhun kuin työsopimuksen mukaiseen työhön liittyvät palkat Kustannusten korvausten veronalainen osuus Henkilökuntaetuuksien veronalainen osuus Sunnuntai- ja ylityökorotukset (tietue TT60, kenttä 8) Työntekijälle vuoden aikana maksettujen sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteissumma. Ylityötunnit (tietue TT60, kenttä 9) Työntekijän koko vuoden aikana tekemien todellisten ylityötuntien yhteissumma mukaan lukien sunnuntaina tehtyjen ylityötuntien yhteissumma. Tuntien summa pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

19 19 (19) AMMATTINIMIKKEISTÖ (sarake 7 alarivi, (tietue TT20, kenttä 3) GRAAFISEN ALAN TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ LIITE 1 1. PAINATUSTA EDELTÄVÄT TEHTÄVÄT 11 Laaja-alaiset premedia- tehtävät (sisältää myös mm. uusiin sähköisiin palveluihin liittyviä tehtäviä) 12 Painopinnanvalmistuksen tehtävät 13 Painopinnan tulostuksen sekä painolevyn ja sylinterin valmistuksen tehtävät 2. PAINAMISEN TEHTÄVÄT 21 Arkkioffsetpainamisen tehtävät 22 Rotaatiopainamisen tehtävät 23 Digitaalipainamisen tehtävät 24 Muut painamisen tehtävät (mm. seri- ja flexopainamisen tehtävät) Painamisen tehtäväalueelle sijoitetaan myös tehtävät, joihin sisältyy jossain määrin myös painolevyjen tulostukseen tai jälkikäsittelyyn liittyviä tehtäviä. 3. JÄLKIKÄSITTELYN JA POSTITUKSEN TEHTÄVÄT 31 Jälkikäsittelyn tehtävät 32 Postituksen tehtävät (jos tehtävään sisältyy säännöllisesti myös muita jälkikäsittelyn tehtäviä, tehtävä sijoitetaan ryhmään 31) 4. LAAJA-ALAISET TUOTANNON TEHTÄVÄT 41 Laaja-alaiset tuotannon tehtävät (sisältää säännöllisesti töitä kaikilta prosessin osa-alueilta) 5. HUOLTO, YLLÄPITO- JA MUUT TUKITEHTÄVÄT 51 IT- ylläpito- ja tukitehtävät 52 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, kunnossapito- ja huoltotehtävät 53 Koneiden ja laitteiden asennus-, kunnossapito- ja huoltotehtävät 54 Muut tukitehtävät (kiinteistön huolto- ja valvontatehtävät, siivouksen ja ruokalan tehtävät) 6. KULJETUS- JA VARASTOINTI TEHTÄVÄT 61 Varastointitehtävät (myös varastotoimintoihin yhdistetyt postitustehtävät) 62 Kuljetustehtävät

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet Tuntipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Kenttäkohtaiset

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Viestinnän Keskusliitto ry elokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Viestinnän Keskusliitto ry elokuu 2016 1 GRAAFINEN TEOLLISUUS OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN TARKOITUS Työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus 13.6.2013 Puutuoteteollisuuden (toal 16*) tuotannon volyymi-indeksin työpäiväkorjattu vuosimuutos, %, 2007/01-2013/04. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2007 2008

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät)

Metsäteollisuus ry toukokuu OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) Metsäteollisuus ry toukokuu 2012 MEKAANINEN METSÄTEOLLISUUS Saha- ja levyteollisuus OHJEET TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOTIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN (sekä tunti- että kuukausipalkkaiset työntekijät) 1 TIEDUSTELUN

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Lokakuu Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...2 Ketä tiedustelu koskee ja miltä ajalta tiedot annetaan...2

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 Palkkaustavat Peruspalkkaustavat: Aikapalkkaus Perustuu tehtävien luokittamiseen työn vaativuuden perusteella ja työntekijän pätevyyden

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PRISSÄ VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus 20.4.-25.5.2016 Aika: 20.04.2016 klo 08:45-25.05.2016 klo 15:30 Jaksot: Palkanlaskennan ajokortti - osa 1 20. 21.4.2016, klo 08:45-15:30 Palkanlaskennan ajokortti

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2016 Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 2/2007 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Anu Huttunen, Riikka Jäntti Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2012 3. päivitetty painos Suomen Rakennusmedia Oy www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot