Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus"

Transkriptio

1 3 TES: PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n välillä tehtyjä valtion yleisiä virka- ja työehtosopimuksia, elleivät sopijaosapuolet ole toisin sopineet. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Merenkulkulaitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa oleviin toimihenkilöihin, jotka ovat suorittaneet vähintään perämiehen tai meriupseerin tutkinnon ja jotka toimivat meriliikenneohjaajan tehtävissä. Harjoittelijoihin sopimuksen määräyksiä sovelletaan myöhemmin todetuin rajoituksin. 2 Työsuhteen alkaminen Työsopimuksen tekee työnantajan puolesta kirjallisena merenkulkupiiri. Työsopimuksessa meriliikenneohjaajan toimipaikaksi määritellään ao. meriliikennekeskus. Työsopimuksesta tulee ilmetä, onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin katsottava määräaikaiseksi taikka onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Milloin työsopimus on tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muuton katsottava määräaikaiseksi, toimihenkilölle on samalla ilmoitettava työkauden pituus joko kalenteriajan mukaan tai muutoin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset.

2 4 3 Työntekijän velvollisuudet Toimihenkilön tulee suorittaa työnsä huolellisesti noudattaen työnantajan tai tämän edustajan antamia työsuhdetta ja työtehtävien hoitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Toimihenkilön on vältettävä työssään kaikkea, mikä voi saattaa hänen tai hänen työtoverinsa turvallisuuden vaaranalaiseksi tai turmella työnantajan omaisuutta. Muista toimihenkilöä koskevista velvollisuuksista on säädetty työsopimuslaissa (55/2001). II TYÖAIKA 4 Työaika Kotkan ja Helsingin VTS-asemilla noudatetaan oheisen liitteen mukaista keskeytymätöntä kolmivuorotyöjärjestelmää (liite 1). Archipelago ja West Coast VTS-asemilla noudatetaan työaikalain 7 :n mukaista jaksotyöaikaa (liite 2). III PALKKAUS 5 Palkkaus Toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy tämän sopimuksen palkkaliitteen perusteella. Työsuhteen alkuun sijoittuvalta enintään neljän kuukauden pituiselta perehdyttämisajalta toimihenkilölle maksetaan palkkaliitteen mukainen kuukausipalkka sekä matkustussäännön mukaiset korvaukset, siltä osin kuin niiden maksamisen edellytykset täyttyvät. Yksinkertainen tuntipalkka on jaksotyössä (Archipelago ja West Coast) 1/160 ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä (Kotka ja Helsinki) 1/158 säännöllisesti kuukausittain maksettavasta palkkauksesta. 6 Palvelusvuosilisät Peruspalkan lisäksi maksettavat palvelusvuosilisät määräytyvät osapuolten välillä tehdyn palveluvuosilisäsopimuksen mukaan.

3 5 Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös palvelus Suomessa tai muissa pohjoismaissa alusrekisteriin merkityssä kauppaaluksessa aliperämiehenkirjan, alikonemestarinkirjan, II luokan radiosähköttäjän pätevyystodistuksen taikka vastaavan näitä ylemmän pätevyyskirjan haltijana, mikäli tehtävää täytettäessä on tehtävään valitulta tällaista pätevyyskirjaa tai -todistusta edellytetty. Lisäksi palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi hyväksytään myös muuhun alusrekisteriin merkityssä aluksessa jälkeen palveltu edellä sanottu aika. 7 Palkanmaksu Palkka maksetaan toimihenkilön osoittamaan rahalaitokseen kerran kuukaudessa viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä varsinaisena työpäivänä. Jos palkanmaksu sattuu sunnuntai-, lauantai- tai juhlapäiväksi, suoritetaan palkka edellisenä pankkien aukiolopäivänä. Tulospalkkio Koulutus 8 Muut korvaukset Piirikohtaisesti voidaan sopia erilaisista tulospalkkausjärjestelmistä. Mikäli työnantaja sopii meriliikenneohjaajan kanssa osallistumisesta henkilöstökoulutukseen työvuorolistan mukaisten työtuntien ulkopuolella, korvataan tällainen koulutusaika vastaavan pituisena palkallisena vapaana. Palkkaus vapaalta määräytyy valtion yleisen virkaja työehtosopimuksen 8 :n mukaisesti. IV TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 9 Luottamusmiehet Luotsiliitto ry:llä on oikeus asettaa luottamusmies ja varaluottamusmies, joiden toimialueena on koko maa sekä tarvittaessa paikallisia luottamusmiehiä, joiden määrästä ja toimialueesta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Edellä tarkoitettujen luottamusmiesten asemasta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta sekä tehtävien hoitamisesta aiheutuvan ansiomenetyksen korvaamisesta samoin kuin luottamusmiesten koulutuksesta ja toimitiloista on sovittu valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

4 6 Edellä todetulle valtakunnalliselle luottamusmiehelle ja varaluottamusmiehelle maksetaan luottamusmiespalkkiota, jonka suuruus on lukien 71,23 euroa kuukaudessa. 10 Työnseisausten estäminen Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, työnsulkuun tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän työehtosopimuksen määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän työehtosopimuksen muuttamista. V SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 11 Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä työehtosopimus on voimassa 15. päivään helmikuuta Voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. MERENKULKULAITOS LUOTSILIITTO RY SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITTO RY

5 PALKKALIITE LUKIEN TES: PL: 01 MERILIIKENNEOHJAAJAT Palkkaryhmä Peruspalkat euroina A (101) 1781,94 B (105) 1831,44 C (102) 1893,33 D (106) 1962,79 E (103) 2045,44 F (107) 2134,27 G (104) 2229,65 H (108) 2394,81 Kuukausipalkat euroina Palvelusvuosilisät 0 I II III IV V VI A (101) 1781, , , , , , ,72 B (105) 1831, , , , , , ,93 C (102) 1893, , , , , , ,97 D (106) 1962, , , , , , ,68 E (103) 2045, , , , , , ,23 F (107) 2134, , , , , , ,68 G (104) 2229, , , , , , ,49 H (108) 2394, , , , , , ,41 Palvelusvuosilisät euroina I II III IV V VI A (101) 89,10 182,65 280,83 373,67 449,23 493,78 B (105) 91,57 187,72 288,63 384,05 461,71 507,49 C (102) 94,67 194,07 298,39 397,03 477,31 524,64 D (106) 98,14 201,19 309,34 411,60 494,82 543,89 E (103) 102,27 209,66 322,36 428,93 515,66 566,79 F (107) 106,71 218,76 336,36 447,56 538,05 591,41 G (104) 111,48 228,54 351,39 467,56 562,09 617,84 H (108) 119,74 245,47 377,42 502,19 603,73 663,60 Kielilisä (PT: 2788) Luottamusmiespalkkio (PT: 4258 YK: ,61 euroa 71,23 euroa

6 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Kumpulantie 9 PL Helsinki puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala TES: 313008 PL: 01 Merenkulkulaitoksen ja Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292101 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Y Ö E H T O S O P I M U S

Y Ö E H T O S O P I M U S Päivitetty 15.6.2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja toiselta puolen VTT-Akavan sekä Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.8.2012-31.3.2014 I

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI (sisältää 12.02.2004 allekirjoituspäytäkirjan aiheuttamat muutokset)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313010 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa. Läsnä

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01 Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja ja työntekijäpuolen välisiin neuvottelusuhteisiin. Näi den suhteiden edellyttämän luottamusmiesjärjestelmän

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN TOIMISTOTYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 1 Soveltamisala 1. Tällä työehtosopimuksella määrätään Suomen Kansallisoopperan säätiön palveluksessa toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2013-31.10.2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2

Lisätiedot