Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet. Lokakuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet. Lokakuu"

Transkriptio

1 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Kuukausipalkkaiset Vastausohjeet Lokakuu Kuukausipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa ja sisältävät sopimuskorotukset!

2 Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...3 Tiedustelun kohderyhmä sekä tiedustelu- ja palautusajankohta...3 Tiedonantomenetelmät...3 Yhteyshenkilöt...3 Sähköisen tiedonkeruupalvelun käyttöohjeet...4 Yritystä koskevat tiedot...4 Tiedostosiirto...4 Esitäytettyjen sähköisten lomakkeiden täyttäminen...4 Toimipaikkojen hallinta...5 Yhteenveto annetuista tiedoista...5 Täyttöohjeet kuukausipalkkaisille palkansaajille...6 Palkansaajan perustiedot...6 Tiedusteluajankohdan työaika ja palkkaerät...6 Koko vuotta koskevat tiedot...7 Kuukausipalkkaisten tietuekuvaus Sähköisen lomakkeen malli

3 Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet Tiedustelun kohderyhmä sekä tiedustelu- ja palautusajankohta Kuukausipalkkaisten palkansaajien tiedot ilmoitetaan lokakuulta Tiedustelu koskee lokakuussa 2007 yritykseen työsuhteessa olevia kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä riippumatta työajan pituudesta. Tuntipalkkaiset työntekijät ilmoitetaan erillisellä tuntipalkkalomakkeella. Tiedustelun ulkopuolelle on rajattu palkansaajaryhmät, joiden palkkaus on yleisestä käytännöstä poikkeava. Tällaisia ovat omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksen palveluksessa olevat ulkomailla palveluksessa olevat tilastointikuukauden aikana työsuhteen lopettaneet tai aloittaneet palkansaajat vanhempainlomalla, pakkolomalla tai sairaslomalla olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja lokakuussa Tiedustelu tulee palauttaa viimeistään perjantaina ! Tiedonantomenetelmät Tiedonantomenetelmiä on kaksi. Vastata voi 1) Sähköisen tiedonkeruupalvelun kautta - Sähköisellä lomakkeella - Tiedostosiirtona 2) Paperilomakkeella Kehotamme yrityksiä antamaan tiedot sähköisen tiedonkeruupalvelun kautta paperisen lomakkeen sijaan. Edellisen vuoden tiedustelussa ilmoitettujen palkansaajien tiedot on esitäytetty sähköiselle lomakkeelle. Esitäyttö on tehty helpottamaan vastaamista tämän vuoden kyselyssä. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa Sisään palveluun kirjaudutaan Tilastokeskuksen lokakuussa toimittamalla yrityksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedonkeruupalvelua voi käyttää seuraavilla selaimilla: Netscape versio 6.2 ja uudemmat, Internet Explorer versio 5.0 ja uudemmat, Mozilla Firefoxit ja muut yleisimmät uudet selaimet. Näitä vanhemmilla selaimilla palvelu saattaa toimia epätäydellisesti. Yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoitetaan Yrityksen yhteystiedot -osiossa. Yhteyshenkilöt Tiedustelua koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Kuukausipalkkaiset: Pirkko Wiik puh. (09) Eeva-Liisa Petäjä puh. (09) Sähköpostiosoite: Tuntipalkkaiset: Pirjo Holmberg puh. (09) Anne Suhtala puh. (09) Sähköpostiosoite: Tiedusteluiden ohjeet ja luokitukset ovat nähtävissä internetissä osoitteessa: Sähköisen tiedonkeruun teknisissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä: Itella HelpDesk Palvelee 24 tuntia vuorokaudessa sekä arkisin että viikonloppuisin. Puh Voitte tutustua koko maan palkkatilastoihin osoitteessa: 3

4 Sähköisen tiedonkeruupalvelun käyttöohjeet Yritystä koskevat tiedot Sähköistä tiedonkeruupalvelua käyttäessänne antakaa myös yrityksenne yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite Yrityksen yhteystiedot -osiossa. Otamme kyseiseen henkilöön yhteyttä mikäli toimitetuissa tiedoissa ilmenee epäselvyyksiä. Tiedustelun etusivulla tulee ilmoittaa työskenteleekö yrityksessänne kuukausi- ja/tai tuntipalkkaisia palkansaajia. Tiedostosiirto 1. Varmista, että tiedostot ovat tietuekuvausten mukaiset 2. Valitaan sivun vasemmasta laidasta Tiedostosiirto. 3. Haetaan (Selaa ) painikkeella koneelta palkkatiedot sisältävä, tietuekuvauksen mukainen peräkkäistiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Siirrettävä tiedosto -kenttään. 4. Painetaan Siirrä tiedosto -painiketta tiedoston lähettämiseksi. 5. Saatte tiedon sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta tiedostosiirrosta. Jos tietojen siirtäminen epäonnistuu, korjataan peräkkäistiedosto tietuekuvauksen mukaiseksi. Tietuekuvaukset löytyvät Tiedostosiirto-sivulla olevan linkin takaa sekä tämän ohjeen sivulta Lähetettyjä tietoja voi katsella ja tulostaa tietojen katselun kautta. Teknisissä ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä Itella HelpDeskiin, puh tai sähköpostilla Esitäytettyjen sähköisten lomakkeiden täyttäminen Lomakkeilla punaisella kirjoitetut kenttien nimet toimivat pikaohjelinkkeinä. Klikkaamalla nimeä avautuu uuteen ikkunaan lyhyt ohje kyseisen kentän täyttämistä varten. Lomakkeen yläreunan linkkien kautta päästään tarkastelemaan täyttöohjeita kokonaisuudessaan. Lisäksi linkin takaa löytyy täydelliset kuvaukset ammattikoodistoista. 1. Valitaan sivun vasemmasta laidasta linkki Lomakkeet tai siirrytään suoraan lomakkeelle. Lomakkeita on valittavana kaksi: kuukausipalkkalomake tai tuntipalkkalomake. 2. Tietojen muuttaminen ja täydentäminen Siirryttyänne lomakkeelle ilmestyy sivun alalaidassa olevaan monikkokenttään esitäyttötiedot palkansaajista, joiden tiedot on ilmoitettu edellisvuoden kyselyssä. Klikkaamalla henkilöä listasta, ilmestyvät tämän palkansaajan tiedot lomakkeen kentille. Voitte muuttaa ja täydentää tietoja. Päivitetyt tiedot tallennetaan listaan painamalla Päivitä valittu rivi -painiketta, jolloin uudet tiedot korvaavat valittuna olleen rivin tiedot Uuden palkansaajan lisääminen Uuden palkansaajan tiedot voidaan lisätä lomakkeelle. Kenttiin täytetään tarvittavat tiedot ja painetaan Lisää-painiketta. Uusi henkilö ilmestyy sivun alalaidassa olevan listan viimeiseksi Ammattikoodin valitseminen Valitaan ammattinimikettä vastaava ammattikoodi. Jos nimikkeessä tai koodissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen nähden, ei tarvitse tehdä mitään. Muuten valitaan ensin Ammattikoodisto- valintalistasta haluttu koodisto. Kentän vieressä lukee mitä koodistoa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi toimialallanne. Tämän jälkeen koodistoa vastaava ammattikoodien lista ilmestyy Ammattikoodi-valintalistaan. Tästä alasvetovalikosta voidaan valita haluttu koodi-nimike -pari Monikkokentän järjestäminen Voitte järjestää monikkokenttää haluamanne muuttujan mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kenttien nimiä. Esimerkiksi klikkaamalla otsikkoa Hetu, rivit järjestyvät henkilötunnuksen mukaiseen järjestykseen. Mikäli haluatte järjestää rivit sekä toimipaikan että henkilötunnuksen mukaiseen järjestykseen, klikatkaa ensin otsikkoa Hetu ja heti perään otsikkoa Toimipaikkatunnus. Monikkokentässä voitte järjestää palkansaajien tiedot haluamaanne järjestykseen järjestysnumerolla. 4

5 3. Lisätietojen antaminen Klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Huomautuksia-painiketta, voitte antaa lisätietoja täyttämistänne tiedoista. 4. Tietojen lähettäminen Lopuksi painetaan Lähetä Tilastokeskukseen -painiketta tietojen lähettämiseksi. Onnistuneesta lähetyksestä saatte ilmoituksen. Tiedot voi myös tallentaa Välitallennus-painikkeella myöhempää täydennystä varten. Jos huomaatte lähettäneenne vääriä tietoja, käykää tekemässä tarvittavat korjaukset ja lähettäkää tiedot uudelleen. Tilastokeskukseen päivittyy aina uusin versio lähetetyistä tiedoista. Vakavien virheiden ollessa kyseessä voitte luonnollisesti aina kääntyä suoraan Tilastokeskuksen puoleen. Yhteystietomme löydätte tämän ohjeen sivulta Muuta lomakkeista Kuukausipalkkalomakkeella lasketaan automaattisesti yhteen kokonaisansioksi palkkatiedot kohdista Kuukausipalkka, Työaikalisät, Luontoisetujen raha-arvo, Provisio, Ylityöpalkka ja Muut veronalaiset korvaukset. 6. Tulostaminen Täyttämänne tiedot on listamuodossa tulostettavissa Tulosta lista-painiketta klikkaamalla. Toimipaikkojen hallinta Uudet toimipaikat ilmoitetaan toimipaikkojenhallintaosiossa. Pyydetyt tiedot täytetään ja painetaan Luo-painiketta. Tämä uusi toimipaikka ilmestyy heti toimipaikkalistaan, myös lomakkeille. Lakkautetut toimipaikat poistetaan painamalla toimipaikan nimen perässä olevaa Poista-painiketta. Huom! Poista-painike ilmestyy vain sellaisten toimipaikkojen nimen perään, joissa ei ole yhtään palkansaajaa. Siis ennen toimipaikan poistoa tämän toimipaikan alle lomakkeiden monikkokenttään merkityt henkilöt on poistettava tai siirrettävä jonkin toisen toimipaikan palkansaajiksi. Yhteenveto annetuista tiedoista Tässä osiossa teille lasketaan antamienne palkkatietojen perusteella palkansaajien keskipalkkoja. Kuukausipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio. Tuntipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan tuntiansio ja kokonaistuntiansio. Nämä keskiansiot lasketaan ammateittain. Kuukausipalkkaisilla keskimääräiseen säännöllisen työajan ansioon lasketaan kentät Kuukausipalkka, Työaikalisät, Luontoisetujen raha-arvo sekä Provisio ja myyntipalkkio. Kokonaisansioon lasketaan edellisten kenttien lisäksi myös ylityöpalkka sekä muut veronalaiset korvaukset. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lasketaan summaamalla kenttien Aikatyö, Urakkatyö ja Palkkiotyö palkat sekä Työaikaan liittyvät lisät ja olosuhdelisät. Tämä summa jaetaan tuntien yhteismäärällä, joka saadaan kohdista Aikatyö-, Urakkatyö- ja Palkkiotyötunnit. Kokonaistuntiansio saadaan laskemalla yhteen edellisten palkkatietojen lisäksi ylityö ja sunnuntaityön korotusosuudet ja jakamalla näin saatu summa edelleen yllä mainitulla tuntimäärällä. 5

6 Täyttöohjeet kuukausipalkkaisille palkansaajille Tiedot annetaan lokakuulta 2007! Tiedot annetaan lokakuulta 2007! Tiedot annetaan lokakuulta 2007! Palkansaajan perustiedot Henkilötunnus (HTUN) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan kanssa eli ppkkvv-xxxx. Tilastokeskuksessa henkilötunnuksen avulla määritellään palkansaajan ikä ja sukupuoli sekä täydennetään tietoja hallinnollisista rekistereistä (esim. tutkintotieto poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä). Työsuhteen laji (TSLAJ) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus 3 = harjoittelija 4 = oppisopimuksella 5 = muulla sopimuksella esim. vajaatyökykyinen, suojatyöntekijä Yritykseen työhöntulovuosi (TYVU) Ilmoitetaan työsuhteen alkamisvuosi muodossa vvvv (esimerkiksi 2002). Ammattinimike (AMNI) Ammatti ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Ammattikoodi (AMMA) Sähköinen lomake: Jos nimikkeessä tai koodissa ei ole tapahtunut muutosta edellisen vuoden ammattitietoon nähden, ei tarvitse tehdä mitään. Jos esitäyttötietoja ei ole, tai ne eivät pidä paikkaansa, valitaan ensiksi ammattikoodisto-valikosta se koodisto, jota käytetään. Tämän jälkeen valitaan ammattikoodi-valikosta ilmoitettua nimikettä vastaava koodi-nimike -pari. Paperilomake: Merkitään palkansaajan ammattia vastaava ammattikoodi oheisten ammattinimikkeistöjen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy nimikkeistöstä, ilmoitetaan selkokielinen ammattinimike. Käytettävän ammattinimikkeistön kirjaintunnus on esitäytetty lomakkeelle. Kyseinen tunnus on lisätty ammattikoodin ensimmäiseksi merkiksi. Säännöllinen viikkotyöaika (VKTA) Ilmoitetaan sovittu säännöllinen viikkotyöaika kahden desimaalin tarkkuudella; ei minuutteina vaan tunnin sadasosina (esim. 37 h ja 30 min = 37,50). Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika kuukaudessa. Vuotuisen työajan lyhentämisestä huolimatta ilmoitetaan työajaksi sovittu viikkotyöaika (esim. 37,50) ja sitä vastaava palkka. Näin menetellään riippumatta siitä, millä tavalla työajan lyhennys on toteutettu. Tiedusteluajankohdan työaika ja palkkaerät Ansiotietoja ilmoitettaessa huomioitavia asioita Palkansaajien kuukausipalkka ja palkanlisät ilmoitetaan siten, että palkat vastaavat täyden kuukauden palkkaa. Esimerkiksi osan kuukautta palkattomalla lomalla tai vuosilomalla olleelle palkansaajalle ilmoitetaan täyttä työkuukautta vastaava palkka. Kuukausipalkka (KPALK) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan säännöllisen työajan kuukausipalkka, joka sisältää palvelusvuosi-, tehtävä- ja henkilökohtaisen palkanlisän. Kuukausipalkkaan sisällytettävät palvelusvuosi-, tehtävä- ja henkilökohtaiset lisät ovat kuukausittain samansuuruisina maksettavia lisiä. 6

7 Työaikalisät, esim. vuorotyölisä (TAIKLIS) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan vuorotyö-, iltatyö-, säännöllisen työajan sunnuntaityö- ja yötyölisät sekä niihin rinnastettavat lisät kuukausitasolla. Mikäli vuorotyölisä on maksettu 6 viikon jaksolta lokakuussa 2007, ilmoitetaan vuorotyölisä tilastoon keskimäärin kuukaudessa eli 4 viikon jaksolta. Luontoisetujen verotusarvo (LED) Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo keskimäärin kuukaudessa sentin tarkkuudella. (Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 2007 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista). Esimerkki: Ravintoedun ennakonpidätysarvo 5,00 / ateria Työntekijän maksama osuus -3,00 Rahapalkkaan lisättävä arvo / ateria =2,00 Aterioiden lukumäärä / kk 22 x 2,00 Rahapalkkaan lisättävä määrä / kk =44,00 (sarakkeella ilmoitettava määrä) Jos luontoiseduista ei peritä vastiketta, ilmoitetaan luontoisetujen ennakonpidätysarvo. Provisio, myyntipalkkio (PROV) Ilmoitetaan myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat lokakuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli lokakuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa "Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa" (VTULOSP) Ylityötunnit (YLITUN) ja -palkka (YLIPALK) Lokakuussa maksettujen säännöllisen työajan ylittävien yli- ja lisätuntien määrä ilmoitetaan yhden kuukauden jaksolta ja kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 1 h 30 min. = 1,50). Yli- ja lisätyöstä lokakuussa maksettu palkka ilmoitetaan sentin tarkkuudella yhden kuukauden jak- ta sisältäen perus- ja korotusosan, sekä mahdolliset muut tältä ajanjaksolta maksetut lisät, kuten eisäännölliset sunnuntaityölisät, jotka tehdään ylityöperustein. Yli- ja lisätyöpalkkoihin ei saa sisältyä takautuvasti maksettavia ylityöpalkkaeriä. sol- Huom! Mikäli yrityksellä on käytössä yhtä kuukautta pidempi tasoitusjakso ylitöiden maksun osalta, ilmoitetaan ylityöt keskimäärin kuukaudessa. Muut veronalaiset korvaukset (VAROPALK) Ilmoitetaan lokakuussa maksetut muut lisät kuten varallaolo- ja hälytyskorvaukset yhden kuukauden jaksolta. Koko vuotta koskevat tiedot Kertaluontoiset palkkaerät, lomaraha (VLOMRA) Ilmoitetaan euron tarkkuudella palkansaajan työehtosopimuksen mukainen vuoden aikana maksettu tai maksettava lomaraha sekä muu satunnainen tai kertaluontoinen korvaus. Loma-ajan palkkaa ei ilmoiteta tilastoon. Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP) Ilmoitetaan euron tarkkuudella vuoden aikana maksetut yrityksen tulokseen perustuvat erät, jotka eivät sisälly muihin edellä ilmoitettuihin palkkaeriin. Näitä voivat olla mm. tulospalkkio voitonjako Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2007, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomis- palkkaa ja lomakorvausta. ajan 7

8 8

9 Kuukausipalkkaisten tietuekuvaus 2007 Tunniste Nimitys Sijainti Pituus Muoto HUOM! TVUO Tilastovuosi N = 2007 YNUM Yritysnumero, lomakkeelta N Etunollatäyttö, annettu yritysnumero OYRTUN Yritystunnus (ent. ly-tunnus) C Vasenlaitatasaus TMPTUN Toimipaikkatunnus N Vasenlaitatasaus RNO Rivinumero N Etunollatäyttö HTUN Henkilötunnus C PPKKVV-XXXX TSLAJ Työsuhteen laji C Sallittuja1,2,3,4,5, bl TYVU Työhöntulovuosi yritykseen C Vuosi (VVVV) AMNI Selväkielinen ammattinimike C Vasenlaitatasaus AMMA Ammattikoodi C Vasenlaitatasaus VKTA Säännöllinen viikkotyöaika N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = KPALK Kuukausipalkka N Sentteinä (xxxxxxx) TAIKLIS Vuorotyölisä (työaikalisät) N Sentteinä (xxxxxxx) LED Luontoisetujen verotusarvo N Sentteinä (xxxxxxx) PROV Provisio, myyntipalkkio N Sentteinä (xxxxxxx) YLITUN Ylityötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = YLIPALK Ylityöpalkka N Sentteinä (xxxxxxx) VAROPALK Muut veronalaiset korvaukset N Sentteinä (xxxxxxx) VLOMRA Lomaraha, kertaluontoiset palkkaerät N Euroina (xxxxxx) VTULOSP Tulospalkkio, voitonjako N Euroina (xxxxxx) C = aakkosnumeerinen N = numeerinen bl = tyhjä kenttä 9

10 Sähköisen lomakkeen malli 10