Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet"

Transkriptio

1 Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset!

2 Sisällysluettelo Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelun yleiset vastaamisohjeet... 3 Tuntipalkkaisten kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta... 3 Kuukausipalkkaisten kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta... 3 Palautusajankohdat... 3 Tiedonantomenetelmät... 3 Yhteystiedot... 4 Tiedonkeruupalvelun vastausohjeet... 4 Kyselyn osat... 4 Yrityksen perustiedot... 4 Toimipaikkojen hallinta... 4 Palkkatietojen toimittaminen... 4 Palkkatietolomakkeen täyttäminen... 5 Tiedostosiirto... 6 Lukumäärätiedot tallennetuista ja lähetetyistä palkkatiedoista... 6 Yleistä... 6 Yhteenveto tiedoista... 6 Tiedostosiirtona toimitettujen tietojen katselu... 6 Tuntipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet... 7 Yrityksen perustiedot, esitäytetään internet-lomakkeelle... 7 Palkansaajan perustiedot... 7 Tehty työaika ja palkkaerät tilastointijaksolla... 8 Koko vuotta koskevat tiedot Kuukausipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet Yrityksen perustiedot, esitäytetään internet-lomakkeelle Palkansaajan perustiedot Koko vuotta koskevat tiedot Metsäalan tietuekuvaukset

3 Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelun yleiset vastaamisohjeet Tuntipalkkaisten kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta Tiedustelussa ilmoitetaan neljännen vuosineljänneksen palkkatiedot. Tiedustelu koskee kaikkia tunti- ja päiväpalkkaisia palkansaajia, jotka ovat olleet työsuhteessa yritykseen tiedusteluajankohdan (loka-joulukuu) aikana vuonna 2013 riippumatta työajan pituudesta. Tiedustelun ulkopuolelle on rajattu palkansaajaryhmät, joiden palkkaus on yleisestä käytännöstä poikkeava: omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksen palveluksessa olevat, joilla ei ole säännöllistä palkkaa ulkomailla palveluksessa olevat vanhempainlomalla, pakkolomalla tai sairauslomalla olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja tiedusteluajankohtana. Kuukausipalkkaisten kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta Tiedustelu koskee lokakuussa 2013 yritykseen työsuhteessa olevia kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä riippumatta työajan pituudesta. Mikäli yrityksenne toimittaa kuukausipalkkaisten palkansaajien palkkatiedot Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) palkkatiedusteluun, ei kuukausipalkkaisten tietoja tarvitse toimittaa Tilastokeskukseen. Tilastokeskus saa EK:sta metsäalan jäsenyritysten kuukausipalkkaisten palkansaajien tiedot. Tiedustelun ulkopuolelle on rajattu palkansaajaryhmät, joiden palkkaus on yleisestä käytännöstä poikkeava: omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksen palveluksessa olevat, joilla ei ole säännöllistä kuukausipalkkaa ulkomailla palveluksessa olevat tilastointikuukauden aikana työsuhteen lopettaneet tai aloittaneet palkansaajat vanhempainlomalla, pakkolomalla tai sairauslomalla olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja lokakuussa Palautusajankohdat Neljännen vuosineljänneksen tiedot - metsäalan tunti- ja päiväpalkkaiset: palautus mennessä Lokakuun tiedot - metsäalan kuukausipalkkaiset: palautus mennessä Tiedonantomenetelmät Tiedonantomenetelmiä on kaksi: 1) Tiedonkeruupalvelu - Internet-lomake - Tiedostosiirto (txt, dta, csv) 2) Paperilomake Kehotamme yrityksiä antamaan tiedot ensisijaisesti tiedonkeruupalvelun kautta. Vastaamisen helpottamiseksi on edellisen vuoden tiedustelussa ilmoitettujen palkansaajien tiedot esitäytetty internet-lomakkeelle. Mikäli paperilomakkeen tiedot ovat saatavissa sähköisessä muodossa (esim..xls,.xlsx,.doc,.docx,.txt) pyydämme ottamaan yhteyttä Tilastokeskukseen sähköpostitse osoitteella: Taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel) tehty taulukko voidaan muuttaa csv-tiedostoksi, joka lähetetään tiedostosiirtona Tilastokeskukseen. Ohjeita CSV-tiedostojen muodostamisesta ja lähettämisestä saatte klikkaamalla tiedustelun etusivun valikosta linkkipainiketta Ohjeita CSV-tiedostojen käsittelyyn. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa https://sol.itella.net/ykspalkka. Palveluun kirjaudutaan Tilastokeskuksen lokakuussa toimittamalla yrityskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Osassa palkanlaskentajärjestelmiä on olemassa ominaisuus, jonka avulla ohjelma tuottaa Tilastokeskuksen palkkatiedustelun tietuekuvauksen mukaisen tiedoston. Palkanlaskentajärjestelmää koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään ohjelmiston toimittajan puoleen. Vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä organisaatio (mikäli eri kuin tiedusteltava yritys) ilmoitetaan Yrityksen perustiedot -osiossa. 3

4 Yhteystiedot Tiedustelun tietosisältöä koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Markku Jutila puh. (09) Anne Suhtala puh. (09) Harri Nummila puh. (09) Sähköpostiosoite: Tiedusteluiden ohjeet ja luokitukset ovat nähtävissä Internet-osoitteessa: Tiedonkeruupalvelun Internet-osoite: https://sol.itella.net/ykspalkka Tiedonkeruun teknisissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä Itella HelpDeskiin: Puh Sähköposti: Itella HelpDesk palvelee 24 tuntia vuorokaudessa sekä arkisin että viikonloppuisin. Voitte tutustua palkkatilastoihin osoitteessa: Tiedonkeruupalvelun vastausohjeet Metsäpalkkatilastojen tiedonkeruupalvelu sijaitsee internet-osoitteessa https://sol.itella.net/ykspalkka/. Palveluun kirjaudutaan Tilastokeskuksen lokakuussa toimittamalla yrityksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kyselyn osat Yrityksen perustiedot Vastaajan yhteystiedot Vastaajaksi merkitään henkilö, joka tarvittaessa pystyy antamaan lisätietoja toimitetuista palkkatiedoista. Kohdassa ilmoitetaan vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä organisaatio (mikäli eri kuin tiedusteltava yritys). Yrityksen perustiedot Yrityksen perustiedot ovat Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, ne voi ilmoittaa kohdassa Lisätietoja. Tässä kohdassa ilmoitetaan myös, jos yrityksessä ei ole kuukausi- tai tuntipalkkaisia palkansaajia. Tieto välittyy Tilastokeskukseen klikkaamalla Tallenna valmis sivu -painiketta. Toimipaikkojen hallinta Toimipaikkojen tiedot ovat Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä. Yritysrekisteri sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Yritysrekisterin tietolähteitä ovat useat eri hallinnolliset aineistot sekä omat tiedustelut suoraan yrityksille. Uusi toimipaikka Ilmoitetaan täyttämällä tiedot sivun alaosassa olevalle lomakkeelle ja klikkaamalla Lisää uusi toimipaikka - painiketta. Uusi toimipaikka ilmestyy heti toimipaikkalistaan ja palkkatietojen tiedonkeruulomakkeille. Lakkautetut toimipaikat Poistetaan klikkaamalla toimipaikan nimen perässä olevaa Poista -painiketta. Huom! Poista-painike ilmestyy vain sellaisten toimipaikkojen nimen perään, joissa ei ole yhtään palkansaajaa tiedonkeruulomakkeilla. Ennen toimipaikan poistamista, kyseiseen toimipaikkaan merkityt henkilöt on joko poistettava tai siirrettävä jonkin toisen toimipaikan palkansaajiksi. Palkkatietojen toimittaminen Palkkatietojen toimittaminen -sivulta löytyvät linkit sekä kuukausi- ja tuntipalkkalomakkeille että tiedostosiirtoon. Seuraavassa yleisohjeita palkkatilastolomakkeista. 4

5 Palkkatietolomakkeen täyttäminen 1. Sivun vasemmasta laidasta klikataan Kuukausipalkkalomake tai Tuntipalkkalomake -linkkiä Lomakkeilla sinisellä kirjoitetut kenttien otsikkorivit toimivat pikaohjelinkkeinä. Klikkaamalla kentän otsikkoriviä uuteen ikkunaan avautuu lyhyt ohje kyseisen kentän täyttämistä varten. 2. Tietojen muuttaminen ja täydentäminen Lomakkeen ylälaidan palkansaajalistauksessa on esitäytettynä tiedot palkansaajista, jotka on ilmoitettu edellisvuoden kyselyssä. Palkansaajan tiedot saadaan näkyviin lomakkeen kentille aktivoimalla haluttu rivi. Tietoja voidaan muuttaa ja täydentää. Päivitetyt tiedot tallennetaan listaan painamalla Hyväksy ja muuta valitun palkansaajan tiedot -painiketta alhaalla oikealla, jolloin uudet tiedot korvaavat valittuna olleen rivin tiedot Uuden palkansaajan lisääminen Kenttiin täytetään tarvittavat tiedot ja painetaan Hyväksy uuden palkansaajan tiedot -painiketta. Uuden palkansaajan tiedot tulevat näkyviin sivun ylälaidassa olevan palkansaajalistauksen viimeisenä Palkansaajan poistaminen Jos edellisvuoden kyselyssä ilmoitettu palkansaaja ei enää ole yrityksessä, poistetaan palkansaajan tiedot aktivoimalla haluttu rivi ja painamalla Poista palkansaajan tiedot -painiketta Ammattikoodin valitseminen Valitaan selkokielistä ammattinimikettä vastaava ammattikoodi. Valitaan ensin Ammattiluokituksen pääluokka -valikosta haluttu ammattiluokka (esim. M0 Metsätyöntekijät). Tämän jälkeen Ammattikoodi -valikosta valitaan haluttu ammatti koodeineen (esim. M400 Muut metsätyöt). Lomakkeella on myös ammattikoodin täyttämistä helpottava pikasyöttö sekä ammattikoodin hakua helpottava linkki Tilastokeskuksen yleiseen ammattiluokitukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kenttäkohtaiset täyttöohjeet -osioista, kohdasta Ammattikoodi sivuilla 8 ja Palkansaajalistauksen järjestäminen Palkansaajalistauksen voi järjestää halutun muuttujan mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kenttien nimiä. Esimerkiksi klikkaamalla otsikkoa Henkilötunnus, rivit järjestyvät henkilötunnuksen syntymävuoden mukaiseen järjestykseen. Mikäli rivit halutaan järjestää sekä toimipaikan että henkilötunnuksen mukaiseen järjestykseen, klikataan ensin otsikkoa Henkilötunnus ja heti perään otsikkoa Toimipaikka. Palkansaajien tiedot saadaan haluttuun järjestykseen myös järjestysnumeron avulla. 3. Lisätietojen antaminen Lisätietoja täytettyihin tietoihin voi antaa klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Huomautuksia kuukausipalkkaisista / Huomautuksia tuntipalkkaisista -painiketta. 4. Tietojen lähettäminen Lopuksi painetaan Tallenna ja lähetä kuukausipalkkaisten tiedot Tilastokeskukseen /Tallenna ja lähetä tuntipalkkaisten tiedot Tilastokeskukseen -painiketta tietojen lähettämiseksi. Onnistuneesta lähetyksestä tulee ilmoitus. Tiedot voi täyttää useammassa erässä, jolloin ne tulee tallentaa Tallenna kuukausipalkkaisten tiedot ja jatka myöhemmin / Tallenna tuntipalkkaisten tiedot ja jatka myöhemmin -painikkeella. Molempien lomakkeiden tiedot lähetetään erikseen. Tilastokeskukseen päivittyy aina uusin versio lähetetyistä tiedoista. Mahdolliset väärät tiedot voi korjata lomakkeelle ja lähettää ne uudelleen. Vakavien virheiden kohdalla voitte aina kääntyä suoraan Tilastokeskuksen puoleen. Yhteystietomme löytyvät sivulta 4. Huom! Saman päivän aikana tehdyistä lähetyksistä Tilastokeskukseen siirtyy vain viimeisin lähetys. Mikäli korjaukset tehdään eri päivänä kuin alkuperäinen lähetys, tulee asiasta ilmoittaa Tilastokeskukseen joko lähettämällä lomakkeelta huomautuksen tai sähköpostitse. 5. Muuta lomakkeista Kuukausipalkkalomakkeella lasketaan automaattisesti yhteen kokonaisansioksi palkkatiedot kohdista 10 Kuukausipalkka, 11 Työaikalisät, 12 Luontoisetujen verotusarvo, 13 Provisio, 14 Ylityöpalkka ja 15 Muut veronalaiset korvaukset. Tuntipalkkalomakkeella lasketaan automaattisesti 12 Aikatyö-, 13 Urakkatyö- ja 14 Palkkiotyötuntien määrä yhteensä sekä kokonaisansio laskemalla yhteen palkkatiedot kohdista 12 Aikatyö, 13 Urakkatyö ja 14 Palkkiotyö, 15 Ylityö ja 16 Sunnuntaityön korotusosat, 17 Työaikalisät, 18 Olosuhdelisät, 19 Luontoisetujen verotusarvo, 20 Suorituspalkat sekä 21 Työajan lyhennyskompensaatio. Lisäksi lasketaan automaattisesti Aikatyön, Urakkatyön ja Palkkiotyön tuntipalkat sekä kokonaistuntiansio. 6. Tulostaminen Täytetyistä tiedoista voi tarvittaessa avata tallennettavan ja/tai tulostettavan pdf-tiedoston klikkaamalla Tulosta palkansaajalistaus -painiketta. 5

6 7. Tallentaminen CSV-tiedostoksi Taulukkolaskentaohjelmistolla avattavan csv-tiedoston voi tarvittaessa tallentaa klikkaamalla Tee tiedoista CSV-tiedosto -painiketta. Tiedostosiirto Kaikkien yritysten perustiedot on esitäytetty internet-lomakkeelle. Niille yrityksille, jotka ovat edellisenä vuonna toimittaneet palkkatilastotiedot Tilastokeskukseen, on esitäytetty myös palkansaajien perustiedot. Ammattikoodeja on joissain tapauksissa korjattu antamienne ammattinimikkeiden mukaan. Esitäytetyltä internet-lomakkeelta tulee tarkistaa yrityksen perustiedot sekä ammattikoodit. Tiedot voi ottaa käyttöön, esim. tekemällä tiedoista CSV-tiedoston (kts. kohta 7). 1. Tiedoston tulee olla tietuekuvauksen mukainen. Tietuekuvaukset löytyvät klikkaamalla sivun vasemmasta laidasta Tunti- /Kuukausipalkkaisten tietueenkuvaus -linkkiä sekä tämän ohjeen sivulta Etusivun vasemmasta laidasta valitaan Tiedostosiirto. 3. Selaa -painikkeen kautta koneelta haetaan palkkatiedot sisältävä, tietuekuvauksen mukainen tiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Siirrettävä tiedosto -kenttään. 4. Tiedosto lähetetään Siirrä tiedosto -painiketta painamalla. 5. Sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta tiedostosiirrosta tulee ilmoitus. Jos tietojen siirtäminen epäonnistuu, tiedosto tulee korjata tietuekuvauksen mukaiseksi. 6. Lähetettyjä tietoja voi katsella ja tulostaa Tietojen katselu -osiossa. Huom! Saman päivän aikana tehdyistä tiedostosiirroista Tilastokeskukseen siirtyy vain viimeisin tiedosto. Mikäli tiedot toimitetaan useassa osassa, tulee tiedostosiirrot tehdä eri arkipäivinä esimerkiksi ensimmäinen tiedosto torstaina, toinen perjantaina ja kolmas maanantaina. Teknisissä ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä Itellan HelpDeskiin, puh , sähköposti: Lukumäärätiedot tallennetuista ja lähetetyistä palkkatiedoista Yleistä Pääsivun vasemman laidan valikossa näkyy, monenko palkansaajan tiedot on tallennettu lomakkeille ja monenko palkansaajan tiedot on lähetetty Tilastokeskukseen. Tästä voi siis tarkistaa, onko tiedot lähetetty. Myös tiedostosiirrosta on samat tiedot näkyvissä. Tiedonkeruun Ohjeita-osiosta löytyy Tiedustelun vastausohjeet (tämän dokumentin), ammattikoodistot eli toimialakohtaiset ammattikoodit sekä Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus. Lisäksi tietuekuvaukset sekä ohje Excel-taulukon muuttamisesta CSV-tiedostoksi löytyvät tästä osiosta. Yhteenveto tiedoista Yhteenvetosivulle summautuu tallennettujen palkkatietojen perusteella palkansaajien keskipalkkoja. Tuntipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan tuntiansio ja kokonaistuntiansio. Kuukausipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio. Keskiansiot lasketaan ammateittain. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lasketaan summaamalla kenttien Aikatyö, Urakkatyö ja Palkkiotyöpalkat, Työaikaan liittyvät lisät, Olosuhdelisät, Luontoisetujen verotusarvo sekä Työajan lyhennyskompensaatio. Tämä summa jaetaan tuntien yhteismäärällä, joka saadaan kohdista Aikatyö-, Urakkatyö- ja Palkkiotyötunnit. Kokonaistuntiansio saadaan lisäämällä edellisiin palkkatietoihin myös Ylityön ja Sunnuntaityön korotusosuudet ja jakamalla näin saatu summa edelleen yllä mainitulla tuntimäärällä. Kuukausipalkkaisilla keskimääräiseen säännöllisen työajan ansioon lasketaan kentät Kuukausipalkka, Työaikalisät, Luontoisetujen verotusarvo sekä Provisio ja myyntipalkkio. Kokonaisansioon lasketaan edellisten kenttien lisäksi myös Ylityöpalkka sekä Muut veronalaiset korvaukset. Tiedostosiirtona toimitettujen tietojen katselu Jos tiedot on toimitettu tiedostosiirtona, annettuja tietoja on mahdollista tarkastella menemällä linkkien kautta kuukausi- tai tuntipalkkaisten katselulomakkeelle. Näille lomakkeille ei voi tehdä korjauksia. 6

7 Tuntipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet Yrityksen perustiedot, esitäytetään internet-lomakkeelle Tilastovuosi (TVUO) Tilastovuosi = 2013 Yritysnumero (YNUM) Tilastokeskuksen antama viiden numeron mittainen yritysnumero Yritystunnus (OYRTUN) Yritystunnus, Y-tunnus Rivinumero (RNO) Juokseva rivinumerointi Palkansaajan perustiedot 1 Henkilötunnus (HTUN) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan kanssa eli ppkkvv-xxxx. Tilastokeskuksessa henkilötunnuksen avulla määritellään palkansaajan ikä ja sukupuoli sekä täydennetään tietoja hallinnollisista rekistereistä (esim. tutkintotieto poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä). 2 Järjestysnumero Palkkalomakkeen vapaaehtoisen, yrityksen omaan käyttöön tarkoitetun Järjestysnumero-kentän maksimipituus on 5 merkkiä. Kentän muoto on merkkimuotoinen eli kenttään voi kirjoittaa kirjaimia (ilman ääkkösiä) tai numeroita tai näiden yhdistelmiä. Jos yrityksessä on käytössä oma henkilönumerointi, voi sen ilmoittaa Järjestysnumero-kentässä. 3 Toimipaikkatunnus (TMPTUN) Tilastokeskuksen toimipaikkatunnus on esitäytetty lomakkeelle. 4 Työsuhteen laji (TSLAJ) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus 5 Työsuhteen lisämääre (TSLISA) 0 = Ei lisämäärettä (oletusarvo) 1 = Harjoittelija 2 = Oppisopimuksella 3 = Muulla sopimuksella, esim. suojatyöntekijä 4 = Osa-aikaeläkkeellä 5 = Kausiapulainen 6 = Koeajanpalkka 6 Tilastointijakso (TILJAKSO) Merkitään jakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan, esimerkiksi , palvelualoilla Mikäli palkanmaksukaudet eivät vastaa kalenterin mukaista vuosineljännestä, lasketaan yhteen ne palkanmaksukaudet, jotka lähinnä sattuvat kyseiselle vuosineljännekselle ja vastaavat sitä pituudeltaan. 7 Työsuhde alkoi (TYTULO)/päättyi (TYLOP) Ilmoitetaan työntekijän nykyisen työsuhteen alkamisajankohta muodossa kkvvvv esim Mikäli työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymisajankohta muodossa kkvvvv esim Säännöllinen viikkotyöaika (VKTA) Ilmoitetaan sovittu säännöllinen viikkotyöaika kahden desimaalin tarkkuudella tunnin sadasosina esim. 37h ja 30 min = 37,50. Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika. Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika. Vuotuisen työajan lyhentämisestä huolimatta ilmoitetaan työajaksi sovittu viikkotyöaika (esim. 40,00). Näin menetellään riippumatta siitä, millä tavalla työajan lyhennys on toteutettu. Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika. 7

8 9 Peruspalkka (PEPAL) Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen peruspalkka sentin tarkkuudella. Mikäli perustuntipalkka vaihtelee vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tuntipalkka, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa. 10 Ammattikoodi (AMMA) (ent. TLAJI) M puutavaran valmistus M metsänhoitotyö, erittelemätön M metsänviljelytyö M hakkuualan raivaus ja taimikon hoito moottori-/raivaussahalla M hakkuualan raivaus ja taimikon hoito vesurilla tms. M muut metsänhoitotyöt M muut metsätyöt M uittotyöt M taimitarhatyöt M taimitarhan erikoistyöt M metsäkoneen käyttötyöt (lisätty) Merkitään palkansaajan tehtävää vastaava ammattikoodi yllä olevan luettelon mukaisesti. Koodi valitaan pääasiallisen tehtävän mukaan. 11 Ammattinimike (AMNI) Selkokielinen ammattinimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Vaativuusryhmä (VARY) Ei ilmoiteta Organisaatio (ORGANI) Ei ilmoiteta Tilittäjä (TILITT) Ei ilmoiteta Tosite (TOSITE) Ei ilmoiteta Tehty työaika ja palkkaerät tilastointijaksolla Yleistä Metsäalan tuntipalkkaisten kohdalla palkkatilasto perustuu neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuun) aikana tehtyjen työtuntien ja sitä vastaavan palkan tilastointiin. Tilastoon ilmoitetaan seuraavat tehdyn työajan palkkaerät: - aika-, urakka- ja palkkiopalkat mukaan lukien sunnuntai- ja ylityöstä maksetun palkan perusosat - sunnuntai- ja ylityöstä maksetun palkan korotusosat - työaika- ja olosuhdelisät - luontoisetujen verotusarvo - suorituspalkat - työajan lyhennyskompensaatio Tuntien kohdalla ilmoitetaan tehdyn työajan palkkaeriä vastaavat tunnit. Tuntipalkkaisten työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä maksetun palkan ilmoittaminen: - mikäli sisältyvät tehdyn työajan tuntipalkkaan, eivätkä ole siitä erotettavissa, ilmoitetaan aika-/urakka- /palkkiopalkoissa - mikäli sisältyvät tehdyn työajan tuntipalkkaan ja korvataan erillisenä lisänä palkanmaksun yhteydessä, ilmoitetaan kentässä Työajan lyhennyskompensaatio - mikäli eivät sisälly tehdyn työajan tuntipalkkaan, vaan korvataan palkallisina vapaapäivinä, ilmoitetaan kentässä Palkallisen vapaan ansiot. Vastaavat tunnit ilmoitetaan kentässä Palkallisen vapaan tunnit. - mikäli korvataan kertakorvauksena, ilmoitetaan kentässä Kertaluonteiset palkkaerät Palkallisen vapaan ansioihin sisällytetään vuosilomapalkka ja sairasajan palkka sekä työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä maksettu palkka. Koko vuotta koskevat tiedot sisältävät lomarahan (ent. lomaltapaluuraha), kertaluontoiset palkkiot ja yrityksen tulokseen perustuvat palkkaerät. Seuraavia palkkaeriä ei ilmoiteta: Arkipyhäkorvaukset (esim. itsenäisyyspäivän korvaus), varallaolokorvaukset, hälytysraha, työsuhteen päättyessä maksettavat palkkaerät, kuten irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus. Verottomia korvauksia (esim. työkalukorvaukset, päivärahat, kilometrikorvaukset) ei myöskään ilmoiteta. 12 Aikatyötunnit (AITUN) ja ansiot (AIANS) Aikatyötunnit (AITUN)(ent.AIPV) Tähän kenttään ilmoitetaan aikatyötunnit ja päiväpalkkaisten aikatyöpäivät tunneiksi muutettuina ja yhteenlaskettuna. Mukaan lasketaan myös yli- ja sunnuntaityötunnit. 8

9 Jos henkilö on työskennellyt päiväpalkkaisena kolme päivää, neljä tuntia ja kolmekymmentä minuuttia, saadaan työaika muutettua tunneiksi kertomalla työpäivät seitsemällä (hakkuutyöt AMMA (ent. TLAJI) =100) tai kahdeksalla (muut työlajit). Esimerkki: Hakkuutyössä aikatyöpäivistä tulee tunneiksi muunnettuna 25,50h (3*7pv + 4,5h = 25,50h). Aikatyöansiot (AIANS)(ent. AIANS ja TUANS) Ilmoitetaan työntekijän aikatyöpäiviä ja aikatyötunteja vastaava ansio sekä aikatyöansioon mahdollisesti liittyvä tuotospalkkaosuus. Ansiot ilmoitetaan sentin tarkkuudella ilman työvälinekorvausta, yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosuuksia, olosuhdelisiä tai työaikalisiä. 13 Urakka- ja/tai tuotospalkkatyöpäivät (UTUN) ja palkat (UANS ) Urakka- ja/tai tuotospalkkatyöpäivät (UTUN) (ent. UPV) Ilmoitetaan työntekijän urakkatyönä ja/tai tuotospalkkatyönä tekemät todelliset työpäivät tunneiksi muutettuna. Mikäli työntekijällä on myös tehtyjä urakka- ja/tai tuotospalkkatyötunteja, lasketaan ne yhteen tässä kohdassa. Kts. kohta 12 Aikatyötunnit, esimerkki. Urakka- ja/tai tuotospalkkatyöansiot (UANS) Ilmoitetaan työntekijän urakka- ja/tai tuotospalkkatyöpäiviä vastaava ansio ilman työvälineosuutta, työvälinekorvausta ja ansiontasausta. Mahdolliset tuntityönä tehdyt ansiot ilmoitetaan yhteenlaskettuna tässä kohdassa sentin tarkkuudella. Ansiontasaus urakka ja/tai tuotospalkkatyössä (UANS) (ent. ANTASE) Ilmoitetaan yhteenlaskettuna Urakka- ja/tai tuotospalkkatyöansiot -kohdassa sentin tarkkuudella. Työvälineosuus ja -korvaus urakka ja/tai tuotospalkkatyössä (UTKO) Ei ilmoiteta Kaikki urakkapalkkatiedot ilmoitetaan ilman yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosia sekä ilman erillisinä maksettuja vuoro-, ilta- ja yötyö- yms. lisiä (ilmoitetaan omissa kentissään). Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Työtuntien ja urakkapalkkojen tulee vastata toisiaan. Mikäli työtunteja ei pystytä määrittelemään, ilmoitetaan urakkapalkat kentässä Suorituspalkat. 14 Palkkiotyötunnit (PALKTUN) ja -palkat (PALKANS) Palkkiotyöllä tarkoitetaan palkkausmuotoa, joka riippuu kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta. Palkkion suuruus on voitu sitoa työsuoritukselle asetettuun määrälliseen, ajalliseen, laadulliseen tai muuhun vastaavaan tavoitteeseen. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osa. Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyönä (sekä suora että mahdollinen osapalkkiotyö) tekemät työtunnit todellisina ja yksinkertaisina mukaan lukien sunnuntai- ja ylityötunnit. Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyössä (sekä suora- että mahdollinen osapalkkiotyö) ansaitsema palkka ilman yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosia (ilmoitetaan erikseen kohdissa Ylityö ja Sunnuntaityö) sekä erillisinä maksettuja työaikaan liittyviä lisiä ja olosuhdelisiä (ilmoitetaan kohdissa Työaikaan liittyvät lisät ja Olosuhdelisät). Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Työtuntien ja palkkiopalkkojen tulee vastata toisiaan. Mikäli työtunteja ei pystytä määrittelemään, ilmoitetaan palkkiopalkat kentässä Suorituspalkat. 15 Ylityötunnit (YLITUN) ja -palkat (YLIKORV) Ilmoitetaan työntekijän ylityötunnit mukaan lukien sunnuntaina tehdyt ylityötunnit. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta. Merkitään työntekijän ilmoitettuja ylityötunteja vastaavat palkan 50 %:n ja 100 %:n korotusosuudet, mutta ei mahdollisia sunnuntaityökorotuksia. Ylityöpalkan perusosia ei ilmoiteta tässä, vaan ne ilmoitetaan kentissä Aikatyö, Urakkatyö tai Palkkiotyö. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 16 Sunnuntaityötunnit (SUNTUN) ja -palkat (SUNANS) Ilmoitetaan työntekijän sunnuntaityötunnit riippumatta siitä, onko ne tehty säännöllisenä työaikana vai ylityöaikana. Merkitään työntekijän ilmoitettuja sunnuntaityötunteja vastaavat palkan 100 %:n korotusosuudet, mutta ei mahdollisia ylityökorotuksia. Myös mahdolliset viikkolepokorvaukset ilmoitetaan tällä rivillä. Sunnuntaityöpalkan perusosia ei ilmoiteta tässä, vaan ne ilmoitetaan kentissä Aikatyö, Urakkatyö tai Palkkiotyö. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 17 Työaikaan liittyvät lisät (TALISANS) (ent. AILISA) Ilmoitetaan työntekijälle erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- tai sunnuntaityökorotuksia. Näille lisille mahdollisesti tulevat sunnuntai- ja ylityökorotukset ilmoitetaan sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteydessä. 9

10 18 Aikatyön olosuhdelisät (OLOSANS) (ent. AIOLO) Päivä- tai tuntipalkkaisesta aikatyöstä maksetut olosuhdelisät sentin tarkkuudella. 19 Luontoisetujen verotusarvo (LED) Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa sentin tarkkuudella. (Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 2013 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.) Esimerkki: Ravintoedun ennakonpidätysarvo 5,90 / ateria Työntekijän maksama osuus -3,00 Rahapalkkaan lisättävä arvo / ateria =2,90 Aterioiden lukumäärä / kk 23 x 2,90 Rahapalkkaan lisättävä määrä / kk =66,70 (sarakkeella ilmoitettava määrä) Jos luontoiseduista ei peritä vastiketta, ilmoitetaan luontoisetujen ennakonpidätysarvo, esim. 23 x 5,90 = 135, Suorituspalkat (PROV) Ilmoitetaan myyntiprovisiot, urakka- ja tuotantopalkkiot sekä muut suorituspalkat tiedusteluajankohdalta yhteensä, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai neljännesvuosittain tai palkkiot poikkeavat merkittävästi muista vastaavista ajanjaksoista, ilmoitetaan ne edellisten 12 kuukauden neljännesvuosi- tai kuukausikeskiarvona. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP). 21 Työajan lyhennyskompensaatio (LYHKOMP) Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työehtosopimuksen mukaiset työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät, mikäli ne sisältyvät tehdyn työajan palkkaan. Lisät ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 22 Palkallisen vapaan tunnit ja ansiot (LOMATUN)(LOMAANS) Tuntikentässä ilmoitetaan tiedustelujakson palkatut tunnit, joita ovat vuosiloma-ajan tunnit sairaus- ja tapaturma-ajan tunnit lapsen syntymään ja hoitoon liittyvän vapaan tunnit koulutus- ja matkustusajan tunnit henkilökohtaisten syiden perusteella myönnetyn vapaan tunnit työajan lyhentämiseen perustuvien vapaapäivien tunnit. Poissaoloajan tuntien määrä ilmoitetaan työtuntijärjestelmässä säädetyn työajan mukaisesti, esim. 40-tuntista työviikkoa tekevän lomaviikko on 40 tuntia. Kohdassa ilmoitetaan ainoastaan korvatut tunnit. Työajan lyhentämiseen perustuvien vapaapäivien tunteja ei ilmoiteta, mikäli työajan lyhentämisen kompensaatio sisältyy tehdyn työajan palkkaan tai se maksetaan kertasuorituksena. Ansiokentässä ilmoitetaan edellä mainitun palkallisen vapaan ajalta maksettu palkka. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Koko vuotta koskevat tiedot 23 Kertaluonteiset palkkaerät: lomaraha yms. (VKERTANS) Ilmoitetaan koko vuoden aikana maksetut kertaluonteiset palkkaerät, jotka eivät sisälly em. tuntien perusteella maksettuun palkkaan. Mikäli määrä ei ole selvitettävissä vuodelta 2012, lasketaan palkka edeltävien 12 kuukauden ajalta. Palkkatiedot ilmoitetaan täysinä euroina. Ilmoitettavia palkkaeriä ovat mm. palveluvuosilisä, jota ei lueta työajan palkkaan lomaraha (ent. lomaltapaluuraha) kertaluontoinen aloite- ym. palkkio kustannusten korvauksen veronalainen osa kertakompensaatio työajan lyhentämisestä Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. 24 Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP) Ilmoitetaan euron tarkkuudella vuoden aikana maksetut yrityksen tulokseen perustuvat erät, jotka eivät sisälly muihin edellä ilmoitettuihin palkkaeriin. 10 Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2013, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät.

11 Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. Optioita ei ilmoiteta tilastoon. Kuukausipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet Tiedot annetaan lokakuulta 2013 Yrityksen perustiedot, esitäytetään internet-lomakkeelle Tilastovuosi (TVUO) Tilastovuosi = 2013 Yritysnumero (YNUM) Tilastokeskuksen antama viiden numeron mittainen yritysnumero Yritystunnus (OYRTUN) Yritystunnus, Y-tunnus Rivinumero (RNO) Juokseva rivinumerointi Palkansaajan perustiedot 1 Henkilötunnus (HTUN) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan kanssa eli ppkkvv-xxxx. Tilastokeskuksessa henkilötunnuksen avulla määritetään palkansaajan ikä ja sukupuoli sekä täydennetään tietoja hallinnollisista rekistereistä (esim. tutkintotieto poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä). 2 Järjestysnumero Vapaaehtoisen, yrityksen omaan käyttöön tarkoitetun Järjestysnumero -kentän maksimipituus on 5 merkkiä. Kentän muoto on merkkimuotoinen eli kenttään voi kirjoittaa kirjaimia (ilman ääkkösiä) tai numeroita tai näiden yhdistelmiä. Jos yrityksessä on käytössä oma henkilönumerointi, sen voi ilmoittaa Järjestysnumerokentässä. 3 Toimipaikkatunnus (TMPTUN) Tilastokeskuksen toimipaikkatunnus on esitäytetty lomakkeelle. 4 Yritykseen työhöntulovuosi (TYVU) Ilmoitetaan työsuhteen alkamisvuosi muodossa vvvv (esimerkiksi 2009). 5 Työsuhteen laji (TSLAJ) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen lisämääre (TSLISA) 0 = Ei lisämäärettä (oletusarvo) 1 = Harjoittelija 2 = Oppisopimuksella 3 = Muulla sopimuksella, esim. suojatyöntekijä 4 = Osa-aikaeläkkeellä 5 = Kausiapulainen 6 = Koeajanpalkka 7 Säännöllinen viikkotyöaika (VKTA) Ilmoitetaan sovittu säännöllinen viikkotyöaika kahden desimaalin tarkkuudella tunnin sadasosina esim. 37 h ja 30 min = 37,50. Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika kuukaudessa. Vuotuisen työajan lyhentämisestä huolimatta työajaksi ilmoitetaan sovittu viikkotyöaika (esim. 37,50) ja sitä vastaava palkka. Näin menetellään riippumatta siitä, millä tavalla työajan lyhennys on toteutettu. 11

12 8 Ammattikoodi (AMMA) Merkitään palkansaajan ammattia vastaava ammattikoodi ammattinimikkeistöjen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy nimikkeistöstä, ilmoitetaan selkokielinen ammattinimike. Ammattitiedon voi ilmoittaa kolmella eri tavalla. Vaihtoehto 1 8 a Ammattiluokituksen pääluokka ja Ammattikoodi Palvelussa valitaan ensin ammattiluokituksen pääluokka-valikosta haluttu ammattiluokka. Tämän jälkeen valitaan ammattikoodi-valikosta tarkka ammatti. Paperilomakkeelle merkitään palkansaajan ammattia vastaava 4- tai 5-numeroinen ammattikoodi ammattiluokituksen mukaisesti. Vaihtoehto 2 8 b Ammattikoodin pikasyöttö Ammattien hakua nopeuttaa ammattikoodin pikasyöttö, joka sopii mm. silloin kun syötetään monta samaa ammattia ja tiedetään ko. ammatin koodi. Kirjoitetaan tiedossa oleva numerotunnus ilman kirjainta pikasyöttö -kenttään ja ammattikoodi valikoituu suoraan lomakkeelle. Esim. Johdon sihteerit ja osastosihteerit ammattikoodi on Y3343. Kirjoitetaan ammattikoodin pikasyöttöön 3343, jolloin lomakkeelle valikoituu ammattikoodiksi Y3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit. Huom! Käytettäessä Ammattikoodin pikasyöttö-kenttää ei ammattikoodin edessä saa käyttää kirjaintunnusta. Vaihtoehto 3 Ammattiluokan haku Tilastokeskuksen ammattiluokituksen Y-alkuista ammattikoodia voidaan etsiä käyttämällä lomakkeella olevaa Ammattiluokan haku -työkalua. Avataan Ammattiluokan haku- linkki ja sen takaa käynnistä selaussovellus tästä -linkki. Alasveto-valikosta valitaan Ammattiluokitus Hakukenttään kirjoitetaan ammatti tai osa siitä ja painetaan Hae -painiketta. Alapuolelle ilmestyvät kaikki hakusanan sisältävät ammattinimikkeet koodeineen. Valitaan sopivin ammattinimike ja sitä vastaava ammattikoodi. Valittu koodi kirjoitetaan Ammattikoodin pikasyöttöön. Esim. kirjoitetaan kirjanpitäjä. Vaihtoehdoista valitaan kirjanpitäjä-kassanhoitaja ja sitä vastaava luokitus Ammattikoodin pikasyöttöön kirjoitetaan 3313, jolloin koodiksi tulee Y Ammattinimike (AMNI) Selkokielinen ammattinimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Tiedustelukuukauden palkkaerät Ansiotietoja ilmoitettaessa huomioitavia asioita Palkansaajien kuukausipalkka ja palkanlisät ilmoitetaan siten, että palkat vastaavat täyden kuukauden palkkaa. Esimerkiksi osan kuukautta vuosilomalla tai palkattomalla vapaalla olleelle palkansaajalle ilmoitetaan täyttä työkuukautta vastaava palkka. 10 Kuukausipalkka (KPALK) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan säännöllisen työajan kuukausipalkka, joka sisältää palvelusvuosi-, tehtävä- ja henkilökohtaisen palkanlisän. Kuukausipalkkaan sisällytettävät lisät ovat kuukausittain samansuuruisina maksettavia lisiä. 11 Työaikalisät, esim. vuorotyölisä (TAIKLIS) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan vuorotyö-, iltatyö-, säännöllisen työajan sunnuntaityö- ja yötyölisät sekä niihin rinnastettavat lisät kuukausitasolla. 12 Työaikalisien maksujakso (LISJAKSO) Ilmoitetaan työaikalisien maksujakso: 1 = viikon maksujaksolla 2 = 2 viikon maksujaksolla 3 = 3 viikon maksujaksolla 4 = 4 viikon maksujaksolla, tai kuukausi (oletusarvo) 5 = 5 viikon maksujaksolla 6 = 6 viikon maksujaksolla 7 = 7 viikon maksujaksolla 8 = 8 viikon maksujaksolla 13 Luontoisetujen verotusarvo (LED) Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa sentin tarkkuudella. (Verohallituksen toistaiseksi voimassa oleva päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista). 12

13 Esimerkki: Ravintoedun ennakonpidätysarvo 5,90 / ateria Työntekijän maksama osuus -3,00 Rahapalkkaan lisättävä arvo / ateria =2,90 Aterioiden lukumäärä / kk 23 x 2,90 Rahapalkkaan lisättävä määrä / kk =66,70 (sarakkeella ilmoitettava määrä) Jos luontoiseduista ei peritä vastiketta, ilmoitetaan luontoisetujen ennakonpidätysarvo, esim. 23 x 5,90 = 135, Provisio, myyntipalkkio (PROV) Ilmoitetaan myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat lokakuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli lokakuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista ilmoitetaan ne edellisten 12 kuukauden keskiarvona. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa "Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa" (VTULOSP) 15 Ylityöansiot (YLIPALK) ja ylityötunnit (YLITUN) Lokakuussa tehtyjen säännöllisen työajan ylittävien yli- ja lisätuntien määrä ilmoitetaan yhden kuukauden jaksolta ja kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 1 h 30 min. = 1,50). Yli- ja lisätyöstä lokakuulta maksettu palkka ilmoitetaan sentin tarkkuudella yhden kuukauden jaksolta sisältäen perus- ja korotusosan, sekä mahdolliset muut tältä ajanjaksolta maksetut lisät, kuten eisäännölliset sunnuntaityölisät, jotka tehdään ylityöperustein. Yli- ja lisätyöpalkkoihin ei saa sisältyä takautuvasti maksettavia ylityöpalkkaeriä. Huom! Mikäli yrityksellä on käytössä yhtä kuukautta pidempi tasoitusjakso ylitöiden maksun osalta, ilmoitetaan ylityöt keskimäärin kuukaudessa. 16 Muut veronalaiset korvaukset (VAROPALK) Ilmoitetaan lokakuulta maksetut muut lisät kuten varallaolo- ja hälytyskorvaukset yhden kuukauden jaksolta. Koko vuotta koskevat tiedot 17 Kertaluontoiset palkkaerät, lomaraha (VLOMRA) Ilmoitetaan euron tarkkuudella palkansaajan työehtosopimuksen mukainen vuoden aikana maksettu tai maksettava lomaraha sekä muu satunnainen tai kertaluontoinen korvaus. Loma-ajan palkkaa ei ilmoiteta tilastoon. Ilmoitettavia palkkaeriä ovat mm. palveluvuosilisä, jota ei lueta työajan palkkaan lomaraha (ent. lomaltapaluuraha) kertaluontoinen aloite- ym. palkkio kustannusten korvauksen veronalainen osa kertakompensaatio työajan lyhentämisestä Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2013, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. 18 Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP) Ilmoitetaan euron tarkkuudella vuoden aikana maksetut yrityksen tulokseen perustuvat erät, jotka eivät sisälly muihin edellä ilmoitettuihin palkkaeriin. Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2013, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. Optioita ei ilmoiteta tilastoon! 13

14 Metsäalan tietuekuvaukset Tuntipalkkaiset Entinen tunniste Tunniste Nimitys Sijainti Pituus Muoto HUOM! TVUO Tilastovuosi N = 2013 YNUM Yritysnumero, lomakkeelta N Etunollatäyttö, annettu yritysnumero OYRTUN Y-tunnus, yritystunnus C Vasenlaitatasaus TMPTUN Toimipaikkatunnus N Vasenlaitatasaus RNO Rivinumero N Etunollatäyttö HTUN Henkilötunnus C PPKKVV-XXXX TSLAJ Työsuhteen laji C 1=vakinainen, 2=määräaikainen TSLISA Työsuhteen lisämääre C Sallittuja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 TYTULO Työsuhde yrityksessä alkoi C Kuukausi, vuosi (oikea muoto ) TYLOP Työsuhde yrityksessä päättyi C Kuukausi, vuosi (oikea muoto ) AMNI Selväkielinen ammattinimike C Vasenlaitatasaus TLAJI AMMA Ammattikoodi C Vasenlaitatasaus VKTA Säännöllinen viikkotyöaika N Tunnin sadasosia (xxxx), esim. 37h30 min = 3750 PEPAL Perustuntipalkka N Sentteinä (xxxxxxx) AITUN Aikatyötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = AIANS Aikatyöansiot N Sentteinä (xxxxxxx) UPV UTUN Urakkatyötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = ANTASE UANS Urakkatyöansiot N Sentteinä (xxxxxxx) PALKTUN Palkkiotyötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = PALKANS Palkkiotyöansiot N Sentteinä (xxxxxxx) YLITUN Ylityötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = YLIKORV Ylityön korotusosuudet N Sentteinä (xxxxxxx) SUNTUN Sunnuntaityötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = SUNANS Sunnuntaityön korotusosuudet N Sentteinä (xxxxxxx) AILISA TALISANS Työaikalisät N Sentteinä (xxxxxxx) AIOLO OLOSANS Olosuhdelisät N Sentteinä (xxxxxxx) LED Luontoisetujen verotusarvo N Sentteinä (xxxxxxx) PROV Suorituspalkat N Sentteinä (xxxxxxx) LYHKOMP Työajan lyhennyskompensaatio N Sentteinä (xxxxxxx) LOMATUN Palkallisen vapaan tunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = LOMAANS Palkallisen vapaan ansiot N Sentteinä (xxxxxxx) VKERTANS Kertaluonteiset palkkaerät, lomaraha N Euroina (xxxxxx), vuositieto VTULOSP Tulospalkkio, voitonjako N Euroina (xxxxxx), vuositieto TILJAKSO Tarkka tilastointijakso C PPKKPPKK (Esim = 1. lokakuuta joulukuuta C = aakkosnumeerinen N = numeerinen Kuukausipalkkaiset Tunniste Nimitys Sijainti Pituus Muoto HUOM! TVUO Tilastovuosi N = 2013 YNUM Yritysnumero, lomakkeelta N Etunollatäyttö, annettu yritysnumero OYRTUN Y-tunnus C Vasenlaitatasaus TMPTUN Toimipaikkatunnus N Vasenlaitatasaus RNO Rivinumero N Etunollatäyttö HTUN Henkilötunnus C PPKKVV-XXXX TSLAJ Työsuhteen laji C 1=vakinainen, 2=määräaikainen TSLISA Työsuhteen lisä määre C Sallittuja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 TYVU Työhöntulovuosi yritykseen C Vuosi (VVVV) AMNI Selväkielinen ammattinimike C Vasenlaitatasaus AMMA Ammattikoodi C Vasenlaitatasaus VKTA Säännöllinen viikkotyöaika N Tunnin sadasosia (xxxx), esim. 37h30 min = 3750 KPALK Kuukausipalkka N Sentteinä (xxxxxxx) TAIKLIS Vuorotyölisä (työaikalisät) N Sentteinä (xxxxxxx) LISJAKSO Työaikalisien maksujakso N Sallittuja 1-8 (viikkoja) LED Luontoisetujen verotusarvo N Sentteinä (xxxxxxx) PROV Provisio, myyntipalkkio N Sentteinä (xxxxxxx) YLITUN Ylityötunnit N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 10h30 min = 1050 YLIPALK Ylityöpalkka N Sentteinä (xxxxxxx) VAROPALK Muut veronalaiset korvaukset N Sentteinä (xxxxxxx) VLOMRA Lomaraha, kertaluontoiset palkkaerät N Euroina (xxxxxx) VTULOSP Tulospalkkio, voitonjako N Euroina (xxxxxx) C = aakkosnumeerinen N = numeerinen CSV-tiedoston muuttujien tulee noudattaa näiden tietuekuvauksien mukaista järjestystä. 14

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Kuukausipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten... 2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004... 3 Kuukausitason

Lisätiedot

Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu

Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 4. neljännes 2004 Metalliteollisuuden tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Sisällysluettelo Tuntipalkkaisten palkkatiedustelun vastaamisohjeet...2 Tietokohtaiset ohjeet...3

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu

Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 4. neljännes 2004 Tuntipalkkaisten palkkatiedustelu Liikenne Vartiointi-, puhdistus- ja siivousala sekä kiinteistönhoitoala Teknisten alojen tuntipalkkaiset Sisällysluettelo

Lisätiedot

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 2 (19) Muistilista 3 I Yleistä 1 Miksi palkkatilastoja 4 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna 4 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Teollisuus Rakentaminen Autokorjaamot Liikenne Vartiointi ja kiinteistönhoito Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava 19.12.2008 mennessä. Tiedot

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET?

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten Päivitetty 2013/MF SISÄLTÖ Sivu I PALKKOJEN NELJÄNNESVUOSI-

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Seurakunnat Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Yleistä Tiedustelun kohteena on yritys tai muu yhteisö juridisena yksikkönä. Otos on valittu ly-tunnusten perusteella, jolloin konserneissa ja vastaavissa

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Kuntasektori Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http:// www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012

Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin tuntipalkat 2012 Yksityisen sektorin tuntipalkat korkeimmillaan jo nelikymppisillä Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien

Lisätiedot

Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet

Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet Näiden ohjeiden tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää työaikapankeista sopimista sekä työaikapankkien käsittelyä yrityksen palkkahallinnossa. Ohjeet on laadittu

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas

Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas Jukka Koskipirtti 2006 Apteekkien vuosilomaopas 2006 1 Graafinen suunnittelu Sampo Saarinen, EK 2006 2 Apteekkien vuosilomaopas 2006 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS Tässä oppaassa selvitetään

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

Palkanlaskennan oppimateriaali Opi.palkka.fi -palveluun

Palkanlaskennan oppimateriaali Opi.palkka.fi -palveluun Palkanlaskennan oppimateriaali Opi.palkka.fi -palveluun Pia Parviainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas 2014

Apteekkien vuosilomaopas 2014 VL Apteekkien vuosilomaopas 2014 Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas 2014 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2014 2 Apteekkien vuosilomaopas 2014 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS

Lisätiedot

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 2005-2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN TURKISTUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot