kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014"

Transkriptio

1 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

2 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan Tavoitteena ensisijaisesti sopeuttaa kuntien palvelujen tuottamisen rakenne EU-oikeuden määräyksiin Kuntalaki: Velvollisuus yhtiöittää sellainen kunnan toiminta, jota harjoitetaan kilpailutilanteessa t markkinoilla ja hinnoitella palvelut markkinaperusteisesti. Kilpailulaki: Kilpailu- ja kuluttajavirastolle valta puuttua kuntien yksiköiden kiköid toimintaan, i t jos ne vääristävät kilpailua markkinoilla. Yhtiöittämisvelvoitteessa siirtymäaika pääsääntöisesti ti vuoden 2014 loppuun saakka. 2

3 EI YHTIÖITTÄMISVELVOITETTA Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan jos: Kunta tuottaa lain Tehtävää hoidetaan lakiin Tehtävää hoidetaan lakiin Kunnan järjestämä opetus perusteella omana tuotantonaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perustuvan velvoitteen nojalla kuntien yhteistoimintana (KuntaL 2a 2 2 kohta) perustuvan velvoitteen nojalla kuntien yhteistoimintana ja kyseessä on hankintalaissa edellyttää lupaa (KuntaL 2a 2 4 kohta) perusteella järjestettävä j palveluja (lakisääteiset palvelut) (KuntaL 2a 2 1 kohta) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Työterveyshuoltolaki 12 (1383/2001) Jätelain 5 luku (kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto) Erikoissairaanhoito Kehitysvammahuolto tarkoitettu sidosyksikkö (KuntaL 2a 2 3 kohta) Ns. in house poikkeus Tällä hetkellä noin 10 % liikevaihdosta voi kertyä myynnistä markkinoille. Tilanne muuttunee uusien hankintadirektiivien tullessa voimaan (ulosmyynnin osuus voinee olla suurempi). Vrt 2b 1 4 kohta Ammatillinen perus- ja lisäkoulutus Lukiokoulutus Ammattikorkeakouluopetus Vapaa sivistystyö 3

4 EI YHTIÖITTÄMISVELVOITETTA Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan jos: Toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi niihin liittyviä palveluita (KuntaL 2a 2 5 kohta) Vesihuolto Osin kaukolämpötoiminta Erikseen myönnetyt yksinoikeudet (esim. HKL:n oikeus harjoittaa yksin raitiovaunu- ja metroliikennettä) Kunnan kiinteistöliiketoiminta, kun se liittyy maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon (KuntaL 2a 2 6 kohta) 4

5 EI YHTIÖITTÄMISVELVOITETTA Vaikka kunta toimisi i i markkinoilla ill kilpailutilanteessa, jos Toiminta on vähäistä Ei saa olla luonteeltaan jatkuvaa Satunnaisen ylikapasiteetin myynti sallittu Sopimusten ei tulisi olla pitkaikaisia Markkinavaikutuksen oltava pieni Kunnalla lain nojalla oikeus tuottaa palveluja l toiselle Tuottaa tukipalveluja l samaan taholle tai osallistua tällaista kuntakonserniin kuuluvalle toimintaa koskevaan kunnan tytäryhteisölle tarjouskilpailuun Tarkoitus varmistaa mahdollisuus hoitaa Edellyttää erityislaissa olevaa valtuutusta Ei tällä hetkellä käytössä kuntakonsernin k tukipalveluja l keskitetystik Toiminta kuitenkin hinnoiteltava markkinaperusteisesti (ks. 66 a ) Kirjanpito, palkkahallinto, tietojärjestelmät, siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto, tilojen vuokraus, ja myynti Poikkeus koskee vain kunnan määräysvallassa olevien yksiköiden tukipalveluiden hoitamista 5

6 EI YHTIÖITTÄMISVELVOITETTA Vaikka kunta toimisi i i markkinoilla ill kilpailutilanteessa, jos Kunta tuottaa palveluja hankintalaissa tarkoitetulle sidosyksikölle Palvelut voivat olla muitakin kuin tukipalveluita Kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kuntakonsernin k omassa toiminnassa tai käytettäväksi palvelutoiminnassa, jonka kunta on kilpailuttanut Kunta tuottaa palveluja tytäryhteisön palveluksessa olevalle henkilöstölle Esim. työpaikkaruokailu, työsuhdeasunto Toiminta liittyy välittömästi valmiuslain mukaiseen varautumisvelvollisuuteen 6

7 MUUTA Yhtiöittämisvelvoite ei koske julkisen vallan käyttöä Soveltuu myös kuntayhtymien toimintaan Kunnalliset liikelaitokset edelleen mahdollisia, mutta niiden toiminta on sopeutettava uusiin määräyksiin 7

8 KILPAILULAIN MUUTOS Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) uutta toimivaltaa valvoa kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön toimintaa, joka Vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla Estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä On ristiriidassa kuntalain 66 a :n markkinaperusteista hinnoittelua koskevan vaatimuksen kanssa KKV pyrkii ensisijaisesti neuvotteluteitse poistamaan tällaisen menettelyn tai toiminnan rakenteen Toimivaltaa ei ole, jos menettely tai toiminnan rakenne seuraa välittömästi lainsäädännöstä tai jos soveltaminen estäisi yleiseen etuun liittyvän tehtävän hoitamisen Ellei neuvottelu johda tulokseen, KKV:n tulee kieltää kuntaa, kuntayhtymää tai valtiota jatkamasta menettelyä tai asettaa velvoitteet, jotka varmistavat tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoilla. Toimintaa ei saa kuitenkaan määrätä kokonaan k lopetettavaksi, jos tehtävän suorittaminen perustuu lainsäädäntöön. KKV:llä laaja tietojensaantioikeus Lakia ei sovelleta kuntien ja kuntayhtymien lain voimaantullessa ylläpitämiin järjestelyihin ennen vuoden 2014 loppua (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta vuoden 2016 loppu) 8

9 KOMMENTTEJA Lainmuutokset kaventavat pysyvästi y kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia organisoida palvelutuotantonsa Uudet säädökset sisältävät Yhtiöittämisvelvoitteen (kuntalaki, viimeistään 2014/2016 lopussa) Velvoitteen olla ottamatta käyttöön kilpailuneutraliteetin vastaisia järjestelyjä (välittömästi) Soveltamisalaa koskevat rajaukset suhteellisen laajoja ja osin epäselvästi muotoiltuja Soveltamisalan tarkat rajat muotoutuvat vasta oikeuskäytännön myötä Tärkeimmät toimialat joita uudet velvoitteet koskevat Kunnalliset energialaitokset (sähkö, ja todennäköisesti suuri osa kaukolämpölaitoksista) Kunnalliset satamat Eräät terveydenhuollon palvelut kuvantamis-, laboratorio- ja kuntoutuspalvelut (soveltamisala epäselvä) Valmentava ei-ammatillinen koulutus 9

10 KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KANNALTA KESKEISIÄ KYSMYKSIÄ Onko kunnalla toimintoja joita yhtiöittämisvelvoite tai uusi kilpailulain 30 a koskevat? Voidaanko lakiin sisältyviä poikkeamisperusteita soveltaa? Onko perusteltua yhtiöittää toimintoja vaiko vetäytyä markkinoilta ja pitäytyä vain sellaisessa toiminnassa, johon poikkeusperusteita voidaan soveltaa? Mahdollisen yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset? Mahdollisen yhtiöittämisen henkilöstövaikutukset? 10

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen 1 Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen Eduskunnalle on annettu kuntalain muutosesitys (HE 32/2013 VP), jonka mukaan kuntien tulee yhtiöittää markkinoilla harjoitettu toiminta. Kuntalain muutos on

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Sisältö Kunnallinen liikelaitos Yhtiöittämisvelvoite Oulu-konserni Omistajaohjaus Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 1 (7) Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 Valtiovarainministeriö on antanut eri sidosryhmille mahdollisuuden lausua hallituksen

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot