Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala"

Transkriptio

1 Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies

2 Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Korvaisi: - Laki julkisista hankinnoista (348/2007) - Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) - Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamista hankintajärjestelmästä (698/2011) - Hankinta-asetus (VNA 2007/614) 2

3 Lain rakenne I Osa: Yleiset säännökset 1. luku: tarkoitus, periaatteet ja määritelmät 2. luku: soveltamisala 3. luku: yhteishankinnat ja hankintojen varaaminen 4. luku: kynnysarvot ja ennakoidun arvon laskeminen II Osa: EU-hankinnat (tavarat, palvelut, urakat) 5. luku: hankintamenettelyt 6. luku: määräajat 7. luku: Hankinnoista ilmoittaminen 8. luku: tietojenvaihto (hankintamenettelyn aikana) 9. luku: Hankinnan valmistelu, tarjouspyyntö ja hankinnan kohteen kuvaus 10. luku: Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 3

4 Lain rakenne III Osa: Kansalliset hankinnat, sote-palvelut, käyttöoikeussopimukset 11. luku: Kansalliset menettelyt 12. luku: sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palveluhankinnat 13. luku: käyttöoikeussopimukset IV Osa: Hankintapäätös, hankintasopimus, oikeussuojakeinot 14. luku: hankintaa koskevat päätökset ja hankintasopimus 15. luku: oikeussuojakeinot 16. luku: erinäiset säännökset + Liitteet 4

5 Lain terminologia Keskeiset käsitteet pääosin ennallaan» Hankintasopimus, Yhteishankintayksikkö jne.» Tarkennuksia esim. käyttöoikeussopimus Uusia käsitteitä ja määritelmiä» Sähköinen muoto, hankinta-asiakirja, elinkaari, innovaatio jne.» yhteishankintatoiminto, hankintojen tukitoiminto 5

6 Hankintayksiköt (5 ) Hankintayksikkö-käsitteen sisällöllinen laajuus ja jaottelu säilyy ennallaan 1. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset 2. Ev.lut. kirkko ja ortodoksinen kirkko seurakuntineen ja muut viranomaiset 3. Valtion liikelaitokset (Metsähallitus mainitaan nyt erikseen) 4. Julkisoikeudelliset laitokset 5. Hankinnan tekijä, joka on saanut hankinnan tekemistä varten hankintayksiköltä tukea yli puolet hankinnan arvosta 6

7 Sekamuotoiset sopimukset (7 ) Eri hankintalajeja koskevat sopimukset Eri sääntelyn piiriin kuuluvat hankinnat: yleinen sääntely ja sote-palvelu, Osin lain soveltamisalaan kuuluvat ja kuulumattomat Sääntely ei muutu, sääntely omassa pykälässä 7

8 Soveltamisalapoikkeukset (9 ) Audiovisuaalisen mediapalvelun tai radiotoiminnan palvelujen tarjoajien eräät hankinnat (radion ja tv:n ohella) Eräät oikeudelliset palvelut» Oikeudenkäyntiasiamiespalvelut» Julkisen notaarin palvelut» Tuomioistuimen nimeämän edunvalvojan tai holhoojan palvelut» Julkisen vallan käyttöön liittyvät oikeudelliset palvelut Väestönsuojeluun, pelastuspalveluun ja vaarojen ehkäisyyn liittyvät palvelut joita tarjoavat voittavat tavoittelemattomat toimittajat Poliittisten puolueiden vaalikampanjoihin liittyvät poliittiset kampanjat 8

9 Käyttöoikeussopimuksia koskeva soveltamisalapoikkeukset (11 ) Uusi, harvoin sovellettava Arpajaispalveluja koskevat käyttöoikeussopimukset, jotka hankintayksikkö on tehnyt toimittajan kanssa yksinoikeuden perusteella. Käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty vesihuoltolaissa tarkoitettua veden johtamista, käsittelyä ja talousvetenä käytettäväksi toimittamista varten Kohteena jäteveden ja huleveden poisto käsittely Vesirakennushankkeet tietyin edellytyksin 9

10 Puolustus- ja turvallisuushankinnat (12 14 ) Julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettu laki (1531/2011)» Puolustushankinnat» Turvallisuushankinnat» Viittaus PuTu-hankintalain soveltamisalapykäliin Sekamuotoiset sopimukset (PuTu ja yleinen)» Sovellettaan PuTu-hankintalakia, jos osia ei voida objektiivisesti arvioiden erottaa toisistaan Puolustus- ja turvallisuusalan käyttöoikeussopimukset 10

11 Hankinnat sidosyksiköltä (15 ) Nykyistä lakia yksityiskohtaisempi sääntely» Hankintayksikön määräysvallassa oleva erillinen yksikkö» Hankintayksikkö käyttää määräysvaltaa yksin tai yhdessä kuten omiin toimipaikkoihinsa» Myyntiä muille kuin omistajille rajoitettu alle 90 %:iin (vrt. direktiivi 80 %)» Hankintayksiköillä voi olla yhteinen edustaja sidosyksikön hallintoelimissä,» Sidosyksikön toimittava määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti» Käänteinen tapaus eli sidosyksikkö hankkii omistajaltaan» Konsernin sidosyksikköjen väliset hankinnat 11

12 Hankinnat toiselta hankintayksiköltä (16 ) Hankintalakia ei sovelleta hankintayksiköiden väliseen hankintasopimukseen, jos» Toteuttavat yhteistyössä niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut» Yli 90 % yhteistyön piiriin kuuluvista palveluista tuotetaan sopimuksen osapuolia varten Uusi kuntalaki voimaan , 50 :ssä viittaus yhteistoimintaan ja sidosyksiköihin 12

13 EU:n ulkopuolelta tehtävät hankinnat ETA-alueen ulkopuolisessa maassa toteutettavat hankinnat (18 )» Ellei kv-sopimuksista muuta johdu, hankintalakia ei sovelleta, ellei kansallista tai rajat ylittävää intressiä Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat hankinnat (19 )» Muista sopimusvaltioista tuleviin tarjouksiin sovelletaan samoja ehtoja kuin EU:n jäsenmaista tuleviin 13

14 Yhteishankinnat (20 22 ) Yhteishankintayksikkö» Omistajien käytettävissä (poikkeus Hansel Oy)» Vastuunjako yhteishankintayksikön ja sen palveluja käyttävän hankintayksikön välillä» Hankintayksikkö vastaa itse toteuttamistaan vaiheista» Yhteishankintayksikkö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja tai hankintojen tukitoimintoja 14

15 Yhteishankinnat (20 22 ) Muut yhteishankinnat» Yksittäisen hankinnan toteutus yhdessä» Vastuunjako hankintayksiköiden kesken» Yhteisvastuu lähtökohtana, hankintayksikkö vastaa yksin toteuttamastaan osuudesta Eri jäsenvaltioiden yhteishankintayksiköiden yhteiset hankinnat» Yksittäinen hankinta edellyttää sopimista toimintatavasta, sovellettavasta lainsäädännöstä» Yhteinen yhteishankintayksikkö 15

16 Varatut hankintasopimukset (24 ) Tarjouskilpailun varaaminen työkeskuksille tai vastaaville yksiköille Edellytyksenä on, että vähintään 30 % työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia työntekijöitä» Nykylaissa edellytyksenä 50 % 16

17 Kansalliset kynnysarvot (25 ) Tavarat, palvelut, rakennusurakat Rakennusurakat Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaiset, työnantajan kanssa yhteishankinta tehtävät koulutuspalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muut 12 luvussa tarkoitetut palvelut Käyttöoikeussopimukset 17

18 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen (27 30 ) Rakennusurakoissa huomioitava myös tavarahankintojen arvo, jos hankintayksikkö antaa tavarat urakoitsijan käyttöön Käyttöoikeussopimuksen saajalle sopimuksesta syntyvää liikevaihtoa» 28 käyttöoikeussopimuksen ennakoidun arvon laskemisesta on uusi säännös Innovaatiokumppanuuden ennakoitu arvo: eri vaiheiden aikana toteutettavien hankintojen enimmäisarvo (sisältyy 30 :ään arvon laskemisesta sopimuskaudella) 18

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 348. Laki. julkisista hankinnoista. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 348 349 SISÄLLYS N:o Sivu 348 Laki julkisista hankinnoista... 1079 349 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET KIRKKONUMMEN KUNTA 1482/103/2007 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET EU kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Ei sovelleta hankintalakia EU - kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 1. Hankintojen sääntely 4 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 4 3. Hankintojen organisointi

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET (sivut 1-10) ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET (sivut 11-56) KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET sivu Johdanto 1 1. Hankintojen sääntely 1 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.1.2008 Khall 26.11.2007 302 1 Teuvan kunnan hankintaohje 1.1.2008 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ?

HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ? HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ? HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS 1 Hankintadirektiivit Direktiivi 2014/24/EU, 26.2.2014, julkisista hankinnoista (ns. Klassinen

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008 Hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä...3 1. Yleistä...7 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen...7 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...7 1.3

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 3.9.2007 Voimaantuloajankohta 11.9.2007 2 TAMMELAN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 7

Lisätiedot