Ykv , liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Ykv , liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2

3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku- ja pinta-alatietoja Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2015 talousarvion seurannassa Tulojen ja menojen jakautuminen KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Kustannusten kohdentamisen periaatteet Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin... 87

4

5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Raamattu sisältää paljon elämänviisautta ja silla on kulttuuriarvoa; tutkimuskohteenakin se kiinnostaa. Raamatun oikea ympäristö on kuitenkin kristillinen kirkko. Kirkossa raamatusta tulee Jumalan sanaa. Seurakunnan keskellä ja sanan vaikutuksesta ihminen saa arvon myös iankaikkisuusarvon. Sana oli ennen kirkkoa, mutta sitä selitetään ja saarnataan kirkossa. Ilman kirkkoa ja Pyhää Henkeä emme ymmärrä, mitä ja miksi Jumalan sana on. Kouvolan seurakunnat tunnustavat kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi niin täällä Kouvolassa kuin lähetystyön kautta seurakuntien nimikkokohteiden välityksellä. Toukokuussa 2015 Kouvolan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat järjestävät yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa kirkkopäivät. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille. Samalla se antaa mahdollisuuden aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä. Kirkkopäivät ovat koko yhtymän ja sen seurakuntien näytön paikka. Yhdessä tekemällä ja valmistamalla näitä päiviä lisäämme keskinäistä luottamusta ja sitä kautta opimme myös arvostamaan toinen toistamme. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

6 2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston uusi toimikausi käsittää vuodet Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Arvot Arvot yhdistävät meitä, määrittävät meitä kirkon jäseninä ja ohjaavat valintojamme ja työtämme. Ne ohjaavat meitä, kun ratkaisemme pieniä ja suuria asioita ilman täsmällisiä ohjeita. (Kohtaamisen kirkko 2020). Koko kirkon uudet vuonna 2014 määritellyt arvot ovat usko, toivo ja rakkaus. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät koko kirkon aiemmat Meidän kirkko arvot: 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin. Keskitämme voimavaramme vuonna 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen, mikä konkretisoituu vuoden 2015 toukokuussa Kouvolassa pidettäviin kirkkopäiviin. Vuoden 2016 strateginen painopistealue on Evankeliumista elävä yhteisö. 4

7 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille ,0 prosenttia ja ,2 prosenttia. Yleisesti vuodesta 2014 arvioidaan kolmatta kokonaistuotannon laskun vuotta. Euroopan keskuspankki teki kesäkuussa historiallisen päätöksen negatiivisesta talletuskorosta -0,10 prosenttia. Syyskuussa keskuspankki laski talletuskorkoa edelleen -0,20 prosenttiin. Ohjauskorko laski myös historiallisen alhaiseen lukemaan 0,05 prosenttia. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia, mikä on matalin lähes viiteen vuoteen. Suomen inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Lokakuussa Suomen luottoluokitus laski. Kaakkois-Suomessa on panostettu kauppaan ja matkailuun. Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat selkeitä vahvuuksia. Idän tavaraliikenteen kasvuun uskotaan. Alkuvuoden aikana rajanylityksiä oli 7 prosenttia vuotta 2013 vähemmän, mikä aiheutui Venäjän talouskasvun hidastumisesta, heikosta ruplan kurssista ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta. Alueen väestö ikääntyy ja vähenee. Väkiluku on pienentynyt lähes henkeä vuosituhannen alusta. Viime vuonna määrällisesti eniten asukkaita menetti Kouvolan seutu. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,5 prosenttia (koko maa 12,2 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Keskustan Anttila-tavaratalo suljettiin. Tulli suunnittelee Kouvolan toimipisteen lakkauttamista. Lemminkäinen on päättänyt sulkea talonrakentamisen toimipisteen. Kaupungin yt-neuvottelujen toisen vaiheen vähennystavoitteena on 280 henkilöä. Tax-free myynti väheni alkuvuonna 34 prosenttia. Kouvolan seutukunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkemysten mukaan tilanne 12 kuukauden kuluttua on vielä heikompi kuin tällä hetkellä. Samoin työttömyyden määrän arvioidaan heikentyvän edelleen. Vaikka näkymät ovat heikot, on alueelle myös investoitu. UPM:n Kymin tehtaan 160 miljoonan euron laajennus on käynnissä. Tykkimäen huvipuiston yhteyteen avattiin kesällä 6,5 miljoonaa euroa maksanut Aquapark. Kouvolan seutukunnan kehitysnäkymät Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk:n kuluttua Tilanne 12 kk:n kuluttua Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (Lähde ELY-keskus) Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 (311) seurakuntataloudesta 20 (36) prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2013 (2012). Vuosikatekeskiarvo oli 27 (16) euroa/jäsen. (Kouvolan seurakuntayhtymä 41 (17) euroa/jäsen). Tuloksen kasvuun vaikutti eniten verotilityksissä tapahtunut muutos. Tilikauden tulos oli negatiivinen kolmasosalla. Seurakuntayhtymän vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tilikauden tulos vuosina 2011 ja Vuodelle 2014 ennustetaan ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2015 talousarviossa ovat 0,3 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöstä suuremmat. Vuonna 2015 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 67 prosenttia. 5

8 Poliittinen ja taloudellinen tilanne maailmalla, Kymenlaakson talous- ja työllisyysnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet sekä jäsenkehitys vaikuttavat tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Myös siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi on iso muutosprosessi, joka edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistelua. Rakenteelliset muutokset, tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla sekä pitkän aikavälin suunnittelu ja toiminta ovat välttämättömiä. 2.2 Investointimenot Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2015 seurakunnittain: Anjalankoski euroa, Elimäki euroa, Kouvola euroa, Kuusankoski euroa, Jaala euroa ja Valkeala euroa. Muut investoinnit ovat euroa. Vuoden 2015 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan euroa ja suunnitelmavuosien euroa ja euroa. Yhtymä on velaton. Suurimmat investointiesitykset: 2.3 Verotulot Sippolan kirkon julkisivujen korjaustyöt Elimäen seurakuntasalin ilmanvaihdon peruskorjaus Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Erityisammattimiesten pakettiauton vaihto Kymintehtaan seurakuntatalon urkujen siirto Elimäen kirkkoon Kouvolan keskuskirkon ja aidan teräsosien huoltomaalaus Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos Kouvolan keskuskirkon ulkovalaistuksen uusinta Kuusankosken seurakuntatalon ikkunoiden uusinta Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapintojen uusinta Kouvolan kaupungin kunnallisverojen arvioidaan kaupungin ennusteissa vähenevän 2 prosenttia vuonna 2014 ja kasvavan 0,8 prosenttia vuonna Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotuloennuste vuodelle 2014 on talousarvion mukainen, vaikka verottajan ennusteet näyttävät huomattavan paljon suurempia lukuja. Yhtymän ennusteessa on varovaisuuden periaatetta noudattaen otettu huomioon sekä talouden yleiset negatiiviset kehitysnäkymät alueella että tähänastiset verokertymät. Vertailtaessa vuoden 2014 kirkollisverokertymää vuoteen 2013, on huomioitava tammikuun tilityksestä puuttuvat joulukuussa tilitetyt vuoden 2012 jäännösverot. Kumulatiivinen kertymä on mennessä 3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2015 ennakoidaan kasvua 0,9 prosenttia vuoden 2014 arviosta. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan 6,7 prosenttia vuonna 2014 ja 5,6 prosenttia vuonna Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna Vertailtaessa tilityksiä vuoteen 2013 on huomioitava tilityksistä tammikuulta puuttuva ennakonpalautuksista johtuva vähennys, joka tehtiin jo joulukuussa. Kumulatiivinen kertymä mennessä on 9 6

9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2015 ennustetaan kasvua 3,2 prosenttia vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossakin kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin: hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Kouvolan seurakuntayhtymälle on arvioitu uudistuksesta johtuen yhteisöveron kasvun ja perusmaksun pienenemisen vaikutuksena euron lisätuloa. Laskelma on kuitenkin vasta arvio. KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ * 2013 TA 2014 E 2014 TA 2015 TA 2016 ** TA 2017 KIRKOLLISVERO YHTEISÖVERO YHTEENSÄ KIRKOLLISVERO 4,4 % 4,7 % -3,8 % -3,8 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % YHTEISÖVERO -26,5 % 5,9 % -0,3 % 3,0 % 3,2 % 10,5 % 0,0 % YHTEENSÄ 1,1 % 4,8 % -3,5 % -3,2 % 1,1 % 0,9 % 0,0 % *veroprosentin korotus ** yhteisöveron tilalle valtion rahoitus KOUVOLAN KAUPUNKI 2013 E 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 KUNNALLISVERO 5,3 % -2,0 % 0,8 % 2,6 % 2,3 % YHTEISÖVERO 7,1 % 6,7 % 5,6 % -11,6 % 6,9 % 7

10 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä lähtien henkilöä, 9 prosenttia. Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 684:lla, 1 prosentilla. VÄKILUVUN KEHITYS Kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuuluminen Anjalankoski ,5 % % 85 % 81 % Elimäki ,5 % % 89 % 85 % Kouvola ,0 % % 81 % 75 % Kuusankoski ,8 % % 85 % 80 % Valkeala ,9 % % 88 % 85 % Yhteensä ,0 % % 84 % 79 % Kouvolan kaupunki ,4 % % VRK Yhtymän seurakunnissa 15 vuotta täyttävien määrä vuosina (tilanne ): syntyneet 2001 syntyneet 2002 syntyneet Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala YHTEENSÄ Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 8

11 2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa investoinnit (ja lainanlyhennykset). Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 prosenttia) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. YKN osuus on täsmennetty vähintään 50 prosentiksi. Sihteerien siirtymisen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 prosenttia. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti: Anjalankoski euroa, Elimäki euroa, Kouvola euroa, Kuusankoski euroa, Valkeala euroa. Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 9

12 VASTUUKATTEET RAAMI TAE TS TS Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteistyö SEURAKUNNAT Yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Hallinto YHTYMÄ YHTEENSÄ SEURAKUNNAT 51,36 % 51,38 % 51,37 % 51,66 % YHTYMÄ 48,64 % 48,62 % 48,63 % 48,34 % 100 % 100 % 100 % 100 % HALLINTOON SISÄLTYVÄT YHTEISET KULUT VAALIT KIRKKOPÄIVÄT KIPA HALLINTO, netto Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2015 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteisen seurakuntatyön työmuodot seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa. Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 prosenttia talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä seurakunnan vastuukatetasolla ja yhteisen seurakuntatyön työmuototasolla. 10

13 2.7 Tulojen ja menojen jakautuminen Tämän luvun taulukoissa ja kuvaajissa olevat luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. Kappaleessa 8.4 on esitetty sisäiset erät sisältävät seurakuntien työalojen vastuukatteiden kuvaajat. Käyttötalous 2013 Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Yleis- Tp 2013 tilinpäätöksessä toiminta srk.työ toimi toimi hallinto yhteensä (ulkoiset tulot ja menot) Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate %-osuus 48,4 % 4,5 % 8,6 % 26,5 % 12,0 % 100,0 % Käyttötalous 2015 (ulkoiset tulot ja menot) Seurakunnall. toiminta Yhtymän srk.työ Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TA 2015 yhteensä Toimintatulot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Toimintatulot yht Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tav Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintamenot yht Toimintakate %-osuus 48,2 % 4,4 % 8,9 % 25,9 % 12,5 % 100,0 % 11

14 Kokonaistulot v (21,6 milj. ) Yhteisövero % Rahoitustulot % Toimintatulot % Kirkollisvero % Keskusrahastomaksut % Kokonaismenot v (21,5 milj. ) Rahoitusmenot % Poistot % Satunnaiset menot % Verotuskustannukset % Toimintamenot % 12

15 Toimintatulot pääluokittain v (yht. 2,9 milj. ) Yleishallinto % Kiinteistötoimi % Seurakunnall. toiminta % Yhtymän srk.työ % Hautaustoimi % Toimintatulot tiliryhmittäin (tulolajeittain) v (yht. 2,9 milj. ) Kolehdit, keräykset, lahj Metsätalouden 8 % tuotot Vuokratuotot 5 % % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Korvaukset % Myyntituotot % 13

16 Toimintamenot pääluokittain v (yht. 18,4 milj. ) Yleishallinto % Kiinteistötoimi % Seurakunnall. toiminta % Hautaustoimi % Yhtymän srk.työ % Aineet, tarvikkeet ja tav Vuokrat 10 % % Toimintamenot tiliryhmittäin (menolajeittain) v (yht. 18,4 milj. ) Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut % 14

17 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen työmuotojen talousarvioiden sitovuustasosta (talousarvion täytäntöönpano-ohje YKN ) KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASOT RAPORTOIJA KENELLE SITOVUUSTASO YHTYMÄN PÄÄLUOKKA YKN pääluokan vastuukate YKN YKV yhtymän pääluokan vastuukate YKN YKV seurakuntien yhteiset projektit hankekohtaisesti SEURAKUNTANEUVOSTO YKV (YKN:n esityksenä) seurakunnan vastuukate SEURAKUNNAN TYÖALA SEURAKUNTANEUVOSTO Anjalankoski työalan vastuukate Elimäki v työalan vastuukate Kouvola työalan vastuukate Kuusankoski työalan vastuukate Valkeala työalan vastuukate Yhteisen kirkkoneuvoston kokous : sisäisen valvonnan varmistamiseksi seurakuntien työmuotojen sitovuustasot esitetään jatkossa talousarviokirjassa. Talouspäällikkö esitti suositeltavaksi sitovuustasoksi tiliryhmää sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Seurakunnat tekevät päätöksen sitovuustasosta itsenäisesti. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (yhteinen kirkkovaltuusto, -neuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut ja kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus ja muistaminen. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. 15

18 Kappaleessa 7 on esitetty sisäiset erät pääluokittain. Toimintakulut (sisäisesti sitovat, sisältyvät vastuukatteeseen) (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan monistusmenoina. Sisäiset tarjoilumenot (Keittiötoimen tarjoilutulot) ja leirikeskusten käyttömaksut laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Toimintakulut (sisäisesti ei-sitovat, eivät sisälly vastuukatteeseen) = Käyttöosuus kiinteistökuluista (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Kiinteistöhallinnon, yhteisten keittiömenojen ja muun kiinteistötoimen tehtäväalueitten nettomenot vyörytetään ensin kiinteistöille. Sitten kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Veloitukset tehdään kiinteistöittäin, esimerkiksi tietyn kirkon kulut jaetaan kirkkoa varauskalenterin mukaan käyttäneiden työmuotojen kesken. Lisäksi huomioidaan tilan jatkuva käyttö esimerkiksi työhuoneena. Vyörytysten ja sisäisten vuokrien kirjaamisen jälkeen kiinteistötoimeen jää metsätalous- ja sijoituskiinteistökuluja. Sijoituskiinteistöt käsittävät Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokratun osuuden asuntosiivestä sekä osakkuuden Asunto Oy Jaalanharjussa. Keittiötoimen kulut (sisältyy erään Käyttöosuus kiinteistökuluista) Sisäisten tarjoilumenojen laskutus on yhtymässä yhteensä Keittiötoimelle jää sisäisten tarjoilumenojen laskutuksen jälkeen kuluja Nämä kulut on vyörytetty kiinteistötoimen nettokustannusten osana kaikkien tilojen käytön suhteessa. Keittiötoimen kulut eivät näin kohdennu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan keittiötoiminnan välittömät ja välilliset kulut tulee jakaa tai laskuttaa käyttäjien kesken sisäisinä palvelukuluina. Jaon tulee olla työmuotoa sitova ja todellisten kulujen mukainen. Mikäli talousarviovuoden 2015 kulut ( ) olisi kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, olisi työaloille muodostunut kustannuksia (ilman tilojen käyttöä): Tarjoilumenojen (tili 4482) TAE Osuus Keittiötoimen työalakatteet poistojen jälkeen ilman tilojen käyttömenoja jakautuminen 2015 Keittiöt Elimäki KouvolaKuusank Valkeala Yhteensä Kirkolliset vaalit (ei oteta laskentaan, jottei kaikkia prosenttiosuuksia tarvitse Jaettavat korjailla suunnitteluvuosille) kulut Yleishallinto Laskutetut kulut Laskennalliset osuudet keittiökuluista Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ,7 % Hallintopalvelut ,2 % Henkilöstöpalvelut ,6 % Työhyvinvointi ,1 % Taloushallinto ,6 % IT-aluekeskus Kouvola ,6 % Keskusrekisteri -40 0,0 % Yht Yht. Muu yleishallinto ,8 % 6,6 % Anjalankoski Muut yleiset srk.tilaisuudet - Akoski ,1 % Perhekerho- ja muu perhetyö - Akoski ,1 % Varhaisnuorisotyö - Akoski -60 0,1 % Nuorisotyö - Akoski -30 0,0 % Diakoniatyö - Akoski ,6 % Seurakuntaneuvosto - Akoski ,2 % Yht Yht. Muu seurakuntatyö - Akoski ,1 % 4,2 %

19 Elimäki Jumalanpalveluselämä - Elimäki ,8 % Aikuistyö - Elimäki ,4 % Muut yleiset srk.tilaisuudet - Elimäki ,6 % Musiikkityö - Elimäki ,2 % Päiväkerhotyö - Elimäki ,2 % Perhekerho- ja muu perhetyö - Elimäki ,6 % Pyhäkoulutyö - Elimäki ,2 % Varhaisnuorisotyö - Elimäki -80 0,1 % Rippikoulutyö - Elimäki ,6 % Nuorisotyö - Elimäki ,3 % Diakoniatyö - Elimäki ,4 % Sielunhoito - Elimäki -80 0,1 % Lähetystyö - Elimäki ,5 % Seurakuntaneuvosto - Elimäki ,2 % Muut yleishallinnolliset menot - Elimäki ,1 % Yht Yht. Muu seurakuntatyö - Elimäki ,5 % 17,7 % Kouvola Jumalanpalveluselämä - Kouvola ,3 % Aikuistyö - Kouvola ,3 % Evankelioiminen - Kouvola ,2 % Muut yleiset srk.tilaisuudet - Kouvola ,4 % Musiikkityö - Kouvola ,3 % Päiväkerhotyö - Kouvola ,7 % Perhekerho- ja perhetyö - Kouvola ,4 % Pyhäkoulutyö - Kouvola -40 0,0 % Koululaisten iltapäivätoiminta - Kouvola ,3 % Varhaisnuorisotyö - Kouvola ,8 % Partiotyö - Kouvola ,6 % Rippikoulutyö - Kouvola ,7 % Nuorisotyö - Kouvola ,2 % Diakoniatyö - Kouvola ,7 % Ystävän kammari - Kouvola ,0 % Lähetystyö - Kouvola ,9 % Seurakuntaneuvosto - Kouvola ,6 % Muut yleishallinnolliset kulut - Kouvola ,1 % Yht Yht. Muu seurakuntatyö - Kouvola ,6 % 40,0 % Kuusankoski Jumalanpalveluselämä - Kkoski ,3 % Aikuistyö, yleinen - Kkoski ,3 % Evankelioiminen -Kkoski ,1 % Muut yleiset tilaisuudet - Kkoski -30 0,0 % Musiikki - Konsertit - Kkoski ,8 % Musiikki - Voikkaa ,3 % Päiväkerhotyö - Kkoski ,1 % Perhekerho- ja perhetyö - Kkoski ,4 % Varhaisnuorisotyö - Kkoski -90 0,1 % Rippikoulutyö - Kkoski ,2 % Nuorisotyö - Kkoski -40 0,0 % Diakonia - Kkoski ,1 % Lähetystyö - Kkoski ,2 % Seurakuntaneuvosto - Kkoski ,2 % Muu paikallinen yleishallinto - Kkoski ,4 % Muu seurakuntatyö - Kkoski ,2 % Jumalanpalveluselämä - Jaala -60 0,1 % Muut yleiset srk.tilaisuudet - Jaala -30 0,0 % Yht Yht. Nuorisotyö - Jaala -40 0,0 % 11,9 %

20 Valkeala Jumalanpalveluselämä - Valkeala ,3 % Aikuistyö - Valkeala ,6 % Muut yleiset srk.tilaisuudet - Valkeala ,8 % Musiikkityö - Valkeala ,1 % Päiväkerhotyö - Valkeala ,3 % Perhekerho- ja muu perhetyö - Valkeala ,1 % Varhaisnuorisotyö - Valkeala ,1 % Partiotyö - Valkeala ,4 % Rippikoulutyö - Valkeala ,4 % Nuorisotyö - Valkeala ,1 % Diakoniatyö - Valkeala ,4 % Lähetystyö - Valkeala ,8 % Ystävyysseurakuntatyö - Valkeala ,2 % Seurakuntaneuvosto - Valkeala ,3 % Muut yleishallinnolliset kulut -Valkeala ,2 % Yht Yht. Muu seurakuntatyö - Valkeala ,7 % 13,9 % Yhteiset srk.tehtävät (Yhtymän srk.työ) Viestintä ja tiedotus ,6 % Rovastikunnan tiedotus ,3 % Perheneuvonta ,4 % Sairaalasielunhoito ,4 % Yht Yht. Palveleva puhelin ,4 % 1,9 % Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto ,4 % Elimäen hautausmaa-alueet ,1 % Korian hautausmaa-alueet ,1 % Yht Yht. Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet-170 0,2 % 0,8 % Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto ,3 % Keittiötoimi yhteiset ,2 % Yht Yht. Ympäristödiplomi ,4 % 2,9 % Yhteensä ,0 % 100,0 % Tehtäväalue Keittiötoimi yhteiset on jätetty tästä laskennasta pois, koska sen kustannukset kohdistuvat myös leirikeskuksiin toisin kuin neljän muun tehtäväalueen. Sen vastaava työalakate oli euroa. Vuoden 2016 talousarvion laadinnasta alkaen keittiötoimen kulut voitaisiin kirjata sisäisesti sitovina keittiöpalveluiden toimintakuluina ohjeistuksen mukaisesti. Sisäiset korkomenot (esimerkiksi kappale 3.7 Kiinteistötoimi euroa) Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,6 prosenttia / ) mukaan laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytystulot/-menot (esimerkiksi kappale Paikallisseurakunnat yhteensä euroa) Käyttöosuusvuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä sijoituskiinteistöjen (mm. metsätalous) eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. (kappale 3.8 Yleishallinto yhteensä työalakate, keskusrekisterin työalakate) 18

21 3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain, on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, ettei vuosilomasijaisia tarvittaisi loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu on haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisten hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2015 on alustavien suunnitelmien mukaan yhteensä 246,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2013 tilinpäätöksessä 64 prosenttia ja 178 euroa/jäsen. Vastaavat luvut vuoden 2012 tilinpäätöksessä olivat 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymisiä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstöja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on selvitys henkilöstökehityksestä Osa-aikaiset tehtävät on taulukossa merkitty puolikkaana: 19

22 TP TP TA TA TS TS Hallinto 51 38, ,5 34,5 Viestintä ja tiedotus 3 3, Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 6 7 7,5 7,5 7,5 7,5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö , Hautausmaat ,5 16, Yhtymä yhteensä , Seurakuntatyö Anjalankoski ,5 24,5 Seurakuntatyö Elimäki ,5 11,5 11,5 11,5 Seurakuntatyö Kouvola Seurakuntatyö Kuusankoski ja Jaala , Seurakuntatyö Valkeala Seurakuntatyö yhteensä , Yhteensä ,5 246, Vuosien luvut ovat toteutuneita henkilöstömääriä, talousarvion liitteenä olevissa henkilöstötaulukoissa on talousarvioiden mukaiset määrät. 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät seurakuntien yhteiset isä-lapsi-leirit (2 leiriä entisen yhden sijaan) sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. 20

23 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP-13 TA Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 300, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2 300, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 100, VASTUUKATE ,5 11, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,6 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 426, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8 100, Laskennalliset erät ,8 100, TYÖALAKATE ,5 528, Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-1, Muut toimintamenot ,7-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6 1, VASTUUKATE ,5-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 7, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8 7, Laskennalliset erät ,8 7, TYÖALAKATE ,6 2, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 2, Muut toimintamenot ,2 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-4, VASTUUKATE ,7 2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4-7, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 4, Laskennalliset erät ,2 4, TYÖALAKATE ,4-0,

24 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP-13 TA Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,6-16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-2, Muut toimintamenot ,4-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 8, VASTUUKATE ,5 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-0, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 5, Laskennalliset erät ,2 5, TYÖALAKATE ,5 4, Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-4, Muut toimintamenot ,2 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5-1, VASTUUKATE ,5-1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3-4, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,9-24, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,7 3, Laskennalliset erät ,7 3, TYÖALAKATE ,2-1, Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4 0, Muut toimintamenot ,7-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 5, VASTUUKATE ,3 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,2-15, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-3, Poistot ja arvonalentumiset ,9-14, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,2 1, Laskennalliset erät ,2 1, TYÖALAKATE ,4-2,

25 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leirit Talousarviossa on varattu 2000 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavia leirejä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 26 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämän sekä kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen. 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 11,5 henkeä (kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria, 2,5 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja toimistotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä, suntio). 23

26 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 vastuuryhmää. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 46 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 ( 2017) 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille ja tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Kirkkopäivät, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa, ovat toukokuussa Kirkkopäivien järjestelyt tukevat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille sekä samalla aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä. 3. Jouluvaellus ja Renkaanpotkijaiset järjestetään myös suunnitelmavuosina. Nämä kaksi tapahtumaa ovat saaneet vankan jalansijan odotettuina tapahtumina seurakuntalaisten keskuudessa. Ne kokoavat upeasti yhteen vapaaehtoisia, yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Olisikin syytä pysähtyä miettimään, löytyisikö uusista tämän kaltaisista 24

27 tapahtumista vastausta seurakuntalaisten sitouttamiselle ja yhteenkuuluvuudelle, vastauksena yhä jatkuvalle jäsenkadolle? Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 28.5 henkeä (papisto 8, lastenohjaajat 7, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2, toimistosihteerit 1,5 ja lähetyssihteeri 1). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2015 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Se elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Sen tulee sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 ( 2017) 1. Pidämme esillä evankeliumia ja kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 2. Seurakunnan sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota jaamme vuorovaikutteisesti, innostuneesti ja monipuolisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. 25

28 3.4.6 Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 20 henkeä (toiminnallista henkilöstöä: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 0,5 lapsityönohjaaja, 4 kokoaikaista lastenohjaajaa, 1 osa-aikainen lastenohjaaja, 2 oppisopimusopiskelijaa lapsityössä ja 1 toimistosihteeri). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan järjestämällä erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa. 4. Kouvolan Kirkkopäivien 2015 avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen seurakuntatyössä. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö Valkealan kristillinen kansanopisto, euroa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP-13 TA Seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2-12, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-1, Muut toimintamenot ,6-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 3, VASTUUKATE ,5-0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,1-3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-1, Poistot ja arvonalentumiset ,6-22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,3 4, Laskennalliset erät ,3 4, TYÖALAKATE ,8-0,

29 3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Seurakuntatyö yhtymän TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-0, Muut toimintamenot ,7 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-13, VASTUUKATE ,9 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,5 2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 0, Poistot ja arvonalentumiset ,8-24, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,6 6, Laskennalliset erät ,6 6, TYÖALAKATE ,6 1, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-21, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,1 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,0 4, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,1 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 5, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,1 12, Laskennalliset erät ,1 12, TYÖALAKATE ,8 6, Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 1, Muut toimintamenot ,8 9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-8, VASTUUKATE ,4 1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7 19, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 8, Laskennalliset erät ,5 8, TYÖALAKATE ,8 3,

30 Seurakuntatyö yhtymän TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-4, Muut toimintamenot ,2 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 100, VASTUUKATE ,5-3, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,1-32, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-4, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,2 0, Laskennalliset erät ,2 0, TYÖALAKATE ,4-3, Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9-1, Muut toimintamenot ,4 16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-100,0 VASTUUKATE ,3 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,2-92, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-8, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,5-0, Laskennalliset erät ,5-0, TYÖALAKATE ,1-7, Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-0, Muut toimintamenot ,0-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 96, VASTUUKATE ,6 1, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 911, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 41, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 50, Laskennalliset erät ,2 50, TYÖALAKATE ,7 42,

31 3.5.1 Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukee paikallisseurakuntien viestintää ja tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöissä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii toiminnallaan edistämään avointa vuorovaikutusta. Viestintäpalvelut kannustaa työntekijöitä havaitsemaan viestinnän tärkeyden ja mahdollisuudet. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja viestintäpalvelujen vastuuryhmä. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kaksi tiedottajaa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan, jonka painopiste vuonna 2015 on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: kohtaamista ja yhteisöllisyyttä verkko- ja some-viestintää. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, some, tiedotteet, lehtiilmoitukset, ympäristöviestintä, painomateriaalien ja viestintäoppaan päivittäminen, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito. 2. Kouvolan Kirkkopäivät sekä niiden yhteydessä Kirkon viestintäpäivät. 3. Kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen: Lukkari-järjestelmän käyttöön ottaminen. 4. Jouluradio: Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Seuranta: Päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle; raportointi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle, vuosittainen toimintakertomus. Vuoden 2015 talousarvion erityisperusteet 1. Kirkon viestintäpäivät ja Kirkkopäivät 2. Risteyksen kulut 3. Työharjoittelijan palkkaaminen kuukaudeksi viestintätoimistoon. 29

32 Muutokset vuosina Verkkoviestinnän lisääminen: Lukkari-järjestelmän käyttöönotto. Risteys verkkolehtenä painetun lehden ohella. Mahdollisesti intranetin käyttöönotto Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2015 on huomioitu lehden ilmestyminen 4-6 kertaa vuoden aikana. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteys on Facebookissa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Henkilöstö ja hallinto Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallisesta tiedotuksesta vastaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut ja Seurakuntien viikko -sivun osalta lääninrovasti. Risteyksen päätoimittajana toimii yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin viidesti vuodessa. Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti 4-6 kertaa vuodessa: kehitetään toimitusneuvoston työskentelyä ja kiinnitetään huomiota seurakuntien tasapuoliseen näkyvyyteen lehdessä sekä juttuvinkkeihin. Kiinnitetään huomiota taloudellisiin resursseihin: viestintäpalvelut tuottaa mahdollisuuksien mukaan lehden aineistosta suuremman osan ja avustavia toimittajia ja valokuvaajia käytetään harkinnan mukaan. Lehden ulkoasua päivitetään tarpeen mukaan. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko -sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Seuranta: saatu palaute. Vuoden 2015 talousarvion erityisperusteet Risteys Talousarviossa 2015 on huomioitu kustannustason nousu sekä kesänumerosta tilattavat lisäkimput seurakuntiin. Seurakuntalehden kilpailutus tehdään vuoden 2015 lopussa. Muutokset vuosina Seurakuntalehden tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. 30

33 3.5.3 Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta, osallistuvat työyhteisöjen kehittämistoimintaan ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa keskuksen johtaja esimiehenään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Ihmiset tulevat autetuiksi. 2. Edistämme toimivaa arkea perheissä. 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. 4. Työntekijät kehittävät ammattitaitoaan ja ylläpitävät työkykyään. 5. Työntekijät antavat työnohjausta yksilöille ja ryhmille ja ovat mukana työyhteisöjen kehittämistoiminnassa. 6. Toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttöä. 2. Keskusteluissa ovat mukana monet arjen kysymykset. Ne tukevat omalta osaltaan kirkon jäsenyyttä ja osallistumista seurakunnan toimintaan. 3. Perheneuvonta on esillä eri tiedotusvälineissä sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella. Elokuussa 2015 järjestetään Kouvolassa valtakunnalliset eroryhmäohjaajien neuvottelupäivät. 4. Kouluttautumisella pyritään lisäämään tiimin kokonaisosaamista ja vastaamaan haastavan asiakastyön kysymyksiin. Tällä hetkellä lisäkoulutuksen tarve on suurin vastaanottosihteerillä. Työntekijöillä on jaksamisen ja työkyvyn ylläpidon tukena sekä oma työnohjaus että tiimin työnohjaus. 5. Työnohjauksia ei nykyisillä työntekijäresursseilla voida juurikaan ottaa lisää. Sama koskee myös työyhteisöjen kehittämistoimintaa. Kuitenkin työnohjaukset ovat tärkeitä, kun etsitään työmuodolle tuottoja. 6. Kerätään palautetta kaikilta asiakkuutensa päättäneiltä ja huomioidaan sitä toimintaa kehitettäessä. 31

34 3.5.4 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2015 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Sairaalasielunhoitotyössä ihmisten kohtaaminen on perustyötä. Tavoitteena on panostaa jokaiseen kohtaamiseen hyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuksella. Terveydenhuolto elää jatkuvan muutoksen keskellä ja se vaikuttaa sekä potilaisiin, omaisiin että henkilökuntaan. Etsimme uusia tapoja näkyä osastoilla ja tavoittaa potilaita ja omaisia. Suunnittelukaudella kiinnitämme edelleen erityishuomiota henkilökunnan tukemiseen. Kouvolassa on vireillä saattohoidon kehittämisprojekti ja sairaalasielunhoitotyö haluaa olla mukana tässä kehittämisessä ja yhteistyössä. Yhteistyötä on jo olemassa projektityöntekijöiden kanssa. Jatkamme saattohoidon kehittämistä sekä oman työn käytännöissä että yhteistyössä kaupungin terveydenhuollon ja muiden saattohoitoa tekevien tahojen kanssa. Perustehtävä eli sielunhoidolliset keskustelut ja työnohjauksellinen ja konsultatiivinen tuki eivät aiheuta kustannuksia, joten pääosa budjetista muodostuu palkoista. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain valtakunnallisille neuvottelupäiville sekä täydennyskoulutukseen. Viranhaltijoiden pidemmät täydennyskoulutukset tapahtuvat vuorotellen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen etsimällä tarvittaessa uusia muotoja toteuttaa sairaalasielunhoitoa. 2. Hoitohenkilökunnan tukeminen ja saattohoidon kehittäminen sekä omissa työkäytännöissä että yhteistyössä saattohoitoa tekevien toimijoiden kanssa. 3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carea Sospan eri yksiköissä. Tavoitteena on 32

35 erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia; pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa, työalueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuulunee noin henkilöä laajalla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) Tavoite: Toimet: a. avohuolto 1. rippikoulutyö Järjestetään 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu-, pääsiäis-, koululais- ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä toiminta-alueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköt Kuusankoskella ja Kouvolassa 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeasti vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Carea-koulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää viikoittain hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusaalle yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. d. Koulutustarpeet Pastori on aloittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen syyskuussa Koulutus päättyy vuonna Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomen kehitys- 33

36 vammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Vastuuryhmä ehdottaa pastorille työhuonetta myös seurakunnan tiloista. Seuranta Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma sekä poikkeavat määrärahatarpeet Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika-, matka- ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua eri alueilla vuosittain Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto ja henkilöstö Työalalla on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi ja tällä hetkellä 50 vapaaehtoista päivystäjää. Päivystäjät ovat vapaaehtoisia, koulutettuja seurakunnan jäseniä. Palvelevan puhelimen työtä tukee vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän eri seurakuntien jäsenistä sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenestä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Palvelevan puhelimen perustehtävän toteuttamisessa huomioidaan yhtymän suunnittelukauden strategian mukaisesti kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Ihmisen kohtaaminen puhelimessa on työmme perusedellytys. Ensimmäinen painopistealue on tämän perustoiminnan laadukas hoitaminen siten, että päivystyspisteessä on joka ilta päivystysaikana klo tai 01 motivoitunut päivystäjä, joka on valmis tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Toinen painopistealueen tehtävä on turvata perustehtävän toteutuminen. Se vaatii päivystäjien ammattitaidon päivittämistä ja loppuun palamisen ehkäisyä. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymistilaisuuksiin on välttämätöntä. Kolmas painopistealue on työmuodon jatkumisessa ja päivystäjärenkaan uusiutumisessa. Se tarkoittaa riittävää vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointia eri seurakuntien alueelta. Tämä edellyttää verkostoitumista ja yhteydenpitoa eri seurakuntia edustaviin vastuuryhmien ja johtokuntien jäseniin, joilla on mahdollisuus tavoittaa seurakuntien aktiivijäseniä. Lisäksi pyrimme lisäämään palvelevan puhelimen näkyvyyttä lehdistössä ja mainonnassa. 34

37 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) Perustoiminnan laadukas ja sujuva hoitaminen. Päivystäjien tukeminen ja uusien päivystäjien kouluttaminen. Sihteerin eläkkeelle jäämisen jälkeen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Yhtymän seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-0, Muut toimintamenot ,4 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 0, VASTUUKATE ,1 0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,5 29, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 1, Poistot ja arvonalentumiset ,8-24, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,3 7, Laskennalliset erät ,3 7, TYÖALAKATE ,1 2, Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6 4, Muut toimintamenot ,1-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,7-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-38, VASTUUKATE ,2 2, Käyttöosuusvuokratulot ,1-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4-24, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 1, Poistot ja arvonalentumiset ,6 7, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,6 16, Vyörytystulot/-menot ,4 8, Laskennalliset erät ,0 8, TYÖALAKATE ,7 3,

38 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Tehtävänä on lisäksi hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 15 työntekijää vakituisesti. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, ja seitsemän ja puoli erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 110 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä noin 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen tarkoitukseen saadun rahoituksen mukaisesti. Hautojen hoitamattomuusprosessien eteenpäin vienti seurakunta-alueittain: Kuusankoski ja Jaala. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla 2. hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 3. konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti 4. Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen, selvittäminen ja työstäminen 5. tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate tehtäväryhmittäin TP-13 TA Hautaustoimen hallinto ,3 25, ** Hautausmaarakennukset ,6-10, ** Hautausmaa-alueet ,4 0, Hautausmaakiinteistöt yht ,6-0, Varsinainen hautaustoimi ,9 0, Yhteensä ,2 2, Siunaustilojen kustannukset ovat kiinteistötoimessa, vainajien säilytystilojen kustannukset hautausmaarakennuksissa. 36

39 3.7 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistötoimen hallinnon, kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri- ja kurssikeskusten, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen tehtäväalueet. Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-7, Muut toimintamenot ,0 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,6-0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6-11, VASTUUKATE ,0-2, Käyttöosuusvuokratulot ,7-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,4 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-2, Poistot ja arvonalentumiset ,6-2, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4 4, Vyörytystulot/-menot ,2 26, Laskennalliset erät ,6 8, TYÖALAKATE ,7-142, Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 50,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian jatkoselvitykset ja täytäntöönpano, energiakustannusten pienentäminen, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, rakennusautomaation ja talotekniikan kehittäminen sekä ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Energiakustannusten pienentäminen näkyy jo sähkönkulutuksessa vuodesta 2014 lähtien, osittain myös viimeisimmän kilpailutuksen ansiosta. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. kiinteistöjen määrän vähentäminen 2. energiakatselmukset, energiatehokkuuden parantaminen 3. ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen 4. sisäiset vuokrat. 37

40 Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille käyttäjille. Yhtymässä on neljä leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Valkealassa Niinirannan toimintakeskus, joka on nyt vuokrattuna Kouvolan kaupungille saakka. Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden kesäkoti Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan), Tolkkilan kartano Elimäellä, joka on suosittu häiden pitopaikka. Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (7 henkilöä, yksi siistijä eläköitynyt eikä tilalle palkata uutta). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajaksi tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö on tarkoitus Puhjonrannassa käyttää suurempiin siivoustarpeisiin ulkopuolista siivouspalvelua. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille 2. vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille 3. tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan mahdollisuuksien mukaan 5. ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. markkinoinnin kehittäminen 4. henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus. Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille, mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä, sekä 2 tarvittaessa töihin tulevaa työntekijää. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisaa määrää talkoolaisia eri 38

41 tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilun järjestäen. 2. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygieniataso ja täyttämään terveystarkastajien sekä Oiva-omavalvonnan asettamat vaatimukset, sekä niiden kirjaaminen. 3. Työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. 4. Osallistumme Reilun kaupan toimintaan käyttämällä Reilun Kaupan tuotteita. 5. Kuusankosken seurakuntakeskuksen uunin nykyaikaistaminen ( ) ja Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapintojen uusinta ( ) ovat suurimpia hankintoja. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 5. henkilöstön koulutus 6. aktiivinen ympäristödiplomin noudattaminen ja kierrätyksen parantaminen. Kiinteistötoimen talousarviotaulukot tehtäväalueittain ovat seuraavilla sivuilla. Uusia asuinhuoneistoja ei ole hankittu, mutta Kiinteistö Oy Jaalanharju muuttui vuoden 2014 alusta asunto-osakeyhtiöksi ja seurakuntayhtymän omistukseen tuli siitä yksi asunto, siitä uudet määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueella Asuinkiinteistöt ja -osakkeet. 39

42 Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA Kiinteistöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,8 100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 4, Muut toimintamenot ,3-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-40, VASTUUKATE ,3-1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3-1, Poistot ja arvonalentumiset ,1-14, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,7 5, Vyörytystulot/-menot ,8-1, Laskennalliset erät ,8-1, TYÖALAKATE Keittiötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 38, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8-19, Muut toimintamenot ,4-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-16, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-18, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,5 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 35, VASTUUKATE ,7-24, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-24, Poistot ja arvonalentumiset ,7-27, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,5-24, Laskennalliset erät ,5-24, TYÖALAKATE Kirkot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-4, Muut toimintamenot ,0-12, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-9, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5-2, VASTUUKATE ,0-9, Käyttöosuusvuokratulot ,2-7, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,8 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-5, Poistot ja arvonalentumiset ,8 4, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4 3, Vyörytystulot/-menot ,7-14, Laskennalliset erät ,9-12, TYÖALAKATE

43 Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA Siunauskappelit TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 18, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 2, Muut toimintamenot ,4-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4-6, Käyttöosuusvuokratulot ,8 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 21, Poistot ja arvonalentumiset ,2 22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4 31, Vyörytystulot/-menot ,5 19, Laskennalliset erät ,6 21, TYÖALAKATE Seurakuntatalot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-14, Muut toimintamenot ,4 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-5, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-14, VASTUUKATE ,8-5, Käyttöosuusvuokratulot ,2-5, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-5, Poistot ja arvonalentumiset ,3 0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,9 3, Vyörytystulot/-menot ,9-12, Laskennalliset erät ,5-10, TYÖALAKATE ,1 17, Leiri- ja toimintakeskukset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-4, Muut toimintamenot ,3 14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 13, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,3-1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5-11, VASTUUKATE ,2 31, Käyttöosuusvuokratulot ,9 4, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-23, Poistot ja arvonalentumiset ,7-34, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,1-4, Vyörytystulot/-menot ,5-4, Laskennalliset erät ,7-4, TYÖALAKATE ,

44 Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA Asuinkiinteistöt ja -osakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,0 100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 100, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 100, VASTUUKATE ,0 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 100, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0 100, Laskennalliset erät ,0 100, TYÖALAKATE ,0 100, Osake- ja vuokrahuoneistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-18, Muut toimintamenot ,2 121, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6 60, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 69, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 VASTUUKATE ,1 69, Käyttöosuusvuokratulot ,8 56, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 24, Poistot ja arvonalentumiset ,4-0, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,6 2, Vyörytystulot/-menot ,8 31, Laskennalliset erät ,3 30, TYÖALAKATE Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,9 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , VASTUUKATE , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,2 3, Vyörytystulot/-menot ,1 21, Laskennalliset erät ,6 20, TYÖALAKATE ,2-12, Muu kiinteistötoimi TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,4-16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-16, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-16, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8-15, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-15, Poistot ja arvonalentumiset ,7 100, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,9 550, Vyörytystulot/-menot ,6-12, Laskennalliset erät ,6-12, TYÖALAKATE

45 3.8 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto- ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP-13 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-1, Muut toimintamenot ,5 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3 0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9-1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 1, VASTUUKATE ,9-2, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9 10, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-0, Poistot ja arvonalentumiset ,3-21, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,7-1, Laskennalliset erät ,7-1, TYÖALAKATE ,3 3, Yleishallinnon vuoden 2014 vastuukate ilman kirkkopäiviä (80 000) ja vaaleja (59 970) on euroa. Vuoden 2015 vastuukate ilman kirkkopäiviä (60 000), vaaleja (5 260) ja Kipaan v siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia (koulutus, liittymät, projektihenkilö; ) on euroa. Vuonna 2014 kirkkopäiväavustusta maksetaan euroa (talousarviossa euroa). Hallintoelimet Hallintoelimiä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Lisäksi yhtymässä on viisi yhteisen kirkkoneuvoston alaista johtokuntaa, jotka valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle ja joilla on päätösvaltaa niille suotujen valtuuksien mukaisesti. Seurakuntien päätösvaltaa käyttävät seurakuntaneuvostot. Uudet luottamushenkilöt aloittavat toimikautensa tammikuussa Yhteisen kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Vuonna 2015 on Elimäen kirkkoherran vaalit. Hallinto-osasto Kouvolan seurakuntayhtymän voimassaoleva organisaatiorakenne on hyväksytty YKV:n kokouksessa Organisaatiorakenteen mukaisesti hallinto- ja henkilöstöpalvelut on yhdistetty, ja niissä esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja henkilöstöpalveluilla on erilliset kustannuspaikat talousarviossa, joten myös toimintasuunnitelmassa ne esitetään erillisinä. 43

46 Hallintopalvelut, tarkastustoimi, monistamo Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallintoosaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelevät hallintojohtaja ja hallintosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. hallintopalvelujen kehittäminen seurakuntien ja yhtymän muiden palvelujen turvaamiseksi 2. yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa 3. seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyön edistäminen 4. ympäristökysymykset ja -arvot 5. toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa 2. työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen 3. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen 4. sähköinen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella 5. asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen sekä seurakuntien että yhtymän asiakirjoissa 6. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 7. seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen, 8. johdon koulutus: mm. muutosjohtaminen, palvelurakenneselvityksen jalkauttaminen. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi, Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa: mm. virkistysrahaa on varattu 40 euroa/ympärivuotinen työntekijä - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstösihteeri ja neljä toimistosihteeriä. 44

47 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen - kirkon virka- työehtosopimuksen neuvonta sekä sopimuksien käytön seuranta - yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön - henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen - johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen - Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtyminen ja toimintojen uudelleenjärjestely. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa 2. neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajan edustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset 3. yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus 4. asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ikänäkökulman huomioiminen toimintaohjelmien päivityksissä. Talouspalvelut Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, talousarviot, tilinpäätökset, verotus, talous- ja maksuvalmiussuunnittelu, perintä, rahoitustoimi sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto, johtoryhmä, taloustyöryhmä). Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä ja neljä toimistosihteeriä. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa niin, että työajasta ja henkilöstökuluista prosenttia ja prosenttia kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. Yksi toimistosihteerin tehtävistä on täytetty määräaikaisin järjestelyin talouspäällikön tehtäväjärjestelyjen ja tulevan Kirkon palvelukeskukseen liittymisen takia. Taloustyöryhmä toimii talouspäällikön työn tukena. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtyminen on aikaistettu vuodella alkamaan Panostamme taloustiimin muutosvalmiuksien kehittämiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020 on Kohtaamisen kirkko. Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 erityispainopistealueena on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Talouspalveluiden tavoitteena on kohdata sisäisiä asiakkaitamme tiimeinä järjestämällä tarpeen mukaan yhteispalavereita ajankohtaisista aiheista. 45

48 Toiminnalliset tavoitteet talouspalveluiden muutostoimenpiteet ja yhteyshenkilöiden kouluttautuminen Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen onnistumisen varmistamiseksi (tammi-syyskuussa) 2. yhtymän kaikkien työntekijöiden kouluttaminen ostolaskujen käsittelyssä Kipa-aikana (marras-joulukuussa) 3. kohtaaminen ja yhteisöllisyys - yhteistyön edelleen kehittäminen: - vuonna 2015 yhteinen tiimipalaveri Kipan asiakkaaksi siirtyvän Kotka- Kymin taloustiimin kanssa omien Kipa-valmiuksiemme vahvistamiseksi - aikataulu: Kotka-Kymin siirtymävaiheen tasaannuttua - yhteistyötilaisuus perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa aiheina muutokseen valmistautuminen ja talous - tiimin vierailu Anjalankosken seurakunnassa 4. panostamme viestintään kokonaiskirkon strategian mukaisesti - kartoitamme talousraportoinnin nykytilanteen, aikataulut ja kehityskohteet. Muutamme aikataulujen esitystavan vuosikellon muotoon (tammi-maaliskuussa). - järjestämme tiimin viestintäkoulutuksen yhteistyössä yhtymän viestintä- ja tiedotustiimin kanssa Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjuri- järjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Kouvolan seurakuntayhtymää koskevat myös koko IT-aluetta koskevat painopisteet. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet asiakastuki KIRJURI-järjestelmään liittyvissä tietoteknisissä asioissa 2. työasemien uusiminen 3. resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 4. tietoliikenneyhteyksien järjestäminen 5. etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. 46

49 Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen 2. käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - 0-tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. tietoturvatyön kehittäminen - IT-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 4. kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Lync-viestintäjärjestelmän käyttöönotto IT-alueella. Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko (10700, 10890) Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Henkilöstöön kuuluu lisäksi yhdeksän toimistosihteeriä sekä yksi kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaja. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkonkirjojen digitoitujen aineiston tarkastustyö jatkuu. Kirjurin mahdollisuuksia hyödynnetään työyksikössä ja tukipalveluissa seurakunnille. Työyksikön sisällä osaamisen syventämistä ja työnkiertoa hyödynnetään. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa kehitetään. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Kirkonkirjojen digitoitu aineisto tarkastetaan. 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistämismahdollisuudet yhtymän seurakunnissa kartoitetaan. 3. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään. 4. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan ja ammattitaitoa kehitetään. 5. yhteistyö kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa 47

50 Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-13 TA Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0-84,9 Muut toimintamenot ,0-94,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-93,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-93,2 0 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-44,6 VASTUUKATE ,0-91,2 0 0 Käyttöosuus kiinteistökuluista ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-91,4 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-91,4 Laskennalliset erät ,0-91,4 TYÖALAKATE Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7 0, Muut toimintamenot ,6 31, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 17, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 17, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 49, VASTUUKATE ,3 20, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,9-32, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,4-1, Laskennalliset erät ,4-1, TYÖALAKATE Hallintopalvelut (Hallintopalveluiden, Tarkastustoimen ja Monistamojen tehtäväalueet) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-8, Muut toimintamenot ,3 16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1 3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2 3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,4 42, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-12, VASTUUKATE ,2-6, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3 53, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,1-1, Laskennalliset erät ,1-1, TYÖALAKATE sis.asiantuntijapalvelukset Henkilöstöpalvelut (Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tehtäväalueet) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8 2, Muut toimintamenot ,7 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7 3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 45, VASTUUKATE ,0 5, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,5-34, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 1, Laskennalliset erät ,5 1, TYÖALAKATE sis.kipa-palvelukeskusmaksu

51 Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-13 TA Taloushallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 13, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-1, Muut toimintamenot ,5 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7 205, VASTUUKATE ,9-0, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,6 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-0, Poistot ja arvonalentumiset ,7-25, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,7-0, Laskennalliset erät ,7-0, TYÖALAKATE sis.kipa-palvelukeskusmaksu KiPa-projekti TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 100, Muut toimintamenot ,0 100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 100, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0 100, VASTUUKATE ,0 100, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0 100, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0 100, Laskennalliset erät ,0 100, TYÖALAKATE Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot ,4 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4 5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3-1, VASTUUKATE ,2 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 0, Poistot ja arvonalentumiset ,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8 0, Laskennalliset erät ,8 0, TYÖALAKATE IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7 0, Muut toimintamenot ,0-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,3-1, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6-66, VASTUUKATE ,4 15, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,1 53, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 10, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8 10, Laskennalliset erät ,8 10, TYÖALAKATE

52 Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-13 TA Keskusrekisteri/kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 157, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5-1, Muut toimintamenot ,8 68, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2 51, VASTUUKATE ,5-6, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,3 71, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4 3, Poistot ja arvonalentumiset ,5-20, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,0 Laskennalliset erät ,0-100,0 TYÖALAKATE ,3 3, Arkistotoimi (siirtynyt keskusrekisterin ja hallintopalveluiden tehtäväalueille) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) VASTUUKATE Käyttöosuus kiinteistökuluista TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE Toimitusvarausten teko (sis. v seurakuntatoimistot 2 kk) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0-12, Muut toimintamenot ,0 100, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-10, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 100, VASTUUKATE ,7-8, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,2 150, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 0, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 0, Laskennalliset erät ,5 0, TYÖALAKATE Muu yleishallinto (kirjataan yhteistoiminnallisia kuluja: mm. ykn:n pj:n ja lääninrovastin kuluja) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9-0, Muut toimintamenot ,4 698, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2 67, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 67, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-31, VASTUUKATE ,2 58, Käyttöosuus kiinteistökuluista ,7-14, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 25, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,9 25, Laskennalliset erät ,9 25, TYÖALAKATE

53 Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain TP-13 TA Kirkkopäivät 2015 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0-32,6 Muut toimintamenot ,0 41,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0 13,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,0-25,0 VASTUUKATE ,0-25,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,0-25,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-25,0 Laskennalliset erät ,0-25,0 TYÖALAKATE 0 0 Kouvolan kirkkopäiviä tuetaan maksamalla Kirkkopalvelut ry:lle avustusta kahtena vuonna yhteensä euroa. Kirkkopäiväsihteerin palkkauksen hoitaa seurakuntayhtymä, mutta Kirkkopalvelut korvaa palkkauksen kustannukset. 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion 2015 vuosikate on euroa ja poistot euroa. Investoinnit ovat euroa. Poistojen keskiarvo vuosina on euroa ja investointimenojen euroa. Vuosikate kattaa investoinnit. Yhtymä on velaton. 4.3 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2015 sekä suunnitelmavuosina Kiinteistöstrategia vuosille valmistui vuonna Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleenkään ole selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy kaikilta osin laskelmissa. 51

54 Tuloslaskelmaosa 2015 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. Ulkoinen virallinen tuloslaskelma TP TA Korvaukset ,7 0, Myyntituotot ,4 5, Virkatodistustuotot ,9 127, Seurakuntatyön maksut ,9-12, Hautaustoimen maksut ,1 7, Muut maksutuotot ,1 743, Maksutuotot ,3 1, Vuokratuotot ,7-13, Metsätalouden tuotot ,6 0, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,4-0, Tuet ja avustukset ,6-17, Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,2-1, Palkat ja palkkiot ,3-2, Henkilösivukulut ,5-2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,1 1, Henkilöstökulut ,3-2, Palvelujen ostot ,6-0, Vuokrat ,5 39, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 0, Annetut avustukset ,6-0, Muut toimintakulut ,2 5, TOIMINTAKULUT ,6-0, TOIMINTAKATE ,2-0, Kirkollisvero ,9 0, Osuus yhteisöveron tuotosta ,3 6, VEROTULOT ,2 1, VEROTUSKULUT ,6-4, Keskusrahastomaksut ,9 0, Eläkerahastomaksu ,7 0, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,2 0, Korkotuotot ,2 12, Muut rahoitustuotot ,4-53, Korkokulut ,0-9, Muut rahoituskulut ,1 300, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5-52, VUOSIKATE ,9 22, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3-1, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0-383, TILIKAUDEN TULOS ,2-5, POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,1-8, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4-5,

55 Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät TP-13 TA Korvaukset ,7 0, Myyntituotot ,4 5, Maksutuotot ,3 1, Vuokratuotot ,7-13, Metsätalouden tuotot ,6 0, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,4-0, Tuet ja avustukset ,6-17, Muut toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,6 2, Vuokratulot (sisäinen) ,6-2, TOIMINTATUOTOT ,8-1, Palkat ja palkkiot ,3-2, Luontoisedut (laskennallinen erä) ,5 5, Henkilösivukulut ,5-2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,1 1, Henkilöstökulut ,3-2, Palvelujen ostot ,6-0, Palvelujen ostot (sisäinen) ,6 1, Vuokrat ,5 39, Vuokrat (sisäinen) ,6-2, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 0, Annetut avustukset ,6-0, Muut toimintakulut ,2 5, TOIMINTAKULUT ,1-1, TOIMINTAKATE ,2-0, Kirkollisvero ,9 0, Osuus yhteisöveron tuotosta ,3 6, VEROTULOT ,2 1, VEROTUSKULUT ,6-4, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,2 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot ,2 12, Muut rahoitustuotot ,4-53, Sisäiset korkotuotot ,6 4, Korkokulut ,0-9, Muut rahoituskulut ,1 300, Sisäiset korkokulut ,6 4, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5-52, VUOSIKATE ,5 23, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3-1, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0-383, Sisäiset vyörytystuotot ,7 0, Sisäiset vyörytyskulut ,7 0, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/hhr ,8 7, Kulut/hhr ,1 2, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus ,0-20, ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS ,2-5, POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,1-8, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4-5,

56 5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on euroa. 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2015 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on edelleen liian suuri. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa tulee edelleen jatkaa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2014 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,32 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien määrän tulee kuitenkin olla euroa vuonna Kiinteistö- ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2015 päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat lisääntymään. Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Kirkot Sippolan kirkossa tehdään julkisivujen korjaustöitä. Elimäen kirkkoon asennetaan Kymintehtaan seurakuntatalon digitaaliurut. Jaalan kirkon maalämpötyöt saatetaan loppuun ja aloitetaan kirkon penkkien korjausmaalaukset. Kouvolan Keskuskirkon ulkovalaistus uusitaan ja kirkon ja aidan teräsosille tehdään huoltomaalaus. Kuusankosken pääkirkon lämmi- 54

57 tysjärjestelmän automaatiolle tehdään päivitys / uusinta. Voikkaan kirkon julkisivujen puuja teräsosille tehdään huoltomaalaus. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon lämmityskattila, sadevesijärjestelmä ja osa kasvillisuutta uusitaan. Myllykosken seurakuntatalon jatkotoimenpiteitä selvitetään. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin ilmanvaihto peruskorjataan. Sarkolan seurakuntatalon piha-aita uusitaan metallirakenteiseksi. Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön uuni uusitaan ja osa seurakuntatalon ikkunoista sekä ulko-ovista uusitaan. Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapinnoite ja astianpesukone uusitaan. Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksen päärakennuksen salaojitus uusitaan. Pytynlahden kesäkodin jätevedenpuhdistamon imeytyskenttä uusitaan. Hautausmaiden rakennukset Karhunkankaan ja Hirvelän siunauskappeleihin uusitaan digitaaliurut. Karhunkankaan huoltorakennuksen julkisivuille tehdään huoltomaalaus ja rakennukseen tehdään lisälämmöneristystä. Hirvelän siunauskappelista aloitetaan kolmen samanlaisen kylmiön peruskorjauksen suunnittelu. Elimäen hautausmaan nykyistä varastorakennusta laajennetaan. Lepolan siunauskappelin harkkoseinien korjaussuunnittelu aloitetaan. Rakennuskunnossapito, yhteiset Yllättäviä irtokalustehankintoja joudutaan tekemään tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Erityisammattimiesten pakettiauto vaihdetaan. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita sekä yhteyksiä päivitetään ja lisätään kaukovalvontaan. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on tarpeita konekannan uusimiseen ja tuhkahautausvaihtoehtojen mukaisten alueiden rakentamiseen eri hautausmaille. Koneiden vaihtoväli on liian pitkä, joten rikkoutumisriski on suuri ja korjauskulut myös. Muistolehtojen ja uurnahautaosastojen rakentaminenkin siirtyy eteenpäin rahoituksen puuttumisen vuoksi. Anjalankoskella joudutaan vaihtamaan vanhoja puutarhatraktoreita käytettyihin monitoimikoneisiin. Lisäksi myydään / vaihdetaan käyttöömme liian iso traktori Kuusankoskelta pienempään traktoriin ja traktori monitoimikoneeseen. Valkealan traktorikaivuri myydään / vaihdetaan kooltaan sopivammaksi koneeksi. Hautausmaiden kasteluverkostojen korjaamista ja uusimista jatketaan Muhniemen hautausmaalla. Välikankaan hautausmaalle rakennetaan uusi hautarivi palkkeineen. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmiä parannetaan ympäristödiplomin vaatimusten mukaiseksi. Investointitaulukoissa ovat alkuperäissuunnitelmista muuttuneet kustannusarviot merkitty kursiivilla. 55

58 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmä U-joen kyläkirkon ulkop. huoltomaalaus Sipp. kirkon julkisivujen korjaustyöt Anjalan kirkon kameravalvonta Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus Anjalan tapulin katon tervaus Ink. kirkon eteistilojen ja sakastin huoltomaalaus Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Ink.kirkon torni ja ulko-ov.puuos Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Sippolan kirkon urkujen korjaus Sipp. kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen Reginakapp. kylmätilajärjestelyt Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen Reginakapp. digitaaliurkujen uusiminen Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim Välikankaan kappelin vesikatteen uusiminen Välik. kapp. kylmiön pk. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Välik.kappelin digitaaliurkujen uusiminen Välik.kappelin ikkunoiden uusiminen lämpöelementeiksi Välik.huoltorak. ulkos.maal Hirvelän kappelin vesikatteen uusiminen Hirvelän kappelin digitaaliurkujen uusiminen Anjalan srk.talon kellarin vesieristys Sippolan srk.talon uusi vesijohto Anjalan srk.talon sisäp. huoltom, yhd. seuraavaan Anjalan srk.talon ulko- ja sisäp. huoltomaalaus Ink. srk.talon vesikatteen ja ikkunoiden huoltomaalaus Elomaan talon vesikattoremontti Inkeroisten srk.talo maakaasuun Ink. srk.talon vesikatteen huoltom yhd. hankkeeseen Ink. srk.talon lämm. säätölaitteid Ink.srk.talon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen Ink. srk.talon lämmityskattilan uusiminen Ink. srk.talon eteisaulan vesikatt Myll. srk.talon peruskorjaus Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärjestelmän uusiminen Sipp. srk.talo maalämpöön Sipp. srk.talon sisäp. maalaus ja keittiön peruskorjaus Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen Elomaan homekorjaukset Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus Karhunkankaan uusi konevarasto Muhniemen korvaava huoltorakennus Karhunk. kylmiön pk ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus ja lisälämmöneristys Välik. vanha ruumishuone varastoksi Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus Hirvelän kylmiön pk ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Akosken uusi muistolehto Muhniemen palkit Karhunkaan palkit Hirvelän palkit/uusi hautarivi Hirvelän kastelujärjestelmän rak./uusim Välik. kastelujärjestelmän rak./uusim Välik. palkit/uusi hautarivi (2014->2015) Anjala-varastokontti ja kuivavessa Muhniemen muistolehto Muhniemen uurnasukuhauta-alue Muhniemen kasteluvesiputkisto Karhunkankaan muistolehto Karhunk. uurnasukuhauta-alue Karhunk kasteluvesiputkiston uusiminen Karhunk. palkit/uusi hautarivi Välik uurnasukuhauta-alue Hirvelän muistolehto Hirvelän verkkoaidan uusiminen ja korjaus Akosken htoimen pakettiauto Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Akosken keräävä ajoleikkuri Ak traktorien vaihto monitoimikoneisiin (2 hanketta) Akosken keräävät ajoleikkurit (2 hanketta) Vesiosuuskunnat ANJALANKOSKI YHTEENSÄ

59 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulko Korian kirkon keittiön pk Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaalaus Elimäen kirkko kameravalvontaan Elimäen kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Elimäen kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus Elimäen kirkon salin ja takatilan seinien puhdistus Elimäen kirkkoon Kymintehtaan srk.t:n urut Korian kirkon LVI-remontti Korian kirkon äänentoistol. uusimi Korian kirkon piha-aidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen Elimäen srk.salin ilmanvaihdon pk Elimäen srk.keskuksen pimennysverhojen uusim Elim. takkah:n lisälämmitys IV-jär Elim. srk.keskus salin äänentoisto Elimäen srk.keskuksen salin huoltomaalaus ja kattojen huoltolakkaus Elimäen hmaan uusi varasto ks. seuraava Elimäen hmaan varaston laajennus Elimäen kappelin ilmalämpöpumppu Elimäen muisto-/uurnalehto Elimäen uurnasukuhautaosasto Hautapalkkien oikaisu Korian muistolehto ja uurhahautaos Elimäen keräävä ajoleikkuri Elimäen pieni monitoimikone Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen TOLKKILA 2502 Tolkkilan tulotien sillan korjaus Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/m Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäksi Tolkkilan päärak. maalauskäsittely Tolkkilan uusi varasto Tolkkilan kivilattian hionta Tolkkilan buffet-vaunut 2 kpl ELIMÄKI YHTEENSÄ KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsosien huoltomaalaus ja elementtisaumojen ja peltisäleiden korjaus Keskuskirkon ulkop. käytävälaatoitusten uusiminen Keskuskirkon kameravalvonnan uusim Keskuskirkon paloilmoittimen uusin Keskuskirkon lattiamaton uusiminen n m Keskuskirkon valaistuksen uusinta (v.-15 ulko-) Keskuskirkon elementtisaumojen ym. ks. hanke Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon kirkkotekstiilit Keskuskirkon tuolien päällystys Käpylän kirkon sisäosien kost.vaur Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivujen huoltomaalaus Käpylän ulkoalueiden kunnostus Käpylän peltikaton huoltomaalaus ks. hanke Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus sisäpuoliset maalaustyöt Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurut Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen Lepolan kapp. harkkoseinien korj. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiika Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäy Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokke Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärjestelyt Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapintojen uusiminen Kla srk.keskus/lämmön talteenotto Kla srk.keskus/julkisivujen puuosien maalaus Kla srk.keskus/kylmäaineiden uusinta Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien maalaus

60 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke Srk-kesk.PANKin tilojen muutos Nuorisotalo,peruskorjaus Lehdokin parkettilattian uusiminen Lehdokin sisäp. huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusimi Rekolan keittiö-ja pintarem.; huoneisto myynnisssä Lepolan päätyovien lisäeristys Lepolan öljysäiliö Vanhan haut.m.uusi huoltorak Vanhan haut.m.huoltorak.vesikatteen Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus Lepolan varastorak.ulkoseinien huoltomaalaus Lepolan huoltorak.ulkoseinien maalaus Lepolan huoltorakennuksen keittiön kalusteiden uusiminen ja tilan huoltomaalaus Lepolan huoltor. käyttövesiv. aurinkoenergiaan Vanhan hmaan verkkoaitojen uusiminen Vanhan kompostialueen asfaltointi Vanhan tuhka-alueet Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis Vanhan muistol. nimikivien lisärak Vanhan uurnahautaos. lisärakent. (aloitt. siirtynyt) Lepolan muistolehto (oma suunn. ja rakentaminen) Vanhan ison monitoimik. vm.-01 vai Vanha hm: keräävän ajoleikkurin vaihto v Vanhan pienen monitoimik. vm.-87 v Vanhan hmaan haudankaivukoneen vai Lepolan maat.traktorin vaihto uudempaan käytettyyn Kouvolan vanhan pieni monitoimikone Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto Lepolan kuorma-auton vaihto pakett Lepolan pienen kiint.trakt. B1700 vaihto käytettyyn monitoimikoneeseen Lepolan pienen kiint.trakt. B2110 vaihto käytettyyn monitoimikoneeseen Kiinteistötoimisto/pakettiauto Tornionmäen parveke PUHJO 4500 Puhjo Männyn vesivahingon korjaus Puhjo Tammen ulkop. puuosien maalaus Puhjo LVI-automatiikan uusim. ja kaukovalvontaan liitt Puhjo keittiön lattian uusiminen ja seinien korjaus Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos Puhjo ala- ja ylätalojen ulko-osien huoltomaalaus Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen peruskorjaus pintaremontti ja kalusteet Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn peruskorjaus pintaremontti ja kalusteet Puhjo huoltorak.kelon routavaurion korjaus Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiverkoston uusim Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. uusim Puhjo Kelon huoltomaalaus Puhjo ylätalojen huoltomaalaus ks Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.m yhd. seuraavaan Puhjon rantasaunojen ulkop. huoltomaalaus Puhjon tulotien päällystys Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus Puhjon puuosien korj./huoltomaalaus Puhjon monitoimiuuni Puhjon tunneli astianpesukone Puhjon kokoontumistilan muutos Puhjo painekeittokaappi Puhjo auditorion penkit Puhjon käyttövesiputk. uusinta ja viemäröinnin kunnostus Puhjon yläpohj. ja IV-kanavien lisäeristys Puhjon salaojituksen uusinta KOUVOLA YHTEENSÄ

61 KUUSANKOSKI Kuusank. kirkon kellotornin rappaus Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus Ksnk kirkon pintavesien hallittu poisjohtaminen Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto Ksnk pääkirkon lämmitysjärj.päivitys/uusiminen Kuusank. kirkon penkkien pehmusteet ja äänieristys Voikkaan kirkon julkisivujen puu- ja teräsosien huoltomaalaus Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus Jaalan kirkon invaluiska, port.sau Jaalan kirkon kellarik. lattian betonointi Jaalan kirkon äänentoistojärj. (kaiutinjärjestelmän ja kaapeleiden) uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus/uusiminen Jaalan kirkkotekstiilien säilytystila Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus 42 kpl Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja porttien asennus Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion s Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän tilat Kuusank. srk.keskuksen pysäköintialueen asfaltointi Kuusank. srk.talon peruskorjaus Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoitus Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios huoltomaalaus Ksnk. hälytysjärjestelmien keskittäminen Kymintehtaan salaojitus Ksnk srk.keskuksen jätekatos Ksnk srk.keskuksen keittiön peruskorjaus Ksnk srk.keskuksen 1. krs käytävien huoltomaalaus Ksnk-srk.keskuksen vesikatteen uusiminen Ksnk srk.keskuksen elementtisaumojen Ksnk srk.keskuksen keittiön uunin uusiminen Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien Ksnk srk-talon pihan pinnan muotoilu Ksnk srk.talon ulko-ovi alumiinioveksi Ksnk srk.talon ikkunoiden ja ulko-oven uusiminen Ksnk srk.talon parvekkeiden korj Kymintehtaan srkt ulkop puuosien maalaus Kyminteht.srk.talon takap. asfaltoinnin korjaus Kyminteht. srk.talon ilmastoinnin korjaus/myynnissä Tähteen ulkoseinien ja vesikatteen huoltomaalaus Jaalan pappilan ulko-osien korjausmaalaus Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen Jaalan navetan nuorisotilan korjaus Jaalan navetan ulkomaalaus Ksnk srk.keskus/pysäköintialueen laajennus Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. huoltomaalaus Ksnk konehallin lämm.järj. muutos esim. ilmalämpöpumppu Ksnk uusi hm kappelin maalämpö Ksnk uusi hm: muistolehdon nimikivien lisärakentaminen Ksnk uusi hm: palkit/uusia arkkuhautarivejä Ksnk-maanvaihdossa saatu Keräävä ajoleikkuri KSNK Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto Ksnk New Holland maataloustr. vaihto monitoimikoneeksi Ksnk Case maataloustraktorin vaihto pienempään Ksnk pienen puutarhatr. vaihto monitoimikoneeksi Ksnk keräävän ajoleikkurin vaihto JAALAN KESÄKOTI (myyty 2013) 5501 Jaalan kesäkodin viemäröinti Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+latti PYTYNLAHTI 5510 Pytynlahden saunojen panelointi Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. huoltomaalaus Pytynl. päärakennuksen ulkop. huoltomaalaus Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus Pytynl. talojen eteläikkunoiden uusiminen Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskuntaan Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusiminen Osuuskuntien maksut KUUSANKOSKI YHTEENSÄ

62 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku Valkealan kirkon murtohälytysjärj Valkealan tapulin ulkop. puuosien Valkealan kirkon äänentoistolaitt Valkealan kirkon sisäp. huoltomaalaus ja kupolin pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen Valkealan kirkon ikkunoiden kunnostus Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusiminen Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärj Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uusiminen Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisäp. maalaus Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaalaus Mäntysaaren kappelin restaurointi Valkealan srk.keskuksen pk Valkealan srk.keskuksen pk:n jälkityöt Valkealan lastentalon pk:n jälkityöt Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt Valk.srk-keskus Kalevantien piha-alue Valkealan srk.keskuksen keittiön uuni Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikatteen uusiminen Valkealan lastentalon julkisivun pinnoituksen uusiminen Valkealan srk.keskuksen keittiön lattiapinnoitteen ja astianpesukoneen uusiminen Hukalan huoltorak. vesikatteen maalaus Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen Valkealan kirkkomaan kasteluvesiputkisto Hukalan pumpun ja kasteluvesiputkien rakentaminen/ uusiminen Valkealan hmaan pieni monitoimikone Traktorikaivurin vaihto Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto NIINIRANTA 6501 Niinirannan rantasaunan pukuh. lattian Niinirannan ulkop. huoltomalaus Niinirannan päärak. sisäos. huoltomaalaus (välioven karmit + käytävät) Niinirannan päärak. tuloilmakoje 1 uusiminen ja siirto 1. kerrokseen Niinirannan jätekatos Niinirannan sivurakennusten ulkop. huoltomaalaus (rantasauna, lasipalatsi, jyväkirkko) VALKEALA YHTEENSÄ MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Langattomien mikrof. uusiminen Pakettiauton vaihto Henkilönostin Jätehuollon uudistaminen hmailla ympäristödiplomin tasoon Perhelehtien digitointi Atk-hankinnat Atk-hankinnat Lukitusturvallisuus Valaistusjärjestelmien muutos energiaa säästäviksi Kiinteistörekisteriohjelma tot , sis. seur Yllättävät korjausinvestoinnit (budj.) Rakennusautomaatiojärj INVESTOINNIT YHTEENSÄ

63 6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot. Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve. Vuosikate riittää kattamaan suunnitellut investoinnit talousarviovuonna Tulevien vuosien verotulot, Kymenlaakson talousnäkymät ja kiinteistöstrategian toimenpiteet vaikuttavat suuresti rahoituksen riittävyyteen. Yleinen talouden tila on epävarma. Rahoitusosa 2015 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. luvut TP-13 TA Rahoituslaskelma Vuosikate ,9 22, Investoinnit ,4 11, Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0 116, Toiminnan ja investointien nettorahavirta ,4 48, Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos ,3 103, Rahavarat ,0 14, Rahavarat ,3 7, Rahavarojen muutos (tarkiste) ,3 103,

64 7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP -13 TA Yleishallinto Sisäiset tuotot ,1 6, TOIMINTATUOTOT ,1 6, Palvelujen ostot (sisäinen) ,3 2, Vuokrat (sisäinen) ,9 10, TOIMINTAKULUT ,3 5, TOIMINTAKATE ,4 4, Sisäiset korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,4 4, Sisäiset vyörytystuotot ,9-1, Sisäiset vyörytyskulut ,8 3, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,7-1, TILIKAUDEN TULOS ,9-2, Seurakuntatyö Sisäiset tuotot , TOIMINTATUOTOT , Palvelujen ostot (sisäinen) ,1 3, Vuokrat (sisäinen) ,1-3, TOIMINTAKULUT ,8-2, TOIMINTAKATE ,8-2, Sisäiset korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,8-2, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot ,7-8, Sisäiset vyörytyskulut ,5 2, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,3 4, TILIKAUDEN TULOS ,2-0, Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot (sisäinen) ,1 0, Vuokrat (sisäinen) ,5 29, TOIMINTAKULUT ,8 23, TOIMINTAKATE ,6 23, Sisäiset korkokulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE ,6 23, Sisäiset vyörytyskulut ,3 7, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,3 7, TILIKAUDEN TULOS ,0 10,

65 Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP -13 TA Hautaustoimi Sisäiset tuotot ,7-4, Vuokratulot (sisäinen) ,1-2, TOIMINTATUOTOT ,5-3, Palvelujen ostot (sisäinen) ,8-38, Vuokrat (sisäinen) ,4-24, TOIMINTAKULUT ,5-26, TOIMINTAKATE ,5-80, Sisäiset korkokulut ,6 16, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,6 16, VUOSIKATE ,1-46, Sisäiset vyörytyskulut ,7 8, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,7 8, TILIKAUDEN TULOS ,8 4, Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot ,7-0, Vuokratulot (sisäinen) ,7-2, TOIMINTATUOTOT ,1-2, Luontoisedut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot (sisäinen) ,8-12, Vuokrat (sisäinen) , TOIMINTAKULUT ,3 6, TOIMINTAKATE , Sisäiset korkokulut ,4 4, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,4 4, VUOSIKATE ,3-2, Sisäiset vyörytystuotot ,4-9, Sisäiset vyörytyskulut ,5-8, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2 26, TILIKAUDEN TULOS ,3-2, Rahoitus Sisäiset korkotuotot ,6 4, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,6 4, VUOSIKATE ,6 4, Sisäiset vyörytystuotot ,4 15, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,4 15, TILIKAUDEN TULOS ,2 14, Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot , Vuokratulot (sisäinen) ,6-2, TOIMINTATUOTOT ,8-1, Luontoisedut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot (sisäinen) ,6 1, Vuokrat (sisäinen) ,6-2, TOIMINTAKULUT ,8-1, TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot ,6 4, Sisäiset korkokulut ,6 4, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot ,7 0, Sisäiset vyörytyskulut ,7 0, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

66 8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HH-rahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ym Hallintopalvelut Tarkastustoimi Monistamot Henkilöstöpalvelut Työhyvinvointi Taloushallinto Tietohallinto IT-alue Keskusrekisteri Toimitusvarausten teko Muu yleishallinto Seurakuntatyö Yleinen srk.työ - yhteiset Jumalanpalveluselämä - Akoski Hautaan siunaaminen - Akoski Muut kirkoll. toimitukset - Ak Evankelioiminen - Akoski Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Akosk Musiikkityö - Akoski Päiväkerhotyö - Akoski Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Akoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Akoski Partiotyö - Akoski Rippikoulutyö - Akoski Nuorisotyö - Akoski Erityisnuorisotyö - Akoski Muu lapsi- ja nuorisotyö - Ako Diakoniatyö - Akoski Sairaalasielunhoito - Akoski Päihde- ja kriminaalityö - Akoski Sielunhoito - Akoski Lähetystyö - Akoski Ystävyysseurakuntatyö - Akoski Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Akoski Muut paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Akoski Jumalanpalveluselämä - Elimäki Hautaan siunaaminen - Elimäki Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Elimäki Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Elimä Musiikkityö - Elimäki Päiväkerhotyö - Elimäki Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Elimäki Varhaisnuorisotyö - Elimäki Partiotyö - Elimäki Rippikoulutyö - Elimäki Nuorisotyö - Elimäki Diakoniatyö - Elimäki Sielunhoito - Elimäki Lähetystyö - Elimäki Ystävyysseurakuntatyö - Elimäki Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Elimäki Muut yleishallinnolliset menot Muu seurakuntatyö - Elimäki Jumalanpalveluselämä - Kouvola Hautaan siunaaminen - Kouvola Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Kouvola Evankelioiminen - Kouvola Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Kouvo Musiikkityö - Kouvola Päiväkerhotyö - Kouvola Perhekerho- ja perhetyö - Kouv Pyhäkoulutyö - Kouvola Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Kouvola Partiotyö - Kouvola Rippikoulutyö - Kouvola Nuorisotyö - Kouvola Koulu- ja oppilaitostyö - Kouv Diakoniatyö - Kouvola Ystävän kammari - Kouvola Lähetystyö - Kouvola Ystävyysseurakuntatyö - Kouvol Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Kouvola Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö - Kouvola Jumalanpalveluselämä - Kkoski Hautaan siunaaminen - Kkoski Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Kkoski Evankelioiminen -Kkoski Muut yleiset tilaisuudet - Kko Tiedotus - Kirkolliset - Kkosk Musiikki - Konsertit - Kkoski Musiikin varhaiskasvatus - Kkoski Päiväkerhotyö - Kkoski Perhekerho- ja perhetyö - Kkos Pyhäkoulutyö - Kkoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Kkoski Rippikoulutyö - Kkoski Nuorisotyö - Kkoski Diakonia - Kkoski Sielunhoito - Kkoski Lähetystyö - Kkoski Ystävyysseurakuntatyö - Kkoski Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö - Kkoski Seurakuntaneuvosto - Kkoski Muu paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Kkoski Jumalanpalveluselämä - Jaala Hautaan siunaaminen - Jaala Muut toimitukset - Jaala Aikuistyö - Jaala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Jaala Musiikkityö - Jaala Päiväkerhotyö - Jaala Perhekerho- ja perhetyö - Jaala Koululaisten päivätoiminta - J Varhaisnuorisotyö - Jaala Partiotyö - Jaala Rippikoulutyö - Jaala Nuorisotyö - Jaala Diakonia - Jaala Sielunhoito - Jaala Lähetystyö - Jaala Kappelineuvosto - Jaala Muu seurakuntatyö - Jaala Musiikki - Kuusaa Musiikki - Voikkaa Jumalanpalveluselämä - Valkeala Hautaan siunaaminen - Valkeala Muut toimitukset - Valkeala Aikuistyö - Valkeala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Valkeala Musiikkityö - Valkeala Päiväkerhotyö - Valkeala

67 26032 Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Valkeala Varhaisnuorisotyö - Valkeala Partiotyö - Valkeala Rippikoulutyö - Valkeala Nuorisotyö - Valkeala Erityisnuorisotyö - Valkeala Muu lapsi- ja nuorisotyö - Val Diakoniatyö - Valkeala Lähetystyö - Valkeala Ystävyysseurakuntatyö - Valkeala Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Valkeala Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt (siunauskappelit kiinteistötoimessa) Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset Karhunkankaan hautausmaarakennukset Välikankaan hautausmaarakennukset Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset Elimäen hautausmaarakennukset Korian hautausmaarakennukset Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset Lepolan hautausmaarakennukset Jaalan hautausmaarakennukset Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset Hukalan hautausmaarakennukset Tuohikotin hautausmaarakennukset Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Karhunkankaan hautausmaa-alueet Välikankaan hautausmaa-alueet Hirvelän ja Sippolan hautausmaa-alueet Sankarihauta-alueet - Akoski Elimäen hautausmaa-alueet Korian hautausmaa-alueet Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa Kouvolan vanhan hautausmaa-alueet Lepolan hautausmaa-alueet Jaalan hautausmaa-alueet/uusi ja vanha Kuusankosken uuden hautausmaa-alueet Kuusankosken vanhan hautausmaa-alueet Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet Tuohikotin hautausmaa-alueet Mäntysaaren hautausmaa-alueet Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi Hautaaminen - Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Hautaaminen - Karhunkangas Hautaaminen - Välikangas Hautaaminen - Hirvelä ja Sippola Hautaaminen - Elimäki Hautaaminen - Koria Hautaaminen - Elimäen uurnalehto Hautaaminen - Kouvolan vanha Hautaaminen - Lepola Hautaaminen - Jaalan hautausmaat Hautaaminen - Kuusankosken uusi Hautaaminen - Kuusankosken vanha Hautaaminen - Hukala ja Valkealan kirkkomaa Hautaaminen - Tuohikotti Hautaaminen Mäntysaari Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto Keittiötoimi yhteiset Keittiötoimi Anjalankoski Keittiötoimi Elimäki Keittiötoimi Kouvola Keittiötoimi Kuusankoski Keittiötoimi Valkeala Anjalan kirkko Inkeroisten kirkko Myllykosken kirkko Sippolan kirkko Ummeljoen kyläkirkko Elimäen kirkko Korian kirkko Kouvolan keskuskirkko Käpylän kirkko Jaalan kirkko Kuusankosken kirkko Voikkaan kirkko Valkealan kirkko Tirvan kirkko Tuohikotin kirkko Voikosken kirkko Reginakappeli - Muhniemi Karhunkankaan siunauskappeli Välikankaan siunauskappeli Hirvelän siunauskappeli Elimäen siunauskappeli Korian siunauskappeli Kouvolan vanha siunauskappeli Lepolan siunauskappeli Kuusankosken siunauskappeli Mäntysaaren siunauskappeli Anjalan seurakuntatalo Inkeroisten seurakuntatalo Myllykosken seurakuntatalo Sippolan seurakuntatalo Kaipiainen - Elomaan talo Elimäen seurakuntakeskus Kouvolan seurakuntakeskus Sarkolan seurakuntakoti Koiviston talo (ent. Nuorisotalo) Mielakan seurakuntakoti Jaalan pappila Kuusankosken seurakuntakeskus Kymintehtaan seurakuntatalo Tähteen seurakuntakoti Markankylän seurakuntakoti Kuusankosken seurakuntatalo - Valtakatu Valkealan seurakuntakeskus Valkealan lastentalo Valkealan nuortentalo Ahoristi Tolkkilan kartano Puhjonrannan kurssikeskus Pytynlahden kesäkoti Niinirannan toimintakeskus As. Oy Jaalanharju Lehdokin seurakuntakoti Kouvolan muut kerhohuoneistot Myllykosken vuokrahuoneistot Eskolanmäen vuokrahuoneisto Sippolan kotiseutumuseo (ei määrärahoja) Maa- ja metsätalous Muu kiinteistötoimi Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa Verotus Muu rahoitus Investointiosa Anjalankosken uudet hautausmaarakennukset Elimäen uudet hautausmaarakennukset Kouvolan uudet hautausmaarakennukset Kuusankosken - Jaalan uudet hautausmaarakennukset Valkealan uudet hautausmaarakennukset Siunauskappeleiden korjaukset Anjalankosken kirkkojen korjaukset Elimäen kirkkojen korjaukset Kouvolan kirkkojen korjaukset Kuusankosken - Jaalan kirkkojen k Valkealan kirkkojen korjaukset Anjalankosken srk.talojen korj

68 71320 Elimäen srk.talojen korjaukset Kouvolan srk.talojen korjaukse Kuusankosken - Jaalan srk.talo Valkealan srk.talojen korjaukset Elimäen leirikeskusten korjaukset Kouvolan leirikeskusten korjaukset Kuusank. - Jaalan leirikesk. korjaukset Valkealan leirikeskusten korjauikset Akosken hautausmaarakennusten Elimäen hautausmaarakennusten Kouvolan hautausmaarakennusten Kuusank. - Jaalan hautausmaara Valkealan hautausmaarakennuste Akosken kiinteiden ulkorak. korj Elimäen kiinteiden ulkorak. korj Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj Valkealan kiinteiden ulkorak. korj Akosken muiden rakennusten korj Elimäen muiden rakennusten korj Kouvolan muiden rakennusten korj Kuusank. muiden rakennusten korj Valkealan muiden rakennusten korj Anjalankosken maanhankinnat Elimäen maanhankinnat Kouvolan maanhankinnat Kuusankosken maanhankinnat Valkealan maanhankinnat Anjalankosken maa- ja vesirakenteet Elimäen maa- ja vesirakenteet Kouvolan maa- ja vesirakenteet Kuusankosken maa- ja vesirakenteet Valkealan maa- ja vesirakenteet Urut Akosken muut kiinteät rakenteet Elimäen muut kiinteät rakenteet Kouvolan muut kiinteät rakenteet Kuusank muut kiinteät rakenteet Valkealan muut kiinteät rakenteet Kuljetusvälineet Atk-laitteistot ja -ohjelmisto Muut koneet ja kalusto Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Muut aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet Hautausmaiden uusi maapohja Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Siunauskappeleiden kalusto ymv Siunauskappeleiden urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimen päällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman optimointi varmoihin ja helppohoitoisiin lajikkeisiin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöarvot huomioidaan hoitotyössä. 3. Ainaishoitojen pääomien riittävyys selvitetään yhteistyössä sijoituksista vastaavan talouspalveluyksikön kanssa. 4. Ainaishoidot irtisanotaan mikäli talouspalveluiden selvityksessä osoittautuu, että pääomat ovat käytetyt loppuun. 66

69 Hautainhoitorahasto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -13 TA Hautojen hoito Maksutuotot ,7 1, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT ,2 1, Palkat ja palkkiot ,2 2, Henkilösivukulut ,0 4, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,5 2, Palvelujen ostot ,4 16, Vuokrat ,4 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-1, TOIMINTAKULUT ,2 2, TOIMINTAKATE ,2 5, VUOSIKATE ,2 5, Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot ,4 3, TOIMINTATUOTOT ,4 3, Palvelujen ostot , Vuokrat ,9 3, TOIMINTAKULUT ,4 3, TOIMINTAKATE ,3 3, Korkotuotot ,4-54, Muut rahoitustuotot ,7 144, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 100, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 124, VUOSIKATE ,7 113, Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot ,7 1, Vuokratuotot ,4 3, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT ,2 1, Palkat ja palkkiot ,2 2, Henkilösivukulut ,0 4, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,5 2, Palvelujen ostot ,7 15, Vuokrat ,1 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-1, TOIMINTAKULUT ,2 2, TOIMINTAKATE ,5 5, Korkotuotot ,4-54, Muut rahoitustuotot ,7 144, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 100, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 124, VUOSIKATE ,0-20, TILIKAUDEN TULOS ,0-20, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0-20,

70 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta talousarvio HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja Hallintosihteeri 0,5 0,5 0, Henkilöstösihteeri Toimistosihteeri 5 4,5 4, ,5 6, ,5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Taloussihteeri Kirjanpitäjä Toimistosihteeri 4 4 3, Hankinta-asiamies 0, , ,5 6,5 6,5 KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 0,5 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäasiantuntija Sovellusneuvoja It-asiantuntija Mikrotukihenkilö KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri Toimistosihteeri 7,5 8,5 7,5 7,5 6,5 6,5 8,5 9,5 8,5 8,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET Toimistosihteeri 11,5 3 2, MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja Vastaanottosihteeri Kirkkopäiväsihteeri 0 0 0,5 0, ,5 0,

71 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta ANJALANKOSKI talousarvio Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri ,5 24,5 ELIMÄKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori 1,5 1, Diakonian viranhaltija Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri 0, Lastenohjaaja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) , ,5 11,5 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakoniatyön johtaja Diakonian viranhaltija Lapsityön johtaja Nuorisotyönjohtaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Iltap.kerhon ryhmäavustaja, laskutus kaupungilta Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) Toimistosihteeri

72 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta KUUSANKOSKI JA JAALA talousarvio Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Johtava diakonian viranhaltija Diakonian viranhaltija 5 4, Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Vastaava lastenohjaaja Lastenohjaaja Toimistosihteeri , , , VALKEALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö Tiedottaja 2 2, , PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja Perheneuvoja Vastaanottosihteeri SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori Sairaalapastori KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 70

73 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta HAUTAUSTOIMI talousarvio Hautaustoimen päällikkö Toimistosihteeri Toimistopuutarhuri (projektityö) ,5 0,5 0,5 Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhuri 3, Työnjohtaja Hautausmaanhoitaja Erityisammattimies 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 Erityisammattimies oppisopimuksella ,5 0 0 Laitosmies-vahtimestari Hautausmaantyöntekijä Kiinteistötyöntekijä , ,5 16, KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Laitosmestari Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 1 0, Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö Toimistosihteeri Kurssisihteeri Emäntä Seurakuntaemäntä Keittäjä Ravitsemustyöntekijä Ylivahtimestari Suntiot ,5 4,5 Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari 9, ,5 8,5 8,5 Seurakuntamestari oppisopimuksella 1 0, Vahtimestari ,5 12,5 12,5 Vahtimestari oppisopimuksella Erityisammattimies 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Kiinteistötyöntekijä ,5 59, , Henkilöstö yhteensä ,5 257,5 246,

74 Talousarvion henkilökuntaliite Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 1 Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteeri 3 1 Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % TARKASTUSTOIMI Luottamushenkilöpalkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 0,5 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteeri 2 2 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 4, Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 0, Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 It-asiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 %

75 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 2,5 5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 3, Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % TOIMITUSVARAUSTEN TEKO Toimistosihteeri 1 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % MUU YLEISHALLINTO Kirkkopäiväsihteeri 0,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 0, Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ

76 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 1 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 Lastenohjaaja 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 15,5 10, ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3,

77 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lastenohjaaja 16 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Iltap.kerhon ryhmäavust., laskutus kaupungilta 2 Toimistosihteeri 4 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (2 virkaa) Diakoniatyön kesätyöntek. (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset, määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 6 Toimistosihteeri 1,5 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (3 virkaa) Leirimuusikko (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 21,

78 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Äitiys- ja vanhemp.lomansijaiset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12,5 7, PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 80,5 51,

79 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro YHTEISET TYÖALAT Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1 1 Viestinnän harjoittelijan toimi 1 kk Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot 450 Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0, PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9 1,

80 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro HAUTAUSTOIMI Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tuntipalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0,5 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 2 1 Työnjohtaja 1 Erityisammattimies 5,5 Erityisammattimies oppisopimuksella 0,5 Laitosmies-vahtimestari 1 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 5 11, Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 97 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). 78

81 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro KIINTEISTÖTOIMI Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % KIRKOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 %

82 Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tuntipalkat Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 2 Ravitsemustyöntekijä 2 Ylivahtimestari 3 Suntiot 5 Laitosmies-vahtimestari 3 Seurakuntamestari 2,5 6 Vahtimestari 12,5 Erityisammattimies 2,5 Palkat ja palkkiot Luontoisedut Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9, Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 7, siistijä/talousapulaisia 8, kesävahtimestari (sisältyvät summiin) 80

83 HENKILÖSTÖMENOARVIO Pääluokat Henk.menot ,6 % Henk.menot % Henk.menot ,5 % Yleishallinto Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2015 Pääluokat Virka Työs. Palkat 2015 Sivukulut Henk.menot kpl kpl 1,6 % 33,49 % TA 2015 Yleishallinto Anjalankosken seurakunta 15,5 10, Elimäen seurakunta 8 3, Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 21, Valkealan seurakunta 12,5 7, Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 9 1, Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 5 11, Kiinteistötoimi 9, Henkilöstömenot yhteensä

84 8.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Anjalankoski, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Muu seurakuntatyö 93 6 % Palvelu ja sielunh % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 29 2 % Lapsi- ja nuorisotyö % Musiikki 75 5 %

85 Elimäki, vastuukatteet tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 55 7 % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö 50 7 % Lapsi- ja nuorisotyö % Yleinen seurakuntatyö % Musiikki 62 8 % Tiedotus ja viestintä 11 1 % Elimäki, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 39 5 % Muu seurakuntatyö 51 7 % Palvelu ja sielunh % Yleinen seurakuntatyö % Lapsi- ja nuorisotyö % Tiedotus ja viestintä 12 2 % Musiikki 60 8 %

86 Kouvola, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Muu seurakuntatyö 96 4 % Palvelu ja sielunh % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 92 3 % Lapsi- ja nuorisotyö % Kouvola, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö Lähetys- ja kans.väl.työ % 8 % Palvelu ja sielunh % Yleinen seurakuntatyö % Lapsi- ja nuorisotyö % Tiedotus ja viestintä 17 1 % Musiikki 89 3 %

87 Kuusankoski, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki % Lapsi- ja nuorisotyö % Kuusankoski, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö % Lapsi- ja nuorisotyö % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 18 1 % Musiikki %

88 Valkeala, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 98 9 % Palvelu ja sielunh % Muu seurakuntatyö 64 6 % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 37 3 % Lapsi- ja nuorisotyö % Musiikki 31 3 % Valkeala, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö Lähetys- ja kans.väl.työ % 9 % Palvelu ja sielunh % Lapsi- ja nuorisotyö % Yleinen seurakuntatyö % Tiedotus ja viestintä 36 3 % Musiikki 32 3 %

89 8.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin VERTAILUTIETOJA / VERTAILURYHMÄ 15 (ryhmässä 19 seurakuntataloutta, suurin Espoo, pienin Kokkola) Koko kirkko 2013 Vertailuryhmä 15 keskim. Kouvolan srky. Kuopion srky. Lahden srky. Lappeenrannan srky. Porin srky. Kotka- Kymin srky. Vuoden 2013 toteutuneet luvut vertailur. 14 Yleiset taloustiedot keskim. keskim. Väkiluku Tuloveroprosentti hinta ,35 1,25 1,60 1,50 1,50 1,35 1,50 1,50 Tuloslaskelma Kirkollisveron tuotto / väkiluku Toimintakate / väkiluku Henkilöstökulut / väkiluku Henkilöstökulut % toimintakuluista 60,8 61,0 68,3 60,0 63,6 64,7 69,0 65,4 Tehtäväalueiden työalakatteet Hallinto (Pl 1) Hallinto yhteensä, ulk. toimintakate / väkiluku Seurakunnallinen toiminta (pääluokat 2 ja 3 yhteensä) yhteensä Ulkoinen toimintakate (nettomenot) yht. / väkiluku Hautaustoimi (Pl 4) Hautaustoimi yht. toimintakate / väkiluku Toimintakulut / haudattujen määrä Toimintatuotot / haudattujen määrä Toimintakate / haudattujen määrä Uurnahautausten osuus % kaikista hautauksista 44,7 56,7 47,4 41,0 74,6 34,3 67,7 73,8 Kiinteistötoimi (Pl 5) Kiinteistöhallinto, toimintakulut (ja -kate) / väkiluku Kiinteistötoimi yhteensä toimintakate / väkiluku

90 - Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YKV vahvistanut 15.12.2011 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot... 3 2.3 Verotulot... 3 2.4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUSARVIO 2013 Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2015 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 YLEISPERUSTELUT... 2 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 2.2 Investointimenot...

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Ykv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Ykv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ykv 10.12.2015 liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 SISÄLLYS 1. YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 Taloudellinen kehitys... 4 1.2 Investoinnit... 6 1.3 Verotulot ja valtionrahoitus...

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.33 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma

Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sopeutustoimet Investointisuunnitelma Koulutus 17.1.2015 Talousjohtaja Kari J. Hietala TALOUDEN SOPEUTTAMINEN KJ 15: 1 Talouden tasapainovaatimus Strategia

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat:

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015. Lappeenrannan evankelisluterilaisten seurakuntien arvot ovat: USKOON JA VASTUUSEEN LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS VUOTEEN 2015 A. JOHDANTO Missio Lappeenrannan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 87 Ainali

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Tasekirja 1.1. 31.12.2011

Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Tasekirja 1.1. 31.12.2011 Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös Tasekirja 1.1. 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 2 (59) Sisällysluettelo 1. LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUS 2011... 3 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 1.12.2011 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Aika torstaina klo Puhjonrannan kurssikeskus

Aika torstaina klo Puhjonrannan kurssikeskus ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 11/2011 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 16.00 17.56 Paikka Puhjonrannan kurssikeskus Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 45 Ainali

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski.

Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2016 Aika ja paikka Ti 17.5.2016 klo 19 Kymin Huvila Ahlmannintie 1, 45700 Kuusankoski. Läsnä Aalto Kari Hannula Ulla Maija Heijala

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016 2020 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 1. Edellinen strategia on laadittu vuosille 2010 2015. 2. Strategian tarkoitus on innostuksen ja suunnan hakeminen seurakunnan toimintaan.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot