TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ykv:n käsittelyyn

2

3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku- ja pinta-alatietoja Määrärahojen jakoperusteet Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Kustannusten kohdentamisen periaatteet Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 69

4

5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Pahoitellen yleiskokous toteaa, että nuo kirkot ovat tosiasiassa vetäytyneet pois tunnustuksellisesta yhteydestä, joka on Luterilaisen maailmanliiton jäsenyyden perustana. Tästä syystä kokouksen on pakko ottaa mainituilta kirkoilta jäsenyys toistaiseksi pois. Budapestissä 1984 kokoontunut Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous erotti kaksi eteläafrikkalaista jäsenkirkkoaan, jotka olivat periaatteessa sanoutuneet irti rotuerottelusta, mutta haluisivat silti viettää jumalanpalveluksiaan ilman mustien läsnäoloa. Luterilainen kansainvälinen yhteisö katsoi tällaisen ilmentävän apartheid-ajattelua ja olevan ristiriidassa tunnustuksen kanssa. Uskoa tunnustetaan. Kirkon itseymmärrystä kutsutaan tunnustukseksi. Kirkon tunnustus on kiinteän muodon saanut ja yhteisesti hyväksytty ilmaus yhteisen uskon keskeisistä asioista. Tunnustus rakentaa yhteisöä, kun se kokoaa yhteen, näyttää yhteisen suunnan. Tunnustus viittaa Raamatun keskukseen eli evankeliumiin ja auttaa erottamaan olennaiset opit toisarvoisista mielipiteistä. Me Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnat olemme sitoutuneet Lutherin suureen oivallukseen. Hänen löytönsä syntisen vanhurskauttamisesta yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on ollut se helmi, jota me pidämme suurimpana aarteenamme. Syntisen vanhurskauttaminen ilman lain tekoja, vain yksin Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansioiden varassa on yhä edelleen uskomattoman suuri uutinen. Sen julistaminen on Kouvolan seurakuntayhtymän perustehtävä. Jos tämä puuttuu ja sotkeudumme median nostamiin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin, niin unohdamme sen miksi olemme kristillinen kirkko tai Kouvolan seurakuntayhtymä. Seurakuntiemme elämän ja kuoleman kysymys ei ole suinkaan talous ja kiinteistömassa vaan evankeliumi. Jos kadotamme sen, kadotamme sielumme. Kadotamme silloin itse asiassa oikeutuksen olla enää kristillinen kirkko. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Varmaa on se, että tulevina vuosina joudumme entistä enemmän miettimään sitä mihin keskitymme, mitkä ovat työmme painopisteet ja mitä voimme entistä enemmän tehdä yhdessä. Tämä vaatii kaikilta avoimuutta ja luottamusta etenkin yhtymän ja seurakuntien välillä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

6 2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme voimavaramme vuosina 2014 ja 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. 4

7 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille ,5% ja ,2 %. Yhtymän aikana bruttokansantuote on supistunut jo kahtena vuonna (v ,5 %, v ,8%). Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiin. Ohjauskorko ei ole ollut koskaan näin alhaalla. Inflaatio hidastui 0,7 prosenttiin eli alle puoleen EKP:n tavoitteesta. Työttömyys nousi ylimmilleen yhteisvaluutan aikana. Korkojen matalan tason ennakoidaan säilyvän vielä tulevina vuosina. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5% (koko maa 10,9%). Määrä on lisääntynyt 12,7 % edellisvuoteen verrattuna (ELY-keskus). Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa enemmän kuin Kaakkois-Suomen kunnissa keskimäärin, Kotkassa ja Imatralla vähemmän. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 311 seurakuntataloudesta 36 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna Vuosikatekeskiarvo oli 16 /jäsen vuonna 2012 (Kouvolan seurakuntayhtymä 17 /jäsen). Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63 prosentilla seurakuntatalouksista. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tulos vain vuonna Vuodelle 2013 ennustamme ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2014 talousarviossa ovat 2,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätöstä pienemmät. Kun luvut muutetaan vertailukelpoisiksi (ilman tilinpäätökseen sisältyviä jaksotuksia euroa), kasvavat henkilöstökulut 1 prosentin tilinpäätökseen verrattuna. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 68 %. Kymenlaakson talousnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Tulevien vuosien rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet ovat Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos uusiutuvaa energiaa käyttäväksi ( v. 2014). Käpylän kirkon sisäilmakorjaukset ja kirkkosalin seinien maalaus ( v ), Kouvolan seurakuntakeskuksen lämmön talteenotto ( v. 2015), Puhjon kurssikeskuksen investoinnit ( v ), Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen ( v. 2016) ja Käpylän kirkon julkisivumaalaus ( v. 2017) Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2014 seurakunnittain: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Jaala ja Valkeala Muut investoinnit ovat Vuoden 2014 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan Suunnitelmavuosien investoinnit ovat ja Näin suuriin investointeihin yhtymällä ei ole varaa. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan tuottoa vuonna 2014 arvioitua enemmän, kun päätetyt kaupat saadaan toteutettua. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna

8 2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2013 kasvua 4,7 % ja vuodelle ,1 %. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot alittanevat arvion vuonna Vuodelle 2014 ennakoidaan laskua 0,3 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 243 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille ,55 %:iin, vuodelle ,3 %:iin ja vuosille ,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan vuonna ,9 % ja vuonna ,3%. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna Vuodelle 2014 ei ennusteta kasvua. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä, 7,3 % (Kouvolan kaupunki , -1,5 %). Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 762:lla, 1,1% (kaupunki -251, -0,3%). Yhtymän seurakunnissa 15-vuotta täyttävien määrä vuosina (tilanne ): (1999 syntyneet (2000 syntyneet) (2001 syntyneet) Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 6

9 2.5 Määrärahojen jakoperusteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin eri suuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Säästövelvoitteiden rakenteiden ymmärtämiseksi talouspalvelut laskee määrärahat erikseen henkilöstökulujen ja toiminnan määrärahoille. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 %) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät YKN osuus on täsmennetty vähintään 50 %:ksi. Sihteerien siirtyminen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51%. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 7

10 Vastuukatteet RAAMI TAE TAE Suunn. Suunn ) Anjalankosken srk Elimäen srk Kouvolan srk Kuusankosken srk. 2) Valkealan srk Yhteistyö SEURAKUNNAT Yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto 3) YHTYMÄ Kirkkopäivät 3) Vaalit YHTEENSÄ Seurakunnat 51,1 % 51,6 % 51,6 % 52,1 % 52,3 % Yhtymä 48,9 % 48,4 % 48,4 % 47,9 % 47,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1) Vainajien säilytystilojen kustannusten ( ) siirto kiinteistötoimen siunauskappeleista hautaustoimen pääluokkaan 2) Talousarviovuodelle 2014 lisätty Jaalan kesäkodin vuokra ) Kirkkopäivät sisältyy raamissa hallinnon vastuukatteeseen 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvos- 8

11 toa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (valtuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut sekä kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. Sisäiset sitovat toimintakulut Leirikeskusten käyttö ja sisäiset tarjoilukulut (#3903 Keittiön tarjoilutulot, #4482 tarjoilumenot) laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut Kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina (#4595) kiinteistöjen omilta tehtäväalueilta tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa niitä käyttäneille tehtäväalueille. Sitä ennen vyörytetään kiinteistöhallinnon, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen nettomenot kiinteistöjen tehtäväalueille. Vyörytysten ja vuokrakirjausten jälkeen kiinteistötoimeen jää menoja metsätalouteen ja sijoituskiinteistöille. Sijoituskiinteistöjä on Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokrattu osuus asuntosiivestä. Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,549 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytyserät Vuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. 9

12 3.3 Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, että vuosilomasijaisia ei tarvita loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2014 on suunnitelmien mukaan yhteensä 256,5. Tilinpäätöksestä 2012 vähennystä on 19. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 59 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. 10

13 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta Hallintopalvelut 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 5,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 7,5 7 6,5 6,5 6,5 IT-aluekeskus (tietohallinto) Keskusrekisteri 6 8,5 9,5 8,5 7 7 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 17 13, ,5 2 Anjalankosken seurakunta 29, ,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 10, ,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta , Valkealan seurakunta Sairaalasielunhoito Viestintä ja tiedotus 3 3 3, Perheneuvonta Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 18 17, ,5 15,5 15,5 Kiinteistötoimi 60 60,5 59, Yhteensä ,5 256, ,5 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha ja yhteiset projektit (vuosina ), talousarvio- ja suunnitelmavuosina seurakuntien yhteinen isä-lapsi-leiri sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. Vuoden 2012 vertailutiedoissa (TP 2012) talousarviolaskelmissa sihteerit on sisällytetty seurakuntiin (ei yleishallintoon). Lisäksi perheneuvonnassa työskentelevä sihteeri on vertailutiedoissa 2012 Kouvolan seurakunnan luvuissa (ei perheneuvonnan). Määrärahajaot tehtiin tiukassa taloudellisessa ennustetilanteessa keväällä Tilinpäätösluvuista vähennettiin kirjanpidolliset lomapalkkavelkakirjaukset ja lisättiin seurakuntiin siirtyneet sihteerit, jotta saatiin selville ne eurot, millä seurakunnat ovat tulleet toimeen. Näihin lukuihin tehtiin määrärahalisäyksiä eniten sopeuttamisaikataulusta kärsiville Elimäelle ja Valkealalle sekä keskiarvomäärärahoissa olevalle Kouvolalle ja vähennykset jäsenmäärän mukaista sopeuttamista edellytettäville seurakunnille Anjalankoskelle ja Kuusankoskelle. 11

14 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-106, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7-37, VASTUUKATE ,5-89, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-89, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE ,3-90, Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-3, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 3, VASTUUKATE ,3-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,8-2, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,3-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-18, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 3, Laskennalliset erät ,2 3, TYÖALAKATE ,8 2,

15 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,5-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-23, VASTUUKATE ,8-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-11, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,3 8, Laskennalliset erät ,3 8, TYÖALAKATE ,2-5, Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,3-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-14, VASTUUKATE ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,8-1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,4 42, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,4-1, Laskennalliset erät ,4-1, TYÖALAKATE , Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 4, Muut toimintamenot ,5-6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3-8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,

16 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leiri Talousarviossa on varattu 1800 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavaa leiriä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 % prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 18 henkeä, joista seurakuntatyössä 12 (kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja 1 tstotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhlöä, suntio). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 14

17 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 johtokuntaa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Vuonna 2014 järjestetään seurakuntavaalit. Vaalivuoden aikana on hyvä pohtia yhdessä erityisesti johtokuntatyöskentelyä. Olisiko Kouvolan seurakunta muiden yhtymän seurakuntien tapaan valmis siirtymään työalojen vastuuryhmiin? Tämä ratkaisu voisi osaltaan tukea strategian mukaista yhteisöllisyyttä. 3. Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää Kirkkopäivät toukokuussa 2015, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus Kouvolan kaupungille ja Kouvolan seurakuntayhtymälle. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 15

18 Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2 kpl, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2014 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Muutokset vuosina Kuusaankosken seurakunnan nettomenojen sopeuttaminen on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti henkilöstökuluja vähentämällä. Tässä vaiheessa näitä muutoksia ei ole merkitty talousssuunnitelmaan Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2014 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 4½ lastenohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. 16

19 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,6-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-16, VASTUUKATE ,1-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset ,8 22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,7 0, Laskennalliset erät ,7 0, TYÖALAKATE ,1-3,

20 3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,8-7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-10, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-9, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,1-12, Laskennalliset erät ,1-12, TYÖALAKATE ,7-9, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,2-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-5, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-17, Laskennalliset erät ,2-17, TYÖALAKATE ,8-7,

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot