XXV Kuntotestauspäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XXV Kuntotestauspäivät"

Transkriptio

1 Voiko kansan kuntoa mitata? mitä mittarit kertovat? XXV Kuntotestauspäivät UKK instituutti Tampere Yhteistyössä: UKK instituutti ja Tampereen Urheilulääkäriasema 1

2 2

3 Kuntotestausvaliokunta Kuntotestausvaliokunta toimii Liikuntatieteellisen Seuran asiantuntijaelimenä, jonka Seuran hallitus nimeää vuosittain. Valiokunnan ja LTS:n yhteistyöllä luodaan uusia yhteistyömalleja eri toimijoiden välille sekä toimitaan alan aktiivisena mielipiteen muodostajana ja keskustelijana. Valiokunta toimii samalla myös vuosittaisten Kuntotestauspäivien suunnittelutyöryhmänä. Valiokunnan kokoonpano 2013 Juha Ahtiainen pj. LitT, valmennus ja testausopin yliassistentti Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologian laitos Piia Kaikkonen LitM, testauspäällikkö Tampereen Urheilulääkäriasema Jussi Mikkola LitM, urheilututkija Kilpa ja huippu urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä Juha Peltonen LitT, Liikuntafysiologi ja vanhempi tutkija Helsingin Urheilulääkäriasema ja Liikuntalääketieteen yksikkö, Kliininen laitos, Helsingin yliopisto Marjo Rinne TtT, tutkija Jonne Kamsula siht. LitM, koordinaattori Liikuntatieteellinen Seura 3

4 SISÄLLYS Keskiviikko KUNTOTESTAUKSEN HISTORIAA: VEEOOKAKSMAXIN TARINA... 5 Pekka Oja TERVEYSKUNNON TESTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN... 6 Jaana Suni TERVEYSKUNTOTESTIEN UUDET TUULET... 7 Marjo Rinne 6 minuutin kävelytesti Ari Mänttäri (alustus), Pauliina Husu ja Katriina Ojala (demo) Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä koulumaailmaan Sami Kalaja (alustus ja demo) Liikehallintakykytestaus: ketteryys, tasapaino ja liikkuvuus Marjo Rinne (alustus ja demo) Torstai MILLAISTA TIETOA FYYSISESTÄ AKTIIVISUUDESTA KIIHTYVYYSANTUREILLA SAADAAN? Henri Vähä Ypyä KOULUIKÄISTEN LIIKUNTA JA LIIKKUMATTOMUUS LIIKKUVA KOULU OHJELMASSA Tuija Tammelin LASTEN FYYSISEN AKTIIVISUUS KASIT LIIKKEELLE HANKKEESSA Minna Aittasalo LIIKETAITOJEN ARVIOINTI JA NIIDEN HARJOITTAMINEN NUORILLA LIIKUNNAN HARRASTAJILLA Kati Pasanen (luento ja demo) SUOMALAISTEN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUNTO Pauliina Husu KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ SUOMI MIES SEIKKAILEE Jarmo Heiskanen LIIKKUMATTOMUUDEN KUSTANNUKSET Tommi Vasankari 4

5 KUNTOTESTAUKSEN HISTORIAA: VEEOOKAKSMAXIN TARINA Tutkimusjohtaja (eläkkeellä), Ph.D., Pekka Oja Mikä yhdistää herra Claude Gordon Douglasin ( ) maksimihapenkulutukseen? Vastaus: Douglassäkki. Viime vuosisadan alussa tämä englantilainen fysiologi yhdessä opettajansa J.S.Haldenen kanssa kehitti tavan mitata ihmisen (ja eläimen) energiankulutusta. Tätä varten tarvittiin uloshengityksen määrän sekä hapen ja hiilidioksidin pitoisuuksien määritys. Douglas kehitti ilmatiiviin kaasusäkin hengitysilman keräämiseen ja Haldene analyysimenetelmän kaasupitoisuuksien määrittämiseen. Tämä työ loi tärkeän perustan työ ja liikuntafysiologisille tutkimuksille. Vuonna 1927 perustettiin USA:ssa Harvard Fatigue Laboratory, josta muodostui kuormitusfysiologisen tutkimuksen mekka. Laboratoriota johti D.B.Dill ja se toimi 1940 luvun lopulle saakka. Siellä pätevöityivät monet 1950 ja 60 luvun tunnetuimmat liikuntafysiologit, mm. Ancel Keys ja Henry Taylor. He perustivat sotien jälkeen oman Fysiologisen Hygienian Laboratorion Minnesotaan, jossa tehtiin uraauurtavaa tutkimusta hengitys ja verenkiertoelimistön, lämmönsäätelyn ja aineenvaihdunnan fysiologiasta. Mukana oli myös nuori tutkija Elsworth Buskirk ja tämä ryhmä julkaisi mm. klassisen tutkimuksen maksimaalisen hapenkulutuksen objektiivisesta määrityksestä. Buskirk siirtyi myöhemmin johtamaan liikuntafysiologian laboratoriota Pennsylvania State yliopistossa, jossa minulla oli mahdollisuus tehdä väitöskirjatyöni 1970 luvu alussa. Pohjois amerikkalaisen kehityksen rinnalla syntyi vahva skandinaavinen liikuntafysiologinen tutkimusperinne Erling Asmussenin, Marius Nielsenin ja Erik Hohwy Christensenin johdolla. Viimeksi mainittu oli ensimmäinen fysiologian professori Tukholman liikuntakorkeakoulussa ja hänen seuraajakseen tuli Per Olf Åstrand, joka yhdessä tulevan vaimonsa Irma Rhymingin kanssa julkaisi sittemmin maailmankuulun Åstrand Rhyming nomogrammin maksimihapenkulutuksen arviointiin submaksimaalisen polkupyöräergometritestin perusteella. Per Olof Åstrand perusti korkeakouluun nimeään kantavan kuormituslaboratorion, jossa tehdään edelleen kuormitusfysiologisia kokeita Douglassäkki menetelmällä. Tämän laboratorion kasvatteja ovat mm. Bengt Saltin ja Björn Ekblom. Tällä hetkellä laboratoriota johtaa Peter Schantz. Meitä on muitakin, jotka ovat kehitelleet maksimihapenkulutuksen arviointimenetelmiä. UKK instituutin 2 km kävelytesti on perusteellisen kehitystyön tulos. Raija Laukkasen väitöskirjatyö vuodelta 1993 sisälsi viisi osatutkimusta testin mittausominaisuuksista ja soveltuvuudesta väestömittauksiin. Testiä on jalkautettu instituutin toimesta kansallisen ja kansainvälisen testaajakoulutuksen avulla. Se on löytänyt myös paikkansa alan kansainvälisessä tutkimuksessa. Kirjallisuushaun perusteella testiä on tähän mennessä käytetty yhteensä 87:ssä tieteellisessä tutkimuksessa. Näistä on suomalaisia tutkimuksia runsas kolmannes ja loput muualta maailmasta. Maksimihapenkulutuksen suora mittaus tuottaa hengitys ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn kultaisen standardin. Siitä ja sen epäsuorista johdannaisista on muodostunut yksi liikunnan terveysvaikutusten tutkimuksen kulmakivistä. 5

6 TERVEYSKUNNON TESTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Erikoistutkija, TtT, Jaana Suni, UKK instituutti 6

7 TERVEYSKUNTOTESTIEN UUDET TUULET Tutkija, TtT, Marjo Rinne, UKK instituutti Kuntotestit ovat kehittyneet vuosikymmenten kuluessa monien eri toimijoiden ansiosta. Terveyskuntokäsitekin on ollut käytössä jo yli kaksivuosikymmentä. Terveyskuntokin on osa fyysistä kuntoa ja sen osaalueet ovat yhteydessä terveyden eri ulottuvuuksiin. Tiedot väestön ja sen erilaisten osaryhmien terveydestä ja toimintakyvystä ovat terveyspolitiikan tärkeä lähtökohta ja arviointiväline. Fyysinen terveys, kuten kuntokin, on muuttuva tila, jota voidaan seurata monilla eri terveyskunnon indikaattoreilla. Toisen ulottuvuuden terveyteen ja kuntoon antaa myös who:n icf malli (international classification of functioning, disability and health), joka tarjoaa yhtenäisen ja kansainvälisesti sovitun viitekehyksen toiminnallisen terveyden kuvaamiseen. Terveyskunnon testauksen avulla pyritään tunnistamaan sairauksien tai toimintarajoitteiden vaara mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin ollen terveyskunnon testit tuottavat tietoa myös icf mallin mukaisesti työkyvyn, hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin, väestön toimintakyvyn kehityksen seuraamiseksi sekä väestöön ja väestöryhmiin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi. Terveyskuntotestit ovat viime vuosina kehittyneet ja täydentyneet entisestään. Tutkimustieto liikehallintakyvyistä ja ikääntyvien toimintakyvystä on tuonut myös uusia testejä terveyskuntotestistöön. Ukk insituutin terveyskunnon testistössä onkin tällä hetkellä valittavissa yli 20:stä testistä erilaisia testikokonaisuuksia. Myös aiemmin erityisesti kuntoutuksessa käytössä ollut 6 minuutin kävelytestiin ollaan laatimassa testin käyttökelpoisuuden vuoksi väestölle sopivia viitearvoja. Nykyisin poliittiset päättäjätkin ovat entistä enemmän kiinnostuneet väestön fyysisestä aktiivisuudesta, terveydentilasta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti euroopan unionin (eu) jäsenmaissa on kiinnostuttu saamaan päätöksenteon tueksi vertailutietoa edellä mainituista tekijöistä eri jäsenmaiden välillä niin yhdyskuntasuunnittelua kuin myös väestön terveydentilan seurantaa varten. Terveydentilan osoittimiksi valittiin sydän ja verisuonisairaudet ja niiden riskitekijät, kuolleisuus, selkäkipu ja siihen liittyvät toimintakyvyn haitat sekä liikkumiskyky. Lopullinen eu:lle suositeltu alpha fit testistö koostui vain testeistä, joilla oli riittävän hyvä toistettavuus. Työkunnossa hankkeen mukaan joka kolmas suomalaisten sairauspoissaoloista johtuu tuki ja liikuntaelinten (tule) sairauksista. Näiden sairauksien määrä kasvaa entisestään, kun työväestö ikääntyy, lihavuus yleistyy ja fyysinen aktiivisuus vähenee. Monet suomalaiset eivät vielä tiedosta näitä vaaratekijöitä riittävän hyvin. Kuitenkin fyysinen kunto on selkeä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin osoitin, samaten tuki ja liikuntaelinten hyvinvointi on terveyden perusta ja sen edistäminen on terveyden edistämisen perusta. Uudessa terveydenhuoltolaissa kolmannen sektorin toiminta on nähty varsin merkittävänä terveyttä ja liikuntaa tukevana toimintana. Tuki ja liikuntaelimistön toimintakykyä kehittävää liikuntaa tulisi siis huomattavasti lisätä. Tätä asiaa on painotettu suomen tule ry:n koordinoimassa kansallisessa tule ohjelmassa ( ). Jotta eri toimijat saisivat tukea omille pyrkimyksilleen edistää tule terveyttä, tätä varten on laadittu tule kuntomitta opaskirjanen. Koko ajan ollaan kehittämässä myös eri ammattiryhmittäisiä testistöjä. Myös puolustusvoimat ovat uudistaneet tutkitun tiedon perusteella aiemmin käytössä olleita kuntotestejään. 7

8 Luennolla esitellään uudistuneet ukk instituutin terveyskuntotestistö, alpha fit testipaketit aikuisille ja lapsille, tule kuntomitta testistö. Terveyskunnon mittaamisen ohella liikkumattomuus ja runsas istuminen ovat osoittautuneet itsenäisiksi sairauksien riskitekijöiksi. Liikkumattomuuden mittaamiseen on tähän asti helppokäyttöisimmät menetelmät ovat olleet kyselymenetelmiä, mutta nykyisin saatavilla olevien kiihtyvyysantureiden ja terveyskunnon testaamisen yhdistäminen antavat täsmällistä tietoa väestön terveydenedistämisen tueksi. 8

9 6 MINUUTIN KÄVELYTESTI Tuotepäällikkö Ari Mänttäri, UKK Terveyspalvelut Oy (alustus) Tutkija, TtT, Pauliina Husu ja liikuntasuunnittelija (demo) LitM, Katriina Ojala, UKK instituutti (demo) 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 MOVE! FYYSISEN TOIMINTAKYVYN SEURANTAJÄRJESTELMÄ KOULUMAAILMAAN Rehtori, LitT, Sami Kalaja, Jyväskylän kaupunki (alustus ja demo) 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 LIIKEHALLINTAKYKYTESTAUS: KETTERYYS, TASAPAINO JA LIIKKUVUUS Tutkija, TtT, Marjo Rinne, UKK instituutti (alustus ja demo) 21

22 MILLAISTA TIETOA FYYSISESTÄ AKTIIVISUUDESTA KIIHTYVYYSANTUREILLA SAADAAN? Tutkija, DI, Henri Vähä Ypyä, UKK instituutti 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 KOULUIKÄISTEN LIIKUNTA JA LIIKKUMATTOMUUS LIIKKUVA KOULU OHJELMASSA Tutkimusjohtaja, FT, Tuija Tammelin, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES Liikkuva koulu ohjelmaan liittyvän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä perustietoa suomalaisten koululaisten fyysisestä aktiivisuudesta. Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheen aikana paikallisten hankkeiden seurannalla selvitettiin myös miten oppilaiden fyysinen aktiivisuus muuttui pilottivaiheen aikana eri kouluissa. Esityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mikä on suomalaisten peruskoululaisten objektiivisesti mitattu fyysinen kokonaisaktiivisuus? Kuinka moni täyttää fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen? Mikä on oppilaiden fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana objektiivisten mittausten perusteella? Millaisia eroja fyysisessä aktiivisuudessa on eri ikäisillä oppilailla sekä tytöillä ja pojilla? Miten oppilaiden fyysinen aktiivisuus muuttui pilottivaiheen aikana vuosina Liikkuva koulu ohjelman kouluissa ja millaisia eroja fyysisessä aktiivisuudessa oli eri kouluilla? Fyysistä aktiivisuutta mitattiin ActiGraph mittareilla seitsemän päivän ajan 698 oppilaalta vuosiluokilta 1 8 sekä lisäksi seurattiin kuuden koulun oppilaiden fyysisen aktiivisuuden muutoksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheessa vuosina Alakoululaiset olivat aktiivisempia kuin yläkoululaiset, ja luokkien 1 2 oppilaat olivat kaikista aktiivisimpia. Reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisilla 62 minuuttia ja yläkoululaisilla 45 minuuttia koko päivän aikana. Pojat olivat tyttöjä aktiivisempia erityisesti luokilla 1 4. Sukupuolten väliset erot reippaan liikunnan määrässä vähenivät ja osin hävisivät luokilla 5 6 ja 7 8. Kuuden tunnin koulupäivän aikana reipasta liikuntaa kertyi alakoululaisilla noin 32 minuuttia ja yläkoululaisilla 17 minuuttia. Reippaan liikunnan osalta tunnin minimimäärä täyttyi noin 50 prosentilla alakoululaisista ja 17 prosentilla yläkoululaisista. Kansainvälisiin samanikäisten aineistoihin verrattuna suomalaisilla luokkien 1 4 oppilailla kertyi liikkumatonta aikaa koko päivän aikana hieman vähemmän, kun taas yläkoululaisilla liikkumatonta aikaa kertyi noin tunnin enemmän kuin kansainvälisissä aineistoissa. Koulupäivän aikana liikkumatonta aikaa oli alakoululaisilla 38 minuuttia ja yläkoululaisilla 45 minuuttia tuntia kohti. Lisäksi mitattiin aktiivisuutta Polar Active mittarilla kuuden koulun 510 oppilaalta vuosiluokilta 1 9. Mittareiden vertailututkimus osoitti, että Polar Active ja ActiGraph mittareilla saaduissa tuloksissa on selvä ero. Polar Active mittarilla mitattuna reipasta liikuntaa kertyi luokkien 5 6 oppilailla noin 40 minuuttia päivässä enemmän kuin ActiGraph mittarilla mitattuna. Fyysisen aktiivisuuden objektiiviset mittaustulokset ovat vertailukelpoisia vain samalla mittarilla mitattujen arvojen kanssa. Tulokset julkaistaan Oppilaan fyysinen aktiivisuus raportissa huhtikuussa Raportti löytyy pdfmuodossa Liikkuva koulu ohjelman verkkosivuilta. Lisätietoa: 33

34 LASTEN FYYSISEN AKTIIVISUUS KASIT LIIKKEELLE HANKKEESSA Tutkija, TtT, Minna Aittasalo, UKK instituutti Tampereella käynnistyi vuonna 2010 kolmiosainen Kasit liikkeelle! tutkimushanke. Hankkeeseen kuuluu kyselytutkimus, menetelmätutkimus ja interventiotutkimus. Kyselytutkimus toteutui syksyllä 2011 kaikilla tamperelaisilla kahdeksansilla luokilla. Internet kyselyllä selvitettiin, kuinka paljon tamperelaisnuoret liikkuvat koulumatkoillaan ja vapaa aikanaan ja mitkä psykososiaaliset ja ympäristön tekijät ohjaavat nuorten liikkumista. Kyselyssä tiedusteltiin myös fyysistä kuntoa, ruutuaikaa ja yöunen määrää. Menetelmätutkimus toteutui syksyllä Siinä kehitettiin liikuntapäiväkirja nuorten fyysisen aktiivisuuden arvioimiseksi sekä tutkittiin sen ja kotimaisen Hookie kiihtyvyysmittarin luotettavuutta. Satunnaistettu interventiotutkimus toteutui syksyllä 2012 ja siihen osallistuivat kaikki Tampereen yläkoulut. Tutkimuksessa arvioidaan kolmelle terveystiedon tunnille integroidun internet pohjaisen kartta ja kyselymenetelmän (www.pehmogis.fi) ja sitä tukevan FeetEnergy opetusmateriaalin vaikutusta koulumatkaliikuntaan, vapaa ajan liikuntaan ja ruutuaikaan. Esityksessä esitellään Kasit liikkeelle! tutkimuksen tähän mennessä valmistuneita tuloksia nuorten liikkumisesta ja ruutuajasta. Tutkimus on osa Kids Out! Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus erilaisissa kaupunkiympäristöissä hanketta (Kids Out!), jossa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto/tkk ja UKKinstituutti. Kids Out! hanke kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI KIDS) tutkimusohjelmaan ja sitä rahoittaa opetus ja kulttuuriministeriö. 34

35 LIIKETAITOJEN ARVIOINTI JA NIIDEN HARJOITTAMINEN NUORILLA LIIKUNNAN HARRASTAJILLA Kehittämispäällikkö, tutkija, FT, Kati Pasanen, UKK instituutti 35

36 DEMONSTRAATIO: LIIKETAITOJEN ARVIOINTI JA NIIDEN HARJOITTAMINEN Kehittämispäällikkö, tutkija, FT, Kati Pasanen, UKK instituutti 36

37 SUOMALAISTEN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUNTO Tutkija, TtT, Pauliina Husu, UKK instituutti 37

38 KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ SUOMI MIES SEIKKAILEE Testauspäällikkö, LitM, Jarmo Heiskanen, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES SuomiMies seikkailee on kehittynyt pienestä pirkanmaalaisesta paikallishankkeesta Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelman valtakunnalliseksi kampanjaksi ja kansalliseksi teemaksi. SuomiMies seikkailee kampanja eli fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi liikuntaan sekä yleensä terveellisten elämäntapojen pariin on yksi KKI ohjelman keskeisistä painopisteistä. Tarkoituksena on luoda pysyvää toimintakulttuuria liikkumattoman mieskohderyhmän aktivoimiseen elämänmakuisella otteella. Kampanjan henkeen kuuluvat humoristisuus, rehellisyys, toiminnallisuus sekä kohderyhmän arvostus. Vuodesta 2007 SuomiMies seikkailee kampanja on sisältänyt kaksi näyttävää rekkakiertuetta, ammattilaisille suunnatun seminaarikiertueen, kymmeniä paikallis ja kehittämishankkeita, helposti toteutettavat SuomiMiehen kuntotestit testaustapahtumineen, verkkosivut, materiaaleja ja oppaita sekä miehille suunnattuja liikuntakursseja. Ensimmäistä SuomiMies seikkailee rekkakiertuetta suunniteltaessa päätettiin rekkaan sijoittaa miehiä kiinnostavia mittauksia, jotka herättäisivät kiinnittämään huomiota fyysiseen kuntoon, terveyteen ja ravintotottumuksiin. KKI ohjelma valitsi kolme helposti toteutettavaa mittausta: puristusvoimatestin, Polarkuntotestillä levossa tehtävän arvion kestävyyskunnosta sekä kehonkoostumusmittauksen InBody 720 mittalaitteella. Kestävyyskunnon arvioinnin tueksi tuli myöhemmin mukaan myös Jacksonin (1990) NonExercise menetelmä sekä vyötärönympäryksen mittaus. Tärkeä osio oli myös testipalaute ja jatko opastus. Näin syntyivät yksinkertaiset SuomiMiehen kuntotestit, jotka voi toteuttaa hikoilematta, hengästymättä ja arkivaatteissa. KKI ohjelman kumppanina SuomiMiehen kuntotestien toteutuksessa on ollut LIKES tutkimuskeskuksen testiasema. Aineiston karttuessa LIKES testiasema on kehittänyt Kehon kuntoindeksin kuvaamaan tulosten kokonaisarviota verrattuna samanikäiseen suomalaiseen väestöön sekä tietokantapohjaisen sovelluksen tulostamiseen, tallentamiseen sekä ryhmäyhteenvetojen tekemiseen. Tällä hetkellä aineistoa on miehestä. SuomiMies seikkailee rekkakiertueen 2011 tapahtumien suosio ylitti odotukset, erityisesti rekan kuntotestien osalta. Vilkkaimpina päivinä rekassa testattiin yli 600 osallistujaa. Rekkakiertueen tulosraportti Testatut on julkaistu vuonna

39 39

40 Kuntotestauspäivät UKK instituutti, Tampere 40

41 Kuntotestauspäivät UKK instituutti, Tampere 41

42 42

43 43

44 44

45 LIIKKUMATTOMUUDEN KUSTANNUKSET Johtaja, LT, Tommi Vasankari, UKK instituutti 45

46 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: Acute FD Systems Firstbeat Technologies FysioLine HUR Labs Kuntoväline Oy Omegawave 46

Terveyskuntotestauksen uudet tuulet

Terveyskuntotestauksen uudet tuulet Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 Tampere Terveyskuntotestauksen uudet tuulet Marjo Rinne TtT, tutkija, ft UKK-instituutti Terveyskunnon testaus yhteiskunnan päätöksenteon tukena Pyritään tunnistamaan

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44 Toimittajat Kirjoittajat Julkaisija Taitto Paino Tuija Tammelin, Kaarlo Laine, Salla Turpeinen Annaleena Aira, Henna Haapala, Matti Hakamäki, Katariina Kämppi, Kaarlo Laine, Katja Rajala, Tuija Tammelin,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2010 SuomiMies seikkailee seminaareissa Kunnossa Kassulle kutsunnoista liikkumaan Pitäjänmäen Tarmon miehet eivät vapise Kipinät 1 2010 Helsingin liikuntajohtaja

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 Sisällys Tausta... 1 1 LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TOIMINNAN KEHITYS...

Lisätiedot

SUOMALAISEN TYÖIKÄISEN KESTÄVYYSKUNTO -RAPORTTI: Onko rapakuntoisten työikäisten määrä räjähtämässä?

SUOMALAISEN TYÖIKÄISEN KESTÄVYYSKUNTO -RAPORTTI: Onko rapakuntoisten työikäisten määrä räjähtämässä? SUOMALAISEN TYÖIKÄISEN KESTÄVYYSKUNTO -RAPORTTI: Onko rapakuntoisten työikäisten määrä räjähtämässä? 4 Liikunta & tiede 48 4 / 2011 Teksti: JARMO HEISKANEN, OLLI-PEKKA KÄRKKÄINEN, HARTO HAKONEN, TUIJA

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276 MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä Kati Kauravaara Esitetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen

Lisätiedot

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke

FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke FireFit Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö Kehittämishanke RAPORTTI 2007 (1.vaihe) Miia Wikström 1, Sirpa Lusa 2, Harri Lindholm 3, Raija Ilmarinen 4, Ritva Luukkonen 5 1 LitM, BSc,

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini. Kuvat Nuori Suomi ry

Julkaisija Nuori Suomi ry. Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen. Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini. Kuvat Nuori Suomi ry Julkaisija Nuori Suomi ry Tekijät Reijo Ruokonen, Jan Norra ja Hanna Karvinen Taitto Mari Aarikka / Mainos Mariini Kuvat Nuori Suomi ry Paino Reprotalo Lauttasaari Oy 2009 ISBN 978-952-5846-04-1 Valtakunnallinen

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot