Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki

2 Alustuksen sisältö Mitä ja miten on seurattu ja tutkittu? Pilottivaiheen päähavainnot mittauksista, kyselyistä ja haastatteluista Johtopäätöksiä, vinkkejä alkaville hankkeille Miten seuranta jatkuu?

3 Pilottivaiheen hankkeiden seuranta 1. Yleinen seuranta (21) hankkeen koordinaattorit ja vastuuhenkilöt kyselyt, haastattelut, päiväkirjat henkilökuntakysely 2. Tarkennettu seuranta (10) oppilaskyselyt koulu- ja luokkataso palautteet 3. Erityinen seuranta (4 + 2) fyysisen aktiivisuuden mittaukset, yksilötaso palautteet

4 Oppilaskyselyt ja mittaukset

5 Pilottivaiheessa mittaukset ja kyselyt toistettiin neljä kertaa 9. lk 8. lk 7. lk 6. lk 5. lk 4. lk 3. lk 2. lk 1. lk syksy kevät syksy kevät mittaus

6 Fyysinen aktiivisuus mitattiin objektiivisesti (n=300) lanteilla pidettävällä kiihtyvyysanturilla

7 Reipas liikunta koulupäivän aikana aktiivisuusmittaukset, n=85 minuuttia/ tunti 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 1 6 lk 7 9 lk 2,7 3,4 2,8 3,0 6,1 5,5 6,1 5,9 1. mittaus 2. mittaus 3. mittaus 4. mittaus 1 9 lk 4,1 4,3 4,2 4,2

8 Reipas liikunta arkipäivisin koulupäivän ulkopuolisena aikana aktiivisuusmittaukset, n=85 minuuttia/ tunti 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 1 6 lk 7 9 lk 2,7 3,7 3,1 3,3 4,7 5,7 5,0 5,8 1. mittaus 2. mittaus 3. mittaus 4. mittaus 1 9 lk 3,5 4,5 3,9 4,4

9 Liikkumaton aika koulupäivän aikana aktiivisuusmittaukset, n=85 min/h lk 7 9 lk mittaus 2. mittaus 3. mittaus 4. mittaus 1 9 lk

10 Oppilaskyselyt Kyselyt 14 pilottihankkeessa; 27 koulussa ja 2 vertailukoulussa. Kyselyihin vastasi noin 2600 oppilasta: 1 3 luokka: luokka: luokka: 1000

11 Liikuntaharrastukset (1 3 lk). Montako kertaa viikossa sinulla on liikuntaharrastuksia? 0 kertaa 1 kerran 2 kertaa 3 kertaa 4 kertaa 5 kertaa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. kysely kysely kysely kysely

12 Fyysinen aktiivisuus (4. 6. lk. ja lk.) Mieti 7 edellistä päivää. Kuinka monena päivänä olet liikkunut vähintään 60 minuuttia päivässä. 0 2 päivänä 3 4 päivänä 5 6 päivänä 7 päivänä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4 6 lk 1. kysely 2. kysely 3. kysely 4. kysely 7 9 lk 1. kysely 2. kysely 3. kysely 4. kysely

13 Liikunta välitunneilla Välituntien liikuntatoiminnassa oli selkeä ero alakoulujen ja yläkoulujen välillä. Yläkoulun osalta hieman edullista muutosta tapahtui liikunnallisiin leikkeihin osallistumisessa ja pallopeleihin osallistumisessa.

14 Välituntien viettopaikka (7. 9. lk.). Missä olet yleensä koulun välitunneilla? Ulkona Sisällä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. kysely kysely kysely kysely 39 61

15 Koulumatkan kulkutapa (1. 3. lk.) Miten tulit tänään kouluun? Jalan Pyörällä Autolla Potkukelkka/-lauta/rullaluistimilla Muu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. kysely kysely kysely kysely

16 Koulumatkan kulkutapa (4.-6. lk. ja lk.) Miten kuljet koulumatkasi tähän aikaan vuodesta? Jalan Pyörällä Autolla 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4 6 lk 1. kysely 2. kysely 3. kysely 4. kysely 7 9 lk 1. kysely 2. kysely 3. kysely 4. kysely

17 Lyhyiden koulumatkojen kulkeminen aktiivisesti Alakoululaisilla lisääntyi hankkeen aikana. Yläkoululaisilla väheni. Vanhempien asenne positiivinen Alle 5 km koulumatkoilla vaikuttaisi olevan paljon potentiaalia lisätä oppilaiden fyysisestä aktiivisuutta!

18 Ruutuaika Päivittäinen ruutuajan suositus ylittyi kirkkaasti, erityisesti viikonloppuisin Ruutuaika lisääntyi luokilla Yläkoululaisilla television katselu ja pelaaminen vähenivät ja muu tietokoneen käyttö lisääntyi

19 Koulun ja välituntien ilmapiiri Koulu- ja välitunti-ilmapiiri arvioitiin kyselyssä yleisesti hyviksi. Alakoululaiset kokivat kouluilmapiirin hieman heikentyneen hankkeen kuluessa. Yläkoululaisten vastauksissa koulu- ja välitunti-ilmapiiri paranivat lievästi hankkeen kuluessa. poikien arvio myönteisempi kuin tyttöjen

20 Henkilökunnan kysely

21 Koulujen henkilökunnan kokemukset Liikkuva koulu -hankkeesta (n=411) Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Olen kokenut Liikkuva koulu - hankkeen hyödyllisenä koulussamme Uskon, että kouluumme jää pysyviä käytäntöjä hankkeesta

22 Hankevastaavien arviot

23 Pilottivaiheen hankkeiden toimintaa edistävät asiat hankevastaavien mukaan Onnistunut, toimintasuunnitelman mukainen käytännön toiminta (14 mainintaa) Innostuneet ja motivoituneet opettajat (14) Vakiintumassa olevat toiminnat (11) Verkostojen hyödyntäminen (10) Vireä oppilaskunta, aktiiviset oppilaat (8) Koulutukset sekä opettajille että oppilaille (7) Muut asiat (esim. onnistunut tiedotus, ideat muista hankkeista, riittävät resurssit) (10)

24 Pilottivaiheen hankkeiden toimintaa haittaavat asiat hankevastaavien mukaan Ajanpuute, aikatauluihin liittyvät ongelmat (15 mainintaa) Vastuu hankkeesta kasautuu yhdelle tai kahdelle henkilölle (opettajalle) (6) Ulkoisiin tekijöihin liittyvät ongelmat (esim. huono sisäilma koulussa, siirtyminen uuteen kouluun, liikuntasalin remontti) (5) Yhteistyöverkostoihin liittyvät ongelmat (3)

25 Arviot hankkeen vaikutuksista hankevastaavien mukaan Oppilaat Välitunnit aktiivisempia. Liikkumismahdollisuudet lisääntyneet ja liikkumisolosuhteet parantuneet. Ilmapiiri erityisesti välitunneilla parantunut, yhteisöllisyys lisääntynyt. Oppilaat uskaltavat tuoda ideoitaan enemmän esille.

26 Arviot hankkeen vaikutuksista hankevastaavien mukaan Opettajat ja muu henkilökunta Työrauha parantunut. Tietoisuus liikunnasta ja sen vaikutuksista hyvinvointiin lisääntynyt. Opettajat huomioivat aiempaa enemmän liikunnan omassa työssään.

27 Arviot hankkeen vaikutuksista hankevastaavien mukaan Kouluyhteisö ja toimintakulttuuri Liikunnasta tullut osa toimintakulttuuria. Muutamassa koulussa jopa muutoksia opetussuunnitelmaan.

28 Arviot hankkeen vaikutuksista hankevastaavien mukaan Yhteistyötahot ja sidosryhmä Yhteistyötahojen määrä lisääntynyt. Toiminta leviämässä muille kouluille. Paikallismedia tukenut. Yhteistyön aktivoituminen kunnan liikuntatoimen kanssa.

29 Yhteenveto ja johtopäätöksiä jatkoon

30 Yhteenvetona pilottivaiheesta Liikkuva koulu koettiin positiivisena ja onnistuneena hankekokonaisuutena Haastetta riittää edelleen: oppilaista vain osa täyttää fyysisen aktiivisuuden minimisuosituksen.

31 Eväitä matkaan Liikkuva koulusta kaikkien juttu - läsnä koulun arjessa oppilaat mukaan osallistumaan tehdään selkeitä ja systemaattisia muutoksia järjestetään koulupäivään aikaa liikkumiselle: rakenteellisia muutoksia tempausten sijaan Lisää liikkumista ja vähemmän istumista! Koulumatkat käyttöön!

32 Liikkuva koulu -ohjelma seuranta ja tutkimus Pilottivaiheen hankkeiden seuranta jatkuu (21 hanketta) kyselyt koulujen rehtoreille 12/2012-1/2013 osassa kouluista oppilaskyselyt, 4-5/2013 Ohjelmavaiheen hankkeiden seuranta alkaa (17 hanketta)

33 Liikkuva koulu -ohjelma seuranta ja tutkimus Yleinen seuranta Ohjelman kaikki 17 hanketta Osa-alue Hankevastaavien kyselyt ja päiväkirjat nettipohjainen kysely Hankevastaavien haastattelut Henkilökuntakyselyt nettipohjainen kysely, rehtorien kautta palautteet hankkeille Oppilaskyselyt nettipohjainen kysely, lk., ilman henkilötunnisteita hankkeesta mukaan 1-4 koulua ohjeet, joiden avulla toteutus kouluilla palautteet hankkeille/kouluille Aikataulu 12/2012 alkaen, ½ vuoden välein 5/2013 ja 1 vuoden välein 4-5/ / /2012-1/2013 alkaen, 1 vuoden välein

34 Liikkuva koulu -ohjelma seuranta ja tutkimus Yleinen seuranta Ohjelman kaikki 17 hanketta LIKESin kummit 1-2 henkilöä nimetään joka hankkeelle, he ovat yhteyksissä hankevastaaviin. Auttavat seurannan toteutuksessa kouluilla ja vastaavat kysymyksiin. Lisää tietoa syys-lokakuussa

35 Liikkuva koulu -ohjelma seuranta ja tutkimus Tarkempi seuranta Lisäksi muutama koulu kutsutaan mukaan tarkempaan seurantaan, jossa tehdään tarkempia mittauksia. Tarkoituksena on selvittää koulupäivään lisätyn liikkumisen vaikutukset oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen toimintakykyyn ja akateemiseen suoriutumiseen sekä kouluviihtyvyyteen. Tutkimuskoordinaattori Jouni Kallio LIKESiltä on yhteydessä.

36 Ei muuta ku menoksi!

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44 Toimittajat Kirjoittajat Julkaisija Taitto Paino Tuija Tammelin, Kaarlo Laine, Salla Turpeinen Annaleena Aira, Henna Haapala, Matti Hakamäki, Katariina Kämppi, Kaarlo Laine, Katja Rajala, Tuija Tammelin,

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011 Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti Kevät 2011 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Viitaniementie 15 40720 Jyväskylä Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 245 ISBN 978-915-790-295-3

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015

UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015 UUTTA NÄKÖKULMAA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEEN 2014-2015 SISÄLLYS Liikkuva koulu 04 Mentoroinnista ideoita ja tukea 05 Tehdään liikuntalupaus! 06 Osallisuuden polku aktivoi 08 Kokeilemalla helposti

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa!

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! Terveysliikunta uutiset Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! 2013 Terveysliikuntauutiset 2013 Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä vuonna arkiliikuntaan

Lisätiedot

EURAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2018

EURAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2018 EURAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO... 4 2. SUUNNITEMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA... 6 3. LAPSIA JA NUORIA KOSKEVIA OHJELMIA JA HANKKEITA...

Lisätiedot

20.4.2015 Hotelli Lakeus, Seinäjoki

20.4.2015 Hotelli Lakeus, Seinäjoki 20.4.2015 Hotelli Lakeus, Seinäjoki RAPORTIT Koivusilta L. Seinäjoen koulujen syrjäytymisen ehkäisemisen teemavuoden (2013-2014) tutkimus seurantaraportti. Tampereen yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus,

Lisätiedot

YLÄKOULULAISTEN SUBJEKTIIVISEN SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS VÄLITUNTILIIKUNTAAN JA OSALLISUUTEEN

YLÄKOULULAISTEN SUBJEKTIIVISEN SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS VÄLITUNTILIIKUNTAAN JA OSALLISUUTEEN YLÄKOULULAISTEN SUBJEKTIIVISEN SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS VÄLITUNTILIIKUNTAAN JA OSALLISUUTEEN KATJA RAJALA, HANNU ITKONEN, ANNA KANKAANPÄÄ, TUIJA TAMMELIN, KAARLO LAINE Yhteyshenkilö: Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät

Sisällysluettelo: 1 Johdanto. 1.1 Projektin tavoitteet. 1.2 Projektin toiminnot. 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen. 2.1 Projektivastaavien tehtävät Sisällysluettelo: 1 Johdanto 1.1 Projektin tavoitteet 1.2 Projektin toiminnot 2 Liikuntaprojektin käynnistäminen 2.1 Projektivastaavien tehtävät 3 Liikuntaprojektin toteutus 3.1 Projektin tukimateriaali

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan

Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Inaktiivisten ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi katsaus hanketoimintaan Alustava raportti Versio 12.3.2010 Mm. punaisella merkittyihin kohtiin tulossa täydennystä.

Lisätiedot

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen

Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen. Teemu Meriläinen Turvallista yhteisöllisyyttä rakentamassa: materiaali yhteisöllisyyden tukemiseen Teemu Meriläinen 2012 Sisältö Tietoa materiaalista ja hankkeesta 1 Hyvä yhteisöllisyys ja turvallisen ryhmän rakentaminen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 7/2008 Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta 10 sentin lisärahalla parempaa ruokaa s. 8 Liikkumattomuus terveyshaittana s. 12 Ikäihmisten influenssarokotukset

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi raportti hanketoiminnasta

Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi raportti hanketoiminnasta Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi raportti hanketoiminnasta Kirjoittaja: Työryhmä: Katja Rajala Tutkija Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Liikuntatutor-toimintamallin levittäminen toisen asteen oppilaitokseen

Liikuntatutor-toimintamallin levittäminen toisen asteen oppilaitokseen SISÄLLYS Tiivistelmä... 3 1 Taustatiedot... 4 2 Toiminnan kehitysprosessin vaiheet... 4 2.1 Koulutuksen sisältö... 5 2.1.1 Toiminnan kuvaus... 5 2.1.2 Ohjaajakoulutus... 5 2.1.3 Tapahtuman järjestäminen...

Lisätiedot

Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005

Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Kaarlo Laine ja Matti Hakamäki Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2004 2005 Liikunnan ja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa aktiivisen koulupäivän edistämiseen

Yhteistyöstä voimaa aktiivisen koulupäivän edistämiseen Yhteistyöstä voimaa aktiivisen koulupäivän edistämiseen Jo tuttua Liikkuvasta koulusta ja järjestöyhteistyöstä Liikkuvan koulun tavoitteet Järjestöjen tavoitteet Perusteet oppilaiden aktiivisuuden edistämiselle

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN Aleksi Lonka Jan Westerholm Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE

TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE TOIMIVA OPPILASKUNTA- HANKE Raportti keväällä 2013 toteututusta kyselystä 1 Toimiva oppilaskunta hankkeen kyselyn taustaa Toimiva oppilaskunta-hankkeen kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Kysely

Lisätiedot

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 5 2.1 Laihian kunnan väestöennuste 5 2.2 Toimintaympäristö 5 2.3 Yhdyskuntasuunnittelu

Lisätiedot