TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA"

Transkriptio

1 TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLLON SEURANTAJÄRJESTELMÄT NASEVA JA SIKAVA KUUSAMO OLLI RUOHO ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI ETT RY

2 MIKÄ Missio Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry vahvistaa suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä ja raaka-aineiden turvallisuutta edistämällä eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä vastuullisia tuotantotapoja Visio ETT ry on kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijataho, jonka erityisalana on tuotantoeläinten terveydenhuollon kehittäminen ja tarttuvien tautien riskinhallinta Arvot Osaaminen, avoimuus, yhteistyökyky ja vastuullisuus Strategiset tavoitteet Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kattava kansallinen tuotantoeläinten terveydenhuoltojärjestelmä, johon koko elintarvikeketju on sitoutunut 2

3 ORGANISAATIO ETT:n vuosikokous Toimintasuunnitelma Talousarvio Vuosimaksu Hallitus Toimintasuunnitelma Talousarvio jäsenmaksu Toimintasuunnitel ma Talousarvio Vuosimaksu Sikavan johtoryhmä Toiminnanjohtaja Nasevan johtoryhmä Sikavan rek.vastaava Sikavan asiantuntijaell. Hallintovastaava Asiantuntijaell Asiantuntijaell Nasevan asiantuntijaell. Nasevan rek.vastaava ETU- sikaasiantuntija -ryhmä ETUsikatauti -ryhmä ETUsiipikarjaasiantuntija - ryhmät ETUnautatauti - ryhmä ETU- nautaasiantuntija ryhmät Sikavatiimi Ydintiimi Nasevatiimi

4 ETT:N AVAINPROSESSIT 1. Tarttuvien eläintautien ja tuoteturvallisuusriskien hallinta Ohjeistukset, pelisäännöt, tiedonvälitys Elinkeinon toimien koordinointi, saneerauskonsultointi 2. Turvallinen eläinaines Eläinaineksen tuonti Kotimaan eläinkauppa 3. Turvallinen rehu Positiivilistatoiminta Tilatason rehuhygienia 4. Nautojen terveys ja hyvinvointi Nautaterveydenhuollon koordinointi Naseva nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä 5. Sikojen terveys ja hyvinvointi Sikaterveydenhuollon koordinointi Sikava sikatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä 6. Siipikarjan terveys ja hyvinvointi Siipikarjaterveydenhuollon koordinointi

5 TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIO ETU-YHTEISTYÖRYHMÄ (MTK, SLC, SELL, HY, MMM, EVIRA, ETT, ProAgria) ETU- Asiantuntijaryhmät sika, naudanliha, lypsykarja muna, lihasiipikarja Asiantuntijaryhmissä laaja edustus sidosryhmistä 2006 Johtoryhmät 2003 Seurantajärjestelmien rahoitus jäsenmeijereiltä ja -teurastamoilta ETT:n kautta 5

6 KANSALLINEN ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO 2001 ETU- työ käynnistyi Visio 2002: Kansallisella yhteistyöllä toteutettu eläinten terveydenhuolto vahvistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarviketalouden kannattavuutta. Terveet ja hyvinvoivat eläimet ovat Suomen elintarviketalouden kansainvälinen kilpailuetu.

7 TERVEYDENHUOLLON MERKITYS 1. Tuotannon kannattavuuden parantaminen tuotantorakenteen muutos TH- tarve 2. Tarttuvien tautien ja tuotantosairauksien ennaltaehkäisy, seuranta, poikkeamatilanteiden hallinta riskien huomiointi uuden eläintautilain vaatimukset TH- tarve 3. Lääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen, lääkkeiden käytön seuranta / hallittu käyttö eläinten lääkitsemislainsäädännön uudistus TH- tarve 4. Dokumentointi / tiedon kerääminen ja hyödyntäminen Sikavan ja Nasevan edelleen kehittäminen 5. Laatu ja kuluttajaturvallisuus elintarviketurvallisuusselonteko TH -tarve 6. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen eläinsuojelulain uudistus 7. Lainsäädännön toteutumisen edistäminen

8 TERVEYDENHUOLTO LAATUSTRATEGIAN OSANA Elinkeinon vapaaehtoiset toimet Viranomais -valvonta BV-audit Kansallinen taso Eläinlääkärin TH -sopimus TH -käynnit Terveydenhuoltosuunnitelma Erityistaso Lisätty 2011->Hyvinvoinnin indikaattorit Eläinten osto Eristys Bioturvallisuus Lastaustila Näytteenotto Auditointi Olosuhteet Tuotantotarkkailu Dokumentointi Tautivapaudet ETT:n ohjeet jne. Perustaso= Lakisääteiset toimet Eläinten merkitseminen Eläinsuojelu Raadonhävitys Hygienia-asetus Eläintaudit Lääkitseminen

9 RAKENNEMUUTOS EI OLE HIDASTUMASSA JATKOSSAKAAN Kotieläintilojen lukumäärä 2011 ja ennuste 2020 NYT ENNUSTE Lypsykarjatilat Nautakarjatilat Sikatilat Siipikarjatilat Kotieläintalouden rakennemuutos jopa kiihtymässä? MTT/Jyrki Niemi

10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 1. Ongelmatiloihin puuttuminen 2.Hyvinvoinnin arviointi ja toimenpiteiden kohdistus PAHOIN- VOINTI HYVINVOINTI

11 ELÄINLÄÄKÄRIN SITOUMUKSET 1. Terveydenhuoltosopimus - eläinlääkärin ja tuottajan välillä Nasevaan tai Sikavaan - tilakohtaisten tietojen käyttöoikeuksien valtuutus - eläinlääkärin käyntiväli 2. Terveydenhuoltokäynti - sisältö uusittu 2011, standardit käynnin minimisisällöstä - säännöllisyys! nautatilat 1 x / v. sikatilat min. 4 x / v. 3. Terveydenhuoltosuunnitelma - aikataulutettu toimenpideohjeistus tavoitteiden saavuttamiseksi tilan lähtökohdista (1-3 tavoitetta) - suunnitelmallisuus, jatkuvuus 4. Täydennyskoulutuspäivä eläinlääkäriä Naseva- koulutuksessa eläinlääkäriä Sikava- koulutuksessa

12 PITOPAIKKOJEN MÄÄRÄ Terveydenhuoltosopimuksia rekisterissä: 2007: : : : : : 7953 pitopaikkaa ( ) Tuotannollista terveydenhuoltoa tehty tallennettujen liitetiedostojen perusteella 1984 tilalla tallennettu 533 terveydenhuoltosuunnitelmaa Elinkeino ei ole vaatinut olemaan mukana tähän asti suositus: ei porkkanaa, ei keppiä. Syyksi esitetty perinteisesti eläinlääkäripulaa, joka on vähitellen helpottumassa.

13 TAVOITTEENA KATTAVUUS Kaikki tilat Eläinmäärä Tiloja Nasevassa kpl Tiloja yhteensä kpl Nasevan osuus kaikista tiloista alle % % % % yli % yhteensä % Tuotosseurantatilat Eläinmäärä Tiloja Nasevassa kpl Tiloja yhteensä kpl Nasevan osuus TUSE-tiloista alle % % % % yli % yhteensä %

14 NASEVA TERVEYDENHUOLTOKÄYNNIT : tehtiin 4090 terveydenhuoltokäyntiä 2011: tehtiin 4300 terveydenhuoltokäyntiä 2012 tehtiin 6100 terveydenhuoltokäyntiä 2013 tehtiin 6013 terveydenhuoltokäyntiä 2014 tähän mennessä tehty 4512 käyntiä Tarkastelujaksolla tehtiin 6437 käyntiä Tarkastelujaksolla tehtiin 6382 käyntiä Yhteensä aineistossa mukana käyntiä

15 UUSI TERVEYDENHUOLTOKÄYNTILOMAKE Käyttöön => yhteenvedot vuosilta ja nyt saatavilla Terveydenhuoltokäyntilomakkeessa 236 kohtaa Kokonaiskuva pitopaikan olosuhteista, ruokinnasta, tauti- ja oiretilanteesta, kuolleisuudesta ja käyttäytymisestä => WQ:n mukainen käsitys eläinten hyvinvoinnista Terveydenhuoltosuunnitelma täydentää kokonaiskuvaa yhdessä tuotantotulosten kanssa

16 TERVEYDENHUOLTOKÄYNNIN SISÄLTÖ Uudistettu WQ arviointikriteerejä soveltaen: Katso nautaa! Antaa tilastoitavaa tietoa tilan toimintatavoista tilan tautisuojauksesta eläinten hyvinvoinnista eläinten terveydestä

17 4 periaatetta 12 kriteeriä 2. Ei pitkittynyttä janoa 3. Makuumukavuus 4. Sopiva lämpötila 1. Ei pitkittynyttä nälkää 1. Oikea ruokinta 2. Hyvät olosuhteet 5. Liikkumisen helppous 12. Positiivinen tunnetila 11. Hyvä hoitajaeläin suhde 10. Muun käyttäytymisen ilmaisu 4. Lajityypillinen käyttäytyminen 9. Sosiaalisuus 3. Hyvä terveys 7. Ei sairauksia 8. Kivuttomat hoitotoimet 6. Ei vammoja Kuva: Linda Keeling

18

19 % ,8 86,1 6,5 5,7 7,3 7,7 0,4 0,5 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa Kasvu ,4 85,6 Kasvu Vasikkakasvattamo Muut tilat % ,9 8,3 5,6 4,6 0,1 0,5 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa

20

21 % 80 KUOLLEISUUS 70 65,83 70, ,54 24, ,99 4,85 0,64 0,20 Ei arvioitavissa alle 3% 3-10 % yli 10%

22

23 % % VEDEN SAATAVUUS LYPSYLEHMÄT 68,0 69, ,1 25, ,1 0,1 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa ,2 0,8 5,8 5,2 VEDEN SAATAVUUS VASIKAT 0-3 KK 80,281,7 16,315,8 2,3 1,6 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa

24 % 80 IHO- JA NIVELVAURIOT LYPSYLEHMÄT 70 70,7 66, ,2 32, ,1 0,0 0,9 0,6 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa

25

26 % % PUHTAUS JA KUVUUS VASIKAT 0-3 KK 82,6 83, ,1 15,6 0,4 0,4 0,8 0,8 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa PUHTAUS JA KUIVUUS HIEHOT 90 78,2 78, ,4 19, ,2 0,1 2,2 1,6 0 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa

27

28 % % OSTETUILLA ELÄIMILLÄ TERVEYSTODISTUS 65,9 59, ,413,5 20,5 16, ,5 4,3 0 Ei arvioitavissa Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa SIIRRETYT TUTKITTU SALMONELLAN VARALTA ,1 3,1 Ei arvioitavissa 88,891,6 3,6 2,5 4,6 2,9 Hyvä Tyydyttävä Korjattavaa

29 2 1,8 STR. AGALACTIAE LYPSYKARJASSA 1,8 n= 85 / 69 1,6 1,5 1,4 1,2 1 0,8 1,1 n =49 / 35 0, ,6 0,4 0,2 0 Epäillään Todettu

30 LÄÄKITYSTIETOJA Nasevaan kertyy lääkitystietoja eri eläinlääkäriohjelmistoista ja AmmuNasevalinkin kautta. Nasevaan tallennetaan suoraan 43 % siellä olevasta lääkitsemistiedosta ja 57 % tulee rajapinnan kautta. Maatalouden Laskentakeskukseen kertyvistä hoitotiedoista puolet tulee Nasevasta ja loput seminologien kerääminä (39%) sekä Ammun ja Elmerin kautta (11%). Kirjauksia yhteensä kpl vuonna 2013

31 % SUUNNITELMALLINEN LÄÄKITYS TOTEUTUNUT 82,5 72,0 73,5 71, , ,1 1,4 1,4 Kyllä Ei Ei tietoa Ei suunnitelmaa

32 TULEVAISUUTTA NASEVASSA Tietojärjestelmän tietokannan kokonaisvaltainen uudistus Nautaketjun toimintatavoista sopiminen Eläinliikenteen hallinta Lääkitsemislainsäädännön kirjausvelvoitteet EHT kytkös poistuu Tuotannollisen terveydenhuollon dokumentaation kehittäminen

33 SIKAVA: SIKALOIDEN TERVEYSLUOKITUSREKISTERI Sikavaa koordinoi Eläintautien Torjuntayhdistys ETT ry Toiminnassa vuodesta 2003 Taustalla eri teurastamoiden terveysluokitusohjelmat, jotka yhdistettiin Sikavaksi Sikavan kansallisen tason terveydenhuolto on elinkeinon oman laatutyön työkalu

34 SIKAVA Jäsenet: HKAgri, Atria Sika, Saarioinen Oy, Snellmanin Lihanjalostus Oy, Osuuskunta Pohjanmaan Liha Oy, Mika Myllymaa Oy, Paimion Teurastamo Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Pöntiön Lihatuote Oy Jäsenteurastamot maksavat Sikavan kulut, jäsenteurastamoon eläimensä myyville tiloille Sikavan käyttö on ilmaista

35

36

37 KANSALLISEN TASON EHDOT Terveydenhuoltosuunnitelma, päivitetään kerran vuodessa Tilakäynti vähintään 4 kertaa vuodessa tai kerran / kasvatuserä Tuotannon seuranta Lääkekirjanpito (vaaditaan alkaen) ETT:n tuontiohjeita noudatettava Porsasyskä-, kapi-, dysenteria- ja aivastustautivapaus Vastuullisen tuotannon raja-arvot täyttyvät

38 VASTUULLISEN TUOTANNON RAJA-ARVOT Otettu käyttöön 2011 Ajetaan puolivuosittain, tarkastelujaksona edelliset 12 kk Sikava toimittaa listaukset teurastamoille, jotka tarkistavat listat ja toimittavat ne tarkastuksen jälkeen takaisin Sikavalle toimenpiteitä varten Jos raja-arvot ylittyvät => poikkeamatilanne, jos kahdesti peräkkäin => tila putoaa perustasolle ja pääsee takaisin kansalliselle tasolle vasta toimenpidesuunnitelman jälkeen

39

40 ERITYISTASO Tasolle haetaan erikseen Käyntiväli 2 kk 6 kk seurantajakso Liittymisvaiheen tautitutkimukset: porsasyskä, PRRS, dysenteria, salmonella Jatkossa kerran vuodessa porsasyskä, PRRS, salmonella Tiukempia myyntisääntöjä tautitapauksissa Auditointi tautisuojauksesta

41 SIKAVAN LAATUJÄRJESTELMÄ Sikavan laatujärjestelmä, jolle Evira on myöntänyt kansallisen laatujärjestelmän statuksen ISO9001:2008 sertifikaatti saatu maaliskuussa 2014, sertifioijana Bureau Veritas Laatujärjestelmään perustuu kesän 2014 Laatuvastuu-kampanja Laatujärjestelmässä mm. auditoidaan tilojen eläinlääkäreitä tilakäynneillä ja seurataan järjestelmän toimivuutta

42 KÄYNTILOMAKE 1. Olosuhteet 2. Tilan eläinmäärät 3. Eläinten kuolleisuus 4. Eläintaudit 5. Sairauksien oireet 6. Emakoiden lapavauriot (vain emakkolomake) 7. Emakoiden kuntoluokat (vain emakkolomake) 8. Rokotukset ja loishäädöt (vain lihasikalomake)

43 KÄYNTILOMAKE 9. Lääkekirjanpito 10. Eläinsuojelu 11. Lihantarkastusraportti 12. Yhteenveto

44 Arvot palkkien päällä prosentteja HÄNNÄNPURENTA Ei Muutama Useita Paljon Vieroitetut 2011 Vieroitetut ,2 Vieroitetut ,3 Lihasiat 2011 Lihasiat 2012 Lihasiat 2013

45 LAPAVAURIOT EMAKOILLA 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, / / Ei vauriota Lievä vaurio Vakava vaurio

46 KUNTOLUOKAT IMETTÄVILLÄ EMAKOILLA / / Kuntoluokat 1-2 Kuntoluokka 3 Kuntoluokat 4-5

47 SIKAVAN TILANNE Sikavassa mukana 1600 pitopaikkaa kattavuus 98 % tuotannosta 3-6 käyntiä vuodessa v TH käyntiä luokitusmuutokset tuotannon ohjaus, kuljetuslogistiikka, tilityshinta, tautivakuutukset kansallisella tasolla 97 % tiloista erityistasolla 65 jalostus-/ hybriditilaa; sisäiset auditoinnit joka kolmas vuosi Hälytystoiminnot!! poikkeamat TH-käynniltä, myös jos käynti myöhässä tuotannon ohjaus, tautien jäljitys ja saneeraus vastuullisen tuotannon raja-arvot Sikava hyväksytty terveydenhuollon laatujärjestelmäksi, ISO 9001 Bureau Veritas sertifikaatti v. 2014

48 JATKOTOIMET SIKAVASSA Sikaterveydenhuollon laatujärjestelmä: - lisää läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta - ketjun ongelmakohdat ja vahvuudet esiin - mahdollistaa tiedottamisen myös kuluttajalle Sikavaan kertyvän tiedon avulla: - arvioidaan tilannetta - selvitetään mihin on tarpeen panostaa ensisijaisesti - suunnitellaan koulutusta ja tutkimusta

49 KIITOS! KIITOS, KYSYMYKSIÄ?

KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA. Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit

KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA. Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA Määritelty kansallisista lähtl htökohdista elintarviketeollisuuden,

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s.

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. Kotitilalta5/2012 Talviulkoilu säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12 Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. 4 5 Eläinten tuojalla suuri vastuu s. 14 15 pääkirjoitus MARKKINAKATSAUS

Lisätiedot

AtriaSika Tuotanto-ohjeet

AtriaSika Tuotanto-ohjeet AtriaSika Tuotanto-ohjeet Luonnostaan vastuullinen AtriaSika -tuotanto-ohjeet Sisällysluettelo Atria - laadukasta lihaa...3 VASTUULLINEN ATRIASIKA -TUOTANTO...3 Laadukas AtriaSika -tuotanto...3 Eläinaines...4

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden

Suomalaisen broilerituotannon. hyvä tuotantotapa. Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden Suomalaisen broilerituotannon hyvä tuotantotapa Hyvinvointidirektiivin 2007/43/EY vaatimukset huomioiden 1 2 Sisältö 1. Broilerin tuotanto Suomessa...s. 3 1.1. Tuotantotilat 2. Eläinten hyvinvointi siipikarjanlihantuotannossa...s.

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tässä numerossa. AtriaTuottaja 3

Tässä numerossa. AtriaTuottaja 3 3/11 Näemmekö metsän puilta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Näkyvää kampanjointia koko Atrian lihaketjun hyväksi s. 10 AtriaSika -palvelun johtajaksi Stefan Saaristo s. 15 Paperille painettu blogi s. 23

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: "Investointi nopeasti tuottamaan." Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: Investointi nopeasti tuottamaan. Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21 Rehukirjanpitovaatimuksiin muutoksia 5 Kolme uutta ruokinnanohjauspakettia 12 WebWisu käyttöön ensi vuonna 15 Kalasta oikein luvan kanssa 21 ProAgria 4 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2013 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Hankesuunnitelma InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011 MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Maarit Kärki 17.2.2009 SISÄLTÖ 1. Hankkeen tiedot ja hakija.....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA Urho Riihikoski ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA 2 JULKAISTU NETTIKIRJANA 2007 Sisällysluettelo 3 ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA

Lisätiedot

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Pimeyttä vaiko valoa? Vastaava julkaisija ja toimittaja Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy Toimitus Martti

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita -Tuloksia -Rehuarvojärjestelmän muutos -Kansall. Laatujärjestelmä, Suvali -Rehukirjanpito, Tilaneuvonta Riitta Pietilä ProAgria Länsi-Suomi ProAgrian sikatalouden tulosseminaarissa

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 6.3.2002

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa

Lisätiedot