KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA. Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA. Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit"

Transkriptio

1 KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA Pirjo Kortesniemi / Olli Ruoho ETT ry ETU- koordinaattorit

2 KANSALLINEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO SUOMESSA Määritelty kansallisista lähtl htökohdista elintarviketeollisuuden, tuottajien ja viranomaistahon yhteistyönä Visio: Kansallisella yhteistyöll llä toteutettu eläinten TH vahvistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarviketalouden kannattavuutta. Terveet ja hyvinvoivat eläimet ovat Suomen elintarviketalouden kansainvälinen kilpailuetu.

3 Terveydenhuollon tavoitteena on karjan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen taloudellisen tuloksen parantamiseksi.

4 Eläinterveydenhuollon toimintatasot YKSILÖ KARJA YHTEISÖ -Teurastamo, meijeri, lääni, kunta, jne. SUOMI Lakisääteinen taso Kansallinen taso EU 4

5 Yhteisvoimin -ETT -MTK, SLC Evira -MMM - EELA EVIRA Opetus,tutkimus,neuvonta -SEL,HY -ProAgria -SiLi jne

6 ETU- KOORDINAATIO ETU- OHJAUSRYHMÄ (MTK, SLC, SELL, HY, MMMELO, Evira, ETT, ProAgria) meijerit teurastamot munapakkaamot Asiantuntijaryhmät (sika, naudanliha, lypsykarja, muna, lihasiipikarja) mukana myös Pro Agria, SiLi H. Nauholz Naseva P. Halkosaari L. Ehlers P. Kortesniemi O. Ruoho Sikava M. Kananen, T. Hagner Evira V. Rainio

7 Työryhmien toiminta Kansallisten tuotantosektorikohtaisten tavoitteiden seuranta: Esittää toimenpiteitä,, joilla lääl ääkkeiden käyttk yttötarvetta tarvetta voidaan vähentv hentää Suunnitelma TH- työn n tietojen keskitetystä hyödynt dyntämisestä; ; osallistuminen terveydenhuollon seurantajärjestelmien rjestelmien kehittämiseen Tautivastustusstrategiat tuotantosektorikohtaisesti Tuottajien ja eläinl inlääkäreiden TH- koulutuksen sisäll llön suunnittelu Hyvinvoinnin tavoitteet tuotantosektorikohtaisesti MMM:n ym. työryhmien avustaminen asiantuntijoina (Eläinten hyvinvointitoimenpide, lääl ääkeluovutus ym.)

8 Terveydenhuolto laatustrategian osana Sikava / Naseva Erityistaso Yhteisön tai Tilan erityisvaatimukset Jalostus Rehut Lääkitsemättömyys Olosuhteet Hyvinvointi jne. Kansallinen taso Tuotantotarkkailu TH-sopimus ELL:n käynnit Alkukartoitus Terveydenhuoltosuunnitelma Tautivapaudet ETT:n ohjeet Lakisääteinen taso Vain viranomaisvalvonta Eläinsuojelulaki Sivutuoteasetus Eläintautilaki Laki lääkkeiden käytöstä

9 Yhteistä liittymäpintaa viranomaistoimiin Tilanteen seuraaminen tilatasolla: taudit, lääkitys, eläinsuojelu, hygienia Vastaa EU:n uusiin haasteisiin: ketjuinfo, eläinten hyvinvointituki ym. Lakisääteisen tason toteutumisen varmistus / edistäminen Auttaa resurssien ohjausta valvonnassa Kansallisen laatustrategian toteutuminen Hyödyttää: MMMELO, läänineläinlääkärit, kunnaneläinlääkärit, tarkastuseläinlääkärit, Elintarviketurvallisuusvirasto

10 Korkea Kotieläintuottajan intuottajan roolin muutokset elintarviketuotannossa osa tuotantoketjua Dokumentoitu, systemaattinen terveydenhuolto Kuluttajien vaatimukset - laatu - turvallisuus -Jäljitettävyys EUlainsäädäntö Akuutti yksilöhoito laajaperäinen tuotanto erikoistuminen useita eri eläinlajeja Herd health - saneeraukset uusi teknologia, tuotannon tehostaminen laatutyö, turvallisuus Matala Lähde: Thomas Blaha

11 Tuottajan ja eläinl inlääkärin välinen yhteistyö toimivan terveydenhuollon perustana -lisäksi tarvitaan eri alojen/neuvonnan kanavoiminen tilan tuottavuuden nostoon; ruokinta, olosuhteet, rakennussuunnittelu jne. neuvonnan yhteistyötä

12 Kansallinen terveydenhuolto tilan ja eläinl inlääkärin osallistuminen vapaaehtoista tilan lähtl htökohdista Terveydenhuoltosopimus: - tila liittyy Sikavaan tai Nasevaan - eläinl inlääkärin TH- käyntien määm äärä - sikatilat 4 x v. - nautatilat 1 x v. - tilakohtaisten tietojen käyttöoikeus

13 Tuotannolliset tavoitteet tilan lähtl htökohdista + päivp iväkasvu, keskituotos, poikima/ porsimakerta, poistot, hedelmällisyys, llisyys, kuolleisuus jne. Toiminnallisia tavoitteita myös s kansallisesti + lakisää ääteisen tason varmistus + tautisuojaus ja hygienia-asiat asiat + dokumentointi tilanteesta Parempi tulos, parempi tili

14 Käytännön n toteutus Alkukartoitus: TH- käynti Tehdää ään n huolellinen selvitys tilan toiminnoista ja eläinten terveystilanteesta ja sovitaan toimenpiteet TH- suunnitelma Jatkossa Tarkistetaan tilannetta tarpeen mukaan Nautatiloilla TH- käynti ja suunnitelman päivitys vähintv hintään n 1 x v. Sikatiloilla TH- käynti 4 x v., suunnitelman päivitys p 1 x v.

15 Terveydenhuollon merkitys? Tuotannon kannattavuuden parantaminen Tautien ennaltaehkäisy, terveyden seuranta, poikkeamatilanteiden hallinta Lääkkeiden käytk ytön n seuranta/hallittu käyttk yttö Dokumentointi/Tiedon kerää ääminen/hyödyntäminen Laatu ja kuluttajaturvallisuus Lainsää äädännön n toteutumisen edistäminen Kansalliset tavoitteet tilan/ teollisuuden kannalta varmistetaan, ennaltaehkäist istään

16 Tiedot, joita TH tuottaa TH- sopimus TH- käynnit: koska ja mitä? lääkitykseen liittyvät toimet eläinsuojelu- ym. lakisää ääteisten vaatimusten toteutuminen eläinten hyvinvointi tautiriskien hallinta tilan terveysstatus hygienia TH- suunnitelma: =kehittämistoimet (tuotannolliset ja/tai toiminnalliset)

17 tilatasoisten TH- tietojen keräys ja hyödyntäminen, myös terveysstatus!! Sikaloiden terveysluokitusrekisteri 2004 Naseva; nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä On-line; Internet- pohjaiset tietokannat

18 Terveydenhuolto sikatiloilla v yli 95% tiloista rekisterissä: TH- sopimus - yli 90 % kansallisella tasolla : 3-6 terveydenhuoltokäynti yntiä/vuosi= n. 1000/ kk n käyntik yntiä/vuosi käyntidokumentit jokaisesta - kansallisen tason ehtoihin sisältyy vuosittain päivitettp ivitettävä TH- suunnitelma - voidaan päivittp ivittää TH- käyntien yhteydessä - ongelmatilanteissa erillinen kirjallinen suunnitelma

19 Kansallisen tason edellytykset Porsastuotantosikala 1. Terveydenhuoltosopimus 2. Terveydenhuoltosuunnitelma 3. Eläinlääkärin säännölliset käynnit 4. Tuotantoseuranta 5. Viranomaisohjeet 6. Eläinsuojelulaki 7. ETT:n ohjeet 8. Vapaus tarttuvista taudeista 9. Ternimaitonäytteet porsasyskän varalta 10. Ulostenäytteet salmonellan varalta 11. Sikaruusurokotukset 12. Sisäloislääkitykset 13. Terveysluokitellut porsaat Lihasikala

20 Terveydenhuolto nautatiloilla Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan liittyy tiloja koko ajan: - Nasevassa oli mukana: maidontuotantotilaa emolehmä- lihanautatilaa - Kansallisen tason ehtoihin sisältyy vuosittain päivitettp ivitettävä terveydenhuoltosuunnitelma - Tarvittaessa laaditaan erillinen suunnitelma keskeisistä ongelma-alueista alueista (utareterveys ym.)

21 Kansallinen taso nautatilalla 1. Tilalla on eläinl inlääkärin kanssa solmittu ETU terveydenhuoltosopimus ja tila on kirjattu Nasevaan 2. Eläinl inlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintv hintään n yhden ETU- terveydenhuoltokäynnin. ynnin. 3. Tilalla on eläinl inlääkäri tekemä,, terveydenhuoltokäynnin ynnin perusteella laadittu kirjallinen ETU terveydenhuoltokartoitus ja suunnitelma, joka päivitetään n vuosittain. 4. Tilalla harjoitetaan järjestelmj rjestelmällistä tuotanto- ja terveysseurantaa sekä maidon laadun seurantaa.

22 Kansallinen taso nautakarjatilalla II 5. Tilalla noudatetaan lakisää ääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista. Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän n maidon jääj äämättömyys todetaan Eviran hyväksym ksymällä testillä ja tulos kirjataan. Eläinl inlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnill ynnillä sekä käy y läpi l muut lääl ääkityksiin liittyvät t käytk ytännöt. 6. Tilalla noudatetaan eläinsuojelus insuojelusäädöksiä.. Eläinl inlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnill ynnillä ja antaa tarvittaessa eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa. 7. Tila noudattaa ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojauksessa, eläinten, sperman ja alkioiden tuonnissa sekä rehujen ostossa.

23 Eläinten Terveydenhuollon kansallinen taso nautakarjatilalla III 8. Tilalla ei ole BVD-virusta erittävi viä eläimi imiä. 9. Tila tutkituttaa ostamansa siitoseläimet imet salmonellan varalta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Tilalla ei ole todettu salmonellatartuntoja. Ostamiaan vasikoita jatkokasvatukseen myyvä vasikkakasvattamo ottaa vuosittain karjan salmonellanäytteet ETT:n ohjeita noudattaen ja toimittaa tutkimustuloksen Nasevaan 10. Eloeläimi imiä myyväll llä tilalla ei ole todettavissa pälvisilsaa. p 11. Ruokinta- ja rehuhygienian, kuivituksen ja lannankäsittelyn sekä eläinten oleskelutilojen järjestelyillä ehkäist istään n ulosteperäisten taudinaiheuttajien leviämist mistä karjassa ja pidetää ään eläimet mahdollisimman puhtaina. Eläinl inlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnill ynnillä.

24 Tila Riskien hallinta paranee Apuna tuotannon suunnittelussa Dokumentoidut toimintatavat ja sääs äännöllinen seuranta Tilojen välinen v eläinkauppa Vakuutukset yms. Kansallisten tavoitteiden toteutuminen Tilan tavoitteet: (toiminnalliset/tuotannolliset)

25 Eläinl inlääkäri rooli Keskeinen toimija TH- työn konkreettisena eteenpäin viejänä tilatasolla Konsultoi ja auditoi asiakastilojaan: seuranta ja kehittäminen Aktiivinen rooli TH- dokumenttien tuottajana ja kirjaajana (tiedoista hyötyv tyvät t kaikki tahot) TH- työ edellyttää sitoutumista, säännöllistä seurantaa, täydennyskouluttautumista

26 Teurastamojen kannalta Yhtenäinen terveysluokitus sikasektorilla: toiminta tehostunut Kaikille kustannuksia aiheuttavista taudeista eroon Poikkeamatilanteita vähemminv Ajantasainen ja kustannustehokas seuranta Dokumentaatio raaka-aineesta aineesta parantunut Uusia byrokratiaa helpottavia apuvälineit lineitä koko ketjun avuksi (kerralla oikein) Lihan ja toiminnan laatu parantunut Sikasektorilla seuranta Sikavan,, nautasektorilla Nasevan kautta

27 Meijerin kannalta Laatusopimustilojen seuranta Tautitilanne ja jääj äämähallinta-asiat asiat resurssien kohdistaminen Jäljitettävyys, läpinl pinäkyvyys Dokumentointi Monellako tilalla asiat ovat kunnossa Seuranta Nasevan kautta

28 Good News or Bad News ETUja Kaikille - myös lihantarkastukseen Naseva: Sikava:

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju

Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvät tuotantotavat - Nautaketju Lihantuotannon hyvä toimintatavat - Sikaketju Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuusliitto Suomen Lihateollisuusyhdistys ry Suomen Lihateollisuusyhdistys

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä

Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12. Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä 1/11 Tunnetta vai liiketaloutta s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyppää rehuauton matkaan s. 12 Mix IHMEessä on kysymys kustannussäästöstä s. 17 Finnpigin karjuaseman laajennus valmistuu s. 26 Eläköön hiiva!

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä?

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? 15 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä Jaana Kotro, Lotta Jalkanen, Terhi Latvala, Katariina Kumpulainen, Maija Järvinen ja Sari Forsman-Hugg

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Dnro 321/54/2010 Sosiaali- ja terveysministeriö 13.10.2014 Tarkastuskertomus 6/2012 Lastensuojelu JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot