Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset. Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä Rauno Tammi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset. Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä 24.11.2011 Rauno Tammi"

Transkriptio

1 Eläinten hyvinvoinnin sitoumukset Naudan hyvinvointi-koulutuspäivä Rauno Tammi

2 Ympäristö Vähemmän vaurioiden korjausta, enemmän ennaltaehkäisyä Hoitaja Eläimen hyvinvointi Tilan ulkopuoliset tekijät Hoitaja terveyden edistäminen, hoito- ja käsittelytavat, ruokintamenetelmät, eläimen käyttäytymisen tunteminen Ympäristö 1. Eläimen lähiympäristö makuualusta, parsi- ja karsinaolosuhteet, lajitoverien vaikutus 2. Tilan olosuhteet perustoimintojen turvaaminen, onnettomuuksien välttäminen, rehut ja ruokinta, laidunnus- ja jaloittelumahdollisuudet Tilan ulkopuoliset tekijät tautitilanne u 2

3 Tuen toimijat Hallinto (maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, ELY-keskukset, kunnat) tukiehtojen, ohjeiden ja lomakkeiden valmistelu; hakemusten, sitoumus-, tuki- ja maksatuspäätösten käsittely; valvonta Eläinten Terveydenhuolto ETU terveydenhuoltosopimusten, -suunnitelmien ja käyntien sisällön suunnittelu ja ohjeistus Eläinlääkärit terveydenhuoltosopimusten, -suunnitelmien ja käyntien käytännön tekeminen ja toteutus tiloilla Neuvojat (neuvontajärjestö, meijerit ja teurastamot) viljelijöiden neuvonta Pelastusviranomainen palo- ja pelastussuunnitelman mahdollinen hyödyntäminen Viljelijät käytännön toteutus

4 Eläinten hyvinvoinnin tuki eli eläinten hyvinvointituki EU-osarahoitteinen tuki EU:lta 28 %, loppu kansallista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa (toimintalinja 2) omana erillisenä tukijärjestelmänä Alkoi keväällä 2008 Tuki suunnattu nauta- ja sikatiloille

5 Tuen edellytykset Tila sitoutuu noudattamaan tuen ehtoja viisi vuotta Tuen ehtoina vähintään perusehtojen noudattaminen (terveydenhuollon vaatimukset, muut perusehdot), lisäksi voi valita enintään kaksi lisäehtoa Tilalla on vähintään 10 ey nautoja ja / tai sikoja koko sitoumuskauden Tilalla noudatetaan täydentäviä ehtoja ja muuta pohjalainsäädäntöä

6 Sitoumus Sitoumuksen käsittelee kunta sitoumushakemus ensimmäisenä sitoumusvuonna (Lnro 188) vuosittainen maksatushakemus (Lnro 101B, tukihakemus) sitoumuksen muuttaminen eläinlaji muuttuu toiseksi sitoumuskelpoiseksi eläinlajiksi sukupolvenvaihdos tai hallinnan siirto (sit. siirto) sitoumuksen laajentaminen ei ole mahdollista sitoumuksen siirto; sitoumuksesta luopuminen viljelijä luopuu kokonaan kotieläintuotannon harjoittamisesta

7 Viljelijä Sitoutuva viljelijä iältään vuotias Ei edellytetä vähimmäispinta-alaa, ellei laiduntamis- tai jaloitteluvelvoitetta

8 Tukikelpoiset eläimet Lehmät ja naudat yli 2 v. Naudat väh. 6 kk-2 v. Vasikat alle 6 kk Emakot (porsineet tai joutilaat, yli 8 kk) Muut siat 1,0 ey 0,6 ey 0,4 ey 0,5 ey 0,3 ey

9 Tuen suuruus Tuki määräytyy eläinlajeittain ey-määrän, valitun tilamuodon ja valittujen toimenpiteiden mukaan perusehdot 17,50 /ey naudoille nautatilalla; 5,00 /ey sioille sikatilalla; nauta-sikatilalla 17,50 /ey naudoille ja 5,00 /ey sioille lisäehdot 1,53 21,29 /ey alustava kokonaisbudjetti n. 105 milj. Suomessa koko ohjelmakaudelle Maksimituki / tila Alussa oli enimmäismäärä / vuosi, ei nykyään

10 Yhteiset perusehdot Terveydenhuollon vaatimusten noudattaminen kirjallinen terveydenhuoltosopimus (ETU / Lnro 189) eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit nautatilat: 1x/v vuosittain päivitettävä terveydenhuoltosuunnitelma tilatason tautisuojaus tilalla ei saa olla tiettyjä helposti tarttuvia tauteja tarvittaessa tautisaneeraus eläinaineksen ja rehujen tuonti järjestelmällinen tuotantoseuranta noudatettava kirjallista ruokintasuunnitelmaa, rehuanalyysit

11 Tuotantoseuranta Rehujen koostumuksesta taulukkoarvot tai rehuanalyysit Lypsykarja = karjantarkkailu Emolehmät: paino ruokintasuunnitelman pohjaksi Syntymäpaino (arvioitu)/vieroituspaino/välityspaino/200 pv paino näistä saadaan päiväkasvu Lihakarja toteutuneet teuraspainot (teurastamon raportit) 11

12 Perusehdot nautatilalla Terveydenhuollon vaatimukset Eläinten ruokinnassa ja hoidossa huomioidaan eläimiä ei saa pitää yksinään, ellei perusteltua syytä lihantuotantotarkoituksiin kasvatettavia nautoja ei pidetä parressa naudat saavat karkeaa rehua jatkuva, riittävä vedensaanti (kuppien määrä ja mittaus) Varaudutaan toimintahäiriöihin tilalla esim. koneellisen ilmanvaihdon, ruokinnan, juoton ym. toiminta taataan häiriötilanteissa kirjallinen suunnitelma toiminnasta poikkeustilanteissa poikkeustilanteita varten olemassa varajärjestelmä (esim. aggregaatti käytettävissä)

13 Lisäehtojen valinta Enintään kaksi lisäehtoa / tila myös nauta-sikatilalla lisäehtoa ei tarvitse valita Lisäehdon määräämää eläinlajia (nauta/sika) tulee olla vähintään 10 eläinyksikköä Lisäehdon sovelluttava tilan tuotantorakenteeseen ja käytännön järjestelyihin lisäehdon noudattaminen parantaa eläinten hyvinvointia tilalla

14 Yhteinen lisäehto 1. Palontorjunta- ja pelastussuunnitelma tavoite: on ennakoitu erilaiset hätätilanteet ja niiden jatkohoito myös vieras henkilö osaa toimia hätätilanteessa palohälyttimet tuotantorakennuksiin tarvittava pelastus- ja palontorjuntavälineistö selvitys miten toimitaan hätätilanteissa suunnitellaan eläinten pelastaminen ja jatkosijoitus esim. tuotantorakennuksen palon yhteydessä kopio suunnitelmasta toimitetaan pelastusviranomaiselle 3,58 /ey naudoille, 5,00 /ey sioille LISÄEHDON VOI VALITA TILAN MOLEMMILLE ELÄINLAJEILLE

15 Lisäehdot nautatiloille 2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pintaalavaatimuksella vasikat ryhmäkarsinoissa (ternijuotto yksin mahd.), enemmän tilaa / vasikka, vasikalle mukava alusta, tila lämmitettävissä, tuttijuotto (imeminen), kivuton nupoutus lihanautojen väli- ja loppukasvatustiloilla vasikat vasikkaosastossa, jossa oma ilmanvaihto 12,17 /ey 3. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen vasikat ryhmäkarsinoissa (ternijuotto yksin mahd.), vasikalle mukava alusta, tila lämmitettävissä, tuttijuotto (imeminen), kivuton nupoutus lihanautojen väli- ja loppukasvatustiloilla vasikat vasikkaosastossa, jossa oma ilmanvaihto 9,92 /ey

16 Lisäehdot nautatiloille 4. Kytkettyjen nautojen liikkumismahdollisuuksien parantaminen kytkyen on sallittava eläimelle luontaiset liikkeet 8,73 /ey u 16

17 Lisäehdot nautatiloille 5.Väh. 6 kk:n ikäisten nautojen pitoolosuhteiden parantaminen eläimelle mukava makuualusta kiinteäpohjainen, kuivitettu, pehmeä sopusuhtainen ryhmä samassa karsinassa 21,06 /ey

18 Lisäehdot nautatiloille 6. Nautojen laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu talviaikana väh. 6 kk:n ikäisiä nautoja laidunnettava min 60 pv lihanaudat ja kytketyt ulos talvella min 2x/vk sonneille riittää jaloittelutarha minimiala 50 m² (6 m² / sonni) MMM-RMO C4 2001, MTT:n julkaisut 21,29 /ey

19 Lisäehdot nautatiloille 7. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat eristämistä tarvitsevalle eläimelle varattava rauhallinen, eläimen tervehtymistä edistävä tila karsina- ja tilantarve jokaista alkavaa 10 lypsy- tai emolehmän ryhmää kohti yksi karsina (vähimmäisala 10 m², lyhin sivu 3 m) lihanaudoilla 10 m² / alkavaa100 eläintä yhteiskäyttö mahdollinen 12,35 /ey

20 Rajoitukset lisäehtojen valinnassa Valinnassa otettava huomioon lisäehdon sopivuus tilalle High Landt vain perusehdot Nautojen laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu talviaikana, ei luomu kotielintilalle Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksella / ilman pintaalavaatimusta (2, 3) vain toinen

21 Lisäehdon vaihtaminen tai siitä luopuminen Sp-vaihdos tai hallinnansiirto ja sitoumus siirretään Tuotantosuunta muuttuu Eläintuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, että valitun lisäehdon noudattaminen ei ole mahdollinen

22 Valvonta Valvonta ELY-keskusten kautta Terveydenhuollon vaatimukset eläinlääkärin tietotaitoa ELY-keskus katsoo asiakirjat Loput perusehdoista ja lisäehdot tarkastetaan ELYkeskuksen tilakäynnillä

23 Muutoksia 2012? Tukitaso nousee Uusia lisäehtoja ja niiden määrää ei rajoiteta 23