Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet. TAPAS-seminaari, Kuntatalo Pauli Kartano Juha Viitala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet. TAPAS-seminaari, Kuntatalo 19.4.2011 Pauli Kartano Juha Viitala"

Transkriptio

1 Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet TAPAS-seminaari, Kuntatalo Pauli Kartano Juha Viitala

2 Sisältö Viitearkkitehtuuriluonnoksen esittely Viitearkkitehtuuri mitä tarkoitetaan Arkkitehtuurin jaottelu: Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet Integraatioarkkitehtuurin periaatteet

3 Viitearkkitehtuuri (referenssiarkkitehtuuri) Rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden abstrakti toimittaja- ja toteutusneutraali rakenne Esitys arkkitehtuurikokonaisuuden loogisista osista ja niiden välisistä suhteista Arkkitehtuurisuunnittelua haluttuun toteutusrakenteeseen ohjaava väline Arkkitehtuuri on jaettu näkökulmiin: Toiminta Tieto Tietojärjestelmä

4 Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Erityistason erikoissairaanhoito Sosiaalihuollon peruspalvelut Sosiaalihuollon erityispalvelut Palvelut Toimintamallit Mitä palveluita? Missä? Lapset Aikuiset Ikäihmiset Perusterveet Kroonisesti sairaat Päihde Mielenterveyspotilaat Prosessit Palvelutyyppi Asiakassegmentti Organisaatiot Mikä tunnus ulko-ovessa? Palvelupisteet Kenelle? Miten? Koti Lähi Seutu Yliopistosairaala Kansallinen Yksityiset Preventio Päivystys Yksi käynti Elektiivinen Krooninen/hoiva Sidosryhmät (muut organisaatiot)

5 Toiminta-arkkitehtuuri: yleistetyt prosessit Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköt Hoito- ja palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt Toimenpideyksiköt Asiakkaalle tuotettavat palvelut (hoitoprosessit ja sosiaalihuollon asiakasprosessit, näihin suoraan liittyvät tukipalvelut)- Resurssienhallinta ja toiminnanohjaus Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seuranta Kansalaisen omaehtoinen toiminta (Terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, terveelliset elämäntavat)

6 Tietoarkkitehtuuri: Päätietoryhmät Voimassa oleva lääkitys, diagnoosit ja riskitiedot sekä hoitosuunnitelmat Kliiniset potilastiedot Keskeiset ylläpidettävät potilastiedot Kumulatiivinen potilas/hoitokertomus Tutkimustulokset Transaktionaaliset (lähete, eresepti, ) Henkilötiedot Henkilön perustiedot Henkilön yhteystiedot (ja asiakkuustiedot) Suostumukset/ kiellot ja muut tahdon ilmaisut Suoritetiedot Palvelutapahtumien tiedot: (ajanvaraukset, hoitojaksot, käynnit =tunnisteellista potilastietoa) Suoritteet (laskutus ja raportointi =anonymisoitua potilastietoa) Päätöksentekoa ohjaavat tiedot Valtakunnalliset. hoitosuositukset ja käypähoito (Duodecim, EBM) Sovitut hoitokäytännöt Resurssitiedot Tiedot palveluyksiköistä ja palveluista Henkilöstö Tilat Laitteet ja tarvikkeet Lääkkeet Potilaan omat terveys- ja hyvinvointitiedot

7 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: Palveluarkkitehtuuri Ammattilaiset Kansalaiset/potilaat Käyttöliittymät Ammattilaisen työpöytä Kansalaisportaali Loogisen tason Tj-palvelut Potilaan hoito Hoidon tukipalvelut Asiointi Tuotannonohjaus Raportointi ja laskutus Tietotekniset tukipalvelut Loogisen tason tietovarannot Potilastiedot Henkilötiedot Suoritteet Resurssitiedot Päätöksentekoa ohjaavat

8 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: Loogisten tietojärjestelmäpalveluiden jaottelu PHR / Asiointi Tietotekniset tukipalvelut Hoidon tukipalvelut Potilaan hoito Tuotannonohjaus Raportointi ja laskutus

9 Kansalaiselle suunnatut tietojärjestelmäpalvelut PHR / Asiointi Asiointialusta Terveystaltio Kansalaisen tunnistaminen Kansalaiselle tarjottavat asiointipalvelut Esim. Omien terveys- ja hyvinvointitietojen ylläpito ja seuranta Ajanvaraus Ohjaus- ja neuvonta, palveluihin hakeutuminen Ajanvaraus Esitietojen toimitus Kaksisuuntainen viestintä ammattilaisten kanssa

10 Hoitoon suoraan liittyvät tietojärjestelmäpalvelut PHR / Asiointi Tietotekniset tukipalvelut Hoidon tukipalvelut Potilaan hoito Tuotannonohjaus Raportointi ja laskutus

11 Hoitoon suoraan liittyvät tietojärjestelmäpalvelut Hoidon tukipalvelut Potilaan hoito Asiakastietojen ja asiakkuuden hallinta Suostumusten ja kieltojen hallinta Hoidollisten avaintietojen ylläpito Terveys- ja hoitosuunnitelma Palveluiden ja palvelukokonaisuuksien hallinta kirjaus(käynti- ja toimenpidetiedot) Potilas/hoitokertomus Etäkonsultaatio Palvelutapahtumatietojen Lähetepalaute ja konsultaatio Ilmoitukset viranomaisille Reseptit Potilaan tilan reaaliaikainen seuranta Kliinisen päätöksenteon tuki Määräykset ja ohjeet Lausunnot ja todistukset

12 Hallinnolliset, hoitoon epäsuorasti liittyvät tietojärjestelmäpalvelut PHR / Asiointi Tietotekniset tukipalvelut Hoidon tukipalvelut Potilaan hoito Tuotannonohjaus Raportointi ja laskutus

13 Hallinnolliset, hoitoon epäsuorasti liittyvät tietojärjestelmäpalvelut Tuotannonohjaus Resurssien suunnittelu Työvuorosuunnittelu Resurssien hallinta ja ohjaus Ajanvaraus/ resurssivaraus Henkilökohtainen työjono Tilausten hallinta Jonojen hallinta Potilassiirrot Raportointi Raportointi ja laskutus Tiedon analysointi Kuntalaskutus Potilaslaskutus

14 Tietotekniset tukipalvelut PHR / Asiointi Tietotekniset tukipalvelut Hoidon tukipalvelut Potilaan hoito Tuotannonohjaus Raportointi ja laskutus

15 Tietotekniset tukipalvelut Tietotekniset tukipalvelut Käyttäjän tunnistaminen Kertakirjautuminen Käyttövaltuuksien hallinta Asiallisen yhteyden todentaminen Sähköinen allekirjoitus Palvelinvarmenne Integraatiopalvelu Asiakirjojen muodostus Asiakirjojen haku ja purku Kollaboraatio Kontekstinhallinta Tietovarastointi (ETL, DW, BI) Sähköinen arkistointi Koodistopalvelut, Esim. Organisaatio- ja yksikkötiedot Sanomaliikenteen osapuolitiedot, Toimenpide ja tutkimusnimikkeistöt. Metatietopalvelut Lokit (tapahtumarekisterit) Palvelutapahtumien hallinta Hakumoottori

16 Alueellista- ja paikallista arkkitehtuuria koskevat avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet

17 Avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet Periaate Yhteinen viitearkkitehtuuri Kuvaus Periaate Kehittämisen taustalla yhteisesti kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisesti kuvattu ja ylläpidetty avoimesti saatavilla oleva viitearkkitehtuuri. Avoimet standardoidut tietorakenteet/tietomallit Kuvaus Yhteinen referenssitietomalli tietoarkkitehtuurin kehittämisen taustalla(hl 7-RIM?), yhteiset koodistot, luokitukset, sanastot. Periaate Käytä integroinnissa avoimia kansainvälisiä standardeja Kuvaus Integroinnissa tulee hyödyntää avoimia kansainvälisiä standardeja, ja kansallista tai tapauskohtaista räätälöintiä tulee välttää

18 Avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet Periaate Yhteisesti kuvatut toiminnalliset komponentit Kuvaus Arkkitehtuurin rakenneosien toiminnalliset vähimmäisvaatimukset ja suhde muihin komponentteihin yhteisesti kuvattuna (esim. hyödyntäen HL7 EHR-FM tai vastaavaa) Periaate Kuvaus Toiminnallisten komponenttien toimittaminen ja tukeminen/ylläpito voitava erottaa Komponenttien tuottamisen ja tukemisen/ylläpidon erottaminen toisistaan lisää avoimuutta ja kilpailua sekä mahdollistaa kolmansien osapuolien toimimisen kokonaisvastuullisena integraattorina

19 Tietojärjestelmä- ja integraatioarkkitehtuurin toteutusta koskevat periaatteet Periaate Kuvaus Pyri hallittavaan ja joustavaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriin Tietojärjestelmäarkkitehtuuria suunnitellessa pidettävä mielessä kokonaisuuden hallittavuus ja ratkaisujen joustavuus erilaisissa muutostilanteissa (esim. organisaatiomuutokset) Periaate Pyri yksinkertaiseen integraatioarkkitehtuuriin Kuvaus Periaate Integraatioarkkitehtuuria suunnitellessa tulee pitää mielessä kokonaisuuden selkeys. Lähtökohta on yksinkertaisuus ja hallittavuus. Integraatiot keskitettyjen/keskitetyn palvelun kautta Kuvaus Integraatiot tulisi tehdä keskitettyjen/keskitetyn integraatiopalvelun kautta ja välttää ns point-to-point -liittymiä

20 Yksityiset Esimerkkejä integraatioskenaarioista Esimerkki 1 Alue Esimerkki 2 Sairaanhoitopiiri / SoTe-piiri Alue ERVA Kansallinen Kansallinen Sairaanhoitopiiri/ SoTe-piiri Alue Alue Alue Sairaanhoitopiiri/ SoTe-piiri Alue Alue Sairaanhoitopiiri / SoTe-piiri Alue

21 Kiitos! Lisätietoja: Juha Viitala Pauli Kartano

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen

KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. Pirkko Nykänen KATTAVA Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulma Pirkko Nykänen 1 Arkkitehtuurivaihtoehtojen tarkastelun dimensiot Dimensiot, joista kukin voidaan toteuttaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ. 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs

KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ. 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs KIRJAAMISEN MERKITYS POTILASTYÖSSÄ 08.12.2013 TILU/Päivi Mäkelä-Bengs 1 Potilasasiakirjat* Muodostuu potilaskertomuksesta, siihen liittyvistä potilastiedoista ja asiakirjoista Viranomaisen asiakirjoja,

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy

SLA palvelun ostajan kannalta. itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy SLA palvelun ostajan kannalta itsmf-seminaari 10.2.2011 Teppo Sulonen Senior advisor Hss Consulting Oy 1 Teppo Sulonen Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija,

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

RATAMO projekti. 21.10.2014 KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen

RATAMO projekti. 21.10.2014 KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen RATAMO projekti 21.10.2014 KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen Strategia toteutuu prosesseissa Asetetaan tavoitteet - otetaan kantaa aikatauluun Tavoitteiden seuranta TAVOITE TULOS HYÖDYT 2 17.10.2014

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Markku Hupli Terveyspalvelujen palvelujohtaja, LT, MQ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan ensimmäinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot