KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010"

Transkriptio

1 KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT

2 Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon arkkitehtuuri Kunnan arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Kuntien arkkitehtuurien kehittäminen eresepti liityntäarkkitehtuurin perusteet

3 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurille on useita käyttötarkoituksia. Se on erityisesti jäsentämisen, kehittämisen ja kommunikoinnin väline mutta se kattaa myös yhteiset työkalut ja yhteiset suositukset ja linjaukset ohjaamaan toteuttamista Linjaukset & suositukset Hyödyntäminen ja hallinta Jäsennys & kuvaaminen Yhteinen kieli Menetelmät Työkalut Kokonaisarkkitehtuuri on kehittämisen väline, joka pyrkii erityisesti varmistamaan tietojärjestelmien ja IT-ratkaisujen soveltumisen substanssitoiminnan tarpeisiin IT-ratkaisujen arvo määrittyy yksinomaan sen kyvystä tukea substanssitoimintaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

4 Arkkitehtuuria käytetään keskeisenä ohjausvälineenä Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Arkkitehtuurin hallinta Hankesalkun hallinta Hankehallinta Toiminnan kehittäminen Tiedon hallinnan kehittäminen Tietojärjestelmien kehittäminen Järjestelmäkehityksen hallinta Visio ja strategia sekä toiminnan ja talouden suunnittelu ohjaavat arkkitehtuurin kehittämistä. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan hankkeiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeen suunnittelua. Hankkeessa voidaan havaita muutostarpeita arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeessa kehitettävien toimintoprosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. Toimintoprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton kautta arkkitehtuurin tavoitetila muuttuu nykytilaksi.

5 Arkkitehtuuri ja järjestelmäkehitys Arkkitehtuuri ohjaus muutostarpeet Järjestelmäprojekti Tietojärjestelmän rakenne Tietojärjestelmän suunnitteludokumentaatio

6 Arkkitehtuuriohjaus organisaation toiminnan kehittämisen syklissä

7 Kuntien arkkitehtuurien kehittäminen

8 Arkkitehtuurin rakenne Kaikille yhteiset Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurin hallintamalli Kuntasektori Kuntasektoria koskevat arkkitehtuurilinjaukset Kunta Kunnan tai kaupungin arkkitehtuurilinjaukset Kuntasektorin arkkitehtuuri Toimiala / hallintokunta Toimialan erityispiirteet huomioiva arkkitehtuuri Kunnan arkkitehtuuri Kuntasektorin arkkitehtuuri

9 Kunnan sähköinen palveluympäristö Käyttöliittymä Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut Palvelunäkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Asiointi Sähköisen asioinnin peruspalvelut Ohjaus Kansalliset integraatiopalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Asiakasprofiili Kansalliset perustietovarannot Sähköinen asianhallinta Yhteiset toiminnalliset palvelut Palvelut Ydinprosessi- / palvelualuekohtaiset palvelut Yhteiset tekniset tukipalvelut Kuntasektorin yhteiset palvelut Perinteiset operatiiviset järjestelmät Tietovarannot Operat. kanta Operat. kanta Operat. kanta Operat. kanta MDS:t MDS:t MDS:t

10 Kunnan sähköisen palveluympäristön viitearkkitehtuuri Ulkoinen palvelunäkymä Ryhmätyötila Työntekijän sähköinen työpöytä Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut Asiointialustan tekniset peruspalvelut Julkaisunhallinta Personointi Suomi.fi Kela Vero Osallistumisympäristö Kilpailutusjärjestelmä Asioinnin perustoiminnot Palveluohjauksen säännöstö Prosessimoottori SOA-palvelukatalogi ESB-integraatioväylä Kansalliset integraatiopalvelut Asiakasprofiili, kutsurajapinta Vetuma Virtu Katso Valvira-varmenne Asiointitili THL-Koodistopalvelu Sähköinen asianhallinta, eams Prosessin / palvelualueen A palvelut Prosessin / palvelualueen B palvelut Palvelu Palvelu Prosessin / palvelualueen C palvelut Prosessin / palvelualueen D palvelut Palvelu Yhteiset tekniset tukipalvelut Yhteiset toiminnalliset palvelut Tunnistaminen Asiakkuudenhallinta Käyttövaltuushallinta Taloushallinta Sähköinen allekirjoitus Aikaleimapalvelu Hinnoittelu, maksaminen Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta Resurssivarausten hallinta Tapahtumaloki Yhteisöjen hallinta Hakupalvelut Palvelu Paikkatietopalvelu Palvelurajapinta Palvelurajapinta Operatiivinen järjestelmä Operatiivinen järjestelmä DB DB Sähköinen asiointialusta Perustietovarannot VTJ YTJ KTJ KANTA, KANSA VAPA Maastotietokanta Palvelurajapinta BI Kuntasektorin palvelut DW Asiakkaat MDS Palvelut/ tuotteet MDS Kiinteistöt MDS Muu MDS Dokumentit MDS Kuntarekry Kuntalaistili

11 Asiakastiedon jäsennys Henkilöasiakas Yritys- ja yhteisöasiakas Henkilon_perustiedot Henkilon_perustiedot Henkilo_ID* Hetu Sukunimi* Etunimet Kutsumanimi Kotikunta Turvakielto Siviilisääty Henkilön_tila Henkilon_tila_pvm 1..* Osoite Kansalaisuus 1 Avainhenkilo Osoite_ID Osoite (ks. VTJ) Osoitetyyppi Kansalaisuus_ID Maatunnus Organisaation_perustiedot Organisaatio_ID* Nimi* Y-tunnus Kotikunta Kotimaa Organisaatiomuoto Puhelinnumero Puhelinumero_ID Puhelinnumero Puhelinnumerotyyppi Puhelinnumerolaji Henkilon_kieli 1..* Kieli_ID Kieli Kielityyppi 1..* Sahkoinen_yhteystieto Yhteystieto Yhteystieto_ID Yhteystieto_kuvaus Sahkoinen_yhteys_ID Sahkoinen_yhteystieto Sähköinen_yhteystietotyyppi Periaate: Keskeisten henkilön perustietojen päälähde on Väestötietojärjestelmä. Aputoiminimi_ID Aputoiminimi Puhelinnumero Kieli Puhelinumero_ID Puhelinnumero Puhelinnumerotyyppi Puhelinnumerolaji Organisaatiosuhde ID Suhdekuvaus Yhteystieto Osoite_ID Osoite (ks. VTJ) Osoitetyyppi Aputoiminimi Kieli_ID Kieli Kielityyppi 1 Osoite Avainhenkilo_ID Henkilon_rooli Sahkoinen_yhteystieto Yhteystieto_ID Yhteystieto_kuvaus Sahkoinen_yhteys_ID Sahkoinen_yhteystieto Sähköinen_yhteystietotyyppi Periaate: Keskeisten organisaation perustietojen päälähde on Yhteisötietojärjestelmä.

12 Asiakastiedot Esimerkki: Työntekijärooliin liittyvät tiedot Työsuhdetiedot Osaaminen, koulutus Esimerkki: talous- ja hallintoroolin tiedot Yhteisö, ryhmä Tunnisteiden muunto Luottamushenkilö Henkilön perustiedot Potilas Liiketoiminnan perustiedot Rekisteritiedot Muut ko. roolin tiedot 0..1 Työntekijä Oppilas Talouden perustiedot Kilpailutus ja hankinnat Organisaation perustiedot a) 1 Tuotantoyksikkö 1 Rakennusvalvonnan asiakas Yhteystieto Prosessin X toimija Osoite Prosessin X toimija Puhelinnumero Sahkoinen_ yhteystieto 1 Paikkatieto ICT-käyttäjä (sis. ja ulk.) 0..1 Kunta a) = edellyttää välille avainhenkilöluokkaa.

13 Kunnan sähköisen palveluympäristön standardointi Ulkoinen palvelunäkymä Ryhmätyötila Työntekijän sähköinen työpöytä Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut Asiointialustan tekniset peruspalvelut Julkaisunhallinta Personointi Suomi.fi Kela Vero Osallistumisympäristö Kilpailutusjärjestelmä Asioinnin perustoiminnot Palveluohjauksen säännöstö Prosessimoottori SOA-palvelukatalogi JHS XML ESB-integraatioväylä Kansalliset integraatiopalvelut Asiakasprofiili, kutsurajapinta Sähköinen asianhallinta, eams Prosessin / palvelualueen B palvelut Palvelu Palvelu Prosessin / palvelualueen C palvelut Prosessin / palvelualueen D palvelut Palvelu Palvelu Yhteiset tekniset tukipalvelut Yhteiset toiminnalliset palvelut Tunnistaminen Asiakkuudenhallinta Käyttövaltuushallinta Taloushallinta Sähköinen allekirjoitus Aikaleimapalvelu Hinnoittelu, maksaminen Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta Resurssivarausten hallinta Tapahtumaloki Yhteisöjen hallinta Hakupalvelut Paikkatietopalvelu Palvelurajapinta Palvelurajapinta Operatiivinen järjestelmä Operatiivinen järjestelmä DB DB BI XML JHS JHS XML Prosessin / palvelualueen A palvelut Vetuma Virtu Katso Valvira-varmenne Asiointitili THL-Koodistopalvelu Sähköinen asiointialusta Perustietovarannot VTJ YTJ KTJ KANTA, KANSA VAPA Maastotietokanta Palvelurajapinta Kuntasektorin palvelut DW Asiakkaat MDS Palvelut/ tuotteet MDS Kiinteistöt MDS Muu MDS Dokumentit MDS Kuntarekry Kuntalaistili

14 eresepti liityntäarkkitehtuurin perusteet

15 Tavoitteet 1/2 eresepti liityntäarkkitehtuurin kuvauksen tavoitteena on antaa yksittäisille kunnille tai sairaanhoitopiireille välineitä, joiden pohjalta ne voivat tehdä päätöksiä millä liityntämallilla niiden kannattaa liittyä Reseptikeskukseen. Malli/Ohje tavoitetilan integraatioarkkitehtuurin suunnitteluun Selkeä kuva tavoitetilasta Mallia voidaan hyödyntää kaikissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa (mahdollisesti eri variaatioita) Saadaan kättä pidempää, jolla voidaan perustellusti ja loogisesti ohjata, maanitella ja painostaa keskeisiä toimittajia Luodaan looginen kokonaisuus, jossa eri osia voidaan toteuttaa ja kilpailuttaa selkeinä kokonaisuuksina Arkkitehtuurilla pitää olla omistaja Kaikki osallistuvat tahot ymmärtävät lopputuloksen samalla tavalla Toimeenpanon etenemissuunnitelma, jonka avulla voidaan viedä suunnitellut asiat käytäntöön

16 Tavoitteet 2/2 Tuoda kokonaisarkkitehtuurinäkemys integraatioarkkitehtuurin suunnitteluun Kokeilla KA-menetelmän toimivuutta rajatun kohteen jäsentämisessä ja kuvaamisessa Kokeilla KA-menetelmään sisältyvien kuvauspohjien toimivuutta kohteen kuvaamisessa Kiinnittää arkkitehtuurikuvaus osaksi kuntasektorin arkkitehtuurituotoksia

17 eresepti liityntäarkkitehtuurin perusteet Reseptikeskus Terveydenhuollon yksikkö Apteekki Potilastietojärjestelmä Lääkärit Lääketieteen opiskelijat Hammaslääkärit Hammaslääketieteen opiskelijat Apteekkitietojärjestelmä Lääkemääräyksen kirjoittaminen Lääkemääräyksen korjaaminen Lääkemääräyksen mitätöinti Uusimispyyntöjen käsittely Lääkemääräyksen uusiminen Lukitusten purku Määräysten ja toimitusten haku Reseptikeskus Lääkemääräykset & lääketoimitukset Määräysten ja toimitusten haku Lääkemääräysten varaus Lääkemääräysten lukitus Uusimispyyntöjen kirjoitus Annosjakelu Varauksen purku Lukituksen purku Annosjakelun purku Toimitusvarauksen purku Farmaseutit Proviisorit Dokumentti antaa yksittäisille kunnille tai sairaanhoitopiireille välineitä, joiden pohjalta ne voivat tehdä päätöksiä millä liityntämallilla niiden kannattaa liittyä Reseptikeskukseen. Dokumentti kuvaa sähköisiä lääkemääräyksiä välittävän tahon keskeiset integraatiopalvelutarpeet, ratkaisuperiaatteet ja prosessi- ja tekniset vaatimukset

18 eresepti liityntäarkkitehtuurin perusteet SSL/TLS SSL/TLS Reseptikeskus Loogisen tason arkkitehtuuri Liityntäpalvelun integraatioperiaatteet Liityntäpalvelu osana viestinvälitysketjua Potilastietojärjestelmän rooli ereseptin viestinvälityksessä Integraatioratkaisu tietojärjestelmänä Liityntäpalvelun integraatioratkaisun looginen jäsennys Liityntäpalvelun sanomanvälitys integraation osapalveluina Palvelutasovaatimukset Liittymismallit (integraatiovaihtoehdot) Liittymismalli A suora järjestelmäliityntä Liittymismalli B kuntatoimijan keskitetty ratkaisu Liittymismalli C alueellinen liityntäpalvelu Liittymismalli D järjestelmäkohtaisesti keskitetty integraatio Liittymismalli E tuplaintegraatio Esimerkki: Muita liittymismallivariaatioita Liityntäpalvelu Ohjauskerros Palvelu/sovelluskerros Välityskerros Tiedonsiirtokerros Skenaario A Kunta 1 Reseptikeskus Liittymismallien vertailu ja arviointi Yhteenveto ja suositukset Liityntäpalvelun sanomankulkukaaviot Virheettömät, onnistuneen sanomanvälityksen sanomakulut Virheitä sisältävien sanomanvälitysten sanomakulut Kunta 2 Skenaario B Kunta 1 Skenaario C Kunta 2 Reseptikeskus Kunta 1 Kunta 2 Reseptikeskus Skenaario D Kunta 1 Kunta 2 Reseptikeskus Valvira SSL/TLS SSL/TLS Sanomaliikenteen suunta

19 Kokemukset Yhteistyö eri kuntakentän (vähintään aluetasolla) toimijoiden välillä terveydenhuollon sähköisessä tiedonhallinnassa välttämätöntä Yhteistyö edellyttää yhteisiä välineitä ja kieltä (KA-mentelmä yksi ratkaisu tähän) Reseptin integraatiototeutus pitää nähdä osana laajempaa kokonaisuutta Kokonaisarkkitehtuuri tuo integraatioarkkitehtuurin kokonaisvaltaisen lähestymistavan Viime kädessä itse paketti saatiin toimimaan ja kokonaisarkkitehtuuri soveltuu täsmennettynä tällaiseenkin kohteeseen Liityntäarkkitehtuurityötä pitäisi tehdä vielä enemmän KAnäkökulmasta ja laajentaa tarkastelu kattamaan kuntien toiminnan vaatimukset yli terveydenhuollon

20 Kiitos! Lisää hyvää luettavaa https://wiki.kuntait.fi / KuntaIT arkkitehtuuri Lisätietoa KuntaIT:stä https://wiki.kuntait.fi

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010 Toimittajatapaamisten yhteenveto Teppo Sulonen 1 Toimittajatapaamisten kulku Tapaamiset suoritettiin välillä huhtikuu-syyskuu 2010 Tapaamisten kesto keskimäärin 1,5 tuntia

Lisätiedot

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot