Hallitus Selvitys Eksotea koskevista puhelinongelmista 1267/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 284 11.12.2013. Selvitys Eksotea koskevista puhelinongelmista 1267/02.08.00.04.00.01.00/2013"

Transkriptio

1 Hallitus Selvitys Eksotea koskevista puhelinongelmista 1267/ /2013 EKSTPHAL 284 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ( Eksote ) osallistui vuonna Etelä-Karjalassa järjestettyyn maakunnalliseen puhepalvelu-kilpailutukseen, jossa kilpailutettiin kaksi eri osakokonaisuutta: Matkapuhelin ja välitysratkaisupalvelut Lankapuhelin ja contact center -ratkaisupalvelut Matkapuhelin ja välitysratkaisupalvelut -osuuteen oli kaksi tarjoajaa - TeliaSonera Finland Oyj ( TeliaSonera ) ja Elisa Oyj. TeliaSonera Finland Oyj valittiin tämän osakokonaisuuden voittajaksi selkeällä piste-erolla Elisa Oyj:n. Muun muassa TeliaSoneran tarjoama hinta oli merkittävästi alhaisempi kuin kilpailijansa. TeliaSonera oli ainut tarjoaja Lankapuhelin ja contact center -ratkaisupalvelut osakokonaisuuteen. Näin ollen TeliaSonera tuli toimittajaksi kaikkiin osakokonaisuuksiin. Molempien osakokonaisuuksien sopimuskausi on , jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, irtisanomisajan ollessa Eksoten puolelta kuusi (6) kuukautta. Hankintayksikkönä hankinnassa toimi Etelä-Karjalan hankintapalvelut. Eksote oli kilpailutuksessa yksi kunnallisista loppuasiakkaista. Kilpailutuksen lopputulos osoittaa selvästi sen, että kiinteämpien puhelinverkkoratkaisujen (lankapuhelin liitynnät, välitysratkaisut ja contact center -ratkaisut) suhteen TeliaSoneralla on Etelä-Karjalassa markkinajohtajan asema ja muut operaattorit eivät välttämättä edes lähde kilpailutuksiin mukaan. Tässä kilpailutuksessa erityisesti välitysratkaisun ja contact center -ratkaisun välinen integraatiotarve johti siihen, että TeliaSoneralla oli paras mahdollisuus, järkevällä kustannustasolla, tarjota koko kokonaisuutta. Contact center -ohjelmistoksi valikoitui Virtual Contact Center ( VCC ), jonka TeliaSonera toimittaa Eksotelle kokonaispalveluna. Tämä tarkoittaa sitä, että TeliaSonera tuottaa ohjelmiston, siihen liittyvän palvelinympäristön ja tietoliikenteen kokonaispalveluna.

2 Kilpailutuksessa lähdettiin siitä, että contact center -ohjelmisto toimii modernisti tietoverkkojen päällä (ns. IP-puhelin ratkaisu) perinteisten analogisten ( töpselipuhelimet ) sijaan. Puhelimien toimiessa tietoverkossa saavutetaan muun muassa kustannusteknisiä etuja, puhelinliittymiä ei tarvitse kytketä erikseen ja lisäksi kaikki modernit ohjelmisto ovat siirtymässä / siirtyneet tietoverkkojen päälle. VCC-ohjelmisto on käyttöönotettu Eksotessa useassa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa (2011) siirrettiin aikaisemmin käytössä olleessa contact center -ohjelmistossa olleet asiakaspalvelupisteet uuteen VCC-ohjelmistoon. Käytännössä tämä tarkoitti Etelä-Karjalan keskussairaan yksiköitä (poliklinikat ja laboratorio). Toisessa vaiheessa ( ) VCC-ohjelmistoon tuotiin mukaan Eksoten avoterveydenhuollon terveysasemien asiakaspalvelupisteet (vastaanotot). Tämän jälkeen uusia asiakaspalvelupisteitä on perustettu VCC-ohjelmistoon tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Puhepalvelukilpailutuksen lisäksi Etelä-Karjalassa on aikanaan ekarjala Oy:n ( ekarjala ) toimesta kilpailutettu laajakaistaverkkopalvelut maakunnan kunnallisille toimijoille. Kyseisen kilpailutuksen voitti TeliaSonera. TeliaSoneralla on laajakaistakokonaisuudessa selkeä markkinajohtajuus Etelä-Karjalassa kun tarkastelualueena on koko maakunta. Nykyinen laajakaistapalvelusopimus päättyy 2014, jonka johdosta laajakaistapalvelut tulevat kilpailutukseen vuonna 2014 Saimaan talous ja tieto Oy:n ( Saita ) toimesta. VCC-ohjelmiston käyttölaajuus tällä hetkellä VCC-ohjelmistoa käytetään asiakaspalvelupiste toiminnassa laajasti Eksotessa tällä hetkellä. VCC-ohjelmisto on käytössä seuraavissa yksiköissä: Erikoissairaanhoito Naistentautien poliklinikka Mielenterveys Gastroenterologian poliklinikka Operatiivinen poliklinikka Laboratorio Erikoissairaanhoidon päivystys Yleislääketieteen päivystys Silmäpoliklinikka Lastenpoliklinikka Fysiatrin

3 Avoterveydenhuolto Armila Sammonlahti Lauritsala Joutseno Taipalsaari Ylämaa Ruokolahti Parikkala Rautjärvi Luumäki Savitaipale Lemi Keskitetty Hammashuolto Sosiaalitoimi Lastentalo Hallinto Varahenkilöstö Työhönotto Ongelmien kuvaus ja analyysi yleisellä tasolla Ongelmat liittyvät VCC-ohjelmistoon, jota käytetään Eksoten asiakaspalvelupisteissä. Ongelmia alkoi esiintymään suuremmassa mittakaavassa toukokuussa 2013, ongelmien jatkuessa tähän päivään saakka. Kysymyksessä ei ole yksittäinen ongelma vaan kymmenet ongelmat ovat liittyneet lukuisiin eri asiakokonaisuuksiin. Vain muutama ongelma on suorannaisesti liittynyt VCC-ohjelmiston toimintaan. Suurin osa ongelmista on liittynyt palvelinympäristön tai tietoliikenneverkon ongelmiin. Asiakokonaisuuksiin koostettuna virhetilanteet ovat olleet seuraavia: (VCC) -palveluun kirjautuminen ei onnistu Contact Center-palvelinohjelmiston prosessi palvelimella ei toimi. Ohjelmistoprosessin häiriön on aiheuttanut virustorjuntaohjelmiston virheellinen toiminta. Ongelma on korjattu virustorjuntaohjelmiston uudelleen asentamisella/päivityksellä.

4 (VCC) Takaisinsoittopyynnön jättäminen tai käsittely ei onnistu Ongelmat ovat aiheutuneet virheellisestä konfiguraatiosta takaisinsoittoparametreissa sekä niihin liittyvistä muutostöistä. Vikatilanteet on korjattu määrittelemällä takaisinsoittoparametrit uudelleen. Tämän tyyppinen häiriö on esiintynyt laajempana kahteen kertaan. (Yleisen verkon keskus, Surpass) Puhelu ei yhdisty tai yhdistynyt puhelu katkeaa Kyseinen vikatilanne on esiintynyt viisi kertaa laajempana. Ongelman aiheuttajana on ollut mm. yleisen puhelinverkon viallinen liitäntämoduuli, ohjelmavirhe ja viallinen laiteyksikkö. Vikatilanteet on korjattu tapauskohtaisesti vaihtamalla vioittunut komponentti tai ohjelmisto. (Puhepalvelin) IP-puhelin ei toimi Ongelmien aiheuttajana ovat olleet erityyppiset tietoliikenneverkkoviat. Tietoliikenneverkkovian aiheuttaja on tapauskohtaisesti selvitetty ja korjattu. IP-puhelimen toimintaan palautuminen tietoliikenneverkkovian jälkeen on korjattu IP-puhepalvelimen ohjelmistopäivityksellä. Osana virheenkorjausta verkon rakennetta ja viansietokykyä on tarkasteltu laajemmin. Vianhallinnan osalta toimitaan priorisoituna ja mahdollisten vikatilanteiden sattuessa juurisyy analysoidaan tarkasti Tällä hetkellä työn alla osana laajempaa virheiden korjausta ja virheiden eliminointia on puhepalvelinten hallintaverkon (E-LAN) eriyttäminen omaksi (Multi-vrf) verkoksi. Asiakkaan virtuaalipalvelin tullaan päivittämään viimeisimmällä versiolla siihen soveltuvasta virustorjuntaohjelmasta. Lisäksi eräs merkittävä käyttökatko johtui Lappeenrannan kirjaston lähistöllä tehdyistä rakennustöistä, jolloin rakennusyrittäjä kaivoi ylös maasta merkittävän tietoliikenneyhteyden, jonka johdosta myös muita Eksoten tietojärjestelmiä lamaantui. Ongelmien laajuus on vaihdellut palvelua koskevista lyhyistä katkoista (minuutteja) useiden tuntien katkoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset eivät ole päässeet läpi asiakaspalvelupisteisiin joko ollenkaan, tai kun taustalla on otettu käyttöön varajärjestelmät, ei

5 varajärjestelmien kapasiteetti ole yhtä laaja kuin varsinaisen järjestelmän, jolloin toiminta on näkynyt kansalaisille myös merkittävänä hitautena. Varsinaisten käyttökatkojen lisäksi ongelmia on esiintynyt takaisinsoittopyyntöjen toiminnassa. Tämä on voinut johtaa tilanteisiin, joissa kansalaisille ei ole soitettu luvattujen aikojen puitteissa takaisin tai joissakin tapauksissa takaisinsoittopyyntö on voinut kokonaan kadota. Eksoten ammattilaisten puolella pitkät käyttökatkot ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa toimintojen suunnittelun ja kuormittavuuden sekä lisätöiden näkökulmasta. Jos järjestelmä ei ole ollut saatavilla esimerkiksi aamulla (jolloin tapahtuu suurin osa puhelinliikenteestä), ei kansalaisten puheluihin pystytä kunnolla vastaamaan. Tämän johdosta kansalaiset saapuvat paikan päälle terveysasemille, jossa ei olla varaudu vastaavaan ruuhkaan, koska puhelimessa aikoja pystytty jaksottamaan koko päivälle. Samaan aikaan järjestelmään on mahdollisesti tullut soittopyyntöjä, joita ei päästä purkamaan samalla hetkellä vaan niiden purkaminen jää joko työpäivän loppuun tai seuraavan päivään mikä näkyy ymmärrettävästi selvänä haittana kansalaisille. Jotta tilanteesta on selvitty, on terveysasemille mahdollisesti jouduttu hankkimaan tilapäisesti lisätyövoimaan esimerkiksi sijaisjärjestelyiden kautta, joka on aiheuttanut Eksotelle lisäkustannuksia. Merkittävä haitta on myös ammattilaisten henkinen kuormittuminen. Työskentely poliklinikoilla ja terveysasemien vastaanotoilla on hektistä ja kaikenlaiset poikkeamat aiheuttavat muutenkin kiireellisessä ympäristössä lisävaivaa, joka vie huomiota pois ammattilaisten varsinaisesta perustyöstä. Tehdyt toimenpiteet TeliaSoneran kanssa käydään aktiivisesti läpi palvelun ja korjauksien tilannetta osana päivittäistä työskentelyä. TeliaSonera on Eksoten johtoryhmän kuultavana tietohallintojohtajan pyynnöstä. TeliaSonera on esittänyt korjaussuunnitelmansa tilanteen parantamiseksi. TeliaSonera on korjannut vikoja sitä mukaan kun niitä on löytynyt (kts. kappale Ongelmien kuvaus ja analyysi yleisellä tasolla). Vikojen korjaamiseksi on käynnistetty Major Incident Management (MIM) prosessi, joka puitteissa kasataan yhteen kaikki eri toimittajat yhdellä kertaa, jotta nopeutetaan virheiden korjaamista ja vältetään kommunikaatioon liittyviä ongelmia. TeliaSonera on nimennyt oman vianselvitystiimin Eksoten ongelmien selvittämiseen. Eksoten virheiden selvityksen koordinointiin on kiinnitetty nimetty henkilö, jonka kautta Eksote voi ohittaa TeliaSoneran normaalin yritysasiakaspalvelun ja päästä suoraan yhteyksiin TeliaSoneran teknisten asiantuntijoiden kanssa.

6 Eksote on laittanut palvelun kuukausimaksujäihin siihen saakka kunnes ongelmat ovat selvinneet. TeliaSoneran kanssa kilpailutuksen yhteydessä solmittu palvelusopimus käsittää määritteet palvelutasolle ja palvelutason alittamiseen liittyvät sanktiot. Koska ongelmia on ollut niin usein, ei läpikäyntiä ole tehty erikseen vaan kokonaisuus käydään koko vuoden osalta läpi vuoden lopussa. Toimintavaihtoehdot ja seuraukset 1. Jatketaan yhteistoimintaa TeliaSoneran kanssa [Uskotaan TeliaSoneran kyvykkyyteen jatkaa palveluiden tuottajan Eksotessa.] Jatketaan virheiden korjausta (kts. kappale Ongelmien kuvaus ja analyysi yleisellä tasolla) Jatketaan MIM-prosessia Jatketaan laskujen maksun jäädyttämistä Käydään läpi vuosi 2013 vuoden lopussa palvelutasosopimuksen mukaisten korvausten saamiseksi. Tuodaan VCC:n yhteyteen IP-puhelimien rinnalle mahdollisesti perinteisiä analogisia puhelimia (jotka voitaisiin liittää osaksi VCC-ohjelmistoa mutta niiden toiminnallisuudet eivät ole niin monipuolisia ja lisäksi toiminta on tämän jälkeen sidottu tiettyihin kiinteisiin toimipisteisiin puhelinvastaustoiminnan osalta). 2. Ei jatketa yhteistoimintaa TeliaSoneran kanssa [Ei uskota TeliaSoneran kyvykkyyteen jatkaa palveluiden tuottajana. Huomioidaan, että käytännössä TeliaSonera on kokonaistoiminnaltaan laajin Suomessa toimiva operaattori.] Lähdetään valmistelemaan sopimuspurkutoimenpiteitä Etelä-Karjalan hankintapalveluiden ja TeliaSoneran välisen puheratkaisusopimuksen contact center -ohjelmiston osakokonaisuuden osalta - koskien Eksotea. Määritellään siirtymäkausi ja toimenpiteet uudet järjestelmän käyttöönottamisen tukemiseksi TeliaSoneran puolelta. Korjataan edelleen TeliaSoneran palveluiden virheitä siirtymäkauden aikana. Lähdetään valmistelemaan uuden contact center -ohjelmiston kilpailutusta. Uudessa kilpailutuksessa huomioidaan lähtökohtaisesti tarkemmin riskienhallinta toimenpiteenä analogisten puhelimien pitäminen IP-puhelimien rinnalla.

7 Mikäli uuteen kilpailutukseen lähdetään, tulee uudessa kilpailutuksessa tarkastella tarkemmin palveluun liittyvää palveluinfrastruktuuria - onko järkeä ostaa näin tärkeän palvelun infrastruktuuria monien verkkojen takana olevasta pilvestä vai tuoda lähemmäksi Eksoten omia verkkoja, jolloin matkalla ei ole ihan niin paljoa elementtejä, jotka voivat rikkoutua. Tämän tyyppinen lähestyminen voi nostaa kokonaisuuden kustannuksia. Vaihtoehtoja harkittaessa on huomioitava, että vaikka palvelimet siirrettäisiinkin omaan hallintaan maakuntaverkko tulee joka tapauksessa olemaan TeliaSoneran toimittama ja siten ei tälläkään ratkaisulla voi antaa lupausta, että kokonaisuus ei menisi rikki. Lisäksi nykyisissäkin virheissä on tietoverkkojen lisäksi ollut ongelmia TeliaSoneran julkisen puhelinliikenneverkon laitteistossa (Yleisen verkon keskus, Surpass), joilla ei ole ollut mitään tekemistä VCC-ohjelman tai tietoverkkojen kannalta. Vaikka contact center -ohjelma vaihdettaisiinkin, ei tämän tyyppisiltä ongelmilta olisi vältytty. Koska contact center -ohjelmiston vaihtamiseen liittyy suuri työ ja epävarmuustekijöitä, on Eksotessa vielä toistaiseksi seurattu TeliaSoneran virheiden korjausta ja yritetty saada laadun parannus sitä kautta. Asiantuntijana kokouksessa kuullaan tarvittaessa Eksoten tietohallintojohtajaa. Tj Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeet asian jatkokäsittelylle. Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Hallitus päättää, että TeliaSoneralta haetaan vahingonkorvausta niiltä päiviltä, jolloin puhelinyhteydet eivät ole toimineet sopimuksen mukaisesti ja tästä on aiheutunut Eksotelle vahinkoa. Hallitus Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Toni Suihko, tietohallintojohtaja, p Tiedoksi Tietohallintojohtaja Toni Suihko IT Palvelupäällikkö Riitta Lehtonen Hankintajohtaja Aki Fihlman (Etelä-Karjalan hankintapalvelut)

8

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti Syyskuu 2005 HotellinxNews Hotellinx Finland in asiakaslehti Verkkolaskutus yleistyy hotelleissa s.4 Etenkin suuret ja keskisuuret yritykset toivovat tai jopa edellyttävät että saapuvat laskut tulevat

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot