EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali La Hulpe PV\ doc PE /BUR/Rev Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 klo Dolce-hotelli Redwood-sali La Hulpe SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Tiedonvaihto Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360-asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset LIITE PE /BUR/Rev 2/25 PV\ doc

3 PV BUR PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 La Hulpe Euroopan parlamentin puhemies Martin SCHULZ avasi kokouksen klo Läsnä Martin SCHULZ, puhemies Varapuhemiehet PITTELLA MARTÍNEZ PODIMATA VIDAL-QUADRAS ANGELILLI KARAS McMILLAN-SCOTT DURANT WIELAND VLASÁK PROTASIEWICZ SURJÁN Poissa ALVARO PAPASTAMKOS Kvestorit LULLING GERINGER DE OEDENBERG LIBERADZKI Poissa HIGGINS MAŠTÁLKA Kokouksessa läsnä myös WELLE, pääsihteeri PV\ doc 3/25 PE /BUR/Rev

4 Luettelo kokouksessa läsnä olleista virkamiehistä Puhemiehen kabinetti WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS Pääsihteerin kabinetti MANGOLD Pääsihteeristö Johdon pääosasto (PRES) Sisäasioiden pääosasto (IPOL) Ulkoasioiden pääosasto (EXPO) Viestinnän pääosasto (COMM) Henkilöstöasioiden pääosasto (PERS) Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) Käännöstoiminnan pääosasto (TRAD) Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto (INTE) Varainhoidon pääosasto (NS) Innovaation ja teknisen tuen pääosasto (ITEC) RATTI RIBERA d'alcala AGUIRIANO LAHOUSSE QUITIN STRATIGAKIS PITT COSMIDOU VANHAEREN VILELLA Poliittisten ryhmien sihteeristöt EVISON HORNAK BOUTER WOODARD (PPE) (S&D) (ALDE) (ECR) Kokouksen sihteerinä toimi TZIORKAS. PE /BUR/Rev 4/25 PV\ doc

5 PV BUR Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Puhemiehistö pani merkille esityslistaluonnoksen (PE /BUR) ja hyväksyi sen sellaisena kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. PV\ doc 5/25 PE /BUR/Rev

6 2. Tiedonvaihto Puhemiehistö kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin lyhyen puheenvuoron Yhdistyneen kuningaskunnan entisen pääministerin Margareth Thatcherin poismenon johdosta. PE /BUR/Rev 6/25 PV\ doc

7 PV BUR Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Puhemiehistö otti huomioon ensisijaisesti kiinteistöistä vastuussa olevan varapuheenjohtajan VIDAL-QUADRASin PowerPoint-esityksen aiheesta Kiinteistöt ja logistiikka (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja VIDAL-QUADRASin puheenvuoron, jossa hän muistutti merkittävistä toimista, kuten TREBELin ostosta, Euroopan historian talon rakennustöiden etenemisestä, Luxemburgin KAD-rakennushankkeen jatkamisesta, Strasbourgissa sijaitsevan VAČLAV HAVEL -rakennuksen kunnostamisesta ja Brysselissä sijaitsevan SQUARE DE MEEÛS -rakennuksen käyttösopimuksen tekemisestä, joita on jo toteutettu rakennusstrategian täytäntöönpanemiseksi, korosti, että Brysselin nykyiset tilat ovat riittämättömiä vierailijoiden vastaanottamiseen, ja esitteli pääpirteittäin ATRIUM-rakennukseen kaavaillun uuden vieraille varatun sisäänkäynnin rakentamishankkeen ja siihen liittyvät riittävät puitteet, jotka mahdollistavat sen, että vierailijat voidaan saattaa perille ja noutaa turvallisesti busseilla ja linja-autoilla, ja tilat vierailijoiden vastaanottamiseen (muun muassa WC-tilat ja vaatesäilöt), sekä sisäänkäynnin Parlamentariumiin Sakharov-aulan ja Solidarność-esplanadin kautta, huomautti, että on syytä pohtia uudestaan Brysselin ateriapalveluja ja ravintoloita ottaen huomioon, että palveltavien ihmisten määrä on kasvanut huomattavasti (kasvu on ollut lähes 150 prosenttia vuodesta 2000) ja että tarjottavan ruoan laatua ja terveellisyyttä on lisättävä ja varmistettava suurempi valikoima ja joustavuus mutta samalla myös kustannustehokkuus alijäämän vähentämiseksi, PV\ doc 7/25 PE /BUR/Rev

8 kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet PITTELLA, McMILLAN-SCOTT, DURANT, WIELAND ja VLASÁK sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: kiinteistöjen huolellisen ja järkevän varainhoidon tarvetta ja niiden kunnossapidon merkitystä, mahdollisuutta avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, on arvioitava uudestaan kiinteistöjen ja ympäröivän alueen turvallisuuden lisäämiseksi, tarve varmistaa Strasbourgin-rakennusten entistä parempi käyttö parlamentin täysistuntojen ulkopuolella esimerkiksi parantamalla vierailijoiden vastaanottamiseen tarkoitettua infrastruktuuria (13. kerroksen terassin avaaminen), ateria- ja ravintolapalveluissa on saatu aikaan edistystä mutta ruoan ja juomien laatua voidaan edelleen parantaa vaihtamalla tarvittaessa palvelun tarjoajaa; olisi myös harkittava sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, jossa kuluttamatta jäänyt ruoka voidaan antaa sosiaalisiin tarkoituksiin; on myös otettava huomioon muovisten vesipullojen käyttöä koskevat eriävät mielipiteet, jotka liittyvät paitsi ympäristönäkökohtiin myös logistiikkaa, avoimien kannujen turvallisuutta ja kokousten häiriintymistä koskeviin kysymyksiin, mahdollisuutta parantaa parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjolla olevia palveluita esimerkiksi avaamalla mini-marketin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että vierailijoille varatun uuden sisäänkäynnin rakentaminen ATRIUMrakennuksen on järkevä ehdotus, sillä se on erinomainen ratkaisu todelliseen ongelmaan, ja siksi puhemiehistö antaa sille hyväksyntänsä; tästä huolimatta on todennäköistä, että ehdotus herättää talousarvioon ja rakennustöihin PE /BUR/Rev 8/25 PV\ doc

9 PV BUR liittyvää kritiikkiä, minkä vuoksi on tärkeää, että poliittiset ryhmät otetaan mukaan päätöksentekoon ennen virallisen päätöksen tekemistä kyseiset asiat otetaan esiin seuraavassa puhemiehistön kokouksessa jotta varmistetaan, että hanke saa entistä laajemman kannatuksen, tarpeesta parantaa parlamentin ruokaloissa ja ravintoloissa tarjottavan ruoan ja juoman laatua ja monipuolistaa valikoimaa on laaja yksimielisyys; jos nykyinen palveluntarjoaja ei kykene parantamaan palveluitaan eikä taivu ehdotuksiin, on mahdollisesti harkittava ulkoistamista, ehdotus kehittää kuluttamatta jäänyttä ruokaa koskeva hyödyntämisjärjestelmä sosiaalisiin tarkoituksiin on erittäin tärkeä ja yksiköiden olisi otettava se tarkasteluun, kiinteistöistä, kuljetuksista ja vihreästä parlamentista vastaavan työryhmän on harkittava ehdotuksia avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, sekä rakennusten sisätiloissa toimivia kauppoja (esimerkiksi mini-market) Strasbourgiin, sillä näin voitaisiin helpottaa parlamentin jäsenten ja henkilöstön arkea, ja toimittaa ehdotuksia puhemiehistölle. * * * PV\ doc 9/25 PE /BUR/Rev

10 4. Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360- asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Puhemiehistö otti huomioon tiedotuspolitiikasta vastaavan varapuheenjohtaja PODIMATAn PowerPoint-esityksen aiheesta Vierailijoiden vastaanottaminen Strasbourgissa valmiuksien parantaminen (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja PODIMATAn puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti tarvetta parantaa parlamentin valmiuksia ottaa vastaan vierailijoita Strasbourgissa osana tieto- ja viestintäteknologioita koskevaa toimintasuunnitelmaa, jotta voidaan ottaa huomioon vierailijoiden määrän jatkuva kasvu ( vierailijaa vuonna 2012 ja lisäksi pyyntöä, joita ei voitu hyväksyä vähäisten valmiuksien vuoksi), hahmotteli kolmi-osaisen parannusstrategian, joka perustuu siihen, että a) mahdollistetaan vierailijoiden pääsy 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella b) yhdenmukaistetaan vierailijoille suunnattua tarjontaa Brysselin esimerkin mukaisesti luomalla puitteet 360-asteen panoraamaelokuvalle ja ottamalla käyttöön nuorelle yleisölle suunnattu roolipeli c) luodaan historiallis-kulttuurinen kulkureitti parlamentin ympärille erityisesti tekemällä yhteistyösopimus Schirmeck-museon kanssa; selvitti, että pääsyn mahdollistaminen 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella houkuttelisi Euroopan parlamenttiin lukuisia vierailijoita niinä aikoina, kun sen kiinteistöt ovat lähestulkoon käyttämättöminä; tämä edellyttää rakennustöitä, joilla varmistetaan katon turvallisuus ja myös yleinen turvallisuus, kuvaili, miten nuorille vierailijoille suunnatun 360-asteen panoraamaelokuvan ja roolipelin, jotka perustuvat Brysselissä sijaitsevan Parlamentariumin saavuttamaan suosioon, avulla lisätään vierailijoiden kiinnostusta parlamenttia kohtaan; totesi, että hanke edellyttää jonkin nykyisen tilan muuttamista tarkoitukseen sopivaksi, PE /BUR/Rev 10/25 PV\ doc

11 PV BUR kertoi, että yhteistyötä Strasbourgin viranomaisten tai naapurissa sijaitsevien tahojen, kuten Euroopan neuvoston tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa voidaan kehittää ja että Alsace issa sijaitsevan Schirmeck-aluemuseon kanssa voidaan tehdä vierailijoita koskeva yhteistyösopimus; kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, SURJÁN, WIELAND, McMILLAN-SCOTT, sekä kvestorit LULLING ja GERINGER DE OEDENBERG, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: parlamentti on etäinen sellaisten kansalaisten näkökulmasta, jotka eivät asu jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista, ja sen vuoksi vierailijoiden mahdollisuutta tutustua parlamenttiin olisi helpotettava, ja vierailijoilla olisi oltava tunne siitä, että he todella ovat tervetulleita, Euroscola-vierailuohjelman suosio ja tarve luoda kartta Euroopan historian virstanpylväistä, kaikkia vierailijoiden vastaanottamiseen liittyvien valmiuksien lisäämiseen tähtääviä suunnitelmia olisi tuettava siten, että varmistetaan riittävät henkilöstövoimavarat, ja otettava myös huomioon mahdollisuus avata Euroopan parlamentin tilat käyttöön viikonloppuisin, sen selvittäminen, voisiko 13. kerroksen terassi olla käytössä myös täysistuntojen aikana, vaikka ajatus siitä, että voitaisiin helpottaa vierailijoiden mahdollisuuksia tutustua Euroopan parlamenttiin toimielimiä ja kulttuuria käsittelevän kulkureitin avulla on mielenkiintoinen, parlamentin olisi samalla keskityttävä sen tiloihin saapuviin vierailijoihin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että ehdotukset saavat osakseen yleisen kannatuksen, PV\ doc 11/25 PE /BUR/Rev

12 Euroopan parlamentissa järjestettävissä vierailuissa olisi keskityttävä parlamentin lainsäädännölliseen luonteeseen, sillä se on ainutlaatuinen toimielin, joka on mukana päättämässä sitovista laeista, jotka koskevat 500 miljoonaa ihmistä; tätä näkökohtaa korostetaan jo nyt erinomaisella tavalla Parlamentariumissa, vierailijaryhmien pääsyä 13. kerroksen terassille ei voida sallia täysistuntojen aikana, sillä se kuormittaisi huomattavasti LOW-rakennuksen jo entisestään täysiä hissejä; nuorille kävijöille tarkoitettu 360-asteen panoraamaelokuva ja roolipeli ovat erinomaisia ideoita, joiden toteutusta on tuettava, sillä ne ovat jo osoittaneet arvonsa Parlamentariumissa, myös ehdotus yhteyden luomisesta Euroopan parlamenttia ympäröivään institutionaalis-historialliseen kulttuurireittiin erityisesti siltä osin kuin se koskee yhteistyötä Schirmeck-museon kanssa, jotta vierailijat, jotka tulevat tutustumaan Euroopan parlamenttiin, voisivat viettää viikonlopun Strasbourgissa ja sitä ympäröivällä alueella, on erittäin mielenkiintoinen historiallisesta näkökulmasta, sillä se ilmentää itsessään Eurooppa-aatetta, minkä vuoksi myös tätä ajatusta olisi tuettava. * * * PE /BUR/Rev 12/25 PV\ doc

13 PV BUR Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Puhemiehistö otti huomioon tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja tietotekniikasta ja televiestinnästä ensisijaisesti vastaavan WIELANDin PowerPoint-esityksen tietotekniikkapalveluinnovaatioista ja niitä koskevan lyhyen videon (PE /BUR); pani merkille varapuheenjohtaja WIELANDin ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston pääjohtajan VILELLAn 28. helmikuuta 2013 laatiman asiakirjan Euroopan parlamentin keskipitkän aikavälin tieto- ja viestintästrategia: täytäntöönpanokertomus (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti sähköpostien huomattavasti lisääntynyttä käyttöä viime vuosina ( sähköpostiosoitetta, 1,5 miljoona lähetettyä/vastaanotettua sähköpostia viikoittain, 60 prosenttia matkaviestinten kautta) sekä niin ikään henkilökohtaisen TVT-välineistön käyttöä ( PC:tä, kannettavaa tietokonetta, tulostinta, puhelinta, 22 miljoonaa puhelua vuodessa), esitteli niitä lukuisia sovellutuksia, kuten AT4AM, ITER, OEIL, PERICLES ja varainhoidon tietojärjestelmiä, joita innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto on kehittänyt Euroopan parlamentin jäsenten ja henkilöstön käyttöön, esitteli strategisia ohjelmia, kuten sähköinen parlamentti, paperittomuuteen tähtäävä PaperLess-ohjelma ja lainsäädännöllistä päätöksentekoa tukeva Legislative Knowledge Management -ohjelma, ja niiden tuomia etuja parlamentille ja sen käyttäjille, PV\ doc 13/25 PE /BUR/Rev

14 teki yhteenvedon parhaillaan käynnissä olevista toimista, kuten langattoman verkon laajentaminen ja siirtyminen Outlook 2010 ja Windows 7 -järjestelmän käyttöön, totesi uusista tavoitteista sen verran, että jos parlamentti haluaa siirtyä käyttämään pilvipalveluja, sillä olisi oltava omat palvelunsa, mikä vastaa myös tietotekniikasta ja televiestinnästä toissijaisesti vastaavan varapuheenjohtaja ALVAROn kantaa, tai vaihtoehtoisesti olisi mahdollisesti luotava parlamenttien pilvipalvelut, korosti, että on tärkeää luoda yhteinen viestintäkulttuuri, sillä sen avulla voidaan reagoida tehokkaasti turvallisuuskysymyksiin ja järjestelmän luotettavuuteen (suurelle joukolle osoitetut sisäiset sähköpostit aiheuttavat hitautta ja synkronisointiongelmia); kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, McMILLAN-SCOTT, DURANT sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: tarvetta ottaa monikielisyys huomioon näissä kehitystoimissa, jotta voidaan puhutella kaikkia unionin kansalaisia, mahdolliset käänteiset vaikutukset, kuten tarkistusten räjähdysmäinen kasvu, jonka AT4AM on mahdollistanut, tai äänestysselitysten määrän huomattava lisääntyminen, sillä näiden lisääminen käy helposti napsauttamalla jäsenen verkkosivustoa tai videoiden jakopalvelua, on tarkasteltava mahdollisuutta käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, huolenaiheet, jotka koskevat mahdollisuutta korvata tavallinen allekirjoitus sähköisellä allekirjoituksella tarkistusten jättämisen yhteydessä; kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa tämä muun muassa huomautti, että sähköinen allekirjoitus on jatkossakin jäsenelle kuuluva ja jäsenellä on edelleen mahdollisuus päättää ja valvoa, miten sitä käytetään ja kuka sitä käyttää; PE /BUR/Rev 14/25 PV\ doc

15 PV BUR kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että nämä luvut ja kehityssuunnat, jotka luovat uusia vaikuttavia mahdollisuuksia, ovat kiehtovia mutta samalla huolta herättäviä, sillä niihin liittyy tiettyjä väärinkäytökseen liittyviä vaaroja, tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenillä on käytössään niin monia mahdollisuuksia olla suorassa yhteydessä kansalaisiin, mutta samalla tämä luo valtavia paineita, näiden kysymysten perinpohjaista selvittämistä on jatkettava, jotta voidaan myös ottaa huomioon hiljattaiset poliittiset tapahtumat, kuten Italian vaalit. * * * PV\ doc 15/25 PE /BUR/Rev

16 6. Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset Puhemiehistö, joka kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä esitteli Euroopan parlamentin pitkän aikavälin haasteita ja niihin valmistautumista koskevan raporttinsa Preparing for complexity European Parliament 2025 (PE /BUR), joka on kaikkien pääosastojen yhteisen aivoriihen tulosta ja jossa keskitytään seuraaviin tuloksiin: 1. Maailma on muuttumassa moninapaiseksi: kysymys kuuluu, onnistuuko EU pysyttelemään erillisenä napana ja jos onnistuu, miten tähän on valmistauduttava, 2. Entinen kansallisvaltioiden hallintojärjestelmä on muuttumassa monitasoiseksi hallintojärjestelmäksi, jonka valtuudet ulottuvat alemmalle (alueelliselle) tasolle mutta myös entistä korkeammille tasoille (esimerkiksi EU:n tasolle): tämä edellyttää entistä useampien kumppaneiden yhä parempaa keskinäistä koordinointia ja sen lisäämistä sekä päätöksenteon eri tasojen hallinnointia, 3. Uusia toimijoita on tulossa mukaan, mikä merkitsee siirtymistä järjestelmään, jossa monet toimijat osallistuvat toimintalinjojen laatimiseen: koska toimijoiden määrä politiikassa kasvaa, sen tehokas ja oikeudenmukainen määrittely omia tavoitteita unohtamatta, muuttuu nykyistä haastavammaksi, 4. Teknologiset muutokset ja innovaatiot kiihdyttävät kehityksen vauhtia ja luovat näin moniteknologisen kiihdyttimen, mikä herättää kysymyksen siitä, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, kuinka säästää ja samalla innovoida; kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä teki seikkaperäisesti selkoa näistä tärkeimmistä aloista ja korosti erityisesti seuraavia asioita: PE /BUR/Rev 16/25 PV\ doc

17 PV BUR Jotta EU voi säilyä napana moninapaisessa maailmassa, sen on selviydyttävä velkakriisistä voimistuneena: a. Poliittisesti Euroopan parlamentti on tehnyt tehtävänsä varhaisvaroituksista lainsäädännön kunnianhimoisiin muutoksiin, ja nyt se varmistaa itselleen vahvaa asemaa selvittämällä tarkoin esimerkiksi eurooppalaista pankkivalvontaa; hallinnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jo nyt analyyttistä lisätukea; jos asiaa puolestaan tarkastellaan organisatorisesta näkökulmasta, puhemies on käynnistänyt keskustelun euroalueen valvontaa koskevasta erityisvaliokuntarakenteesta, jonka kaikki keskeiset toimijat ovat hyväksyneet ja joka mahdollistaa sen, että asia saadaan ratkaistua ennen uuden vaalikauden käynnistymistä; b. Kaksikymmentä vuotta sitten Delors in komissio käytti myönteistä linjausta Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista; Tänä päivänä tämä pätee edelleen: puhemiehistö päätti vuonna 2011 perustaa vaikutustenarvioinnin osaston ja siihen liittyvän Euroopan tason lisäarvoyksikön sekä Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset, jotta voitaisiin tunnistaa alueet, joilla unionin toiminta on tarpeen, ja osallistua valiokunta-aloitteisiin lainsäädäntömietintöihin; c. Jotta voidaan luoda tuloksellisia suhteita tärkeisiin ulkoisiin kumppaneihin on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, voidaanko kuvitella järjestelmä, jossa seuraavia sääntöjä voitaisiin noudattaa normaaliaikoina; Valtuuskuntien puheenjohtajistot matkustavat kerran vuodessa. Ne voivat kutsua asiaankuuluvien alakohtaisten komiteoiden erityisiä asiakirjakokonaisuuksia varten kaksi asiantuntijaa (muita kuin kyseisen valiokunnan jäseniä) osallistumaan niiden työhön, Myös parlamentaaristen valiokuntien puheenjohtajistot voivat matkustaa kerran vuodessa Euroopan unionin ulkopuolelle siten, että enintään kaksi PV\ doc 17/25 PE /BUR/Rev

18 asianomaista esittelijää osallistuu matkaan. Ne voivat pyytää asianomaisesta valiokunnasta kaksi maa-asiantuntijaa osallistumaan matkaan. Tilapäisiä valiokuntia voidaan perustaa, jos siihen on erityinen tarve, puheenjohtajakokouksen luvalla, joka myönnetään täsmällisen tehtävänkuvauksen perusteella ja jonka myöntämiseen edellytetään tehtävän jälkeistä raportin laatimista; d. EU ei voi säilyä elinkelpoisena napana, jos kansalaisille ei kehity todellista eurooppalaista identiteettiä. Euroopan parlamentilla on pitkä ja kunniakas historia tämän identiteetin vahvistamisessa sen omien aloitteiden, kuten Saharov-palkinto, Parlamentarium, parlamentin keskuspihan nimeäminen Simone Veilin mukaan ja Solidarność 1980 esplanadi, kautta. Euroopan historian talon rakentaminen on nyt hyvällä mallilla; Puhemiehistö päätti kunnostaa perinpohjaisesti lähellä Pariisia Houjarray issa sijaitsevan Jean Monnet n talon, jonka parlamentti omistaa, ja se saattaa lähiaikoina harkita yhteistyösopimuksen tekemistä Alsace issa sijaitsevan Schirmeckaluemuseon kanssa; Monitasoisen hallinnon näkökohta tekee ajankohtaiseksi kysymyksen koordinoinnin lisäämisestä ja parantamisesta ja siitä, miten voidaan yhdistää tehokkaasti maailmanlaajuinen, kansallinen ja alueellinen taso: a. Parlamentin jäsenten on voitava olla yhteydessä arviolta kansalaisen kanssa. On pohdittava, miten parlamentin jäseniä voidaan paremmin tukea paikallisen tason toiminnassa lisäämällä logistista tukea; myös Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen on tiivistettävä yhteistyötään tärkeiden sidosryhmien kanssa, b. Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea on Lissabonin sopimuksessa määritelty neuvoa-antaviksi elimiksi. Niiden tehtävänä on neuvoa neuvostoa, komissiota ja parlamenttia. Poliittinen ja hallinnollinen yhteistyö on toistaiseksi ollut lähinnä muodollista eikä sitä ole kehitetty pidemmälle. Puhemiehistö ja täysistunto ovat valtuuttaneet puhemiehistön ja PE /BUR/Rev 18/25 PV\ doc

19 PV BUR budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän tutkimaan toimielinten välisen yhteistyön tehokkuuspotentiaalia erityisesti kääntämisen alalla, c. Nykyiseen suuntaukseen, jossa unionin politiikkaa koskevat päätökset tehdään hallitusten välillä, vaarana on, että sekä jäsenvaltioiden parlamentit että Euroopan parlamentti jäävät päätöksenteon ulkopuolelle: on varmistettava, että jäsenvaltioiden parlamenteilla on mahdollisuus käytännössä tutkia tarkoin jäsenvaltionsa edustusta neuvostossa, jos kyse on kansallisen tason päätöksestä; jos päätös tehdään unionin tasolla, Euroopan parlamentti on silloin vastuussa. Tässä mielessä jäsenvaltioiden parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat luonnollisia kumppaneita, d. Puheenjohtajakokous on pyytänyt perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa parantamaan tiettyjä Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä osatekijöitä. Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen mahdollista ehdottaa Euroopan parlamentin jäsenehdokkaita vain muutamia viikkoja ennen vaaleja ja ilman asianmukaista ja avointa heidän nimeämistään koskevaa poliittista prosessia. Euroopan tason poliittista puoluetta, johon kansallinen puolue kuuluu, ei edes ilmoiteta äänestyslipussa, mistä syntyy vaikutelma, että kyse on kansallisista vaaleista. Lisäksi äänestys päättyy sunnuntaina klo 22.00, mikä merkitsee sitä, että vaalien kannalta oleellisiin vaalivalvojaisiin ei ole mahdollisuutta sen jälkeen, kun ensimmäiset kansalliset tulokset on saatu lasketuksi, e. Euroopan parlamentti ei voi pelkästään luottaa komission tarjoamaan asiantuntemukseen. Sen on saatava tukea omalta tutkimus- tai tiedeyksiköltään. Puhemiehistö kaavailee jo talousarvioesityksessään vuodelle 2014 nykyisen kirjaston kehittämistä entistä kattavammaksi jäsenille suunnatuksi parlamentin tutkimusyksiköksi. kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jolla tämä päätti alustuksensa korostaen, että parlamentin on toimittava entistä strategisemmin, keskityttävä pitkän aikavälin kysymyksiin ja otettava huomioon kontekstuaalinen muutos, jotta se voi reagoida PV\ doc 19/25 PE /BUR/Rev

20 monimutkaiseen maailmanpolitiikkaan, poliittiseen moninapaisuuteen, monitasoiseen hallintoon, tekniikan kehittymiseen sekä julkisen politiikan toimijoiden lisääntymiseen; parlamentista on tultava oppimisorganisaatio, joka päivittää jatkuvasti rakenteitaan, menettelyjään, henkilöstöään, koulutustaan ja välineitään; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä kiitti pääsihteeriä kattavasta ja tulevaisuuteen suuntautuvasta raportista ja pani merkille erityisesti seuraavat asiat: on tärkeä tarkastella integraatiokysymystä: nykypäivänä voidaan otaksua, että ajatus Euroopan Yhdysvalloista on kaukana toteutumisesta, sillä ihmisten halu säilyttää kansallinen identiteettinsä on melko voimakas, mutta kysymys siitä, missä määrin integraatiota syvennetään, on edelleen tärkeä, toinen tärkeä näkökohta on toimielinten väliset suhteet: aikaisemmin käytössä oli yksi keskinäinen valvontajärjestelmä, joka koostui toisaalta Euroopan parlamentista eli kansalaisten suorilla vaaleilla valitsemista edustajista ja toisaalta jäsenvaltioiden hallituksista ja jossa komissiolla oli näiden välillä tasapainottava rooli; Eurooppa-neuvoston luomisen ja sen puheenjohtajan nimittämisen seurauksena komission on jäänyt entistä enemmän paitsioon ja painopiste on siirtymässä neuvoston suuntaan samalla, kun tasapainottava tekijä on poistunut välistä, tästä syystä on tärkeää, että komissio omaksuu uudestaan SEU-sopimuksen 17 artiklan mukaisen roolinsa; se, että uusi Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti, merkitsee uutta alkua; Euroopan parlamentissa on muodostettava jonkinlaisia liittoumia, sillä mikään puolue ei saa jatkossa paikkojen ehdotonta enemmistöä, ja tämä liittouma voidaan toteuttaa ainoastaan, jos poliittiset ryhmät pääsevät yksimielisyyteen yhteisistä poliittisista tavoitteista, mikä tarkoittaa sitä, että muodostuu poliittinen enemmistö ja sen rinnalle vähemmistöjä, PE /BUR/Rev 20/25 PV\ doc

21 PV BUR tällä kertaa on todellinen mahdollisuus toteuttaa aito poliittinen kampanja, joka kattaa koko Euroopan, jota käydään tammikuusta toukokuuhun ja jonka aikana ihmiset puhuvat samoista kysymyksistä; Euroopan unionin tason poliittisten puolueiden on edustettava EU:n tason ehdokkaita ja kansallisten ehdokkaiden on selvitettävä äänestäjille näitä valintoja, parlamentin sisäisessä organisaatiossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota valiokuntien valtuuskuntia ja matkustamista koskeviin kysymyksiin pääsihteerin esittämien ehdotusten mukaisesti, pääsihteerin olisi jatkettava asiaa koskevia toimiaan ja valmisteltava konkreettisia ehdotuksia puhemiehistölle; kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin puheenvuoron, jossa tämä viittasi kysymykseen parlamentin yhdestä ainoasta toimipaikasta ja pani merkille, että nyt jokaisessa ryhmässä yhdellä ainoalla toimipaikalla on enemmistön kannatus, minkä vuoksi puhemiehistön, joka on talousarviosta ja rahoitusasioista vastaava elin, olisi keskusteltava tästä asiasta asianmukaisesti; kuuli puhemiehen vastauksen, jossa tämä totesi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan parlamentilla on yksi ainoa toimipaikka, joka on Strasbourg; tosiasiassa olisi siis syytä keskustella tämän toimipaikan siirtämisestä Brysseliin; Neuvostossa tällaisella SEUT-sopimuksen muuttamisella ei kuitenkaan ole enemmistön kannatusta; myöntyi kuitenkin toimittamaan saatavilla olevat tiedot kustannuksista (Liite 1). kävi laaja-alaisen keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet VIDAL- QUADRAS, McMILLAN-SCOTT, VLASÁK, PROTASIEWICZ, DURANT, KARAS, PODIMATA, SURJÁN ja WIELAND sekä kvestori LULLING ja jossa pantiin merkille muun muassa seuraavia asioita: raportin keskeisistä tuloksista ollaan laajalti yksimielisiä: raportissa todettiin yhteenvetona, että asioiden monimutkaistuminen on seurausta entistä PV\ doc 21/25 PE /BUR/Rev

22 moninapaisemmasta maailmasta, jossa hallinto on enenevissä määrin monitasoista, mikä merkitsee sitä, että päätöksentekoon ja päätösten täytäntöönpanoon osallistuu monia toimijoita, on perustettava EU:n puitteet, joilla varmistetaan, että poliittiset puolueet toimivat demokraattisesti, sillä joissakin tapauksissa demokratian toteutuminen ei ole optimaalista puolueiden sisällä, tarvitaan sopimus, jolla tiivistetään yhteyttä jäsenvaltioiden parlamentteihin ja kahteen neuvoa-antavaan komiteaan, on selvitettävä, miten voidaan muodostaa mahdollinen parlamentaarinen valiokunta, jonka tehtävänä olisi euroaluetta koskevien kysymysten käsittely, ja millaisia valtuuksia sillä olisi, joitakin epäilyksiä esitettiin siitä, onko kysymys seuraavasta komission puheenjohtajasta Euroopan parlamentin tulevien vaalien keskeisin aihe kansalaisten näkökulmasta, on otettava käyttöön konkreettinen etenemissuunnitelma, joka perustuu pääsihteerin raporttiin sisällytettyihin ehdotuksiin ja johon sisältyy siirtymistä koskevia konkreettisia toimenpiteitä ja rakenteita, parlamentin olisi päätettävä mahdollisimman pian vuoden 2014 kalenteristaan, sillä vaalien päivämäärä on jo tiedossa; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla hän päätti keskustelun ja jonka yhteydessä hän huomautti, että tässä kokouksessa keskustelu vasta käynnistettiin ja että sitä on määrä jatkaa seuraavassa puhemiehistön kokouksessa. * * * PE /BUR/Rev 22/25 PV\ doc

23 PV BUR Muut kokoushuoneessa saatavilla olevat asiakirjat: Preparing for complexity The European Parliament in 2025 (koko raportti) (PE ); Parliamentary democracy in action functions and expenditures (kokoelma Euroopan parlamentin, Yhdysvaltojen kongressin, Saksan liittopäivien, Yhdysvaltojen alahuoneen, Italian edustajainhuoneen ja Ranskan parlamentin teettämiä selvityksiä) (PE /BUR); Palvelujen parantamisohjelma toimenpidettä ammattihenkilöiden työn tukeminen palvelujen avulla (PE /BUR). * * * Kokous päättyi klo * * * PV\ doc 23/25 PE /BUR/Rev

24 LIITE 1 Kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutui Strasbourgin kolmannesta toimipaikasta vuonna 2011 ja miten nämä kustannukset suhteutuvat aikaisempiin vuosiin? Euroopan parlamentin toimipaikka Strasbourgissa Muistutettakoon, että jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät 12. joulukuuta 1992 ETY:n perustamissopimuksen 216 artiklan, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimuksen 77 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 189 artiklan perusteella yhteisellä sopimuksella päätöksen Euroopan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijainnista (EYVL 1992 C 341, s. 1; Edinburghin päätös ). Hallitusten välisessä konferenssissa, joka johti Amsterdamin sopimuksen tekemiseen, Edinburghin päätös päätettiin liittää lisäpöytäkirjaksi N:o 12 SEUT-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen. Nykyisellään EY:n perustamissopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3, jotka koskevat toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijaintia ( toimielinten toimipaikkoja koskevat pöytäkirjat), esitetään yhden ainoan artiklan a kohdassa samassa muodossa kuin Edinburghin päätöksessä, että Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg, jossa pidetään kaksitoista kuukausittaista täysistuntoa, mukaan lukien talousarviota käsittelevä istunto. Ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä. Euroopan parlamentin valiokunnat kokoontuvat Brysselissä. Euroopan parlamentin pääsihteeristö ja sen osastot sijaitsevat edelleen Luxemburgissa. PE /BUR/Rev 24/25 PV\ doc

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/QUAEST/PV/2012-03 EUROOPAN PARLAMENTTI PV 03/2012 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA 13. maaliskuuta 2012 klo 16.00 pidetystä kokouksesta Louise Weiss -rakennus (LOW) kokoushuone S 3.4 Strasbourg SISÄLTÖ 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE 7/QUAEST/PV/2012 04 EUROOPAN PARLAMENTTI PV 04/2012 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta torstaina 19. huhtikuuta 2012 klo 15.00 Kokoushuone S3.4 Louise WEISS -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ PE-5/BUR/PV/2002-01 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00 Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen 4 2. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS IMCO(2017)0125_1 Kokous Keskiviikko 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 26. tammikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta REGI(2013)0529_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 29. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 30. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN PARLAMENTTI PV BUR. 10.01.2012 PE-7/BUR/PV/2012-1 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta 10.1.2012 Paul-Henri Spaak -rakennus kokoushuone 6B001 - - - Bryssel PE476.790/BUR/rev Moninaisuudessaan yhtenäinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen... PV 15/99 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ SIVU 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...3 2. Pöytäkirjan hyväksyminen 17. marraskuuta 1999 pidetystä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) 2.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51 EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (2009/882/EU) EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS JURI(2016)0420_1 Kokous Keskiviikko 20. huhtikuuta 2016 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 21. huhtikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2151(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-21 Marian Harkin (PE592.088v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN PARLAMENTTI PV BUR. 14.09.2009 PE-7/BUR/PV/2009-03 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta 14-09-2009 Louise Weiss -rakennus kokoushuone R 1.1 - - - Strasbourg PV\791500.doc PE-7/BUR/PV/2009-03 PE426.393/BUR

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot