EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali La Hulpe PV\ doc PE /BUR/Rev Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 klo Dolce-hotelli Redwood-sali La Hulpe SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Tiedonvaihto Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360-asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset LIITE PE /BUR/Rev 2/25 PV\ doc

3 PV BUR PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 La Hulpe Euroopan parlamentin puhemies Martin SCHULZ avasi kokouksen klo Läsnä Martin SCHULZ, puhemies Varapuhemiehet PITTELLA MARTÍNEZ PODIMATA VIDAL-QUADRAS ANGELILLI KARAS McMILLAN-SCOTT DURANT WIELAND VLASÁK PROTASIEWICZ SURJÁN Poissa ALVARO PAPASTAMKOS Kvestorit LULLING GERINGER DE OEDENBERG LIBERADZKI Poissa HIGGINS MAŠTÁLKA Kokouksessa läsnä myös WELLE, pääsihteeri PV\ doc 3/25 PE /BUR/Rev

4 Luettelo kokouksessa läsnä olleista virkamiehistä Puhemiehen kabinetti WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS Pääsihteerin kabinetti MANGOLD Pääsihteeristö Johdon pääosasto (PRES) Sisäasioiden pääosasto (IPOL) Ulkoasioiden pääosasto (EXPO) Viestinnän pääosasto (COMM) Henkilöstöasioiden pääosasto (PERS) Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) Käännöstoiminnan pääosasto (TRAD) Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto (INTE) Varainhoidon pääosasto (NS) Innovaation ja teknisen tuen pääosasto (ITEC) RATTI RIBERA d'alcala AGUIRIANO LAHOUSSE QUITIN STRATIGAKIS PITT COSMIDOU VANHAEREN VILELLA Poliittisten ryhmien sihteeristöt EVISON HORNAK BOUTER WOODARD (PPE) (S&D) (ALDE) (ECR) Kokouksen sihteerinä toimi TZIORKAS. PE /BUR/Rev 4/25 PV\ doc

5 PV BUR Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Puhemiehistö pani merkille esityslistaluonnoksen (PE /BUR) ja hyväksyi sen sellaisena kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. PV\ doc 5/25 PE /BUR/Rev

6 2. Tiedonvaihto Puhemiehistö kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin lyhyen puheenvuoron Yhdistyneen kuningaskunnan entisen pääministerin Margareth Thatcherin poismenon johdosta. PE /BUR/Rev 6/25 PV\ doc

7 PV BUR Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Puhemiehistö otti huomioon ensisijaisesti kiinteistöistä vastuussa olevan varapuheenjohtajan VIDAL-QUADRASin PowerPoint-esityksen aiheesta Kiinteistöt ja logistiikka (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja VIDAL-QUADRASin puheenvuoron, jossa hän muistutti merkittävistä toimista, kuten TREBELin ostosta, Euroopan historian talon rakennustöiden etenemisestä, Luxemburgin KAD-rakennushankkeen jatkamisesta, Strasbourgissa sijaitsevan VAČLAV HAVEL -rakennuksen kunnostamisesta ja Brysselissä sijaitsevan SQUARE DE MEEÛS -rakennuksen käyttösopimuksen tekemisestä, joita on jo toteutettu rakennusstrategian täytäntöönpanemiseksi, korosti, että Brysselin nykyiset tilat ovat riittämättömiä vierailijoiden vastaanottamiseen, ja esitteli pääpirteittäin ATRIUM-rakennukseen kaavaillun uuden vieraille varatun sisäänkäynnin rakentamishankkeen ja siihen liittyvät riittävät puitteet, jotka mahdollistavat sen, että vierailijat voidaan saattaa perille ja noutaa turvallisesti busseilla ja linja-autoilla, ja tilat vierailijoiden vastaanottamiseen (muun muassa WC-tilat ja vaatesäilöt), sekä sisäänkäynnin Parlamentariumiin Sakharov-aulan ja Solidarność-esplanadin kautta, huomautti, että on syytä pohtia uudestaan Brysselin ateriapalveluja ja ravintoloita ottaen huomioon, että palveltavien ihmisten määrä on kasvanut huomattavasti (kasvu on ollut lähes 150 prosenttia vuodesta 2000) ja että tarjottavan ruoan laatua ja terveellisyyttä on lisättävä ja varmistettava suurempi valikoima ja joustavuus mutta samalla myös kustannustehokkuus alijäämän vähentämiseksi, PV\ doc 7/25 PE /BUR/Rev

8 kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet PITTELLA, McMILLAN-SCOTT, DURANT, WIELAND ja VLASÁK sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: kiinteistöjen huolellisen ja järkevän varainhoidon tarvetta ja niiden kunnossapidon merkitystä, mahdollisuutta avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, on arvioitava uudestaan kiinteistöjen ja ympäröivän alueen turvallisuuden lisäämiseksi, tarve varmistaa Strasbourgin-rakennusten entistä parempi käyttö parlamentin täysistuntojen ulkopuolella esimerkiksi parantamalla vierailijoiden vastaanottamiseen tarkoitettua infrastruktuuria (13. kerroksen terassin avaaminen), ateria- ja ravintolapalveluissa on saatu aikaan edistystä mutta ruoan ja juomien laatua voidaan edelleen parantaa vaihtamalla tarvittaessa palvelun tarjoajaa; olisi myös harkittava sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, jossa kuluttamatta jäänyt ruoka voidaan antaa sosiaalisiin tarkoituksiin; on myös otettava huomioon muovisten vesipullojen käyttöä koskevat eriävät mielipiteet, jotka liittyvät paitsi ympäristönäkökohtiin myös logistiikkaa, avoimien kannujen turvallisuutta ja kokousten häiriintymistä koskeviin kysymyksiin, mahdollisuutta parantaa parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjolla olevia palveluita esimerkiksi avaamalla mini-marketin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että vierailijoille varatun uuden sisäänkäynnin rakentaminen ATRIUMrakennuksen on järkevä ehdotus, sillä se on erinomainen ratkaisu todelliseen ongelmaan, ja siksi puhemiehistö antaa sille hyväksyntänsä; tästä huolimatta on todennäköistä, että ehdotus herättää talousarvioon ja rakennustöihin PE /BUR/Rev 8/25 PV\ doc

9 PV BUR liittyvää kritiikkiä, minkä vuoksi on tärkeää, että poliittiset ryhmät otetaan mukaan päätöksentekoon ennen virallisen päätöksen tekemistä kyseiset asiat otetaan esiin seuraavassa puhemiehistön kokouksessa jotta varmistetaan, että hanke saa entistä laajemman kannatuksen, tarpeesta parantaa parlamentin ruokaloissa ja ravintoloissa tarjottavan ruoan ja juoman laatua ja monipuolistaa valikoimaa on laaja yksimielisyys; jos nykyinen palveluntarjoaja ei kykene parantamaan palveluitaan eikä taivu ehdotuksiin, on mahdollisesti harkittava ulkoistamista, ehdotus kehittää kuluttamatta jäänyttä ruokaa koskeva hyödyntämisjärjestelmä sosiaalisiin tarkoituksiin on erittäin tärkeä ja yksiköiden olisi otettava se tarkasteluun, kiinteistöistä, kuljetuksista ja vihreästä parlamentista vastaavan työryhmän on harkittava ehdotuksia avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, sekä rakennusten sisätiloissa toimivia kauppoja (esimerkiksi mini-market) Strasbourgiin, sillä näin voitaisiin helpottaa parlamentin jäsenten ja henkilöstön arkea, ja toimittaa ehdotuksia puhemiehistölle. * * * PV\ doc 9/25 PE /BUR/Rev

10 4. Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360- asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Puhemiehistö otti huomioon tiedotuspolitiikasta vastaavan varapuheenjohtaja PODIMATAn PowerPoint-esityksen aiheesta Vierailijoiden vastaanottaminen Strasbourgissa valmiuksien parantaminen (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja PODIMATAn puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti tarvetta parantaa parlamentin valmiuksia ottaa vastaan vierailijoita Strasbourgissa osana tieto- ja viestintäteknologioita koskevaa toimintasuunnitelmaa, jotta voidaan ottaa huomioon vierailijoiden määrän jatkuva kasvu ( vierailijaa vuonna 2012 ja lisäksi pyyntöä, joita ei voitu hyväksyä vähäisten valmiuksien vuoksi), hahmotteli kolmi-osaisen parannusstrategian, joka perustuu siihen, että a) mahdollistetaan vierailijoiden pääsy 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella b) yhdenmukaistetaan vierailijoille suunnattua tarjontaa Brysselin esimerkin mukaisesti luomalla puitteet 360-asteen panoraamaelokuvalle ja ottamalla käyttöön nuorelle yleisölle suunnattu roolipeli c) luodaan historiallis-kulttuurinen kulkureitti parlamentin ympärille erityisesti tekemällä yhteistyösopimus Schirmeck-museon kanssa; selvitti, että pääsyn mahdollistaminen 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella houkuttelisi Euroopan parlamenttiin lukuisia vierailijoita niinä aikoina, kun sen kiinteistöt ovat lähestulkoon käyttämättöminä; tämä edellyttää rakennustöitä, joilla varmistetaan katon turvallisuus ja myös yleinen turvallisuus, kuvaili, miten nuorille vierailijoille suunnatun 360-asteen panoraamaelokuvan ja roolipelin, jotka perustuvat Brysselissä sijaitsevan Parlamentariumin saavuttamaan suosioon, avulla lisätään vierailijoiden kiinnostusta parlamenttia kohtaan; totesi, että hanke edellyttää jonkin nykyisen tilan muuttamista tarkoitukseen sopivaksi, PE /BUR/Rev 10/25 PV\ doc

11 PV BUR kertoi, että yhteistyötä Strasbourgin viranomaisten tai naapurissa sijaitsevien tahojen, kuten Euroopan neuvoston tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa voidaan kehittää ja että Alsace issa sijaitsevan Schirmeck-aluemuseon kanssa voidaan tehdä vierailijoita koskeva yhteistyösopimus; kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, SURJÁN, WIELAND, McMILLAN-SCOTT, sekä kvestorit LULLING ja GERINGER DE OEDENBERG, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: parlamentti on etäinen sellaisten kansalaisten näkökulmasta, jotka eivät asu jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista, ja sen vuoksi vierailijoiden mahdollisuutta tutustua parlamenttiin olisi helpotettava, ja vierailijoilla olisi oltava tunne siitä, että he todella ovat tervetulleita, Euroscola-vierailuohjelman suosio ja tarve luoda kartta Euroopan historian virstanpylväistä, kaikkia vierailijoiden vastaanottamiseen liittyvien valmiuksien lisäämiseen tähtääviä suunnitelmia olisi tuettava siten, että varmistetaan riittävät henkilöstövoimavarat, ja otettava myös huomioon mahdollisuus avata Euroopan parlamentin tilat käyttöön viikonloppuisin, sen selvittäminen, voisiko 13. kerroksen terassi olla käytössä myös täysistuntojen aikana, vaikka ajatus siitä, että voitaisiin helpottaa vierailijoiden mahdollisuuksia tutustua Euroopan parlamenttiin toimielimiä ja kulttuuria käsittelevän kulkureitin avulla on mielenkiintoinen, parlamentin olisi samalla keskityttävä sen tiloihin saapuviin vierailijoihin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että ehdotukset saavat osakseen yleisen kannatuksen, PV\ doc 11/25 PE /BUR/Rev

12 Euroopan parlamentissa järjestettävissä vierailuissa olisi keskityttävä parlamentin lainsäädännölliseen luonteeseen, sillä se on ainutlaatuinen toimielin, joka on mukana päättämässä sitovista laeista, jotka koskevat 500 miljoonaa ihmistä; tätä näkökohtaa korostetaan jo nyt erinomaisella tavalla Parlamentariumissa, vierailijaryhmien pääsyä 13. kerroksen terassille ei voida sallia täysistuntojen aikana, sillä se kuormittaisi huomattavasti LOW-rakennuksen jo entisestään täysiä hissejä; nuorille kävijöille tarkoitettu 360-asteen panoraamaelokuva ja roolipeli ovat erinomaisia ideoita, joiden toteutusta on tuettava, sillä ne ovat jo osoittaneet arvonsa Parlamentariumissa, myös ehdotus yhteyden luomisesta Euroopan parlamenttia ympäröivään institutionaalis-historialliseen kulttuurireittiin erityisesti siltä osin kuin se koskee yhteistyötä Schirmeck-museon kanssa, jotta vierailijat, jotka tulevat tutustumaan Euroopan parlamenttiin, voisivat viettää viikonlopun Strasbourgissa ja sitä ympäröivällä alueella, on erittäin mielenkiintoinen historiallisesta näkökulmasta, sillä se ilmentää itsessään Eurooppa-aatetta, minkä vuoksi myös tätä ajatusta olisi tuettava. * * * PE /BUR/Rev 12/25 PV\ doc

13 PV BUR Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Puhemiehistö otti huomioon tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja tietotekniikasta ja televiestinnästä ensisijaisesti vastaavan WIELANDin PowerPoint-esityksen tietotekniikkapalveluinnovaatioista ja niitä koskevan lyhyen videon (PE /BUR); pani merkille varapuheenjohtaja WIELANDin ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston pääjohtajan VILELLAn 28. helmikuuta 2013 laatiman asiakirjan Euroopan parlamentin keskipitkän aikavälin tieto- ja viestintästrategia: täytäntöönpanokertomus (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti sähköpostien huomattavasti lisääntynyttä käyttöä viime vuosina ( sähköpostiosoitetta, 1,5 miljoona lähetettyä/vastaanotettua sähköpostia viikoittain, 60 prosenttia matkaviestinten kautta) sekä niin ikään henkilökohtaisen TVT-välineistön käyttöä ( PC:tä, kannettavaa tietokonetta, tulostinta, puhelinta, 22 miljoonaa puhelua vuodessa), esitteli niitä lukuisia sovellutuksia, kuten AT4AM, ITER, OEIL, PERICLES ja varainhoidon tietojärjestelmiä, joita innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto on kehittänyt Euroopan parlamentin jäsenten ja henkilöstön käyttöön, esitteli strategisia ohjelmia, kuten sähköinen parlamentti, paperittomuuteen tähtäävä PaperLess-ohjelma ja lainsäädännöllistä päätöksentekoa tukeva Legislative Knowledge Management -ohjelma, ja niiden tuomia etuja parlamentille ja sen käyttäjille, PV\ doc 13/25 PE /BUR/Rev

14 teki yhteenvedon parhaillaan käynnissä olevista toimista, kuten langattoman verkon laajentaminen ja siirtyminen Outlook 2010 ja Windows 7 -järjestelmän käyttöön, totesi uusista tavoitteista sen verran, että jos parlamentti haluaa siirtyä käyttämään pilvipalveluja, sillä olisi oltava omat palvelunsa, mikä vastaa myös tietotekniikasta ja televiestinnästä toissijaisesti vastaavan varapuheenjohtaja ALVAROn kantaa, tai vaihtoehtoisesti olisi mahdollisesti luotava parlamenttien pilvipalvelut, korosti, että on tärkeää luoda yhteinen viestintäkulttuuri, sillä sen avulla voidaan reagoida tehokkaasti turvallisuuskysymyksiin ja järjestelmän luotettavuuteen (suurelle joukolle osoitetut sisäiset sähköpostit aiheuttavat hitautta ja synkronisointiongelmia); kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, McMILLAN-SCOTT, DURANT sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: tarvetta ottaa monikielisyys huomioon näissä kehitystoimissa, jotta voidaan puhutella kaikkia unionin kansalaisia, mahdolliset käänteiset vaikutukset, kuten tarkistusten räjähdysmäinen kasvu, jonka AT4AM on mahdollistanut, tai äänestysselitysten määrän huomattava lisääntyminen, sillä näiden lisääminen käy helposti napsauttamalla jäsenen verkkosivustoa tai videoiden jakopalvelua, on tarkasteltava mahdollisuutta käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, huolenaiheet, jotka koskevat mahdollisuutta korvata tavallinen allekirjoitus sähköisellä allekirjoituksella tarkistusten jättämisen yhteydessä; kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa tämä muun muassa huomautti, että sähköinen allekirjoitus on jatkossakin jäsenelle kuuluva ja jäsenellä on edelleen mahdollisuus päättää ja valvoa, miten sitä käytetään ja kuka sitä käyttää; PE /BUR/Rev 14/25 PV\ doc

15 PV BUR kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että nämä luvut ja kehityssuunnat, jotka luovat uusia vaikuttavia mahdollisuuksia, ovat kiehtovia mutta samalla huolta herättäviä, sillä niihin liittyy tiettyjä väärinkäytökseen liittyviä vaaroja, tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenillä on käytössään niin monia mahdollisuuksia olla suorassa yhteydessä kansalaisiin, mutta samalla tämä luo valtavia paineita, näiden kysymysten perinpohjaista selvittämistä on jatkettava, jotta voidaan myös ottaa huomioon hiljattaiset poliittiset tapahtumat, kuten Italian vaalit. * * * PV\ doc 15/25 PE /BUR/Rev

16 6. Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset Puhemiehistö, joka kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä esitteli Euroopan parlamentin pitkän aikavälin haasteita ja niihin valmistautumista koskevan raporttinsa Preparing for complexity European Parliament 2025 (PE /BUR), joka on kaikkien pääosastojen yhteisen aivoriihen tulosta ja jossa keskitytään seuraaviin tuloksiin: 1. Maailma on muuttumassa moninapaiseksi: kysymys kuuluu, onnistuuko EU pysyttelemään erillisenä napana ja jos onnistuu, miten tähän on valmistauduttava, 2. Entinen kansallisvaltioiden hallintojärjestelmä on muuttumassa monitasoiseksi hallintojärjestelmäksi, jonka valtuudet ulottuvat alemmalle (alueelliselle) tasolle mutta myös entistä korkeammille tasoille (esimerkiksi EU:n tasolle): tämä edellyttää entistä useampien kumppaneiden yhä parempaa keskinäistä koordinointia ja sen lisäämistä sekä päätöksenteon eri tasojen hallinnointia, 3. Uusia toimijoita on tulossa mukaan, mikä merkitsee siirtymistä järjestelmään, jossa monet toimijat osallistuvat toimintalinjojen laatimiseen: koska toimijoiden määrä politiikassa kasvaa, sen tehokas ja oikeudenmukainen määrittely omia tavoitteita unohtamatta, muuttuu nykyistä haastavammaksi, 4. Teknologiset muutokset ja innovaatiot kiihdyttävät kehityksen vauhtia ja luovat näin moniteknologisen kiihdyttimen, mikä herättää kysymyksen siitä, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, kuinka säästää ja samalla innovoida; kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä teki seikkaperäisesti selkoa näistä tärkeimmistä aloista ja korosti erityisesti seuraavia asioita: PE /BUR/Rev 16/25 PV\ doc

17 PV BUR Jotta EU voi säilyä napana moninapaisessa maailmassa, sen on selviydyttävä velkakriisistä voimistuneena: a. Poliittisesti Euroopan parlamentti on tehnyt tehtävänsä varhaisvaroituksista lainsäädännön kunnianhimoisiin muutoksiin, ja nyt se varmistaa itselleen vahvaa asemaa selvittämällä tarkoin esimerkiksi eurooppalaista pankkivalvontaa; hallinnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jo nyt analyyttistä lisätukea; jos asiaa puolestaan tarkastellaan organisatorisesta näkökulmasta, puhemies on käynnistänyt keskustelun euroalueen valvontaa koskevasta erityisvaliokuntarakenteesta, jonka kaikki keskeiset toimijat ovat hyväksyneet ja joka mahdollistaa sen, että asia saadaan ratkaistua ennen uuden vaalikauden käynnistymistä; b. Kaksikymmentä vuotta sitten Delors in komissio käytti myönteistä linjausta Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista; Tänä päivänä tämä pätee edelleen: puhemiehistö päätti vuonna 2011 perustaa vaikutustenarvioinnin osaston ja siihen liittyvän Euroopan tason lisäarvoyksikön sekä Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset, jotta voitaisiin tunnistaa alueet, joilla unionin toiminta on tarpeen, ja osallistua valiokunta-aloitteisiin lainsäädäntömietintöihin; c. Jotta voidaan luoda tuloksellisia suhteita tärkeisiin ulkoisiin kumppaneihin on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, voidaanko kuvitella järjestelmä, jossa seuraavia sääntöjä voitaisiin noudattaa normaaliaikoina; Valtuuskuntien puheenjohtajistot matkustavat kerran vuodessa. Ne voivat kutsua asiaankuuluvien alakohtaisten komiteoiden erityisiä asiakirjakokonaisuuksia varten kaksi asiantuntijaa (muita kuin kyseisen valiokunnan jäseniä) osallistumaan niiden työhön, Myös parlamentaaristen valiokuntien puheenjohtajistot voivat matkustaa kerran vuodessa Euroopan unionin ulkopuolelle siten, että enintään kaksi PV\ doc 17/25 PE /BUR/Rev

18 asianomaista esittelijää osallistuu matkaan. Ne voivat pyytää asianomaisesta valiokunnasta kaksi maa-asiantuntijaa osallistumaan matkaan. Tilapäisiä valiokuntia voidaan perustaa, jos siihen on erityinen tarve, puheenjohtajakokouksen luvalla, joka myönnetään täsmällisen tehtävänkuvauksen perusteella ja jonka myöntämiseen edellytetään tehtävän jälkeistä raportin laatimista; d. EU ei voi säilyä elinkelpoisena napana, jos kansalaisille ei kehity todellista eurooppalaista identiteettiä. Euroopan parlamentilla on pitkä ja kunniakas historia tämän identiteetin vahvistamisessa sen omien aloitteiden, kuten Saharov-palkinto, Parlamentarium, parlamentin keskuspihan nimeäminen Simone Veilin mukaan ja Solidarność 1980 esplanadi, kautta. Euroopan historian talon rakentaminen on nyt hyvällä mallilla; Puhemiehistö päätti kunnostaa perinpohjaisesti lähellä Pariisia Houjarray issa sijaitsevan Jean Monnet n talon, jonka parlamentti omistaa, ja se saattaa lähiaikoina harkita yhteistyösopimuksen tekemistä Alsace issa sijaitsevan Schirmeckaluemuseon kanssa; Monitasoisen hallinnon näkökohta tekee ajankohtaiseksi kysymyksen koordinoinnin lisäämisestä ja parantamisesta ja siitä, miten voidaan yhdistää tehokkaasti maailmanlaajuinen, kansallinen ja alueellinen taso: a. Parlamentin jäsenten on voitava olla yhteydessä arviolta kansalaisen kanssa. On pohdittava, miten parlamentin jäseniä voidaan paremmin tukea paikallisen tason toiminnassa lisäämällä logistista tukea; myös Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen on tiivistettävä yhteistyötään tärkeiden sidosryhmien kanssa, b. Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea on Lissabonin sopimuksessa määritelty neuvoa-antaviksi elimiksi. Niiden tehtävänä on neuvoa neuvostoa, komissiota ja parlamenttia. Poliittinen ja hallinnollinen yhteistyö on toistaiseksi ollut lähinnä muodollista eikä sitä ole kehitetty pidemmälle. Puhemiehistö ja täysistunto ovat valtuuttaneet puhemiehistön ja PE /BUR/Rev 18/25 PV\ doc

19 PV BUR budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän tutkimaan toimielinten välisen yhteistyön tehokkuuspotentiaalia erityisesti kääntämisen alalla, c. Nykyiseen suuntaukseen, jossa unionin politiikkaa koskevat päätökset tehdään hallitusten välillä, vaarana on, että sekä jäsenvaltioiden parlamentit että Euroopan parlamentti jäävät päätöksenteon ulkopuolelle: on varmistettava, että jäsenvaltioiden parlamenteilla on mahdollisuus käytännössä tutkia tarkoin jäsenvaltionsa edustusta neuvostossa, jos kyse on kansallisen tason päätöksestä; jos päätös tehdään unionin tasolla, Euroopan parlamentti on silloin vastuussa. Tässä mielessä jäsenvaltioiden parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat luonnollisia kumppaneita, d. Puheenjohtajakokous on pyytänyt perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa parantamaan tiettyjä Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä osatekijöitä. Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen mahdollista ehdottaa Euroopan parlamentin jäsenehdokkaita vain muutamia viikkoja ennen vaaleja ja ilman asianmukaista ja avointa heidän nimeämistään koskevaa poliittista prosessia. Euroopan tason poliittista puoluetta, johon kansallinen puolue kuuluu, ei edes ilmoiteta äänestyslipussa, mistä syntyy vaikutelma, että kyse on kansallisista vaaleista. Lisäksi äänestys päättyy sunnuntaina klo 22.00, mikä merkitsee sitä, että vaalien kannalta oleellisiin vaalivalvojaisiin ei ole mahdollisuutta sen jälkeen, kun ensimmäiset kansalliset tulokset on saatu lasketuksi, e. Euroopan parlamentti ei voi pelkästään luottaa komission tarjoamaan asiantuntemukseen. Sen on saatava tukea omalta tutkimus- tai tiedeyksiköltään. Puhemiehistö kaavailee jo talousarvioesityksessään vuodelle 2014 nykyisen kirjaston kehittämistä entistä kattavammaksi jäsenille suunnatuksi parlamentin tutkimusyksiköksi. kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jolla tämä päätti alustuksensa korostaen, että parlamentin on toimittava entistä strategisemmin, keskityttävä pitkän aikavälin kysymyksiin ja otettava huomioon kontekstuaalinen muutos, jotta se voi reagoida PV\ doc 19/25 PE /BUR/Rev

20 monimutkaiseen maailmanpolitiikkaan, poliittiseen moninapaisuuteen, monitasoiseen hallintoon, tekniikan kehittymiseen sekä julkisen politiikan toimijoiden lisääntymiseen; parlamentista on tultava oppimisorganisaatio, joka päivittää jatkuvasti rakenteitaan, menettelyjään, henkilöstöään, koulutustaan ja välineitään; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä kiitti pääsihteeriä kattavasta ja tulevaisuuteen suuntautuvasta raportista ja pani merkille erityisesti seuraavat asiat: on tärkeä tarkastella integraatiokysymystä: nykypäivänä voidaan otaksua, että ajatus Euroopan Yhdysvalloista on kaukana toteutumisesta, sillä ihmisten halu säilyttää kansallinen identiteettinsä on melko voimakas, mutta kysymys siitä, missä määrin integraatiota syvennetään, on edelleen tärkeä, toinen tärkeä näkökohta on toimielinten väliset suhteet: aikaisemmin käytössä oli yksi keskinäinen valvontajärjestelmä, joka koostui toisaalta Euroopan parlamentista eli kansalaisten suorilla vaaleilla valitsemista edustajista ja toisaalta jäsenvaltioiden hallituksista ja jossa komissiolla oli näiden välillä tasapainottava rooli; Eurooppa-neuvoston luomisen ja sen puheenjohtajan nimittämisen seurauksena komission on jäänyt entistä enemmän paitsioon ja painopiste on siirtymässä neuvoston suuntaan samalla, kun tasapainottava tekijä on poistunut välistä, tästä syystä on tärkeää, että komissio omaksuu uudestaan SEU-sopimuksen 17 artiklan mukaisen roolinsa; se, että uusi Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti, merkitsee uutta alkua; Euroopan parlamentissa on muodostettava jonkinlaisia liittoumia, sillä mikään puolue ei saa jatkossa paikkojen ehdotonta enemmistöä, ja tämä liittouma voidaan toteuttaa ainoastaan, jos poliittiset ryhmät pääsevät yksimielisyyteen yhteisistä poliittisista tavoitteista, mikä tarkoittaa sitä, että muodostuu poliittinen enemmistö ja sen rinnalle vähemmistöjä, PE /BUR/Rev 20/25 PV\ doc

21 PV BUR tällä kertaa on todellinen mahdollisuus toteuttaa aito poliittinen kampanja, joka kattaa koko Euroopan, jota käydään tammikuusta toukokuuhun ja jonka aikana ihmiset puhuvat samoista kysymyksistä; Euroopan unionin tason poliittisten puolueiden on edustettava EU:n tason ehdokkaita ja kansallisten ehdokkaiden on selvitettävä äänestäjille näitä valintoja, parlamentin sisäisessä organisaatiossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota valiokuntien valtuuskuntia ja matkustamista koskeviin kysymyksiin pääsihteerin esittämien ehdotusten mukaisesti, pääsihteerin olisi jatkettava asiaa koskevia toimiaan ja valmisteltava konkreettisia ehdotuksia puhemiehistölle; kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin puheenvuoron, jossa tämä viittasi kysymykseen parlamentin yhdestä ainoasta toimipaikasta ja pani merkille, että nyt jokaisessa ryhmässä yhdellä ainoalla toimipaikalla on enemmistön kannatus, minkä vuoksi puhemiehistön, joka on talousarviosta ja rahoitusasioista vastaava elin, olisi keskusteltava tästä asiasta asianmukaisesti; kuuli puhemiehen vastauksen, jossa tämä totesi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan parlamentilla on yksi ainoa toimipaikka, joka on Strasbourg; tosiasiassa olisi siis syytä keskustella tämän toimipaikan siirtämisestä Brysseliin; Neuvostossa tällaisella SEUT-sopimuksen muuttamisella ei kuitenkaan ole enemmistön kannatusta; myöntyi kuitenkin toimittamaan saatavilla olevat tiedot kustannuksista (Liite 1). kävi laaja-alaisen keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet VIDAL- QUADRAS, McMILLAN-SCOTT, VLASÁK, PROTASIEWICZ, DURANT, KARAS, PODIMATA, SURJÁN ja WIELAND sekä kvestori LULLING ja jossa pantiin merkille muun muassa seuraavia asioita: raportin keskeisistä tuloksista ollaan laajalti yksimielisiä: raportissa todettiin yhteenvetona, että asioiden monimutkaistuminen on seurausta entistä PV\ doc 21/25 PE /BUR/Rev

22 moninapaisemmasta maailmasta, jossa hallinto on enenevissä määrin monitasoista, mikä merkitsee sitä, että päätöksentekoon ja päätösten täytäntöönpanoon osallistuu monia toimijoita, on perustettava EU:n puitteet, joilla varmistetaan, että poliittiset puolueet toimivat demokraattisesti, sillä joissakin tapauksissa demokratian toteutuminen ei ole optimaalista puolueiden sisällä, tarvitaan sopimus, jolla tiivistetään yhteyttä jäsenvaltioiden parlamentteihin ja kahteen neuvoa-antavaan komiteaan, on selvitettävä, miten voidaan muodostaa mahdollinen parlamentaarinen valiokunta, jonka tehtävänä olisi euroaluetta koskevien kysymysten käsittely, ja millaisia valtuuksia sillä olisi, joitakin epäilyksiä esitettiin siitä, onko kysymys seuraavasta komission puheenjohtajasta Euroopan parlamentin tulevien vaalien keskeisin aihe kansalaisten näkökulmasta, on otettava käyttöön konkreettinen etenemissuunnitelma, joka perustuu pääsihteerin raporttiin sisällytettyihin ehdotuksiin ja johon sisältyy siirtymistä koskevia konkreettisia toimenpiteitä ja rakenteita, parlamentin olisi päätettävä mahdollisimman pian vuoden 2014 kalenteristaan, sillä vaalien päivämäärä on jo tiedossa; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla hän päätti keskustelun ja jonka yhteydessä hän huomautti, että tässä kokouksessa keskustelu vasta käynnistettiin ja että sitä on määrä jatkaa seuraavassa puhemiehistön kokouksessa. * * * PE /BUR/Rev 22/25 PV\ doc

23 PV BUR Muut kokoushuoneessa saatavilla olevat asiakirjat: Preparing for complexity The European Parliament in 2025 (koko raportti) (PE ); Parliamentary democracy in action functions and expenditures (kokoelma Euroopan parlamentin, Yhdysvaltojen kongressin, Saksan liittopäivien, Yhdysvaltojen alahuoneen, Italian edustajainhuoneen ja Ranskan parlamentin teettämiä selvityksiä) (PE /BUR); Palvelujen parantamisohjelma toimenpidettä ammattihenkilöiden työn tukeminen palvelujen avulla (PE /BUR). * * * Kokous päättyi klo * * * PV\ doc 23/25 PE /BUR/Rev

24 LIITE 1 Kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutui Strasbourgin kolmannesta toimipaikasta vuonna 2011 ja miten nämä kustannukset suhteutuvat aikaisempiin vuosiin? Euroopan parlamentin toimipaikka Strasbourgissa Muistutettakoon, että jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät 12. joulukuuta 1992 ETY:n perustamissopimuksen 216 artiklan, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimuksen 77 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 189 artiklan perusteella yhteisellä sopimuksella päätöksen Euroopan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijainnista (EYVL 1992 C 341, s. 1; Edinburghin päätös ). Hallitusten välisessä konferenssissa, joka johti Amsterdamin sopimuksen tekemiseen, Edinburghin päätös päätettiin liittää lisäpöytäkirjaksi N:o 12 SEUT-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen. Nykyisellään EY:n perustamissopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3, jotka koskevat toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijaintia ( toimielinten toimipaikkoja koskevat pöytäkirjat), esitetään yhden ainoan artiklan a kohdassa samassa muodossa kuin Edinburghin päätöksessä, että Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg, jossa pidetään kaksitoista kuukausittaista täysistuntoa, mukaan lukien talousarviota käsittelevä istunto. Ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä. Euroopan parlamentin valiokunnat kokoontuvat Brysselissä. Euroopan parlamentin pääsihteeristö ja sen osastot sijaitsevat edelleen Luxemburgissa. PE /BUR/Rev 24/25 PV\ doc

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin

Avain EU-käsitteisiin. Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin 150 2012 150 2012 Avain EU-käsitteisiin Avain EU-käsitteisiin Tero Erkkilä Teija Tiilikainen 150 2012 Uusittu laitos, 1. painos Julkaisija UM:n Eurooppatiedotus

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE),

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot