EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA. kokouksesta 08/09-04-2013. Dolce-hotelli, Redwood-sali"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/BUR/PV/2013-XX PARLAMENTIN ULKOPUOLELLA PIDETTÄVÄ PUHEMIEHISTÖN KOKOUS PÖYTÄKIRJA kokouksesta 08/ Dolce-hotelli, Redwood-sali La Hulpe PV\ doc PE /BUR/Rev Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 klo Dolce-hotelli Redwood-sali La Hulpe SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Tiedonvaihto Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360-asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset LIITE PE /BUR/Rev 2/25 PV\ doc

3 PV BUR PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokouksesta tiistaina 9. huhtikuuta 2013 La Hulpe Euroopan parlamentin puhemies Martin SCHULZ avasi kokouksen klo Läsnä Martin SCHULZ, puhemies Varapuhemiehet PITTELLA MARTÍNEZ PODIMATA VIDAL-QUADRAS ANGELILLI KARAS McMILLAN-SCOTT DURANT WIELAND VLASÁK PROTASIEWICZ SURJÁN Poissa ALVARO PAPASTAMKOS Kvestorit LULLING GERINGER DE OEDENBERG LIBERADZKI Poissa HIGGINS MAŠTÁLKA Kokouksessa läsnä myös WELLE, pääsihteeri PV\ doc 3/25 PE /BUR/Rev

4 Luettelo kokouksessa läsnä olleista virkamiehistä Puhemiehen kabinetti WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS Pääsihteerin kabinetti MANGOLD Pääsihteeristö Johdon pääosasto (PRES) Sisäasioiden pääosasto (IPOL) Ulkoasioiden pääosasto (EXPO) Viestinnän pääosasto (COMM) Henkilöstöasioiden pääosasto (PERS) Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) Käännöstoiminnan pääosasto (TRAD) Tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto (INTE) Varainhoidon pääosasto (NS) Innovaation ja teknisen tuen pääosasto (ITEC) RATTI RIBERA d'alcala AGUIRIANO LAHOUSSE QUITIN STRATIGAKIS PITT COSMIDOU VANHAEREN VILELLA Poliittisten ryhmien sihteeristöt EVISON HORNAK BOUTER WOODARD (PPE) (S&D) (ALDE) (ECR) Kokouksen sihteerinä toimi TZIORKAS. PE /BUR/Rev 4/25 PV\ doc

5 PV BUR Esityslistaluonnoksen hyväksyminen Puhemiehistö pani merkille esityslistaluonnoksen (PE /BUR) ja hyväksyi sen sellaisena kuin se on esitettynä pöytäkirjassa. PV\ doc 5/25 PE /BUR/Rev

6 2. Tiedonvaihto Puhemiehistö kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin lyhyen puheenvuoron Yhdistyneen kuningaskunnan entisen pääministerin Margareth Thatcherin poismenon johdosta. PE /BUR/Rev 6/25 PV\ doc

7 PV BUR Istunto 1: Kiinteistöt ja logistiikka Puhemiehistö otti huomioon ensisijaisesti kiinteistöistä vastuussa olevan varapuheenjohtajan VIDAL-QUADRASin PowerPoint-esityksen aiheesta Kiinteistöt ja logistiikka (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja VIDAL-QUADRASin puheenvuoron, jossa hän muistutti merkittävistä toimista, kuten TREBELin ostosta, Euroopan historian talon rakennustöiden etenemisestä, Luxemburgin KAD-rakennushankkeen jatkamisesta, Strasbourgissa sijaitsevan VAČLAV HAVEL -rakennuksen kunnostamisesta ja Brysselissä sijaitsevan SQUARE DE MEEÛS -rakennuksen käyttösopimuksen tekemisestä, joita on jo toteutettu rakennusstrategian täytäntöönpanemiseksi, korosti, että Brysselin nykyiset tilat ovat riittämättömiä vierailijoiden vastaanottamiseen, ja esitteli pääpirteittäin ATRIUM-rakennukseen kaavaillun uuden vieraille varatun sisäänkäynnin rakentamishankkeen ja siihen liittyvät riittävät puitteet, jotka mahdollistavat sen, että vierailijat voidaan saattaa perille ja noutaa turvallisesti busseilla ja linja-autoilla, ja tilat vierailijoiden vastaanottamiseen (muun muassa WC-tilat ja vaatesäilöt), sekä sisäänkäynnin Parlamentariumiin Sakharov-aulan ja Solidarność-esplanadin kautta, huomautti, että on syytä pohtia uudestaan Brysselin ateriapalveluja ja ravintoloita ottaen huomioon, että palveltavien ihmisten määrä on kasvanut huomattavasti (kasvu on ollut lähes 150 prosenttia vuodesta 2000) ja että tarjottavan ruoan laatua ja terveellisyyttä on lisättävä ja varmistettava suurempi valikoima ja joustavuus mutta samalla myös kustannustehokkuus alijäämän vähentämiseksi, PV\ doc 7/25 PE /BUR/Rev

8 kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet PITTELLA, McMILLAN-SCOTT, DURANT, WIELAND ja VLASÁK sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: kiinteistöjen huolellisen ja järkevän varainhoidon tarvetta ja niiden kunnossapidon merkitystä, mahdollisuutta avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, on arvioitava uudestaan kiinteistöjen ja ympäröivän alueen turvallisuuden lisäämiseksi, tarve varmistaa Strasbourgin-rakennusten entistä parempi käyttö parlamentin täysistuntojen ulkopuolella esimerkiksi parantamalla vierailijoiden vastaanottamiseen tarkoitettua infrastruktuuria (13. kerroksen terassin avaaminen), ateria- ja ravintolapalveluissa on saatu aikaan edistystä mutta ruoan ja juomien laatua voidaan edelleen parantaa vaihtamalla tarvittaessa palvelun tarjoajaa; olisi myös harkittava sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, jossa kuluttamatta jäänyt ruoka voidaan antaa sosiaalisiin tarkoituksiin; on myös otettava huomioon muovisten vesipullojen käyttöä koskevat eriävät mielipiteet, jotka liittyvät paitsi ympäristönäkökohtiin myös logistiikkaa, avoimien kannujen turvallisuutta ja kokousten häiriintymistä koskeviin kysymyksiin, mahdollisuutta parantaa parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjolla olevia palveluita esimerkiksi avaamalla mini-marketin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että vierailijoille varatun uuden sisäänkäynnin rakentaminen ATRIUMrakennuksen on järkevä ehdotus, sillä se on erinomainen ratkaisu todelliseen ongelmaan, ja siksi puhemiehistö antaa sille hyväksyntänsä; tästä huolimatta on todennäköistä, että ehdotus herättää talousarvioon ja rakennustöihin PE /BUR/Rev 8/25 PV\ doc

9 PV BUR liittyvää kritiikkiä, minkä vuoksi on tärkeää, että poliittiset ryhmät otetaan mukaan päätöksentekoon ennen virallisen päätöksen tekemistä kyseiset asiat otetaan esiin seuraavassa puhemiehistön kokouksessa jotta varmistetaan, että hanke saa entistä laajemman kannatuksen, tarpeesta parantaa parlamentin ruokaloissa ja ravintoloissa tarjottavan ruoan ja juoman laatua ja monipuolistaa valikoimaa on laaja yksimielisyys; jos nykyinen palveluntarjoaja ei kykene parantamaan palveluitaan eikä taivu ehdotuksiin, on mahdollisesti harkittava ulkoistamista, ehdotus kehittää kuluttamatta jäänyttä ruokaa koskeva hyödyntämisjärjestelmä sosiaalisiin tarkoituksiin on erittäin tärkeä ja yksiköiden olisi otettava se tarkasteluun, kiinteistöistä, kuljetuksista ja vihreästä parlamentista vastaavan työryhmän on harkittava ehdotuksia avata maanalainen pysäköintialue, joka nykyisellään ei ole käytössä, sekä rakennusten sisätiloissa toimivia kauppoja (esimerkiksi mini-market) Strasbourgiin, sillä näin voitaisiin helpottaa parlamentin jäsenten ja henkilöstön arkea, ja toimittaa ehdotuksia puhemiehistölle. * * * PV\ doc 9/25 PE /BUR/Rev

10 4. Istunto 2: Vierailijoille tarjottavien palvelujen parantaminen: vierailijoiden aula, 360- asteen panoraamaelokuva ja yhteistyö Schirmeck-museon kanssa Puhemiehistö otti huomioon tiedotuspolitiikasta vastaavan varapuheenjohtaja PODIMATAn PowerPoint-esityksen aiheesta Vierailijoiden vastaanottaminen Strasbourgissa valmiuksien parantaminen (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja PODIMATAn puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti tarvetta parantaa parlamentin valmiuksia ottaa vastaan vierailijoita Strasbourgissa osana tieto- ja viestintäteknologioita koskevaa toimintasuunnitelmaa, jotta voidaan ottaa huomioon vierailijoiden määrän jatkuva kasvu ( vierailijaa vuonna 2012 ja lisäksi pyyntöä, joita ei voitu hyväksyä vähäisten valmiuksien vuoksi), hahmotteli kolmi-osaisen parannusstrategian, joka perustuu siihen, että a) mahdollistetaan vierailijoiden pääsy 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella b) yhdenmukaistetaan vierailijoille suunnattua tarjontaa Brysselin esimerkin mukaisesti luomalla puitteet 360-asteen panoraamaelokuvalle ja ottamalla käyttöön nuorelle yleisölle suunnattu roolipeli c) luodaan historiallis-kulttuurinen kulkureitti parlamentin ympärille erityisesti tekemällä yhteistyösopimus Schirmeck-museon kanssa; selvitti, että pääsyn mahdollistaminen 13. kerroksen terassille täysistuntojen ulkopuolella houkuttelisi Euroopan parlamenttiin lukuisia vierailijoita niinä aikoina, kun sen kiinteistöt ovat lähestulkoon käyttämättöminä; tämä edellyttää rakennustöitä, joilla varmistetaan katon turvallisuus ja myös yleinen turvallisuus, kuvaili, miten nuorille vierailijoille suunnatun 360-asteen panoraamaelokuvan ja roolipelin, jotka perustuvat Brysselissä sijaitsevan Parlamentariumin saavuttamaan suosioon, avulla lisätään vierailijoiden kiinnostusta parlamenttia kohtaan; totesi, että hanke edellyttää jonkin nykyisen tilan muuttamista tarkoitukseen sopivaksi, PE /BUR/Rev 10/25 PV\ doc

11 PV BUR kertoi, että yhteistyötä Strasbourgin viranomaisten tai naapurissa sijaitsevien tahojen, kuten Euroopan neuvoston tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa voidaan kehittää ja että Alsace issa sijaitsevan Schirmeck-aluemuseon kanssa voidaan tehdä vierailijoita koskeva yhteistyösopimus; kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, SURJÁN, WIELAND, McMILLAN-SCOTT, sekä kvestorit LULLING ja GERINGER DE OEDENBERG, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: parlamentti on etäinen sellaisten kansalaisten näkökulmasta, jotka eivät asu jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista, ja sen vuoksi vierailijoiden mahdollisuutta tutustua parlamenttiin olisi helpotettava, ja vierailijoilla olisi oltava tunne siitä, että he todella ovat tervetulleita, Euroscola-vierailuohjelman suosio ja tarve luoda kartta Euroopan historian virstanpylväistä, kaikkia vierailijoiden vastaanottamiseen liittyvien valmiuksien lisäämiseen tähtääviä suunnitelmia olisi tuettava siten, että varmistetaan riittävät henkilöstövoimavarat, ja otettava myös huomioon mahdollisuus avata Euroopan parlamentin tilat käyttöön viikonloppuisin, sen selvittäminen, voisiko 13. kerroksen terassi olla käytössä myös täysistuntojen aikana, vaikka ajatus siitä, että voitaisiin helpottaa vierailijoiden mahdollisuuksia tutustua Euroopan parlamenttiin toimielimiä ja kulttuuria käsittelevän kulkureitin avulla on mielenkiintoinen, parlamentin olisi samalla keskityttävä sen tiloihin saapuviin vierailijoihin; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että ehdotukset saavat osakseen yleisen kannatuksen, PV\ doc 11/25 PE /BUR/Rev

12 Euroopan parlamentissa järjestettävissä vierailuissa olisi keskityttävä parlamentin lainsäädännölliseen luonteeseen, sillä se on ainutlaatuinen toimielin, joka on mukana päättämässä sitovista laeista, jotka koskevat 500 miljoonaa ihmistä; tätä näkökohtaa korostetaan jo nyt erinomaisella tavalla Parlamentariumissa, vierailijaryhmien pääsyä 13. kerroksen terassille ei voida sallia täysistuntojen aikana, sillä se kuormittaisi huomattavasti LOW-rakennuksen jo entisestään täysiä hissejä; nuorille kävijöille tarkoitettu 360-asteen panoraamaelokuva ja roolipeli ovat erinomaisia ideoita, joiden toteutusta on tuettava, sillä ne ovat jo osoittaneet arvonsa Parlamentariumissa, myös ehdotus yhteyden luomisesta Euroopan parlamenttia ympäröivään institutionaalis-historialliseen kulttuurireittiin erityisesti siltä osin kuin se koskee yhteistyötä Schirmeck-museon kanssa, jotta vierailijat, jotka tulevat tutustumaan Euroopan parlamenttiin, voisivat viettää viikonlopun Strasbourgissa ja sitä ympäröivällä alueella, on erittäin mielenkiintoinen historiallisesta näkökulmasta, sillä se ilmentää itsessään Eurooppa-aatetta, minkä vuoksi myös tätä ajatusta olisi tuettava. * * * PE /BUR/Rev 12/25 PV\ doc

13 PV BUR Istunto 3: Tärkeimmät tietotekniikkapalveluinnovaatiot: sähköinen kokous, tiedonhallinta, sähköinen parlamentti, jäsenten portaali Puhemiehistö otti huomioon tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja tietotekniikasta ja televiestinnästä ensisijaisesti vastaavan WIELANDin PowerPoint-esityksen tietotekniikkapalveluinnovaatioista ja niitä koskevan lyhyen videon (PE /BUR); pani merkille varapuheenjohtaja WIELANDin ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston pääjohtajan VILELLAn 28. helmikuuta 2013 laatiman asiakirjan Euroopan parlamentin keskipitkän aikavälin tieto- ja viestintästrategia: täytäntöönpanokertomus (PE /BUR); kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa hän erityisesti korosti sähköpostien huomattavasti lisääntynyttä käyttöä viime vuosina ( sähköpostiosoitetta, 1,5 miljoona lähetettyä/vastaanotettua sähköpostia viikoittain, 60 prosenttia matkaviestinten kautta) sekä niin ikään henkilökohtaisen TVT-välineistön käyttöä ( PC:tä, kannettavaa tietokonetta, tulostinta, puhelinta, 22 miljoonaa puhelua vuodessa), esitteli niitä lukuisia sovellutuksia, kuten AT4AM, ITER, OEIL, PERICLES ja varainhoidon tietojärjestelmiä, joita innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto on kehittänyt Euroopan parlamentin jäsenten ja henkilöstön käyttöön, esitteli strategisia ohjelmia, kuten sähköinen parlamentti, paperittomuuteen tähtäävä PaperLess-ohjelma ja lainsäädännöllistä päätöksentekoa tukeva Legislative Knowledge Management -ohjelma, ja niiden tuomia etuja parlamentille ja sen käyttäjille, PV\ doc 13/25 PE /BUR/Rev

14 teki yhteenvedon parhaillaan käynnissä olevista toimista, kuten langattoman verkon laajentaminen ja siirtyminen Outlook 2010 ja Windows 7 -järjestelmän käyttöön, totesi uusista tavoitteista sen verran, että jos parlamentti haluaa siirtyä käyttämään pilvipalveluja, sillä olisi oltava omat palvelunsa, mikä vastaa myös tietotekniikasta ja televiestinnästä toissijaisesti vastaavan varapuheenjohtaja ALVAROn kantaa, tai vaihtoehtoisesti olisi mahdollisesti luotava parlamenttien pilvipalvelut, korosti, että on tärkeää luoda yhteinen viestintäkulttuuri, sillä sen avulla voidaan reagoida tehokkaasti turvallisuuskysymyksiin ja järjestelmän luotettavuuteen (suurelle joukolle osoitetut sisäiset sähköpostit aiheuttavat hitautta ja synkronisointiongelmia); kävi laajan keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet MARTÍNEZ, McMILLAN-SCOTT, DURANT sekä kvestori LULLING, jotka korostivat muun muassa seuraavia seikkoja: tarvetta ottaa monikielisyys huomioon näissä kehitystoimissa, jotta voidaan puhutella kaikkia unionin kansalaisia, mahdolliset käänteiset vaikutukset, kuten tarkistusten räjähdysmäinen kasvu, jonka AT4AM on mahdollistanut, tai äänestysselitysten määrän huomattava lisääntyminen, sillä näiden lisääminen käy helposti napsauttamalla jäsenen verkkosivustoa tai videoiden jakopalvelua, on tarkasteltava mahdollisuutta käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, huolenaiheet, jotka koskevat mahdollisuutta korvata tavallinen allekirjoitus sähköisellä allekirjoituksella tarkistusten jättämisen yhteydessä; kuuli varapuheenjohtaja WIELANDin puheenvuoron, jossa tämä muun muassa huomautti, että sähköinen allekirjoitus on jatkossakin jäsenelle kuuluva ja jäsenellä on edelleen mahdollisuus päättää ja valvoa, miten sitä käytetään ja kuka sitä käyttää; PE /BUR/Rev 14/25 PV\ doc

15 PV BUR kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla tämä päätti keskustelun huomauttamalla, että nämä luvut ja kehityssuunnat, jotka luovat uusia vaikuttavia mahdollisuuksia, ovat kiehtovia mutta samalla huolta herättäviä, sillä niihin liittyy tiettyjä väärinkäytökseen liittyviä vaaroja, tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenillä on käytössään niin monia mahdollisuuksia olla suorassa yhteydessä kansalaisiin, mutta samalla tämä luo valtavia paineita, näiden kysymysten perinpohjaista selvittämistä on jatkettava, jotta voidaan myös ottaa huomioon hiljattaiset poliittiset tapahtumat, kuten Italian vaalit. * * * PV\ doc 15/25 PE /BUR/Rev

16 6. Istunto 4: Euroopan parlamentti 2015 Valmistautuminen monimutkaisuuteen Vastaukset Puhemiehistö, joka kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä esitteli Euroopan parlamentin pitkän aikavälin haasteita ja niihin valmistautumista koskevan raporttinsa Preparing for complexity European Parliament 2025 (PE /BUR), joka on kaikkien pääosastojen yhteisen aivoriihen tulosta ja jossa keskitytään seuraaviin tuloksiin: 1. Maailma on muuttumassa moninapaiseksi: kysymys kuuluu, onnistuuko EU pysyttelemään erillisenä napana ja jos onnistuu, miten tähän on valmistauduttava, 2. Entinen kansallisvaltioiden hallintojärjestelmä on muuttumassa monitasoiseksi hallintojärjestelmäksi, jonka valtuudet ulottuvat alemmalle (alueelliselle) tasolle mutta myös entistä korkeammille tasoille (esimerkiksi EU:n tasolle): tämä edellyttää entistä useampien kumppaneiden yhä parempaa keskinäistä koordinointia ja sen lisäämistä sekä päätöksenteon eri tasojen hallinnointia, 3. Uusia toimijoita on tulossa mukaan, mikä merkitsee siirtymistä järjestelmään, jossa monet toimijat osallistuvat toimintalinjojen laatimiseen: koska toimijoiden määrä politiikassa kasvaa, sen tehokas ja oikeudenmukainen määrittely omia tavoitteita unohtamatta, muuttuu nykyistä haastavammaksi, 4. Teknologiset muutokset ja innovaatiot kiihdyttävät kehityksen vauhtia ja luovat näin moniteknologisen kiihdyttimen, mikä herättää kysymyksen siitä, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, kuinka säästää ja samalla innovoida; kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jossa tämä teki seikkaperäisesti selkoa näistä tärkeimmistä aloista ja korosti erityisesti seuraavia asioita: PE /BUR/Rev 16/25 PV\ doc

17 PV BUR Jotta EU voi säilyä napana moninapaisessa maailmassa, sen on selviydyttävä velkakriisistä voimistuneena: a. Poliittisesti Euroopan parlamentti on tehnyt tehtävänsä varhaisvaroituksista lainsäädännön kunnianhimoisiin muutoksiin, ja nyt se varmistaa itselleen vahvaa asemaa selvittämällä tarkoin esimerkiksi eurooppalaista pankkivalvontaa; hallinnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jo nyt analyyttistä lisätukea; jos asiaa puolestaan tarkastellaan organisatorisesta näkökulmasta, puhemies on käynnistänyt keskustelun euroalueen valvontaa koskevasta erityisvaliokuntarakenteesta, jonka kaikki keskeiset toimijat ovat hyväksyneet ja joka mahdollistaa sen, että asia saadaan ratkaistua ennen uuden vaalikauden käynnistymistä; b. Kaksikymmentä vuotta sitten Delors in komissio käytti myönteistä linjausta Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista; Tänä päivänä tämä pätee edelleen: puhemiehistö päätti vuonna 2011 perustaa vaikutustenarvioinnin osaston ja siihen liittyvän Euroopan tason lisäarvoyksikön sekä Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset, jotta voitaisiin tunnistaa alueet, joilla unionin toiminta on tarpeen, ja osallistua valiokunta-aloitteisiin lainsäädäntömietintöihin; c. Jotta voidaan luoda tuloksellisia suhteita tärkeisiin ulkoisiin kumppaneihin on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, voidaanko kuvitella järjestelmä, jossa seuraavia sääntöjä voitaisiin noudattaa normaaliaikoina; Valtuuskuntien puheenjohtajistot matkustavat kerran vuodessa. Ne voivat kutsua asiaankuuluvien alakohtaisten komiteoiden erityisiä asiakirjakokonaisuuksia varten kaksi asiantuntijaa (muita kuin kyseisen valiokunnan jäseniä) osallistumaan niiden työhön, Myös parlamentaaristen valiokuntien puheenjohtajistot voivat matkustaa kerran vuodessa Euroopan unionin ulkopuolelle siten, että enintään kaksi PV\ doc 17/25 PE /BUR/Rev

18 asianomaista esittelijää osallistuu matkaan. Ne voivat pyytää asianomaisesta valiokunnasta kaksi maa-asiantuntijaa osallistumaan matkaan. Tilapäisiä valiokuntia voidaan perustaa, jos siihen on erityinen tarve, puheenjohtajakokouksen luvalla, joka myönnetään täsmällisen tehtävänkuvauksen perusteella ja jonka myöntämiseen edellytetään tehtävän jälkeistä raportin laatimista; d. EU ei voi säilyä elinkelpoisena napana, jos kansalaisille ei kehity todellista eurooppalaista identiteettiä. Euroopan parlamentilla on pitkä ja kunniakas historia tämän identiteetin vahvistamisessa sen omien aloitteiden, kuten Saharov-palkinto, Parlamentarium, parlamentin keskuspihan nimeäminen Simone Veilin mukaan ja Solidarność 1980 esplanadi, kautta. Euroopan historian talon rakentaminen on nyt hyvällä mallilla; Puhemiehistö päätti kunnostaa perinpohjaisesti lähellä Pariisia Houjarray issa sijaitsevan Jean Monnet n talon, jonka parlamentti omistaa, ja se saattaa lähiaikoina harkita yhteistyösopimuksen tekemistä Alsace issa sijaitsevan Schirmeckaluemuseon kanssa; Monitasoisen hallinnon näkökohta tekee ajankohtaiseksi kysymyksen koordinoinnin lisäämisestä ja parantamisesta ja siitä, miten voidaan yhdistää tehokkaasti maailmanlaajuinen, kansallinen ja alueellinen taso: a. Parlamentin jäsenten on voitava olla yhteydessä arviolta kansalaisen kanssa. On pohdittava, miten parlamentin jäseniä voidaan paremmin tukea paikallisen tason toiminnassa lisäämällä logistista tukea; myös Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen on tiivistettävä yhteistyötään tärkeiden sidosryhmien kanssa, b. Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea on Lissabonin sopimuksessa määritelty neuvoa-antaviksi elimiksi. Niiden tehtävänä on neuvoa neuvostoa, komissiota ja parlamenttia. Poliittinen ja hallinnollinen yhteistyö on toistaiseksi ollut lähinnä muodollista eikä sitä ole kehitetty pidemmälle. Puhemiehistö ja täysistunto ovat valtuuttaneet puhemiehistön ja PE /BUR/Rev 18/25 PV\ doc

19 PV BUR budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän tutkimaan toimielinten välisen yhteistyön tehokkuuspotentiaalia erityisesti kääntämisen alalla, c. Nykyiseen suuntaukseen, jossa unionin politiikkaa koskevat päätökset tehdään hallitusten välillä, vaarana on, että sekä jäsenvaltioiden parlamentit että Euroopan parlamentti jäävät päätöksenteon ulkopuolelle: on varmistettava, että jäsenvaltioiden parlamenteilla on mahdollisuus käytännössä tutkia tarkoin jäsenvaltionsa edustusta neuvostossa, jos kyse on kansallisen tason päätöksestä; jos päätös tehdään unionin tasolla, Euroopan parlamentti on silloin vastuussa. Tässä mielessä jäsenvaltioiden parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat luonnollisia kumppaneita, d. Puheenjohtajakokous on pyytänyt perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa parantamaan tiettyjä Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä osatekijöitä. Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen mahdollista ehdottaa Euroopan parlamentin jäsenehdokkaita vain muutamia viikkoja ennen vaaleja ja ilman asianmukaista ja avointa heidän nimeämistään koskevaa poliittista prosessia. Euroopan tason poliittista puoluetta, johon kansallinen puolue kuuluu, ei edes ilmoiteta äänestyslipussa, mistä syntyy vaikutelma, että kyse on kansallisista vaaleista. Lisäksi äänestys päättyy sunnuntaina klo 22.00, mikä merkitsee sitä, että vaalien kannalta oleellisiin vaalivalvojaisiin ei ole mahdollisuutta sen jälkeen, kun ensimmäiset kansalliset tulokset on saatu lasketuksi, e. Euroopan parlamentti ei voi pelkästään luottaa komission tarjoamaan asiantuntemukseen. Sen on saatava tukea omalta tutkimus- tai tiedeyksiköltään. Puhemiehistö kaavailee jo talousarvioesityksessään vuodelle 2014 nykyisen kirjaston kehittämistä entistä kattavammaksi jäsenille suunnatuksi parlamentin tutkimusyksiköksi. kuuli pääsihteerin puheenvuoron, jolla tämä päätti alustuksensa korostaen, että parlamentin on toimittava entistä strategisemmin, keskityttävä pitkän aikavälin kysymyksiin ja otettava huomioon kontekstuaalinen muutos, jotta se voi reagoida PV\ doc 19/25 PE /BUR/Rev

20 monimutkaiseen maailmanpolitiikkaan, poliittiseen moninapaisuuteen, monitasoiseen hallintoon, tekniikan kehittymiseen sekä julkisen politiikan toimijoiden lisääntymiseen; parlamentista on tultava oppimisorganisaatio, joka päivittää jatkuvasti rakenteitaan, menettelyjään, henkilöstöään, koulutustaan ja välineitään; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jossa tämä kiitti pääsihteeriä kattavasta ja tulevaisuuteen suuntautuvasta raportista ja pani merkille erityisesti seuraavat asiat: on tärkeä tarkastella integraatiokysymystä: nykypäivänä voidaan otaksua, että ajatus Euroopan Yhdysvalloista on kaukana toteutumisesta, sillä ihmisten halu säilyttää kansallinen identiteettinsä on melko voimakas, mutta kysymys siitä, missä määrin integraatiota syvennetään, on edelleen tärkeä, toinen tärkeä näkökohta on toimielinten väliset suhteet: aikaisemmin käytössä oli yksi keskinäinen valvontajärjestelmä, joka koostui toisaalta Euroopan parlamentista eli kansalaisten suorilla vaaleilla valitsemista edustajista ja toisaalta jäsenvaltioiden hallituksista ja jossa komissiolla oli näiden välillä tasapainottava rooli; Eurooppa-neuvoston luomisen ja sen puheenjohtajan nimittämisen seurauksena komission on jäänyt entistä enemmän paitsioon ja painopiste on siirtymässä neuvoston suuntaan samalla, kun tasapainottava tekijä on poistunut välistä, tästä syystä on tärkeää, että komissio omaksuu uudestaan SEU-sopimuksen 17 artiklan mukaisen roolinsa; se, että uusi Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti, merkitsee uutta alkua; Euroopan parlamentissa on muodostettava jonkinlaisia liittoumia, sillä mikään puolue ei saa jatkossa paikkojen ehdotonta enemmistöä, ja tämä liittouma voidaan toteuttaa ainoastaan, jos poliittiset ryhmät pääsevät yksimielisyyteen yhteisistä poliittisista tavoitteista, mikä tarkoittaa sitä, että muodostuu poliittinen enemmistö ja sen rinnalle vähemmistöjä, PE /BUR/Rev 20/25 PV\ doc

21 PV BUR tällä kertaa on todellinen mahdollisuus toteuttaa aito poliittinen kampanja, joka kattaa koko Euroopan, jota käydään tammikuusta toukokuuhun ja jonka aikana ihmiset puhuvat samoista kysymyksistä; Euroopan unionin tason poliittisten puolueiden on edustettava EU:n tason ehdokkaita ja kansallisten ehdokkaiden on selvitettävä äänestäjille näitä valintoja, parlamentin sisäisessä organisaatiossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota valiokuntien valtuuskuntia ja matkustamista koskeviin kysymyksiin pääsihteerin esittämien ehdotusten mukaisesti, pääsihteerin olisi jatkettava asiaa koskevia toimiaan ja valmisteltava konkreettisia ehdotuksia puhemiehistölle; kuuli varapuheenjohtaja McMILLAN-SCOTTin puheenvuoron, jossa tämä viittasi kysymykseen parlamentin yhdestä ainoasta toimipaikasta ja pani merkille, että nyt jokaisessa ryhmässä yhdellä ainoalla toimipaikalla on enemmistön kannatus, minkä vuoksi puhemiehistön, joka on talousarviosta ja rahoitusasioista vastaava elin, olisi keskusteltava tästä asiasta asianmukaisesti; kuuli puhemiehen vastauksen, jossa tämä totesi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan parlamentilla on yksi ainoa toimipaikka, joka on Strasbourg; tosiasiassa olisi siis syytä keskustella tämän toimipaikan siirtämisestä Brysseliin; Neuvostossa tällaisella SEUT-sopimuksen muuttamisella ei kuitenkaan ole enemmistön kannatusta; myöntyi kuitenkin toimittamaan saatavilla olevat tiedot kustannuksista (Liite 1). kävi laaja-alaisen keskustelun, johon osallistuivat varapuhemiehet VIDAL- QUADRAS, McMILLAN-SCOTT, VLASÁK, PROTASIEWICZ, DURANT, KARAS, PODIMATA, SURJÁN ja WIELAND sekä kvestori LULLING ja jossa pantiin merkille muun muassa seuraavia asioita: raportin keskeisistä tuloksista ollaan laajalti yksimielisiä: raportissa todettiin yhteenvetona, että asioiden monimutkaistuminen on seurausta entistä PV\ doc 21/25 PE /BUR/Rev

22 moninapaisemmasta maailmasta, jossa hallinto on enenevissä määrin monitasoista, mikä merkitsee sitä, että päätöksentekoon ja päätösten täytäntöönpanoon osallistuu monia toimijoita, on perustettava EU:n puitteet, joilla varmistetaan, että poliittiset puolueet toimivat demokraattisesti, sillä joissakin tapauksissa demokratian toteutuminen ei ole optimaalista puolueiden sisällä, tarvitaan sopimus, jolla tiivistetään yhteyttä jäsenvaltioiden parlamentteihin ja kahteen neuvoa-antavaan komiteaan, on selvitettävä, miten voidaan muodostaa mahdollinen parlamentaarinen valiokunta, jonka tehtävänä olisi euroaluetta koskevien kysymysten käsittely, ja millaisia valtuuksia sillä olisi, joitakin epäilyksiä esitettiin siitä, onko kysymys seuraavasta komission puheenjohtajasta Euroopan parlamentin tulevien vaalien keskeisin aihe kansalaisten näkökulmasta, on otettava käyttöön konkreettinen etenemissuunnitelma, joka perustuu pääsihteerin raporttiin sisällytettyihin ehdotuksiin ja johon sisältyy siirtymistä koskevia konkreettisia toimenpiteitä ja rakenteita, parlamentin olisi päätettävä mahdollisimman pian vuoden 2014 kalenteristaan, sillä vaalien päivämäärä on jo tiedossa; kuuli puhemiehen puheenvuoron, jolla hän päätti keskustelun ja jonka yhteydessä hän huomautti, että tässä kokouksessa keskustelu vasta käynnistettiin ja että sitä on määrä jatkaa seuraavassa puhemiehistön kokouksessa. * * * PE /BUR/Rev 22/25 PV\ doc

23 PV BUR Muut kokoushuoneessa saatavilla olevat asiakirjat: Preparing for complexity The European Parliament in 2025 (koko raportti) (PE ); Parliamentary democracy in action functions and expenditures (kokoelma Euroopan parlamentin, Yhdysvaltojen kongressin, Saksan liittopäivien, Yhdysvaltojen alahuoneen, Italian edustajainhuoneen ja Ranskan parlamentin teettämiä selvityksiä) (PE /BUR); Palvelujen parantamisohjelma toimenpidettä ammattihenkilöiden työn tukeminen palvelujen avulla (PE /BUR). * * * Kokous päättyi klo * * * PV\ doc 23/25 PE /BUR/Rev

24 LIITE 1 Kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutui Strasbourgin kolmannesta toimipaikasta vuonna 2011 ja miten nämä kustannukset suhteutuvat aikaisempiin vuosiin? Euroopan parlamentin toimipaikka Strasbourgissa Muistutettakoon, että jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät 12. joulukuuta 1992 ETY:n perustamissopimuksen 216 artiklan, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimuksen 77 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 189 artiklan perusteella yhteisellä sopimuksella päätöksen Euroopan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijainnista (EYVL 1992 C 341, s. 1; Edinburghin päätös ). Hallitusten välisessä konferenssissa, joka johti Amsterdamin sopimuksen tekemiseen, Edinburghin päätös päätettiin liittää lisäpöytäkirjaksi N:o 12 SEUT-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen, Euroopan hiili- ja teräsyhteistyösopimukseen ja Euratomin perustamissopimukseen. Nykyisellään EY:n perustamissopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 6 sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3, jotka koskevat toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen toimipaikkojen sijaintia ( toimielinten toimipaikkoja koskevat pöytäkirjat), esitetään yhden ainoan artiklan a kohdassa samassa muodossa kuin Edinburghin päätöksessä, että Euroopan parlamentin kotipaikka on Strasbourg, jossa pidetään kaksitoista kuukausittaista täysistuntoa, mukaan lukien talousarviota käsittelevä istunto. Ylimääräiset täysistunnot pidetään Brysselissä. Euroopan parlamentin valiokunnat kokoontuvat Brysselissä. Euroopan parlamentin pääsihteeristö ja sen osastot sijaitsevat edelleen Luxemburgissa. PE /BUR/Rev 24/25 PV\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/QUAEST/PV/2013-07 EUROOPAN PARLAMENTTI P PV 07/2013 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA sääntömääräisestä kokouksesta tiistaina 2. heinäkuuta 2013 klo 16.00 Kokoussali S 3.4 Louise Weiss rakennus (LOW) Strasbourg

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-6/QUEST/PV/2007-12 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA Kokous keskiviikkona 13. heinäkuuta 2007 klo 10.30 Kokoussali L6A100 Schuman-rakennus Luxemburg SISÄLTÖ 1. Vierailu kaikissa Luxemburgin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE 7/QUAEST/PV/2012 04 EUROOPAN PARLAMENTTI PV 04/2012 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta torstaina 19. huhtikuuta 2012 klo 15.00 Kokoushuone S3.4 Louise WEISS -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-6/QUAEST/PV/2008-08 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta 23. huhtikuuta 2008 klo 15.00 Louise WEISS -rakennus (LOW) kokoussali S 3.4 STRASBOURG Sisältö 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-6/QUAEST/PV/2009-02 EUROOPAN PARLAMENTTI P PV 02 /2009 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta keskiviikkona 4. helmikuuta 2009 klo 15.00. Louise WEISS -rakennus (LOW) kokoushuone S 3.4 STRASBOURG SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-7/QUAEST/PV/2009-13 EUROOPAN PARLAMENTTI P PV 13/2009 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta keskiviikkona 25. marraskuuta 2009 klo 15.00 Kokoushuone S 3.4 Louise WEISS -rakennus STRASBOURG SISÄLTÖ 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA

KVESTORIT PÖYTÄKIRJA PE-5/QUEST/PV/2003-14 EUROOPAN PARLAMENTTI KVESTORIT PÖYTÄKIRJA 17. joulukuuta 2003 klo 15.00 pidetystä kokouksesta Kokoussali N 3.5 Louise Weiss -rakennus Strasbourg SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ

PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA. kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00. Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ PE-5/BUR/PV/2002-01 PUHEMIEHISTÖ PÖYTÄKIRJA kokous torstaina 17. tammikuuta 2002 klo 10.00 11.00 Louise WEISS -rakennus sali R1/1 STRASBOURG SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen 4 2. Puheenjohtajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG(2013)0711_1 OJ\942466.rtf ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 11. heinäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 14.00 15.00 (koordinaattoreiden kokous) ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen... PV 15/99 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 15. joulukuuta 1999 pidetystä kokouksesta STRASBOURG SISÄLTÖ SIVU 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...3 2. Pöytäkirjan hyväksyminen 17. marraskuuta 1999 pidetystä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 8. tammikuuta 2004 KERTOMUSLUONNOS PUHEMIEHISTÖLLE entisten jäsenten yhdistyksen vuosikertomuksesta ja tarkastetuista tileistä vuodelta 2002

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI PV 05/01 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 16. toukokuuta 2001 pidetystä kokouksesta Strasbourg SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...3 2. Pöytäkirjan hyväksyminen 4. huhtikuuta

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta BUDG(2014)1104_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Tiistai 4. marraskuuta 2014 klo 9.00 12.00 ja 12.00 12.30 (koordinaattoreiden kokous) Bryssel Kokoushuone: Paul-Henri

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI PE-6/QUAEST/PV/2006-12 EUROOPAN PARLAMENTTI PV 12/2006 KVESTORIT PÖYTÄKIRJA kokouksesta 25. lokakuuta 2006 klo 15.00. Louise WEISS -rakennus (LOW) kokoussali S 3.4 STRASBOURG SISÄLTÖ 1. Esityslistaluonnoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE. Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen

Budjettivaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE. Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 16.10.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2009 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 22

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenistä ja Euroopan parlamentista Eurovaalit 2014: Äänestyspäivä ja vaalijärjestelyt Eurovaalit 2014: Miten parlamentin puhemies

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenistä ja Euroopan parlamentista

Usein kysyttyjä kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenistä ja Euroopan parlamentista Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenistä ja Euroopan parlamentista Parlamentin toimivalta ja lainsäädäntömenettelyt Kuinka monta jäsentä Euroopan parlamentissa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 27. toukokuuta 2015 Bryssel 27/05/15 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. Strasbourgissa 19. tammikuuta 2000 pidetystä kokouksesta SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. Strasbourgissa 19. tammikuuta 2000 pidetystä kokouksesta SISÄLTÖ. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen... PV 01/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA Strasbourgissa 19. tammikuuta 2000 pidetystä kokouksesta SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...3 2. Pöytäkirjojen hyväksyminen 30. marraskuuta 1999 ja

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot