Kaavoitusohjelma Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitusohjelma Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen"

Transkriptio

1 Kaavoitusohjelma

2 Kaavoitusohjelma Asemakaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä krsm 2 ja muuta kerrosalaa noin krsm 2. Kasvun vyöhykkeelle sijoittuu kaavoitusohjelman asuntokerrosalasta 84% 4- VUOTISKAUDEN TILASTO tilanne 10/2018(+arvio) YHT. 4 VUODEN KESKIARVO ASUMINEN/k-m ( ) JOSTA JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKKEEL LÄ JA KESKUKSISSA ( ) MUU/k-m (+ 8000)

3 Kaavoitusohjelma Lähtökohtina Tampereen strategia 2030 tavoitteet: Vuosittaiseen vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään asukkaan kasvun tavoitteisiin vastaamiseen Yhdyskuntarakennetta tiivistetään; 80% asuinkerrosalasta Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Asuntorakentamisen riittävän tason ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen mahdollistaminen. Kaupunkimainen asuminen, yhteisöllisyys, kohtuuhintaisuus. Riittävä ja monipuolinen yritystontti- ja toimitilatarjonta Kantakaupungin yleiskaava 2040: kaupungin kasvavaan asukasmäärään varautuminen; kantakaupungin rakenteen uudistaminen ja täydentäminen Asuinympäristön monipuolistaminen ja kerrostalolähiöiden kehittäminen Vetovoimaiset elinkeinoalueet, innovaatioympäristöt, toiminnallisesti sekoittuneet työpaikka-alueet

4 Kaavoitusohjelma Lähtökohtina Tampereen asunto- ja maapolitiikanlinjaukset : Kaupunki varautuu voimakkaaseen väestönkasvuun ja mahdollistaa aiempaa suuremman asuntotuotannon määrän Kaupungin asuntorakentamisesta suurin osa toteutetaan täydennysrakentamisena Kaupunki edistää ja kehittää monimuotoista asumista Kaupunki edistää kestävää asumista ja elämäntapaa Kaupunki ehkäisee asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä ja edistää asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta Kaupungin tavoitteena on turvata riittävä luovutettavissa oleva tonttitarjonta niin asumisen, elinkeinoelämän kuin julkisten palveluiden tarpeisiin. Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan, jolla luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä ja rakentamista

5 Kaavoitusohjelma Lähtökohtina Kehityshankkeiden tarpeisiin vastaaminen: Raitiotie: Raitotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Santalahdesta Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan. Raitiotielinjan lisäksi kaavoitetaan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät alueet (sähkönsyöttöasemat, varikko) Keskustan kehittäminen: Viiden tähden keskustan tavoitteisiin vastaaminen Hiedanranta: Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistetään alueen asemakaavojen laatiminen Hiedanrannan keskustan korttelialueille ja Enqvistinkadun raitiotiehaaraa varten 5

6 Kaavoitusohjelma Ohjelmassa on viisivuotiskaudelle 46 kohdetta, lisäksi työohjelmassa on yli 100 muuta asemakaavoituskohdetta Ohjelmakohteet sijoittuvat pääosin kaupungin omistamalle maalle Varmistetaan asunto- ja maapoliittisten linjausten huomioiminen ja tonttivarannon riittävyys Toteutettavuus mahdollista suunnitella kokonaisvaltaisesti kaupunkirakenteen ja talouden näkökulmista Pääasiassa täydennysrakentamista Nykyisten alueiden täydennysrakentaminen edistää alueiden elinvoimaisuuden kasvamista Raitiotien varren ja palvelukeskusten kehittäminen: Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan, Kalevaan ja Hiedanrantaan. Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino. Yksityisten tonttien kehittäminen tapahtuu hankekehittäjän kanssa yhteistyössä laadulliset näkökulmat huomioiden. 6

7 Kaavoitusohjelma 2019 Kaavoitusohjelman laadinnassa on huomioitu tavoitteellisen määrän ja sijainnin toteutuminen sekä monipuolisen asuntotuotannon ja työpaikkojen määrän kasvun mahdollistaminen. Ohjelmassa on huomioitu monimuotoinen asuminen sekä asumis- että hallintamuotojen osalta. Kohteiden sijoittumisella pyritään varmistamaan kohtuuhintaisen asuinrakentamisen edellytykset. Lisäksi tontin luovutuksen yhteydessä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti alueiden sosiaaliseen kestävyyteen esim. uudistuotannon hallintamuotojen, asuntojakauman ja talotyyppien avulla. Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan ja Viinikanlahden alueet. Västinginmäkeen tavoitellaan monimuotoista asuinrakentamista, Tesoman koulun alueelle erityisesti kohtuuhintaista omistusasumista. Pyynikin trikoon aluetta kehitetään rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen pohjalta laadukkaaksi asuinalueeksi palveluineen. Laajempia pientaloalueita sijoittuu ohjelmakaudella Västinginmäkeen ja Ojalaan. Sekoittunutta asumisen, kaupan ja toimitilojen aluetta kaavoitetaan mm. Hiedanrantaan ja keskustaan Asemakeskuksen yhteyteen. Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen yhteyteen ja Aitovuoreen. 7

8 KAAVOITUSOHJELMA 2019 Raitiotie II vaihe Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi Kunkun parkki Hämpin parkin laajennus Tesomajärven koulun alue Kalevan lastentalo Kaleva, Hippostalo Aitovuoren yritystoiminnan alue Raholan radanvarsikortteli Takojankatu Hyhkyn laakso Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Hervannan pohjoiskansi Kaavoitusohjelma 2019 kohteet Kaupunkistrategian vyöhykkeet Kasvun vyöhykkeet Lahdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli 8 Vuores, Västinginmäki Yhteensä 2019 ASUMINEN MUU k-m k-m2

9 Kaav.ohj Kaavanro SIJAINTI / TYÖN LAATU.nro KAAVOITUSOHJELMA kohdetta OMISTUS Kaupunki muu ASUNTO KERROS-ALA m2 MUU KERROS- SOPIMUS ALA m Kunkun parkki -maanalaisen pysäköintilaitoksen K/M Aiesopimis Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli K 3 Takojankatu K Yhteistyösopimus hyväksytty. Toteutussopimus. 4 Kaleva, Hippostalo M Maankäyttösopimus Aitovuoren yritystoiminnan alue K Lähdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli K Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi K Yhteistyösopimus hyväksytty Hämpin parkin laajennus K 9 Kalevan lastentalo K Kehityskiinteistö 10 Hervannan pohjoiskansi K Vuores, Västinginmäki K Tesomanjärven koulun alue K Hyhkyn laakso K/M Maankäyttösopimus Uusi Lielahti: Yhteistyösopimuksia ja 14 Raitiotie II vaihe K maankäyttösopimus Raholan radanvarsikortteli M Kaupunkirakenteen täydentäminen mm. Tammelan puistokatu 21 ja 31,33 Itsenäisyydenkatu 7-9. K/M Tonttien jakaminen vanhoilla pientaloalueilla K/M Kaikki yhteensä v

10 Tampereen taidemuseo ympäristöineen Asemakeskus I Kaupin sairaalan alue Kaupin urheilupuisto KAAVOITUSOHJELMA 2020 Kaupin kampus, Medi-Park IV Hiedanranta I Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö Sarvijaakonaukion ympäristön täydentäminen Pyynikki trikoo Alasniitynkatu Kaavoitusohjelma 2020 kohteet Peltolammin hyvinvointikeskus Kalevan kangas, Hautausmaankadun täydentäminen TTY Kampusalue Kaupunkistrategian vyöhykkeet Kasvun vyöhykkeet Yhteensä 2020 ASUMINEN MUU k-m k-m2 10

11 Kaav.ohj.nr Kaavanro SIJAINTI / TYÖN LAATU OMISTUS o Kaupunki muu ASUNTO KERROS-ALA m2 MUU KERROS-ALA m2 SOPIMUS 16 Asemakeskus I M/K Useita erilaisia sopimuksia 17 Tampereen taidemuseo ympäristöineen K Kalevan kangas, M Maankäyttösopimus 18 Hautausmaankadun täydentäminen 19 Pyynikin trikoo M Maankäyttösopimus 20 Kaupin sairaalan alue Kehityskiinteistö. 21 Sarvijaakonaukion ympäristön täydentäminen M/K Yhteistyösopimus ja maankäyttösopimus Kaupin kampus, Medi-Park IV -palvelut, opetus- ja toimitilat M/K Alasniitynkatu M/K Yhteistyösopimus 24 Peltolammin hyvinvointikeskus K/M Maanhankinta 25 TTY Kampusalue Maankäyttösopimus 26 Kaupin urheilupuisto 27 Hiedanranta I Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö (raitiotien haara) Kaupunkirakenteen täydentäminen, Korttelisuunnitelmat ym. Tonttien jakaminen vanhoilla pientaloalueilla KAAVOITUSOHJELMA kohdetta Enqvistinkadun ympäristö: Yhteistyösopimuksia ja maankäyttösopimuksia K/M Maankäyttösopimuksia/ Yhteistyösopimuksia /Toteutussopimuksia K/M Kaikki yhteensä v

12 Hiedanranta II Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö (raitiotien haara) Frenckell Tammelan toriparkki KAAVOITUSOHJELMA 2021 Lielahdenkadun varsi Sarvijaakonkatu Hakametsä alueen uudistaminen Ojala II Kaukajärven pohjoisranta Kaavoitusohjelma 2020 kohteet Idesjärven perhepuisto Kaupunkistrategian vyöhykkeet Kasvun vyöhykkeet Yhteensä 2021 ASUMINEN MUU k-m k-m2 12

13 KAAVOITUSOHJELMA kohdetta Kaav.ohj.nro Kaavanro SIJAINTI / TYÖN LAATU OMISTUS Kaupunki muu ASUNTO KERROS- ALA m2 MUU KERROS- ALA m2 SOPIMUS Frenckell K Kehityskiinteistö Tammelan toriparkki Ojala II K Hakametsä alueen uudistaminen K Kaukajärven pohjoisranta K K Sarvijaakonkatu K Yhteistyösopimus Iidesjärven perhepuisto Hiedanranta II Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö (raitiotien haara) K Enqvistinkadun ympäristö: Yhteistyösopimus ja maankäyttösopimuksia. Lielahdenkadun varsi K/M Maankäyttösopimuksia. Kaupunkirakenteen täydentäminen, Korttelisuunnitelmat ym. K/M Maankäyttösopimuksia/ Yhteistyösopimuksia /Toteutussopimuksia K/M Tonttien jakaminen vanhoilla pientaloalueilla Kaikki yhteensä v

14 Hiedanranta III Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö (raitiotien haara) Asemakeskus II KAAVOITUSOHJELMA Ruotulan alue Alasjärven leirintäalue Lielahdenkadun varsi II Koillikeskus Viinikanlahden uusi asuinalue Kaavoitusohjelma 2020 kohteet Kaupunkistrategian vyöhykkeet Kasvun vyöhykkeet Härmälän leirintäalueen Lakalaiva I Yhteensä ASUMINEN k-m2 MUU k-m2 14

15 KAAVOITUSOHJELMA kohdetta Kaav.ohj.nro Kaavanro SIJAINTI / TYÖN LAATU OMISTUS Kaupunki muu ASUNTO KERROS- ALA m2 MUU KERROS- SOPIMUS ALA m Asemakeskus II K/M Useita erilaisia sopimuksia Viinikanlahden uusi asuinalue K Koilliskeskus K/M Maankäyttösopimus Härmälän leirintäalueen kehittäminen K Alasjärven leirintäalue K/M Lakalaiva I K/M Maankäyttösopimus. Yhteistyösopimus Hiedanranta III K Enqvistinkadun ympäristö: Hiedanrannan keskustaa ja Enqvistinkadun ympäristö Yhteistyösopimus ja (raitiotien haara) maankäyttösopimus Lielahdenkadun varsi II K/M Maankäyttösopimus Ruotulan alue K Kaupunkirakenteen täydentäminen, Korttelisuunnitelmat ym. K/M Maankäyttösopimuksia/ Yhteistyösopimuksia /Toteutussopimuksia K/M Tonttien jakaminen vanhoilla pientaloalueilla Kaikki yhteensä v

16 KAAVOITUSOHJELMA VUOTISKAUDEN TILASTO ASUMINEN/k-m YHT VUODEN KESKIARVO JOSTA JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKK EELLÄ JA KESKUKSISSA MUU/k-m2 Kasvun vyöhykkeelle sijoittuu kaavoitusohjelman asuntokerrosalasta 84% 16

17 Kunkun parkki Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Takojankatu Kaleva, Hippostalo Aitovuoren yritystoiminnan alue Lahdesjärvi, Automiehenkadun pohjoispuoli Särkänniemi, Mustalahti, Onkiniemi Hämpin parkin laajennus Kalevan lastentalo Hervannan pohjoiskansi Vuores, Västinginmäki Tesomajärven koulun alue Hyhkyn laakso Raitiotie II vaihe Raholan radanvarsikortteli 2020 Asemakeskus I Tampereen taidemuseo Ympäristöinen Kalevan kangas, Hautausmaankadun Pyynikin trikoo Kaupin sairaalan alue Sarvijaakonaukio ympäristön Kaupin kampus, Medi-Park IV Alasniitynkatu Peltolammin hyvinvointikeskus TTY kampusalue Kaupin urheilupuisto Hiedanranta I Frenckell 2021 Tammelan toriparkki Ojala II Hakametsä alueen uudistaminen Kaukajärven pohjoisranta Sarvijaakonkatu Iidesjärven perhepuisto Hiedanranta II Lielahdenkadun varsi Asemakeskus II Viinikanlahden uusi asuinalue Koilliskeskus Härmälän leirintäalueen Alasjärven leirintäalue Lakalaiva I Hiedanranta III Lielahdenkadun varsi II Ruotulan alue 17 KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA KAAVOITUSOHJELMA 2018-2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu / Asemakaavoitus 1 21.11.2017 Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen Asuinrakentamista on tavoitteena kaavoittaa tulevalla valtuustokaudella vuosittain

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA KAAVOITUSOHJELMA 2018-2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu / Asemakaavoitus 1 21.11.2017 Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen Asuinrakentamista on tavoitteena kaavoittaa tulevalla valtuustokaudella vuosittain

Lisätiedot

Tonttihakuohjelmointi

Tonttihakuohjelmointi Tonttihakuohjelmointi 2018-2022 Yhtiömuotoiset tontit 1 tehdään viisivuotiskaudeksi perustuu asemakaavoitusohjelmaan ohjelmoinnissa esitetään kunakin vuonna yleiseen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H aava OMISTUS PIENTALO ASUNTO MUU aupunki ASUNNOT ERROSA ERROSA kpl LA 220 000 LA 2013 1 8504 2 0 3 0 4 8477, 8478 5 8479 6 8221 7 0 8 0 9 8475 10 8455 11 7905 12 8454 13 0 14 8523 15 8389 16 8456 17 0

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA KAAVOITUSOHJELMA 2017-2021 Maankäytön suunnittelu / Asemakaavoitus 1 28.11.2016 Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen Asuinrakentamista on tavoitteena kaavoittaa vuosittain 2000 uutta asuntoa, joka vastaa

Lisätiedot

TONTTIHAKUOHJELMOINTI Yhtiömuotoiset tontit

TONTTIHAKUOHJELMOINTI Yhtiömuotoiset tontit TONTTIHAKUOHJELMOINTI 2019-2023 Yhtiömuotoiset tontit tehdään viisivuotiskaudeksi perustuu asemakaavoitusohjelmaan ohjelmoinnissa esitetään kunakin vuonna yleiseen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa Marja Uusivuori 20.6.2016 KymppiMoni Tampereella Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne,

Lisätiedot

Ratikka tulee Tampereelle

Ratikka tulee Tampereelle Ratikka tulee Tampereelle Muutoksen hallintaa Tampereella Kehto-foorumi 26.4.2018 Ari Vandell, Suunnittelupäällikkö KAUPUNGIN TAVOITTEET RAITIOTIELLE 18.10.2016 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KAHDESSA OSASSA

Lisätiedot

Ratikka kasvun hallintaan

Ratikka kasvun hallintaan Ratikka kasvun hallintaan Elinkeinoelämän ratikkatilaisuus 23.2.2016 Kari Kankaala Tampereen kaupunkiseudulla v. 2040 lähes puoli miljoonaa asukasta - 115000 uutta asukasta ja uutta 90000 asuntoa (Tre

Lisätiedot

Tonttihakuohjelmointi

Tonttihakuohjelmointi Tonttihakuohjelmointi 2018-2022 Yhtiömuotoiset tontit Seudun tonttipäivä 22.3.2018 Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm 1 tehdään viisivuotiskaudeksi perustuu asemakaavoitusohjelmaan ohjelmoinnissa esitetään

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu KAAVOITUSOHJELMA 2015 2017 Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitusohjelma 2015 2017 Maankäytön suunnittelu yhdyskuntasuunnittelu / EHYT 7 1 5 6 4 3 2 EHYT-selvityksen aluekehittämiskohteet

Lisätiedot

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 Kasvu tiivistyy sisäänpäin tultaessa Vuonna 2014 kaupunkiseudun väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4 500 vuonna 2013), mikä vastaa keskimääräistä kasvua 2000-luvulla.

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA

KAAVOITUSOHJELMA KAAVOITUSOHJELMA 2016 2018 Maankäytön suunnittelu, asemakaavoitus va. Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen Lähtökohtina kaupunkistrategian tavoitteet: Yhdyskuntarakennetta tiivistetään; 70% rakentamisesta

Lisätiedot

221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM

221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM Tampere Pöytäkirja 13/2016 1 (72) Aika 20.12.2016, klo 13:30-15:19 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 219 Pöytäkirjan tarkastus 220 Läsnäolo-

Lisätiedot

PALM

PALM PALM 2019 2033 1 12.11.2018 Sisältö I. Lähtökohdat II. Maankäytön toteutusohjelma III. Investoinnit Maanhankinnan ja maan rakentamiskelpoiseksi saattamisen investoinnit Talonrakennusinvestoinnit Peruskaupungin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunginvaltuuston iltakoulu 15.2.2016 Taru Hurme, suunnittelujohtaja / Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja 1 Kaupunkisuunnittelu: seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaupunkiympäristön suunnittelu

KAAVOITUS. Kaupunkiympäristön suunnittelu K AT S A U S Kaupunkiympäristön suunnittelu 15.3.2019 K AT S A U S ASIAKASPALVELU LISÄTIETOA VERKOSTA Palvelupiste Frenckell Frenckellinaukio 2 B Tampereen kaupungin omasta karttapalvelusta löytyy runsaasti

Lisätiedot

TONTTIHAKUOHJELMOINTI

TONTTIHAKUOHJELMOINTI TONTTIHAKUOHJELMOINTI 2019-2023 Yhtiömuotoiset tontit Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja 4.4.2019 tehdään viisivuotiskaudeksi perustuu asemakaavoitusohjelmaan ohjelmoinnissa esitetään kunakin vuonna yleiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin Infrarakentaminen

Tampereen kaupungin Infrarakentaminen Tampereen kaupungin Infrarakentaminen 1.11.2018 Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Kaupunkiympäristön palvelualue Lähtökohtia Tampereen kaupungin asukasluku n. 240 000 asukasta. Kasvu 3000-4000 asukasta/v

Lisätiedot

Tulevien raitiolinjojen alustava toteutusjärjestys

Tulevien raitiolinjojen alustava toteutusjärjestys Tulevien raitiolinjojen alustava toteutusjärjestys Kaupunginvaltuuston iltakoulu: Raitiotien ja joukkoliikenteen linjaukset Perjantai 16.3.2018 Esitys klo 14.00 14.15 1 projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen,

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

PALM

PALM PALM 2019-2033 1 8.11.2018 PALM-PROSESSI SUUNNITELMA INFRASTRUKTUURI -INVESTOINNEISTA KAUPUNGIN TAVOITTEET MAANKÄYTÖN TOTEUTUS- OHJELMA SUUNNITELMA KIINTEÄN MAAOMAISUUDEN INVESTOINNEISTA VÄESTÖSUUNNITE

Lisätiedot

201 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM

201 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM Tampere Pöytäkirja 12/2016 1 (60) Aika 19.12.2016, klo 13:00-15:29 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 199 Pöytäkirjan tarkastus 200 Asemakaavoitusohjelma

Lisätiedot

Viiden tähden keskusta TAMPEREEN ASEMAKESKUS

Viiden tähden keskusta TAMPEREEN ASEMAKESKUS Viiden tähden keskusta TAMPEREEN ASEMAKESKUS 24.5.2019 TAMPEREELLA TAPAHTUU TÄLLÄ HETKELLÄ ENEMMÄN KUIN IKINÄ ENNEN 2 26.8.2019 2009 26.8.2019 4 2019 2019 26.8.2019 5 TYÖMAA rautateiden päällä 2021 2022

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

ASUINALUEIDEN SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA ASUNTOPOLITIIKKA Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

ASUINALUEIDEN SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA ASUNTOPOLITIIKKA Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö ASUINALUEIDEN SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA ASUNTOPOLITIIKKA 2018 Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 22.5.2018 Yhdyskuntasuunnittelussa tavoitellaan asuinalueiden sosiaalista hyvinvointia

Lisätiedot

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Kotkan-Haminan seutufoorumi 4.5.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi

Lisätiedot

Lännen ajankohtaiset suunnitelmat

Lännen ajankohtaiset suunnitelmat Lännen ajankohtaiset suunnitelmat Lännen alueverkoston yleisötilaisuus 12.3.2019 Lännen alueverkoston yleisötilaisuus Tesomalla 9.4.2019 9.4.2019 1 Akm 8538 Tesomankuja 6, Tesomajärvi Ote asemakaavakartasta

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun

Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun KHSUKO 22.5.2017 Kaupungin jory 9.5.2017 EKI jory 24.4.2017 22.5.2017 1 Aiemmat linjaukset ja sitoumukset Maapolitiikan linjaukset

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

26 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM

26 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (18) Aika 28.11.2016, klo 15:43-16:30 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Läsnäolo-

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Amurin yleissuunnittelun tilannekatsaus Sakari Leinonen

Amurin yleissuunnittelun tilannekatsaus Sakari Leinonen Amurin yleissuunnittelun tilannekatsaus 1 11.1.2018 Sakari Leinonen 2 11.1.2018 Sakari Leinonen AMURIN YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T. Valmistelijan yhteystiedot Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T. Valmistelijan yhteystiedot Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (7) Kaupunginhallitus, 19, 15.01.2018 Asunto- ja kiinteistölautakunta, 72, 13.12.2017 Kaupunginhallitus, 10, 08.01.2018 19 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021

Lisätiedot

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS 2012 2026 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 KONSERNIN

Lisätiedot

ASUNTO- POLITIIKKA. Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT

ASUNTO- POLITIIKKA. Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT Selvityksen tausta ja tavoite SOSIAALISESTI KESTÄVÄT KAUPUNGIT ASUNTO- POLITIIKKA TAVOITE: Kartoitetaan Jyväskylässä toimivien rakennusliikkeiden ja rakennuttajien näkemyksiä asuntopolitiikasta, asuinalueiden

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon liittyvät tavoitteet

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon liittyvät tavoitteet Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon liittyvät tavoitteet Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen suunnitteluperiaatteet ja tilaajan tavoitteet

Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen suunnitteluperiaatteet ja tilaajan tavoitteet Raitiotien osan 2 kehitysvaiheen suunnitteluperiaatteet ja tilaajan tavoitteet Kaupunginhallituksen kehittämiskokous projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen kaupunkiympäristön palvelualue, raitiotien kehitysohjelma

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka. Asunto- ja maapolitiikan linjaukset Hankekehittäjät tilaisuus

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka. Asunto- ja maapolitiikan linjaukset Hankekehittäjät tilaisuus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021 Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 23.4.2018 Hankekehittäjät tilaisuus 1 1 Sisältö: 1. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma:

Osallistumis ja arviointisuunnitelma: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA VALTUUSTOKAUSI 2017 2021 Palaute osallistumis ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis ja arviointisuunnitelma: 1. Hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.3.2018 2. Yleisesti nähtävillä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Tammerkoski EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Kaakinmaa EDUSKUNTAVAALIT

Lisätiedot

Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki

Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki Helsinki kasvaa voimakkaasti Helsingissä on käynnissä Euroopan suurimpia

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Asunto- ja maapolitiikan linjausten seuranta 2/2018

Asunto- ja maapolitiikan linjausten seuranta 2/2018 Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018 2021 seuranta 2/2018 Asunto- ja kiinteistölautakunta 20.2.2019 Kaupungin johtoryhmä 26.2.2019 Kaupunginhallitus 11.3.2019 1 Asunto- ja maapolitiikan jatkuva seuranta

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen työohjelma

Yleiskaavoituksen työohjelma Yleiskaavoituksen työohjelma 2017 2021 KH 1 Tampereen strategia 2030 Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, Suomen toinen metropoli. Kunnan vastuu hyvästä

Lisätiedot

Mikä on rakennesuunnitelma?

Mikä on rakennesuunnitelma? Kimmo Kurunmäki, Seutufoorumi 13.11.2014 Mikä on rakennesuunnitelma? Kaupunkiseudun ydinalueita koskeva strateginen suunnitelma, jossa kuvataan maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon tavoitteellinen

Lisätiedot

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA TAMPEREEN KAUPUNKI / KEHITYSOHJELMAT, VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA

VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA TAMPEREEN KAUPUNKI / KEHITYSOHJELMAT, VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA 2018 200 TAMPEREEN KAUPUNKI / KEHITYSOHJELMAT, VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA 5 6 11 1 2 Kuva: Tampereen kaupunkimaisema vuonna 200. Rannat kunnostettu asumisen ja virkistyksen käyttöön.

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Ekholm Virpi Johanna

Valmistelija / lisätiedot: Ekholm Virpi Johanna Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (6) 24 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 2021 TRE:7669/00.01.02/2017 Valmistelija / lisätiedot: Ekholm Virpi Johanna Valmistelijan yhteystiedot Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

Raitiotien vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Teemaryhmän vaikutusarviointi lyhentämättömänä 2016

Raitiotien vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Teemaryhmän vaikutusarviointi lyhentämättömänä 2016 Raitiotien vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Teemaryhmän vaikutusarviointi lyhentämättömänä 2016 1 Raitiotien vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Teemaryhmän vaikutusarviointi lyhentämättömänä

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta Galleria Nottbeck 2.12.2015 Tampereen kaupunki Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen väestökehitys 1989

Lisätiedot

221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM

221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2016 1 (10) Kaupunginhallitus, 221, 20.12.2016 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, 26, 28.11.2016 Kaupunginhallitus, 201, 19.12.2016 221 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPERE KEHITTYY. Pormestari Lauri Lyly

TAMPERE KEHITTYY. Pormestari Lauri Lyly TAMPERE KEHITTYY Pormestari Lauri Lyly 20.9.2017 1 20.9.2017 20.9.2017 2 Viiden Tähden Keskusta RAKENTAMINEN JA ARKKITEHTUURI 7 20.9.2017 Viiden Tähden Keskusta URBAANIT ULKOTILAT JA KAUPUNKIVIHREÄ

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 21.5.2015 Mikko Nurminen 21.5.2015 TAMPEREEN KASVUUN VARAUTUMINEN / VUOSI

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Opiskelijafoorumi 24.3.2015 Jyväskylän keskustan kehittämishanke Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Keskustan kehittämisen vaiheet 1. Vaihe Ohikulkutie,

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

KAUPUNGIT KEHITTYVÄT YKSIN VAI #YHTEISTYÖSSÄ SRV Capital Markets Day

KAUPUNGIT KEHITTYVÄT YKSIN VAI #YHTEISTYÖSSÄ SRV Capital Markets Day KAUPUNGIT KEHITTYVÄT YKSIN VAI #YHTEISTYÖSSÄ SRV Capital Markets Day 23.5.2018 Tero Tenhunen, hankejohtaja Tampereen kaupunki 24.5.2018 1 1. Miksi Miten- #yhdessä 2. Kaupunkien ja kasvukeskusten Tampereen

Lisätiedot

Yleiskaavan elinkeinovaraukset

Yleiskaavan elinkeinovaraukset Yleiskaavan elinkeinovaraukset Yleiskaavatyön tausta Rakennemallityössä Yleiskaavan tavoitteet Turku tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla yrityksille ja elinkeinoelämälle riittävästi

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019, TALOUSSUUNNITELMA , ALUSTAVAT ARVIOT

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019, TALOUSSUUNNITELMA , ALUSTAVAT ARVIOT INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019, TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022, ALUSTAVAT ARVIOT 2023-2029 Investoinnit kohdeselitys 2019 2020 2021 2022 Valm. vuosi Vuosittainen Käyttötalousm Poistotarvio BRUTTOINVESTOINNIT

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

KAUPPAKATU 13. asemakaavan muutos ASUKAS- TILAISUUS Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija (Jyväskylän kaupunki)

KAUPPAKATU 13. asemakaavan muutos ASUKAS- TILAISUUS Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija (Jyväskylän kaupunki) KAUPPAKATU 13 asemakaavan muutos ASUKAS- TILAISUUS 16.1.2019 Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija (Jyväskylän kaupunki) tilaisuuden kulku 1. Asemakaavahankkeen esittely - lähtökohdat - tavoitteet - suunnittelu-

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda toimiva matkakeskus ja korkeatasoista kaupunkiarkkitehtuuria asemaympäristön historiallisia piirteitä vaalien.

Tavoitteena on luoda toimiva matkakeskus ja korkeatasoista kaupunkiarkkitehtuuria asemaympäristön historiallisia piirteitä vaalien. Rautatieliikenne on kestävä, nopea ja turvallinen kulkumuoto, joka mahdollistaa laajenevat työssäkäyntialueet. Rautateillä kulkee tulevaisuudessa entistä enemmän liikennettä, mikä toimii myös asemaseutujen

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

449 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM

449 Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM Tampere Pöytäkirja 38/2018 1 (44) Aika 12.11.2018, klo 13:00-16:06 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 447 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 448 Pöytäkirjan tarkastus 449 Tampereen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET

HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET HYVINKÄÄN ASUMISEN LINJAUKSET 2019-2027 ASUMISEN VISIO KASVAVA JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI TARJOAA JOKAISEN ELÄMÄNTILANTEESEEN SOPIVIA ASUMISVAIHTOEHTOJA TURVALLISESSA JA VIIHTYISÄSSÄ ASUINYMPÄRISTÖSSÄ 2 ALKUSANAT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta

Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Ikäystävällinen asuinympäristö: Kokemuksia Oulusta Mikko Autio asumisen asiantuntija Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupunki 27.9.2018 1. Ikääntyneiden asumisen nykytila ja tulevaisuus Oulussa

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet

Tampereen väestösuunnite Koko kaupunki Suunnitealueet Tampereen väestösuunnite 2015-2030 Koko kaupunki Suunnitealueet 14.4.2015 Väestösuunnite vuosille 2015-2030 Kaupungin omasta väestöennusteesta käytetään nimitystä väestösuunnite, koska se on toteutuneeseen

Lisätiedot

Kestävä ja älykäs Tampere

Kestävä ja älykäs Tampere Kestävä ja älykäs Tampere Smart Tampere Pormestariohjelma: Kaupunki edistää hankinnoillaan innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä vahvistaa alueen elinvoimaa. Kaupunkien rooli alueen elinvoiman

Lisätiedot

Keskustavisio 2035 Työpaja 1 Tavoiteasettelu Raatihuoneen juhlasali Ke klo 18:30-21

Keskustavisio 2035 Työpaja 1 Tavoiteasettelu Raatihuoneen juhlasali Ke klo 18:30-21 Keskustavisio 2035 Työpaja 1 Tavoiteasettelu Raatihuoneen juhlasali Ke klo 18:30-21 Keskustavision tarkoitus Kaupungin keskusta on koko kaupungin käyntikortti ja se määrittää identiteettiä ja mielikuvaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

TAMMELAN KAUPUNKISUUNNITTELUKAHVILA

TAMMELAN KAUPUNKISUUNNITTELUKAHVILA TAMMELAN KAUPUNKISUUNNITTELUKAHVILA Galleria Nottbeck 22.10.2015 Tampereen kaupunki / Keskustahanke Yhteistyössä: Tampereen Tammelalaiset ry Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tonttipäivä. Pirkkalan kunta Matti Jääskeläinen

Tonttipäivä. Pirkkalan kunta Matti Jääskeläinen Tonttipäivä Pirkkalan kunta Matti Jääskeläinen 4.4.2019 Yleistä / Rakenteilla Luovutusohjelmassa Valmistelussa Yhteenveto Yleistä LIIKENNE JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄ Kumipyöräliikenne RANTAVYÖHYKE Rantareitti

Lisätiedot

#Hiedanranta. Raportointi Kaupungin johtoryhmälle ja KH Sukolle

#Hiedanranta. Raportointi Kaupungin johtoryhmälle ja KH Sukolle #Hiedanranta Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Ydinviestit/linjaustarpeet KH Sukolle - Hiedanrannan kehitysohjelma on käynnistynyt hyvin ja asetetut hyötytavoitteet voidaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma Luonnos syyskuu 2018

Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma Luonnos syyskuu 2018 Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2018-2030 Luonnos syyskuu 2018 Suunnitelma sisältää Suunnitelman sisältö - liikuntapaikkarakentamisen keskeisimpien hankkeiden tarvearvion ja

Lisätiedot

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset Asunto- ja maapolitiikan linjaukset Kaupunginhallituksen 15.1.2018 keskustelussa esiin tulleet kysymykset 1 Kaupungin toimenpiteet ryhmärakennuttamisen edistämiseksi Ryhmärakennuttamisen edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.1.-1.2.2018 Asemakaavan suunnittelualueen alustava rajaus Asemakaavan lähivaikutusalueen

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 YLEISSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LIIKENTEELLISET TAVOITTEET Rantatunnelin valmistuminen vähentää merkittävästi kaupungin länsi-itä suuntaista liikennettä.

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA JA ELINKEINOALUEET

HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA JA ELINKEINOALUEET HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA JA ELINKEINOALUEET Anne Karlsson johtava yleiskaavasuunnittelija 4.3.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA Suunnittelu- ja selvityshankkeet: tarkasteluja eri mittakaavatasolla koko Helsingin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen

KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA / Katri Hiltunen KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELUA, VÄESTÖENNUSTEITA JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTIA KUOPIOSSA 13.12.2017 / Katri Hiltunen 1 KUOPION VÄESTÖNLISÄYS Vehmersalmi 2005 Kuntaliitokset yht. + 20 000 asukasta Karttula

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta - Hervanta 26.11.2015

TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta - Hervanta 26.11.2015 TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE Yleisötilaisuus raitiotien ja bussiliikenteen suunnittelusta - Hervanta 26.11.2015 Tampereen kaupunki Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen väestökehitys 1989 2014 Väkiluku

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIEN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS JA PYSYMINEN HANKEBUDJETISSA

TAMPEREEN RAITIOTIEN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS JA PYSYMINEN HANKEBUDJETISSA TAMPEREEN RAITIOTIEN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS JA PYSYMINEN HANKEBUDJETISSA Seminaari: Suomen suuret raideliikennehankkeet miksi näitä halutaan ja mitä niistä seuraa? Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Lisätiedot

Vuoden 2018 vuosisuunnitelman rakentamiskohteet

Vuoden 2018 vuosisuunnitelman rakentamiskohteet Liite 2 Vuoden 2018 vuosisuunnitelman rakentamiskohteet Kaupunkiympäristön palvelualue 1 5.12.2017 RAKENTAMISKOHTEET v. 2018 (milj. ) Määräraha TA 2018 Huomautus 44,57 Investointien suunnittelu 2,20 Kadut,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot