KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011"

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma I/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma... 42

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Mutta maailmantalouden näkymät heikentyivät kuluneen kesän jälkeen merkittäväksi ja tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista ennusteista huonompaan suuntaan. Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolla tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet noin 3 tai maksimissaan 3,5 %:iin. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta ja on vain 1,6-2,3 % ennustelaitoksesta riippuen. Taantumakin on mahdollinen. Riski talouden hidastumisesta vaikuttaa tällä hetkellä nopeaa inflaatiota suuremmalta, minkä vuoksi lyhyiden euribor- korkojen arvioidaan pysyvän nykytasoillaan tai jopa laskevan. Tulevaan korkotasoon liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 on valtiovarainministeriö arvioinut noin 7,5 %. Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvio on 8 %. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 30,03 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta on kuluvana vuonna euroa/opiskelija. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2011 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma II:ssa 2011 ammatillisen perustutkinnon yksikköhinnat on laskettu uudelleen perustuen kuluvan vuoden painotettuihin opiskelijamääriin. Samoin oppisopimuksen valtionosuudet on korjattu (pohjana oppilasmäärien keskiarvo). (Tietolähteinä SampoPankin taloustiedotteet ja Kuntaliiton Kuntatalous- tiedote 3/11) 1

4 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2011 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7,6 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Näin siksi, että eläkemenoperusteisen maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Varhemaksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,1 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,79 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 6,75 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 2,5 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,15 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio 2011 Vuosikate % 4,3 Vuosikate/poistot, % 146,8 Investointien tulorahoitus % 77,1 Kassan riittävyys, pv - Suhteellinen velkaantuneisuus % 6,9 Lainanhoitokate 16,6 Omavaraisuusaste, % Investoinnit vuonna Vuoden 2011 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Kustannukset yhteensä tähän mennessä Kulunvalvontaa on asennettu asteittain ,58. Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Asfaltointikustannukset yhteensä ,46. Määräraha on siis tässä hiukan ylittynyt, mutta muutetussa investointisuunnitelmassa on tähän lisätty kohdasta; Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut ,37. Ei kustannuksia syyskuun loppuun mennessä. Kustannukset kaikkiaan tulevat olemaan noin Lisätöitä siis tehty noin :n arvosta. Ei kustannuksia. Kustannukset ,15.

6 Turuntien viemäröinnin uusimiset Ei kustannuksia Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä Kustannukset ,40. Novidan rakennusten osto Ostoa ei oltu budjetoitu. Kauppahinta Uusi auto Myllykyläntielle Auto hankittu hintaan 9 349,59. Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Luonnonvara-ala; paluuaura Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) Astianpesukoneen sijasta catering-tiimi anoo lupaa saada hankkia suurkeittiöön uuni. Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan , rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan ,93, sekä siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan sekä Mercedes-Benz merkkinen kuorma-auto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36. Festolta hankittu laitteistoja yhteensä ,20 :lla. Yhteensä ,19 irtaimistoa tuli kuntayhtymän taseeseen ja investoinniksi Uudenkaupungin osuuksina kuntayhtymään. Lisäksi yhtymähallituksessa ollut käsittelyssä muutosesitys investointisuunnitelmaan noin :n kuorma-auton hankkimiseksi. Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. 4

7 Investointisuunnitelma vuosille /KS II:n muutokset: Vuodet Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistusken uusiminen Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Myllykyläntien putki- ja patteriverkoston uusimisia ym Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 0 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien viemäröinnin uusimiset Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan kiinteistöjen osto Yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Uusi auto Lietoon Uusi auto Myllykyläntielle Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Myllyk Manuaalijyrsinkone, koneistus Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Logistiikka; ajoneuvotrukki Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori Logistiikka, koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka, Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Luonnonvara-ala; paluuaura Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Liedon sähkö: ops:n mukaiset automaatiolaitehankinnat Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2. vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) Novida; kuorma-auto Novida; fuusiossa tullut kalusto Yhteensä YHTEENSÄ

8 Talousarviossa esitetyt perustelut investoinneille: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Lietoon ja Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Auto-osaston ajosilta saksinosturi on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Luonnonvara-ala ja logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet, siltanosturi 10 t ( ) Logistiikan opetussuunnitelma s , Työkoneiden käyttö ja huolto Logistiikka; ajoneuvotrukki (perälaitatrukki) ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 18 ja 23: Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta; käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita Luonnonvara-ala; paluuaura ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 18 ja 24; Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s , Yhdistelmäajoneuvokuljetukset; käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 32 ja 36; Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta; hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain Luonnonvara-ala; pakettiauto ( ) - Tarvitaan kuljetuskalustoa esim. ruuan kuljetuksiin Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori ( ) - Kiinteistönhoidon käytössä ollut traktori, joka on yhteinen opetustoiminnan kanssa. Traktorin tarve lisääntynyt opetustoiminnassa, joten kiinteistöhoitoon tarvitaan oma traktori Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärjestelmän ajanmukaistaminen ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 44; Automaation hyödyntäminen maataloudessa; käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 69; Bioenergian tuottaminen; tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja, ohjata energiantuotantoprosessia Liedon sähköluokka ( ); täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka) 6

9 1.3 Käyttösuunnitelma I/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2011 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2011 KSI/2011 KSII/2011 TA/KSII Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

10 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraava: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Suunnitelman toteututtamiseksi OKM on myöntänyt harkinnanvaraista järjestäjäverkon kokoamiseksi tarkoitettua avustusta vuodelle Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma tietoverkon rakentaminen ja täydentäminen: toimipaikkojen välinen dataverkko, kojen välinen dataverkko valmis, sisäiset verkot päivitetty, toimipaik- päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys palvelimet ja päätelaitteet asennettu ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys informaatiojärjestelmän täydentäminen: Internet-sivustot (kuntayhtymä, oppilaitokset, oppisopimustoiminta), informaatiotaulut, kuulutusjärjestelmät, puhelinjärjestelmän uusiminen mobiilikeskusjärjestelmäksi valmis vertailtu tarjolla olevia järjestelmiä Internet-sivustot uusittu Loimaan alueelle otettu käyttöön mobiilivaihde virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan laatiminen tieto- ja viestintästrategian uudistaminen 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma ammatti- ja erikoisammattitutkintojen aiemmat järjestämisluvat uusittu, suunnittelu ja koordinointi uusia tutkintoja suunniteltu noin 10 kpl oppisopimistoiminnan kehittäminen avattu yhteiset internet-sivut, yhtenäistetty prosesseja 8

11 3. Strategiatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma ennakointijärjestelmän rakentaminen päivitetään visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus vuosisuunnitelmien laatiminen strategioiden päivitys uusittu visio, toiminta-ajatus, tuloskortti laadittu ensimmäinen yhteinen talousarvio ja käyttösuunnitelmat pidetty yhteisiä talousarvioseminaareja uusittu henkilöstö-, hanke- ja aluekehitysstrategiat 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/hankkeet Toteutuma tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirmistoihin perehdytetty henkilökunta uusiin ohjeljatuotanto ) johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat) henkilöstön kehittäminen Uudet apulaisrehtorit osallistuneet rehtorikoulutukseen laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelmat 5. Sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma suunnittelu, käyttöönotto, ylläpitäjien rakennettu IMS-toimintajärjestestelmää koulutus ja henkilökuntaa on koulutettu sen ylläpitoon henkilöstön perehdyttäminen esitelty rakenteilla olevaa järjestelmää ohjelmistokustannukset ylläpito- ja päivitystyö laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen ohjelmisto hankittu palkattu laatu- ja kehittämisvastaava, nimetty prosessit ja niiden omistajat 9

12 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu tehty koulutusaloittain tutustumiskäynnit työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi toteutettu verkostoitumishanketta Mukana OPH:n hankkeessa Mukana OPH:n hankkeessa 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/hankkeet Toteutuma turvallisuusjärjestelmien päivitys aloitettu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen Loimaan Hämeentien yksiköstä arkiston päättäminen Uudessakaupungissa ja arkistoinnin uudelleen järjestely Uudelleen järjestely valmis tehty 10

13 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp.yht. aloittain nuortenkoulutus ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk.valmi erityis- stava opis- porras- majoitusetu koulutus kelijat tetut näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 679 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 110 artesaani audiovisuaalinen viestintä ammattistartti 17 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht

14 Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk. erityisvalmistava opiskelijat porras- majoituskoulutus tetut etu näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä nuorten koulutus luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 731 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 215 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 58 Loimaa Lieto Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 213 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala, Loimaa 127 artesaani audiovisuaalinen viestintä Ammattistartti 19 Loimaa 11 Lieto 8 nuoret + aikuiset yht

15 PAINOTETUT MÄÄRÄT 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä Painotetut määrät auto josta erit. opisk. kone ja metalli josta erit. opisk. rakennus josta erit. opisk. sähkö josta erit. opisk. kemia josta erit. opisk. Loimaa 49,2 12,3 50,7 20,3 78,8 11,9 95,0 14,8 0,0 0,0 Lieto 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 3,6 43,1 2,4 0,0 0,0 Novida 41,8 11,3 52,9 6,8 50,6 7,7 62,2 13,6 30,4 7,2 yht. 90,9 23,6 103,6 27,2 167,7 23,2 200,3 30,8 30,4 7,2 13

16 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet toteutuma Toimitilojen tehokkaampi käyttö esimerkiksi ilta- ja viikonloppukäyttöä lisäämäl- aloitettu sähkö-, catering- ja logistiik- Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on lä. ka-alalla. Lisäksi uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille osallistunut 4 opettajaa, lisäksi 2 vielä syksyllä. Työpaikkaohjaajien arvioijakoulutusten Eri hankkeiden kautta on järjestetty lisääminen. arvioijakoulutusta. Keskeyttämisen ehkäiseminen työpajojen avulla ja oikeaan osunutta koulutusalavalintaa korostamalla. Opiskelijahallinto-ohjelmiston käytön monipuolistaminen ja ulottaminen myös kaikkeen aikuiskoulutukseen. Logistiikkakoulutuksen kehittäminen. Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Kaikkien perustutkintojen suorittaminen aikuisten näyttötutkintoina. Näyttötutkintomestarien määrän lisääminen ja aiempien koulutusten päivittäminen. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPS-pohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Käynnistyy 6 opiskelijalla elokuussa Aikuiskoulutusta on suunniteltu, lisäksi kartoitetaan uusia koulutusaloja. Tilat rajoittavat. Toteutettu. Uusia mestareita 3 kpl, lisäksi järjestetty 18 mestarille päivityskoulutus. 14

17 2.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KS I/2011 KS II/2011 Poikkeama TA/KSII Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 15

18 3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen (autoteollisuuden muutokset, uudet alat, kuten kemian- ja elintarviketeollisuus, ympäristöliiketoiminta, lähiruokatuotanto ja jakelu, voimalaitosala) Valmistuvien työllistymisen tukeminen Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen Yrittäjyyteen kasvattaminen, osuuskuntatoiminnan aloittaminen Oppitupatoiminnan, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toiminnan mallintaminen/tuotteistaminen Toteutuma Biotekniikan opetus, sähköauto opetuskäytössä, catering-ala lähiruokahankkeessa mukana, sähköala SAMK:n energiahankkeessa mukana Täältä tullaan työelämä, Uusien Mahdollisuuksien Tori, Pesti kii! Oppitupa, Pesti kii!,valmis-hanke Yrittäjyystapahtuma liiketalouden alalla, laajennetaan kaikille aloille, mukana Hopehankkeessa Valmis-hanke (syrj. ehkäiseminen) Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Kumppanuussopimuksien hankkiminen työelämän kanssa Yrityspalveluiden kehittäminen/laajentaminen Lisä- ja täydennyskoulutuksen suuntaaminen alueen kasvualoihin (esim. uusiutuvat energiamuodot, kalatalous) Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen/ näyttötutkintosopimusten hakeminen Ammattipätevyyskoulutuksen lisääminen kuljetusalalle Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän uudelleen aloittaminen Neuvotteluja mm. Valmet Automotiven, Vertek Oy:n, VSP:n, Yara Suomi Oy:n ja Finnproteinin kanssa Hankehakemus vireillä (Osuva-hanke) Kalamestari-koulutuksen pilotointi, tuulivoimakoulutukset, bioalan koulutukset, yrittäjyyskoulutukset Uusia näyttötutkintosopimuksia: Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yritysneuvojan eat ja liiketalouden at, +Loimaan sopimukset Koulutukset aikataulutettu Lupa saatu heinäkuussa. 16

19 Hanketoiminnan suuntaaminen alueen kasvualoihin ja yrityspalveluiden kehittämiseen Kala-alan kehittämishanke, vihannesviljelyn kehittämishanke, koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke (haussa), korjausrakentamishanke, ohutlevyalan kehittäminen Resurssiverkostohankkeessa Yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke(haussa) Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen suuntaaminen paikallisten tarpeiden mukaan /työllistäville aloille Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen Työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden opiskelumahdollisuuksien parantaminen Mukana Nappaa Nuori töihin-hankkeessa 3.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KSI 2011 KS II 2011 Poikkeama TA/KS II Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessiteollisuus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala 17

20 Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 18

21 4. Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,0 Loimaan tulosalue Menot ,5 Tulot ,3 Netto ,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,3 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,3 Investoinnit Rakennusten korjaus ,2 Irtaimisto ,8 Yhteensä ,6 19

22 5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot ,2 Tulot ,5 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,0 Myllykyläntie (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,7 Netto ,2 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot ,1 Tulot ,8 Netto ,7 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,3 Tulot ,5 Netto ,4 Aikuiskoulutus (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,2 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,4 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 20

23 TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Ammattistartti Menot ,6 Tulot ,9 Netto ,9 Tulosaluehallinto Loimaa Menot ,0 Tulot ,9 Netto ,0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot ,5 Tulot ,3 Netto ,2 0 Novida opetus Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,6 Aikuiskoulutus (Koski) Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,5 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,2 Kiinteistöt (Koski) Menot ,8 Tulot ,0 Netto ,8 Ruokapalvelut (Koski) Menot ,9 Tulot ,5 Netto ,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot ,8 Tulot ,8 Netto ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Menot ,7 Tulot ,0 Netto ,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,3 21

24 TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,3 Investoinnit Rakennusten korjaus ,2 Irtaimisto ,8 Yhteensä ,6 22

25 23 6. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) _ Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk ,00 79, Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,91 208, Muut suoritteiden myyntituotot ,02 52, Myyntituotot ,93 78, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,96 959, Muut palvelumaksut ,00 0, Maksutuotot ,96 381, Tuet ja avustukset ,48 147, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot ,65 73, Muut toimintatuotot ,72 171, Muut toimintatuotot ,37 81, TOIMINTATUOTOT ,74 79, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot ,80 79, Henkilösivukulut ,83 78, Henkilöstökulut ,63 79, Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot ,15 61, Palvelujen ostot ,15 61, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana ,46 84, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46 84,2

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) _ 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille ,00 75, Avustukset ,00 75, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat ,30 58, Muut toimintakulut ,54 34, Muut toimintakulut ,84 52, TOIMINTAKULUT ,08 74, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 130, Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 458,13-100, Korkokulut ,76 1, Muut rahoituskulut ,40-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,03 5, VUOSIKATE ,63 132, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,24 69, Poistot ja arvonalentumiset ,24 69, TILIKAUDEN TULOS ,39 168, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,39 168,1

27 25 7. Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,34 80, Tuet ja avustukset ,06-100, Muut toimintatuotot ,28 89, TOIMINTATUOTOT ,68 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,83 81, Palvelujen ostot ,59 96, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87 101, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,62 464, TOIMINTAKULUT ,91 87, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,23-11, VUOSIKATE ,23-11, TILIKAUDEN TULOS ,23-11, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,23-11, Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,66 66, Tuet ja avustukset 1.256,60-100, Muut toimintatuotot ,89 11, TOIMINTATUOTOT ,15 65, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,51 66,7

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4300 Palvelujen ostot ,41 59, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19 130, Muut toimintakulut ,90 88, TOIMINTAKULUT ,01 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 2,40-100, Rahoitustuotot ja -kulut 2,40-100, VUOSIKATE ,54 0, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,74 87, Poistot ja arvonalentumiset ,74 87, TILIKAUDEN TULOS ,20-2, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20-2, Myllykyläntie (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,81 80, Tuet ja avustukset ,23-100, Muut toimintatuotot ,67-100, TOIMINTATUOTOT ,71 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,83 79, Palvelujen ostot ,39 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 100, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,52 87, TOIMINTAKULUT ,10 83,7

29 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,61 63, VUOSIKATE ,61 63, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,44 81, Poistot ja arvonalentumiset ,44 81, TILIKAUDEN TULOS ,17 57, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,17 57, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,74 72, Maksutuotot ,52 98, Tuet ja avustukset ,16 90, Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT ,79 74, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,65 71, Palvelujen ostot ,69 66, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 74, Avustukset ,00 166, Muut toimintakulut ,34 67, TOIMINTAKULUT ,42 70, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,37 208, VUOSIKATE ,37 208, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08 58,5

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 7000 Poistot ja arvonalentumiset ,08 58, TILIKAUDEN TULOS ,29 538, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,29 538, Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 70, Maksutuotot ,94-100, Tuet ja avustukset 4.569,61-100, Muut toimintatuotot ,69 134, TOIMINTATUOTOT ,30 76, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,73 83, Palvelujen ostot ,06 108, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 74, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,78 94, TOIMINTAKULUT ,14 87, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,84-30, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -45,57-100, Rahoitustuotot ja -kulut -45,57-100, VUOSIKATE ,41-30, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,09 164, Poistot ja arvonalentumiset ,09 164, TILIKAUDEN TULOS ,50-49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,50-49,8

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,35 120, Maksutuotot 1.860,50-100, TOIMINTATUOTOT ,85 120, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,53 541, Palvelujen ostot ,38 40, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,72 832, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,31 140, TOIMINTAKULUT ,94 163, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,09-104, VUOSIKATE ,09-104, TILIKAUDEN TULOS ,09-104, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,09-104, Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 75, TOIMINTATUOTOT ,00 75, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,35-100, Palvelujen ostot ,63 39, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 525, Muut toimintakulut ,44 75,2

32 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT ,31 56, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,69 302, VUOSIKATE ,69 302, TILIKAUDEN TULOS ,69 302, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,69 302, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,35-100, Maksutuotot 7.631,34-100, Tuet ja avustukset ,81 38, Muut toimintatuotot ,07 79, TOIMINTATUOTOT ,57 79, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,90 73, Palvelujen ostot ,63 60, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 84, Muut toimintakulut ,29 53, TOIMINTAKULUT ,39 71, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,18 126, VUOSIKATE ,18 126, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,84 84, Poistot ja arvonalentumiset ,84 84, TILIKAUDEN TULOS ,34-242, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,34-242,1

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,76 92, Tuet ja avustukset ,06 134, Muut toimintatuotot ,59 72, TOIMINTATUOTOT ,41 75, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,81 76, Palvelujen ostot ,31 72, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56 76, Muut toimintakulut -469,99-100, TOIMINTAKULUT ,67 75, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,74 67, VUOSIKATE ,74 67, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,74 67, Poistot ja arvonalentumiset ,74 67, TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ammattistartti 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 105, Tuet ja avustukset ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 104, TOIMINTAKULUT

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,53 58, Palvelujen ostot ,87 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14 46, Muut toimintakulut ,72 266, TOIMINTAKULUT ,26 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,74-896, VUOSIKATE ,74-896, TILIKAUDEN TULOS ,74-896, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74-896, Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,21-2, Maksutuotot 3.808,66-100, Tuet ja avustukset ,29 111, Muut toimintatuotot ,46 73, TOIMINTATUOTOT ,20 52, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,80 52, Palvelujen ostot ,89 246, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,52 128, Muut toimintakulut ,98 79, TOIMINTAKULUT ,19 86, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,99-42, VUOSIKATE ,99-42, TILIKAUDEN TULOS ,99-42,5

35 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,99-42, Novidan opetus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,56 76, Tuet ja avustukset 2.620,00-100, TOIMINTATUOTOT ,56 76, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,04 69, Palvelujen ostot ,16 71, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,50 75, Avustukset ,00 1, Muut toimintakulut ,89 467, TOIMINTAKULUT ,59 77, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 72, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -11,78-100, Rahoitustuotot ja -kulut -11,78-100, VUOSIKATE ,19 72, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,50 24, Poistot ja arvonalentumiset ,50 24, TILIKAUDEN TULOS ,69 79, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,69 79, Aikuiskoulutus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,63 82,0

36 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3200 Maksutuotot 3.890,00-100, TOIMINTATUOTOT ,63 83, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,03 73, Palvelujen ostot ,13 78, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 64, Muut toimintakulut ,53 100, TOIMINTAKULUT ,59 76, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,96 45, VUOSIKATE ,96 45, TILIKAUDEN TULOS ,96 45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,96 45, Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 101, TOIMINTATUOTOT ,00 101, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 69, Palvelujen ostot ,37 53, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,07 74, Muut toimintakulut ,82 475, TOIMINTAKULUT ,18 59, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 359, VUOSIKATE ,82 359,9

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32

Raportti 2011. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Raportti 2011 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Yhtymähallitus 20.3.2012 32 Sisällysluettelo 1 Arvot... 1 2 Toiminta-ajatus... 1 3 Visio 2015... 1 4 Toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009. Yleistä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009. Yleistä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009 Yleistä Vallitseva maailmantalouden tila koskettaa myös aluettamme. Kuntien taloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeutunut. Julkinen sektori velkaantuu nyt voimakkaasti.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä www.poke.fi SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO... 2 Toiminta-ajatus... 2 Visio... 2 Tehtävät... 2 Jäsenkunnat... 2

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot