Kaupan tilastot 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupan tilastot 2004"

Transkriptio

1 Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Julkaisu löytyy kuitenkin myös Kaupan Työnantajaliiton kotisivuilta, Tämä julkaisu antaa Kaupan Työnantajaliiton jäsenille pelkistettyä tietoa palkoista, ansiokehityksestä, työvoimakustannuksista sekä kaupan alan yrityksistä, niiden henkilöstöstä ja kaupan alasta yleisesti. Tiedot koskevat pääasiassa vähittäis- ja tukkukauppaa eli Kaupan Työnantajaliiton edustamaa alaa. Vertailun vuoksi eräissä tilastoissa on muiden palvelualojen, teollisuuden ja julkisen sektorin tietoja. Julkaisussa on tarkasteltu työntekijöitä, joiden työaika on 37,5 tuntia viikossa, ellei muusta viikkotyöajasta ole erikseen mainittu. Ansiokäsitteenä käytetään säännöllisen työajan ansiota ilman tulospalkkioita. Tiedot koskevat ensisijassa vuotta Sisältö jakaantuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan kaupan alan henkilöstön palkkatasoa ja ansiokehitystä. Toisessa osassa tarkastellaan työvoima- ja poissaolokustannuksia. Kolmannessa osassa käsitellään osa-aikaisuutta, sen syitä ja yleisyyttä sekä kaupan henkilörakennetta. Neljännessä osassa on tietoa kaupan alan yrityksistä, alan työvoimasta ja Kaupan Työnantajaliiton jäsenyrityksistä. Julkaisun lopussa on ansiotilasto kaupan alalta lokakuulta Kaupan tilastot on toimittanut asiamies Max Lindholm. Julkaisun graafisen suunnittelun on tehnyt Sampo Saarinen. Julkaisun tekijät ovat kiitollisia Teidän antamistanne parannusehdotuksista ja kommenteista. Helsinki, toukokuu 2004 Heikki Ropponen Johtaja Kaupan Työnantajaliitto Kaupan tilastot

2 Sisällysluettelo Alkusanat Ansiotaso kaupan eri ammateissa lokakuu Ansiotaso esimiestehtävissä lokakuu Työntekijöiden ansiotaso lokakuu Konttorityöntekijöiden ansiotaso lokakuu Myyjien palkan eri osat lokakuu Ansiokehitys eri ammateissa lokakuu Ansiokehitys eri aloilla lokakuu Ansiokehitysvertailu lokakuu Ansio-, inflaatio- ja reaaliansiokehitys Tes-korotus/ansiokehitys/liukuma Provisiot kaupan eri ammateissa lokakuu Tulospalkkioita saaneiden osuus eri aloilla Tulospalkkioiden osuus kok.ansiosta eri aloilla Välilliset työvoimakustannukset kaupassa Välilliset työvoimakustannukset eri aloilla Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Sosiaalivakuutusmaksut yksityisellä sektorilla Osa-aikaisten osuus kaupan palkansaajista Osa-aikatyön kehitys %-osuus vähittäiskaupassa Osa-aikatyön syyt Suomessa Vuokratyön käyttö yksityisissä palveluissa Palkkataso/sukupuoli ammateittain Kaupan ikäjakauma Kaupan ikäjakauma 1995 ja Kaupan koulutusjakauma Kaupan palveluaikajakauma Palkkaryhmät palveluaikajakaumittain Kaupan toimialarakenne Kaupan työlliset Kaupan työlliset, kehitys Yksityisten palveluiden osuus työllisistä Kaupan yritykset (lukumäärä ja liikevaihto) Kaupan yritykset (henkilöstö ja palkat) Kaupan työnantajien yrityskoko Kaupan Työnantajaliitto Tilastoliite Kaupan tilastot 2004

3 1.1. Ansiotaso kaupan eri ammateissa lokakuu 2003 Ammattiryhmä Luku- Keski- Hajonta määrä ansio Huoltamotyöntekijä Myyjä Varastotyöntekijä Automies Konttorityöntekijä* Kaikki *=suorittava taso Kokoaikatyöntekijöiden ansiotaso ilman tulospalkkioita. Kaupan tilastot

4 1.2. Ansiotaso esimiestehtävissä lokakuu 2003 Ammattiryhmä Luku- Keski- Hajonta määrä ansio Myymälänhoitaja Huoltamonhoitaja Varastoesimies Konttoriesimies Kaikki Kokoaikatyöntekijöiden ansiotaso ilman tulospalkkioita. 4 Kaupan tilastot 2004

5 1.3. Työntekijöiden ansiotaso lokakuu 2003 Ammattiryhmä Luku- Keski- Hajonta määrä ansio Kauppa: myyjä Ravintola: kiint.palk Pankki: asiakaspalv Teollisuus: työntek Kunta: toimistosiht Lähde: Palvelutyönantajat, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Kunnallinen henkilörekisteri Kaupan tilastot

6 1.4. Konttorityöntekijöiden ansiotaso lokakuu 2003 Toimiala Luku- Keski- Hajonta määrä ansio Kauppa: konttorityönt Ravintola: kiint.palk Pankkitoimihenkilö Teollisuus Kunta (KVTES) Lähde: Palvelutyönantajat, Kunnallinen henkilörekisteri, Teollisuus ja Työnantajat 6 Kaupan tilastot 2004

7 1.5. Myyjien palkan eri osat lokakuu 2003 Työaikalisien suuruus noin 5 % normaalipalkasta Palkkalaji 1. vuoden 3. vuoden 5. vuoden 8. vuoden myyjä myyjä myyjä myyjä Kuukausipalkka Työaikalisät Luontoisedut Provisiot Yhteensä Tulospalkkiot Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

8 1.6. Ansiokehitys eri ammateissa lokakuu Ammattiryhmä Luku- Keski- Luku- Keski- Muutos- Identtiset määrä ansio määrä ansio % muutos-% Huoltamotyöntekijä ,1 5,1 Myyjä ,5 5,1 Varastotyöntekijä ,0 4,0 Automies ,2 2,5 Konttorityöntekijä* ,0 4,7 Koko kauppa ,3 4,7 Lähde: Palvelutyönantajat *=suorittava taso 8 Kaupan tilastot 2004

9 1.7. Ansiokehitys eri aloilla* lokakuu Kaupan ansiokehitys korkeampi kuin yleinen kehitys Keskiansio Ala Muutos-% Kauppa ,1 Yleinen ,7 PT ,0 Yksityinen ,7 Valtio ,1 Kunta ,7 Lähde: Palvelutyönantajat, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Tilastokeskus *= t/vko Kaupan tilastot

10 1.8. Ansiokehitysvertailu kauppa* vs. yleinen lokakuu Kaupan ansiokehitys vuosituhannen vaihteessa yleisen kehityksen mukaista Vuosi Kauppa -0,5 2,4 5,5 4,2 2,1 3,4 2,3 4,0 4,2 4,1 4,1 Yleinen 0,7 2,0 4,6 4,2 2,4 3,6 2,8 4,0 4,5 3,7 3,7 Erotus -1,2 0,4 0,9 0,0-0,3-0,2-0,5 0,0-0,3 0,4 0,4 Lähde: Palvelutyönantajat, Tilastokeskus *= t/vko 10 Kaupan tilastot 2004

11 1.9. Ansio-, inflaatio- ja reaaliansiokehitys kaupassa* Reaaliansiokehitys on parantunut 90-luvun lopulta Vuosi Ansiokehitys % 0,1 1,5 6,8 4,2 2,1 3,4 2,3 4,0 4,2 4,1 4,1 Inflaatio % 2,1 1,9 0,6 0,6 1,2 1,4 1,2 3,4 2,6 1,6 0,9 Reaaliansiokehitys % -2,0-0,4 6,2 3,6 0,9 2,0 1,1 0,6 1,6 2,5 3,2 Lähde: Tilastokeskus (ansiotasoindeksi) *= t/vko Kaupan tilastot

12 1.10. Tes-korotus/ansiokehitys/liukuma kaupassa* Kaupan palkkaliukumat hallinnassa Vuosi Teskorotus 0 0 5,9 4,2 0 3,3 2,0 3,1 3,5 2,4 3,2 Ansiokehitys 0,1 1,5 6,8 4,2 2,1 3,4 2,3 4,0 4,2 4,1 4,1 Liukuma 0,1 1,5 0,9 0 2,1 0,1 0,3 0,9 0,7 1,7 0,9 Lähde: Tilastokeskus (ansiotasoindeksi) *= t/vko 12 Kaupan tilastot 2004

13 1.11. Provisiot * kaupan eri ammateissa lokakuu 2003 Provisiot muodostavat merkittävän osan tukkumyyjien palkasta Ammattiryhmä Henki- Provis.- Osuus Kok. Provisioiden osuus löitä saavia % ansio niitä saaneilla /kk /kk % ansioista Myymälänhoitaja , ,8 Myyjä , ,0 Varastotyöntekijä , ,5 Varastoesimies , ,8 Konttoriesimies , ,1 Konttorityöntekijä , ,1 Tukkumyyjä , ,0 Lähde: Palvelutyönantajat *=Muuttuva palkan osa (provisiot, työsuoritteet yms.) ei kuitenkaan tulospalkka Kaupan tilastot

14 1.12. Tulospalkkioita saaneiden osuus eri aloilla 2003 Toimiala % henkilöstöstä Vähittäiskauppa 25,5 Tukkukauppa 31,0 Hotelli ja ravintola-ala 16,7 Pankkiala 44,9 Vakuutusala 53,7 Tietoala 33,3 PT yhteensä 25,6 Lähde: Palvelutyönantajat 14 Kaupan tilastot 2004

15 1.13. Tulospalkkioiden osuus* kokonaisansiosta eri aloilla 2003 Toimiala % vuosipalkasta Vähittäiskauppa 5,2 Tukkukauppa 7,1 Hotelli ja ravintola-ala 3,1 Pankkiala 6,7 Vakuutusala 4,8 Tietoala 5,3 PT yhteensä 5,1 Lähde: Palvelutyönantajat *=Tulospalkkioita saaneilla Kaupan tilastot

16 2.1. Välilliset työvoimakustannukset kaupassa 2003 Päälaji Alalaji %-osuus työajan palkasta Poissaolo- Lomapalkat, -korvaukset, -rahat 17 kustannukset 24 % Sairausajan palkat 2 Muut 5 Sosiaali- Eläkemaksut 20 vakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksu 2 29 % Sosiaaliturvamaksu 5 Muut 2 Yrityskohtaiset Terveydenhuolto yms. 1 työvoimakustannukset Koulutus 1 8 % Muut 6 Yhteensä 61 Lähde: Palvelutyönantajat, Tilastokeskus 16 Kaupan tilastot 2004

17 2.2. Välilliset työvoimakustannukset eri aloilla 2003 Tukkukaupassa välilliset työvoimakustannukset suuremmat kuin vähittäiskaupassa Laji Vähittäis- Tukku- Palvelu- Teollisuus kauppa kauppa työnantajat Poissaolokustannukset Sosiaalivakuutusmaksut Muut % tehdyn työajan palkasta Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

18 2.3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kaupan yrityksissä Vuonna 2002 sairauspoissaolot alle 4 % säännöllisestä työajasta Vuosi % kokonaistyöajasta , , , , , , , , , ,8 2003* 3,8 Lähde: Palvelutyönantajat *= PT:n arvio 18 Kaupan tilastot 2004

19 2.4. Sosiaalivakuutusmaksut yksityisellä sektorilla Sosiaalivakuutusmaksut noin kolmasosa palkoista Maksulaji Kansaneläkemaksu 4,83 4,4 3,7 3,11 2,85 2,4 2,3 Sairausvakuutusmaksu 1,75 1,45 1,45 1,60 1,60 1,60 1,61 Lapsilisämaksu 0,13 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tapaturma ja ryhmähenkivakuutus 1,11 1,17 1,29 1,22 1,39 1,19 1,09 Työttömyysvakuutus 0,90 0,80 0,70 4,70 2,27 1,98 1,8 TEL 13,30 11,50 16,90 16,60 16,80 16,70 16,8 Työntekijät 3,00 3,75 3,25 8,32 7,20 6,30 6,3 Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

20 3.1. Osa-aikaisten osuus kaupan palkansaajista 2003 Valtaosa osa-aikatyöstä tehdään vähittäiskaupassa Toimiala Alle 30 t Alle 34 t viikossa, % viikossa, % Autokauppa 4,9 8,8 Bensiinikauppa 9,9 13,1 Tukkukauppa 6,6 8,6 Vähittäiskauppa 23,6 41,7 Koko kauppa 15,3 25,7 Lähde: Tilastokeskus 20 Kaupan tilastot 2004

21 3.2. Osa-aikatyön kehitys %-osuus vähittäiskaupassa Vuosi Alle 30 t/vko, % t/vko, % ,0 10, ,0 17, ,2 14, ,6 18,1 Lähde: Tilastokeskus Kaupan tilastot

22 3.3. Osa-aikatyön syyt Suomessa 2003 Noin kaksi kolmesta osaaikatyöntekijästä ei etsi kokoaikatyötä Osa-aikatyön syy Osuus % Kokoaikatyötä ei saatavilla 32,2 Muu syy 4,4 Lapset 6,4 Eläke 14,6 Terveys 2,2 Ei halua kokoaikatyötä 8,4 Opiskelu 31,8 Lähde: Tilastokeskus 22 Kaupan tilastot 2004

23 3.4. Vuokratyön käyttö yksityisissä palveluissa 2003 Vuokratyövoiman käyttö kaupan alalla vähäistä Toimiala %-osuus Hotelli ja ravintola 4,0 Yrityspalvelut 0,9 Vakuutus 0,2 Kauppa 0,3 Erityisalat 0,3 Pankki 0,2 Terveys ja sosiaaliala 0,1 Apteekki 0,1 Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

24 3.5. Palkkataso/sukupuoli ammateittain 2003 Kaupassa sukupuolten väliset palkkaerot pieniä Miehet Naiset Yhteensä Ammattiryhmä Luku- Keski- Luku- Keski- Luku- Keskimäärä ansio määrä ansio määrä ansio Huoltamo Myyjä Varasto Konttori Lähde: Palvelutyönantajat 24 Kaupan tilastot 2004

25 3.6. Kaupan ikäjakauma 2003 Myyjä Varastotyöntekijä Konttorityöntekijä* Ikä Luku- %- Luku- %- Luku- %- määrä osuus määrä osuus määrä osuus alle , ,4 16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 yli , , ,7 Lähde: Palvelutyönantajat *=suorittava taso Kaupan tilastot

26 3.7. Kaupan ikäjakauma 1995 ja 2003 Ikä Vuosi 1995 Vuosi 2003 Lkm %-osuus Lkm %-osuus alle , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Lähde: Palvelutyönantajat 26 Kaupan tilastot 2004

27 3.8. Kaupan koulutusjakauma 2003 Myyjien ja varastotyöntekijöiden ammatilliseen koulutukseen panostettava Myyjä Varastotyöntekijä Konttoritoimihenk. Koulutus Luku- %- Luku- %- Luku- %- määrä osuus määrä osuus määrä osuus Perusaste , , ,9 Toinen aste , , ,7 Alin korkeaaste , , ,3 Alempi korkeakouluaste 405 2,3 72 0, ,6 Ylempi korkeakouluaste 56 0,3 18 0, ,4 Yhteensä , , ,0 Lähde: Palvelutyönantajat Perusaste = perus- tai keskikoulu Toinen aste = yo tai ammattikoulu Alin korkea-aste = entinen opistotaso (vanhat merkonomit) Alempi korkeakouluaste = ammattikorkeakoulut ja alemmat korkeakoulututkinnot Ylempi korkeakouluaste = ylempi korkeakoulututkinto Kaupan tilastot

28 3.9. Kaupan palveluaikajakauma 2003 Kaksi kolmasosaa työntekijöistä ollut alalla yli kahdeksan vuotta. Kaupan töissä viihdytään! Myyjä Varastotyöntekijä Konttorityöntekijä Palveluaika Luku- %- Luku- %- Luku- %- määrä osuus määrä osuus määrä osuus 1 2 v , , ,5 2 4 v , , ,1 5 7 v , , ,6 yli 8 v , , ,9 Lähde: Palvelutyönantajat 28 Kaupan tilastot 2004

29 3.10. Palkkaryhmät palveluaikajakaumittain 2003 Puolet kaupan työntekijöistä 2-palkkatasolla ja noin kolmasosa 3-palkkatasolla Palkkataso 1. v. 3. v. 5. v. 8. v. Yhteensä Osuudet Taso ,4 Taso ,0 Taso ,9 Taso ,4 Taso ,7 Taso ,6 Yhteensä ,0 Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

30 4.1. Kaupan toimialarakenne 2002 Vähittäiskaupassa eniten yrityksiä Toimiala Yrityksien määrä Autokauppa ja -korjaus Agentuuri Tukkukauppa Vähittäiskauppa Lähde: Tilastokeskus 30 Kaupan tilastot 2004

31 4.2. Kaupan työlliset 2003 Toimiala Työntekijät % Vähittäiskauppa ,2 Tukkukauppa ,4 Autokauppa ,9 Autojen huolto ja kotitalouses. korj ,5 Yhteensä ,0 Lähde: Tilastokeskus Kaupan tilastot

32 4.3. Kaupan työlliset, kehitys Kaupan työlliset, kehitys Vuosi Vähittäiskauppa Tukkukauppa Muu kauppa Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 32 Kaupan tilastot 2004

33 4.4. Yksityisten palvelujen osuus työllisistä 2003 Kauppa on yhteiskunnassamme merkittävä työllistäjä Toimiala Työntekijät % palvelualoista Kauppa Hotelli ja ravintola Kuljetus ja tietoliikenne Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut Muut palvelut Lähde: Tilastokeskus Kaupan tilastot

34 4.5. Kaupan yritykset (lukumäärä ja liikevaihto) Yritysten liikevaihto kasvanut tasaisesti Vuosi Yritykset Liikevaihto (milj. ) Liikevaihto/yritys (1 000 ) Lähde: Tilastokeskus 34 Kaupan tilastot 2004

35 4.6. Kaupan yritykset (henkilöstö ja palkat) Vuonna 2002 kaupan palkansaajan keskimääräinen vuosiansio oli euroa Vuosi Henkilöstö Palkat Palkka/ milj. palkansaaja (1 000 ) Lähde: Tilastokeskus Kaupan tilastot

36 4.7. Kaupan työnantajien yrityskoko 2003 Runsas 2/3 Kaupan Työnantajaliiton jäsenistä työllistää alle 20 työntekijää Työntekijät Yritysten määrä %-osuus Yhteensä Lähde: Palvelutyönantajat 36 Kaupan tilastot 2004

37 4.8. Kaupan Työnantajaliitto 2004 Kaupan Työnantajaliiton jäsenyrityksissä on lähes työntekijää! Jäsenten Jäsenryhmittymä Jäseniä % palveluksessa % olevat työntekijät K-työnantajat Spar-työnantajat S-työnantajat E-työnantajat Tukkukauppa Erikoiskauppa Kioskikauppa Muu vähittäiskauppa Bensiinikauppa Yhteensä Lähde: Palvelutyönantajat Kaupan tilastot

38 Henkilöiden lukumäärät ja keskiansiot sekä ansioiden hajonta kaupan alalla lokakuu 2003 (kokoaikatyötä tekevät henkilöt 37,5 tuntia/viikko) Ansioiden hajonta Tilastonimike Lkm / kk <= 10 % <= 50 % <= 90 % Myymälänhoitaja Huoltoaseman hoitaja Myymäläautonhoitaja Myyjät I-myyjäryhmä vuotena vuotena vuotena vuotena Myyjäharjoittelija Elintarvikemyyjä Paperitarvikemyyjä Myymälätavaroiden täydentäjä Kemikalimyyjä Kangasmyyjä Asustemyyjä Jalkinemyyjä Autotarvikemyyjä Valokuvaustarvikemyyjä Optisen alan myyjä Liha- ja leikkelemyyjä Konemyyjä Huonekalu- ja mattomyyjä Sähkötarvike-, tv- ym. myyjä Myymäläkassanhoitaja Urheiluvälinemyyjä Rauta- ja rakennustarvikemyyjä Taloustarvikemyyjä Kirjakaupan myyjä Kioskimyyjä Korjausompelija Muut I-ryhmän myyjät Kaupan tilastot 2004

39 Ansioiden hajonta Tilastonimike Lkm / kk <= 10 % <= 50 % <= 90 % II-myyjäryhmä vuotena vuotena vuotena vuotena II-ryhmän myyjä / elintarvike II-ryhmän myyjä / rauta/rakennus Muut II-ryhmän myyjät Kaupan siivoojat Siivooja, konttori ym Varastotyöntekijät Varastotyöntekijä 1. vuotena Varastotyöntekijä 3. vuotena Varastotyöntekijä 5. vuotena Varastotyöntekijä 8. vuotena Varastoesimiehet Varastoesimies, ilman t.j Varastoesimies, t.j. ja its Varastoesimies, esim. väl Keskusvarastonhoitaja Kaupan automiehet Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat H- ja p-autonkuljettaja alle 4 v H- ja p-autonkuljettaja 4-8 v H- ja p-autonkuljettaja 8-10 v H- ja p-autonkuljettaja yli 10 v Kaupan tilastot

40 Ansioiden hajonta Tilastonimike Lkm / kk <= 10 % <= 50 % <= 90 % Kuorma-autonkuljettajat K-autonkuljettaja alle 4 v K-autonkuljettaja 4-8 v K-autonkuljettaja 8-10 v K-autonkuljettaja yli 10 v Huoltoasemien työntekijät Huoltamotyöntekijä Huoltoasentaja Huoltamomyyjä Konttorihenkilöstö Osto ja myynti johto Markkinoinnin johto Ostoesimies Myynnin esimies Markkinoinnin esimies Ostotehtävät Tukkumyynti Kenttämyynti Tilausten vastaanotto Markkinointi Mainonta Somistaja Laskennan johto Laskennan esimies Kirjanpito Reskontra Kassanhoito Sisäinen laskenta Laskutus Hinnoittelu Asiakasluotot ja perintätehtävät Avustava laskenta Atk-johto Atk-suunnittelun esimies Atk-käytön esimies Atk-huollon esimies Systeeminsuunnittelu Kaupan tilastot 2004

41 Ansioiden hajonta Tilastonimike Lkm / kk <= 10 % <= 50 % <= 90 % Atk-suunnittelu Käytön suunnittelu Ohjelmointi Operointi Avustavat atk-tehtävät Atk-huolto Atk-yhdys/tukihenkilö Henkilöstöjohto Henkilöstöesimies Koulutusesimies Lääkäri Henkilöstötehtävät Terveydenhoito Koulutus Pienyritysten konttori Yleishallinnon johto Yleishallinnon esimies Konttoripalvelun esimies Oikeudellinen esimies Tutkimus- ja suunnitteluesimies Informaatikko Tutkimus- ja suunnittelutehtävät Tiedotus ja toimitus Kielenkääntäminen Kirjeenvaihto Sihteeri Tekstinkäsittely Puhelinvaihde Postitus, monistus, copy Vahtimestari Lähetti Kortisto ja arkisto Materiaalihallinto johto Materiaalihallinto esimies Materiaalihallintotehtävät Konttoriharjoittelu Kaupan tilastot

KAUPAN TILASTOT 2006

KAUPAN TILASTOT 2006 KAUPAN TILASTOT 2006 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen Kaupan Liiton kotisivuilta, www.suomenkauppa.fi. Tilastokirja antaa

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Page 1 of 5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2008 Oktober Ansioiden hajonta -

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2006 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2006 Sisällysluettelo PAMin jäsenet... 3 Sopimusalajakauma 31.12.2006...3 Jäsenten ikäjakauma 31.12.2007...4 Palkansaajien määriä ja %-osuus työvoimasta... 4 Palkansaajien määriä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR MIEHET - MÄN Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001. Nousuvauhti

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2002

Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2002 Palkat nousivat runsaat kolme prosenttia vuonna 2002... 4 Sopimuskorotukset

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSALA, KONTTORI - FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN, KONTOR NAISET - KVINNOR Lokakuu 2011 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2003

Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2003 Kuukausipalkat nousivat neljä prosenttia vuonna 2003... 4 Ansiot nousivat sopimuskorotuksia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN NAISET - KVINNOR Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2010 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN

VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK VAKUUTUSYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT - FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMÄN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus 2004 sisältää tietoja

Lisätiedot

Palveluyritysten väki ikääntyy

Palveluyritysten väki ikääntyy Palveluyritysten väki ikääntyy Yksityisten palveluyritysten palveluksessa olevan henkilöstön keski-ikä on noussut viime vuosikymmenen aikana useilla vuosilla. Suurin ikäryhmä on edelleenkin 35-39-vuotiaat,

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2011 PAMin Taskutilasto 2011 1 Sisällysluettelo PAMin jäsenistön toimialajakauma 4 Palkansaajien sukupuolijakaumat toimialoittain 5 Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 6

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011 TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2010 LOKAKUU 2011... 3 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Rahoitusalan ammattikoodisto

Rahoitusalan ammattikoodisto Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Rahoitusalan ammattikoodisto Sisällysluettelo Ammattikoodiston käyttöä koskevia ohjeita... 2 Rahoitusalan ammattikoodit... 3 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta...3

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä teollisuudessa 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely

Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely Matkatoimistot Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista matkatoimistosopimuksen piiriin kuuluvista. Palkkaryhmä merkitään siten, että siitä selviää työehtosopimuksen

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Esim. a) Jos henkilö on vaativuusryhmässä 3 ja hänellä on kokemusvuosilisään oikeuttavaa aikaa 6 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 31.

Esim. a) Jos henkilö on vaativuusryhmässä 3 ja hänellä on kokemusvuosilisään oikeuttavaa aikaa 6 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 31. Liite_1004_9491 Kristilliset järjestöt Kristillisen työn ammattinimikkeet ja numerot Ammattinumero 3001 Julistustyön esimies Esimies vastaa julistustyöstä kotimaassa alueellisesti tai muuten rajattuun

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työntekijöistä, joihin sovelletaan yhteyskeskusja puhelinpalveluja koskevaa työehtosopimusta. HUOM: Ryhmään

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 85 2 455 2 002 2 470 2 926 6212 Kurssisihteeri 33 2 762 2 333 2 720 3 233 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja 707 Apulaisrehtori

701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja 707 Apulaisrehtori Liite_1004_8559 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Opetushenkilöstön ammattinimikkeet Ammattinumero 701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä puolitoista prosenttia

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus Toukokuu 2010 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 . Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2009 1 2 Palkkatilastokatsaus 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoitusalan toimihenkilöt

Rahoitusalan toimihenkilöt Rahoitusalan toimihenkilöt 1 Rahoitusalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista rahoitusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Vaativuusluokka Perustehtävät

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

1. palkkaryhmään kuuluvat tullaajat 2. palkkaryhmään kuuluvat työnjohtajat, varastonhoitajat sekä työnjohtajatullaajat

1. palkkaryhmään kuuluvat tullaajat 2. palkkaryhmään kuuluvat työnjohtajat, varastonhoitajat sekä työnjohtajatullaajat Huolinta-ala Liite_1004_5220 Tullaajien ja huolintatyönjohtajien palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimuksen piiriin kuuluvista. Palkkaryhmä merkitään

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot Liite_1004_5911 Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot Ammattinumero 781 Palkkaryhmä 1 Tuotannossa avustava työ - autonkuljettaja - tuotantoapulainen - kuvausapulainen 782 Palkkaryhmä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot

Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot Maaseutuelinkeinot ja neuvonta-ala Liite_1004_8910 Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot Ammattinumero 851 Agronomi, MMK tai vastaava toimi 852 Agrologi 853 Karjantarkkailija, tarkkailuneuvoja,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

PAMIN TASKUTILASTO 2014

PAMIN TASKUTILASTO 2014 PALVELUALOJEN TASKUTILASTO 214 PAMIN TASKUTILASTO 214 1. Palkansaajat ja sukupuoli 1 2. Palkansaajien koulutusaste ja perhevapaiden käyttö 4 3. Erilaiset työsuhteet palvelualoilla 6 4. Työtunnit 11 5.

Lisätiedot

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus Kesäkuu 2009 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2007 1 Tiivistelmä Säännöllisen työajan ansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot Rahoitusalan tehtävänimikkeet on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta C. Esikunta-,

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 429 2 142 1 784 2 092 2 495 6102 Päiväkotiapulainen 98 1 825 1 637 1 795 2 057 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

Suomi kasvuun kaupalla

Suomi kasvuun kaupalla Suomi kasvuun kaupalla Työ & ura kaupan alalla! Monipuolinen kaupan ala Kaupan rakenne Kaupan ala työllistää eniten Suomessa Monimuotoinen kaupan ala Kiinnostaako yrittäjyys? Kauppa on kansainvälinen!

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta

Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Poissaoloja keskimäärin 20 % teoreettisesta työajasta Palveluyritysten työntekijöillä poissaoloihin kului keskimäärin viidesosa teoreettisesta säännöllisestä työajasta vuonna 2002. Osuus sisältää myös

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 0,9 1,8 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 0,5 2,4 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 334 3 316-0,1 1,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 232 4 995-0,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla?

Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla? Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla? Antti Kauhanen Mika Maliranta Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 29.11.2012 Yhteenveto Keskipalkkojen kehitys piilottaa taakseen erilaisten

Lisätiedot

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t Sivu 1 (7) Teollisuus Tuntipalkkaiset työntekijät 110 331 15,41 2,5 2,3 Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 43 861 2 910 2,6 2,5 Ylemmät toimihenkilöt 59 828 4 373 1,6 1,9 Elintarviketeollisuus Tuntipalkkaiset

Lisätiedot

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa

Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Työmarkkinatilanne ja osaamisvaatimukset kaupan alan ammateissa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Projektipäällikkö Timo Vahtonen 31.1.2012 1 ELY-keskus, Timo vahtonen 31.1.2012 2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely 1 Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 41 157 39 320-4,5 33 277 3 027 3 089 2,0 3,1 3 139 3 206 2,1 3,1 3 216 3 289 2,3

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 39 320 38 090-3,1 32 260 3 089 3 127 1,3 1,8 3 206 3 247 1,3 1,8 3 289 3 330 1,2

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2/2010

Kaupan näkymät 2/2010 Kaupan näkymät 2/2010 Myynti- ja työllisyysnäkymät vähittäiskaupassa, autokaupassa ja tukkukaupassa Kaupan työlliset 2009 296 000 henkilöä 14 % Autokauppa Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 56 % 30 % Vähittäiskauppa

Lisätiedot