Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt"

Transkriptio

1 Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun Nousuvauhti oli prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansiokehitys vaihteli toimialoittain. Suurimmilla sopimusaloilla ansionnousu oli neljän ja kuuden prosentin välillä. Tilastokauden aikana maksettiin tulopoliittisen sopimuksen mukaiset korotukset helmikuun 2001 alussa. Sopimuskorotusten suuruus oli palvelualoilla keskimäärin runsaat kolme prosenttia, joten ansiotaso kohosi selvästi sopimuskorotuksia enemmän. Ansioiden muutoksiin vaikuttivat lisäksi yritys- ja henkilöstörakenteessa tapahtuneet muutokset, suoritukseen perustuvien palkanosien määrän kasvu sekä palkkaliukumat ja määrävuosikorotukset. Ansiotason nousu oli prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuonna. Uuden tuloratkaisun sopimuskorotukset olivat markkapainotteisia. Kaksivuotisen sopimuksen palkkaratkaisu painotettiin lisäksi siten, että ensimmäisen vuoden korotukset olivat jälkimmäistä vuotta suuremmat ja niihin sisältyi sekä tasa-arvoerä että järjestelyvara. Työvoiman kysynnän kasvu, uusien työntekijöiden palkkaaminen ja muutokset työajoissa vaikuttivat monilla palvelualoilla ansiotasojen muutoksiin. Uusien työntekijöiden alkupalkat ovat noin kymmenesosan verran alemmat kuin alan vanhoilla työntekijöillä. Muun muassa näistä syistä muutamien ammattiryhmien keskimääräinen ansiotaso kohosi vain sopimuskorotusten verran. Samanaikaisesti samassa ammattiryhmässä identtisten henkilöiden ansiotaso kohosi selvästi sopimuskorotuksia enemmän. Keskimääräisen ansiotason kohotessa palvelualoilla 5,1 prosenttia nousivat ns. identtisten henkilöiden ansiot 6,4 prosenttia. Heidän ansiotasonsa kohosi siten noin kolme prosenttiyksikköä sopimuskorotuksia enemmän. Identtisillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat mukana kahden peräkkäisen vuoden aineistossa Maamme kaikkien palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,2 prosenttia. Hintojen nousun oltua maltillinen kohosivat reaaliansiot noin 2,5 prosenttia. Sisällysluettelo Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia... 1 Sopimuskorotukset ylitettiin selvästi... 2 Palvelualojen keskiansio noin markkaa... 4 Tilastotaulukko... 6 Taustatietoja

2 Sopimuskorotukset ylitettiin selvästi Palvelualojen ansiokehitys ylitti vuonna 2001 selvästi sopimuskorotusten tason. Koko palvelusektorilla ylitys oli puolentoista prosenttiyksikön luokkaa. Eri alojen erilaiset ansiokehitykset johtuivat sopimuskorotusten ohella henkilöstörakenteen muutoksista, esimerkiksi uusien työntekijöiden määrän kasvusta. Muutamilla toimialoilla ansiokehitykseen vaikuttivat myös viikkotyöajan muutokset sekä säännöllisen työajan lisien määrän vaihtelut. Työehtosopimusten piirissä olevan henkilöstön ansiot kohosivat kaupan alalla 4,4 prosenttia ja hotelli- ja ravintola-alalla niin ikään 4,4 prosenttia alojen sopimuskorotusten oltua 3,3 3,7 prosenttia. Identtisten henkilöiden ansiot nousivat myymälöissä ja varastoissa 6,5 ja konttoreissa 5,2 prosenttia. Myös hotellien ja ravintoloiden identtisten työntekijöiden ja esimiesten palkkataso kohosi keskimäärin yli viisi prosenttia. Pankeissa ansiokehitys vaihteli eri toimihenkilöryhmissä 4,5:stä 5,9 prosenttiin. Vakuutustoimihenkilöiden palkat kohosivat 6,1 prosenttia ja tietotekniikan toimihenkilöiden 4,9 prosenttia. Huolinnan konttoritoimihenkilöiden ansiotaso nousi 5,1, terveyspalvelualan työntekijöiden 3,9 ja sosiaalipalvelualan 4,1 prosenttia. Opettajien palkkataso kohosi 3,8 ja farmaseuttien 3,5 prosenttia. Kuvio 1: Sopimuskorotukset ja ansioiden nousu lokakuu % Myyjät Varastotyöntekijät Konttoritoimihenkilöt Ravintolatyöntekijät Farmaseutit Sopimuskorotus Liukuma Opettajat Pankkitoimihenkilöt Vakuutustoimihenkilöt Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2

3 Identtisten ansiot nousivat puolitoista prosenttiyksikköä koko alaa enemmän Kaikkien identtisten henkilöryhmien ansiot nousivat tilastokaudella lähes poikkeuksetta selvästi enemmän kuin saman alan koko henkilöstön. Identtisten ansiotason nousuun vaikuttivat määrävuosikorotukset sekä työehtosopimuksiin perustuvien erilaisten lisien tai suoritteeseen pohjautuvan palkan määrän muutokset ja muut liukumat. Merkittävänä syynä koko aineiston ja identtisten henkilöiden ansiokehityksen eroihin on se, että uusien työntekijöiden alkupalkka on työehtosopimusten mukaisesti alempi kuin ns. vanhojen, pitkään palvelleiden ansiotaso. Palvelualojen uusien kokoaikaisten työntekijöiden alkupalkkataso oli viime vuonna keskimäärin 84 prosenttia vanhojen työntekijöiden palkoista. Suhdeluku vaihteli 77 prosentista 97 prosenttiin. Suurimmassa osassa ammattiryhmiä uusien palkkataso oli noin prosenttia koko ammattiryhmän keskiansiosta. Identtisten ansiokehitystä selittävät lisäksi henkilöiden urakehitys, ammatista toiseen siirtyminen sekä yrityksen vaihtaminen. Ansiotasoindeksi kohosi 4,2 prosenttia Virallisen tilaston ennakkotiedot kertovat, että kaikkien palkansaajien nimellisansiot nousivat vuoden aikana (IV neljännes IV neljännes 2001) keskimäärin 4,2 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansioiden noususta oli 3,2 prosenttiyksikköä. Reaalisesti palkat kohosivat 2,5 prosenttia. Ansiokehitys vaihteli jonkin verran eri työmarkkinasektoreilla. Yksityisen sektorin palkat nousivat ansiotasoindeksin mukaan 4,1 prosenttia, valtiosektorin 4,7 ja kuntasektorin 4,1 prosenttia. Yksityisellä palvelusektorilla ansionnousu oli 4,2 prosenttia. Virallisen tilaston neljännesvuositarkastelu ei ole suoraan verrattavissa palvelualojen kuukausiansiokehitykseen. Kuvio 2: Kaikkien ja identtisten henkilöiden ansioiden muutokset lokakuu lokakuu 2001 % Myyjät Varastotyöntekijät Konttoritoimihenkilöt Ravintolatyöntekijät Farmaseutit Opettajat Kaikki Identtiset Pankkitoimihenkilöt Vakuutustoimihenkilöt Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 3

4 Palvelualojen keskipalkka markkaa Yksityisten palvelualojen kokoaikaisen henkilöstön keskiansio oli vuoden 2001 lokakuussa markkaa kuukaudessa. Luvussa ovat mukana kaikki vähintään 30 tuntia viikossa työskennelleet henkilöt. Kaikkien palkansaajien vastaava keskiansiotaso oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan markkaa. Koko yksityisen sektorin keskiansio oli markkaa, valtion markkaa ja kuntien markkaa. Suorittavan ja asiantuntijatason säännöllisen työajan keskiansiot vaihtelivat ammattiryhmittäin markasta markkaan. Kaupan sektorilla myyjien keskiansio oli noin markkaa ja varastotyöntekijöiden mk. Mikäli laskelmaan otetaan mukaan vain täyttä työaikaa (37.5 t/viikko) tekevät, oli myyjien keskiansio markkaa ja varastotyöntekijöiden markkaa. Kaupan konttoritoimihenkilöiden keskiansio oli markkaa. Ansioiden hajonta oli suuri myös ammattiryhmien sisällä. Täyttä työaikaa tekevien myyjien ansiot vaihtelivat markasta markkaan. Rahoitusalan suoritustason konttoritoimihenkilöiden keskiansio oli vuoden 2001 lokakuussa noin mk ja vakuutusalan Kuvio 3: Palvelualojen keskiansioita ja ansioiden hajontoja lokakuu 2001 Myyjät Varastotyöntekijät Konttoritoimihenkilöt Ravintolatyöntekijät Pankkitoimihenkilöt Vakuutustoimihenkilöt Tietotekniikan toimihenkilöt Farmaseutit Opettajat PT yhteensä Yksityisen palvelusektorin kokoaikaisen henkilöstön kuukausikeskiansio oli markkaa. Palkin vasen reuna osoittaa aladesiilin (palkka pienempi kuin 90 % alan työntekijöistä) paikan, palkin oikea reuna ylädesiilin (palkka pienempi kuin 10% alan työntekijöistä) paikan. 4

5 mk kuukaudessa. Tietotekniikan palvelualalla suoritustason keskiansio oli mk ja asiantuntijoiden mk. Eri alojen ansiotasojen tulkintaa vaikeuttaa alojen ammatti- ja vaativuusryhmittelyjen erilaisuus. Esimerkiksi rahoitusalalla sijoitetaan asiantuntijatehtävissä olevat esimiestason ammattiryhmään kun taas vakuutusalalla asiantuntijoita on myös suoritustason nimikkeissä. Tietotekniikan palveluissa on muutaman vuoden ajan ollut käytössä neljä ammattipääryhmää. Mitä lähempänä työtehtävät ovat toisiaan, sitä lähempänä eri sukupuolten palkat ovat toisiaan. Oheisessa taulukossa on tyypillisten palveluammattien säännöllisen työajan ansioita sukupuolen mukaan. Ansioihin sisältyvät peruspalkan lisäksi ikälisät, paikkakuntalisät, työaikalisät, myyntipalkkiot ja tulospalkkiot. Erot ansiotasoissa johtuvat muun muassa henkilöiden työkokemuksesta, työajasta ja työaikalisistä. Eroja aiheutuu myös tulokseen perustuvista eristä, jotka muodostavat suuren osan etenkin tukkumyyjien ja vakuutusmyyjien ansiosta. Miesten ja naisten ansioeroista Miesten ja naisten keskiansioita palveluammateissa lokakuu 2001 Miehet Naiset Naisten palkka % Farmaseutti ,2 Huoltamonhoitaja ,7 Huoltamotyöntekijä ,2 Myymäläkassanhoitaja ,9 Kioskimyyjä ,5 Varastotyöntekijä ,7 Portieeri ,3 Kokki ,7 Keittiöapulainen ,9 Tarjoilija ,1 Matkatoimistohenkilö ,9 Perushoitaja ,9 Sairaan/röntgen/lab.hoitaja ,1 Lääkintävoimistelija ,9 Sosiaalityöntekijä ,5 Liikenneopettaja ,1 Opettaja/aikuiskoulutus ,3 Tukkumyyjä (provisiopalkkainen) ,2 Kirjanpitäjä ,8 Atk-tukihenkilö ,4 Sihteeri ,2 Mainonta ,8 Vakuutusten hoitotehtävät ,3 Vakuutusmyyjä (prov.palkkainen) ,3 Pankin asiakaspalvelu ja myynti ,5 Pankin sijoituspalvelu ,9 Tietotekniikan toimihenkilö ,3 5

6 Palvelualojen säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot ja lukumäärät Toimiala Lokakuu 2000 Lokakuu 2001 Muutos % Luku- Keski- Luku- Keski- Koko Identtiset määrä ansio määrä ansio aineisto henkilöt Apteekki Proviisorit Farmaseutit Apteekkien työntekijät tekniset apulaiset farmanomit lääketyöntekijät Kauppa Myymälänhoitajat Myyjät Varastoesimiehet Varastotyöntekijät Kaupan automiehet Huoltoasemien hoitajat Huoltoasemien työntekijät Konttori, suorittava taso Hotelli- ja ravintola-ala Esimiehet Kiinteäpalkkaiset työntekijät Pankit Esimies/Asiantuntijatehtävät Toimihenkilöt Vakuutusyhtiöt konttori Esimiestaso Suorittava taso kenttä Esimiestaso Suorittava taso

7 Lokakuu 1999 Lokakuu 2000 Muutos % Toimiala Luku- Keski- Luku- Keski- Koko Identtiset määrä ansio määrä ansio aineisto henkilöt Erityisalat Aikuiskoulutuskeskukset - opetushenkilöstö Huolinnan konttori Tullaajat ja huolintatyönjohtajat Varastoterminaalityöntekijät Kuvavalmistamotyöntekijät Liikenneopettajat Mainosala Matkatoimistot Metsäala Neuvonta-ala Kotieläinjalostusala Opetusala - opetushenkilöstö Sosiaaliala, suorittava taso Palveluyksiköt Järjestöt Terveyspalveluala Terveydenhoidoll. suoritt. taso Konttori, suorittava taso Tietotekniikan palvelut Esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Suorittavat tehtävät Palvelualojen konttorihenkilöstö 1) Esimiestaso Suorittava taso ) Kaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä erityisalojen konttorihenkilöstö Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkolukujen ( ) mukaan ansiokehitys IV nelj IV nelj on: kaikki palkansaajat 4.2 %, valtio 4.7 %, kunta 4.1 %, yksityinen sektori 4.1 %, teollisuuden työntekijät 4.3 % ja teollisuuden toimihenkilöt 4.2 %. Reaaliansiokehitys vastaavana ajanjaksona on 2.5 %. 7

8 Palvelualojen ansiotilastot Palvelutyönantajat ry. tekee vuosittain palkkatutkimuksen jäsenistönsä palveluksessa olevien henkilöiden palkoista. Kuukausipalkkaisten henkilöiden tilastointiajankohta on lokakuu. Vuoteen 1994 saakka tilasto tehtiin elokuun palkoista. Kansallinen ja kansainvälinen käytäntö on tilastoida vuoden viimeisen neljänneksen tai viimeiseen neljännekseen kuuluvan kuukauden ansioita. Muutamien kuukausipalkka-alojen tilaston keruuajankohta poikkeaa edellisestä alan toiminnan ajoittumisen vuoksi. Esimerkiksi hiihtokeskusten tilasto tehdään huhtikuulta ja golf-alan elokuulta. Lokakuun kuukausipalkkatilaston lisäksi Palvelutyönantajat kerää säännöllisesti autoliikenteen ja kiinteistöpalvelualan tuntipalkkatilastot jokaisen vuoden II ja IV neljännekseltä. Molemmista ryhmistä kerätään samalla vuosiansiotietoja. Autoliikenteen tilastot julkaisee Autoliikenteen Työnantajaliitto. Näiden säännöllisesti tehtävien tiedustelujen lisäksi tehdään tarvittaessa erillistiedusteluja. Palkkatiedusteluissa kerätään yksilökohtaiset tiedot kaikista yritykseen työsuhteessa olevista henkilöistä. Tiedustelun ulkopuolelle jätetään kuitenkin yrityksen ylin johto sekä omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä työskentelevät henkilöt. Tilastotiedusteluilla selvitetään säännöllisen työajan ansioita. Kuukausipalkan lisäksi säännöllisen ansion käsite sisältää säännölliset vuoro-, ilta- ja sunnuntailisät, luontoisedut verotusarvoina sekä provisiot ja kannustelisät kuukausikeskimäärinä. Tilastoitaviin ansioihin eivät sisälly lomaltapaluuraha eivätkä yli- tai lisätyöstä maksetut palkkaerät. Ansioiden lisäksi henkilöistä kerätään taustatietoina mm. ikä-, sukupuoli- ja koulutustiedot. Kuukausipalkkaisten palkkatilastoaineisto vuoden 2001 lokakuulta käsittää noin ( v. 2000) kokoaikaista henkilöä. Henkilömäärä on kasvanut viime vuosina useilla tuhansilla vuodessa yritysten palkatessa lisää henkilökuntaa ja uusien yritysten järjestäytyessä Palvelutyönantajiin. Tilastokeskus käyttää Palvelutyönantajien jäsenyrityksiltään keräämää tilastoaineistoa Suomen virallisen tilaston osana. Tilastokeskus liittää aineistoon järjestäytymättömiltä työnantajilta keräämänsä tiedot. Palvelutyönantajilla on tilastoyhteistyösopimus myös palkansaajien keskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja AKAVAn kanssa. Identtiset henkilöt Identtisillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat mukana kahden peräkkäisen vuoden tilastossa. Identtisten ansiokehitys kuvaa samojen henkilöiden ansioiden muutosta. Tällöin ansiokehityksestä on eliminoitu mm. sellaiset rakenteelliset tekijät kuin uusien henkilöiden palkkaaminen ja edellisenä vuonna palveluksessa olleiden henkilöiden lähteminen eläkkeelle. Identtisten ansiokehityslukuihin sisältyvät henkilöiden saamat määrävuosikorotukset, urakehitys, ammatista toiseen siirtyminen sekä yrityksen vaihtaminen. Aikana, jolloin palkkoja ei yleisesti koroteta, identtisten henkilöiden ansiokehitys selittyy lähes pelkästään palveluvuosiin perustuvilla korotuksilla ja urakehityksellä. Muutamissa ammattiryhmissä on lisäksi työaikojen muutoksilla keskeinen merkitys. 8

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE SUOMALAINEN PALKKARAKENNE Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu Rita Asplund ja Petri Böckerman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Taloustieto Oy ETLA B231 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman

PALKKAEROT SUOMESSA. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu. Rita Asplund ja Petri Böckerman PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu Rita Asplund ja Petri Böckerman Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Taloustieto Oy ETLA B23 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? tasotarkastelua eri näkökulmista Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10 Tulopoliittinen selvitystoimikunta 9.6.2003 Arvioita vuosien 2003-2004 tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky

Lisätiedot

SAK:n luottamusmieskysely 2008

SAK:n luottamusmieskysely 2008 5 2008 SAK:n luottamusmieskysely 2008 Joulukuu 2008 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 020 774 0164 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK:N LUOTTAMUSMIESKYSELY

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 28.6.2011 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 28.6.2011

Lisätiedot