Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2013"

Transkriptio

1 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /1 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT LIITEKUVAT JA TAULUKOT 5 METALLITEOLLISUUDEN PERUSTUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1, PROSENTTIA Metalliteollisuuden työntekijöiden keskimääräinen perustuntiansio oli vuoden neljännellä neljänneksellä 15. Säännöllisen työajan tuntiansio oli ja tehdyn työajan ansio 177 tunnissa. Sivun alalaidassa on selitetty eri ansiokäsitteet. Perustuntiansiot nousivat metalliteollisuudessa vuodessa (.. neljännes) 1, prosenttia, säännöllisen työajan ansiot,7 ja tehdyn työajan ansiot,7 prosenttia. Säännöllisen työajan tuntiansiot nousivat vähemmän kuin perustuntiansiot, koska keskimääräiset erilliset lisät laskivat hieman vuoden takaisesta. Metallissa perustuntiansioiden reaalimuutos oli -, prosenttia, säännöllisen työajan tuntiansioiden -,7 prosenttia ja tehdyn työajan ansioiden -,7 prosenttia. Metalliteollisuudessa sopimuskorotus oli vuodessa, prosenttia. Kun säännöllisen työajan tuntiansiot nousivat,7 prosenttia, yrityskohtaisten palkankorotusten ja rakennetekijöiden (eli liukuman) vaikutus korotuksiin oli,1 prosenttia. Autokorjaamotyöntekijöiden keskimääräinen perustuntiansio oli vuoden neljännellä neljänneksellä 1. Säännöllisen työajan tuntiansio oli 173 ja tehdyn työajan tuntiansio 173. Autokorjaamotyöntekijöiden perustuntiansiot nousivat 1,3 prosenttia, säännöllisen työajan ansiot 1, prosenttia ja tehdyn työajan ansiot,9 prosenttia. Säännöllisen työajan tuntiansiot nousivat vähemmän kuin perustuntiansiot, koska keskimääräiset erilliset lisät laskivat hieman vuoden takaisesta. Autokorjaamotyöntekijöiden perusatuntinsioiden reaalimuutos oli -,1 prosenttia, säännöllisen työajan tuntiansioiden -, prosenttia ja tehdyn työajan ansioiden -,5 prosenttia. Vuoden 1 alusta lähtien palkkatilastot tuotetaan vain kerran vuodessa. Seuraava palkkatilasto,. neljännes 1, julkaistaan keväällä 15. TAULUKKO 1. TUNTIANSIOT neljännellä neljänneksellä ja vuosimuutokset (.. neljännes) PERUSTUNTIANSIO tunnissa vuosimuutos, SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO tunnissa vuosimuutos, TEHDYN TYÖAJAN ANSIO tunnissa vuosimuutos, METALLI- 15 1,,7 177,7 AUTO- KORJAAMOT 1 1, , 173, ,5 1 1,5 1,7 PERUSTUNTIANSIO= Keskimääräinen tuntiansio aika-, urakka- ja palkkiotyössä (aup-ansio) SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIO= Perustuntiansio + erilliset lisät keskimäärin (vuoro-, työajantasaamis- ja olosuhdelisä) TEHDYN TYÖAJAN ANSIO= Säännöllisen työajan tuntiansio + sunnuntai- ja ylityökorvaukset PALKKAKEHITYS. neljännes 1

2 YLEISTÄ Tässä katsauksessa esitettävät ansiotiedot perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin ja Autoalan Keskusliiton (AKL) keräämiin palkkatilastoihin. Katsauksessa käytetyt ansiot ovat perustuntiansioita, eli keskimääräisiä tuntiansioita aika-, urakka-, ja palkkiotyössä (aup-ansiot). Kun käytännön tuntipalkkoja verrataan palkkatilastoon, kannattaa vertailu tehdä perustuntiansioon. Nämä tuntipalkat eivät sisällä vuorotyö-, olosuhde- ja työajan tasaamislisiä. Perustuntiansiokehitys poikkeaa virallisissa tilastoissa esitetyistä ansiokehitysluvuista. Virallisissa tilastoissa ansiokehitysmuutokset lasketaan säännöllisen työajan tuntiansioista. Raportin liitteenä on taulukot ansiokehityksestä sopimusaloittain, taulukossa on esitetty muutokset myös säännöllisen työajan tuntiansioiden osalta. PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA Työntekijät jaetaan palkkaryhmiin A, B ja C työn vaativuuden mukaan. Palkkaryhmään A kuuluvat työntekijät, jotka tekevät pääasiassa erittäin vaativia ammattitöitä ja ryhmään C kuuluvat työntekijät tekevät tavanomaisia ammattitöitä. Kuviossa 1 on esitetty palkkaryhmän määräytyminen. Työntekijöiden jakaantuminen palkkaryhmittäin vuoden neljännellä neljänneksellä on esitetty kuviossa. Jakaumissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden aikana. Palkkaryhmään A kuuluvien kaikkien työntekijöiden osuus on noussut, prosenttiyksikköä, palkkaryhmään B kuuluvien osuus on laskenut,9 ja palkkaryhmään C kuuluvien osuus noussut,1 prosenttiyksikköä. Kun tarkastellaan naisia ja miehiä erikseen, molemmissa ryhmissä palkkaryhmään A kuuluvien osuudet ovat nousseet. Kun naisten perustuntiansioita verrataan miesten vastaaviin ansioihin palkkaryhmittäin, naisten ansiot olivat 9,1 9,3 prosenttia miesten palkoista. Keskimäärin naisten ansiot olivat 7, prosenttia miesten ansioista. Keskimääräinen tuntiansio on palkkaryhmittäisiä lukuja selvästi pienempi, koska suurin osa naisista kuuluu palkkaryhmiin B ja C. NIMELLISANSIOKEHITYS VUODEN AIKANA Taulukkoon on kerätty perustuntiansiot eli keskimääräiset tuntiansiot aika-, urakka- ja palkkiotyössä sekä vuosimuutokset sentteinä metallin toimialoilla. Vertailun vuoksi taulukossa on myös koko teollisuuden ansiotiedot. KUVIO 1. Työntekijän palkkaryhmän määräytyminen Muu paikallisesti Karkea sovittu työnvaativ. ryhmittely määritystapa III II I TYÖNTEKIJÄN PALKKARYHMÄ KUVIO. Työntekijöiden jakaumat palkkaryhmittäin, vuoden. neljännes Yhteensä Miehet Naiset TAULUKKO. PERUSTUNTIANSIOT ja vuosimuutokset palkkaryhmittäin, /tunti, vuoden. neljännes PR SUKUPUOLET YHTEENSÄ, MIEHET A B C Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C, 33,1,,7 9, 3,7 1, 55,3 3,7, Töiden vaativuusryhmittely Tuntiansio Tuntiansio Tuntiansio NAISET, METALLI- A B C Yht Metallien A jalostus B C Yht Metallituote- A teollisuus B C Yht Kone- ja A kulkuneuvoteollisuus B C Yht Elektroniikka- A ja sähköteollisuus B C Yht Autokorjaamot* Yht Yht Yht , * Autokorjaamojen palkkatilastoissa naisten lukumäärä on vähäinen ja vaihtelee paljon vuosittain, joten naisten tuntiansiomuutoksia ei voida vertailla. METALLI LIITTO 1

3 Metalliteollisuudessa keskimääräinen perustuntiansio oli vuoden neljännellä neljänneksellä 15 tunnissa. Tuntiansiot nousivat vuodessa 15 eli 1, prosenttia. Kone- ja kulkuneuvoteollisuudessa miehillä aikatyön osuus on kasvanut merkittävästi palkkaryhmissä B ja C. Tämä selittää heikkoa ansiokehitystä. Jalometalliteollisuudessa perustuntiansioiden kehitys on ollut negatiivista. Tähän vaikuttaa rakenteelliset muutokset. Alan tilastoitujen henkilöiden määrä on laskenut merkittävästi, yhteensä lähes 15 prosenttia. Naisten määrä on vähentynyt peräti 1 prosenttia. Kuviossa on esitetty perustuntiansioiden vuosimuutokset prosentteina metallin toimialoilla sukupuolittain. REAALIANSIOKEHITYS VUODEN AIKANA Kun lasketaan ansioiden reaalimuutosta, laskennassa otetaan huomioon kuluttajahintojen muutokset. Vuoden neljänneltä neljännekseltä vuoden neljännelle neljännekselle kuluttajahinnat nousivat 1, prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että koska metalliteollisuuden perustuntiansiot nousivat tarkastelujaksolla 1, prosenttia, reaaliansiot laskivat, prosenttia. Koko teollisuudessa reaaliansiot nousivat,1 prosenttia. METALLIN PERUSTUNTIANSIOIDEN KEHITYS VERRATTUNA MUIHIN ALOIHIN Kuviossa on esitetty metallin toimialojen sekä eräiden teollisuusaolojen perustuntiansiot vuoden. neljänneksellä ja kuviossa 7 samoilta toimialoilta perustuntiansioiden nimelliset vuosimuutokset. KUVIO. PERUSTUNTIANSIOT, vuoden. neljännes Paperiteollisuus Kumiteollisuus Rakennustuoteteollisuus KOKO Kemian teollisuus METALLI Saha- ja levyteollisuus Puusepän teollisuus Tekstiili- ja vaatetusteollisuus KUVIO. PERUSTUNTIANSIOIDEN vuosimuutokset sukupuolittain,. nelj./. nelj./ Naiset Yhteensä Miehet KUVIO 5. PERUSTUNTIANSIOIDEN nimellis- ja reaalimuutokset,. nelj./. nelj./ , - METALLI 1,, 1,, 1, 1,1 1,1 -, METALLI- 1,1 -,3 Nimellismuutos 1,, Kone- ja kulkuneuvoteollisuus Metallien Metalli- jalostus tuote- teollisuus,3-1, Reaalimuutos KUVIO 7. PERUSTUNTIANSIOIDEN muutos,. nelj./. nelj./ Puusepän teollisuus Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Paperiteollisuus Kemian teollisuus Rakennustuoteteollisuus Saha- ja levyteollisuus KOKO METALLI Kumiteollisuus 1, 1, 1, 1, Kone- ja kulkuneuvoteollisuus Metallien Metalli- jalostus tuote- teollisuus,3,3 1, 1,,7 1, -, Autokorjaamot Elektroniikkaja sähköteollisuus 1,7 1,3 1,5 1, 1, Elektroniikkaja sähköteollisuus Autokorjaamot* 1,3 -,1 Jalo- KOKO metalli- teollisuus * Autokorjaamojen palkkatilastoissa naisten lukumäärä on vähäinen ja vaihtelee paljon vuosittain, joten naisten tuntiansiomuutoksia ei voida vertailla. -3, -1,3-1,3 -,5 -,7 1,5,1 KOKO Autokorjaamot Metallituoteteollisuus Metallienjalostus Autokorjaamot Kone- ja kulkuneuvoteollisuus Elektroniikka- ja sähköteoll. Elektroniikka- ja sähköteoll. Metallienjalostus Metallituoteteoll. Kone- ja kulkuneuvoteollisuus Euroa/tunti PALKKAKEHITYS. neljännes 3

4 IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS Palkkatilastoissa keskimääräisen tuntiansion muutokseen vaikuttavat sovittujen palkankorotusten lisäksi yrityskohtaiset tekijät sekä erilaiset rakenteelliset muutokset. Yrityskohtaisia tekijöitä ovat esimerkiksi muutokset työn vaativuudessa ja henkilökohtaisen palkan osuudessa sekä paikallisesti sovitut palkankorotukset. Rakenteellisia muutoksia ovat esimerkiksi muutokset tilastoitujen henkilöiden lukumäärässä (eläköityminen, irtisanomiset ja uusien työntekijöiden palkkaaminen) sekä palkkaustapojen muutokset (esim. aikatyön osuuden kasvu tehdystä työajasta). Henkilöstön lukumäärän muutosten vaikutukset ansiokehitykseen voidaan eliminoida tarkastelemalla identtisten henkilöiden ansiokehitystä. Eli tarkastelussa verrataan vain niitä henkilöiden ansiokehitystä, jotka ovat mukana sekä vuoden ja että vuoden neljännen neljänneksen tilastoissa. Molemmissa tilastoissa mukana olleiden henkilöiden (identtisten henkilöt) perustuntiansioiden vuosimuutokset on esitetty kuviossa. Kaaviossa on vertailun vuoksi esitetty myös kaikkien tilastoitujen henkilöiden ansiokehitys. Nämä luvut ovat samoja, kuin kuvioissa ja 5 esitetyt ansiomuutokset yhteensä. Autokorjaamoista ei identtisten henkilöiden ansiokehitystä oli tilastoitu. Metalliteollisuudessa identtisten henkilöiden perustuntiansiot nousivat vuodessa 1, prosenttia. Kone- ja kulkuneuvoteollisuudessa identtisillä henkilöillä ansiot ovat nousseet samoin 1, prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa identtisten henkilöiden ansiokehitys on ollut heikompaa kuin kaikilla tilastoiduilla henkilöillä. Identtisten henkilöiden kohdalla aikatyön osuus tehdystä työajasta on pysynyt ennallaan, mutta kaikilla tilastoiduilla henkilöillä ja varsinkin naisilla aikatyön osuus on laskenut merkittävästi. Tämä nostaa ansiokehitystä, koska aikatyössä ansiot ovat matalammat kuin urakka- tai palkkiotyössä. AUTO- JA KONEKAUPAN TOIMIHENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS Tässä esitetyt auto- ja konekaupan toimihenkilöiden kuukausipalkkatiedot ovat tietoja vuoden lokakuulta. Autoalan Keskusliitto tekee jäsenyritystensä palveluksessa olevien toimihenkilöiden palkkoja koskevan tiedustelun vuosittain lokakuussa. Ansiotiedot koskevat koko kyselykuukauden jäsenyritysten palveluksessa olleita kokoaikaisia toimihenkilöitä. Vuoden lokakuun ansiotilasto sisältää 39 konttorihenkilön, 91 myyntihenkilön ja varaosa-, varasto- ja palveluhenkilön ansiotiedot. KUVIO. PERUSTUNTIANSIOIDEN kehitys, kaikki tilastoidut henkilöt ja identtiset henkilöt,. nelj./. nelj./ KUVIO 9. Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansioiden kehitys vuosina, tiedot lokakuun tietoja euroa/kk , Palkkatilasto (kaikki tilastoidut henkilöt) 1, Metallituoteteollisuus METALLI- 5 1,1 1, Metallien jalostus 7 1, 1,9 Kone- ja kulkuneuvoteollisuus TAULUKKO 3. Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot vuoden lokakuussa ja nimelliset vuosimuutokset Myyntihenkilöstö Konttorihenkilöstö Varaosa-, varasto ja palveluhenkilöstö Identtiset henkilöt KESKIANSIO lokakuu MUUTOS lokakuu lokakuu euroa/kk euroa/kk Konttorihenkilöstö 755,3 Myyntihenkilöstö ,9 Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstö ,5 Tilaston ansioluvut ovat säännöllisen työajan keskiansioita. Niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset sekä luontaisedut. Kuviossa 9 on esitetty toimihenkilöiden nimellisansiokehitys vuodesta ja taulukossa 3 kuukausiansiot ja nimelliset vuosimuutokset. Liitekuvioissa seuraavalla sivulla on esitetty toimihenkilöiden nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta alkaen.,3 1, 1,, -1,3 Elektroniikkaja sähköteollisuus,3 1,5 1,9 KOKO Sari Korte, tilastosihteeri METALLI LIITTO 1

5 LIITEKUVIOT METALLI Nimellis- ja reaaliansiokehitys, PERUSTUNTIANSIOIDEN vuosimuutokset (.. neljännes) 1-5 Lähde: EK, Tilastokeskus 7 AUTOKORJAAMOT Nimellis- ja reaaliansiokehitys, PERUSTUNTIANSIOIDEN vuosimuutokset (.. neljännes) AUTO- JA KONEKAUPPA Konttorihenkilöstö Nimellis- ja reaaliansiokehitys, SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN kuukausiansioiden vuosimuutokset, kunkin vuoden lokakuun tieto 1 - Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstö Nimellis- ja reaaliansiokehitys, SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN kuukausiansioiden vuosimuutokset, kunkin vuoden lokakuun tieto 5 Lähde: AKL, Tilastokeskus Reaalipal 1 - Nimellisp - 5 Lähde: AKL, Tilastokeskus JALOMETALLI 7 Nimellis- ja reaaliansiokehitys, PERUSTUNTIANSIOIDEN vuosimuutokset (.. neljännes) Lähde: EK, Tilastokeskus Lähde: AKL, Tilastokeskus 7 Myyntihenkilöstö Nimellis- ja reaaliansiokehitys, Säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset, kunkin vuoden lokakuun tieto Lähde: AKL, Tilastokeskus PALKKAKEHITYS. neljännes 5

6 LIITETAULUKKO Metalliteollisuuden ja koko teollisuuden SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOIDEN nimellis- ja reaalimuutokset vuosina 199, kunkin vuoden. neljännes METALLI KOKO Nimellismuutos, Reaalimuutos, Nimellismuutos, Reaalimuutos, 199,,1,1 5, ,,3,9 1, 199,9-1, 1,3-1, 1993,, 1,,3 199,5,,7 3, ,7 7, 7,1, 199 3,,9 3,9 3, , -,3 1, -, 199, 1,3 3,, , 1,7 3,5 1, 3,9,,,9 1,,,7,9 3,, 3, 1, 3 3,5 3, 3, 3,1 3,5,9 3,3,7 5,9, 3,7,7,,5 3,1 1, 7 5,1,,1 1, 5, 1,1,7, 9,3 1,3,5 3,5,, 1,9 -,7, -,9,7 -,,5,1,7,3,7 -, 1,5,1 METALLI LIITTO 1

7 7.5.1 Sivu 1 () Keskiansiot ja ansiokehitys sopimusaloittain, työntekijät. neljänneksellä - Sopimusala Työntekijöiden lukumäärät (kaikki, muutos, identtiset) / / Identtiset (* / / Perusansio (aika-, urakka- ja palkkiotyön ansio) Säännöllisen työajan ansio / tunti ID / / Tehdyn työajan ansio ID / / ID Elintarviketeollisuus Peruselintarviketeollisuus Lihanjalostusteollisuus Panimoteollisuus TeVaNaKe-teollisuus Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Nahka- ja kenkäteollisuus Saha- ja levyteollisuus Paperiteollisuus Puusepänteollisuus Graafinen teollisuus Kemianteollisuus Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus Kemian perusteollisuus Muovi- ja kemian tuoteteollisuus Kumiteollisuus Lasikeraaminen teollisuus , ,5 1,9 1 1,5, 1,7 1, , 17,3 3, 15,1 3,7 1715,5, , 7 5,1,7 1537, 3, 9 1,, , ,3 3,9 193,1 3,9 173,1 3, ,3 7,9 3,3 17, 3,1 3 3,7 3, ,3 17 1,9, 97,, 35 1, 1, , ,, 3,7,,, , 73 7, 1, 15, 1,3, 1, ,7 5 1,,5,1, 173 5,, , ,,5 19,5,5 17,5, , 1 1 3, 3,,5, 5, 1, , ,,5 1,3,5 17 1,7 1, , , 3, 17 1,, 191, 3, , ,1 5, 197,7, , 1, , ,5, 155 3,, 3 3,3 3, ,1 1,7, ,, 19, 3, , , -, ,3 -, 1 -,5, , 1 1 1, 1, 1,1 1, 179 1, 1, *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. Ansioiden muutos identtisillä on sarakkeessa ID.

8 7.5.1 Sivu () Keskiansiot ja ansiokehitys sopimusaloittain, työntekijät. neljänneksellä - Sopimusala Työntekijöiden lukumäärät (kaikki, muutos, identtiset) / / Identtiset (* / / Perusansio (aika-, urakka- ja palkkiotyön ansio) Säännöllisen työajan ansio / tunti ID / / Tehdyn työajan ansio ID / / ID Rakennustuoteteollisuus Rakennusaineteollisuus Tiiliteollisuus Muu rakennusaineteollisuus Betoniteollisuus Kivenjalostusteollisuus , 15, 3, 155, 3,3 17, 3, , 1 159,7 3, ,, 199,, , ,7, 15 5, 5, 157,, , ,7, 19 3,, 1951,, , ,3 3,1 15,3 3, 7 1,, , 19, 1,1 199,5 -,3 17, -,1 Teknologiateollisuus (ilman malmikaivoksia ja rikastamoja) 959-5, , 1,,7 1,3 177,7 1, Muu teollisuus Pahvi- ja paperituoteteollisuus Veneenrakennusteollisuus Energiateollisuus , 1 1,,3 15 5,5 3, 155 5,3 3, , ,, 15 1,,3 157,3 1, , ,3,3 15-1,5,7 15-1,, , ,,1 19 1,7, 19 5,,9 *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. Ansioiden muutos identtisillä on sarakkeessa ID.

9 7.5.1 Sivu 3 () Keskiansiot ja ansiokehitys sopimusaloittain, työntekijät. neljänneksellä - Sopimusala Työntekijöiden lukumäärät (kaikki, muutos, identtiset) / / Identtiset (* / / Perusansio (aika-, urakka- ja palkkiotyön ansio) Säännöllisen työajan ansio / tunti ID / / Tehdyn työajan ansio ID / / ID RAKENTAMINEN Talonrakennusala Maa- ja vesirakennusala Talotekniikka-ala Sähköasennusala Putkiasennusala Rakennusten ja rakennelmien viimeistely Lattianpäällystysala Maalausala Rakennuspelti- ja teollisuuseristysala Vedeneristys- ja tienpäällystysala Vedeneristysala Tienpäällystysala , ,9 3, 1755, 3, 179 1,9, , 9 17,5,9 17,5,9 17,, , , 3,5 159, 3,5 179,5 3, , ,3,7 1 1,, ,3, , , 1,9 19 1,3, 19,9, , ,7 3,9 15 1, 3, ,9 3, ,3 97,7,1,7,1 17,7, , 19 19,,9 19,, ,, , ,,1 1591,,1 1,, ,7 19 1,3 1,1 151,1 1,1 17-1,1 -, , ,5, 171 1,,5 197,, , , 1, 171 1,3 1, 179 1,, , ,7, 171,, 1939, 3, KULJETUS JA VARASTOINTI Autoliikenne Ahtausala 15-5, ,, 155 1,7 1, ,, , ,,3,, 35,3,7 *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. Ansioiden muutos identtisillä on sarakkeessa ID.

10 7.5.1 Sivu () Keskiansiot ja ansiokehitys sopimusaloittain, työntekijät. neljänneksellä - Sopimusala Työntekijöiden lukumäärät (kaikki, muutos, identtiset) / / Identtiset (* / / Perusansio (aika-, urakka- ja palkkiotyön ansio) Säännöllisen työajan ansio / tunti ID / / Tehdyn työajan ansio ID / / ID PALVELUT Autoala Autonrengasala Tieto- ja verkostoteknologia-ala Vartiointiala Kiinteistöpalveluala Työkeskukset Tekstiilihuoltoala , ,, ,, 17 1, 1, , 3 9,,3 5,, 59 3,1, , ,,3 1,9, 1779,, ,3 3 9,,7 1, 3,1 15,5 3, , 5 9,,9 3, 3, 53,9 3, ,5 15 -,7 1,5-1, 1,3 9-1, 1, , 3,,7 1,,7 1,3,7 *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. Ansioiden muutos identtisillä on sarakkeessa ID.

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2016 Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PRISSÄ VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

Ansioiden hajonta sopimusaloittain vuonna 2014

Ansioiden hajonta sopimusaloittain vuonna 2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastot 24.4.2015 11:51:50 Ansioiden hajonta sopimusaloittain vuonna 2014 Tilastoaineisto 4. neljännekseltä 2014 Sivu 1 (2) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2014

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2014 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PIIRISSÄ VUODEN NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä puolitoista prosenttia

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä teollisuudessa 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2013

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2013 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä TEOLLISUUDEN TYÖNTEIÖIDEN ESIANSIOT E:N ÄSENYRITYSTEN PIIRISSÄ VUODEN NELÄNNELLÄ (IV) VUOSINELÄNNESELLÄ Teollisuuden

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työmarkkinatilastot PALKKATLASTO - LÖNESTATSTK 4. nelj. - 4. nelj. 1(5) DENTTSET HENKLÖT SOPMUSALOLLA TEOLLSUUS NDUSTR Kaivannaistoiminta Gruvindustri Malmikaivokset ja rikastamot Malmgruvor och anrikningsverk Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2015

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2015 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2015 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2015 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä noin prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t Sivu 1 (7) Teollisuus Tuntipalkkaiset työntekijät 110 331 15,41 2,5 2,3 Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 43 861 2 910 2,6 2,5 Ylemmät toimihenkilöt 59 828 4 373 1,6 1,9 Elintarviketeollisuus Tuntipalkkaiset

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT, % PROSENTTI METLLISS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK)

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2017

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2017 TEOLLISUUSLIITTO Autoalan suhdannekatsaus, kevät 17 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /17 AUTOKAUPPA JA ALAN TYÖLLISYYS JATKAVAT LIEVÄSSÄ KASVUSSA AUTOALA TYÖLLISTÄÄ ENEMMÄN Moottoriajoneuvojen kaupan, huollon

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 0,9 1,8 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 0,5 2,4 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 334 3 316-0,1 1,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 232 4 995-0,7

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 42 949 41 157-4,2 33 969 2 934 3 027 3,2 3,8 3 046 3 139 3,1 3,9 3 134 3 216 2,6

Lisätiedot

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016 Sivu 1(7) Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 2 518 3 215 4 209 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 3 396 4 557 6 752 Kaikki toimihenkilöt 91 822 4 241 2 795 3 914 6 087 Elintarviketeollisuus Tekniset

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 39 320 38 090-3,1 32 260 3 089 3 127 1,3 1,8 3 206 3 247 1,3 1,8 3 289 3 330 1,2

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 41 157 39 320-4,5 33 277 3 027 3 089 2,0 3,1 3 139 3 206 2,1 3,1 3 216 3 289 2,3

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus 2004 sisältää tietoja

Lisätiedot

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2016

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2016 Edunvalvonta on joukkuelaji TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA Autoalan suhdannekatsaus, kevät 1 /1 AUTOALALLA PIENTÄ PIRISTYMISTÄ TYÖLLISYYS PARANEE TÄNÄ VUONNA AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT Uusia henkilöautoja

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri

Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus Aleksi Kuusisto kansainvälinen sihteeri Puutuoteteollisuuden palkka ja työllisyyskatsaus 13.6.2013 Puutuoteteollisuuden (toal 16*) tuotannon volyymi-indeksin työpäiväkorjattu vuosimuutos, %, 2007/01-2013/04. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2007 2008

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2015

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2015 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2015 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2015 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat reilun prosentin syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 38 090 38 949 2,3 31 673 3 127 3 163 1,1 1,8 3 247 3 290 1,3 1,9 3 330 3 382 1,5

Lisätiedot

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2012

Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/ Autoalan suhdannekatsaus, kevät AUTOVEROUUDISTUS HÄMMENTÄÄ AUTOALAA LUKIJALLE Autoalan suhdannekatsaus on osa Metalliliiton yritys- ja toimialakohtaista seurantaa. Katsauksen

Lisätiedot

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus Toukokuu 2010 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 . Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2009 1 2 Palkkatilastokatsaus 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOPIMUKSEN MUKAAN JA MUUTENKIN VEIKKO LEHTONEN JORMA ANTILA

SOPIMUKSEN MUKAAN JA MUUTENKIN VEIKKO LEHTONEN JORMA ANTILA SOPIMUKSEN MUKAAN JA MUUTENKIN VEIKKO LEHTONEN JORMA ANTILA SOPIMUKSEN MUKAAN JA MUUTENKIN VEIKKO LEHTONEN: Metallin palkat ja palkkarakenteet tilastojen valossa JORMA ANTILA: Toimiiko metallin palkkarakenne?

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Helmikuu 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat runsaat kaksi prosenttia lokakuusta 2010 lokakuuhun

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 20.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Auto- ja Kuljetusalan. 4. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan. 5. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan

Auto- ja Kuljetusalan. 4. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan. 5. Autoliikenteen työnantajaliitto. Auto- ja Kuljetusalan 1 19.4.2017 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2017-2019 mukana olevia EK:n jäsenliittojen työehtosopimusaloja (huom! lista ei ole täydellinen ja osa sopimuksista on voimassa vain vuoden

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus Kesäkuu 2009 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2007 1 Tiivistelmä Säännöllisen työajan ansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010 Autoalan Keskusliitto (Kaupan Liitto) Suomen Varustamot Suomen Varustamot Metallityöväen Liitto Auto- ja koneala 21 000 Suomen Konepäällystöliitto Suomen Laivanpäällystöliitto Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Autoalan toimialakatsaus 2011

Autoalan toimialakatsaus 2011 Tutkimusyksikkö Autoalan toimialakatsaus lukijalle Autoalan toimialakatsaus on osa Metalliliiton yritysja toimialakohtaista seurantaa. Katsauksen tarkoituksena on toimia eräänä perustana vertailtaessa

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa 2,1 prosenttia

Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa 2,1 prosenttia Palkat ja työvoimakustannukset 2011 Ansiotasoindeksi 2010, 4 vuosineljännes Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa prosenttia Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot nousivat tammi maaliskuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien ansiot nousivat tammi maaliskuussa 3,3 prosenttia Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Ansiotasoindeksi 2010, 1 neljännes Palkansaajien ansiot nousivat tammi maaliskuussa 3,3 prosenttia Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 1,8 prosenttia

Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa 1,8 prosenttia Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Ansiotasoindeksi 2013, 4 vuosineljännes Palkansaajien ansiot nousivat loka-joulukuussa prosenttia Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa 3,0 prosenttia

Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa 3,0 prosenttia Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Ansiotasoindeksi 2011, 4 vuosineljännes Palkansaajien ansiot nousivat loka joulukuussa prosenttia Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Ansiotasoindeksi 2015, 1 vuosineljännes Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa prosenttia Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot