Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv Koulujen yhteinen teema lukuvuoden aikana:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2012 2013. Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2012-2013 aikana:"

Transkriptio

1 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv Koulujen yhteinen teema lukuvuoden aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana laadukas koulupäivä. Aihekokonaisuuteen liittyen koulut valmistavat oman laatukäsikirjan, jonka pohjalta koulujen toimintaa arvioidaan useilla eri mittareilla. Oppilaan päivässä laadukas koulupäivä näkyy perusasioiden huomioimisena, kuten hyvät käytöstavat, kouluviihtyvyyden tukemisena ja yleisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Henkilökunta saa koulutusta laatukäsikirjan tekemiseen ja laadun arviointiin. Tarkemmat teeman toteutustavat näkyvät koulujen työsuunnitelmissa. Tiivistelmät koulujen työsuunnitelmista Kontinjoki Tutustumiskäynnit lähialueilla, jolloin tutustutaan ympäröivän yhteiskunnan elämään ja kulttuuriin Opetellaan tulemaan toimeen yhdessä yksin erilaisissa tilanteissa ja eri ympäristöissä Tavoitteena hyödyntää Sotkamon luontoa ja liikuntamahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistaa terveiden elämäntapojen muodostumista. Pitkä välitunti rytmittämään oppilaan päivää Kauniit käytöstavat ja kiusaamattomuuden kulttuurin korostaminen KIVA koulu-hankkeessa toimiminen Tarjotaan oppilaille kulttuurielämyksiä omalla koululla ja mahdollisten vierailujen yhteydessämonipuolista kerhotoimintaa Painotetaan perustietojen ja taitojen oppimista matematiikassa ja äidinkielessä Wilma-ohjelman käyttöä yhteyden pidossa tehostetaan Yhteistyötä skotlantilaisen Crieff High Schoolin kanssa jatketaan sähköpostin ja kirjeiden välityksellä Vanhempainillat kevät- ja syyskaudella sekä henkilökohtaiset tapaamiset Yhteistyö kylä- ja vanhempainyhdistyksen kanssa Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa Leivola Laadukas koulupäivä Koko vuoden kestävä yhteistyö ja toiminta Leivolan päiväkodin kanssa Painopisteenä oppilaan hyvät käytöstavat koulussa, kotona ja koulun ulkopuolella, kiusaamisen nollatoleranssi Jakotunnit käytetään matematiikan, äidinkielen, englannin ja isojen käsityöryhmien opetukseen Taito- ja taideaineissa liikkumavara on painotettu liikuntaan Henkilökohtainen yhteydenpito huoltajiin puhelimitse tai Wilmalla, lisäksi reppuvihkot 1 2 luokilla Luokittain vanhempainiltoja esim. toimintailtojen muodossa Koululla toimii oppilaskunta Retkiä lähialueelle ja tutustumiskohteisiin Osallistutaan erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Toiminnalliset vanhempainillat Erilaisten kerhojen järjestäminen Leivolan päiväkoti Retket lähiympäristöön ja luontoon Tavoitteena liikkuminen luonnossa, kokemukset, elämykset, luonnon merkityksen arvostaminen Päiväkodin, esikoulun ja koulun yhteiset retket ja tapahtumat

2 Naapurinvaara Kiinnitetään huomiota työskentelyrauhaan ja turvallisuuden tunteeseen hyvinvointia koulussa Monipuolistetaan opetusmenetelmiä Mahdollisuuksien luominen elämysten kokemiseen myös heikoimmille Osallistutaan koulujen liikuntatapahtumiin mahdollisimman runsaslukuisin joukoin Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan vanhempia asiantuntijoiksi eri aloilta oppitunneille Koululla toimii oppilaskunta, jonka hallitus osallistuu esim. juhlien suunnitteluun Retkiä lähialueelle ja tutustumiskohteisiin Ennalta ehkäistään kiusaamista esim. KIVA koulu-ohjelman toteuttamisella Oppilashuoltoryhmä kokoontuu koululla tarvittaessa Huomioidaan koulun ja kodin välisen yhteistyön merkitys Monipuolisten kerhojen järjestäminen oppilaille Käydään mahdollisuuksien mukaan elokuvissa, konsertissa tai teatterissa, Osallistutaan myös johonkin muulla koululla tapahtuvaan vierailevaan esitykseen Pohjavaara Painopisteet: hyvät tavat, hoidan hyvin annetut tehtävät, turvallisuus, fyysinen kunto ja terveys sekä yhteistyö Mahdolliset vierailut eri kohteisiin kunnan alueella Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa Pidennetty välitunti Tuntikehyksessä pyritään joustavuuteen Tuntikehyksen painotus A1-kielessä ja matematiikassa sekä kuvaamataidossa 3-4 lk. ja musiikki 1-2 ja 3-6 lk. Vanhempainillat, keskustelut, tiedotteet, reppuvihkot, yhteiset tapahtumat ja juhlat, Wilman käyttö Kehitetään oppilaskunnan toimintaa Yhteistyö koulun lähellä toimivien yhteisöjen ja seurojen kanssa Retkiä lähiympäristöön, tutustumismatkat vanhempien työpaikoissa Yhteistyö koteihin vanhempainillat, tiedotteet, juhlat Oppilaat valitsevat oppilaskunnan keskuudestaan Retkikassan kartuttaminen yhdessä vanhempien kanssa Toiminnalliset vanhempainillat Monipuolisten kerhojen järjestäminen Pohjois-Tipas Toisiin tutustuminen ja ryhmähenki Retket luontoon ja lähiympäristöön Liikunta ja liikkuminen Kiusaamisen ehkäisy ja hyvät tavat Vanhempainillat ja monipuolinen yhteydenpito huoltajiin Ideointi yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa Juhlat ja tapahtumat Salmela Laatutyön tekemiseen kiinnitetään erityishuomiota Yhteistyön tekeminen päivähoidon, seurakunnan, nuorisotoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Yhteistyö yleisopetuksen ja pienryhmien kesken Toisten huomioonottaminen ja yhdessä toimiminen

3 Perinteisten yhteistyömuotojen lisäksi Wilman käyttö Vuoden aikana olevat juhlat ja juhlapyhien teemat Huomioidaan yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki Vierailut eri työpaikoilla Tutustuminen luontoon ja tapahtumiin Kotiseutuun tutustuminen Comenius-hanke Teemapäivät Kerhotoiminnan kehittäminen Luokkien vanhempainillat Oppilaskunnan toiminta Soidinvaara Erityistä huomiota oppilaiden käyttäytymiseen Yhteistyön tekeminen lähiseudun yritysten, vanhempainyhdistyksen ja kiertävän päiväkodin kanssa Lukuvuoden aikana tehtävät tutustumiskäynnit lähialueelle Yhteishengen ja sosiaalisuuden lisääminen Pyritään opetuskokonaisuuksiin silloin, kun se tuntuu mielekkäältä, samoin oppiaineiden väliseen integraatioon Keskustelut, juhlat, tiedotteet ja muut yhteydenotot Lukuvuoden aikana kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaiden käyttäytymiseen Tuntikehystä käytetään 3-6 luokan käsityöryhmien ja englannin opetuksen ryhmäjakoihin. sekä liikuntaryhmiin Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa Koulussa toimi oppilaskunta Vuokatti Painopistealueina laadukas koulupäivä, Suomi 95 v ja Sotkamo 365 v Kodin ja koulun yhteistyön edelleen kehittäminen Koulun ME-hengen ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen Lukuvuoden aikana koulullamme käynnistetään perinnetarinoiden dramatisointihanke Ns. kokonaisopetusta tullaan käyttämään soveltuvin osin Työyhteisön viihtyvyyden lisääminen Kotiseudun ja perinteiden kunnioittaminen / niihin tutustuminen Yhteistyö Vuokatin alueen yritysten kanssa Valintakursseja luokilla 4-6, ns. tarjotinkurssit Kerhotoiminta Vanhempainillat, yhteiset peli-illat, juhlat, tempaukset, henkilökohtaiset tapaamiset ja yhteydenotot Lv koulumme tarjotinkurssien järjestäjinä toimivat myös Kainuun Pelastuslaitos (palomestarikurssi) sekä Sotkamon riistanhoitoyhdistys (riistakurssi). Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa Kivakoulu-hanke Koululla toimii oppilaskunta Oppilasretkiä, yökouluja, leirikouluja Tenetti Tämän lukuvuoden teemana on laadukas koulupäivä. Koulun laatukäsikirjaa on työstetty viime keväästä alkaen työryhmässä. Kuluvana syksynä toteutetaan myös laadunarviointia koko opettajakunnan yhteisenä koulutusiltapäivänä. Kodin ja koulun välistä viestintää pyritään hoitamaan pääasiassa (poissaolomerkinnät ja viestit huoltajille) Wilma-ohjelman välityksellä. Keväällä käyttöön otettu uusi lukujärjestysohjelma Kurre mahdollistaa myös sen, että huoltajat näkevät Wilmassa lastensa kulloisenkin lukujärjestyksen. Toki huoltajien tapaamiset sekä puhelinkeskustelut ovat edelleen erittäin tärkeä osa kodin ja koulun yhteydenpidossa.

4 Tänä syksynä kokeilemme huoltajille suunnattua avointen ovien päivää valtakunnallisena kodin ja koulun päivänä. Viime syksynä koulussamme aloittaneen JOPO-luokan toiminta jatkuu. Luokalla on tällä hetkellä maksimimäärä 10 oppilasta. Pitkä välitunti -käytäntö jatkuu koulussamme edelleen kuluvana lukuvuonna. Koulun lähiliikuntapaikkojen valmistuttua pitkä välitunti pidetään syys- ja toukokuussa aina ulkona. Talvikaudella myös liikuntasalissa on aktiviteetteja. Samoin kirjastossa, musiikin, käsityön ja kuvataiteen parissa järjestetään välituntitoimintaa. Koululle on suunnitteilla myös kuntosali, johon olemme saaneet projektirahoituksen. Maksullinen välipala on tarjolla maksuttoman ohella. Kuluvana syksynä noin 140 oppilasta on jo lunastanut välipalapassin. Koulun kerhotoiminnassa pyrimme järjestämään eriaiheisia kestoltaan esim. 5*2h kerhoja lukuvuoden kuluessa. Satuvakan päiväkoti Yleisteema: luonto, narratiivinen leikki/ salainen, Sapele- ravitsemusohjelma Motoriset taidot, liikkumisesta kansalaistaito Päivittäinen liikunta Teemalliset retket ja tapahtumat Leikki ja leikinkautta oppiminen Luonnon ilmiöihin tutustuminen Tutustumiskäynnit ennen eskarin alkua, vanhempainillat, päivittäiset tapaamiset, puhelut, tiedotteet, kasvatuskeskustelut, juhlat, kouluvalmiuspalautekeskustelut Tiilikankaan päiväkoti Juonellinen oppimisympäristö, sadut ja leikki runkona oppimisseikkailuun Yhteiset tapahtumat vuosikellon mukaan Esiopetus siltana leikistä koulun oppimistoimintaan Suomalainen kulttuuriperinne Vanhempainillat, juhlat, lapsen esiopetussuunnitelman teko- ja arviointipalaverit päivittäiset keskustelut, tiedotteet, kotisivut Kuvien käyttö luontaisena osana toimintaa, tukiviittomat Retket Yhteistyö muiden tahojen kanssa Leivolan päiväkoti Sosiaaliset taidot, omatoimisuus, oma ajattelu, työskentelytaidot ja hyvät tavat sekä tunteiden hallinta Vanhempainillat, juhlat, lapsen esiopetussuunnitelman teko- ja arviointipalaverit, päivittäiset keskustelut, tiedotteet, kotisivut Retket lähiympäristöön Retket tapahtumiin, esim. Momo Kontinjoen päiväkoti Opetussuunnitelman mukainen esiopetus juonellisessa ympäristössä Retket lähiympäristöön ja luontoon, leikit luonnossa Luonnossa liikkuminen ja havainnointi Leikin avulla oppiminen Painotetaan vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta Vanhempainillat, juhlat, päivittäiset keskustelut, tiedotteet Isovanhempien päivä

5 Erilaiset vuodenaikoihin liittyvät tapahtumat

Lukuvuoden toimintasuunnitelma

Lukuvuoden toimintasuunnitelma Kunta Lukuvuoden toimintasuunnitelma Orimattila Koulu: Myllylän koulu Lukuvuosi: 2011-2012 Perusopetus 1-5 -luokat Yhteystiedot Myllylän koulu Osoite: PL 106 / Seulakuja 10 16301 ORIMATTILA Rehtori: Raimo

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot