Luokka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17"

Transkriptio

1 Koulu: Sammalselän koulu Lukuvuosi: 2014 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Luokanopettaja 6 1 virka täytetty määräajaksi englannin lehtori 1 kiertävä Erityisopettaja 1 kiertävä Erityisluokanopettaja 2 1 virkaan liitetty koulunjohtajan tehtävät Koulunkäyntiavustaja 5 Tuntiresurssi Alakoulu Tuntien kokonaismäärä Yleisopetus Oppimisen tuki Erit.op. Tukiop , ,5 Erityistehtävät Oppilaan ohjaus Muut Oppilasmäärä Luokka Pienl Oppilasmäärä yhteensä Oppilaita tytöt pojat Suunnitelman laatija: Suonenjoella Tuula Pesonen

2 Toiminta-ajatus ja visio Sammalselän koulun toiminta-ajatuksena on tarjota oppilaille hänen omia lähtökohtiaan kunnioittavan mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun sekä oppimiseen (Suonenjoen kaupungin ops). Avain-alueet ja teemat Avain-alue, teema Tavoitteet Arviointi Sujuva ja toimiva arki Ihmeitä emme tee, mutta perusasiat hoidamme kunnolla on tämän lukuvuoden motto. Näitä perusasioita ovat yhteisesti hyväksytyistä toimintatavoista kiinnipitäminen niin luokassa kuin luokan ulkopuolellakin. Nämä toimintatavat koskevat niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana koulun normaalia toimintaa jokapäiväisessä arjessa yhteisöllinen toimintakulttuuri oppilaat samanarvoisia, yhteiset ja samat säännöt kaikille tervehtiminen kunniaan esim. aamuisin kuunnellaan oppilaita puututaan kiusaamiseen hyvät käytöstavat kunniaan hyvät ruokailutavat käyttöön kaikilla luokan ja kouluympäristön siistiydestä huolehtiminen kuuluu kaikille omista tavaroista ja opiskeluvälineitä huolehtiminen oppilaiden osallistaminen

3 jatketaan koulussa hyvin toimivia käytänteitä haalimatta mitään lisää toimiva välipalakulttuuri Oppilashuolto- ja työrauhalaki uusien lakien haltuunotto hyvinvoiva opiskeluyhteisö: yhteisöön kuulumisen tunne, kuulluksi tuleminen, hyvinvoivat ihmiset, terveyttä tukeva ympäristö Oppilaskunnan osallisuuden lisääminen työrauhan edistäminen varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen sekä kasvatuksellisten keinojen käyttäminen oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi KivaKoulu-toiminnan jatkaminen oppilaskuntatoiminnan kehittäminen oppilaiden huomioiminen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien suunnittelussa Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmä arvioi ja kokoaa tietoa käyttäen apunaan kouluterveyskyselyjä ympäristön terveellisyyden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksia oph-thl-kysleyjä laajojen terveystarkastusten yhteenvetoa hyvinvointiprofiilia tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana koulun normaalia toimintaa jokapäiväisessä arjessa Lisäselvitystä lukuvuoden tapahtumista, projekteista ja teemoista Ihmeitä emme tee, mutta perusasiat hoidamme kunnolla on tämän lukuvuoden motto. Sammalselän koulussa jatketaan kirjadiplomin suorittamista aikaisempina lukuvuosina laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Normaalin koulutyön lisäksi koulussa on mm. seuraavia tapahtumia: maastojuoksukarnevaalit omalla koululla alakoulujen yleisurheilukilpailut metsäpäivä syyskuu 2014 poistumisharjoitukset oman koulun liikuntatapahtumat: sählyturnaus, hiihtokilpailut koko kaupungin yhteiset liikuntatapahtumat: 3-4 lk sählyturnaus, hiihtokilpailut, tiikerilentopalloturnaus, kaikki pelaa kirjastovierailut uima- ja jäähallikäynnit musiikkiopiston konsertit kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat

4 seurakunnan järjestämät tilaisuudet: päivänavaukset joka toinen viikko, lukuvuoden aloituskirkko , joulu- ja kevätkirkko sekä konsertteja Sammalselän koulun joulujuhla pidetään la aamulla, millä korvataan 5.1. koulupäivä. Koulutyön yleinen järjestäminen Päivänavaukset Valvonta Päivänavaukset suoritetaan perusopetusryhmittäin ensimmäisen oppitunnin alussa. Joka toinen tiistai kaikki perusopetusryhmät kokoontuvat evankelisluterilaisen seurakunnan pitämään yhteiseen päivänavaukseen liikuntasaliin klo Lukuvuoden aikana pidetään yhteisiä päivänavauksia silloin kun on ajankohtaista kaikkia koskevaa asiaa. Luokan voivat järjestää myös yhteisiä päivänavauksia, joista sovitaan etukäteen. Välituntivalvontaan osallistuvat kaikki koulun opettajat. Valvonnasta on vuorolista opettajainhuoneessa. Myös koulunkäyntiavustajat toimivat opettajien lisäksi apuvalvojina välitunneilla. Vuorolista on opettajainhuoneen seinällä, josta se on kopioitavissa. Opettajien tuurausparit tai sijaiseksi määrätty henkilö hoitaa välituntivalvonnan opettajan poissa ollessa. Koulukuljetukset Kyydinodotuksen valvonta tapahtuu koulun tiloissa. Valvonnasta huolehtivat koulunkäyntiavustajat laaditun työjärjestyksen mukaisesti. Kyyditysoppilaiden aamuvalvonnasta huolehtivat koulunkäyntiavustajat, sillä ensimmäinen työntekijä tulee joka aamu koululle klo Ennen ky-tuntia oppilaat ovat välitunnilla välituntivalvojan valvonnassa. Välitunnin loputtua oppilaat kokoontuvat koulun kirjastoon, missä oppilaat suorittavat kotitehtäviä, pelaavat opetuspelejä tai osallistuvat sisä- tai ulkoliikuntaan sekä peleihin ja leikkeihin. Taksi- ja linja-autokuljetukset lähtevät koulun pihalta koulunkäyntiavustajien valvonnan alla sovitusti klo (tiistaisin Jalkalaan), klo tai klo (keskiviikkoisin Jalkalaan). Koulun loputtua klo 14.00, viimeisestä valvomisesta huolehtii koulunkäyntiavustaja aina niin kauan ennen kuin viimeinenkin linja-auto on lähtenyt. Opetusjärjestelyt Opetus toteutetaan koulutuslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman, aikataulun ja työajan mukaisesti. Opetus tapahtuu vuosiluokkiin perustuvan työjärjestyksen mukaisesti. Erityisoppilaita integroidaan yleisopetuksen luokkiin lähinnä taito- ja taideaineissa sekä normaaliluokan oppilaita pienryhmiin joissakin oppiaineissa. Erityisopetukseen siirretyille oppilaille laaditaan HOJKS, missä oppimääriä yksilöllistetään oppilaiden oppimistavoitteita vastaaviksi. Päivittäinen työaika Koulupäivä alkaa klo Jakotunneilla koulu voi alkaa myös 9.00, 9.45 tai Päivittäinen työaika on seuraava: 3. ja 4. luokalla:

5 1. tunti: tunti: tunti: Ruokailu: tunti: tunti: tunti: ja luokilla: 1. tunti: tunti: tunti: Ruokailu tapahtuu porrastetusti 4. tunti: tunti: tunti: Yhteistyö Tiedottaminen Oppilashuolto Koulu tekee tiivistä yhteistyötä kotien kanssa. Välineinä ovat Wilma, vanhempainillat, tapaamiset opettajan ja huoltajan kanssa, viestivihko tai soittaminen. Luokat järjestävät vanhempainiltoja sekä vanhempien vartteja sekä väliarviointi suoritetaan keskusteluina huoltajien, oppilaan ja opettajan kanssa. Sammalselän koulu tekee yhteistyötä mm. Suonenjoen toisten peruskoulujen, seurakunnan, musiikkiopiston, kansalaisopiston, kirjaston, uimahallin, läheisen päiväkodin sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Opettajat kokoontuvat yt-ajalla ja kokouksia pidetään koulupäivän päätyttyä erikseen sovittuina aikoina. Koulunkäyntiavustajien ja rehtorin yhteinen palaveri pidetään joka toinen keskiviikko klo Koko henkilökunnalle pidetään yhteisiä kokouksia tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Henkilökunnalle tiedottaminen tapahtuu suullisesti, sähköpostilla, Wilmalla ja ilmoitustaululla. Vanhempainilloista, koulun tapahtumista ja muista tilaisuuksista, esim. vanhempainyhdistyksen kokouksista tiedotetaan kotiin henkilökohtaisella kutsulla, Wilman välityksellä ja peda.netin sivuilla. Koulun kotisivuilta: on luettavissa koulun käytännöistä ja ajankohtaisista asioista. Luokanopettaja vastaa luokkaansa koskevasta tiedottamisesta. Sammalselän koululla yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koko koulun henkilökunta. Toiminnan pohjana on koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

6 Kerhotoiminta Kerho Käytettävä tuntimäärä Vastuuhenkilöt kuviskerho 10 Terhi Leivo liikuntakerho 28 Juha Somerla musiikkikerho 28 Sari Närhi puuhakerho 42 Tiina Alanko pienryhmän liikuntakerho 28 Tero Kyrö kalastuskerho 12 ulkopuolinen vetäjä pelikerho 30 Reijo Hämäläinen tanssikerho 10 ulkopuolinen vetäjä Koulun ulkopuolella annettava opetus Luokka Opintoretken laatu 1 päiväretki Suonenjoki/ Kuopio/ 2 päiväretki yökoulu Kohde Ajankohta Kesto Vastuut/valvont a 1 päivä Heidi Laine Suonenjoki tai muu 3 päiväretki Suonenjoki/ Kuopio/ 4 päiväretki Suonenjoki/ Helsinki/ Vuokatti (toukokuu) kevät kevät kevät kevät 1 päivä Tiina Alanko 1 päivä Sari Närhi 1 päivä Ville Tiitinen 5 päiväretki lähikaupunki kevät 1 päivä Terhi Leivo 6 2 päivän retki lähikaupunki talvi/kevät 2-3 päivää Juha Somerla 2-6 päiväretki kevät 1 päivä Tuula Pesonen pienryhmä 5-6 pienryhmä päiväretki kevät 1 päivä Tero Kyrö

7 Kooste opettajien opetustunneista Opettajan nimi Opetusvelvollisuus Erityistehtävätunnit Opetustunnit yhteensä Tiina Alanko 24 1 (kirjasto) 27 Tiina Hiltunen 0,5 uo Silja Kovala 19 24, joista 14 Sammalselkä 8 Iisvesi 2 Yhtenäiskoulu Tero Kyrö 21 0,5 (av) 25,5 Heidi Laine 23 25, joista 21 Sammalselkä 4 Lempyy Terhi Leivo Sari Nenonen 23 26, joista 15 Sammalselkä 8 Iisvesi 3 Lempyy Sari Närhi 24 1 (musiikki) 27 Tuula Pesonen Juha Somerla 24 1 (6. luokanvalvoja) 25 Ville Tiitinen 24 25

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Lukuvuoden toimintasuunnitelma

Lukuvuoden toimintasuunnitelma Kunta Lukuvuoden toimintasuunnitelma Orimattila Koulu: Myllylän koulu Lukuvuosi: 2011-2012 Perusopetus 1-5 -luokat Yhteystiedot Myllylän koulu Osoite: PL 106 / Seulakuja 10 16301 ORIMATTILA Rehtori: Raimo

Lisätiedot

1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja:

1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet Yllämainittuihin ylätavoitteisiin pyritään korostamalla mm. seuraavia seikkoja: Kirkonmäen koulun opetussuunnitelmassa olevat lisäykset ja täsmennykset Oheen on koottu keskitetysti kaikki kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan koulukohtaisessa suunnitelmassamme tehdyt lisäykset ja täsmennykset.

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16

SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE 201 5-2016 SIIKAISTEN YHTENÄISKOULUN SYYSTIEDOTE lv. 2015-16 Koulutyö käynnistyy tänä syksynä lähes kokonaan uudistetussa koulurakennuksessa. Tekniset tilat ovat viimeistä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU KORTESJÄRVEN YLÄKOULU Lukuvuosi 2014 2015 Rehtorin työhuoneesta 8.9.2014 Koulumme on jälleen avannut ovensa arkiseen koulutyöhön ja ensimmäinen koeviikkokin on jo vauhdissa. Aloitimme koulun valitettavasti

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Kaukjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Koulumme toimintakulttuuri muodostuu arjesta, juhlasta ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Tavoitteenamme on turvallinen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot