Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti Muutokset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen Opintojen eteneminen ja ajoitus... 6 Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja Opintojen järjestäminen Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Kaikille pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Televisiotuotanto 20 ov Verkkopalveluiden tuotanto 20 ov Animaatio- ja tehostetuotanto 20 ov Pelituotanto, 20 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta Arviointi

3 1. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Audiovisuaalisen viestinnän ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 0 10 ov Valinnaiset, valittava 60 ov Pakolliset 30 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopiston audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, 120 ov, mediaassistentin koulutusohjelmassa tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, sekä ammattitaitoa osoittava opinnäyte 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. 4.1 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti Ammatilliset tutkinnon osat Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov Televisiotuotanto, 20 ov Verkkopalveluiden tuotanto 20 ov tai Animaatio- ja tehostetuotanto, 20 ov tai Pelituotanto, 20 ov Paikallisesti tarjottavat AV-viestinnän tutkinnon osat 20 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat 4

5 Valinnaiset lisäosat 4 ov Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti 1. Opiskeluvuosi 2. Opiskeluvuosi 3. Opiskeluvuosi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 10 ov AV -viestinnän tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat 30 ov. Näyttö 1. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 8 OV. Televisiotuotanto ov. Animaatio- ja tehostetuotanto ov. tai Verkkopalveluiden tuotanto OV. Paikallisesti tarjottavat AV-viestinnän tutkinnon osat OV./TOP Näyttö 2 Vapaasti valittavat 2 OV Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 2 OV. Televisiotuotanto ov. Näyttö 3 Animaatio- ja tehostetuotanto ov. Näyttö 3 tai Verkkopalveluiden tuotanto OV. Näyttö 3 Paikallisesti tarjottavat AV-viestinnän tutkinnon osat OV./TOP Näyttö 4. Vapaasti valittavat 8 OV Opinnot sisältävät opinto-ohjausta: 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat: OV = 20 OV Edelliset yhteensä 40 OV Edelliset yhteensä 40 OV Edelliset yhteensä 40 OV Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 6

7 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) 7

8 Opinnäyte Media-assistentin tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte on opintoja kokoava portfolio tai audiovisuaalinen tuotantotyö. Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 8

9 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov Arviointitoimikunta Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Audiovisuaalisen alan perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja laajuus ov) taitovaatimukset ja voi saavuttaa tutkinnon ammatti- tavoitteet) AVtuotannon perusteet Tutkinnon osa toteutetaan luokka- ja työn opetuksessa sekä projektien avulla. Opitaan: - tutustumalla mediakulttuurin lajityyppeihin ja tyylisuuntiin - tulkitsemalla käsikirjoituksia ja opiskelemalla kerronnan teoriaa - perehtymällä valaisun, äänittämisen, videokuvauksen, editoinnin ja äänen jälkikäsittelyn perusteisiin ja ammattialan termistöön - laatimalla video-ohjelman käsikirjoitus, tuotantosuunnitelma ja kuvakäsikirjoitus ja valmistamalla ohjelma ryhmätyönä - versioimalla video-ohjelma eri käyttötarkoituksiin - rakentamalla ja käyttämällä Audiovisuaalinen tuotanto 30 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa sivulla 13. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - työturvallisuus Tutkinnon osa toteutetaan 1. lukuvuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ja arvioidaan työelämälähtöisesti oppilaitoksessa 1. vuoden aikana 9

10 Graafisen ja uusmediatuotannon perusteet Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta sekä yrittäjyyttä valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä - noudattamalla aikatauluja ja työohjeita sekä sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä Opitaan: - kirjoittamalla asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä viestintätuotteisiin - perehtymällä sommitteluun, värioppiin ja typografiaan - ottamalla, käsittelemällä ja valmistamalla valokuvia eri käyttötarkoituksiin ja havainnoimalla ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta - perehtymällä tekijänoikeuksiin - valmistamalla itse kirjoitetusta tekstistä ja itse otetuista valokuvista painotuote kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla - toimimalla asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti - käsittelemällä ja valitsemalla tiedostomuotoja, väriavaruuksia ja resoluutioita eri käyttötarkoituksiin - käyttämällä tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia - suunnittelemalla verkkosivut - hyödyntämällä verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa - työn aikataulutus ja suunnittelu - jälkikäsittely - kerronnallisuus - sommittelu ja jatkuvuus - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - aloitekyky ja yrittäjyys - itsearviointitaidot Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. 10

11 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Televisiotuotanto 20 ov Arviointitoimikunta Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Audiovisuaalisen alan opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa Televisiotuotanto 20 OV: Journalismi ja uutistyö Studiotyö ja monikameratekniikka Tutkinnon osa toteutetaan teorian ja käytännön opetuksena sekä projektityöskentelynä tai mahdollisesti työssäoppimalla. Opitaan mm: - käyttämällä alan termistöä - laatimalla tuotantosuunnitelmia ja käsikirjoituksia - opiskelemalla journalismin etiikkaa ja moraalia, sekä toimitustyötä - opiskelemalla laitteiden käyttöä käytännön opiskeluna - toimimalla osana uutistyön kuvausryhmää ja toteuttamalla eng-toimintaa (electronic news group) - toteuttamalla uutistyöskentelyn eri työvaiheita - toteuttamalla rutiininomaista uutistyöskentelyä Opitaan mm: - opiskelemalla monikameratyön teoriaa ja perusteita - toteuttamalla monikamera- ja tapahtumatekniikan suunnittelutyötä Televisiotuotanto 20 OV Ammattitaitovaatimukset on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän opetussuunnitelman perusteissa sivulla 31. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - aikataulujen noudattaminen ja suunnitelmallisuus - vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot suunnittelutyössä ja toteutuksessa - ilmaisutaito eri sisältöjen luomisessa ja sisältöön liittyvässä dramaturgiassa - asiakaspalvelutaidot alkutuotanto- ja suunnitteluvaiheessa - käytännön työtaidot eri työvaiheissa Tutkinnon osat toteutetaan 2. ja/tai 3. lukuvuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2 tai 3 vuoden aikana. Näyttö arvioidaan projektikohtaisesti työelämälähtöisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla työpaikalla. 11

12 Dokumenttielokuva Fiktioelokuva - käyttämällä monikameratekniikkaa studiossa - toteuttamalla studiovalaisua - toteuttamalla studioäänittämistä - työskentelemällä studiossa ja ohjaamossa - toteuttamalla monikamerakuvausta ja äänen livetaltiointia aidon projektityön kautta Opitaan mm: - analysoimalla kriittisesti päivän ilmiöitä ja aiheita sekä dokumenttielokuvien rakennetta ja sisältöä - opiskelemalla dokumenttielokuvan kuvausmetodiikkaa ja dramaturgiaa - tekemällä tuotannon ennakkotyötä - käyttämällä tekniikkaa vaihtelevissa olosuhteissa sisäja ulkotiloissa - käyttämällä dokumenttielokuvan tekniikkaa eri tuotantovaiheissa - toteuttamalla dokumenttielokuvan rakennetta editoinnissa, jälkituotannossa ja markkinoinnissa - tutustumalla muihin opiskelija- ja ammattituotantoihin ammattialan tapahtumissa ja/tai elokuvafestivaaleilla Opitaan: - analysoimalla fiktioelokuvan rakennetta ja dramaturgiaa sekä vertailemalla eri tyylilajeja - tekemällä tuotannon ennakkotyötä ja käsikirjoitusta - käyttämällä draamatuotannon yhteydessä studiotekniikkaa - toteuttamalla draamatuotannon yhteydessä studiolavastusta ja valaisua - toteuttamalla draamatuotantoa sisä- ja ulkomiljöössä - käyttämällä fiktioelokuvan - käytännön työskentelyyn liittyvän kaluston ylläpitoon ja käyttöön liittyvät työskentelytavat - työtehtävien loppuun saattaminen - eettisten ja moraalisten arvojen huomioiminen eri tuotantovaiheissa Muu arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja opiskelijan esittämien muiden audiovisuaalisen alan töiden avulla. 12

13 kuvaustekniikkaa eri tuotantovaiheissa - toteuttamalla fiktioelokuvan rakennetta editoinnissa, jälkituotannossa ja markkinoinnissa - tutustumalla muihin opiskelija- ja ammattituotantoihin ammattialan tapahtumissa ja/tai elokuvafestivaaleilla Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta ja yrittäjyyttä opintojen aikana opiskelija harjoittelee: - ammattietiikkaa ja ryhmätyötaitoja - vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja - aloitekykyä ja yrittäjyyttä - kehittämällä omaa työasennetta ja tekemällä työstään itsearviointia Mikäli opiskelija ei valitse Paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa kokonaan, opiskelija suorittaa Televisiotuotannosta työssäoppimalla 5 OV. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdollisesti työelämän/projektin edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t Verkkopalveluiden tuotanto 20 ov Arviointitoimikunta

14 Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Audiovisuaalisen alan tutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (nimi ja laajuus ov) Verkkopalveluideka- ja työn opetuksessa sekä Tutkinnon osa toteutetaan luok- tuotanto työelämälähtöisten projektien 20 OV: avulla tai mahdollisesti työssäoppimalla. Verkkosivuston valmistaminen Opitaan: - suunnittelemalla ulkoasu verkkosivustolle ja laatimalla siihen tarvittavat suunnitteludokumentit - toteuttamalla ajanmukaisia standardeja noudattava verkkosivusto hyödyntämällä ohjelmoinnin perusteita ja erilaisia sivunkuvauskieliä sekä käyttämällä sivustoeditoria ja sisällönhallintajärjestelmiä - optimoimalla sivustojen hakukonenäkyvyyttä - huomioimalla käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteet suunnittelussa ja toteutuksessa - käsittelemällä ja optimoimalla kuva-, teksti-, video- ja äänimateriaalia verkkoon soveltuvaksi - toimimalla eettisesti aineiston käsittelyssä ja julkaisemisessa - optimoimalla verkkosivujen latautumisaikoja ja toimivuutta eri käyttöympäristöissä - julkaisemalla ja toimittamalla työ asiakkaan tarpeet huo- Verkkopalveluiden tuotanto 20 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon perusteissa sivulla 58. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta - käytettävyys ja optimointi - ilmaisun ja tekniikan tietämys - vuorovaikutus ja yhteistyö Muu arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen ja tehtävien avulla. Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. lukuvuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. lukuvuoden aikana. Näyttö arvioidaan työelämälähtöisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla työpaikalla. 14

15 mioiden Multimediatuotteen valmistaminen Opitaan: - suunnittelemalla multimediatuote, joka sisältää interaktiivisia multimediaelementtejä ja -esityksiä - valmistelemalla aineistoja julkaisukanavan laatuvaatimusten mukaisesti ja toimimalla eettisesti oikein aineistojen valmistamisessa - käyttämällä yleisimpiä median jakelumenetelmiä opintojen aikana opiskelija harjoittelee: Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta ja yrittäjyyttä Etenemisen ehdot - ammattietiikkaa ja ryhmätyötaitoja - vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja - aloitekykyä ja yrittäjyyttä - kehittämällä omaa työasennetta ja tekemällä työstään itsearviointia Mikäli opiskelija ei valitse Paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa kokonaan, opiskelija suorittaa Verkkopalveluiden tuotannosta työssäoppimalla 5 OV. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. 15

16 Animaatio- ja tehostetuotanto 20 ov Arviointitoimikunta Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu Audiovisuaalisen alan tutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus (nimi ja laajuus ov) Toteutustapa Animaatio- Tutkinnon osa toteutetaan luokka- ja työn opetuksessa sekä ja tehostetuotanto työelämälähtöisten projektien 20 OV: avulla tai mahdollisesti työssäoppimalla. Perinteinen animaatio ja 2Danimaatio 3Danimaatio ja Opitaan: - suunnittelemalla perinteinen kerronnallinen animaatio, esim. nukke- tai palaanimaatio ja valmistamalla siihen liikuteltavat osat, nuket ja lavasteet - kuvaamalla perinteinen animaatio stop motion - tekniikalla - toteuttamalla nukke- tai palaanimaatio suunnitelman mukaisesti ja julkaisemalla se - suunnittelemalla 2Danimaatio ja toteuttamalla se Flash-ohjelmalla - työstämällä ja testaamalla kustannustehokkaasti animaatiohahmojen liikkeitä - hyödyntämällä puheen, musiikin ja äänitehosteiden mahdollisuuksia toteutuksessa - optimoimalla työprosessin teknisiä vaiheita Opitaan: - suunnittelemalla 3D- Animaatio- ja tehostetuotanto 20 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon perusteissa sivulla 61. Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - objektien, näkymien ja tehosteiden luominen - mallinnus, valaisu ja teksturointi - koostaminen ja tehosteiden käyttö - kuva- ja äänikerronta - vuorovaikutus ja yhteistyö - ongelmanratkaisuja soveltamistaidot Muu arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen ja Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. lukuvuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. lukuvuoden aikana. Näyttö arvioidaan työelämälähtöisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla työpaikalla. 16

17 tehostetuotanto animaatio ja toteuttamalla se tarkoitukseen soveltuvalla tietokoneohjelmalla - valaisemalla virtuaalisilla valaisutekniikoilla kolmiulotteisia näkymiä - upottamalla kuvamateriaalia väri- ja tasoavainnuksella sekä kerrostamalla sitä eri lähteistä - julkaisemalla animaatio - renderoimalla eri menetelmillä animoitua kuvamateriaalia eri formaatteihin sekä versioimalla työtiedostoja eri sovelluksiin - tekemällä kuvamateriaaliin korjauksia ja laatimalla tehosteita eri viestintävälineiden vaatimiin formaatteihin opintojen aikana opiskelija harjoittelee: - ammattietiikkaa ja ryhmätyötaitoja - vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja - aloitekykyä ja yrittäjyyttä - kehittämällä omaa työasennetta ja tekemällä työstään itsearviointia tehtävien avulla. Tutkinnon osa sisältää opintoohjausta ja yrittäjyyttä Etenemisen ehdot Mikäli opiskelija ei valitse Paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa kokonaan, opiskelija suorittaa Animaatio- ja tehostetuotannosta työssäoppimalla 5 OV. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja. Näytön arvosanasta päättävät opettaja/t ja mahdollisesti työelämän edustaja yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. 17

18 Pelituotanto, 20 ov Arviointitoimikunta Liite 17 Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Pelituotanto 20 ov Ammattitaitovaatimukset on kuvattu audiovisuaalisen viestinnän opetussuunnitelman perusteissa sivulla 65. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa Pelisuunnittelu Pelisisällön tuottaminen Tutkinnon osa toteutetaan luokkaopetuksessa sekä työelämälähtöisten projektien avulla tai työssäoppimalla. Opitaan: - perehtymällä pelien kehityskaareen, lajityyppeihin ja pelimekaniikkaan - erittelemällä peleihin liittyviä eettisiä kysymyksiä - käyttämällä keskeistä englanninkielistä ammattisanastoa - seuraamalla pelilaitteiden teknistä kehitystä - testaamalla pelien toimivuutta - tarkastelemalla pelien eri soveltamismahdollisuuksia - tuottamalla audiovisuaalista materiaalia pelituotannon tarpeisiin - suunnittelemalla ja luomalla pelisisältöä - viemällä valmiita objekteja käytössä olevaan peli- Tutkinnon osan arviointimenetelmät (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Oppimisen arviointi (ei vaikuta tutkinnon osan arviointiin): - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - oma-aloitteisuus, tunnollisuus ja innovatiivisuus - vuorovaikutus ja yhteistyö - ongelmanratkaisu- ja Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. lukuvuoden aikana. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan 2. tai 3. lukuvuoden aikana. Näyttö arvioidaan työelämälähtöisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla työpaikalla. 18

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot