Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä"

Transkriptio

1 Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

2 ABBn

3 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = = E EA F A HD A A I A JA J EL A A JJ O JJ L JE = E A H= A J= = K JK K D O L E = E = EI A I I = L = ED A A I I = JA A J= J H A = = K = I = J EI J= F J I J A J EI J F J I EI J L = E K JJ= L = E JK HL = EI K K JA A = J E EL K K JA A - H I = = D J= EI E EI J= K D = JA E EI J J= = E A D = K = = L JJO H= A K I JA I JA K I = D A L = K HE J EJ L = K HE EJ= L = I J= = I K = K J= = F = HD = EJA I K K EJJA A = = = H= A J= = = H= A K I A JD K A EI A I JEI A L = L = = = O F EJ H= A K I EA K J = A A E = = HA = = 7 A JH= A J= EI J= = A HEJO EI A I JEH= A K I JA I JA K JJ= I A L = J H O I A J= I JK EL = JL E = = ' ' ' D JEA = EEJ JK A A = JJ= = H= A K I D = A EI I = A H= A K I K L = J O A JJO % ' ' ' D JEA 6 + H O I A = D A F JJ= = = E E= H= A J= E= I E I EE K L = E= = A H= J = EI K J J = O O JEA J O I A L = J J E EL E = J= L = H E = JA JJ L JO JJ EI EE I JA K I L = K HE EJ= 6 I I A I EJJA A I I A I EJA JO JH= J = EI K J L = J A K K I EA H O I JA K = EI E= I A L = JJ A A JO J I JA K I L = L J= HA I JA = = L K = L = = L = L = = J K L = I JEH= A K I A EEJ HEEJJEI E I E= = JA EI E H= J = E I K = EI J= A I E A H E I EL A I EL I = JJK A I I = = = = A D EJ JO I JA K I J= ED A L = K HE I JA K I 4 ; 5-6 ) ' ' & ; = E = H= A K I H= A A J= = E EJA D O L I E= D K A = J= D = I = L EI EJ = J= K EJA E L K J L = D E = L = EJA JJ= L = K I A E D J= = I JA K I = D A L = K HE 8 = K K JK I O D JE J HL = I EL = J L K = ' ' & = HL E J=! L K J L = D E = A HL = K I I K = E E # E = H = = - H A = HL E A K = = L = K K JK I O D JE J HL = = L = J K EJA E L = E E " I = = E EI J= L = D E C EI J= JA H= A K I EA I JA K I = D A L = K HE J L = JL K I EJ= I = E E = H = = 6 I J I K = I J= = I = L = JH= A K I JA EI J= = JI K K HE = I = L = E = L = J E A I JE I = JJ E= L = D E C I O JO EI A A 5 K K HE I = = A E EI J= L = D E C EI J= I O JO O K L A I E D J L A I EL K J= = D EJ= = I JE K JJ= F EJ = = K K A I I = H= A JA EI EE L E EJJK A A I J= L A I E I J= J= E JEJ= K I A A I J= A L = D E A E L F EEH HA A JJ A L = K HE EJJ= L = JH= A K I J= D O L E = = = I I = EJ= I I = = A = J= F = = A E H= A K I A EI J= = JK K I = = L = EI J HL = K I J= 6 = EI JA L = D E A J HK EI A I E - I J A D EJJ O J K I I E I JA K I L = E 5 A L = L O I E A HJ= EI A = JK HE = L K = H= A K I A L A I EL K J = ; D JA EI JO K F F = EA I = = I I = - I J A D EJJ O J K I I E I JA K I L = EI J= I JA K I L = L J= HA I JA = = L K = L = = J F EL D = L = EJ= I K K HE I = H= A K I A L A I E D J HA I JA L EI J= = EI E = L = HD = EI A I I = L = ED A A I I = = L = HI E = EI EJ= L = D E C EJ= L = = L JJO F = = = 6 I I EH= I I = A I EJA J H= J = EI K = A = L K = L = = L = L = L A I EL L = H= J= F EA J= L A I E D J HA I JA = I EED A O J A JO J= EJJA A E A A J4 = J = EI K JI L A JK L = J = E A JO O F F E I EE H= A K I EE I A = EI A = = J= E K K A JK E = 8 EA HA EI A I EL K = A I EJA JJO JEEL EI JA E JA J = E A HA I JA J JA K JA JJK A I E A H E A F EA J= EH= F F K I = I I = I EJA I = = H= J = EI K = D EA = O I EJO EI D J= EI A E I A = A J= = L E A = D A EJ= K I I E I JA K I L = E J E E J= = = I A K I A A I A EA = JK HA A J JA K JJ= EI A A

4 ; ) - 6 ) 15 4 ; 5 - ) I JA K I 4 ; 5-6 ) ' ' &! & EE JA EI J L A I E= L EA H E= EJJA EI J JI A E = L = ED J EJO I = O JO I = EJJA EI J J EED E EEJJO L E A = EJJA E A A I K K EJA J= L = H = A A JJ= L = = L = H K I JA JJ= L = I EJA A JJ = E A L A I EL K J L = = D = L = EJ= EE = E = EI E A JJA EI A A E= ED A K JJ= = = = = = L A I EJ= E I JA K I L = D E = 2 K J A J = = L = J= = EJJA A J I E EJA JJ= L = A H EI JA JJ L J= EL = H K I JA JJ= L = I EJA A JJA EL A I EF K J EI J EI I O = A JJA EF K J EA = = L EA J= E= EJJA A F E EA JEEL EI JO D = EJ= EI A I JEL A JJ J= EJEEL EI JO L L A I E A JJ= L EI I = F EI D = EJJ= = = ED A K JJ= = JJ= O JJ 6 K L = HE F EL EA JEA L O A I E L A EJJE A = = I = = = = E = = I EEI JE= J E EL = = I A K I = I K = = H= A JA EJ= L A I E D J HA I JA = EJJE A L EJ= 6 K L = HE F EL EA JEA L O JI F EL = J 9 EHI > HA I JA = EEI I = JK H E JE K I I E I JA K I L = EA 9 EHI > I K = F K J E HA I JA L A I EJEEL EI D = = K = H= I E= I A I K = F K J EA I J L JJA D = = I JE L A F I O H= A JA EI EE I 6 K L = HE F EL EA JEA L O A ED = K J= O JJ L = = 9 EHI > I K = F K J E HA I JA = JK E F K A EI A A F D JA D A F I JE I JA K I L = L J= HA I JA = JK H E JE O JJ A F EI J K HEJJK = I D D J = = = A L = K L = K = EI A I JE A EJJE = = F EI J = A = I A A J= = 7 F B HE 5 EC = L A I EA HEI JA = JJ I K = = = = H= A JA EJ= JEI EF = K A A L K J = L = I J= = 8 A I EA HEI JO I = J = JK HEJEEJA J K I I E I JA K I L = D JEE E L A I E D J HA I JA L EA HE J= E = I JE= F A I K A A L K J= A I I = I = = = D O JO I 5 EC = L A I EA HEI JA = J = I A K I J= J A A J J= HL EJJ= A I I = - I J JA EF = JJ= L = = JK HE = L K = K I I E I JA K I L = D JE D = = F L A I E D J = I A A JJK =, = B I I = C A A JJEL A JJEEE E L I = J JK A I I = L A JK I = = = I K A J JK = = K J = = JJEI A I JE I JA A JE A H I I EF D = J= E F K K H= A JA E A L EF D = I K = J= = = = J F = D L EI A = = JK HE=

5 I JA K I ; " 8 A I E J ) - 6 ) 15 4 ; 5 - ) 4 ; 5-6 ) ' ' & & 8 A I E JJK EI EI E EJJ= = O L EA J= E JA I J= L I = JJK A I I = L A I EA EF I A JK A K JK = = H = A JA EI EE L = = D = J= = I F EL = = D J= = L D = L = EJI A EI A I E 2 K J EA JK A A = D A F I JEJ= H = I JA JJ= L EI I = = H = JJ= L EI I = & " F = L A I E D J = I = = I E EJJ= = = = L = H = EI A = = F D = = A L = E I A = I A A J= = L = A JJ= L E I EA I E I K = F K J EE 9 EHI > L A = A K HA I JA I K = F K J ED = = K = H= I E= = K K J F A JEJF = E A L A I EJEEL A E A EEJ I E A A I J= L = J H O I A K = EI A JA I A I K = F K J A D L = HI E = E A L EHJ= K I F K J E= I A A J= = E I = = = = E = = H= A A I I = L EHJ= K I F K J E L = A JJ= L EI I = = = E A L K J= L = L A I EL = = D = EJK I JE D J= = = JK E F K A EI A A = L E A A F D I A D = JK I E= JJE= = EL 8 = HK I J= = = = JK E F K I I E I JA K I L = E = JK H E E= L = = L K J D = L = EJ= = EI E = = E = EI A I I = L = ED A A I I = L = E = = JK E EI E E F EE EJA JJK H= A JA EI EE I F L A I E D J L EA = I A A J= =, = B I I = C A A JJEL A JJEEEL E K I I E I JA K I L = D JE D = J= L A JJEEE EE EL I = JJK A I I = = L = HI E = EI J= L = D E = A EF I A A I I O JO 9 EHI > L A = A K HA I JA I K = F K J EH= A A JJ= I A K I I E I JA K I L = D JE= D A F F I L A J= = O I E L A I E EA HJ EI JA A I K I EJO I HA I JA EA = L = I J= = L EA = I A K I A I I = 8 A I EJEEL EI D = = K = H= I E= = EI J= = I K = F K J E HA I JA JEEL A A I EJ I K A J= K L EHJ= K I F K J E H= A JA A I EI F EE I I = ) JK HE D JE EA EEJJ E A K I I E I JA K I L = D JEE ; D JA E A I K = F K J EE = EEJ I E= I K = = H= A JA EJ= = = EI J= = L EHJ= K I F K J A L = ED J= EI A ) JK HE D JE EA F J = J = EI J= = A HEF EJK EI E I E= K HEJ= = # ) JK HEJ= I A A J= =! # = JJE= F E = = = F K A A

6 ; ; ) - 6 ) 15 4 ; 5 - ) I JA K I 4 ; 5-6 ) ' ' & & # # 6 A EI A I I = JJE= = EL = L = H K I JA JK I I = JE= I I = L A I E= EJJA A J= JK JJ = I EEH J = EJJA A J I A F K J EI J JI E EJA J= = = JJE= = EL A EE A JJ L I = JJK A I I = L A I EF I A A D = EJ J= = = ED A K JJ= = JJ= = JJE= = EL = JJE= = EI JA J= = = EL F E = = JJE= = I K I EJA = = JA D J L I EL A A H EI JO I & $ = JJE= L A A H EI JO I A F K J E F EL EA JEA J= EL = I J= = L EA K A F EL EA JEA = = L A A H EI JO I A H A K = H JA J= = = JEEL EI JA J F K J A A L A F EJ L I JE O JJ 6 K L = HE F EL EA JEA L O 9 EHI > HA I JA = JK E F K A EI A I I = F I I I = = = = E = = I EEI JE= H O I A K = E A H= A A 6 E O I = I A K I JO D A F JJK K = F A K JK K A J= I E I E A I E A H E I E= JJE= L = K O D JA A I I 6 K L = HEA L O JK A A L A I E J E A EA F = E EA A 6 K L = HE F EL EA JEA L O I I O I E = JJE= = EL D L K J L = = D = EJK I JE D J= = 8 EA HA EI A K L = A I E A H EI I JK L = HEA L O F A = I A A JJK $ A L O E A = = F F E E I I JA J = EEJ= = I K E A E K E EJJ= EI J= 6 K L = HE$ F EL EA JEA L O O JA JJ A I I L = = D A F I JE= I EEI JEI JE A I EJJ H= A K I A L A = A K JA EE = L A EJJE A = A L JE= = E I = = = = E = = I EEI JE= J E EL = = I A K I I A O A A JJ F E A O JJ L A A 5 = = = JE= = L = = = I A J= = = I K J D J= E A L A I E EJJ= HEI A, = B I I = C A A JJEL A JJEEE = = L K = K I I E I JA K I L = D JEL E I K A = L A L I = JJK A I I = 6 K L = HE F EL EA JEA L O J L = JO D JA A I F EL E= 9 EHI > L A I E D J HA I JA I A I F EL A EJJE EA = I I = 6 K L = HE F EL EA JEA L O EI I L = EI = JK HE K I I E I JA K I L = E EEJJ EI J L = HJA ) - 6 ) 15 4 ; 5 - ) I JA K I 4 ; 5-6 ) ' ' & A EJJE & I JE= I I = A E A = JJE= = EL = I E EJA J= = L A I E D J L A H I J O J A JO = EJJA A = A L A I E JEEL EI L EA H EE D J= L = = O EK I K F K J A = L = H K I JA JJK = K = J= E= EJJA A = K I J= JA L A I EJEEL EE I E EE A JJ = E A L A I EL K J L = = D = L = EJ= 8 A I EJEEL EI = K I J= I JA J= = I A E A EE A JJ = E A L K J L A I EA EF I A H = A JA EI EE = JJE= = I A E EEJ I A = K JJ= K JEI EF = A = I A A J= = 7 F B H5 EC = L A I EA HEI JA = JJ L = = I J= = H O I A K = E A L A I EJEEL EI = K = = I K = = H= A K I J= L A I EL EA HEI A = I JE= F A I K A A L EJ= 5 EC = L A I EA HEI JO I = JJ L = EI JK I F H I A I I EI I = = E EJK I D D J= L = J K L EI A J= JK HEEK I = J J = L = = O J A K I I E I JA K I L = D JEE 8 I = JJK A I I = = L A = I JA A I I = A = J= JK HEEK I = J K I I E I JA K I L = D JED O JJ = = J = EI A A L A I E D J L A I F L A I E D J = I A A JJK, = B I I = C A A JJEL A JJEEE = JJE= A F J= I = EI K A I J= D JK A = EI J= A JJ L A I EA E = I JA A A F E= D JE E= L I = JJK A I I = JA = E A = I A K I I O O J A O JJ A A F K EI J= = I A K I J= A O JJ I K HEJA J= = = = J= = = L A JJ = J A = = JI J= = E A L A I EL EHJ= = I L A I EA E = I JA A = JK HE= L = = = I A K I J= J A J - I J JA EF F E= JK HE = L K = 6 A EF F E= JK HE= L = = O JJ O I I E E K A EJJE = JJE= = K K JA E K L E = JJ 6 E K L E = JJ I JA J= = I A E EA JEI EF = =? = JA EF F E= JK HEEE = J= = = = F EI J I A E= K = EA = J = JK HEEK I = J O J A J K I I E I JA K I L = D JEE ) I A K I J= J A A J JA EF F E= JK HE = L K =

7 $ K K JJE= J= H = A JA A J 6 I I = F F = A A I I = I EJA O I E A H J= EI E= H = J = EI K = EJ= L E O JJ I A = EI A = = J= EI L A A JJK = K I I E I JA K I L = E = JK H E = K D = K J= = A JJ = E A L A I EL K J H = A JA A I I = J= E= EJJA EI J I I = D = L = EJ= = = EI E = = E = EI E D EJ D K A A I A A JA EI A A JE= = = F = L = = JA D K A EI EE = I A A J= = I K K HE= L A I EI EE EJ K JA L A EJE A A HC E= L = H= = = J= E = JJE= 8 EA HA EI A I I K L = I I = L A EJE = I A A E D EJ D K A A I A A E A = F F EI A I JEL EA HA A = I A A JJK = JJE= = EL D = E A L A I EF I A A L K J= = = 8 EA HA I I L A I E D J A = JK E I J= L A I E D = J= = L K J JE= JA A I I = = JJE= = EL 5 K = = EI A I I = H= A K I = = I I = J JA K JA JJK F = J = EI E= H= J = EI K = = EEJ D A F F J A J = I A J= = = = JK EE I JA K I L = E E = JK HEJ= EJJE A = A JA EF F E= JK HEI J= I JA JJK L K J= L = L A E = EI A L = I E K = 6 = E A HA I JA O E = EI A A L K J= L = L A L EJJ I JE K = JK HEJ = I JK L = J JA L = = JE K I L A I EL D = L = EJI A EI A I J= J O JJO O L = E = EJI A = I A K I A J E F EE EJA JJK = = F EI J A I EI H = = EI JEJ = E A L K J D = L = EJ= = L = I J= L A I E= I K JK JK = J= E I L EA HA EI A D K A A = JJE= J= EI A E J= = L = JJK K = I L A EJE = ED A K J J= K J L = D E C L E EJE J K K I EJJ= A I I = L = EJ= = K H= O I F EJK JJA A I I = F EA EI K = = K = = L = EE = = JK HE K I I E I JA K I L = D JE= L = HJA - I J JA EF F E= JK HE = L K = D A F F JA E JA A E = JK HEA I E A H E I E= I JE= F A I K A A J= E F = A EJJE = = F EI J = A ) I A K I A I I = D K E EJ= L = A JJ E = EI J= I A A L L A L EHH= JJ= L = = JK HE O EJI A 5 = E = JK HE= = I A A JJ= A I I = D K E EJ= L = = I JE= F A I K A A = A I E= E JEA JJA E= JK HEL = K HE K A JJ= EE K JA J= A I I = ) I A K I I O O J A I J= = A A A A F = E = A A = I A K I J= = = J= = = D EA = L A JJ A JA JK A L K J = K A A A = = JI = = A JJ L A I EA EF I A L EHJ= = = = H= A JA A I EI = I JA A = JJ= = JK HE= = JI A HEE A = JK HE = I A K I D A J A I EJJA A F F K I = I J= ) = J F = D L E A HEJJ E O JJ A F E A H= J = EI K A A F = E = = D A EI A K L = K = E A H= A A J E EE= JK HE = D O L E A I I = JE= JA A I I = ) JK HE I JA JJK JO J J= EK I A = F EA HEI J J J K HEJJK = E J= = = J F = D L E = = L EE I EJA A JJ = J E A O J A JJO I JA K I L = E HK K L EEEJJE A A = L = I J= = L = I JE = J E A HK K L EEEJJE A A K = = J F = D L E I JK K I EJA A JJ I A D EA = F A D A A A J= E = I JK K HEEJJ L J = = J= = J= = I JA K I L = D JED O JO I A D JE A I E O D O L E D = = EI E= J= = & EA A JE = JJK E ) J= EA HEI J J # A E E 6 = JK HE= L = = L = L = A I K K HE= F E J= = = K K J= = A E A JHE K JJ= = JK HE= I K K EJA J= A I I = D K E EJ= L = A JJ K I I E I JA K I L = D JE A HEJJ E D A H = EJA = I A J A I K K HJ= F E J= = = = L = L JJ= A I I = J O JO O L = H EI JK = A JJ = JK HE H = = E EI I = J O I E K EL = 5 A K H= = L = = I EL K = A I EJA K K J= = O J I I D O L I E A JJK H= J = EI K J = EI A = = J F = D L E= JK HE O J I J

8 % - HE= EI JA F K J EA O F HEA L E EA HJ = = J F = D L E = F A = JK HE D JE A J EA HHA J O I E F K J A O F HE ) I A K I L EE A EI JA A I E E = I J E JEJA EF E ) JK HE D JE A JJO A J = = J F = D L E = = L EE I F K J E L = = = I K K J= = K A L = 8 A EJJE A = A L E= I A J= = E JA A E A I E A H E I E= = J F = D L EI A = JK HE L EE A EI J I E E K EJE L K J= K JJE= I I = I I = A E A = JJE= = EL = ) = J F = D L EI J= L EJA E = EI A L = = J O I JEI EF = A 5 A E H= A JA A I EI A EJ L A I E D J = = K EJ= HEEJJEI E F EE L E = I A K I E= L EL = L = E E O I E A HJ= EI A = = J F = D L E = K = = L K = 2 = H A JE = I A K I A J= E K K HA JE O D JA A I I L = = F A HE JA EI A L A I E EA HJ EI A A I K I EJO I HA I JA EJJE EA = L A JJEEEA EEJ I L K J = L = L = J = EI A = = = J F = D L E= JK HE= 8 A I E EA HJ EI JA = JJE= EJO I HA I JA EA = JK A = L EL = L = L = E = E 4 = A K I A J EI I = H I I EF D = J= EF K K H= A JA E A L EF D = HI EL JF = D E = J I JA K I L = K HE I = I I JA A JE A L A A HEI JO I I J= E I O O I J A EJ E EJ= EA I E A H E I EL A I E EA HJ E A = JJE= EJO I L K J= = 8 EA HA EI A I I K L = I I = A I EJA JJO = JJE= H= A A D E JA C H EJK = = J F = D L E A = JK HE = L = = O J A K I I E I JA K I L = D JEE ) JK HE D JE EA L E A A J EI O O I " #? = = A E JE 8 A A HEI JO I - D EF I EA L O EF I EA L O F = = J= J O JA = I I = EJO I = = F A EJ= E EJO I F K J E - D H= A K I A L O ) = J F = D L E= = JK HE D JE A J 6 K A L = = K I J= A I E = I JK A L O

9 & K I I E I JA K I L = E J E E J= K I I E I JA K I L = D JE - I J K I I E = K I JA I = H= F A JJE 5 A K JA K K J E I D = I A K I = K I JA A J= I A A JJ= L EI I = = E EE EED E K F F = F E J= = I A K I H= I E ED E ED E K I I EJK JJA A J E O L J EI I EI A L = = = I A J= = K I I ED A E L EHJ= JK JJA EA J= H EJA JJK ED E H= I E ED E I JA K I L = EI I = L = E O I E O JJ F = E E A = O I E A H EL = A F JE= JA A I I = A H EL = A EF = = K JJ= I JA K I L = E J E E J= L = = A I J= = F = E = = = O JJ F = E E A JJ= I A H EL = I O JJO O F = E = K I A = = I E I JA K I L = E= O JJ EJA = I JA K I L = E A A JH EE = J E EE O JJ F = E E A A F = E = E A A E A I J= = JK HE J E E J= = 0 = K JJ= A I I = A I J= = = = I JA K I L = E J E E J= = JK HEA I E K EJ= L = L K J L EHJ= I JK JJ= = = = JK HE= A I E I H A = J= E = I JA A = = = JK HEL A HA I JA L = = O I L = HK I J= = D O JO I J I E K EL = = A HEE I A JA I J= K I F = E E A A = O JJ F = E E A JA I J K EJJ A H EL = F K = E A 0 O JO I JE= JA A I I = I JA K I L = E A H EL = = = = L E K = EJI A I JA K I L = D JEA EJA A K K J= K JJ= A HEE A D O JE I K A HEJ= E A H EL = = = = J E E= I O JJ F = E E A JJ= F = E A J= = A H EL = L E K A I I = F = E = K I K EJJ= = D O JO I A = A H EL = F = = = = EE JA I JEA HEE A EI D O JE J I I = K K I JA K I L = E A H EL = I = K K K = JK HE K EL K K J K I I E I JA K I L = E EEJ J D A I I = K L = K I I E I JA K I L = E EEJ EI J = I EI EI A I J O J A I J ) JK HE O J A J HK K L EEEJJE EE = EI J= F I EJEEL E A = A C = JEEL E A O JJ EJA # & 8 =? J= E &! # O J A J HK K L EEEJJE EE J = A H EJJO K E= O JJ EJJA A = F = EI K A = A E A A H EJO I J EJA K I JK HK K L EEEJJE E! = " O J A O JO O I JA K I L = E O JJ EJA I A = EI A = = D O JO I JE= JA A I I = O J A L F A JJE = HA A = K H EJA JJ= L K K I ) J= E! 8 ) 9 2 JA JE= = EL = F = = L = ED J I A JE I = = HA A A J E A I A JE F = HE K E EJA K I JK I I = E K H EJA JJ= L K K I I = = K E A ) J= E! 8 ) 9 5 K A K JK L = I A JE + L E = = L = K JK L = I A JE L E + + O D A JA A JJK A L = JI = EI J= H = O F A H = O + I I JA K I L = E HA A A F L EHJ= HA A A EI A L A J A A K I JA K I L = E= O JJ EJA = I A A ED O J J= ED O JO I K EJ= JJK I I JA K I L = D JED O JJ HA A F I J 4 A A A I A JJE EA EEJE A H E J + + L = I J= = L = JJE= A JJ= A JJ HA A A F JE= JA A I I = JA EJJA A JJ EJ= JJ= A I I = D O JO I I A JJE A JE= A EL = I J= = A H E J A F L EHJ= J E E JA E A HA A D K E EJ= L = I I JA K I L = D JEEEJA J HA I JA I I = L = H= O JE6 E A I E K HJ D O JO I HA I JA EI I JK A A I D = J I = JJK A I I = D O JO I I = O A A I A HE O JJ EJJA EI J D JK A I JA K I L = E= K K J= = I O JJ = K HJ D O JJE A L = H A A JJK I O JJ I JA K I L = EI I = J E E = L = EJI E = F EA E = I J= HE = = EE EJJO L E I K K F = = 8 EA HA EI A I I K L = I I = A I EJA JJO O I A E A J E E = L = EJI E E A = = EJA K I JK ) JK HE 2 JA JE= = E L = F = = L = ED J I A JE O JJ EJA K L = EJI E = I A I I = J E EE I JA K I L = D JEI EJA A JJ D O JO I A JK JK = A H EL = L E K K EE = K = K A I D O JO I K E J= JJK L = E = = JK HE EI E E K EL K K J I = JK HE K EJJ= K I A A A H F = = = A H EL = EE JA I JE K A I = JK HE K EL = = 8 = EJI E A A I I = = I A I I = F EI JK K D O JO I E = K EJJ= K I J= I = JK HE K EL = = K EJJ= K I A A A A H EL = F = = = EE JA I JE K A I = JK HE K EL K K J K EI JE - E K EI JE=

10 K I I E I JA K I L = E = JK H E ' K I I E I JA K I L = D JEA E A I K D JA A EI J= A E = > I K K JJEI J= I JA K JJ= EJJ= = L = EJJ= HEL = = I A EJJ= = = JK HE I = D JE EA L E A I EE JO L L K J L EHJ= = = I E I L E D JK = A I J= E I O O I J 5 K K HA D A H O A = I E I J= L E= JK HE D JE E = = D O L E D K I JE E I D D J= L = = = JA HE= = E= K JA 7 F B H 5 EC = L A I EA HEI JO I = J I I = E 6 EI = = J= I K K HA D A H O A L K I E= JK HA A H= A JA A I A A = = I A K I A A EE EJA JJ L F = D K E J= ) JK HE D O L E I K K EJA JK = = I A A JJK I L K J L EHJ= K A A O J I I = E = I J= = I E E K = JK HE D JE EA L E A L = = JA HE= = E = I JK K ) JK H E= = JK H A EJ= I K K EJA J= A I I = D K E EJ= L = I A K H = = L = JH = EJK I A J I K K EJJA A J= E= I A = = JK H E= I K H = = D J= L = A = K I J= A J= E D J= L = H = A JA A I EI K JA A J= EI A J F E = J> A J EH = A JA A J H JH = A JA A J A - H EI J = JK H EJ = EI A I J= F E = I J= L A JJ E A L I D A H EI J L = = E A A = K JA A I E A H E I E= = J F = D L E= = E = EI A EI I = A I E A H A EI I = I A = = JK H E= > A J EH = A JA A I EI A I E L = K O D JA A I I I H = = EI JE K EL = = > A J EH = A A JJ= D = K J= = L = L = L = = > A J EE F H = J= E JA A H A E H A E E D = I A A J= = A I E A H E I EF K K J= F EJ ED E = JK H E D JE A J EE EJA J A I E A H E I EH K K L EA = L K = O J JA EF F E= JK H E= L = E L A JJ E A JJ E F E E= I = = JK H E H K = A L = JA EF F EA E F EI A L A JJ I = K I J= L A JJ E A L K JA F = = I F K K F E J= L = = H = = A JJ F EA A JL A I E H JE A O JO L J= K I J= = = I JA A = JJ= EJI A = JK H E D JE E= I K K EJJA A J= E= I A = = JK H E= = = = H A I E A I JA F E = = = H = = E = EI K I E = JK H E D JE EI J= J E A I O F O O = = J= I = L EH H = L = E K JK I A I J= 5 O F O E A D O L E D = I J= F EA A L EH H = L E = K A = I E I J= K ) K JJ= = JK H EI O F O O L = H = I JEL K I EA K K A I I = ) I A = = JK H E= E = I EJA A JJ I A J E E J= D A F F A I J= = A I E A H E I E I JK JA JK = I H A = J= E = = J= = = I A F A L A JJ I = JK H E= I A A J= = F = E = = I J= I A L = E A = J= E = J A I J= = L = H K I J= = JK H E F = K K D JE E= J = O J A J = JK H E D JE EA = J A A I E2 = K K D JE EE L = = O J A A I JK I F = E E A = = L K = = JK H E E I K A J= = = I = = = A I JA J JK = I A J E E J= O J A A I JK I F = E E A A A H EL = I JA K I L = E EJA D J L = = J E E J= A J= A I JK I F = E E A A = = A I E A H E I E J EI A I I = D K A A I I = K E I JA K I L = D JEEJI A = C A A JJEL A JJEEE D = K I I JA K I L = E = L K = L = = D = J= A HEJO O F F EI E = C A A JJEL A JJEEA EJ 8 A JJEEEL E = EJJA EI A I K A L = J= E = L = = L = = E= I A L = = L = HK I J= = L = ED J J= I = L EHJ= A E= A EJJA A JL EL = J = 8 " 8 " & 8 J= E! 8 ) = A I EJA JJO = I EO A EI E E O J I I A L = = L = ED J A D J =! 8 =? A = = L = HK I JA JJK EJJA EI A I K A L = L A J JEEEI A I = = L A JJEEE " 8 =? J= A = = L = HK I JA JJK =! 8 = N ) HO D " 8 8 ) 9! 8 A = " 8 A = D = JJ= A I I = = C A A JJEL A JJEEE L EHA A A. 14 = L K = L = = L A JJEEE A = L = EJ=! 8 =? JO O F F EI A I E E I JA K I L = EJ = N! F L = = I O JJ H= I E= K K J= =. = L K = A E J= HL EJ= I K K HJ= K K J= = = A C A A JJE L A JJEEE A = = L = HJA I = C A A JJEL A JJEEE A = J E EEI K = EJJA A L E I JA K I L = D JE D = J= A = = I K H= = = = I A JJE A = = 0 K E E A = JA D J= HL A K K J= = = EJ EJA JJ= A I I =

11 I JA A L = L J= H A I JA J K I I E I JA K I L = E F = HD = EI EE E = EI K K I EE K K K K A JJ = I JEI A O I E A HJ= EI K K I I A EF K EI A J O JJ = E I K A J EF K EI K K I = E = = I = = JK I E A JJ K I I E I JA K I L = D JEI A = EI A = = I EI J A J E E = J J = L = JL JJ JJ E = I = = = E = EI A I JE = E E K K J E = EI K A J = HI EJJK F EI E = E = = I = = JK JK JA = L EJ E E= O I E J= E = I K K HA D = = K JA JK HA I JA F A JJE5 A K H= = L EI I = = F F = A EI I = A I EJA EJ A HE= EI E= O JJ J= F = K L EJJA A EI A F EA J= I K = = EI A A L K J L = D E = L = I J= = ; I EJJ EI A J I JA K I L = L J= A A J K I I E I JA K I L = E = L K = L = = I J= = O I E A HJ= EI E= I JA K I L = L J= A EJ= A = L K = D A F F F = H= J= = A = I I = A L = H= A K I A I K = K I J= L A I EL K J A = ED A K JJ= EA L = D E A J HK EI A I E I JA K I L = L J= A EJ= L = = = I A J= = L K J D O JJE E I E A I E A H E I E= I JE= F A I K A A J= EL A EJJE A L K J A L = H= A ) = A L = I I = A I E A H EI I = I JE= F A I K A A L K J = L = L = = JA D JO A = I JK K I JA K I L = EI J=. - 0 K K J= = I J=. I A D O JJE A I J. 1 I JA K I L = D JEI A JJE. 9 I EI J = E A = E EJK J I = J= = JK HE I E O A I E A H E I EJA EF F E= JK HE. ) = F EJ = HEEJJ $? A L A = I JE= F A I K A A = A I E A H E D EJ D K A A I I = JA D JO I JA K I L = L J= A = I JK K I JA K I L = EI J=. - 0 I A I K A HEI J= ) EHJ= = D JA A O JA JJO F EI J A K K J= = = = E O JJ A F E A H= J = EI K I JE= I I = O JA JJ L EI I L = F = = F EI J H= I E= 0 K O J = E = I J= = I K = A H JK I K K J= = = 5 K I E JA J= L = E A E A EJA # 8 = K H EJA JJ= L K K I E! 8 ) O J F EA EJA D EI J= = A # 8 ) K K J= = = = E A EI EJA " 8 I E J = EI JA K K J= EA JO D O JE EJA O EJJ D A F I JE I JA K I L = E I K K HE = I = EJK O JJ EJJA A & 8 =? 6 = EI A JEJI A EI A J I JA K I L = L J= A A J L = J O JJ A F E A H= J = EI K E= I A K I A = J= EF EA JA HA JJEA O D JA A I I JA D J L E EI L = HK I JA K E = 7 I A E O I K EI A F = = = I A J= = K I A = F E= EJI A EI E I JA K I L = L J= A EJ= I = I A K I A J K J= = JA A L = EEI A A H= A K I A A I E = = F A EA L A J E A A HEF K A A H= A K I J= I = = JJ= = JK = = EE = I E K E K K J= = EI F A JE D = E E A! 8 = N $ ) HO D L = H A ) JK HE = C A A JJEL A J JEEE D = K I ) I A K I L = = I K HEJJ= = A I E A H E I E K F F = I A K I A =! I = EI A A O EI JA F A EJA A L O O

12 I JA K I L = L J= A I K I A J K I I E I JA K I L = E = L K = L = = I J= = O I F A HE JA EI E A I K I JO O F F EI E = I A K I E= 6 = E A = I A K I L = = I E EJJ= = A L = F = = I JE O L EA I E I JA K I L = E I A HA I JA K A F A JJEA K J EK K A K I I EI D = I A K I = K I JA A K = E A ; D JA A I JA K I L = D JEE A E K EJA = = O J I O EI J = = J= EEJJ H= A K I A = E E= = JK HA EJ= L = = A I E A H E I E = JEJ= I I = = = JJ= = = JK HEJHO D EJA I EJA A JJ L A I E J= JA EE = L = L J= = O A I JA K I L = E= A EJ JE J EI A = = = A = L K = A I E A H E I E H JE= J6 = E A = I A K I D = L = E E A = D A F F O JJ 6 = E I E= A I K I JO O F F EI E = I A K I E= L E O I D = = K JJ= = I EJJ= E A I E = I A J= = = = C A A JJEL A JJEEE D = = L = L EHA A L A J JEEE D A EI O O JA A ) I JA K I L = L J= A I K I A O J A J! 8 = N $ ) HO D L = H A ) JK HE ; A. K K J= = = L = = I O JJ = N! I JA K I L = D JE= D O JE = EI I EA I E I K A HE = C A A JJEL A JJEEE D = K I I K HEJA J= = I JA K I L = E F JA JE= = EL = F = = = I A JJE A = = E A I JA K I L = D JEL E D = J= J= HL EJJ= A I I = = = L A JJEEE J= E H A I JA = E E I JA K I L = EJ D = = L = JO D J = I = = = L A JJEEE K JA L EA HA EI A I I K L = I I = JA D JO ) JK HE ) JK HE O J A JJ A I I I JA K I L = E EJA K I JK = HE = K JA D A EI A I I = K L = I I = D K A EJJ= L = A JJ EEJJE EA! = " I A EJA I O J EEJJE EA = F = EI K K I A E I = = L = ED JK = A I A = EI E I = F = EI K K I L = ED JK K E A A = = E I K A K JK K L EHJ= A K K I A = F E K E O I E I JA K I L = D JED O JJ I = = = E = E I A I JE

13 0 = = K JA JJK I JA K I L = L J= H A I JA K I I E I JA K I L = E = L K = L = = O I J JA K JJ= = D O L E F EJ A H J EJO = I A K I E= F EA EI J I = A D K A EI J EI J= = E = I K K HEE = JEJ= ED E HEL EJ= O D JE ED E = F = I K K HEE A HH I J= ED E = I JE J JA K JK I A A O JJ L JK I A E JK JJA A J= E = EI K K I E= J = JK A L = JD = = K JA JJK = HA I JA E ) = A L = = A I E A H ED K A EI J J JA K JA JJK J = E A J A E A H J EJO HA I JA D = = K JA JJK = HA I JA = I A A JJK A I JA K I L = D JE= J = L = L L = J 8 A I E JI A L A EJJE E D EJ D K A A I I = A EJJE JEI EF = K I J= I A = I JE= F A I K A A = O A A J 2 A I K D K A A L A I EA HEI JO I A = EI A JL J= = J F = D L E= JK HE = L K = = L = HK I JA JJK A I JK I F = E E A A = = C A A JJEL A JJEEEI K A A L A I L A I E JJ= E A EJJE = J= = D O JO I A K JJ= F A I K D K A A D O JO I A EI K A L A JJEEE A EJJE = I A A JJK D O JE = L = D A F EA = K K D K A A I A A EI I K A HE2 L A L EF EA A A = I A A JJK O J E = = C A A JJEL A JJEEEL = = D = J= EE E EI J= F EI JK J= = = C A A JJEL A JJEEEL = = D = J= O I A I E A H E I EJK H L = K JA EF A I = I A A JK = E H O J E A $ " $ 5 0 ) " = EI A D = = K JA JK HA I JA O I EI K K HE EI J= K EI J= I A D = L = E EI K K I = I EEI JED K = = = J = I A K I H= A K I A I I = 5 E EJA JJ= A I I = I JA K I L = EJL EJJ I JEL = L JJ= L = JE= D A EI O O JA A JEA J O JJ D A JED O JO I A JK JK = EI I F E D O JO I A = ED A K JJ= K JL K J J= E I JA K I I E= EJI A A I JA K I L = EJL = = I E EJJ= = L = ED J A D J EI A I JE F EI J H= I E A J= E O J E JA H A K JA A

14 0 0 D K A A I JA K I L = D JE = C A A JJEL A JJEEE D = K I! 8 =? A =! 8 = N ) HO D! 2 A I K A A L = L J= JA EF F E= JK HE = L K = EJJA A I O JJ E = 8 A EJJE A = L A I E D J A L = L J= 6 K L = HE F EL EA JEA L O = L K = = C A A JJEL A JJEEE D = K I 0 O JO I = EJJA A D = K I 8 A I EA HEI JO I A L = L J= A EJJE I JA K I L = D JE L EHJ= A = D O JE 2 A I K D K A A I JA K I L = D JE ) JK HEL = HK I JA J= = A I JK I F = E E A A = I = I A F EE H= A JA A I EI! 8 = N $ ) HO D O A A L = L J= 5 EC = L A A HEI JO I = J = L K =. 1 6 EI EF = K I J= = = I JE= F A I K A A L = L J= 5 EC = L A A HEI JO I = J = L K = 0 O JO I I K A H EL = D A F EA = K K D K A A I I = = C A A JJEL A JJEEE D = K I F L A L EF EA A I I O J E A A H EL = F = = = K L A JJEEE EE E. )

15 " I JA K I L = D JEI K K H EI I = EE JA EI J EI I K I I E I JA K I L = E = L K = L = = O I J JA K JJ= = H J EJO = I A K I E= F = A HH I J= ED E 6 = EI A J A HH I J= = I A K I A J L = JA HEJJ E L = = JEL E= I E EI J= = D = JE= = O JJ J= HF A A J L = J EE A HE= EI E= K I I E I JA K I L = E = E K J = = JK EI K K I H I JK K E A HEJO EI A I JE A HH I J= = I K EI I = ) = A L = = A I E A H E A HH I J= J JA K JA JJK A A HEJO O F F EI J I JA K I L = L J= HA I JA = E EA HA I JA EA O D JA EI A F EEHJA A J I I A I E A H EI I A JJ L = L JJ= L = J D JA A J L = J= E = I = = JI EI J A A I E A H E I E A EJJE JEI EF = K I J= = I JE= F A I K A A = O A A L = L J= 5 EC = L A A HEI JO I = J J= EJA EF F E= JK HE = L K = E I I EL = L JJK = D JA EJ= L E = F K J EI J HA I JA K I K K EK A A HH I J= I = JA A JO I ) E = I J= = HA I JA J= I = A H = J = K L = J= = A HH I EJJ= E I EJA A JJ = E E A = I K E A HH I J= J JA K JA JJK A HEJ= L E 4 = A K I A O D JA E I A JJE= J K JA K = = A = HE O I E L = L JJK HEI E= JJA E EI J= F = E EI J= = EJ= = EI A I I = H= A K I A I I = L = H = I JE O JO O K D = A L = E = HJ EJA J= = 7 =! H I H I H I A = H E 0 O JO I I EEHHA J EE JA EI J L = L J= HA I JA J I = L K = A JA A F E H I 6 I I A HH I A I I = I JA K I L = L J= J JA K JA JJK = I K J D J= EI A I JE I JA K I L = L J= A A J= E A I K I JA = L K = I EJA A JJ = E A = I K J L = HK I JA JJK EJI A EI A HA I JA = D O JJ = E = I J= = = I K I I = A L EA D A E EA 6 = HL EJJ= A I I = D O JO I L = = I EEHJ A JA A F E A I E A H E I E= I K K F K EI A = O J L = I A A JK = D O JO I L = = J= E F = H > JJEF K D A E A = = E = J= HF A A K = = 6 = J= E A H= J = EI K I F EEF = HD = EJA I = A A H= K I D JA EI EE EI I = JA A I E A H E I ED K A EI J HA JEJ A O D JA A I I A EJJE = = F EJK K I EJ= = 6 H= J = EI K K I J= K I EJ= = K E A I = = I K J D J= EI J= A = EI J= E JA A J JA K JA JJ= L = = = = F A E JE= A EJ= HL EJI A J JA K JJ= = H I 6 I I A HH I A I I = HA I JA = D O JJ A I EI E= EI A I JE= I K I I = E= J K JJ= D O JO I O I O J A JJO A I E A H E I E EE JA EI J L = L J= HA I JA 6 H= J = EI K I F EED O L E A I E A H E I E EI JK I = I K J ED E I E = I K D = JE= O A A I A EJA EE I JK K J= I K K I J= 8 = H K A L K I ED O JO I I EEHJO O EE JA EI J L = L J= A I K I A A I J= I A L = = I EEHJ D = K JJ= A I I = L = E = E A! H I 6 A HH I A H= J = EI K I L A JK K F = HD = EJA EE JA EI J ED E A EI J= = D = K = = L = L = = I K K J = D K A EI J K F K A J= I = = I K O JJ A EL JJ JJ A EE I JK K J= I E= I J= 6 JA K JK I L E = K L = K = E A I I = I JA K I L = EJ I E EJA JJK = I K J A K F K A A A HH I J= I = JA EI I = A L = = JE= = J= EJ JA K JK I L E = A I EJA JJO A I E I EJA A JJ F HH= I D J= EI A J I JA K I L = EJ = I A A JJK = F K JE= = A = HEI I = 6 = E A A I EJA JJO H= J = EI K I K I EJA = = L = HK I JA JJ= L = I E= I K J D J= EI E= A I JK I F = E E A E= A = L K = L = = = JK HEE = A I J= = = A J= I A K J

16 # 7 = 7 = = L = = L = L = = JJ H= A JA A F EL EA JE D JE= E = L = ED J A EJ= O I! H I H A EI I = H= A K I EI I = I JA K I L = EJ = = JJ= = K I A E = I A J= = A I EJA JO I JEF HH= I J= I = JA EA = = J= = EI I = JA EI A A JE= = F HH= I D J= EI A I JE H I K I I E I JA K I L = E = L K = L = = J JA K JJ= = O I = I K J ED E D = = K JA JJK HA I JA = O J A J EE JA EI J L = L J= = = I K J F HH= I J= EH= A K I D J= EI A I JE 9 + H I = A A H= K I D JA EI I = I I J D K = JJ= L = I H= A K I A = = F A E JE JA J JA A JJ A = H E ; ) ) 4 ) 5 6! ) ) 2 ; 4 8 ) 4 ) A = HEI J= = L EJ= I = JA EJ= O JO O F = HEI E D JA EJ= J = = = JJ= = EEJJ L = L J= HA I JA ) JK HE " 8 1! ) ) )! * * " 8 A HH I J= I JA K I L = L J= HA I JA L E = A I E A H E I EL EA HA EI A K L = K = E A 5 EE I JA K I L = EJ D = = K JA JJK A I E D K A EI J E D E I JA K I L = D JEA F JA JE= = EL = F = = I A JE I O JO JJ JA EI A A JE = = I E EJA JK A H EL = J= K K D K A EI J D J= EI A A H EL = 5 L EJE HA A. 14 J= HL EJ= = K I K = D O JO I O J A J HO D D J= EI A I JE EE JA EI J L = L J= A I K I A A ) JK HE " 8 *! ) 5 * 5 ) + * +. 1! ) ) )! *! " # $ % & '. 1!. 1! ) JK HE " 8 * *! ) 5 * 5 ) + * O D D J= E A I K = D O JO I EE JA EI J L = L J= = 6 A EI A A JE= = I E EJA JJK A H EL = J= K K L E = E E O I E A HJ= E A 5 EE D K A EI J D J= E A A H EL = = J= K K = L = = = = A J= = $ A H EL = F HJ= E

17 $ EC = L A I EA H EI JO I = JJ 6 EEL EI JO I F = I J= = JJ EE = J= = = K I J= = I = = I A E EA I J E I E #? J= L = EI A = = JJ EE = = ) K I J= JK A A = EE JA = K EL = EE = K I JA I J= HH= EE = K I A = A A E " EJH= = JJ = K = J= = K H EI I = K K = E = F K D = JE A = L K = = J I J= A E = J= = O E H E A I = F EI I EJA A JJ = J I I = A L = J = K D = JA EL J = J A = 0 EA HH = JJ D K A EI A I JE K = K I A A = = K I J= = A I E F K K = I J= = K = F = = F EI J A A I O JO O J I = K = JEEL EI JA J 7 F B HJEEL EI JO I F = I J= = J= EJ= D = = EI A = K J I A I JA A 0 = K JJ= A I I = L EI = K = O I D EJI = J= A HE EI L E A E = K L E= C = = O J D A C EJO I I K = E J= JO = E = = 7 K H EI I = O JA J = J I J= A E = JJK = EI = F F = A JJ= I = = = F A HE= = JJA A = K I I E I JA K I L = E EEJ J J O J A J = J D J= L EE = K D ED E I JA K I L = E = O J A J A = I A K I A I J= D K A D JEEI D K H= EJI E= 1 = I JA K I L = D JE= E = JJ A I J I JA A JK A K JK EI A H= A JA EI EE = EI I EJA JK HL = EI K K JJ= I JA K I L = K HE I = JJK A I I = O O JE4 = K J= = K F = J= I EI K I JK I J= HL E A EE A A J 6 K I JA K J7 F B H O 2 &! % E= 2 K D!! " ' F EL EA JEA L O J ) 4 1 $ 8 1 % & 6 K L = HE F EL EA JEA L O O EI JA JJO EE JA EI J L A I E L EA HE= D O JO I HA I JA A I J L I = J JK A I I = L = K HE A I O O = L K J L = = D = L = EJ= L EJJ I JE6 K L = HE O O = E = E A = JK EA = L A EJJE EA I E EJK I F = E = 6 K L = H EJ O JJ K A J+ H O I A J O O JE 8 1EE A A JH= K J= = K F = JI A 8 1JK K EE A A J 6 K I JA K J6 K L = HE O 7 K I E = JK! # ' K K 2 K D &! % ' %. = N &! % '! E JA H A JM M M JK L = HEBE ) 4 1! # 8 1 % &! EI I E I = = J= L E= 6 K L = H E% I K = = K = A I E $ A L A = I JE= F A I K A A = A 6 K L = H E% 8 1 % &

18 = C A A JJEL A JJEEE % 8 1= I A K I H O I A J EA J L J= I A J= = I J= K = L A I EF K J EI J I A = EI E= F A JJA = EI I = A I EE JO O I E E = J =, = B I I L A JJEEE I E E A I J L A I I E E = I A I = = O J A K = L A I EF K J EI J 8 A JJEEEL = = L = HK I J= =! 8 J= E " 8 A = = 8 A JJEEE A = O J A J H = I E=! , 8 1 H "! #! 8 =? ' 9 ' 8 ) 8 1 H " # " 8 =? ' 9 ' 8 ) 8 1 H " # 8 1 H " $! O O JE 8 1EE A A J= JK K O O J 6 K I JA K J O, = B I I ) > EL A = A JEA %! $ - I F 2 K D ' & & * ) ) ) 6 ) ) EHI > = JJE= EJO I HA I JA J O JJ L A I EF K J A J9 EHI > 2 - : F J9 EHI > A L = 2 - : - HEI JA JO JF K J A J5 K = F K J A J EEJE HA I JA J9 EF A J7 F A J 9 EHI > 4 ) ) F = JJA HEF K J A JJA H I 9 EHI > = = EI J= F = JJA HEF K J E HA I JA 9 EHI > A J= M = O K A I K = JK I 9 EHI > = JJE= EJO I A I K K EJJA K F = L A K D A F JJ= = L = HI E E K H= EJI E= JO J 9 EI H> JA A A H= A J= = J E EJJ= = F D = K L = F A HK I JA A = J= HL E A EI J= = F A HK I JA A = K H= EJI E= L ED E EJA = = JE= J= J= HL E A A J 8 1JK K EE A A J O O JE 8 1EE A A J= JK K O O J 6 K I JA K J9 EHI >. E 2 " # % 8 ) 6 ) ) 2 K D ' % $ $ #. = N ' % $ $ # # A = EE B ( M EHI > BE = JJE= J 5 2 1L A EJJE EA I EE = L = I JK I L = JL = EI JA JK JD = F A I J L I J JA H I A I J = EEI I F = I K F O K HA J= = E A HEI JO I L A EJE D A F F EEJJ K I I E I JA K I L = L J= HA I JA 6 K L = HE F EL EA JEA L O = L K = = JJE= J EJJ L JD O L D O JO I K D JA A = I I J A O F HEI J 6 O O E I K I A I A A EJJ= HEF = A A E L = J A A I J L EA = K EI JA JK JJA A J= L = H= A H E = JJE A O D JA O JA A JK A L = JJK HL = = EJJA A JJE= J= = = JJE= = EA K = = O O JE 8 1= = EE A A J = E E= = 5 K A I I = 6 K I JA K J ) 7 4 ) ; 2 6 K JA = JK 4 = EI E 2 K D "! & $ $ # #. = N "! & $ % # L A EJJE A J

19 Myynti: Tiedustelut: Sähköliikkeet, sähköurakoitsijat sekä sähkötukkuliikkeet ABB Oy, Asennustuotteet, PL 16, Porvoo Puh:

20

21

22 Ota yhteyttä ABB Oy Asennustuotteet Porvoon Sisäkehä 2 PL Porvoo Puhelin: Faksi: asennustuotteet

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä 2 A H K I H A I J A 2 A H K I H A I J A K K K K L E A I J = I EI F O H E L E D @ D A E L = H = J J K L = 0 = K J A I I = = I EI F O H E L E I EJ J = = L E A =

Lisätiedot

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1 Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 43 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia 71

Lisätiedot

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Opettajan osa Videoprojektorille Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna 7 Kerrostalon lämmitys ilman säätöä Miten lämmönsäätö hoidetaan?

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla.

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Metallityöt 83 Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Työstä lähtee kipinäsuihku ja asentajalla on oltava ajantasalla oleva tulityökortti. Silmäsuojainten käyttö on ehdoton. Pitempiaikainen

Lisätiedot

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta 6 Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen 19 Veden kulutus ja säästäminen 40 Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus 62 Vesijohtojen kannakointi, rakenteiden läpäisyt

Lisätiedot

Jätevesi ja sen puhdistus

Jätevesi ja sen puhdistus Jätevesi ja sen puhdistus 1 Nykyisin kiinteistön jätevedet viemäröidään maanalaisissa umpiviemäreissä siten, ettei niistä aiheudu terveydellistä vaaraa, epämiellyttäviä hajuja, tulvia tai muita haittoja.

Lisätiedot

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET 1 TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 44 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia Kaasuhitsaus

Lisätiedot

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus Suojaimet 5 Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus 8 = I = H= A E A L A JL O A EJ 2 = A J= I K J A @ A I I = J= = = 4 A EI EJ= I K EI I = A EI I A EJ= I K = EJJ= J= I K *, - 4 8 = D L EI JA

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

IKKUNAT AUKI MAAILMAAN

IKKUNAT AUKI MAAILMAAN IKKUNAT AUKI MAAILMAAN EVAn Suomi, EU ja Maailma -asennetutkimus 2006 Kai Torvi - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1 2 Vinkkejä opetukseen ja työsalin tilankäyttöön Opetuksessa lähdetään etenemään siitä perusopetuksesta, joka on jo saatu, Talotekniikan perusteet 1-kirjan

Lisätiedot

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI Suomalaiset pysäyttäisivät EU:n myllerrykset, eivätkä halua eroon eurosta ilkka haavisto Euroopan epävakaus hirvittää suomalaisia. Kansa ei kuitenkaan halua suuria muutoksia

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmaticin yksinkertainen säätötekniikka pitää sisälämpötilan vakiona tarkkuudella 1 C, vaikka pohjoisesta puhaltaa

Lisätiedot

ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ

ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2005 Kai Torvi - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

MAAILMAN PARAS MAA. EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011. Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen

MAAILMAN PARAS MAA. EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011. Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen MAAILMAN PARAS MAA EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011 Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

TYYTYVÄISET ALAMAISET

TYYTYVÄISET ALAMAISET TYYTYVÄISET ALAMAISET Hallituksella ja eduskunnalla on suomalaisten mielestä sopivasti valtaa; tyytymättömyys ammattiyhdistysliikkeeseen kasvanut sarianna toivonen Suomalaiset ovat tyytyväisiä yhteiskunnan

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

EU VAI EI? EVAn arvo- ja asennetutkimus 2012. Ilkka Haavisto

EU VAI EI? EVAn arvo- ja asennetutkimus 2012. Ilkka Haavisto EU VAI EI? EVAn arvo- ja asennetutkimus 2012 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2012 ISBN 978-951-628-549-1 ISBN 978-951-628-550-7

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

KÄTTÄ PÄÄLLE PAIKAN PÄÄLLÄ

KÄTTÄ PÄÄLLE PAIKAN PÄÄLLÄ KÄTTÄ PÄÄLLE PAIKAN PÄÄLLÄ Työmarkkinoiden pakot, lakot ja sakot tuskastuttavat; valmius paikalliseen sopimiseen korkealla Matti Apunen Kansalaisten usko konsensuksen voimaan alkaa rapista. Ylivoimainen

Lisätiedot

Varaajakytkin LADDOMAT 21

Varaajakytkin LADDOMAT 21 Art.Nr. 11 23 78 Varaajakytkin LADDOMAT 21 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 DIAARIT A Aa Ab 1989 1989 Saapuneiden asiakirjojen Lähteneiden asiakirjojen LUETTELOT B Ba Bb Jaostoluettelot Arkistoluettelo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 2/12 PÖYTÄKIRJAT, ESITYSLISTAT

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 13 julkaisuja YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

VAALIEN KOKONAISTULOS LOPULLISTEN VERTAUSLUKUJEN JÄRJESTYKSESSÄ. HOK-Elannon edustajiston vaalit Ehdokaslista.

VAALIEN KOKONAISTULOS LOPULLISTEN VERTAUSLUKUJEN JÄRJESTYKSESSÄ. HOK-Elannon edustajiston vaalit Ehdokaslista. VIE I IE VEJE JÄJEYEÄ ivu 1 () J4987 H-Elannon edustajiston vaalit 12 02.05.12-.05.12 -EJV I JÄVI EI EE J IJ EI H JH ÖÖÄ E HIÄI V YGGE E E HH E I EJ E IVIIEI I EEIG I IJE I É II I I V I HIE IHIEI VI HE

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Turvallisuudentunne. Venäjä ja terrorismi huolettavat suomalaisia. Ilkka Haavisto

Turvallisuudentunne. Venäjä ja terrorismi huolettavat suomalaisia. Ilkka Haavisto 6 Turvallisuudentunne horjuu Venäjä ja terrorismi huolettavat suomalaisia Ilkka Haavisto Suomalaiset ovat huolestuneita Venäjän kehityksestä. Jopa 83 prosenttia vastaajista pitää naapuriamme epävakaana

Lisätiedot

Laddomat 4030. Laddomat 4030 sisältää. Tekniset tiedot. Laddomat 4030 avulla

Laddomat 4030. Laddomat 4030 sisältää. Tekniset tiedot. Laddomat 4030 avulla Tuotenumero 11 44 36 Laddomat 4030 Säätää automaattisesti lämminvesivaraajan varausta ja purkamista kaksoiskattiloissa, jotka on varustettu sisäänrakennetulla käyttövesikierukalla ja patteriverkoston sekoitusventtiilillä.

Lisätiedot

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä?

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? 4 Vai tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? Työn lisääminen on kansan mielestä avain talouden uuteen nousuun Johanna Sipola Kansa on valmis lisäämään tehdyn työn määrää kovinkin keinoin, jotta hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Tieteeseen ja. ja koulutukseen luotetaan. esipuhe

Tieteeseen ja. ja koulutukseen luotetaan. esipuhe 2016 2 3 esipuhe Tieteeseen ja koulutukseen luotetaan Julkaisija: Tieteen tiedotus ry Ulkoasu ja taitto: Minna Ruusinen / Miks ei Oy ISSN-L 1799-3423 ISSN 1799-3423 (painettu) ISSN 1799-3431 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

!"#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.!213.'##'+

!#$%&'()$*&$(+,+ )##*(($(+ $-.+ #*/*(0(+ /%.**11*2)&*.!213.'##'+ "#$%&#'()* "#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.213.'##'+ "#$%&'()$*&$(+,"+ )"##*(($(+ $-".+ #*/*(0"(+ /%.**11*2)&*.213.'##'+ "#$%&#'()* +,(##*-'&'-. /&0*'1231 4((5&'6)7$8&#57$)$'$97:;&)

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

KUNNAT KUNTOKUURILLE. Kuntademokratia koetaan vieraaksi; palvelutuotantoon toivotaan tehoja. ilkka haavisto

KUNNAT KUNTOKUURILLE. Kuntademokratia koetaan vieraaksi; palvelutuotantoon toivotaan tehoja. ilkka haavisto KUNNAT KUNTOKUURILLE Kuntademokratia koetaan vieraaksi; palvelutuotantoon toivotaan tehoja ilkka haavisto Kunnissa kytee demokratiaongelma. 70 prosenttia suomalaisista kokee oman kuntansa hallinnon ja

Lisätiedot

Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin

Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin 5 Verotaakka tapissa Jatkuvien veronkiristysten sijaan kansa haluaa tehokkuutta julkiseen sektoriin Sarianna Toivonen Suomalaiset eivät ole valmiita lisäämään verotaakkaansa. 65 prosenttia kansasta ilmoittaa,

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

TYÖ ENSIN ARVIO. Suomalaiset torjuvat anteliaan perustulon. Katso myös asiantuntijoiden arviot tuloksista sivulta 5! No 10 > 27.

TYÖ ENSIN ARVIO. Suomalaiset torjuvat anteliaan perustulon. Katso myös asiantuntijoiden arviot tuloksista sivulta 5! No 10 > 27. No 10 > 27. heinäkuuta 2017 ARVIO Ilkka Haavisto, Janne Heikkinen TYÖ ENSIN Suomalaiset torjuvat anteliaan perustulon Suomalaiset suhtautuvat perustuloon varautuneesti. Vain 39 prosenttia hyväksyisi vähimmäistoimeentuloa

Lisätiedot

- Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan

- Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan Ilkka Haavisto TYÖLLE AHNEET - Suomalaiset arvostavat ahkeruutta, mutta ovat huonoja jakamaan YHTEENVETO Suomalaiset määrittelevät itsensä työkeskeisiksi, kun heiltä kysytään millaisia suomalaiset ovat.

Lisätiedot

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Pentti Harju Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Sisältö 1. Vesi 1.1. Suomessa paljon pintaa, mutta vähän vettä 10 1.2. Vesi Euroopassa ja kauempanakin 10 1.3. Veden kiertokulku 11 1.4. Vesi ja ihminen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

EPÄVARMUUDEN AIKA. Venäjä, Trump ja Brexit huolestuttavat suomalaisia, mutta unionia pidetään vakautta luovana toimijana.

EPÄVARMUUDEN AIKA. Venäjä, Trump ja Brexit huolestuttavat suomalaisia, mutta unionia pidetään vakautta luovana toimijana. EPÄVARMUUDEN AIKA Venäjä, Trump ja Brexit huolestuttavat suomalaisia, mutta unionia pidetään vakautta luovana toimijana. Anniina Iskanius Brexit pelottaa suomalaisia. Yli puolet toivoo, että britit luopuvat

Lisätiedot

Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta

Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta Siina Repo TERVEYSKAPINA KYTEE Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta YHTEENVETO Suomalaiset ovat tyytymättömiä nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään. 49 prosenttia

Lisätiedot

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159 Piirtämisen perusteet 3 Koneenpiirustus 17 Rakennuspiirustus 42 LV-piirustus 66 IV-piirustus 135 Mittaus ja säätötoimintoja 159 Sähköpiirustus 167 Hydrauliikka ja pneumatiikka 178 Penan Tieto-opus Ky Tehdyn

Lisätiedot

MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI

MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI SOVINNON EVÄÄT SOVINNON EVÄÄT EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2016 MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI EVA Raportti 1/2016 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Graafinen

Lisätiedot

KADONNEEN KASVUN METSÄSTÄJÄT

KADONNEEN KASVUN METSÄSTÄJÄT KADONNEEN KASVUN METSÄSTÄJÄT EVAn arvo- ja asennetutkimus 2013 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-951-628-576-7

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ MAM A ERM 6. 9 aivannonlahti 6.6 AUEE HEE AUA/ UMARAA (/2) 6 AU 6.6 HERA HEA AU AUA +99. HU 2A EEU E 3A A EEU 93. 3. 94.7 (/2) 2 RE UÖR +99. HEA +. AU.4 (/2) 26 E- JA +99.2 HEA /3k UAEA AAUEA AUA 66 A

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Stadicup 2012. A-finaalit

Stadicup 2012. A-finaalit Stadicup 2012 A-finaalit E10 VJS/Gepardit punainen ONS/punainen 3-1 (2-0) E10 PK-35 ACK/Caribia 3-0 E11 ONS/Ercoma Punainen PK-35/Mustat 0-0 (0-0) rp 3-4 E11 LPS/vihreä JäPS/Sininen 0-1 D12 PU-62 TiPS/Timantit

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

LINTUKOTO HERÄSI UHKIIN

LINTUKOTO HERÄSI UHKIIN LINTUKOTO HERÄSI UHKIIN Kansa hakisi turvaa pohjoismaisesta yhteistyöstä; Naton kannatus ennallaan henna hopia, sarianna toivonen Suomalaisista jopa 80 prosenttia arvioi, että viimeaikaiset tapahtumat

Lisätiedot

Meilahden Rantapuisto

Meilahden Rantapuisto Paciuksenkaari 2 A 1 2h+kk+työh On 114,50 103,00 1 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 2 2h+kk On 52,00 51,86 1 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 3 ryhmäkoti On 2 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 4 2h+k

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Viilat, raspit... C8900 - SULKAVIILA 125MM HIENO... C8911 - KONEPAJAVIILA LITTEÄ/ KARTIO 250MM... C8913 - KONEPAJAVIILA PUOLIPYÖREÄ 250MM HIENO...

Viilat, raspit... C8900 - SULKAVIILA 125MM HIENO... C8911 - KONEPAJAVIILA LITTEÄ/ KARTIO 250MM... C8913 - KONEPAJAVIILA PUOLIPYÖREÄ 250MM HIENO... Viilat, raspit... C8900 - SULKAVIILA 1MM HIENO... C8911 - KONEPAJAVIILA LITTEÄ/ KARTIO 0MM... C891 - KONEPAJAVIILA PUOLIPYÖREÄ 0MM HIENO... H010A - KONEPAJAVIILA LITTEÄ 0MM HIENO... H010C - KONEPAJAVIILA

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

PALAUTETTA PÄÄTTÄJILLE

PALAUTETTA PÄÄTTÄJILLE PALAUTETTA PÄÄTTÄJILLE Suomalaiset ovat havahtuneet talouskasvun tärkeyteen; eliitille moitteita saamattomuudesta ilkka haavisto Kansalaisia turhauttaa yhteiskunnallisten uudistusten jumittuminen ja päätöksentekijöiden

Lisätiedot

A DIARIT JA MERKINTÄKIRJAT. Aa Rakennustarkastajan kirjeet. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit. Rakennustarkastajan kirjeet

A DIARIT JA MERKINTÄKIRJAT. Aa Rakennustarkastajan kirjeet. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit. Rakennustarkastajan kirjeet ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A, C-E, G-I, K Arkistonmuodostaja/viranomainen Järjestysoikeus Hyllyn numero 1036, 1661-1681, 1781-1795 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN.

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. Stadicup 2011 VUODEN 2011 26.STADI CUP TULOKSET JA PALKITUT! F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. F9 IKÄLUOKKA

Lisätiedot

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN A) Veeʹrb, koin lij tääʹssmuuttâs Verbit, joissa on astevaihtelu -ad infinitiiv -ad sâjja ǩieʹčč -ai infinitiivin -ad:n tilalle pääte

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

PDF-tiedosto kalvopohjille, monisteille tai videoprojektorille

PDF-tiedosto kalvopohjille, monisteille tai videoprojektorille PDF-tiedosto kalvopohjille, monisteille tai videoprojektorille 1. Painos 2004 Penan Tieto-Opus ky Taitto, valokuvat ja piirustukset: Pentti Harju. Kirjaan on saatu myös tekstiä, valokuvia ja piirroksia

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT MERKINTÄKIRJAT Sivu 1(13) Ae Sairaalapäiväkirjat 1962 1970 Toimivat potilaskertomusten hakemistoina (numero). 1 Sairaalapäiväkirjat 1961-1961 Sisätautien ja kirurgian osastot 2 Sairaalapäiväkirjat 1962-1962

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012

Suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012 Ilkka Haavisto OVI RAOTTUU Suomalaisten maahanmuuttoasenteet 2012 YHTEENVETO Yksi Suomen yhteiskunnallisen asenneilmaston näkyvimmistä trendeistä viime vuosina on ollut maahanmuuttoasenteiden tiukentuminen.

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

KUMPPANIT EUROOPAN UNIONISSA. Suomalaisten ja virolaisten ajatuksia toisistaan. Kai Torvi

KUMPPANIT EUROOPAN UNIONISSA. Suomalaisten ja virolaisten ajatuksia toisistaan. Kai Torvi KUMPPANIT EUROOPAN UNIONISSA Suomalaisten ja virolaisten ajatuksia toisistaan Kai Torvi www.eva.fi EVA kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi ESIPUHE Suomen ja Viron suhteiden

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Lämmityksen perusteita 1

Lämmityksen perusteita 1 Lämmityksen perusteita 1 A K K L O E K JE = = K JJ= K I J = L = = J = J = EI A L = EEJ E I EL K = L = H = A JA A = K JJ= I K H = = A H J J = L EA 0 ) 7 0 ) 7 H = A J A E@ A F E F = J J A H EL A H I J =

Lisätiedot

HE OVAT IHAN NIIN KUIN ME

HE OVAT IHAN NIIN KUIN ME HE OVAT IHAN NIIN KUIN ME Pakolaisiin suhtaudutaan tasa-arvoisesti; maahanmuuttoasenteet hieman tiukentuneet sarianna toivonen Kansa antaa tukensa pakolaisten työllistämiselle. 60 prosenttia suomalaisista

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähteneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähteneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A, C-E, G-I Arkistonmuodostaja/viranomainen Rakennuslautakunta Hyllyn numero 1682-1692, 1781-1786, 1788-1795 Lukumäärä ja laatu

Lisätiedot

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus 1. Painos 2004 Penan Tieto-Opus ky Taitto, valokuvat ja piirustukset: Pentti Harju. Kirjaan on saatu myös tekstiä, valokuvia ja piirroksia useilta eri valmistajilta. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 08/2015 IMPRESSIVO asennuskalusteet Impressivo tuotteistoon on vuosien varrella syntynyt paljon päällekkäisyyksiä, josta syystä valikoima optimoidaan tarkoituksenmukaiseksi syksyn 2015 aikana.

Lisätiedot

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 10/2015 IMPRESSIVO -asennuskalusteet Impressivo-tuotevalikoimaa optimoidaan syksyn 2015 aikana. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää tuotevalikoimaa ja parantaa tuotteiden saatavuutta. Keskeiset

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

OPETTAJAAN USKOVAT KAIKKI

OPETTAJAAN USKOVAT KAIKKI OPETTAJAAN USKOVAT KAIKKI Suomalaisten luottamus kouluunsa on kivikova; uudistusten sijaan kaivataan vanhoja konsteja Matti Apunen Jos johonkin uskomme, niin omaan kouluumme. Seitsemän kymmenestä allekirjoittaa

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot