LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78"

Transkriptio

1 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjä tai edustaja Akvaterm OY Jänismaantie 12 SF Kokkola Tel: Fax: Valmistaja Termoventiler AB Sweden LM21_Manual_Fi-AKVA.indd Fi-AKVA

2 Laddomat 21:n tehtävänä on lämmitettäessä auttaa kattilaa saavuttamaan pian korkea työskentelylämpötila varausvaiheessa lämmittää kattilaan menevää säiliön kylmää vettä niin, että kattila ei ruostu puhki korroosion vuoksi varaa säiliöön korkean ja tasaisen lämpötilan virtauksen jäädessä vähäiseksi, jotta säiliö kerrostuu ihanteellisesti lämmityksen loputtua siirtää kattilan jälkilämmön säiliöön virtakatkon pysäyttäessä pumpun siirtää lämmön kattilasta varaajaan vapaakierron avulla 2 = ^1/ Liitäntä kattilan yläosaan F EJJ= HE 5 EI H= A A JJK JA H E A 6 O JJ EEJ J 4 # 5 EI H= A A JJK F K F F K 9 E 4 5 # $! F EJJ= HE! # " Käyttäminen Laddomat 21 toimii täysin automaattisesti sillä edellytyksellä, että pumppu käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti. Lisätietoja on sivulla 4. Tässä käyttöoppaassa kuvatut asennukset tehdään tavallisesti vain kerran. Laddomat ei tarvitse erityisiä tarkistuksia tai huoltoa. F EJJ= HE Liitäntä kattilan alaosaan 2 = ^1/ 2 = ^1/ Liitäntä varaajan alaosaan 8 = F = = EA HH = K J = = JJE A I D = J L = H= J= 0 A F I JEF K EI JA JJ= L = E = J= I K A I J O JJ D EHE EJ # " PUUKATTILALAITTEISTON KESKEISET OSAT 8 D E J 1/ 6 F K J EF = H= J= = E = F EI J = 5 = L K = = I K JA H I J= = JJE E L A I E O L A I E 5 A EJK I 2 = EI I E E ) K J I D K JJE 0 K A F JE = = JK HE A F JE = = JK HE EA HJ L A I E F K F F K 5 D K JJE = I E K I E J 6 A H I J= = JJE F = JHK K = 8 = H 5 D L = I JK I O JJ L A I E EA HK = 6 = = EI K = K I A L O 6 O = J = I E 2 E K I E 2

3 Toimintojen kuvaus Kattilan käynnistäminen On tärkeää, että kattila lämpiää nopeasti toimintalämpötilaansa, jotta hyötysuhde on hyvä ja palamattomien aineiden päästöt jäävät vähäisiksi. Tämä edellyttää, että kiertovesipumppu käynnistetään heti, kun tuli on syttynyt. Tämä estää säiliön pohjalla olevaa kylmää vettä jäähdyttämästä kattilaa tarpeettomasti vapaakierron vuoksi. Pumppu voidaan käynnistää kolmella eri tavalla. Lisätietoja on sivulla 4. Liekki on sytytetty oikealla näkyvässä kuvassa. Pumppu on käynnistynyt. Patruuna ei ole vielä alkanut avautua. Vapaakiertoventtiilin keila sulkee veden tulon varaajasta pumpun paineen avulla. Käynnistys Käyttövaihe Kattila on lämminnyt käyttölämpötilaan. Patruuna on avautunut, jolloin varaajasta sekoittuu kylmää vettä. Kattilan pohjalle sekoittuneen veden lämpötila on 5-20 C alle patruunan avautumislämpötilan. Mitä tehokkaammin kattila toimii ja mitä kuumempaa vettä siitä tulee, sitä enemmän kylmää vettä sekoittuu säiliön pohjalta. Tämän ominaisuuden vuoksi Laddomat 21 kerrostaa veden tehokkaasti = varaaja täyttyy kuumalla vedellä erilaisten kattiloiden kaikissa käyttöolosuhteissa. Loppuvaihe Varaamisen loppuvaiheessa Laddomat 21:n ohitusväylä kattilan yläosaan päin sulkeutuu kokonaan. Kaikki vesi johdetaan varaajaan, joka varautuu näin täyteen. Vapaakierto lämmityksen loputtua Jos savukaasutermostaatti tai vastaava laite on asennettu, se pysäyttää pumpun heti, kun tuli on sammunut. Pumpun nopea pysäyttäminen tulen sammuttua on eduksi, koska patteripiirin kylmä paluuvesi virtaa vapaakierron avulla kattilan pohjalle. Kattilaan varautunut lämpö siirretään näin varaajan yläosaan ja siten lämpö hyödyttää talon lämmitystä. Pumpun pysäyttäminen automaattisesti tai manuaalisesti palamisen loputtua on tärkeää myös toisesta syystä. Varaajan kuuma vesi sekoittuu muuten patteripiirin kylmään veteen aina patruunan sulkeutumislämpötilaan saakka. Jos säiliön lämpötila on 90 C ja patruuna sulkeutuu 75 asteessa, koko säiliön lämpötila laskee 75 asteeseen, jos pumppua ei suljeta. Vapaakierto sähkökatkon aikana Jos liekin palaessa sattuu virtakatkos, vapaakierto käynnistyy automaattisesti helposti avautuvan takaiskuventtiilin vuoksi, jos varaajassa on kylmempää vettä kuin kattilassa. Kevyemmän lämpimän veden ja raskaamman kylmän veden välinen painoero saa aikaan vapaakierron edellyttämän voiman. Jos varaaja on lämmitetty aina pohjaan saakka, vapaakierto on vähäistä ja kattila voi kiehua. Tämä kiehuminen voidaan estää lisäämällä pieni määrä kylmää vettä suoraan kattilan pohjalle järjestelmän täyttöhanan avulla. Koko talo voidaan lämmittää pitkän sähkökatkon aikana vapaakierron avulla, jos putkijärjestelmä ja mitoitus mahdollistavat sen. Sopeuta lämmittäminen tehoon, joka voidaan siirtää varaajaan vapaakierron avulla. Käyttövaihe Loppuvaihe Vapaakierto 3

4 Asentaminen Mitoitus Putkien oikea mitoitus ja lyhyet putkivedot varmistavat toiminnan silloinkin, kun talo tarvitsee eniten lämpöä. Tämä takaa myös tehokkaan vapaakierron sähkökatkosten aikana. Kattilan ja säiliön välillä saa olla enintään 3 metrin putki. Kattilat enintään: 35 kw: vähintään 28 Cu-putki tai R25 50 kw: vähintään 35 Cu-putki tai R32 80 kw: vähintään 42 Cu-putki tai R40 Jos putken pituus on suurempi, mitoitusta on kasvatettava. Jos vapaakierrolle asetetaan erityisiä vaatimuksia, putket mitoitetaan niiden mukaisesti. Kytkeminen Laddomat 21 kytketään aina pystyyn oheisten kuvien mukaisesti. Aseta Laddomat 21 lähelle kattilaa ja kattilan pohjaliitännän tasolle, ei kuitenkaan korkeammalle kuin noin 20 cm lattiasta, jolla kattila on. Putkiveto on tehtävä mahdollisimman lyhyeksi. Mutkia on oltava mahdollisimman vähän. Varmista, että ilmataskuja ei muodostu. Putken kattilan yläosan T-putkesta alas Laddomat 21:een on oltava mahdollisimman suuri. Tämä hidastaa veden virtaamista ja mahdollistaa kattilassa vapautuneen ilman erottumisen paisuntasäiliöön tai ilmanpoistoyksikköön. Täyttöpisteen sijoittamisella on kaksi merkitystä. Toinen on se, että täytettäessä laitteistoa täytetään sekä kattilaa että varaajaa pohjaliitännän kautta, jotta kaikki ilma saataisiin pois mahdollisimman helposti. Toiseksi kiehuminen saadaan estettyä lisäämällä kylmää vettä. Mahdollisen huollon helpottamiseksi täyttöhanan ja liitännän väliin voidaan asentaa yhdysliitos. Ilmaaminen Kierron estävä ilma varauspiirissä aiheuttaa yhdeksän kymmenestä toimintahäiriöstä. Jotta laitteisto toimisi, putkivetojen on oltava tehdyt siten, että kaikki ilma pääsee poistumaan järjestelmästä. Putkivedoissa on vältettävä koholleen jääviä kohtia. Jos tämä ei ole mahdollista, niihin on asennettava ilmakellotyyppinen ilmakello, HUOM :EI automaattista ilmanpoistinta. Erilainen vesi sitoo ilmaa eri tavalla. Tämä ilma vapautuu kattilassa, kun vettä kuumennetaan. Ilmiötä voi verrata ilmakuplien syntymiseen, kun vettä kuumennetaan kattilassa. Varauspumpun käynnistäminen ja pysäyttäminen Pumpun käynnistyminen aikaisessa vaiheessa eli heti liekin sytyttyä on tärkeää kattilan nopealle lämpenemiselle... Pumpun pysäyttäminen nopeasti lämmittämisen loputtua kerää jälkilämmön talteen kattilasta, kun kuuma vesi kattilan yläosasta siirtyy vapaakierron avulla varaajaan. Tietyissä kattiloissa on omat termostaatit pumpun ohjaamista varten. Tarkista, että toiminto on oikein myös kattilan ohjauksen näkökulmasta. 5 = L K = = I K JA H I J= = JJE HUOMIO: ei sisälly toimitukseen = E A L A I EJA H I J= = JJE O EI JA J HE = = E 5 = L K D H E ) JK HE A A A JJE 2 K F F K = J = EI E Laddomat Savukaasutermostaatti Tuotenumero Pumpun nopeuden säätäminen Kiertovesipumpun kierroslukusäätimen on oltava asennossa 3. Asentoa 2 käytetään vain, jos kattilan teho on alle 25 kw. Asentoa 1 ei saa käyttää, sillä tämän nopeuden alhaisempi käynnistymismomentti ei varmista oikeaa käynnistymistä. Jos lataamislämpötilaksi halutaan korkeampi tai matalampi lämpötila kuin vakiopatruuna määrittää, vakiopatruuna voidaan vaihtaa termostaattiin, joka avautuu lämpötilassa 63, 72, 78, 83 tai 87 C. 4

5 Huolto Huollon ajaksi kolme liitäntää suljetaan asettamalla venttiilien talttaurat kohtisuoraan putken suuntaa vasten. Tällöin päästään käsiksi pumppuun, lämpöventtiiliin ja takaiskuventtiiliin huoltoa varten. Jos laitteiston ilmaamisesta huolimatta esiintyy käyttöhäiriöitä, liitokseen on voinut päästä likaa esimerkiksi pellavan, teipin tai sahanpurujen muodossa. Pura ja puhdista. Puhdista kaikki tiivistyspinnat kokoamisen yhteydessä. 1. Lämpöventtiili 2. Vapaakiertoventtiili 3. Pumpun pumppupyörä Tietyissä laitteistoissa esiintyy erittäin paljon epäpuhtauksia. Ne voivat aiheuttaa pumppuun kerrostumia, mistä seuraa pysähtyminen. Käyttökatko voidaan välttää purkamalla pumppu sekä puhdistamalla roottori ja pumppaustila valmistajan ohjeiden mukaan. Paisuntasäiliö Jos ilman aiheuttamia käyttöhäiriöitä esiintyy, vaikka laitteisto on koottu ohjeiden mukaan, tarkista, että paisuntasäiliö on riittävän suuri: vähintään 5 % avoimen säiliön tilavuudesta. Käyttöpaineen on aina vastattava 2 metrin vesipatsasta eli 0,2 baaria enemmän kuin korkeusero painemittarista korkeimmalla sijaitsevan patterin yläreunaan. Jos paineastia on asennettu, sen tilavuuden on oltava % kokonaistilavuudesta. Kaikki laitteistot on mitoitettava valmistajan ohjeiden mukaan. Tarkista, että käyttöpaine laitteiston ollessa kylmä ei ole pienempi kuin korkeusero painemittarista korkeimmalla sijaitsevaan patteriin + 2 metrin vesipatsas. Esimerkki: korkeus painemittarin keskeltä korkeimmalla sijaitsevan patterin yläreunaan = 3 m. Alhaisin käyttöpaine = metrin vesipatsas = 5 metrin vesipatsas = 0,5 bar Termostaatti Termostaatti on saatavana varaosana. Se on ehkä vaihdettava, jos se altistuu säännöllisesti kiehumapistettä lähellä tai sen yli oleville lämpötiloille. Numerot on kaiverrettu termostaattiin. Nro Avautumislämpötila C C C C C Tekniset tiedot Pumppu: Wilo RS Liitäntä: 3 R32-liitosta Avautumislämpötila: 63, 72, 78, 83 tai 87 C Kvs-arvo: 14 Kattilan teho: Enintään 80 kw Patterijärjestelmä = I E Jotta varaajaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, on hyvin tärkeää, että patterijärjestelmässä on: 1. Automaattinen shunttiohjaus ThermOmatic CBJ ja menolämpötila-anturi sekä huonelämpötila-anturi soveltuvat tähän tarkoitukseen hienosti, sillä ne tunnistavat talon lämpötarpeen nopeasti. ThermOmatic lähettää aina vain tarkasti tarvittavan määrän lämpöä. 2. Sisäisillä kuristimilla varustetut termostaattiventtiilit säädetään patterin koon mukaan. Molemmat toimet vähentävät virtausta ja alentavat paluulämpötilaa. Tämä tapahtuu mieluiten ilman, että menoveden lämpötila nousee. Mitä matalampi paluulämpötila, sitä kauemmin varaajassa riittää lämpöä. HA C = I K I E J 6 A H I J= = JJE HA C = I 5

6 Yhdistäminen säiliöön 1. Piirroksen mukainen putkitus on optimoitu siten, että ilman vuoksi aiheutuu mahdollisimman vähän käyttökatkoksia. 2. Shunttiventtiilin kuumavesiputki voidaan yhdistää kahdella tavalla. a. Noin 30 cm säiliön yläosasta kuuman hanaveden asettamiseksi etusijalle. b. Säiliön varausputken liitäntään lämmityksen asettamiseksi etusijalle. Liitos suunnataan alaspäin, jotta pattereihin ei nouse ilmaa. 8 D E J 1/ 6 F K J EF = H= J= = E = F EI J = 5 = L K = = I K JA H I J= = JJE 8 = H E L A I E O L A I E 5 A EJK I 2 = EI I E E ) K J I D K JJE 5 D L = I JK I O JJ L A I E EA HK = 0 K A F JE = = JK HE A F JE = = JK HE EA HJ L A I E F K F F K 5 D K = J L = = J D A F I JE E A = A = I A A JJ= L = I E 4 EEJJ A JJ I EEHH J F EJJ= HEJ J EI A A F K A A ),, ) 6 6 O = J 2 3 säiliön yhdistäminen Säiliöt on asennettava vierekkäin ja mahdollisimman lähelle kattilaa. Säiliöiden pohjan putkitus viedään aina lattiaa pitkin. On tärkeää, että virtaus tankkeihin on samanlaista varaamisen ja lämmön käyttämisen aikana. Kytkentävirhe keskeyttää varaamisen, kun säiliö 1 on täynnä kuumaa vettä, joka palaa kattilaan ennen muiden säiliöiden latautumista. Säiliöt 2 3 ovat tällöin lähes käyttämättä. Kytkentävirhe saa kuuman veden ja lämmön loppumaan laskettua aikaisemmin lämmityksen päätyttyä, sillä säiliö 1 jäähtyy muita nopeammin. Jos näitä vaatimuksia ei voida täyttää, on olemassa muita kytkentävaihtoehtoja ),, ) 6 Säiliön pohjaan johtavaa putkea ei saa vetää ylöspäin kattoa kohden. Samanpituiset putket Yhtä suuren vastuksen vuoksi on varmistettava, että säiliöiden johtavat putket ovat suunnilleen samanmittaiset. Tämä on mahdollista, kun 1. varauspiiri kytketään diagonaalisesti A-A 2. patteripiiri kytketään diagonaalisesti B-B Lisäksi säiliöiden välisten putkien mitoituksen on oltava riittävän suuri, jotta säiliöiden välinen vapaakierto helpottuu. Vaihtoehtoisesti on mahdollista asettaa varaajan sisällä oleva käyttövesisäiliö (silloin kun varaajassa käytetty tällaista käyttövesisäiliötä) keskimmäiseen varaajaan. 2 = EI K J= I E E L = ED J A D J E A I E EJK I F = E = 6 F K J E L D E J ^ JA D = = E = = EI A L = H EI J= EI A I E E L A I E O L A I E A EJK I * ) 2 = EI I E E 8 = H *! 6 O JJ 5 D L = I JK = J ) * 6

7 Liitäntäehdotuksia ) L E A F = EI K J= I E E O EI J E A 6 K HL = F K J E L D, # 6 = I F K J E 2 = EI K J= F K J E, O L A I E J O JJ F = EI K J= I E E EJA JJ A I I F EA A J F D L E J Paisuntasäiliön pohjaliitos vähentää lämpöhäviöitä HUOMIO: tutustu sivulla 5 oleviin tietoihin paisuntasäiliöstä = L F = EI K J= I E E O EI J E A O J A JJ A I I F = EI K J= I E E O EI JA J = E = F = E A EJJ= HE 1 = F EI J O I E O L A I E J O JJ F = EI K J= I E E EJA JJ A I I F EA A J F D L E J ),, ) 6 ),, ) 6 ),, ) = J 5 K K JO D A O I A I EF = E A A O I E A HJ= EI JA JJK = L = L J= = L = HJA 7

8 Laddomat 21 toimitetaan varustettuna termostaatilla nro 1456, joka avautuu lämpötilassa 78 C Mukana toimitetaan lisäksi termostaatti nro 8719, joka avautuu lämpötilassa 72 C Uusia laitteistoja käynnistettäessä tavallisin käyttöhäiriöiden syy on kierron korkeissa lämpötiloissa pysäyttävät ilmakuplat. Kaikissa uusissa laitteistoissa on tuoreeseen veteen sitoutunutta ilmaa. Tämä ilma vapautuu, kun vettä lämmitetään. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä enemmän ilmaa vapautuu. Vapautunut ilma muodostaa suuria kuplia. Pumppuun joutuessaan ne voivat pysäyttää kierron. Matalissa lämpötiloissa ilma vapautuu hitaammin. Se kulkeutuu pois paisuntasäiliön ja mahdollisen ilmanpoistoyksikön kautta. Siksi mukana toimitetaan termostaatti, joka avautuu lämpötilassa 72 C Käytä sitä laitteistoissa, joissa esiintyy käynnistymisongelmia. Kun vedessä ei ole ilmaa tai se on lämminnyt lämpötilaan C useita kertoja, kannattaa käyttää termostaattia, joka avautuu lämpötilassa 78 C. Korkeampi varaamislämpötila varaa enemmän lämpöä. Käytettäessä 78 C:n termostaattia lämmityksen jälkeiset lämpöhäviöt kattilassa vähenevät, sillä kattilan ja säiliön välinen yhteys suljetaan aikaisemmin kuin käytettäessä lämpötilan 72 C termostaattia. Useimmissa laitteistoissa lämpötilan 78 C termostaatti tuottaa parhaat tulokset. Useimmissa suuritehoisissa pienen vesitilavuuden kattiloissa, pitkillä putkilla varustetuissa laitteistoissa tai käytettäessä ohuita putkia parhaat tulokset saavutetaan termostaatilla nro 8719, joka avautuu lämpötilassa 72 C. = I E K I E J 6 A H I J= = JJE HA C = I Laddomat 21:n termostaatin vaihtoohje HA C = I Tarkista, että pumppu on sammutettu. Sulje kolme liitäntää. Irrota pumpun yläpuolinen kansi. Irrota Laddomat 21:sta jousella varustettu kansi, mäntä ja termostaatti. Termostaatti kiinnittyy mäntään o-renkaan avulla. Irrota termostaatti männästä. Kiinnitä uusi termostaatti mäntään. Aseta jousella varustettu kansi, mäntä ja termostaatti takaisin paikoilleen. Avaa sulkuventtiilit. Odota muutama minuutti ennen pumpun käynnistämistä, jotta ilma ehtii nousta ylös ja poistua laitteistosta. Laitteisto on valmis otettavaksi käyttöön. 8

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BIOMIX 20 monienergiakattila 1 1. YLEISTÄ Biomix edustaa vaihtoehtoisen lämmittämisen uutta aaltoa. Kaksipesäisessä kattilassa voi lämmittää niin öljyllä, puulla, pelletillä kuin

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 -

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 - Asennus- ja käyttöohje Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20 Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! S i s ä l t ö S i v u Tek n iset tied ot 1 Lieden osat 2-3 Tärkeää tietää 4 Asennus 4 Hormiliitäntä

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 FIN-02920 Espoo 34000-94200 G 12/01 E 06/01 Fo Tel. (09) 84 94 30 34 Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik

Lisätiedot