Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä"

Transkriptio

1 Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

2

3

4 2 A H K I H A I J A 2 A H K I H A I J A K K K K L E A I J = I EI F O H E L E D A E L = H = J J K L = 0 = K J A I I = = I EI F O H E L E I EJ J = = L E A = F = E = = = L E A A F = E E A J J = 2 O J A A = L E D = J = L E A A A H EL = = I A L = I J = J = I EI F O O J I O J O J J HAIJA AJ=EA ==JJEIAIJEFKDAK==IE I A K I A J L = = J A K F F = F E J = H = I E ED E I A D J = = L EE L E A L = = = I A J = = F E J = = J = E H = I E= F A 2 O J A A EEJE. 8 0 K K K J = = =. 8 L = = I O J J = N F A H K I H A I J A O J A J J A I I J A D = = F = = K K J = = = I K I EJ J A A A 8 D K A J J = A = = F A E J E 0 5 O I 5 K I EJ A J = L = D J E A D = = EI E= 2 A H K I H A I J A E E J = H = = EI J E EEJ J E A L E J J = E = O J A J J EEJ J E A L E J J O J A J J I EI J E E J = A E O J A J F O J A A L = EI A J F = E E A A J EI J E E = J. 1 / H A A 4 ; A M

5 EEJ JF K D A E HA I JA EE A J = E A A H EL = L = = I O J O J J F K D A K = = I E = J = E F K D A E A I A I I = = C EI J J A K J A J = = L E I A J J E A. 4 = L K =, EC EJ = = EI EE F K D A E EE J = H L EJ = = EI I A 8. 4 = = > >?? ; O I J 2 K D A E E =. 4 I EI J H A A A = L A J I F K D A E E = L = H = J J K J = E E = = I EJJ A H E. 4 O J A J F K D A E A HE = A = = > EEJJE A J 1 = EI K F A H K I J K K EJ J A A EJ J = = EI A A I J = D J K A H A A L A J I F K D A E E = A E A O J A J J O J = E E = EJ A = A L E A A A K L = O A J = EI A L = D = K I = = C EI A = F K D A E H A I J A 0 K EEJ J E A A. 4 L = = O J A I A = = C E A A J EC EJ = = E A F K D A E H A I J A I EJ A A J J O O I J F F EI J A J = = = F K D A E E = = A E O J A J, EC EJ = = EI A F K D A E A EEJ J E EE = J I O I K L = = = = EC EJ = = EI EE F K D A E H A I J A EE D = EJ = = EI I A J E = = L K = D = J = = A J = EI J = L = = EI I A J E EEJ A J H A I J A EEJ J E A. 6 = L K = L E A A A 2 K D A E A EIIAJE I A J J E A J K A A = I K A K J K L = F J A J E= = EL = F = = I A J E O I F K E A H A A O K L = O A J = EI A L = D = K EC EJ = = EI A = F K D A E H A I J A F A H E= = J

6 H A I J A = = A J = E A H A I J A L = = O J A K I A EJ = F O J = L E A EJ = J = H F A A K = = EI I E H A I J A. 1 4 = = EI J = = EEJ A I E D J D O J O I J = E K K L = L J = H A I J A O J J EJ J A A 8 L E IOJJHAIJA II EAA = = J = D = I = EEJ J E EE = O J A EJ = L E = H A I J A I I K I A = F E= K J J = J E D K E EJ = L = A J J J EI A D = J A I I = A I E A H E I E F K = E A L = F = = = = A E J EI A = F O J A A = L E L = = I = K J J = = A EII=FOJAEII= AHEL=JIEJ J = L = J I = = = E = EI A I J E EJ A L E A A A H E L = J K E E D = J J K = = > >?? A J = EI J = A H EL = = L = = D = J = K I A = = = F K D A E I F K D A E A J L = J H E = = EI F K D A E E= I = = = = K A H LEJ==L=EOIELEIAJEIFKDAE = K A H E=AHE= J A E= F K D A E E= J = L = = L E I A J E, EC EJ I EE F K D A E H A I J A EE I = = J J = = I EI J O A H E= EI E= H = J = EI E = O J A J O J L E A A J J E EL = J H = = EI J E / H A A 4 ; A M L EJ E H A A EJ L = = O J A H E = K I A EJ = 5 L EJ E H A A E = L = EJ I E A J = I A J A J J = L = D = K J J K K = I A J * K J J H A A L A J K L = EI J = F = E E A J J = F = E A J = = 5 M EJ? D H A A L A J K L = E A O J E = D = = = 8 = E A F = E E A 8 =EAOJE

7 2 K = E A HE = = EI L =. 6 2 K = E A H E = = EI L = I = = J J = = = J = H F A A A I E I ED J A A H E D K A A I I = E I I K A H E. 6 EI I K A H E= L E J A D I J = = F O J A A J J = E I K L E I E EJ J = = J EI A A D K A A I A A H E = = EI I K A H E I E E E J J D J D O J O I H A I J A L EJ E H A A A. 1 4 = L K = H A I J A L = = EEJ J D J D O J O I H A I J A 4 A A I EI J I A = L = K J K L = A I K A K J K L = F J A J E= = EL = F = = I A J J E A 5 L EJ E H A A A E = L = EJ I E I K I EJ A = = = I A J A J J = L = I E = I A J > K J J E H A A L A J F = E A J J = A I I = L = EI J = F = E E A J J = K E J K I A D = K I L EJ E H A A A. 1 4 = L K = L = = D = J = O I L A J K I J = K I L EJ E H A A A J E E = = EJ I E = I A J A J = = = I A > K J J L = = L = EI A = F = E E A A = D = J = A I E A H E I D L = I J = A L O = K E 6 E E = L = EJ I E A = I A I I = I M EJ? D L = = L = EI O J E A D = J = J J H EK = K E J = E EE E J = H F A A K 0 7 I A J J E A K H EJ A J J = L K K I =

8 ? = = > > 2 A H K I H A I J A = = C E A F K D A E. 4 I EI J H A A A = A J = EI J = L = = D = J = = EI E A J K I 2 K D A E A EEJ E L = E = K = =?. 6 2 K D A E E = 0 K I F K D A E E = O J A J J A J = E A L = F = = = = J K L = I J E 1 H H EJ J = = =. 4 I E I = = = L = I = K = =, EC EJ = = EI A F K D A E A EI I A J E L = = O I EEJ J H = I E= =. 4 EEJ J E EE O J A J = I EI E A J K I EH H EJ A J = = 2 A H K I H A I J E C E J = = E A F K D A E 8 = ED J A D J 8 A J = EI A L = D = K I EEJ A J F K D A E A EEJ J H = I E= = H A A A I A J E F K D A E A I I = J = E F K D A E L = ED J A A I I = K D A E E = D = K I A EEJ J F K D A E H A I J A L = EI J = = D A A K = = 8 = ED J A D J A J = EI A L = D = K I EEJ A J A H EEI A EEJ J = F K D A E A I J = J = E EI = EJ J A A I J = EI = EJ J A A EEJ J D J 2 K D A E A EEJ J D J K D A E E = 8 D = K I A EEJ J F K D A E H A I J A L E A A AL = EI J = = D A A K = =

9 8 = = > >? H A I J A O A E I = = F A E E O D J A A I I ; A EI = = F A E E EEJ J H = I E ED E A E L E J A EE J A EJ O E H EI E O J A J = D = JA EIJLEL=HAIJA F K D A E H A EEJAJ I J A F K E EE J A I J E I F K D J A A J H = A A J J K O A EI = = F A E J E= O J J A 0 K 6 H A I J A O J J A F E A I K K EJ J A K H = J = EI K I = O A A I I K K EJ J A K L = F K D A E H A I J A H = A K I A A J K A A H A I J A L = = O J A I A = = C EI A J A I J A J = F K H = I E=. 6 = L K = F K E A O J A J I K H EJ A J = = A H EEI E L E K K J I A J L = = I K H EJ J = = F EI J = = = F A I J = F K H = I E= A I E A L O = C E A F K D A E HA I JA F K H = I E=. 6 = L K = F K D A E D = = H EJ A J = = EE J A I J E. 4 EEJ H = I E= =.. 4? N N N, = J = 2 K D A E 0 K I = = C E A F K D A E E = O J A J J A J = E A L = F = = = = J K L = I J E 1 H H EJ J = = =. 4 I EI E A J K I J = E E I = = = L = I = K = =, EC EJ = = EI A F K D A E H A I J A J = F = K I A I I = O A L = = H A I J A L = = K K J J = EEJ J H = I E=. 4 O J A J H = I E= =. 6 I = = = C EI A F K D A E A L E A J = EI A L = D = K I O J A J L EK I JJ N N N, = J = 8 2 K D A E L E A A A A J = EI A L = D = K I J = L = H J A = EEJE N A J = EI A L = D = K I O J A J F K D A E H A I J A D J = EI A I J E O A A I F = H EE EEJ J E A J J = E F = H EE EEJ J E A J

10 H A I J A I I K I A E J = L E = F O J A E J = 0 K A A A E= L E= L E A A J 2 O J A I A J O A J J A K L J J A K F 5 ED J A A H E L E D = J = D J = = L E A J J = H E = = EI A = F O J A A = 5 ED J A A H E D J = = 8. 6, EC EJ = = EI A F K D A E A EIIAJE. 4 = = > >. 1. 1?? H A I J A I EI J A I I K I A = F E= F O J A EJ = D K E EJ = L = A J J J EI A D = J A I I = A I E A H E I E F K = E A L = F = = = = A E J EI A = F O J A A = LEL==I= KJJ== A EII=FOJAEII= AHEL=JIEJJ=L=J K EJ A E L E A A A H EL = A J E= A J = EI J = A H EL = = L = = D = J = K I A = = = F K D A E A = I F K D A E A J L = J H E = = EI F K D A E E= I = = = C E A F K D A E= E = = K A H J = H L EJ OIELEIAJE = = L = E I F K D A E E= A H E = = K A H J A E= F K D A E E= J = L = = L E I A J E, EC EJ = = EI A J H A I J A J I = = J J = L = J F E A J = A A I EJ A J O I J / H A A 4 ; A M 4 E = O J A J O J L E A A J J E EL = J H = = EI J E

11 D J = = = I E D J A A H E H A I J A J O D J A A O J A J J O E 5 ED J A A H E K K A A EI I K A H E I EL = I D J = = K I A F O H EE K 5 ED J A A H E L E I O A H EL = = F O J A A I = L = EI A = EI O J E A = L = EI A = EI F = E E L ED H A L = = 5 ED J A A H E D J = = E I I K A H E E I F = E E A A H A A 8 = EJ I E = I A J * K J J E I O J E A H A A 8 = EJ I E = I A J 5 M EJ? D E E 8 A I E / H A A 4 ; A M 8 8 = ED J A D J E A EJ J A A I O J J D J = = D K A. 6 8 = E A F = E E A D J = = L ED H A L = D = 8 = E A O J E D J = = F K = EI A L = D = K. 1 / H A A 4 ; A M 5 ED J A A H E D K A K K J = =. - 4 EEJ J I O J J H A I J A

12 0 J D O JO I 8 = D J E A I J = H E D K A A IOIAIKIII=DOJE=J== I = D J E A H E = A H EL = = = = L E K = I D O J O I = F F E= F = E A J = = D K A EI I = A I K I A I I = K A E D K A A A = A H EL = = 8 = D J E A I J = H E 0 K A 0 K A 8 6 = H L EJ J = L = D J A K K H E J = D K A J J = A E J = EJ J A A I O J J J = H L EJ J = A I I = 0 K A 0 K A 0 K A 8 = L J= A = E E A. 2 0 K E E J = H L EJ J = L = H L EJ E H A A O J E F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 0 K A 8 = D J E A I J = H E 0 K A 8 4 ; A M / H A A J = E = L J= A EI J= F EI J A J = = L = EJ I E A J = 6 8 = EJ I E = I A J * K A 8 = EJ I E = I A J * K A 4 ; A M / H A A J = E K A 8

13 0 J D O J O I 0 K A A K F K A = A L = A H EL = = = = L E K = = I K A H E I E I D O J O I = F F E= 8 = D J E A I J = H E D K A A I A A I A = E E= A D = K J J K ED E D K A EI EE L = = = I A J = = EI L E K = = I K A H E I = I E D K A EI J = D O J J 0 O J O I K EJ = J = = D K A A F = = 8 0 K A 0 K A = I E= 0 K A 0 K A 6 = K D K A I E D O J E O J E. 1 - F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 2 = E E A. 2-5 L EJ E H A A K A 8 = EJI E = I A J 5 A K H = = L = J D K A A J. 6 J = E. 4 4 ; A M / H A A = EJ I E = I A J * A K H = = L = J D K A A J 0 K A 8 = EJI E = I A J EI D O J J E E J = H F A A K = = = I E= = K D K A A D O J E 8 0 O J O I 8

14 0 J D O J O I K = E D K A A = = I E D O J E J 6 E A I EI = J E A K F K A = I D K A A I I = F = E E A J J = = J EL EJ K K D K A A K F K A A = I A A J J K D O J E K J J = D K A A I EI F K A = A E 5 = = = E = EI A I J E K EI I = D K A EI I = = J EL EJ K K D K A A I EI F K A A = I A A J J K D O J E E D J A = F K K 0 O J O I K EJ = J = = D O J J A A D K A A F = = K J K I F = E E A A = 8 0 K A 0 K A = I E= 0 K A 0 K A 0 K A 8 = L J = A O J E. 1 - F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 2 = E E A. 2-5 L EJ E H A A K A 7 F K A = 6=HLEJJ=AII= I K A H E EH J E OJAJ 5 A K H = = L = J D K A A J. 6 J = E. 4 4 ; A M / H A A = EJ I E A J = F EI J A J = = 8 = EJ I E = I A J * K A A IEI 0 K A 7 F K A = 6=HLEJJ=AII= I K A H E EH J E OJAJ 8 = EJ I E A J = F EI J A J = = = I E= 0 K A A IEI 8 0 O J O I 8

15 0 J D O J O I K K K I J A K D K A EI I = D J D O J O I = = J EL E = E LOIJDOJJE EA J O D K A AJDOJOI I A F E J E= J A A I I = 0 O J J A A K K K I J A K D K A A K F K A = A H EL = L E K K = I K A KEJ=J=L=EFELOIJKEJJ=KIF=EEAA= 8 6 O D K A 6 O D K A 2 EL O I J O I K K K I JA K K K K I JA K K K K I JA K I E D O J E = E E A. 2-0 O J E. 1 - A I E 7-5 A K H = = L = J K K K I J A K D K A A J 5 A K H = = L = J J O D K A A J K K K I J A K 6 O D K A = EJI E = I A J 6 O D K A K K K I J A K E L O I J = J = EI A L = F = E E A K EJ J = K I F = E E A =J=EIAAIOJ 8 = EJI E = I A J 8 8

16 Myynti: Tiedustelut: Sähköliikkeet, sähköurakoitsijat sekä sähkötukkuliikkeet ABB Oy, Asennustuotteet, PL 16, Porvoo Puh:

17 8 = L J = A I E I E K = E A L = L J = A J E EE D J D O J O I H A I J A EA F = = K J K I A A = 2 = E E A A AHEL=LEKKDOJOIJE=JAAII=0 OJOIAF==KJKIAAF=EEAAIJ= O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C = L J = A I E IE K=EIEIJ=L=LJ=AEIJ=LE F EI J A A = A H EL = I A D O J O I A F = = K J K I F = E E A O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2 I E D O J E I E K = E A D O J E L = H K I J A J J K I K K H A = F K = EI A = A H EL = = = I K A H E= J = AELEEHJEOJA0 OJOIJE=JAAII= AHEL=LEKK=IK AHEIE KEJJ=KIKEIA F = E E A A = J = E = J = EI A = = EJ A I O J J D A J A I E O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C O J E. 1-2 K = E A L E K L = -, A H EL = I A I K A H E = L E J = H L EJ J = A I I = EH J E O J A 5 K A H E * O I? A J = E I A =. 1 O J J EJ A = K A EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2 A H E = J F = E E A. 2 - A H E = J F = E E A O A I K A K J K L = = I A J J E A = = F K = EI A = -, A H EL = = A H EL = I A J = N EJ = J N N 5 N N F = E C L EJ E H A A A H = I E= = = I A A J J = L = H A A = L = = = I A J J = = J E E = = F O J A A L = EI A O J E A J = E F = E E A A D = = = = - H EEI A J I K A K J K L = = = L = K J K L = I A J E K H EJ A J J = L K K I 8 8 A = 8 EJ = J N N 5 N N F = E C K O J J I = E J J K L = E I K = E J J A A A E L = D L = L E H J = O J J K K J = =. - A H = I E= = = I A A J J = L = K I J = = E I K K A I J L 8 8 K K J = = K K J = = J A D K H EJ A J J = L K K I 8 8 = = O J A H O D EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2

18 K I I E = I A K I J = H L E A E J = K I I E F A E J A A L O J = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E K I I EF A EJA A L O J D J = = L EE = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E H J K I A D O I A J = A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O = A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O ; A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O 2 E J = = I A K I H = I E = 8 = E O A A A H E = J JK JJA A A E 6 O O F F E.

19 FIP 2000 FLT 1000 FIO 2000 FOR 2000 FOT 2000 FOT 2002 FEH 1001 FEH 1002 FEH 2001 FIM 1200 FAP 2001 FIR 2000 FLM 1000

20 Ota yhteyttä ABB Oy Asennustuotteet Porvoon Sisäkehä 2 PL Porvoo Puhelin: Faksi: asennustuotteet

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Merkinantotuotteet. Muuntaja. Valvontakojeet. Painikkeet ja kytkimet. Kohde. Puh Laatija Pvm. 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac

Merkinantotuotteet. Muuntaja. Valvontakojeet. Painikkeet ja kytkimet. Kohde. Puh Laatija Pvm. 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac Kohde Yritys Til.nro Toim.os Merkki Lask.os Toim.aika Puh Laatija Pvm. Merkinantotuotteet Muuntaja 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac Valvontakojeet 70 607 11 FEH1001 Valvontakoje 1-silmukkainen

Lisätiedot

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1 Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 43 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia 71

Lisätiedot

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Opettajan osa Videoprojektorille Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna 7 Kerrostalon lämmitys ilman säätöä Miten lämmönsäätö hoidetaan?

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut

Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut Sisällysluettelo Johdanto merkinantotuotteisiin - helpot ratkaisut 5 Valvontakojeet 8 Esimerkkijärjestelmät: Inva-WC hätäkutsujärjestelmä 0 Kosteusvahti Sosiaalitoimiston

Lisätiedot

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET 1 TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 44 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia Kaasuhitsaus

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Jätevesi ja sen puhdistus

Jätevesi ja sen puhdistus Jätevesi ja sen puhdistus 1 Nykyisin kiinteistön jätevedet viemäröidään maanalaisissa umpiviemäreissä siten, ettei niistä aiheudu terveydellistä vaaraa, epämiellyttäviä hajuja, tulvia tai muita haittoja.

Lisätiedot

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 10/2015 IMPRESSIVO -asennuskalusteet Impressivo-tuotevalikoimaa optimoidaan syksyn 2015 aikana. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää tuotevalikoimaa ja parantaa tuotteiden saatavuutta. Keskeiset

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 08/2015 IMPRESSIVO asennuskalusteet Impressivo tuotteistoon on vuosien varrella syntynyt paljon päällekkäisyyksiä, josta syystä valikoima optimoidaan tarkoituksenmukaiseksi syksyn 2015 aikana.

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut

Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut Merkinantotuotteet Helpot ratkaisut Merkinantotuotteet ABB Merkinantotuotteet Sisällysluettelo Johdanto merkinantotuotteisiin - helpot ratkaisut 5-7 Valvontakojeet 8-9 Esimerkkijärjestelmät 0-5 Inva-WC-hätäkutsujärjestelmä

Lisätiedot

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 10/2015 IMPRESSIVO -asennuskalusteet Impressivo-tuotevalikoimaa optimoidaan syksyn 2015 aikana. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää tuotevalikoimaa ja parantaa tuotteiden saatavuutta. Keskeiset

Lisätiedot

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta 6 Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen 19 Veden kulutus ja säästäminen 40 Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus 62 Vesijohtojen kannakointi, rakenteiden läpäisyt

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmaticin yksinkertainen säätötekniikka pitää sisälämpötilan vakiona tarkkuudella 1 C, vaikka pohjoisesta puhaltaa

Lisätiedot

Stadicup 2012. A-finaalit

Stadicup 2012. A-finaalit Stadicup 2012 A-finaalit E10 VJS/Gepardit punainen ONS/punainen 3-1 (2-0) E10 PK-35 ACK/Caribia 3-0 E11 ONS/Ercoma Punainen PK-35/Mustat 0-0 (0-0) rp 3-4 E11 LPS/vihreä JäPS/Sininen 0-1 D12 PU-62 TiPS/Timantit

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä 5 15 ; 5 7-6 6 - - I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT MERKINTÄKIRJAT Sivu 1(13) Ae Sairaalapäiväkirjat 1962 1970 Toimivat potilaskertomusten hakemistoina (numero). 1 Sairaalapäiväkirjat 1961-1961 Sisätautien ja kirurgian osastot 2 Sairaalapäiväkirjat 1962-1962

Lisätiedot

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN.

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. Stadicup 2011 VUODEN 2011 26.STADI CUP TULOKSET JA PALKITUT! F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. F9 IKÄLUOKKA

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousasiakirjat 1 B Johtokunnan asiakirjat 2 C Osake- ja yhtiökokousjärjestysasiat 3 D Kirjeenvaihto 4 E Tili- ja talousasiakirjat

Lisätiedot

Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta

Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta Siina Repo TERVEYSKAPINA KYTEE Suomalaiset ovat tyytymättömiä terveydenhuoltoon ja vaativat valinnanvapautta YHTEENVETO Suomalaiset ovat tyytymättömiä nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään. 49 prosenttia

Lisätiedot

Maija Meikäläinen. Vanhusasiakkaan henkisen hyvinvoinnin huomioiminen hoidon suunnittelussa Asiakkaasta potilaaksi ja paluu kotiin

Maija Meikäläinen. Vanhusasiakkaan henkisen hyvinvoinnin huomioiminen hoidon suunnittelussa Asiakkaasta potilaaksi ja paluu kotiin Vanhusasiakkaan henkisen hyvinvoinnin huomioiminen hoidon suunnittelussa Asiakkaasta potilaaksi ja paluu kotiin Rauha Heikkilä ja Kaija Lindman/RAI-palvelutiimi/2009 1 Maija Meikäläinen 84- vuotias, jäänyt

Lisätiedot

Ikäluokan pelaajat. Erikoispalkinnot. Lindorff palkinto: Ikäluokkien parhaat maalivahdit

Ikäluokan pelaajat. Erikoispalkinnot. Lindorff palkinto: Ikäluokkien parhaat maalivahdit Stadicup 2008 A-finaalit Lady/A-jun DuoSport 8.6. 15:15 Team Vanpa A20 PK-35 FC Wannabe 1-2 (0-2) B18 Puma 8.6. 15:35 FC Espoo v806 2-1 C15 Puma 8.6. 13:00 TiPS Mustat VanPa 0-0 (0-0) rp 2-4 C14 Puma 8.6.

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Sosialistien & Demokraattien ryhmä S&D

Euroopan parlamentin Sosialistien & Demokraattien ryhmä S&D S&D Euroopan parlamentin Sosialistien & Demokraattien ryhmä SISÄLLYSLUETTELO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Yhteystiedot Mitro Repo Euroopan parlamentin

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Stadi Cup 2013. Mestarit

Stadi Cup 2013. Mestarit Stadi Cup 2013 Mestarit E10 EBK/ Tiikerit E11 EPS/Tulipallot D12 ONS/ONS Ercoma Punainen D13 PK-35 C14 Honka/Akatemia C15 PK-35 B17 Honka/ 1 Ladies RiRa F8 A LPS EPS/ Salamatytöt valkoinen 0-8 HJK-J/Kannelmäki

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

IKKUNAT AUKI MAAILMAAN

IKKUNAT AUKI MAAILMAAN IKKUNAT AUKI MAAILMAAN EVAn Suomi, EU ja Maailma -asennetutkimus 2006 Kai Torvi - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

STATISTIIKKA - KAIKKI TINTENFASS-PENTUEET 29.5.2011

STATISTIIKKA - KAIKKI TINTENFASS-PENTUEET 29.5.2011 STATISTIIKKA - KAIKKI TINTENFASS-PENTUEET 29.5.2011 SUURSNAUTSERIT.. LONKAT KYYNÄRPÄÄT Pentue Pentuja Tutkittu A B C D Tutkittu 0 1 2 3 V 4 3-1 1 1 0 - - - - F 4 3 2 1 - - 3 3 - - - S 6 5-3 2-5 5 - - -

Lisätiedot

TARVIKETIETO tammikuu 2012 voimassa 29.2.2015 asti 1 (6)

TARVIKETIETO tammikuu 2012 voimassa 29.2.2015 asti 1 (6) TARVIKETIETO tammikuu 2012 voimassa 29.2.2015 asti 1 (6) RT 38nnn 523.7 Talo 2000 623.8 Talo 90 X74 kylpyhuonevarusteet SfB 72, 73 Hoito- ja huoltokoodi Vesi- ja sähkötoimiset Rej Design -kuivaustelineet

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Lämmityksen perusteita 1

Lämmityksen perusteita 1 Lämmityksen perusteita 1 A K K L O E K JE = = K JJ= K I J = L = = J = J = EI A L = EEJ E I EL K = L = H = A JA A = K JJ= I K H = = A H J J = L EA 0 ) 7 0 ) 7 H = A J A E@ A F E F = J J A H EL A H I J =

Lisätiedot

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Tekniset tiedot rakenne materiaalit asennus liitännät Pneumaattiset tiedot väliaine koneistettu alumiiniprofiili alumiini ruuveilla katso seuraava

Lisätiedot

EFG Express Mallisto 2015

EFG Express Mallisto 2015 EFG Express Mallisto 2015 EFG Express 2015 Sisällysluettelo Täydentävät tiedot Toimitusaikakonsepti, Materiaalit ja värit 3 Työpöydät Pöydän kannet 4 Työpöytien rungot, EFG Izi Effect 5 Istuma-seisomapöytien

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Tuoteluettelo/hinnasto 1.1.2012. Liesikuvut. Oma moottori Huippuimuriohjaus. Keittotasot. www.lapetek.com

Tuoteluettelo/hinnasto 1.1.2012. Liesikuvut. Oma moottori Huippuimuriohjaus. Keittotasot. www.lapetek.com Tuoteluettelo/hinnasto 1.1.2012 Liesikuvut Oma moottori Huippuimuriohjaus Keittotasot www.lapetek.com OY LAPETEK AB Kankiraudantie 1 FI-00700 Helsinki Finland puhelin:

Lisätiedot

Voimanlähde: 4xE/9h Massa: 8.5 Interface: Vakio HINTA: 450,000 FIM (aseet rajoitettu) Nopeus: 30/650 Matkustajat: 10 Panssari: Ei Ketteryys: +1

Voimanlähde: 4xE/9h Massa: 8.5 Interface: Vakio HINTA: 450,000 FIM (aseet rajoitettu) Nopeus: 30/650 Matkustajat: 10 Panssari: Ei Ketteryys: +1 Nopeus: 250 Matkustajat: 2 Panssari: Ei Ketteryys: +3 Rahti: 0.05 Voimanlähde: 2xE/9h Massa: 3.5 HINTA: 160,000 FIM Nopeus: 200 Matkustajat: 4 Panssari: Ei Ketteryys: +2 Rahti: 0.5 Voimanlähde: 2xE/12h

Lisätiedot

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN A) Veeʹrb, koin lij tääʹssmuuttâs Verbit, joissa on astevaihtelu -ad infinitiiv -ad sâjja ǩieʹčč -ai infinitiivin -ad:n tilalle pääte

Lisätiedot

Laddomat 4030. Laddomat 4030 sisältää. Tekniset tiedot. Laddomat 4030 avulla

Laddomat 4030. Laddomat 4030 sisältää. Tekniset tiedot. Laddomat 4030 avulla Tuotenumero 11 44 36 Laddomat 4030 Säätää automaattisesti lämminvesivaraajan varausta ja purkamista kaksoiskattiloissa, jotka on varustettu sisäänrakennetulla käyttövesikierukalla ja patteriverkoston sekoitusventtiilillä.

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ

ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ ONNELLISUUDEN VAIKEA YHTÄLÖ EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2005 Kai Torvi - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI

TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI TUHANSIEN MURHEIDEN UNIONI Suomalaiset pysäyttäisivät EU:n myllerrykset, eivätkä halua eroon eurosta ilkka haavisto Euroopan epävakaus hirvittää suomalaisia. Kansa ei kuitenkaan halua suuria muutoksia

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 Kampanja-aika 1.2.-30.4.2010 www.leipurin.com Leipurin Oy PL 40 (Kutojantie 4), 02631 Espoo Puh. (09) 52170 Fax. (09) 521 2121 KONDISKEVÄT 920248 Leipurin Appelsiini-omenatäyte,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

MAAILMAN PARAS MAA. EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011. Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen

MAAILMAN PARAS MAA. EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011. Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen MAAILMAN PARAS MAA EVAn kansallinen arvo- ja asennetutkimus 2011 Ilkka Haavisto Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Varaajakytkin LADDOMAT 21

Varaajakytkin LADDOMAT 21 Art.Nr. 11 23 78 Varaajakytkin LADDOMAT 21 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012

PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 PNEUMATIIKKATUOTTEET LUETTELO 2012 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta Kehitäe tuotteitae ja valikoimaae jatkuvasti Siksi varaae oikeuden tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

APH.YaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 www.faba.fi

APH.YaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 www.faba.fi APHYaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatiedot Karjatunnus Tulopäivä- ja tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 140477 08032012 syntymä Moisander Juha Anttila Orimattila

Lisätiedot

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55.

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55. RATKAISUT, Insinöörimatematiikan koe 1.5.201 1. Kahdessa astiassa on bensiinin ja etanolin seosta. Ensimmäisessä astiassa on 10 litraa seosta, jonka tilavuudesta 5 % on etanolia. Toisessa astiassa on 20

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014 Moottoreiden hyötysuhteet HISTORIAA Eurooppalainen hyötysuhdeluokitus (EFF luokat) Voimaan vuodesta 1998 Sopimuksen osapuolet Euroopan komissio CEMEP, European Committee of

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Pakastekakut. Juhlasesonkeihin

Pakastekakut. Juhlasesonkeihin Pakastekakut Juhlasesonkeihin Sacherkakku, laktoositon 75036 Leipurin SACHERKAKKU 6x830 g Ainekset: Sokeri, aprikoositäyte (sokeri, aprikoosi, vesi, muunnettu tärkkelys E1442, hyytelöimisaineet E440, E452,

Lisätiedot

Paikallavalujärjestelmän tuotteet

Paikallavalujärjestelmän tuotteet Paikallavalujärjestelmän tuotteet Sisällysluettelo Paikallavalutuotteet 3 KojerasiaAU5.32 4 JakorasiaAU8.73 5 Läpivienti-jakiinnitysholkit 6 Pääteholkitjaläpivientilaippa 7 Tuotteet 8 Mittapiirrokset 14

Lisätiedot

λ x = 0,100 nm, Eγ = 0,662 MeV, θ = 90. λ λ+ λ missä ave tarkoittaa aikakeskiarvoa.

λ x = 0,100 nm, Eγ = 0,662 MeV, θ = 90. λ λ+ λ missä ave tarkoittaa aikakeskiarvoa. S-114.46 Fysiikka V (Sf) Tetti 16.5.00 välikokee alue 1. Oletetaa, että protoi ja elektroi välie vetovoia o verraollie suureesee r ( F =- kr) eikä etäisyyde eliö kääteisarvoo ( F =-k / r ). Käytä kulaliikeäärä

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo

HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousten pöytäkirjat 1 B Hallintoneuvoston pöytäkirjat 3 C Johtokunnan pöytäkirjat 4 D Osakkeisiin liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys merkki luotettavuudesta Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys on luotettava yhteistyökumppani Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja auktorisoinnin

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA Sivu 1(15) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943 1954 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943-1944 30.12.1943-1.3.1944 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1944-1944 2.1.-22.11.1944 3 Saapuneiden kirjeiden diaarit

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome

Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome Turvallisuutta kotiin ABB-Welcome ABB-Welcome Omakotitalon ovipuhelinjärjestelmä Nykymaailmassa on hyvä tietää kenelle ovensa avaa. Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.

Lisätiedot

MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI

MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI SOVINNON EVÄÄT SOVINNON EVÄÄT EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2016 MATTI APUNEN ILKKA HAAVISTO HENNA HOPIA SARIANNA TOIVONEN RAPORTTI EVA Raportti 1/2016 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Graafinen

Lisätiedot

AS OY KUOPION TUULIKANNEL HIIHTÄJÄNTIE 11, 70200 KUOPIO. 3H+KT+S 67,0 m 2 1. KERROS HUONELYHENTEET

AS OY KUOPION TUULIKANNEL HIIHTÄJÄNTIE 11, 70200 KUOPIO. 3H+KT+S 67,0 m 2 1. KERROS HUONELYHENTEET K A OY KUOION TUUIKANNE HIIHTÄJÄNTIE 11, 70200 KUOIO 3H++ 67,0 m 2 A1 1. KERRO HUONEYHENTE = EINEN = OUONE = KEITTIÖTIA = MAKUUHUONE = EUHUONE = AUNA MUUT YHENTE JA YMBOIT K (K) V = ATIANEUKONE = JÄÄAKATINKAAI

Lisätiedot

KAARINASSA SIJAITSEVA KIINTEISTÖ, JOSSA OMAKOTITALO JA HALLI

KAARINASSA SIJAITSEVA KIINTEISTÖ, JOSSA OMAKOTITALO JA HALLI MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 29.01.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KAARINASSA

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot