Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä"

Transkriptio

1 Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

2

3

4 2 A H K I H A I J A 2 A H K I H A I J A K K K K L E A I J = I EI F O H E L E D A E L = H = J J K L = 0 = K J A I I = = I EI F O H E L E I EJ J = = L E A = F = E = = = L E A A F = E E A J J = 2 O J A A = L E D = J = L E A A A H EL = = I A L = I J = J = I EI F O O J I O J O J J HAIJA AJ=EA ==JJEIAIJEFKDAK==IE I A K I A J L = = J A K F F = F E J = H = I E ED E I A D J = = L EE L E A L = = = I A J = = F E J = = J = E H = I E= F A 2 O J A A EEJE. 8 0 K K K J = = =. 8 L = = I O J J = N F A H K I H A I J A O J A J J A I I J A D = = F = = K K J = = = I K I EJ J A A A 8 D K A J J = A = = F A E J E 0 5 O I 5 K I EJ A J = L = D J E A D = = EI E= 2 A H K I H A I J A E E J = H = = EI J E EEJ J E A L E J J = E = O J A J J EEJ J E A L E J J O J A J J I EI J E E J = A E O J A J F O J A A L = EI A J F = E E A A J EI J E E = J. 1 / H A A 4 ; A M

5 EEJ JF K D A E HA I JA EE A J = E A A H EL = L = = I O J O J J F K D A K = = I E = J = E F K D A E A I A I I = = C EI J J A K J A J = = L E I A J J E A. 4 = L K =, EC EJ = = EI EE F K D A E EE J = H L EJ = = EI I A 8. 4 = = > >?? ; O I J 2 K D A E E =. 4 I EI J H A A A = L A J I F K D A E E = L = H = J J K J = E E = = I EJJ A H E. 4 O J A J F K D A E A HE = A = = > EEJJE A J 1 = EI K F A H K I J K K EJ J A A EJ J = = EI A A I J = D J K A H A A L A J I F K D A E E = A E A O J A J J O J = E E = EJ A = A L E A A A K L = O A J = EI A L = D = K I = = C EI A = F K D A E H A I J A 0 K EEJ J E A A. 4 L = = O J A I A = = C E A A J EC EJ = = E A F K D A E H A I J A I EJ A A J J O O I J F F EI J A J = = = F K D A E E = = A E O J A J, EC EJ = = EI A F K D A E A EEJ J E EE = J I O I K L = = = = EC EJ = = EI EE F K D A E H A I J A EE D = EJ = = EI I A J E = = L K = D = J = = A J = EI J = L = = EI I A J E EEJ A J H A I J A EEJ J E A. 6 = L K = L E A A A 2 K D A E A EIIAJE I A J J E A J K A A = I K A K J K L = F J A J E= = EL = F = = I A J E O I F K E A H A A O K L = O A J = EI A L = D = K EC EJ = = EI A = F K D A E H A I J A F A H E= = J

6 H A I J A = = A J = E A H A I J A L = = O J A K I A EJ = F O J = L E A EJ = J = H F A A K = = EI I E H A I J A. 1 4 = = EI J = = EEJ A I E D J D O J O I J = E K K L = L J = H A I J A O J J EJ J A A 8 L E IOJJHAIJA II EAA = = J = D = I = EEJ J E EE = O J A EJ = L E = H A I J A I I K I A = F E= K J J = J E D K E EJ = L = A J J J EI A D = J A I I = A I E A H E I E F K = E A L = F = = = = A E J EI A = F O J A A = L E L = = I = K J J = = A EII=FOJAEII= AHEL=JIEJ J = L = J I = = = E = EI A I J E EJ A L E A A A H E L = J K E E D = J J K = = > >?? A J = EI J = A H EL = = L = = D = J = K I A = = = F K D A E I F K D A E A J L = J H E = = EI F K D A E E= I = = = = K A H LEJ==L=EOIELEIAJEIFKDAE = K A H E=AHE= J A E= F K D A E E= J = L = = L E I A J E, EC EJ I EE F K D A E H A I J A EE I = = J J = = I EI J O A H E= EI E= H = J = EI E = O J A J O J L E A A J J E EL = J H = = EI J E / H A A 4 ; A M L EJ E H A A EJ L = = O J A H E = K I A EJ = 5 L EJ E H A A E = L = EJ I E A J = I A J A J J = L = D = K J J K K = I A J * K J J H A A L A J K L = EI J = F = E E A J J = F = E A J = = 5 M EJ? D H A A L A J K L = E A O J E = D = = = 8 = E A F = E E A 8 =EAOJE

7 2 K = E A HE = = EI L =. 6 2 K = E A H E = = EI L = I = = J J = = = J = H F A A A I E I ED J A A H E D K A A I I = E I I K A H E. 6 EI I K A H E= L E J A D I J = = F O J A A J J = E I K L E I E EJ J = = J EI A A D K A A I A A H E = = EI I K A H E I E E E J J D J D O J O I H A I J A L EJ E H A A A. 1 4 = L K = H A I J A L = = EEJ J D J D O J O I H A I J A 4 A A I EI J I A = L = K J K L = A I K A K J K L = F J A J E= = EL = F = = I A J J E A 5 L EJ E H A A A E = L = EJ I E I K I EJ A = = = I A J A J J = L = I E = I A J > K J J E H A A L A J F = E A J J = A I I = L = EI J = F = E E A J J = K E J K I A D = K I L EJ E H A A A. 1 4 = L K = L = = D = J = O I L A J K I J = K I L EJ E H A A A J E E = = EJ I E = I A J A J = = = I A > K J J L = = L = EI A = F = E E A A = D = J = A I E A H E I D L = I J = A L O = K E 6 E E = L = EJ I E A = I A I I = I M EJ? D L = = L = EI O J E A D = J = J J H EK = K E J = E EE E J = H F A A K 0 7 I A J J E A K H EJ A J J = L K K I =

8 ? = = > > 2 A H K I H A I J A = = C E A F K D A E. 4 I EI J H A A A = A J = EI J = L = = D = J = = EI E A J K I 2 K D A E A EEJ E L = E = K = =?. 6 2 K D A E E = 0 K I F K D A E E = O J A J J A J = E A L = F = = = = J K L = I J E 1 H H EJ J = = =. 4 I E I = = = L = I = K = =, EC EJ = = EI A F K D A E A EI I A J E L = = O I EEJ J H = I E= =. 4 EEJ J E EE O J A J = I EI E A J K I EH H EJ A J = = 2 A H K I H A I J E C E J = = E A F K D A E 8 = ED J A D J 8 A J = EI A L = D = K I EEJ A J F K D A E A EEJ J H = I E= = H A A A I A J E F K D A E A I I = J = E F K D A E L = ED J A A I I = K D A E E = D = K I A EEJ J F K D A E H A I J A L = EI J = = D A A K = = 8 = ED J A D J A J = EI A L = D = K I EEJ A J A H EEI A EEJ J = F K D A E A I J = J = E EI = EJ J A A I J = EI = EJ J A A EEJ J D J 2 K D A E A EEJ J D J K D A E E = 8 D = K I A EEJ J F K D A E H A I J A L E A A AL = EI J = = D A A K = =

9 8 = = > >? H A I J A O A E I = = F A E E O D J A A I I ; A EI = = F A E E EEJ J H = I E ED E A E L E J A EE J A EJ O E H EI E O J A J = D = JA EIJLEL=HAIJA F K D A E H A EEJAJ I J A F K E EE J A I J E I F K D J A A J H = A A J J K O A EI = = F A E J E= O J J A 0 K 6 H A I J A O J J A F E A I K K EJ J A K H = J = EI K I = O A A I I K K EJ J A K L = F K D A E H A I J A H = A K I A A J K A A H A I J A L = = O J A I A = = C EI A J A I J A J = F K H = I E=. 6 = L K = F K E A O J A J I K H EJ A J = = A H EEI E L E K K J I A J L = = I K H EJ J = = F EI J = = = F A I J = F K H = I E= A I E A L O = C E A F K D A E HA I JA F K H = I E=. 6 = L K = F K D A E D = = H EJ A J = = EE J A I J E. 4 EEJ H = I E= =.. 4? N N N, = J = 2 K D A E 0 K I = = C E A F K D A E E = O J A J J A J = E A L = F = = = = J K L = I J E 1 H H EJ J = = =. 4 I EI E A J K I J = E E I = = = L = I = K = =, EC EJ = = EI A F K D A E H A I J A J = F = K I A I I = O A L = = H A I J A L = = K K J J = EEJ J H = I E=. 4 O J A J H = I E= =. 6 I = = = C EI A F K D A E A L E A J = EI A L = D = K I O J A J L EK I JJ N N N, = J = 8 2 K D A E L E A A A A J = EI A L = D = K I J = L = H J A = EEJE N A J = EI A L = D = K I O J A J F K D A E H A I J A D J = EI A I J E O A A I F = H EE EEJ J E A J J = E F = H EE EEJ J E A J

10 H A I J A I I K I A E J = L E = F O J A E J = 0 K A A A E= L E= L E A A J 2 O J A I A J O A J J A K L J J A K F 5 ED J A A H E L E D = J = D J = = L E A J J = H E = = EI A = F O J A A = 5 ED J A A H E D J = = 8. 6, EC EJ = = EI A F K D A E A EIIAJE. 4 = = > >. 1. 1?? H A I J A I EI J A I I K I A = F E= F O J A EJ = D K E EJ = L = A J J J EI A D = J A I I = A I E A H E I E F K = E A L = F = = = = A E J EI A = F O J A A = LEL==I= KJJ== A EII=FOJAEII= AHEL=JIEJJ=L=J K EJ A E L E A A A H EL = A J E= A J = EI J = A H EL = = L = = D = J = K I A = = = F K D A E A = I F K D A E A J L = J H E = = EI F K D A E E= I = = = C E A F K D A E= E = = K A H J = H L EJ OIELEIAJE = = L = E I F K D A E E= A H E = = K A H J A E= F K D A E E= J = L = = L E I A J E, EC EJ = = EI A J H A I J A J I = = J J = L = J F E A J = A A I EJ A J O I J / H A A 4 ; A M 4 E = O J A J O J L E A A J J E EL = J H = = EI J E

11 D J = = = I E D J A A H E H A I J A J O D J A A O J A J J O E 5 ED J A A H E K K A A EI I K A H E I EL = I D J = = K I A F O H EE K 5 ED J A A H E L E I O A H EL = = F O J A A I = L = EI A = EI O J E A = L = EI A = EI F = E E L ED H A L = = 5 ED J A A H E D J = = E I I K A H E E I F = E E A A H A A 8 = EJ I E = I A J * K J J E I O J E A H A A 8 = EJ I E = I A J 5 M EJ? D E E 8 A I E / H A A 4 ; A M 8 8 = ED J A D J E A EJ J A A I O J J D J = = D K A. 6 8 = E A F = E E A D J = = L ED H A L = D = 8 = E A O J E D J = = F K = EI A L = D = K. 1 / H A A 4 ; A M 5 ED J A A H E D K A K K J = =. - 4 EEJ J I O J J H A I J A

12 0 J D O JO I 8 = D J E A I J = H E D K A A IOIAIKIII=DOJE=J== I = D J E A H E = A H EL = = = = L E K = I D O J O I = F F E= F = E A J = = D K A EI I = A I K I A I I = K A E D K A A A = A H EL = = 8 = D J E A I J = H E 0 K A 0 K A 8 6 = H L EJ J = L = D J A K K H E J = D K A J J = A E J = EJ J A A I O J J J = H L EJ J = A I I = 0 K A 0 K A 0 K A 8 = L J= A = E E A. 2 0 K E E J = H L EJ J = L = H L EJ E H A A O J E F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 0 K A 8 = D J E A I J = H E 0 K A 8 4 ; A M / H A A J = E = L J= A EI J= F EI J A J = = L = EJ I E A J = 6 8 = EJ I E = I A J * K A 8 = EJ I E = I A J * K A 4 ; A M / H A A J = E K A 8

13 0 J D O J O I 0 K A A K F K A = A L = A H EL = = = = L E K = = I K A H E I E I D O J O I = F F E= 8 = D J E A I J = H E D K A A I A A I A = E E= A D = K J J K ED E D K A EI EE L = = = I A J = = EI L E K = = I K A H E I = I E D K A EI J = D O J J 0 O J O I K EJ = J = = D K A A F = = 8 0 K A 0 K A = I E= 0 K A 0 K A 6 = K D K A I E D O J E O J E. 1 - F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 2 = E E A. 2-5 L EJ E H A A K A 8 = EJI E = I A J 5 A K H = = L = J D K A A J. 6 J = E. 4 4 ; A M / H A A = EJ I E = I A J * A K H = = L = J D K A A J 0 K A 8 = EJI E = I A J EI D O J J E E J = H F A A K = = = I E= = K D K A A D O J E 8 0 O J O I 8

14 0 J D O J O I K = E D K A A = = I E D O J E J 6 E A I EI = J E A K F K A = I D K A A I I = F = E E A J J = = J EL EJ K K D K A A K F K A A = I A A J J K D O J E K J J = D K A A I EI F K A = A E 5 = = = E = EI A I J E K EI I = D K A EI I = = J EL EJ K K D K A A I EI F K A A = I A A J J K D O J E E D J A = F K K 0 O J O I K EJ = J = = D O J J A A D K A A F = = K J K I F = E E A A = 8 0 K A 0 K A = I E= 0 K A 0 K A 0 K A 8 = L J = A O J E. 1 - F K J K I H A I J A J = H F A A K = = 2 = E E A. 2-5 L EJ E H A A K A 7 F K A = 6=HLEJJ=AII= I K A H E EH J E OJAJ 5 A K H = = L = J D K A A J. 6 J = E. 4 4 ; A M / H A A = EJ I E A J = F EI J A J = = 8 = EJ I E = I A J * K A A IEI 0 K A 7 F K A = 6=HLEJJ=AII= I K A H E EH J E OJAJ 8 = EJ I E A J = F EI J A J = = = I E= 0 K A A IEI 8 0 O J O I 8

15 0 J D O J O I K K K I J A K D K A EI I = D J D O J O I = = J EL E = E LOIJDOJJE EA J O D K A AJDOJOI I A F E J E= J A A I I = 0 O J J A A K K K I J A K D K A A K F K A = A H EL = L E K K = I K A KEJ=J=L=EFELOIJKEJJ=KIF=EEAA= 8 6 O D K A 6 O D K A 2 EL O I J O I K K K I JA K K K K I JA K K K K I JA K I E D O J E = E E A. 2-0 O J E. 1 - A I E 7-5 A K H = = L = J K K K I J A K D K A A J 5 A K H = = L = J J O D K A A J K K K I J A K 6 O D K A = EJI E = I A J 6 O D K A K K K I J A K E L O I J = J = EI A L = F = E E A K EJ J = K I F = E E A =J=EIAAIOJ 8 = EJI E = I A J 8 8

16 Myynti: Tiedustelut: Sähköliikkeet, sähköurakoitsijat sekä sähkötukkuliikkeet ABB Oy, Asennustuotteet, PL 16, Porvoo Puh:

17 8 = L J = A I E I E K = E A L = L J = A J E EE D J D O J O I H A I J A EA F = = K J K I A A = 2 = E E A A AHEL=LEKKDOJOIJE=JAAII=0 OJOIAF==KJKIAAF=EEAAIJ= O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C = L J = A I E IE K=EIEIJ=L=LJ=AEIJ=LE F EI J A A = A H EL = I A D O J O I A F = = K J K I F = E E A O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2 I E D O J E I E K = E A D O J E L = H K I J A J J K I K K H A = F K = EI A = A H EL = = = I K A H E= J = AELEEHJEOJA0 OJOIJE=JAAII= AHEL=LEKK=IK AHEIE KEJJ=KIKEIA F = E E A A = J = E = J = EI A = = EJ A I O J J D A J A I E O J J EJ A EJ = J N N 5 N N F = E C O J E. 1-2 K = E A L E K L = -, A H EL = I A I K A H E = L E J = H L EJ J = A I I = EH J E O J A 5 K A H E * O I? A J = E I A =. 1 O J J EJ A = K A EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2 A H E = J F = E E A. 2 - A H E = J F = E E A O A I K A K J K L = = I A J J E A = = F K = EI A = -, A H EL = = A H EL = I A J = N EJ = J N N 5 N N F = E C L EJ E H A A A H = I E= = = I A A J J = L = H A A = L = = = I A J J = = J E E = = F O J A A L = EI A O J E A J = E F = E E A A D = = = = - H EEI A J I K A K J K L = = = L = K J K L = I A J E K H EJ A J J = L K K I 8 8 A = 8 EJ = J N N 5 N N F = E C K O J J I = E J J K L = E I K = E J J A A A E L = D L = L E H J = O J J K K J = =. - A H = I E= = = I A A J J = L = K I J = = E I K K A I J L 8 8 K K J = = K K J = = J A D K H EJ A J J = L K K I 8 8 = = O J A H O D EJ = J N N 5 N N F = E C 1 2

18 K I I E = I A K I J = H L E A E J = K I I E F A E J A A L O J = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E K I I EF A EJA A L O J D J = = L EE = K E A E 6 O O F F E = K E A E 6 O O F F E H J K I A D O I A J = A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O = A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O ; A A A A A F A EJ A A L O E 6 O O F F E I F EL = F A EJ A A L O 2 E J = = I A K I H = I E = 8 = E O A A A H E = J JK JJA A A E 6 O O F F E.

19 FIP 2000 FLT 1000 FIO 2000 FOR 2000 FOT 2000 FOT 2002 FEH 1001 FEH 1002 FEH 2001 FIM 1200 FAP 2001 FIR 2000 FLM 1000

20 Ota yhteyttä ABB Oy Asennustuotteet Porvoon Sisäkehä 2 PL Porvoo Puhelin: Faksi: asennustuotteet

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä 5 15 ; 5 7-6 6 - - I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena

Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Kahvasulakkeet, 2 1600 A gg ja am tyypit

Kahvasulakkeet, 2 1600 A gg ja am tyypit Kahvasulakkeet, 2 1600 A gg ja am tyypit Sisältö 04 Tuotevalikoima 06 Yleistä 08 Tekniset tiedot 09 Tilaustiedot, kahvasulakkeet, gg 09 500 V 12 690 V 16 Liittymisjohdon sulakkeet 17 Tilaustiedot, kahvasulakkeet,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiedätkö, mikä on kustannustehokkain ja modernein tapa tavoittaa osaavia työnhakijoita kaikkialta Suomesta? Se on Uranus.fi:n monikanavarekrytointi!

Tiedätkö, mikä on kustannustehokkain ja modernein tapa tavoittaa osaavia työnhakijoita kaikkialta Suomesta? Se on Uranus.fi:n monikanavarekrytointi! Tiedätkö, mikä on kustannustehokkain ja modernein tapa tavoittaa osaavia työnhakijoita kaikkialta Suomesta? Se on Uranus.fi:n monikanavarekrytointi! Monikanavarekrytointi Yksi kontakti Uranukseen ja tavoitat

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com

24/7. Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella. Aina käytössä. www.ecl.portal.danfoss.com Käytä ECL Comfortia etänä - tietokoneella tai älypuhelimella ECL Portal on tietoliikennesovellus, jonka avulla pystyt etäohjaamaan kaukolämmitysjärjestelmääsi. ECL Portalia on helppo käyttää, olit sitten

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima

Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima Tuotetietoesite Versio 25/04/2008 Tunniste: 02 04 01 04 001 0 000001 Sikadur -30 Rakenteiden vahventamisessa käytettävä liima Construction Tuotekuvaus Käyttö Ominaisuudet / Edut Sikadur -30 on liuotinaineeton,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4 Uusi! Kliinisesti testattu innovaatio TENA U-test helppo ja yksinkertainen vaippaan asetettava testi virtsatieinfektioiden tunnistamiseen www.tena.fi Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio.

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

Riskien minimointiohjelma

Riskien minimointiohjelma REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama 3 02150 Espoo Puh: 09 25 10 84 00 Faksi: 09 25 10 71 00 Sähköposti: medinfo.fi@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Lisätiedot

!"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+

!#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1**/0)23$+ !"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+,+4)2#/)*+5)'/*0))10&+%$+2"-**-10$+6 7$/1"+%$+8)'-+9"10-*)*+:0-/3;

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot