A DIARIT JA MERKINTÄKIRJAT. Aa Rakennustarkastajan kirjeet. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit. Rakennustarkastajan kirjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A DIARIT JA MERKINTÄKIRJAT. Aa Rakennustarkastajan kirjeet. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Lähteneiden kirjeiden diaarit. Rakennustarkastajan kirjeet"

Transkriptio

1 ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A, C-E, G-I, K Arkistonmuodostaja/viranomainen Järjestysoikeus Hyllyn numero 1036, , Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden nimi Aika Lisätietoja A DIARIT JA MERKINTÄKIRJAT Rakennuslautakunnan kirjeet v , rakennuslupaasiakirjat rakennuslautakunnan välityksellä järestysoikeudelle, kts. rakennuslautakunta/tekninen lautakunta V.30.I.A.9 Aa:1-2 Aa Rakennustarkastajan kirjeet Saapuneiden kirjeiden diaarit Ab:1-2 Lähteneiden kirjeiden diaarit HUOM! Aa ja Ab Sääksmäen kunnan rakennuslautakunnan rakennuslupahakemusten ja lähteneiden ja saapuneiden diaarit v Aa:3 Rakennustarkastajan kirjeet Aa:4 Järjestysoikeuden saapuneiden kirjeiden diaari sis. Sääksmäen kunnan saapuneiden kirjeiden diaarin v Aa:5 Järjestysoikeuden saapuneiden kirjeiden diaari Ab Lähteneiden kirjeiden diaarit Ab:1 Lähteneiden kirjeiden diaari Ab:2 Lähteneiden kirjeiden diaari

2 C PÖYTÄKIRJAT Ca Pöytäkirjat Ca:1 Järjestysoikeuden pöytäkirjat Ca:2-3 Järjestysoikeuden pöytäkirjat kansiota Ca:4-8 Järjestysoikeuden pöytäkirjat Ca:9 Järjestysoikeuden pöytäkirjat Cj Katselmuspöytäkirjat Cj:1 Katselmuspöytäkirjat Alkukatselmuspöytäkirjat Poliisiasiainpöytäkirjat Kevätkatselmuksen jälkitarkastuspöytäkirjat Katselmusmiesten pöytäkirja Kokoushuonekatselmus Cj2 Loppukatselmuspöytäkirjat 3 kansiota Cj2:1-3 Loppukatselmuspöytäkirjat Cj4 Kevätkatselmuspöytäkirjat Cj4:1 Kevätkatselmuspöytäkirjat Cg Rakennuskatselmusmiesten kokouspöytäkirjat Cg:1-2 Rakennuskatselmusmiesten kokouspöytäkirjat D LÄHETETTYJEN ASIAKIRJOJEN TOISTEET Da Lähetetyt asiakirjat Da, Dd:1-3 Lähetetyt asiakirjat Da Kuulutukset Dd1 Sisäasiainministeriö ja Hämeen lääninhallitus , Dd2 Asuntohallitus Dd3 Muut valtion viranomaiset

3 - asuntotuotantotoimikunta - asutushallitus - arava - Helsingin kaupungin huoltotoimisto - Hämeen-Satakunnan mvs:n asutustoimikunta - kauppa- ja teollisuusministeriö - keskusrikospoliisi - korkein hallinto-oikeus - liikenneministeriö - Lounais-Suomen sairausvakuutustoimisto - patentti- ja rekisterihallitus - rakennusalan työeläkekassa - sosiaali- ja terveysministeriö - Tampereen Lvv-toimisto - Tampereen Maistraatti - Tampereen puhelinpiiri - tilastollinen päätoimisto - Turun maaoikeus - Turun hovioikeus - Tie- ja vesirakennushallitus - Toijalan tuomiokunta - ulkoasiain ministeriö - Valkeakosken piirin nimismies - muiden kuntien nimismiehet - valtionarkisto - Valtion julkaisutoimisto - Valtiokonttori - Valtionrautatiet

4 - Valtion Tapaturmatoimisto - Valtiovarainministeriö Dd Lähetetyt asiakirjat Dd:1-3 Lähetetyt asiakirjat Dd1 Hämeen lääninhallitus Sisäasiainministeriö 1980 Dd2 Asuntohallitus Dd3 Muut valtion viranomaiset kauppa- ja teollisuusministeriö - korkein hallinto-oikeus - kunnallispaino - Lempäälän nimismies - Museovirasto - Oikeuskanslerinvirasto - Opetusministeriö - Tammelan kihlakunta - Tampereen Telepiiri - Tampereen vesipiiri - Valkeakosken nimismies - Valkeakosken verotoimisto Dd2 Asuntohallitus, omakotitalojen rakennustyövaiheilmoitukset, Arava Dd:2 Asuntohallitus, omakotitalojen rakennustyövaiheilmoitukset, Arava Dd:1-4 Lähetetyt kirjeet Dd1 Hämeen lääninhallitus ja Sisäasiainministeriö Dd2 Asuntohallitus Dd3 Muut viranomaiset - Tammelan kihlakunnan henkikirjoittaja

5 - Tampereen maatalouspiirin maataloustoimisto - TVL - Tilastokeskus - Valkeakosken piirin nimismies - Valkeakosken verotoimisto - VTT Dd4 Oman kunnan viranomaiset a Kaupunginvaltuusto/Kaupunginhallitus b Vesilaitos c e Rahatoimisto Muut kunnan viranomaiset - järjestysoikeus Dd:4a Oman kauppalan/kaupungin viranomaiset a kauppalan/kaupungin hallitus kauppalan/kaupungin valtuusto , Dd4b-e Dd4b-e b Vesilaitos c Rahatoimisto 1976 d Kiinteistö ja mittaus e Oman kunnan viranomaiset järjestysoikeus - seurakunta - rakennustarkastaja - terveydenhoitolautakunta Dd:5-8 5 Suomen kaupunkiliitto Yksityiset yritykset ja laitokset Yksityishenkilöt Muiden kuntien viranomaiset

6 Dd:5-8,Dp,Du Dd5 Kaupunkiliitto Dd6 Yksityiset yritykset Dd7 Yksityishenkilöt Dd8 Muut, muiden kuntien viranomaiset Dp Työtodistukset Du Ilmoitukset, erilaiset tiedotukset ym. läheteluontoiset asiakirjat Dl Omakotitalojen katselmuskirjat, Arava 8 kansiota Dl:1-8 Omakotitalojen katselmuskirjat, Arava sis. palovakuutusluettelo Dm Muistutus ja kehoituskirjelmät Dm:1-2 Muistutus ja kehoituskirjelmät raken. korjaus ja raja-aita-asiat, romuautot, ratamisen viivästykset, purkumääräykset ym. Dn, Du Rakennusvaihetodistukset, lausunnot, kiinteisöarviot, muistiot, tarkastuskertomukset, muut todistukset sekä ilmoitukset, ym. läheteluontoiset asiakirjat Dn:9, Du Rakennusvaihetodistukset Lausunnot Kiinteistöarviot, muistiot, tarkastuskertomukset Muut todistukset Du Ilmoitukset, ym. läheteluontoiset asiakirjat Dn Rakennusvaihetodistukset ym. todistukset, lausunnot, kiinteistöarviot sekä rakennustarkastajan lausunto verovapaudesta Dn:1 Rakennusvaihetodistukset ym. todistukset, lausunnot kiinteistöarviot Dn:1 Rakennustarkastajan lausunto verovapaudesta Do Rakennustarkastajan tarkastuskertomukset Do:1 Rakennustarkastajan tarkastuskertomukset Do:2 Rakennustarkastajan tarkastuskertomukset ,

7 kansiota Do:3-5 Rakennustarkastajan tarkastuskertomukset Dq Taksat Dq:1-2 Kuljetustaksat Dq:3 Nuohoustaksat Dv Palotarkastusmääräysten laiminlyöntiasiat Dv:1 Palotarkastusmääräysten laiminlyöntiasiat Dy Nopeusrajoitukset Dy:1 Nopeusrajoitukset E SAAPUNEET ASIAKIRJAT Ea-f Saapuneet asiakirjat Ea-f:1 Saapuneet asiakirjat Ea Sisäasiainministeriö Päätökset 2. Ohjeet Eb Hämeen lääninhallitus 2. Päätökset, muistiot ja lausunnot Ec Asuntohallitus Ed Maatilahallitus Ef Muut valtion viranomaiset Kunnallisen Sopimusvaltuuskunnan toimisto - Sosiaali- ja terveysministeriö - Tampereen Maatalouspiirin Maataloustoimisto - Väestörekisterikeskus - Verohallitus Eb:1-3 Eb Hämeen lääninhallitus Eb2 - päätökset, muistiot ja lausunnot

8 - valituspäätökset - lääninreviisorin tarkastuspöytäkirjat Eb3 - ohjeet - yleis- ja kiertokirjeet Ec,Ed:1 Ec, Ed Asuntohallitus ja maatilahallitus Asuntohallitus ja maatilahallitus Ec Asuntohallitus - Aravan kirjeet Ed Maatilahallitus Ef:1, Eg:1 Ef, Eg Muut valtion viranomaiset Muut valtion viranomaiset - Korkein hallinto-oikeus - Asuntotuotantotoimikunta - Hämeen läänin maan vieljelysseura - Kunnallinen Eläkelaitos - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö - Liikenneministeriö - Lounais-Suomen sairausvakuutusalueen toimisto - Lounais-Suomen vesioikeus - Valkeakosken piirin nimismies - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus - Valtiovarainministeriö - Tie- ja vesirakennuslaitos - Valtiokonttori - Valtionrautatie - Tampereen asutustoimisto - Tampereen Lvv-toimisto

9 - Sosiaaliministeriö - Patentti- ja rekisterihallitus - Rakennusasiaintoimikunta - Oikeusministeriö - Merenkulkuhallitus - Maamittaushallitus Eh Oman kauppalan/kaupungin viranomaisten kirjeet Eh:1 Kauppalan/kaupunginvaltuusto ja hallitus A-K Eh:2 Rahatoimisto aravatodistukset muut rahatoimiston asiakirjat Eh:3 Kiinteistö- ja mittausosasto Eh:4 Muut hallintokunnat, oma kauppala/kaupunki Palolaitos - Rakennuslautakunta - Rakennusmestari - Asutuslautakunta - Arkkitehtiosasto - Kauppalan/kaupungin insinööri - Kaavoitusarkkitehti - Kulttuurilautakunta - Liikennetoimikunta - Rakennustarkastustoimisto - Seurakunta - Sähkölaitos - Terveyslautakunta - Vss-lautakunta Eha:1 Eha Kaupunginvaltuuston, -hallituksen erilaisia kirjeitä, luetteloita ja pysyväismääräyksiä

10 Eha:1a Eha:1b Eha:1e Eha:1i Eha:1k Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Erilaisia (vanhentuneita) ohje- ja johtosääntöjä sekä taksoja Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kirjeet ja luettelot Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus, pysyväismääräykset Ehb:2 Ehb Kaupunginvaltuuston ja hallituksen pöytäkirjaotteet, kirjeet ja luettelot sekä pysyväismääräykset Ehb:1a Ehb:1b Ehb:1i Ehb:1k Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaotteet Kaupunginhallituksen pöytäkirjaotteet Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kirjeet ja luettelot Kaupunginhallituksen pysyväismääräykset Eh4 Muut hallintokunnat Eh4, Ei-Ej,Eo Muut hallintokunnat - Valkeakosken järjestysoikeuden pöytäkirjaotteet - Maatalouslautakunta - Oikeusaputoimisto - Rakennusmestari - Sähkölaitos - Tekninen lautakunta - Tekninen virasto - Terveyslautakunta - Vapaa-aikatoimisto - Verotoimisto - Työsuojelunalatoimikunta Ei Yksityiset yritykset Ej Yksittäiset henkilöt

11 Eo Lääkärintodistukset 1975 Ei-El, En-Eo Ei-El, En-Eo Muut saapuneet asiakirjat Muut saapuneet asiakirjat Ei Yksityisyritykset ja laitokset Ej Yksityiset henkilöt Ek Muiden kuntien viranomaiset El Rakennuskatselmuspyynnöt En Loma- ym. hakemukset Eo Lääkärintodistukset Ep Vastaavat työnjohtajat Ep:1-2 Vastaavat työnjohtajat G TILIASIAKIRJAT Gd Laskutusluettelot Gd:1 Laskutusluettelot H LUPA-ASIAT Ha1 Rakennusluvat 227 kansiota Ha1:1-227 Rakennusluvat Ha3 Tilapäiset rakennusluvat 6 kansiota Ha3:1-6 Tilapäiset rakennusluvat Ha4 Puretut rakennukset 3 kansiota Ha4:1-3 Puretut rakennukset Ha4:4-5 Purettujen rakennusten rakennusluvat Ha5 Hylätyt rakennuslupahakemukset Ha5:1 Hylätyt rakennuslupahakemukset Ha5:2 Hylätyt rakennuslupahakemukset Ha5:3 Hylätyt rakennuslupahakemukset Ha6 Rauenneet rakennusluvat

12 Ha6:1 Rauenneet rakennusluvat Ha7 Peruutetut rakennusluvat Ha7:1 Peruutetut rakennusluvat Ha8 Muut rakennuslupiin liittyvät asiakirjat Ha8: Muut rakennuslupiin liittyvät asiakirjat 1970 suunnitelmien hyväksyminen He Katualueen vuokraus ja aitausluvat He:1 Katualueen vuokraus ja aitausluvat Hg Soranottoluvat Hg:1 Soranottoluvat Hg:2 Soranottoluvat rakennustarkastajan kappaleet saakka Hh Metsänhakkuuluvat Hh:1 Metsänhakkuuluvat Hi Palavien nesteiden varastoimisluvat 5 kansiota Hi:1-5 Palavien nesteiden varastoimisluvat Hi 1-6 Hi:1 1.Kauppa- ja myyntiluvat Hi:2 2.Kuljetusluvat Hi:3 3.Linjaliikenneluvat Hi:4 4.Muut luvat Hi:5 5.Ruiskumaalausluvat Hi:6 6.Maansiirto, -louhinta- ja räjäytystyöluvat Vuorotyöluvat Hj Katujen yleiseen käyttöön hyväksyminen Hj:1 Katujen yleiseen käyttöön hyväksyminen Hj:2 Katujen yleiseen käyttöön hyväksyminen , Hk Luvattomiin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat

13 Hk:1 Luvattomiin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat luvaton rakentaminen, ns. uivat mökit, luvaton soranotto, rakennustöiden keskeyttäminen Hl Kevätkatselmus Hl:1 Kunnostusmääräykset Hl:1a Jatkoajat kunnostusmääräyksiin Hl:1b-c 1b Kunnostusmääräysten laiminlyönti b1 Selvityspyynnöt, kutsut kuultavaksi 1b2 Uhkasakko 1c Muut asiakirjat - kunnostusmääräysten laiminlyönnit; jätetty sillensä Hl:2 Muut kunnostusmääräykset Hm Valitusasiakirjat Hm:1-2 Valitusasiakirjat Hn Tutkimatta jätetyt ja siirretyt asiat Hn:1 Tutkimatta jätetyt ja siirretyt asiat Ho Aloitusluvat 4 kansiota Ho:1-4 Aloitusluvat I PIIRUSTUKSET JA KARTAT Ia Piirustukset Ia:1 3:1:1 Myllykatu Piirustukset ja selvitys virastotalon uudisrakennuksesta Muutosanomus asemapiirrokseen 1970 Väestönsuojan käyttötarkoituksen muutosanomus

14 Rakennuslupahakemus + liitteet 106 Täydennetty tonttikartta kansio sis. myös Rakennuslautakunnan aikaista aineistoa K TILASTOT Ka Rakennuslupatilastot Ka1:1-2 Rakennuslupatilastot myönnetyt rakennusluvat Ka2:1 Valmistuneet rakennukset Kb Muut tilastoasiakirjat Kb:1 Muut tilastoasiakirjat - maankäyttölainat sis. myös Sääksmäen kunnan tilastoja - rakennustarkastustilastot - kunnalliskertomuksen liitetyt tilastotiedot - läänin rakennustoimiston tilastoja aravarakentamiset, omakoti- ja kerrostalot - luettelo Valkeakoskelle myönnetyistä omakoti-/aravalainoista Valkeakoskelaisten rakennusten suunnittelijat - aravakerrostalot vesilaskutus Valkeakosken asukasluvut palovakuutukset 1966

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA ARKISTOLUETTELO Sivu 1(94) Arkistotunnus Asiakirjasarja Säilytysmuoto/ Tietoväline Ajanjakso Kuvaus Ca Teknisen lautakunnan pöytäkirjat Paperi 1932 2002 Sidokset sisältävät luettelon kokouksissa käsitellyistä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (9) 6.6.2012 AL/8934/07.01.01.03.01/2012 LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT

PÄÄTÖS 1 (9) 6.6.2012 AL/8934/07.01.01.03.01/2012 LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT PÄÄTÖS 1 (9) LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Aluehallintoviranomaisten asiakirjojen järjestämishankkeessa (ALKU) on järjestetty keväällä 2012 Uudenmaan, Turun ja Porin ja ten sekä

Lisätiedot

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet.

Sähköisessä muodossa olevista pysyvään säilytykseen määrätyistä asiakirjoista otetaan paperitulosteet. ROVASTIKUNTA-ARKISTON ARKISTOSÄÄNTÖ 1. Rovastikunnan asiakirjahainto ja arkistotoimi Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Rovastikuntakokous akkautettiin hiippakuntahainnon uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Aiemmat seulontapäätökset

Aiemmat seulontapäätökset PÄÄTÖS 1 (14) LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Aluehallintoviranomaisten asiakirjojen järjestämishankkeessa (ALKU) on järjestetty vuoden 2012 aikana Uudenmaan, Turun ja Porin ja Kuopion

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. 2010 1 arkistojulkaisuja. Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen arkisto-ohje

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. 2010 1 arkistojulkaisuja. Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen arkisto-ohje HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 1 arkistojulkaisuja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen arkisto-ohje TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Eeva Miettinen, p. 09 310 435 63 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA SOMERON KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTATOIMISTO 19.12.2013 SISÄLLYS 1. RAKENNUSTONTIT SOMEROLLA... 3 2. LIITTYMÄT RAKENNUSTONTILLA... 4 3. RAKENNUSLUPAMENETTELY... 5

Lisätiedot

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/2011 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö PL 50 50101 Mikkeli Kirjeenne 29.6.2011, 7.9.2011 ja 17.1.2012 (ISAVI/1994/05.01.00/2001)

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN OHJE Huhtikuu 2008 Korvaa ohjeen Heinäkuu 2007 YLEISTÄ Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen

Lisätiedot

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto Diaari ja luetteloja (jäsenet, kirjeenvaihtajat, julkaisut, vaihtokirjallisuus, deponoinnit) Pöytäkirjat Kirjeenvaihto Tiliasiakirjat Urajärven kartanoon liittyvät

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VI RASTOTJA LAITOKSET

VI RASTOTJA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VI RASTOTJA LAITOKSET 6 1970 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1973 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat. 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto 3. Asuntotuotantotoimikunta

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO LUENTO 1(20) Pirkko Haario Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII 28.9.2001

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO LUENTO 1(20) Pirkko Haario Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII 28.9.2001 1(20) ASIAKIRJAHALLINNON OMINAISPIIRTEITÄ ERI ORGANISAATIOTYYPEISSÄ Kunnalliset viranomaiset Sisällys sivu Kunnallishallinnon historiaa 2 Kunnallishallinnon tehtävät ja organisaatio 3 Kunnalliset arkistonmuodostajat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet:

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: JOENSUUN KAUPUNKI 1 MAKSUT 2014 Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupamaksut 2 3 Toimenpidelupamaksut 3 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut 4 5

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 12.11.2012 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA TAKSAT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat

Lisätiedot

33. Kaytettavyystietojen alue

33. Kaytettavyystietojen alue 33. Kaytettavyystietojen alue 3.1. Jarjestämisperiaatteet Merkitys: Jajestämispenaatteilla tarkoitetaan aineiston arkistointijärjestystä tai muuta fyysistä sijoitusta. Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot