Teknisen piirtämisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen piirtämisen perusteet"

Transkriptio

1 Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit

2 Esipuhe Tavoitteeni on ollut luoda tasokas opetuskokonaisuus, joka soveltuu teknisen piirtämisen opetukseen ammatillisten oppilaitosten metalliosastoilla, rakennusosastoilla, lvi-osastoilla sekä ammattikorkeakouluissa. Tämä opetuskokonaisuus koostuu piirtämisen perusteista, koneenpiirustuksesta, rakennuspiirustuksesta, LV-, IV- ja mittaus- ja ohjaustoimintojen sekä sähkö-, pneumatiikkaja hydrauliikka piirustuksista. Piirtämisen perusteissa käsitellään piirtämisen tarkoitusta, erilaisia piirustuksia, piirustusvälineitä sekä niiden käyttöä ja tekstausta. Koneenpiirustus on kaiken teknisen piirtämisen perusta ja sen hallinta on tärkeää. Rakennuspiirustus on lv- ja iv piirustusten pohjana. lvja iv piirustukset ovat talotekniikan ominta aluetta ja tarkoituksena on, että oppilas osaa tehdä edelläolleista osa-alueista yksinkertaisia piirustuksia. Lisäksi kirjassa on mittaus- ja ohjaustoimintojen, sähköpiirustusten, sekä hydrauliikan ja pneumatiikan piirustusmerkkejä. Näiden viimeksimainittujen piirustusten ja niiden merkkien kohdalla on varmaankin tarkoituksenmukaisinta se, että oppilas pystyy tunnistamaan valmiiden, jo piirrettyjen merkkien esittämän toiminnan. Opettajan CD:llä on PDF-tiedostona kaikki oppilaiden tehtävät ja tehtävänratkaisut. Aiheen opetukseen tulisi varata riittävästi oppitunteja. Opettajan tulisi tutustua aiheeseen niin hyvin, että hän pystyy jakamaan opetukseen käytettävän ajan oikein. Tehtäviä on runsaasti ja niistä voidaan valita sopiva osa tehtäväksi. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse välttämättä tehdä. Opettaja ratkaisee asian tapauskohtaisesti. Tämän kirjan ensisijaisena tarkoituksena ei ole kouluttaa piirtäjiä. Tärkeintä on se, että että oppilas osaa lukea piirustuksia, ymmärtää piirustuksen muodossa annetun työn ja pystyy laatimaan yksinkertaisia piirustuksia. Oppilaan on erittäin tärkeää osata arvioida, onko oma työsuoritus tehty hyvin vai huonosti! Kouvolassa keväällä 2001, alkutalvella 2002 ja kesällä 2003 Toisessa painoksessa kirjaan on lisätty kokonainen koneenpiirustuksen osuus sekä uusi mittaus- ja ohjaustoimintojen osuus, joka korvaa mittaus- ja säätölaitepiirustusosion. Lisäksi kirjan taittoa on uusittu ja kannet ovat saaneet uuden ulkonäön. Kirja painetaan uudella digitaalisella painokoneella ja näin kuvien taso on entisestään parantunut. Kouvolassa talvella A JJE0 = HK

3 Sisällys Piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Piirustuksen tarve Piirustuksen ymmärrettävyys Ajatuksesta piirustukseksi Piirustuksen toteutus tuotteeksi Standardit Valmistusdokumentaation vaatimusten luokittelu Hieman tuotesuunnittelusta 2.1. Kappaleen, tuotteen suunnittelu Moduuliajattelu Ergonominen muotoilu Design tuotteessa Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Erilaisia piirustuksia 3.1. Piirustusten laatutaso Luonnospiirustukset Työpiirustukset Tarjouspiirustukset Kokoonpanopiirustukset Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Kaaviopiirustus Sähköpiirustus Piirustuksen pohjamateriaali 4.1. Piirustuspaperi 4.2. Kuultopaperi Piirustusmuovit Piirustusarkkien koko Otsikko Piirustuksen taittaminen 15 Kertauskysymykset Piirustusvälineet 5.1. Lyijykynä ja lyijytäytekynä Kovuus ja käyttö Piirtäminen lyijykynällä Lyijykynäviivan pyyhkiminen Mallineet Viivaimet Suhdeviivain Harpit Tussipiirtimet Piirustuskojeet Tietokone Kopiointi Tekstaus Kirjainten kokoja ja muita mittoja Tekstausohjeita 24 Kertauskysymykset 24 Kertauskysymyksiä 25 Koneenpiirustus 8. Tekninen piirtäminen ja sen kuvannot 8.1. Koneenpiirustus yleisesti Piirustuksen muodostaminen Erilaisia kappaleen kuvaumenetelmiä Perspektiivinen kuvanto Aksonometrinen kuvanto Isometrinen kuvanto Kohtisuora projisointimenetelmä Kohtisuora projektio Kolmannen kuvannon piirtäminen Piirtämisohjeita 9.1. Piirtämisen suunnittelu ja järjestys Piirtämisen rationalisointi Erityisprojektiot, osaprojektiot, oikaisu Piirtämisohjeita 35 Kertauskysymykset Viivat Yleistä viivoista Viivatyyppejä ja -leveyksiä Mittakaava Mittakaavan tarkoitus Luonnollinen koko Suurennokset Pienennykset Mittaaminen piirustuksesta 40 Kertauskysymykset Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannon teko Erilaisia leikkauksia Leikkauksen viivoitus Eri materiaalien leikkauspintoja Leikkaustaso 44 Kertauskysymykset Mitoitus Yleistä mitoittamisesta Mitoituksen mittojen eriarvoisuus Mitoitusohjeita Mitoitustavat Erilaisia mitoituskohteita 50 Kertauskysymykset 56

4 14. Kaavioesitys Esitystavan hyöty Urien ja hammastusten esittäminen Jousia, SFS-EN ISO Kierre Kierteen käyttö ja kierteen muotoja Kierrejärjestelmät Sisä- ja ulkokierteet, kaavio, Erilaisia kierteen leikkauksia Kierteen merkintä ja mitoitus Kappaleen pinta ja sen karheus Pinnan karheus Pintamerkit Pintamerkkien käyttö Pintamerkkien sijainti piirustuksissa Toleranssit Toleranssi ja toleranssin tarve Toleranssimitoituksen käsitteitä Toleranssimerkinnät numeroin ISO-toleranssimitoitus Kulman toleranssimerkinnät Yhteenliitettävien osien toleranssien merkitseminen Sovitejärjestelmät 68 Kertauskysymykset Geometriset toleranssit Yleistä geometrisista toleransseista Joitakin peruskäsitteitä Merkintätapoja Toleroidut elementit Toleranssialueet Peruselementit Tiivistelmä toleransseista Laakereita ja tiivisteitä Laakereiden yksinkertainen esitys Tiivisteiden yksinkertaistettu esitys Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Viitenuoli ja merkintäviiva Perusmerkit Hitsin pinnanmuodon merkit Hitsin mitoitus Hitsin juurimerkit Hitsauksen lisämerkinnät Hitsausesimerkkejä Kappaleiden levitys Levityspiirustukset Teräsrakennepiirustukset Erilaisia piirustuksia 81 Rakennuspiirustus 23. Rakennuspiirustus Yleistä rakennuspiirustuksesta Työselitykset Rakennusalan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Erilaisia rakennuspiirustuksia Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Suorakuvaus Aksonometrinen kuvaus Perspektiivikuvaus 85 Kertauskysymykset Joitakin rakennuspiirustuksen viivoja Viivojen käyttö Teksti piirustuksessa Tekstin tyyppi Tekstin mitat Piirustuslehti, taitto ja sisältö Piirustuslehtien koko Piirustusten taittaminen Selityssarake Paikannuskaavio Nimiö 88 Tehtävä Ainemerkinnät Ainemerkintä, materiaalimerkintä Mittakaava Kertausta mittakaavasta Mittakaavan suhde Mitoitus Rakennusmitoitus yleisesti Mittaviivat Otteita RT-kortista RT Mittaluvut ja mittayksiköt Korkeusasema Erilaisia rakenneosia Ovet ja ikkunat LVI-kalusteet yleisesti Nuolet piirustuksessa Lävistäjät piirustuksessa Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Tilojen lyhenteet 95

5 32.4. Pinta-alojen lyhenteitä Kalusteiden lyhenteet Laitteiden lyhenteet Rakennusosien lyhenteet Palotekniset lyhenteet Rakennuslupapiirustukset Pääpiirustukset Asemapiirros Julkisivupiirustukset Leikkauspiirustukset 100 Kertauskysymyksiä Rakenneleikkaukset Pohjapiirustukset Arkkitehtipiirustukset Arkkitehtikuvien, detaljikuvien, tarkoitus Kalustepiirustukset Kalustepiirustuksen laatimisohje ja malli RT mukaisesti Huoneseloste, ikkunaseloste ja oviseloste 105 Kertauskysymykset Rakennepiirustukset Rakennepiirustuksien sisältö Mittapiirros Betoniraudoitus Reikäpiirustus Puurungon piirustuksia Elementtirakentaminen 110 LV-piirustus 37. LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi LVI-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Erilaisia LVI-piirustuksia LV-piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Kohtisuora yhdensuuntaiskuvaus Aksonometrinen kuvaus Piirustuslehden sisältö Teksti piirustuksessa Piirustuslehtien koko ja taittaminen Paikannuskaavio Nimiö ja muutostaulukko Kertausta mittakaavasta Piirustusluettelo, piirustusten, järjestelmien ja laitteiden numerointi Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä Putkistot Putkien mitoitus rakennuksessa LV-mitoitus Mitoitusesimerkkejä Teollisuusputkiston mitoitus Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Putkivarusteet LV-lyhenteet piirustuksissa Lyhenteiden tarkoitus Raaka-aineet Järjestelmät ja putkijohdot Kojeet ja laitteet Muut varusteet Kaivot Verhoukset ja eristys Urakkarajat Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Kojeet ja laitteet Lämpöpatterit Lämpöpatterit Patterit rakennuksessa Erilaisia patteriputkituksia 134 Kysymyksiä Reikäpiirustus Viemäröidyt laitteet Viemäröityjen laitteiden asennusmittoja Vesijohtokalusteet Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, pesuallas Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, suihku Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, astianpesuallas Kalusteet nousukaaviossa Hieman tietoa kiinteistön lämpimän käyttöveden valmistuksesta LV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta Vaakakuvannot Pystykuvannot Vaakaleikkaukset, pohjapiirustukset Pystyleikkaukset Kaaviopiirustukset, pystykaavio Pystykaavio, nousukaavio Kytkentäkaavio Isometrinen projektio putkistossa 150

6 Teknisen piirtämisen perusteet 7 IV-piirustus 51. IV-Piirustus Yleistä IV-piirustuksista IV-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Piirustuslehden sisältö Piirustuslehden tiedot Piirustusmerkkien käyttö, D Piirustusmerkkien käytön hyöty Ilmanvaihtohormit Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta 159 Kertauskysymyksiä IV-piirustusten lyhenteet Lyhenteiden tarkoitus 163 Mittaus- ja ohjaustoiminnat 62. Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Yleistä Soveltamisala Seuraavana on joitakin alan määreitä Seuraavana on alan piirrosmerkkejä IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Sähköpiirustus 63. Sähköpiirustus Sähköpiirustus yleisesti Elektroniikkapiirustukset Kiinteistön sähköpiirustukset Sulakkeet Kojeet samalla pystysuoralla Erilaisia sähköjohto- ja laiteasennuksia 200 Hydrauliikka ja pneumatiikka 64. Hydrauliikka ja pneumatiikka Yleistä, standardi SFS 2247 ISO Sulku- ja säätölaitteet Kojeet ja laitteet Laitteiden käyttö Kuvia kanavista ja laitteista 166 Kertauskysymyksiä Tulo- ja poistoilmakalusteet IV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta 172 Piirtämisen perusteet 7

7 Teknisen piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Asentajan on osattava tehdä yksinkertaisia piirustuksia, mutta ensisijaisesti hänen on osattava lukea valmiita piirustuksia. Jos asentaja ei osaa tehdä työtä piirustuksen mukaan, hän on kykenemätön itsenäiseen työskentelyyn, eikä firmoilla ole nykyisin varaa pitää apupoikaa. Tämän kirjan avulla opettelemme asteittain piirustuksen eri alueita. Ensin opiskellaan piirustusvälineet ja niiden käyttö, sitten koneenpiirustus, rakennuspiirustus, LVI-piirustus, instrumentointipiirustus ja sähköpiirustus Piirustuksen tarve Valokuva esineestä kertoo meille, miltä esine näyttää, mutta kuvasta eivät selviä esineen mitat eikä materiaali. Valokuva saadaan vain valmiista esineestä. Piirustuksen avulla valmistetaan asiakkaan käyttöönsä haluama, suunnittelijan suunnittelema esine. Se voi olla talo, silta tai hammasratas. Piirustus on kuva, joka välittää paljon tietoa yksiselitteisesti, paremmin kuin pelkkä teksti. Piirustus kertoo valmistajalle täsmällisesti asiakkaan toiveen. Piirustuksia tarvitaan kappaleen valmistuksessa, materiaalin hankintaosastolla, työn suunnittelussa ja hinnoittelussa. Tilaaja saa oman piirustuksen ja viranomaiset arkistoivat omat piirustuksensa. Koneenpiirustuksen avulla piirretään pieniä esineitä, esimerkiksi hammaspyöriä ja suuria esineitä, kuten siltoja. Piirustukseen sisällytetään kaikki tarpeellinen tieto hammaspyörän karkaisusta ja sillan hitsaussaumoista. Rakennuspiirustus on esimerkiksi rakennuksen pohjakuva. LVI-piirustus on rakennuspohjaan piirretty ilmastointikanavisto, viemärit ja vesijohdot tai patteriputkitus. Sähköpiirustus on rakennuksen pohjakuvaan piirretyt valaisimet, pistorasiat, johdot tai sähkökeskukset. Tässä kirjassa käsittelemme kaikkia edelläolevia piirustuksia. Piirustuksen lukutaito on ammatillista pääomaa. Se on yhtä tärkeä kuin mikä muu ammatin alue tahansa. Harjoitus tekee mestarin. Kannattaa piirtää huolellisesti ja siististi. Muista eräs opiskelun pääperiaate: jos et tiedä jotakin, kysy. Kysyminen ei ole tyhmyyden osoitus. Jos et tiedä, etkä kysy, se on ainakin kiinnostuksen puutteen osoitus. Kuvasta näemme kappaleen muodon ilman mittoja. Allaolevassa kuvassa huone on ylhäältä katsottuna. Ympärillä ovat seinät ja lattian sisällä oleva lattialämmitysputki on piirretty katkoviivalla. Viereinen kuva on todellisuutta, Uponor Suomi Oy. 9 AV ) 8! 300 PP " 1.3. Piirustuksen ymmärrettävyys Piirustuksen on oltava havainnollinen, yksiselitteinen ja riittävästi mittoja sisältävä. Kuva tai kuvat vaativat kuitenkin yleensä aina lisäselvitystä. Lisäselvityksenä on teksti, erillinen työselitys tai viittaus johonkin standardiin. Piirustukset laaditaan erilaisten sovittujen asioiden pohjalta. Tällaisia asioita ovat piirustuksen koko ja taitto, paperin laatu, viivapaksuudet, viivalajit, tekstityypit, symbolit ja mittakaavat. Työnteko alkaa piirustuksen ymmärtämisestä. 6 - / 1.4. Ajatuksesta piirustukseksi Piirustus on kuva tuotteesta, jota ei vielä ole. Suunnittelija suunnittelee ja piirtää kolmiulotteisen kappaleen lyijykynällä kahdeksi tai kolmeksi paperilla olevaksi kuvaksi oikeaan mittakaavaan. Piirtäjä piirtää kuvan muoville tussipiirtimen ja piirustuskojeen avulla. Nykyisin suunnittelija suunnittelee ja piirtää kuvan tietokoneella. Tietokoneen kuvaan on helppo tehdä muutoksia, ja se voidaan tarvittaessa tulostaa paperille. Piirtämisen perusteet 9

8 Teknisen piirtämisen perusteet 19 Harpin lyijyn teroitus ja säteen asetus harppiin.? 5.9. Tussipiirtimet Nykyisin käytössä olevat tussipiirtimet ovat tussitäytekyniä. Sillä piirretty kuva on selvä, viivavahvuudet ovat aina oikeanlevyisiä ja piirustuksesta saadaan hyvä kopio. Viivan leveydet ovat 0,25 mm... 2,0 mm. Piirtimessä on teränä erittäin ohut, päästään kulumista kestävä putki, jonka läpi tussi virtaa piirustukseen. Putken sisällä on neula, jonka päässä on paino. Jos piirrin on tukkeessa, piirtimen ravistaminen saa neulan liikkumaan putkessa, ja tuke aukeaa. Jos tämä ei auta, on piirrin purettava ja pestävä vedellä. Kun piirtäminen lopetetaan, on piirtimen suojahattu kierrettävä paikalleen, jotta piirrin ei kuivu. Kun tussipiirtimellä piirretään viivaa, käytettävässä viivaimessa tulee olla tussireuna. Virheelliset, kuivuneet tussiviivat voidaan raaputtaa pois partakoneen terällä tai erikoispyyhekumilla. Tussipiirtimellä jäljennetään muoville piirustus, joka on piirretty lyijykynällä allaolevalle paperille. 6 K I I EF EEHHE 8 EEL = E I I = JK I I EHA K = Kuvassa on LVI-piirustuskaavio ja WC-laitteen piirtäminen edestä päin katsottuna. Tässä pätee sama ohje kuin tekstauksessakin. Kaavio painetaan alustaan oikeaan kohtaan ja tussipiirtimellä piirretään kuva mallineen reunoja pitkin. Paina viivain tiukasti, mutta kevyesti piirrettävää materiaalia vasten ja vedä tussipiirtimellä viivaimen reunaa pitkin pitäen piirrintä pystyasennossa. Alakuvassa on tekstausta mallineen ja tussipiirtimen avulla. Viereisessä kuvassa on harppi ja siihen kiinnitetty tussipiirrin. Piirtämisen perusteet 19

9 Piirustuskojee on jaloilla seisova piirustuslauta, jonka korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää. Laudan koko on usein A0. Laudan reunassa on piirustuskoje. Paras on vaunukoje, laudan yläreunassa olevassa johteessa liikkuva koje. Kojeeseen kuuluu piirtopää, joka sisältää kaksi viivainta. Piirtopäätä viivaimineen voidaan kääntää eri asentoihin, astelukuihin. Viivainten paikalle voidaan kiinnittää tekstityslaite, jolla kirjoitetaan piirrettyyn kuvaan teksti tai numerot. Koje alkaa olla jo historiaa. Teknisen piirtämisen perusteet Viereisessä kuvassa on piirustuskoje käytössä Tietokone Tietokoneavusteista suunnittelua ja piirtämistä kutsutaan nimellä CAD, (Computer aided design), tietokoneavusteinen suunnittelu. Uusi teknologia mahdollistaa myös sen, että tietokoneella tehty suunnitelma menee suoraan teollisuuslaitoksen jyrsimeen tai sorviin CAM, (Computer aided manufacturing), tietokoneavusteinen valmistus. Paperisia piirustuksia ei tällöin tarvita lainkaan. Silti on yleisempää, että CAD-suunnitelmat tulostetaan paperille. Tietokoneilla on erilaisia käyttöjärjestelmiä, jotka eivät toimi keskenään. PC-maailmassa on Windows, Machintosilla on omansa, ja Unix on tehotyöasemien järjestelmä. Nyt on myös Unix-pohjainen Linux. Windows on laajimmalle levinnyt käyttöjärjestelmä ja siihen on saatavana laajin ohjelmavalikoima. Machintos on ollut esimerkiksi kirjapainojen ja lehtitalojen käyttöjärjestelmä, graafisella puolella suosittu hyvä järjestelmä. Unix taas on ollut tehokoneiden käyttöjärjestelmä. Linuxin etuja sanotaan olevan se, että järjestelmä on vakaa, ei kaadu helposti. Nyt käyttöjärjestelmien rajat ovat hämärtymässä. Windows NT on vanhentunut käyttöjärjestelmä. Uusin Windows käyttöjärjestelmä on Xp. Muista varmistaa, tallentaa, tehdyt työt kyllin usein! Viereinen kuva on tietokoneen muistissa. Kuva on tilavuusmalli ja siitä näkyy kappaleen todellinen muoto. Ohjelmista voidaan valita kappaleelle erilaisia pintoja, esimerkiksi valun rosoisempi pinta ja väri tai kiilloitettu alumiinipinta. Vaihtoehtoja on miltei rajattomasti 3D-mallinnus. Kappaleiden mallinnuksessa tietokoneen muistiin piirretään, rakennetaan, kolmiulotteinen malli, joka on täsmälleen halutun kappaleen näköinen ja kokoinen (halutussa mittasuhteessa). Malli voi olla vaikkapa uuden kameran runko. Tämä koneen muistissa olevan tietokonemallin ohjaamana jyrsin muotoilee muovista 20 Piirtämisen perusteet

10 2 H A JE I EL K J= 32 Teknisen piirtämisen perusteet = F F = A A F H EI EJK E A = = JE I A E EA I EI F E J= = 2 F H A JE - I E A + 2 F H A JE = JI J= I K K J= ) * 2 H A JE O D J D JO 2 F H A JE F O I JO J= I 2 H A JE L = I A = J= I EL K J= I Nyt edellisen kuvan laatikon seinät käännetään tasoon ja eri projektiot ovat siinä vierekkäin. ) + * 2 H A JE O D J F A HK I J= I 32 Koneenpiirustus

11 Teknisen piirtämisen perusteet Viivat Yleistä viivoista Piirretyn kuvannon on oltava havainnollinen ja helppolukuinen. Saman kuvan viivat piirretään samanlevyisinä. Koneenpiirustuksessa piirretty kappale koostuu erilaisista suorista tai kaarevista viivoista. Viivojen tyypit, leveydet ja käyttökohteet on määritelty standardin SFS 3703 avulla Viivatyyppejä ja -leveyksiä Leveä, ehyt viiva. Kappaleen näkyvät muodot piirretään leveällä, ehyellä viivalla, muotoviivalla. Viivan leveys on 0,5...0,7 mm. Saman piirustuksen muotoviivojen on oltava samanlevyiset. Muut viivat suhteutetaan muotoviivan leveyteen niin, että viivojen leveysero näkyy kyllin selvästi. Kapea, ehyt viiva. Kapealla, ehyellä viivalla piirretään mitta-apuviivoja, mittaviivoja ja leikkausviivoja. Lisäksi viivaa käytetään käsivaraisena viivana, murtoviivana, osaleikkauksien rajaviivana. Näennäiset muotoviivat piirretään kapealla, ehyellä viivalla. Viivat eivät yhdy todellisiin muotoviivoihin. Viivalla havainnollistetaan kahden pinnan yhtymistä toisiinsa ilman jyrkkää rajaa. Piirtämiseen käytetään terävää kynää. Katkoviiva. Katkoviiva voi olla leveä tai kapea. Saman piirustuksen viivoissa käytetään vain yhtä leveyttä. Katkoviivaa käytetään kappaleen näkymättömien muotojen kuvaamiseen. Tällaisia muotoja on esineen takana tai sisällä. Lyhyessä katkoviivassa on pari kolme viivaa. Pitkässä katkoviivassa viiva voi olla 20 mm ja katko 5 mm. Pistekatkoviiva muodostuu peräkkäisistä viivoista ja pisteistä. Kapeaa pistekatkoviivaa käytetään symmetrisen kappaleen keskiviivana. Ympyrään piirretään kaksi keskiviivaa, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Keskiviivat leikkaavat toisensa risteyksessä ja viivojen päiden on ulotuttava n. 5 mm ympyrän ulkopuolelle. Leveällä pistekatkoviivalla merkitään kappaleen leikkauskohta. Viivat piirretään miltei aina viivaimen tai harpin avulla. Joissakin tapauksissa käytetään käsivaraista viivaa. Erilaisilla viivoilla on oma merkityksensä, ja siksi käytetään ehyitä viivoja, katkoviivoja, pistekatkoviivoja, käsivaraviivoja jne. Koneenpiirustuksessa käytetään kahta viivanleveyttä, leveää ja kapeaa. Katkoviivojen tulisi leikata toisensa näin, ehyellä viivalla. 8 EEL = HO D 2 EA EF EEHK I JK I 5 K K HEF EEHK I JK I 8 EEL = A L A A J A L A = F A = %! A E A K J L EEL = = J L EEL = A I EL EEL = K J L EEL = Viereisessä kuvassa on erilaisia viivojen käyttöesimerkkejä. A E = K I L EEL EJK I EJJ= = F K L EEL = K J L EEL = EJJ= L EEL = Muoto- ja katkoviivojen liittymiä, ehyet viivat ovat kulmissa. Koneenpiirustus 37

12 Teknisen piirtämisen perusteet 12. Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannoilla pyritään selventämään kappaleen sisäisiä muotoja. Koneenosissa on usein tärkeitä muotoja näkymättömissä kappaleen sisällä. Ne voidaan esittää katkoviivoilla, mutta piirustuksesta voi tulla sekavan näköinen. Näkymättömissä olevat muodot saadaan parhaiten esille leikkauskuvannon avulla. Viereisessä, melko yksinkertaisessa kuvassa, kappaleen sisäiset muodot on esitetty katkoviivalla. Kuva vaikuttaa sekavalta. Koneenpiirustuksen pitää olla selkeästi luettavissa Leikkauskuvannon teko Leikkauskuvannossa kappale kuvitellaan halkaistavaksi esimerkiksi keskiviivaa pitkin. Kappaleen etuosa poistetaan ja näkyviin jäävän kappaleen takaosa piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Kappaleen leikattu pinta esitetään leikkausviivoituksella viivoitettuna. Leikattu pinta viivoitetaan selvyyden vuoksi 45 kulmassa keskiviivaan tai päämuotoviivoihin nähden olevilla kapeilla, ehyillä viivoilla. Viivat piirretään mm välein. Leikatussa kuvassa kappaleen sisällä katkoviivoin esitetty muoto piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Leikkauskuvantoja on kolmenlaisia. Leikkaukset ovat: kokoleikkaus puolileikkaus osaleikkaus Leikkaamaton kappale, viivoja alkaa olla liikaa ja esityksen selkeys kärsii Erilaisia leikkauksia Kokoleikkaus. Osa sahataan kuvitteellisesti halki ja etuosa poistetaan. Halkaistu takaosa asetetaan piirtäjään päin leikattu pinta paperin suuntaisena. Aluksi koko- ja puolileikkaus saattavat sotkeentua ajatuksissa keskenään, koska kokoleikkaus on puolet koko kappaleesta. Kappaleen puolittaminen, siis kokoleikkaus, on kuitenkin suurin leikkaus, joka kappaleelle voidaan tehdä. Viereinen kuva on leikattu ja leikkausviivoitettu. Puolileikkaus. Tätä leikkaustapaa käytetään symmetrisissä kappaleissa. Keskiviiva on yleensä leikkauksen rajana. Puolet esineestä leikataan. Kokoleikkaus, leikattu ja viivoitettu kappale Vieressä puolileikkaus pääkuvantona ja alempana havainnollisuuden vuoksi aksonometrisesti esitettynä Koneenpiirustus 43

13 Kappaleen pinta ja sen karheus Teknisen piirtämisen perusteet Pinnan karheus Kappaleiden pinnat eivät ole tasaisia ja virheettömiä. Pinnan karheus aiheutuu työtavoista, raaka-aineesta ja työkalujen epätarkkuudesta. Lastuavat terät jättävät kappaleen pintaan uria. Kappaleen käyryys tai pinnan suuri aaltomaisuus ei ole pinnan karheutta. Valmiin kappaleen pinnan laatu riippuu kappaleen käyttötarkoituksesta. Pinta voidaan tehdä sileäksi ulkonäön vuoksi tai toisiaan vastaan liikkuvien pintojen kitkan pienentämiseksi. Koneissa karhea, liukuva pinta kuluu nopeasti, ja syvä naarmu pinnassa voi olla murtuman alku. Pintaa ei kannata tehdä liian hyväksi, koska se tulee tarpeettoman kalliiksi, eikä myöskään liian huonoksi, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää. Standardeja: pinnankarheus SFS-ISO 4287/1, pintamerkit SFS-ISO Sorvissa pyörivään akseliin jää uria lastuavasta, liikkuvasta sorvin terästä. Kappaleen pinnan käsitteitä, SFS-ISO 4287/1 1. Geometrinen pinta on piirustuksen tai valmistajan määräämä pinta, jossa muotovirheitä ja karheutta ei oteta huomioon. 2. Todellinen pinta on kappaleen rajapinta, joka erottaa kappaleen sen ulkopuolisesta tilasta. 3. Geometrinen profiili on geometrisen pinnan ja tähän nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkaus. 4. Todellinen profiili on todellisen pinnan ja geometriseen pintaan nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkausviiva. Kappaleen pinnasta voidaan piirtää profiili esimerkiksi sähköisellä piirturilla. Tämän profiilin avulla voidaan määrittää pinnan karheus. Ra keskipoikkeama ja Rmax on maksimipoikkeama mittayksikkö = 0,001 mm = mikrometri. Pinnan karheuden vertailu voidaan tehdä myös silmämääräisesti tai raaputtamalla kynnellä vuorotellen työstettyä pintaa ja vertailupalasarjaa. Kappaleen pinta! " ' Pintamerkit piirustuksessa kertovat, millaisen valmiin kappaleen pinnan on oltava. Ilman pintamerkkiä ei kappaleen pinnan tasaisuudelle aseteta vaatimuksia. Pintamerkkiä käytetään silloin, kun pinnan laatu on tärkeä. Käytetty viiva on leveä tai kapea ehyt viiva. Pinnan karheus merkitään keskipoikkeamana Ra. Esimerkiksi pintamerkin mukana oleva luku 6,3 tarkoittaa 6,3 mikrometriä. 4 = 4 = N 0 0 $ Kappaleen poikkileikattu pinta suurennettuna Vieressä on pintamerkin mittasuhteita. Mittanumeroiden ja isojen kirjainten korkeus 3,5 5 7 Korkeus H Korkeus H Merkkien ja tunnusten viivanleveys d 0,35 0,5 0,7 62 Koneenpiirustus

14 76 Teknisen piirtämisen perusteet 20. Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Hitsausliitoksia käytetään paljon kone- ja metalliteollisuuden rakenteissa. Hitsaus suoritetaan hitsauspiirustusten mukaisesti ja piirustuksessa hitsausliitos esitetään omien merkintöjensä avulla. Näillä merkinnöillä ilmaistaan kaikki tieto, joka hitsauksessa tarvitaan. Merkit ovat standardin SFS-EN mukaisia. Edelläkerrotun vuoksi on hitsausmerkkien lukutaito hallittava. Hitsauksen avulla liitetään kaksi vierekkäistä metallipintaa yhteen ja saadaan aikaan hitsausliitos. Metallipinnat, railon kyljet, sulatetaan ja railo täytetään lisäainelangalla. Suunnittelija suunnittelee ja mitoittaa rakenteet. Merkit sisältävät perusmerkin, pinnan muodon, viitenuolen ja -viivan, mitoituksen ja lisämerkinnät. D EJI E F E J= K F K D EJI E D EJI E K K HE H= E O E K K HEI H H= E K = L EEI JA K = H= E O E K K HEF E J= Hitsaussaumasta ei yleensä piirretä erikseen kuvaa. Jos hitsaussauma täytyy piirtää, se voidaan tehdä ylläolevan kuvan osoittamilla tavoilla. Hitsattu alue mustataan tai jätetään valkoiseksi. Kuvista puuttuvat kaikki hitsausmerkinnät ja ylemmässä kuvassa oleva teksti on valmiin hitsin nimikkeitä. J= HL EJJ= A I I = A I E E = H=! K K HE E = H= A E EJ EJA J= Viereisessä kuvassa on hitsattavan railon nimikkeitä Viitenuoli ja merkintäviiva Viitenuolen kärki osoittaa hitsauskohtaa. Merkintäviiva muodostuu kahdesta yhdensuuntaisesta viivasta, ehyestä ja katkoviivasta. Viivat ovat kapeita viivoja. Merkintäviivalle kerätään hitsauksen tiedot. V = hitsausmerkki, tarkoittaa v-railoa. Merkki voidaan piirtää ehyelle viivalle tai katkoviivalle. A D O J A H E J L EEL = L EEJA K E EEJ I D EJI K I A H E A H E J L EEL = = J L EEL = = =? > > Viereisen kuvan viitenuoli ja merkintäviiva: a = hitsi on nuolen puolella b = hitsi on vastapuolella c = hitsi on symmetrinen 0 EJI E K A F K A = 8 = I J= F K E K A F K E 8 EEJA K E 0 EJI = K I 0 EJI E K A L = I J= F K A = 8 = I J= F K E = D EJI = K I K A F K E 8 EEJA K E 76 Koneenpiirustus

15 Teknisen piirtämisen perusteet 85 Julkisivupiirustuksissa rakennuksen sivu kuvataan kohtisuorina projektioina, mikä ei vastaa silmällä nähtyä todellisuutta. Rakennuksen julkisivu ei ole mittakaavassa. Julkisivua on kuvattu kahdesta eri suunnasta.! Leikkauspiirustukset Rakenteita leikataan samalla periaatteella kuin pohjapiirustuksen tekovaiheessa. Leikkauspiirustusten avulla esitetään esimerkiksi seinissä olevat rakennusmateriaalit ja niiden paksuudet. Viereisessä kuvassa on leikattu ulkoseinä ja tiilivuoraus, rakennussuunnitelma. 24. Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Piirrettävä kohde pyritään esittämään mahdollisimman vähin piirroksin ja siten, että niissä näkyy kuvauksen kannalta olennaisin asia. Mittakaava on valittava siten, että kuvasta tulee riittävän suuri Suorakuvauksessa kuvauskohde esitetään tarkastelusuunnasta, katsomissuunnasta nähtynä. Suorakuvauksessa kohdetta katsotaan leikkaustasosta alaspäin. Tällä kuvausmenetelmällä esitetään rakennuksen pohjia, julkisivuja ja leikkauksia. Suorakuvauksen tunnuksena on kaksi yhdensuuntaista nuolta, jotka ovat leikkausviivaa vastaan kohtisuorassa Aksonometrinen kuvaus on havainnollinen ja esineen sivut ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa. Aksonometriset kuvaukset ovat vinon tai kohtisuoran yhdensuuntaiskuvauksen sovellutuksia. Kulmat ja lyhennyssuhteet voidaan valita halutuiksi Perspektiivikuvausessa oletetaan kuvaussäteiden yhdistyvän äärellisellä etäisyydellä olevaan pisteeseen. Suorakuvaus on vasemmassa reunassa, RT ja perspektiivikuvaus sen vieressä, RT Rakennuspiirustus 85

16 Teknisen piirtämisen perusteet Korkeusasema ilmoitetaan metreinä merenpinnasta. Merenpinnan korkeus merkitään luvulla ± 0,000. Suomessa on eri paikkakunnilla merenpinnan korkeuteen sidotut korkeuspisteet. Näistä pisteistä selviää se, kuinka monta metriä ko. piste on merenpinnan yläpuolella. Jos mittaluvun etumerkki on +, on korkeusasema merenpinnan yläpuolella. Jos etumerkki on, korkeusasema on merenpinnan alapuolella. Korkeusasemaa tarvitaan rakentamisessa ja viemäröinnissä. Alla on korkeusasemaa selvittävä kuva. F EI JA A HA F E = O F K A = $! A HA F E = H A K I JA L A F K EI J= L EA JJ L EA HE L EA HE = EL F D = $! A JHE A HA F E = O F K A = Rakennuspiirustus 91

17 Teknisen piirtämisen perusteet 32. Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden tarkoitus Rakennuspiirustukseen joudutaan kirjoittamaan tekstinä esimerkiksi huoneen käyttötarkoitus, makuuhuone. RT-kortissa RT olevien sovittujen lyhenteiden avulla sana makuuhuone esitetään isoin kirjaimin MH. Tällä säästetään kirjoitustyötä ja piirustus on selkeämpi. Mittojen yksiköt, mm ja m eivät esiinny mittalukujen jälkeen Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Lyhennyksiä käytetään lähinnä pääpiirustuksiin liittyvän asemapiirustuksen laadinnassa. RT käsite kuvassa rakennus väestönsuoja autopaikka jätteiden säilytys öljysäiliö pölytysteline pyykinkuivausteline hiekkalaatikko liukumäki kiipeilyteline lipputanko sadevesiviemäri jätevesiviemäri vesijohto kaukolämpö sähköjohto asfaltti sora hiekka luonnonkivi betonikivi tontin pinta-ala tehokkuusluku lyhenne RAK VSS AP JÄ ÖLJ PT PKT HL LM KT LT S J V L Z asf so hi lk bk a e Tilojen lyhenteet Seuraavat lyhenteet koskevat lähinnä asuinrakennuksia. Lyhenteet muodostuvat tavallisesti isoina kirjaimina sanan alkukirjainten mukaan. tilan nimi lyhenne eteinen ET tuulikaappi TK huone yleensä H 0 asuinhuone AH olohuone OH makuuhuone 1, MH 2 MH keittiö K keittokomero KK keittiötila KT tupakeittiö TPK ruokailutila RT kylpyhuone KH suihkuhuone SH wc-tila WC pukuhuone PU pesuhuone PE löylyhuone LÖ sauna S vaatehuone VH kodinhoitohuone KHH kuivaushuone KUI kylmähuone KYL askarteluhuone ASK varasto VAR öljysäiliötila ÖLJ sähkölaitetila SÄH 0 I ) = I B Tontin lyhenteet % ) K EI J JEA Tilojen lyhenteitä. RT Rakennuspiirustus 95

18 2 6 Teknisen piirtämisen perusteet Asemapiirustuksiin merkitään kiinteistön huoltoon ja piha-alueen järjestykseen liittyvät asiat, kuten jäteastiat, pyykinkuivauspaikat, autopaikat yms. Piirustuksiin merkitään myös kadun nimi, pohjoissuunta, korkeusmerkinnät sekä tontin entiset ja pysyvät rakennukset. Tontin rakennusoikeus on esitetty piirtämällä alue, jolle rakennus sijoitetaan sekä sallittu kerroskorkeus, autokatokset, lipputangot, sekä leikkipaikat keinuineen ja liukumäkineen. Viereisessä kuvassa on osa kokonaisesta asemapiirroksesta Julkisivupiirustukset piirretään yleensä mittakaavaan 1:100. Kuvat piirretään kohtisuorana kuvantona ja se ilmansuunta, johon julkisivu näkyy, merkitään piirustukseen. Piirustuksissa kuvataan rakennuksen ulkonäkö ja myöskin ulkopintojen ja katon materiaalit värivalintoineen, olennaisten rakenneosien, kuten maanpinnan, julkisivupinnan jatkeen ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, vesikaton ylimmän kohdan sekä savupiipun huipun korkeusasemat. Alakuvassa on julkisivupiirros, josta puuttuvat korkeusasemamerkinnät, kuva ei ole mittakaavassa. RT !! &! 6 $ & " "!! $ " ' 4 = A K I A H O I J HA K =! ) 2 ) 2 $ ' 0 ) ) 4 1 ) I A E 4 = A K I A = J D = H= I K K J= = = J EJA JJK O J L $ " $ $ % $ $ $ $ % % $ $ $ $ " & & * ) 4 ) ) ) 1 -! 4 1 ) ) 7 6 ) ) 4 ) ) " ) ) 7 ) ) 4 ) ) $ 8 4 1* ) 1 - % ) ) - ) - 6 ) 1 - & - 4 ) ) 1 - ) ) 6 6 ) ) 4 ) ) Rakennuspiirustus 99

19 Leikkauspiirustuksesta ilmenee kerrosten, kellarikerrosten, ullakon sekä tarvittaessa perustusten korkeusasema, salaojien sijainti sekä kerroskorkeus ja huonekorkeus, räystäskorkeus ja maanpinnan korkeus, vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema sekä vesikaton kaltevuus. Teknisen piirtämisen perusteet Vesikaton kaltevuus voidaan esittää suhdelukuna esimerkiksi 1:2,5 tai myös asteina. Leikatut rakenneosat esitetään tehoste- ja ainemerkein varustettuna. 8 A I E = JJ Leikkauspiirustuksessa näkyy rakenteiden nimiä. 7 = 6 K K A JK I 6 K K A JK I 2 = HL A A ; F D = 8 EF D = - H A HE = J= L = K I A E = J= L = L EI A E 8 EF D = A L O J L EI A E ) H E 2 HH= I K F HH= I 2 E= HEJ 5 A E 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I K K HE A = HE I A E A = HE ) = F D = A = HE = JJE= = = L = H= E A = = JJ= 4 O E EI JE= 2 HH= I I EI F HH= I 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I F E= HE = J= L = = = F D = H I I EF D = 2 A HK I JK I = JK H= Harjakorkeus on kattorakenteen ylin korkeus. Viereisessä kuvassa tämä korkeus on +61,550.!! $ Katon kaltevuus voidaan ilmoittaa asteina tai kuten viereisessä kuvassa on tehty, suhdelukuna 1:3, %! % $ ; 2 % % $ ; 7 ) 7 5 " " ) Räystäskorkeus on kattorakenteen yläpinnan ja ulkoseinän ulkopinnan leikkauskohta. Kuvassa räystäskorkeus on +57,600. Kuvien pohjana on RT ja niiden mittakaava on 1: Rakennuspiirustus

20 LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi Lämpö. Lämmin vesi kuljetetaan pumpun avulla teräs-, muovi- tai kupariputkia (menojohto) pitkin lämpöpattereille, radiaattoreille ja paluuputkea pitkin takaisin uudelleen lämmitettäväksi. Radiaattorit lämmittävät huoneen. Lämmin ilma johdetaan kanavia pitkin huoneeseen sitä lämmittämään. Käytetty ilma poistetaan toisen kanavan avulla lämmönvaihtimen kautta ulos. Vesi ja viemäröinti. Lämmin ja kylmä käyttövesi viedään käyttöpisteille muovitai kupariputkien avulla. Vettä käytetään ruuan valmistukseen ja peseytymiseen. Viemäröinnissä jäte poistetaan vesivirran kuljettamana kaltevaa muoviputkea pitkin katuviemäriin ja jäteveden puhdistamoon. Kaikkia näitä putkia ja kanavia esitetään LVI-piirustusten avulla siten, että niistä saadaan hyvin toimiva kokonaisuus. Rakennus voi olla omakotirakennus tai suuri kerrostalo LVI-piirustus yleisesti Piirustus muodostuu erilevyisistä ja -tyyppisistä viivoista, symboleista, mitoituksista, leikkauksista ja paljosta muusta. Kaikki tämä pohjautuu sopimuksiin ja standardeihin. Näistä ehkä tärkein on Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D4, LVI-piirrosmerkit ja ohjeet. Seuraavana lähdemme käsittelemään rakennusputkituksia ja myöhemmin teollisuusputkituksia. Kun tämä LVI-osio on opiskeltu, opiskelija osaa tehdä joitakin yksinkertaisia piirustuksia. Opetuksen pääpaino on kuitenkin piirustusten lukemisessa. LVI-asentajan opintosuunnalla opetellaan myös LVI-piirustusten piirtämistä. Piirustukset on laadittava riittävän tarkoiksi ja selkeiksi siten, että niistä käy ilmi, ovatko LVI-laitteistot määräysten mukaisia. Piirustuksia voidaan selventää värein, numeroin, tekstein ja mukana seuraavien laskelmien avulla. Suunnittelun ja rakentamisen valvonta. Kunnallinen viranomainen tarkistaa ja hyväksyy LVI-suunnitelman, ja piirustuksista jää kopiot heidän arkistoonsa. Sama viranomainen tekee tarkastuksia myös rakennuskohteessa työn edetessä. Tällaisia tarkistuksia ovat esimerkiksi tonttiviemärin tarkistus ennen viemärin peittämistä, talon pohjaviemäreiden tarkistus, vesijohdon koepaineen tarkistus ja kalustetarkistus rakennuksen jo valmistuttua Piirustuspohja LVI-pohjapiirustukset piirretään yleensä rakennuspiirustusten alkuperäiskuviin, päälle. Samoin piirretään myös asemapiirrokseen tulevat vesi- ja viemärijohdot. Pystykaaviot, linjakuvat ja erikoispiirustukset piirretään erikseen. Näin ollen rakennuspiirustuksen paperikoko, piirustuksen taitto ja tekstikoko ovat samaa kokoa kuin LVI-piirustuksessa Työselitykset LVI-piirustukseen ei selvyyden takia voi sisällyttää kaikkea asentajan tarvitsemaa tietoa, vaan lisäselventeinä käytetään työselitystä. Työselityksessä selvitetään esimerkiksi WC-laitteiden malli, väri jne. Teknisen piirtämisen perusteet LVI-piirustuksia tarvitaan rakennusputkituksiin. Näiden lisäksi on olemassa teollisuusputkituksia ja oma erikoisalueensa laivaputkitukset Alan normit Kuten rakennuspuolellakin, suunnittelun ja työsuoritusten pohjana käytetään normeja. Normien avulla on määritelty työn laatuvaatimukset ja valvontamenetelmät. Normeja ovat esimerkiksi lämmöneristys- ja äänieristysnormit. Näihin viittaamalla voidaan tarkasti määrittää, kuinka hyvä ulkoseinän lämpöeristeen on oltava tai kuinka paljon kerrostalossa naapureiden väliseinän on vaimennettava ääntä. Standardit. Standardien avulla voidaan osoittaa sellaiset kohteet, joista ei tarvitse tehdä piirustuksia. LVI-alalla on oma LVIkortisto Erilaisia LVI-piirustuksia Asemapiirroksen avulla esitetään rakennuksen sijainti tontilla ja rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset putket. Mittakaava on 1:200 tai 1:500. Pohjapiirustukset, tasopiirustukset, piirretään 1:50 mittakaavassa olevan rakennuksen pohjapiirustuksen päälle. Linjapiirustukset, nousukaaviot, ovat vaakasuunnassa ilman mittakaavaa, mutta pystysuunnassa, huonekorkeus, niiden mittakaava on yleensä 1:50. Kytkentä- ja säätökaavioiden avulla esitetään jonkin järjestelmän toiminta. Niillä ei ole mittakaavaa. Yksityiskohtapiirustuksia piirretään esimerkiksi kaivoista, mittakaava on 1:10 tai 1: LV-piirustus

21 Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 6 ) 2 ) %! 5-16 ; 5 = E EL EA HEJ 1 = D H EJO A L EEL = = A I EJA JJ A I I F F = JJA HEJJ= I F EEHK I JK I A I I = = K F J O L A I E J 2 = I = K JK I J 0 O HO J F J O JO I L A I E J = EJJA A = E = D H EA HEL EEL = J E L A I E J = K A J O J 2 = E A E = = = = I K J O = E A J 2 EEHH I A H EA HEL EEL = J ) F K A A HC E= = L EA I JE J ) F K L EEL = J A I EL EEL = J K A J EJJ= = L EEJA L EEL = J Näitä viivaleveyksiä käytetään piirustuksissa 1:50, muissa mittakaavoissa leveydet suhteutetaan keskenään Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy putkien sijainti rakennuksessa. Oikeassa reunassa on esitetty viivalaatu, joka kuvaa putken korkeusasemaa, kun se on piirretty pohjapiirustukseen. Alakuvaan on putket piirretty oikein viivalaaduin ja -leveyksin HE H A K I E= A L = J F K J A J A H EJ F D = F EEHK I JK I A A = = A L E L EEL = JO O F A E 8 & - 1 ) ) & & % 8 &! LV-piirustus 119

22 Teknisen piirtämisen perusteet Teollisuusputkiston mitoitus Tässä kuvassa mitoitus on edellistä tarkempaa. Putkien koon lisäksi ilmoitetaan niiden korkeusasema, keskinäinen etäisyys ja etäisyys seinästä. Rakennusputkituksessa tällainen mitoitus on harvinaisempaa.! % Teollisuusputkiston mitoitus ' " ", K $!, K " " $ & = = A A J N N ", K " ", K " " % = = A & EA HHA J= = K JJA HEJ 42. Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Periaatteessa lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Piirtämisestä tulisi kuitenkin kohtuuttoman suuritöistä, hidasta ja kallista. Tämän takia kullakin laitteella on oma symbolinen piirustusmerkkinsä. Allaolevien kuvien avulla selvennetään piirrosmerkkien käytön mielekkyyttä. Lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Ylläolevissa kuvissa pumppu on esitetty kolmella eri tavalla: tarkasti, likimääräisesti ja symbolisesti. Osoita kaikki kolme eri vaihtoehtoa. ) ) * * + +, Viereisen ylemmän kuvan A on vinoventtiili todellisena ja alempi A on sen piirustusmerkki. B on yksisuuntaventtiili, mustaus osoittaa veden virtaussuuntaa. Kaavio on ilman muuta nopeammin piirrettävissä. Piirustusmerkkiin voidaan liittää lisäinformaatiota. Rakenteellinen piirrosmerkki C on uimuriventtiili, venttiili, joka pitää vedenpinnan vakiona säiliössä. Toiminnallinen piirustusmerkki D on esitetty instrumentoinnin piirrosmerkein. 1. kirjain L = pinnan korkeus ja 2. kirjain C = säätö, siis pinnan korkeuden säätö. LV-piirustus 123

23 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 ) 6, ) 0 7 ) A JJEEEO A EI A H E = I EJEA L A JJEEEA I K A A L A L EHJ= K I A J= HL EJJ= A I I = O F O H L = = K I J= J= 8 = I A = = F K J EI J D EJI = JJK F = L A JJEEE E A = = F K J EI J EA HJA E EEJA JJO F = L A JJEEE I E D = JJ= L = I J L A JJEEE O A A I A HJ= I J L A JJEEE E = I J L A JJEEEI J L A L EHJ= K I J= F K J A I I = 8 EA HA E A L A JJEEE I JK K I J L A JJEEEI J I K K L A JJEEEI J = EJJ= = EJA JJ= L = HJA JA O EI J EEJ EI J 5 = EEL A L EHJ= K I A L = E O D JA A I K K J= = = = L E = K L = L A JJEEE L EHJ= K I I K K J= I = = ; I EI K K J= L A JJEEEJ= = EI K L A JJEEE8 EHJ= K I I K K J= L = I A = J= E A = A 6 = H L EJJ= A I I = L EHJ= K I I K K J= L = = I EJJ= = K A = 8 2 K J EI J I I = A L = L A JJEE E O A A I I = = = = K E F K J E 8 = H L A JJEEE= L = K JK K I F K J A A I JK K EE = = F = E A JJ= EJEA L A JJEEE I EJJ= EI A L EHJ= K I A D = = H= JL = = K I J= J= EJEA L A JJEE = L K = I A EJA J= = F = JJA HA EA A A L L A I EI F EL = F E I E6 EI A = EI A = E JEA L A JJEEE L = H EI JA J= = A JJA E E L A I ED = EA = I K ED K A A A EE= K K = = L A JJ E JEA L A JJEEE O F K A A L = = F EEH J I K H= = A = I O > EI E L A JJEEE J E E J= = D = = L = = J E E JJ HE= J= EJA H I J= = JJE= 2 = JJA HA EA = JJE= I J= 2 = JJA HA EJ= 128 LV-piirustus

24 152 Isometrinen patteriputkitus Nykyaikainen elementtirakentaminen on nopeaa, ja putkiasentajalle jää yhä vähemmän työaikaa. Eräs pulman ratkaisu on esivalmistus. Työkohteesta tehdään allaolevan tyylinen esivalmistuspiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet ' Piirustuksen mukaan asennuksessa tarvittavat putket tehdään ennakkoon työpajassa. Osat numeroidaan ja niputetaan. Työkohteessa valmiiksi katkotut, taivutetut ja kierteitetyt osat asennetaan paikoilleen ja työ etenee nopeasti. Myös viemäröinnistä on vastaavia piirustuksia.! $ " % & Aksonometriaa vesi- ja viemärijohdoissa 152 LV-piirustus

25 > Teknisen piirtämisen perusteet Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy kanavien sijainti rakennuksessa. Alakuvaan on kanavat piirretty oikein viivalaaduin. IV-kanavat eri korkeuksilla rakennuksessa ) ) IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 mm. Kuvissa mitoitetaan yleensä vain käytettävän kanavan koko ja huoneeseen puhallettavan tai sieltä poistettavan ilman määrä dm³/s. Kanavan sijaintia ei yleensä mitoiteta. IV-piirustuksen mitoitus on paljon kevyempää kuin rakennus- tai koneenpiirustus. Ilmastointikanava ei ole täysin tiivis, vaan sen sallitaan valmistustavasta (saumaaminen) johtuen hieman vuotaa. Pyöreän kanavan liitos tiivistyy osissa olevan kumitiivisteen avulla ja lukitus tapahtuu pop-niiteillä, karaniiteillä. Pyöreä, kierresaumattu ilmastointikanava on valmistettu sinkitystä metallilevystä. Kanavan mitat ovat nimellismittoja, kanavan sisämitan minimimittoja. Kanavien kokoja, d: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315. Listauksessa on vain osa suuruuksista. Joitakin suorakaidekanavan mittoja. Mitat ovat sivunpituuksia millimetreinä. a b , , 150, , 150, 200, 300 Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 = IV-piirustus 159

26 164 Erilaisia lyhenteiden käyttöesimerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet 18 ) ) ; 5 6 ) 2 ) 5-16 ; 5 ) 4 ) I A K I H= = F K J A I I = H= = H= = F K J A I I = K H= EJI E= J E A JJO 6 I I A I E A H EI I 18 K H= = F K J EK H= = " 0. A ) $ 0 = = EI E= J= = " D = F A I J L = = L = = A HEI JA JJO F = K = ) $ K = EI A I JE 57. Sulku- ja säätölaitteet Laitteiden avulla ilman virtaus kanavassa voidaan sulkea tai virtausta voidaan säätää ; 5 1 = L EHH= I K K J= EI J = EJA O A EI A H E I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA J= I F EEHK I JK I A I I = A I EJA JJO 8 = HK I JA J= = J= HL EJJ= A I I = EH= E JK K I E= 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I J= I F EEHK I JK I A I I = = L E = E A O I EI K K J= F A JE8 EHJ= K I I K K J= E A = J= L = I A = A I J= HF A A L EHJ= K I I K K J= L = = I EJJ= = K A = 164 IV-piirustus

27 Teknisen piirtämisen perusteet 167 Talossa on ilmalämmitys ja lämmin ilma puhalletaan huoneeseen kuvassa olevan ritilän kautta. Missä rakennuksen osassa ritilä sijaitsee? Mikä laite on kuvassa ilmastointikanavan kyljessä? Mitä IV-kanaville on kuvan mukaan myös tehtävä? Mitä kaikkea löydät viereisestä kuvasta? Mitä ilmastointiin liittyvää on kuvassa? IV-piirustus 167

28 IV-piirustusten kuvaustapoja Teknisen piirtämisen perusteet Yhteenveto ja kertausta IV-piirustukset voidaan jakaa kuvaustapojensa mukaan viereisen kaavion osoittamiin alaryhmiin. Aksonometrinen kuvaustapa on harvinainen. Vaakaleikkaus, pohjapiirustus. Mittakaava on yleensä 1:50. Ilmanvaihtokanavat piirretään yleensä ääriviivoiltaan mittasuhteessa. Kanavien ja laitteiden likimääräinen korkeusasema ilmaistaan erilaisten viivojen avulla, kuten katkoviiva tai ehyt viiva. Jos kanavan tai laitteen korkeusasema halutaan ilmoittaa tarkasti, käytetään jo tuttua merkitsemistapaa, esimerkiksi +76, ) ) 6 ) ) ) ) 7 8 ) 6-1 ) ) 6 L = = = K L = J L = = = A E = K I A J F O I JO K L = J F O I JO A E = K I A J ; 6-6 ) ) ; 5 6 ; ) ) ) ) ) Kaavio erilaisista iv-piirustustyypeistä ' 8 ' 9-6 L 7 L! & 2 2 Kerrostalon ilmastointi Pystyleikkaukset. Vaakaleikkauksien lisäksi voidaan asioiden selventämiseksi piirtää myös pystyleikkauksia. Pystyleikkaus voidaan piirtää isosta kokonaisuudesta, esimerkiksi ilmastointikonehuoneesta. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Kun lopullinen laitetyyppi on selvillä, piirretään tarkempi piirustus mittoineen. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Alakuvassa on ilmastointikonehuone. Mitä tarkoittavat PF, TF, PP ja TL? 2.! 2.! 8 6.! A E = K I ) ) 172 IV-piirustus

29 Seuraavana on alan piirrosmerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet " 6 E E = E A O D JA O I = EEJJO = J " 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A " " " 6 E E = E A O D JA O I ; D JA O I EA F EEHH I A H EJL EL = JA E = J= J EI JA I = = I I = E EL E= ED A K JK = I A = = K I J= K A O D JA O I JO O F F EA L EEL A L E EI J F EEHH I A H E"! ; D JA O I EA EEJJO D J= 2 EI JA A D = = EI E= J= L = L EEI E A HJ= = L EEL = A L A O I "! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A "! "! 6 O O F EJ F A I J J E E = E A "! "!! " ' - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I O I EI K K J= E A I 4 " % " " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I L = ED J A D J EI EE I K K JEE L K H I K K J= E A I 4 " % " " "! " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I = E A I = = = E = EI A I JE A F EE I K K K F A I E I 4 " % " " "!! " ) = C E A I EC = = E "! $!, EC EJ= = E A I EC = = E "! %! $ * 1 * E = = HE A I EC = = E " " = "! F EEH H I A H EA I L A J= EI I J " " 4 " % 2 EEHH I A H E A I EJA JJ L O D JA O I L EEL = F = I E EJA JJ= L = I EJA A JJA EI A I A J= EJ K K J= F EEHH I A H E 2 EEHH I A H E L = = O JJ O I I EJJ= = = F A JE J= E= EJJA A I EEHJ I K K J= = 6 = EI A I I = J= F = K I A I I = F EEHH I A H E I E EJA JJ= L = F A HK I A H E A D L EEL = A Apuenergia- ja viestijohtojen viivanpaksuus on 0,25 mm. SFS-EN ISO ja D4, LVI-piirrosmerkit EJJ= K I D J= 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A EJJ= K I D J= I 4 = F EEH K I JK I A H E I L A J= EI I J 4 2 EEHH I A H E O JA JJ L I J= HF A A I EJJ= = I A L I JE EJJ= K I = I E= E JE - I E I : Mittauskohdan piirrosmerkin on sijaittava toiminnallisesti oikeassa kohtaa prosessia ja sen havainnollistamiseen voidaan käyttää pientä ympyrää, jonka halkaisija on 2 mm. 176 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

30 Teknisen piirtämisen perusteet 181 %! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A %!. H = = EI A I EJJA O J E E J A EH = E JK K I A J Kirjaintunnukset Toiminta määritellään piirrosmerkin sisällä olevalla kirjainkoodilla. Tämä koodi muodostuu seuraavasti. Ensimmäinen kirjain merkitsee mittasuuretta tai sen alkuperää. Käytön on oltava allaolevan taulukon mukainen. Sitä voidaan täydentää tarvittaessa lisämääreellä. Seuraavat kirjaimet esittävät toiminnan. EH = E JK K I EJJ= I K K H A J= EI A = K F A H EI H EJA 6 E E J= %! ) 0 O JO I %! * - HEJE A O JJ %!!! + D = K I %! " ", 6 ED A O I - H %! - 5 D I K K HA A J ) JK HEJ E E J= %! $ $. 8 EHJ= = = 5 K A K HJ K K %! % % / 5 K A = I A J F EJK K I 6 = H = I JA K %! & & 0 I E D = K I %! ' ' 1 I EJK I %! $ 8 E = 2 O O D EI O = I JJ= E A J E E J= %! $ ) E = K K J I F A K I %! $ 2 E = H A K I %!! $! I JA K I 0 A J A EI A I JE %! " $ " O JJ L = EJJ= L EI I = O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ $ $ 2 2 = E A = EF = E A 6 A I J= K I = O D JA O I %! % $ % 3 = = JK ; D JA E A = E A ; EI J E A I K = = E A %! & $ & 4 5 JA EO 4 A EI JA H E JEJ= A K I %! ' $ ' 5 F A K I J= = K K I O J A J %! % 6 F JE= D A JJ E A %! % 7 E K K JJK = EJ E E J= %! % 8 O JJ L = EJJ= L EI I = 8 = E K JJ= E A F H I A I I EE L A JJEEE F K F K = %!! %! 9 2 = E L E = A HJ E A %! " % " : HEJJA A J HEJJA A J %! % ; O JJ L = EJJ= L EI I = K K J= E A = I A J= %! $ % $ 6 = F = D JK EA K K H 0 J J= EJK HL = J E E J= H - I E A H E EH = E JK K I JA O J I J ' 1 I EJK I % 6 F JE= D A JJ E A F JE= I EJK I F EJJ= HE Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit 181

31 188 Teknisen piirtämisen perusteet 0 ; 6 ; 5, 1 1, , 1 0 ) 7 5, 16 6 ) 7 5 ) ) " ! ! 2, ) 2, 1) ) 2, ). - & 2, 1) 6! 2, 1 &. / & & 2, 1 & 6-1 " $ ) ; ; / 2. 6! & ; ) ) ) 6 7 " " 7 8 ) ) ! % '. ) :! %! ' 4 ) ) ) ) -! ) 6 7 " " " & ) 4 " 7 8 ) 5 6 ) ) & " 2 8 & " 2 8 & " ; ! IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

32 Teknisen piirtämisen perusteet 193 = E 5 K = E 2 - O J E K F F = I A K I O J E ; EI JA JJO = = I K = E 2-8 = ED J O J E EL = ED A JK I K = = = E = I K = E ; I F E A A L JK I = H= I E= F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A K F F = I A K I 6 A A EE A A F EI J H= I E= K F F = I A K I = H= I E= K F F = I A K I 2 K D A E F EI J H= I E= O J E O I E = F = E A ) JA EF EI J H= I E= = JEJ= I D L A H F A HE= = JA A J= E A 18 = = L = EJJ= K I A I K I 4 O D A I K I 2 -! " $ 9 0 = >? 2 O J E = >?! 2 I K = A A JA I E A H E I E ) 2-4 O D I K = A A J! K J A J L = J A J= E= 2 EI J H= I E= * A J E= = JJ= = EJK I A A E - HEI JO I 5 D JK EE JA EI J * A J EH= EJK I Sähköpiirustukset 193

33 194 L = ED A HA I JA L = L EHJ=! 8 5 K = A 8 = ED A E A Teknisen piirtämisen perusteet Yksivaiheisessa järjestelmässä on kolme johdinta, vaihejohdin, nollajohdin sekä suojamaadoitusjohdin, joista nollajohdin ja suojamaadoitusjohdin on yhdistetty maahan. = E! L = ED A HA I JA "! 8 L E = L EHJ= 5 K = A 8 = ED A E A Kolmivaiheisessa järjestelmässä on viisi johdinta, yksi nollajohdin ja kolme vaihejohdinta. Järjestelmän maan ja vaihejohtimen välinen jännite on noin 230 V ja sitä kutsutaan vaihejännitteeksi. 8 = ED A E! 8 " 8! 8 = ED A E! 8 " 8 " 8! 8! EJJ= K I A I K I 5 K = = EJK I E 2 EI J H= I E= 8 = E! K = = EJK I E D J A K A JL HEJ8 K = JK A A J K K J I A J! 2-4 K I A = K I J= 0 = H = = 5 E E A A J= L ED HA H= EJ= E A L = Live = vaihe N = Neutral = nolla PE = Protective EarthING = suojamaadoitus 4 O D D J N 4 O D D J! N 5 K = A ) O J E = K E8 EHJ= 1 ) = F F K ) I K = = J = EI E= $ ) 8 EHJ= 1 "! ) O J E I K A JJK 8 8 EJA D JE EA = L E! 8 5 K = A ) O J E I K A JJK 8 EHJ= 1 "! ) = F K JA D 9 EJA 7! 8 ) 2-8 ) EJA 7! 8 A J= L ED HA I K = = EJK I E EJO I L = I JK I A A A JJE ' EJJE A JA H I J= = JJE I K A K JK A A = K L =. 1 2 ) ) ; 194 Sähköpiirustukset

34 198 Teknisen piirtämisen perusteet 5 D JF E J= = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' ' $ N! O D K A H EJ= K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A ) 5 D JK F F = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' $ N! 4 O D K A H EJ= ) K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A 198 Sähköpiirustukset

35 Teknisen piirtämisen perusteet 203 Sähkömoottorit sijaitsevat pientaloissa lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden pumpuissa, öljypolttimessa ja ilmanvaihdon puhaltimissa. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä kunnallista vesijohtoa ole, tarvitaan oma painevesijärjestelmä, jossa on pumppu ja sen käyttömoottori. Moottorit voivat olla joko yksi- tai kolmivaiheisia. Puhelinpisteiden määrä riippuu asukkaiden tarpeesta. Toisaalta lankaliittymät puhelinkäytössä alkavat vähentyä. Ensimmäinen puhelinpiste sijoitetaan yleensä eteistilaan ja toinen makuuhuoneeseen. Puhelinpistorasiat sijoitetaan sähköpistorasian yhteyteen, mutta 230 V:n järjestelmästä erillään olevan peitelevyn tai telejärjestelmien peitelevyn alle. Sähkömoottori ja sen johdotus ) 6 $ = + " : 5 ) ) 1 2! $ > 0 $ ) 6 =! $! = $ > = > ) $ $ & ' " ) ! = : 2 * & 5 ) 7 ) & 9 - ) '! / 7 18 = > Missä viereisen kuvan huoneista löytyy puhelinpistokkeita? Sähköpiirustukset 203

Sisältö Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Viivojen käyttö 44

Sisältö Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Viivojen käyttö 44 Sisältö 1. Piirustuksen lukutaidon merkitys 7 1.1. Piirustuksen tarve 7 1.2. Piirustuksen ymmärrettävyys 8 1.3. Ajatuksesta piirustukseksi 8 1.4. Piirustuksen toteutus tuotteeksi 8 1.5. Standardit 8 1.6.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Kaaviosta näkee, että rivitaloa (150 kwh/ m2), jonka lämmitetty nettoala on 250 m2 saa lämmittää esim. öljylämmityksenä (matalaenergia). Entä kaukolämmöllä?

Lisätiedot

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus Suojaimet 5 Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus 8 = I = H= A E A L A JL O A EJ 2 = A J= I K J A @ A I I = J= = = 4 A EI EJ= I K EI I = A EI I A EJ= I K = EJJ= J= I K *, - 4 8 = D L EI JA

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista.

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Pientalon suunnittelu Sykli 1 Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Ilmansuunnat Tontilla kaavatekstit kirjoitetaan

Lisätiedot

Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi

Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi Rakennussuunnitelmista, piirustuksista, merkinnöistä... Hannu Hirsi Sisältö: Viestijärjestelmistä. Suunnittelun vaiheet. Rakennuksen pääpiirustukset. Pinta-alat ja tilavuudet. MRL, rakennuksen olennaiset

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Insinöörien kuvakieli. Teknillinen piirustus

Insinöörien kuvakieli. Teknillinen piirustus Insinöörien kuvakieli Teknillinen piirustus 1 Tavoite Opiskelija ymmärtää standardin mukaisia koneenpiirustuksia ja osaa tuottaa luonnoksia, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia ja osaluetteloita. Hän ymmärtää

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus Rautalankamallinnus Tampereen ammattiopisto - CAD -perusharjoitukset Rautalankamallinnus I: Jana, suorakulmio ja ympyrä Harjoitusten yleisohje Valitse suunnittelutilan

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala Asemapiirros jalankulku ajotie asf ki 9 akp HARJUNSALONTIE ajotie ajotie jäte asf 11 ap hi ni hi nu oleskelu ki hi leikkipaikka hi asf Kangasalan Markiisi (2/3) VII +116 000 2380 ppt hi ni 12 akp 6 ap

Lisätiedot

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu

Puzzle-SM 2000. Loppukilpailu 18.6.2000 Oulu Puzzle-SM Loppukilpailu 8.6. Oulu Puzzle Ratkontaaikaa tunti Ratkontaaikaa tunti tsi palat 6 Varjokuva 7 Parinmuodostus 7 Paikallista 7 Metris 7 ominopalapeli Kerrostalot Pisteestä toiseen Heinäsirkka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b)

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b) MAA4 ratkaisut. 5 a) Itseisarvon vastauksen pitää olla aina positiivinen, joten määritelty kun 5 0 5 5 tai ( ) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 9 5 9 40 5 5 5 5 0 40 5 Jälkimmäinen vastaus ei toimi määrittelyjoukon

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti!

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! MAA3 Koe 1.4.2014 Jussi Tyni Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla alusta asti käytössä. Maksimissaan

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p MAA..0 Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin nimesi! Tee vastauspaperin yläreunaan pisteytysruudukko! Valitse kuusi tehtävää! Perustele vastauksesi välivaiheilla! Jussi Tyni Ratkaise: a) x x b) xy x 6y

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 14.06.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kornetinkuja 8, 90630 Oulu Kaupunki: Oulu Kaupungin osa: Hönttämäki Kiinteistötunnus: 564-90-20-4 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 4-5h(3-4mh+oh)+k+ruok.tila+takkah+khh+kh+s+et+tk

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset

M 1 ~M 2, jos monikulmioiden vastinkulmat ovat yhtä suuret ja vastinsivujen pituuksien suhteet ovat yhtä suuret eli vastinsivut ovat verrannolliset Yhdenmuotoisuus ja mittakaava Tasokuvioiden yhdenmuotoisuus tarkoittaa havainnollisesti sitä, että kuviot ovat samanmuotoiset mutta eivät välttämättä samankokoiset. Kahdella yhdenmuotoisella kuviolla täytyy

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 23. Villa Metsätähti Katuosoite Lounatuulentie 17 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

OSA A. MITTATOLERANSSIT

OSA A. MITTATOLERANSSIT BK50A0200 TEKNINEN PIIRUSTUS II HARJOITUKSET / KEVÄT 2015/ viikko 11 / TOLERANSSIT Pj/Varapj: Tulosta tehtäväpaperi ja palauta tehtävien ratkaisut luennoitsijalle oman harjoitusajan loppuun mennessä. RYHMÄN

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot