Teknisen piirtämisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen piirtämisen perusteet"

Transkriptio

1 Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit

2 Esipuhe Tavoitteeni on ollut luoda tasokas opetuskokonaisuus, joka soveltuu teknisen piirtämisen opetukseen ammatillisten oppilaitosten metalliosastoilla, rakennusosastoilla, lvi-osastoilla sekä ammattikorkeakouluissa. Tämä opetuskokonaisuus koostuu piirtämisen perusteista, koneenpiirustuksesta, rakennuspiirustuksesta, LV-, IV- ja mittaus- ja ohjaustoimintojen sekä sähkö-, pneumatiikkaja hydrauliikka piirustuksista. Piirtämisen perusteissa käsitellään piirtämisen tarkoitusta, erilaisia piirustuksia, piirustusvälineitä sekä niiden käyttöä ja tekstausta. Koneenpiirustus on kaiken teknisen piirtämisen perusta ja sen hallinta on tärkeää. Rakennuspiirustus on lv- ja iv piirustusten pohjana. lvja iv piirustukset ovat talotekniikan ominta aluetta ja tarkoituksena on, että oppilas osaa tehdä edelläolleista osa-alueista yksinkertaisia piirustuksia. Lisäksi kirjassa on mittaus- ja ohjaustoimintojen, sähköpiirustusten, sekä hydrauliikan ja pneumatiikan piirustusmerkkejä. Näiden viimeksimainittujen piirustusten ja niiden merkkien kohdalla on varmaankin tarkoituksenmukaisinta se, että oppilas pystyy tunnistamaan valmiiden, jo piirrettyjen merkkien esittämän toiminnan. Opettajan CD:llä on PDF-tiedostona kaikki oppilaiden tehtävät ja tehtävänratkaisut. Aiheen opetukseen tulisi varata riittävästi oppitunteja. Opettajan tulisi tutustua aiheeseen niin hyvin, että hän pystyy jakamaan opetukseen käytettävän ajan oikein. Tehtäviä on runsaasti ja niistä voidaan valita sopiva osa tehtäväksi. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse välttämättä tehdä. Opettaja ratkaisee asian tapauskohtaisesti. Tämän kirjan ensisijaisena tarkoituksena ei ole kouluttaa piirtäjiä. Tärkeintä on se, että että oppilas osaa lukea piirustuksia, ymmärtää piirustuksen muodossa annetun työn ja pystyy laatimaan yksinkertaisia piirustuksia. Oppilaan on erittäin tärkeää osata arvioida, onko oma työsuoritus tehty hyvin vai huonosti! Kouvolassa keväällä 2001, alkutalvella 2002 ja kesällä 2003 Toisessa painoksessa kirjaan on lisätty kokonainen koneenpiirustuksen osuus sekä uusi mittaus- ja ohjaustoimintojen osuus, joka korvaa mittaus- ja säätölaitepiirustusosion. Lisäksi kirjan taittoa on uusittu ja kannet ovat saaneet uuden ulkonäön. Kirja painetaan uudella digitaalisella painokoneella ja näin kuvien taso on entisestään parantunut. Kouvolassa talvella A JJE0 = HK

3 Sisällys Piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Piirustuksen tarve Piirustuksen ymmärrettävyys Ajatuksesta piirustukseksi Piirustuksen toteutus tuotteeksi Standardit Valmistusdokumentaation vaatimusten luokittelu Hieman tuotesuunnittelusta 2.1. Kappaleen, tuotteen suunnittelu Moduuliajattelu Ergonominen muotoilu Design tuotteessa Valmistustekninen muotoilu Lujuustekninen muotoilu Erilaisia piirustuksia 3.1. Piirustusten laatutaso Luonnospiirustukset Työpiirustukset Tarjouspiirustukset Kokoonpanopiirustukset Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Kaaviopiirustus Sähköpiirustus Piirustuksen pohjamateriaali 4.1. Piirustuspaperi 4.2. Kuultopaperi Piirustusmuovit Piirustusarkkien koko Otsikko Piirustuksen taittaminen 15 Kertauskysymykset Piirustusvälineet 5.1. Lyijykynä ja lyijytäytekynä Kovuus ja käyttö Piirtäminen lyijykynällä Lyijykynäviivan pyyhkiminen Mallineet Viivaimet Suhdeviivain Harpit Tussipiirtimet Piirustuskojeet Tietokone Kopiointi Tekstaus Kirjainten kokoja ja muita mittoja Tekstausohjeita 24 Kertauskysymykset 24 Kertauskysymyksiä 25 Koneenpiirustus 8. Tekninen piirtäminen ja sen kuvannot 8.1. Koneenpiirustus yleisesti Piirustuksen muodostaminen Erilaisia kappaleen kuvaumenetelmiä Perspektiivinen kuvanto Aksonometrinen kuvanto Isometrinen kuvanto Kohtisuora projisointimenetelmä Kohtisuora projektio Kolmannen kuvannon piirtäminen Piirtämisohjeita 9.1. Piirtämisen suunnittelu ja järjestys Piirtämisen rationalisointi Erityisprojektiot, osaprojektiot, oikaisu Piirtämisohjeita 35 Kertauskysymykset Viivat Yleistä viivoista Viivatyyppejä ja -leveyksiä Mittakaava Mittakaavan tarkoitus Luonnollinen koko Suurennokset Pienennykset Mittaaminen piirustuksesta 40 Kertauskysymykset Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannon teko Erilaisia leikkauksia Leikkauksen viivoitus Eri materiaalien leikkauspintoja Leikkaustaso 44 Kertauskysymykset Mitoitus Yleistä mitoittamisesta Mitoituksen mittojen eriarvoisuus Mitoitusohjeita Mitoitustavat Erilaisia mitoituskohteita 50 Kertauskysymykset 56

4 14. Kaavioesitys Esitystavan hyöty Urien ja hammastusten esittäminen Jousia, SFS-EN ISO Kierre Kierteen käyttö ja kierteen muotoja Kierrejärjestelmät Sisä- ja ulkokierteet, kaavio, Erilaisia kierteen leikkauksia Kierteen merkintä ja mitoitus Kappaleen pinta ja sen karheus Pinnan karheus Pintamerkit Pintamerkkien käyttö Pintamerkkien sijainti piirustuksissa Toleranssit Toleranssi ja toleranssin tarve Toleranssimitoituksen käsitteitä Toleranssimerkinnät numeroin ISO-toleranssimitoitus Kulman toleranssimerkinnät Yhteenliitettävien osien toleranssien merkitseminen Sovitejärjestelmät 68 Kertauskysymykset Geometriset toleranssit Yleistä geometrisista toleransseista Joitakin peruskäsitteitä Merkintätapoja Toleroidut elementit Toleranssialueet Peruselementit Tiivistelmä toleransseista Laakereita ja tiivisteitä Laakereiden yksinkertainen esitys Tiivisteiden yksinkertaistettu esitys Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Viitenuoli ja merkintäviiva Perusmerkit Hitsin pinnanmuodon merkit Hitsin mitoitus Hitsin juurimerkit Hitsauksen lisämerkinnät Hitsausesimerkkejä Kappaleiden levitys Levityspiirustukset Teräsrakennepiirustukset Erilaisia piirustuksia 81 Rakennuspiirustus 23. Rakennuspiirustus Yleistä rakennuspiirustuksesta Työselitykset Rakennusalan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Erilaisia rakennuspiirustuksia Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Suorakuvaus Aksonometrinen kuvaus Perspektiivikuvaus 85 Kertauskysymykset Joitakin rakennuspiirustuksen viivoja Viivojen käyttö Teksti piirustuksessa Tekstin tyyppi Tekstin mitat Piirustuslehti, taitto ja sisältö Piirustuslehtien koko Piirustusten taittaminen Selityssarake Paikannuskaavio Nimiö 88 Tehtävä Ainemerkinnät Ainemerkintä, materiaalimerkintä Mittakaava Kertausta mittakaavasta Mittakaavan suhde Mitoitus Rakennusmitoitus yleisesti Mittaviivat Otteita RT-kortista RT Mittaluvut ja mittayksiköt Korkeusasema Erilaisia rakenneosia Ovet ja ikkunat LVI-kalusteet yleisesti Nuolet piirustuksessa Lävistäjät piirustuksessa Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Tilojen lyhenteet 95

5 32.4. Pinta-alojen lyhenteitä Kalusteiden lyhenteet Laitteiden lyhenteet Rakennusosien lyhenteet Palotekniset lyhenteet Rakennuslupapiirustukset Pääpiirustukset Asemapiirros Julkisivupiirustukset Leikkauspiirustukset 100 Kertauskysymyksiä Rakenneleikkaukset Pohjapiirustukset Arkkitehtipiirustukset Arkkitehtikuvien, detaljikuvien, tarkoitus Kalustepiirustukset Kalustepiirustuksen laatimisohje ja malli RT mukaisesti Huoneseloste, ikkunaseloste ja oviseloste 105 Kertauskysymykset Rakennepiirustukset Rakennepiirustuksien sisältö Mittapiirros Betoniraudoitus Reikäpiirustus Puurungon piirustuksia Elementtirakentaminen 110 LV-piirustus 37. LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi LVI-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Erilaisia LVI-piirustuksia LV-piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Kohtisuora yhdensuuntaiskuvaus Aksonometrinen kuvaus Piirustuslehden sisältö Teksti piirustuksessa Piirustuslehtien koko ja taittaminen Paikannuskaavio Nimiö ja muutostaulukko Kertausta mittakaavasta Piirustusluettelo, piirustusten, järjestelmien ja laitteiden numerointi Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä Putkistot Putkien mitoitus rakennuksessa LV-mitoitus Mitoitusesimerkkejä Teollisuusputkiston mitoitus Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Putkivarusteet LV-lyhenteet piirustuksissa Lyhenteiden tarkoitus Raaka-aineet Järjestelmät ja putkijohdot Kojeet ja laitteet Muut varusteet Kaivot Verhoukset ja eristys Urakkarajat Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Kojeet ja laitteet Lämpöpatterit Lämpöpatterit Patterit rakennuksessa Erilaisia patteriputkituksia 134 Kysymyksiä Reikäpiirustus Viemäröidyt laitteet Viemäröityjen laitteiden asennusmittoja Vesijohtokalusteet Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, pesuallas Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, suihku Symboleista yhdistellen koottuja kokonaisuuksia, astianpesuallas Kalusteet nousukaaviossa Hieman tietoa kiinteistön lämpimän käyttöveden valmistuksesta LV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta Vaakakuvannot Pystykuvannot Vaakaleikkaukset, pohjapiirustukset Pystyleikkaukset Kaaviopiirustukset, pystykaavio Pystykaavio, nousukaavio Kytkentäkaavio Isometrinen projektio putkistossa 150

6 Teknisen piirtämisen perusteet 7 IV-piirustus 51. IV-Piirustus Yleistä IV-piirustuksista IV-piirustus yleisesti Piirustuspohja Työselitykset Alan normit Standardit Suunnittelun ja rakentamisen valvonta Piirustuslehden sisältö Piirustuslehden tiedot Piirustusmerkkien käyttö, D Piirustusmerkkien käytön hyöty Ilmanvaihtohormit Viivat Viivojen informaatio Viivojen käyttöesimerkkejä IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta 159 Kertauskysymyksiä IV-piirustusten lyhenteet Lyhenteiden tarkoitus 163 Mittaus- ja ohjaustoiminnat 62. Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Yleistä Soveltamisala Seuraavana on joitakin alan määreitä Seuraavana on alan piirrosmerkkejä IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Sähköpiirustus 63. Sähköpiirustus Sähköpiirustus yleisesti Elektroniikkapiirustukset Kiinteistön sähköpiirustukset Sulakkeet Kojeet samalla pystysuoralla Erilaisia sähköjohto- ja laiteasennuksia 200 Hydrauliikka ja pneumatiikka 64. Hydrauliikka ja pneumatiikka Yleistä, standardi SFS 2247 ISO Sulku- ja säätölaitteet Kojeet ja laitteet Laitteiden käyttö Kuvia kanavista ja laitteista 166 Kertauskysymyksiä Tulo- ja poistoilmakalusteet IV-piirustusten kuvaustapoja Yhteenveto ja kertausta 172 Piirtämisen perusteet 7

7 Teknisen piirtämisen perusteet 1. Piirustus ja sen lisäselventeet 1.1. Piirustuksen lukutaidon merkitys Asentajan on osattava tehdä yksinkertaisia piirustuksia, mutta ensisijaisesti hänen on osattava lukea valmiita piirustuksia. Jos asentaja ei osaa tehdä työtä piirustuksen mukaan, hän on kykenemätön itsenäiseen työskentelyyn, eikä firmoilla ole nykyisin varaa pitää apupoikaa. Tämän kirjan avulla opettelemme asteittain piirustuksen eri alueita. Ensin opiskellaan piirustusvälineet ja niiden käyttö, sitten koneenpiirustus, rakennuspiirustus, LVI-piirustus, instrumentointipiirustus ja sähköpiirustus Piirustuksen tarve Valokuva esineestä kertoo meille, miltä esine näyttää, mutta kuvasta eivät selviä esineen mitat eikä materiaali. Valokuva saadaan vain valmiista esineestä. Piirustuksen avulla valmistetaan asiakkaan käyttöönsä haluama, suunnittelijan suunnittelema esine. Se voi olla talo, silta tai hammasratas. Piirustus on kuva, joka välittää paljon tietoa yksiselitteisesti, paremmin kuin pelkkä teksti. Piirustus kertoo valmistajalle täsmällisesti asiakkaan toiveen. Piirustuksia tarvitaan kappaleen valmistuksessa, materiaalin hankintaosastolla, työn suunnittelussa ja hinnoittelussa. Tilaaja saa oman piirustuksen ja viranomaiset arkistoivat omat piirustuksensa. Koneenpiirustuksen avulla piirretään pieniä esineitä, esimerkiksi hammaspyöriä ja suuria esineitä, kuten siltoja. Piirustukseen sisällytetään kaikki tarpeellinen tieto hammaspyörän karkaisusta ja sillan hitsaussaumoista. Rakennuspiirustus on esimerkiksi rakennuksen pohjakuva. LVI-piirustus on rakennuspohjaan piirretty ilmastointikanavisto, viemärit ja vesijohdot tai patteriputkitus. Sähköpiirustus on rakennuksen pohjakuvaan piirretyt valaisimet, pistorasiat, johdot tai sähkökeskukset. Tässä kirjassa käsittelemme kaikkia edelläolevia piirustuksia. Piirustuksen lukutaito on ammatillista pääomaa. Se on yhtä tärkeä kuin mikä muu ammatin alue tahansa. Harjoitus tekee mestarin. Kannattaa piirtää huolellisesti ja siististi. Muista eräs opiskelun pääperiaate: jos et tiedä jotakin, kysy. Kysyminen ei ole tyhmyyden osoitus. Jos et tiedä, etkä kysy, se on ainakin kiinnostuksen puutteen osoitus. Kuvasta näemme kappaleen muodon ilman mittoja. Allaolevassa kuvassa huone on ylhäältä katsottuna. Ympärillä ovat seinät ja lattian sisällä oleva lattialämmitysputki on piirretty katkoviivalla. Viereinen kuva on todellisuutta, Uponor Suomi Oy. 9 AV ) 8! 300 PP " 1.3. Piirustuksen ymmärrettävyys Piirustuksen on oltava havainnollinen, yksiselitteinen ja riittävästi mittoja sisältävä. Kuva tai kuvat vaativat kuitenkin yleensä aina lisäselvitystä. Lisäselvityksenä on teksti, erillinen työselitys tai viittaus johonkin standardiin. Piirustukset laaditaan erilaisten sovittujen asioiden pohjalta. Tällaisia asioita ovat piirustuksen koko ja taitto, paperin laatu, viivapaksuudet, viivalajit, tekstityypit, symbolit ja mittakaavat. Työnteko alkaa piirustuksen ymmärtämisestä. 6 - / 1.4. Ajatuksesta piirustukseksi Piirustus on kuva tuotteesta, jota ei vielä ole. Suunnittelija suunnittelee ja piirtää kolmiulotteisen kappaleen lyijykynällä kahdeksi tai kolmeksi paperilla olevaksi kuvaksi oikeaan mittakaavaan. Piirtäjä piirtää kuvan muoville tussipiirtimen ja piirustuskojeen avulla. Nykyisin suunnittelija suunnittelee ja piirtää kuvan tietokoneella. Tietokoneen kuvaan on helppo tehdä muutoksia, ja se voidaan tarvittaessa tulostaa paperille. Piirtämisen perusteet 9

8 Teknisen piirtämisen perusteet 19 Harpin lyijyn teroitus ja säteen asetus harppiin.? 5.9. Tussipiirtimet Nykyisin käytössä olevat tussipiirtimet ovat tussitäytekyniä. Sillä piirretty kuva on selvä, viivavahvuudet ovat aina oikeanlevyisiä ja piirustuksesta saadaan hyvä kopio. Viivan leveydet ovat 0,25 mm... 2,0 mm. Piirtimessä on teränä erittäin ohut, päästään kulumista kestävä putki, jonka läpi tussi virtaa piirustukseen. Putken sisällä on neula, jonka päässä on paino. Jos piirrin on tukkeessa, piirtimen ravistaminen saa neulan liikkumaan putkessa, ja tuke aukeaa. Jos tämä ei auta, on piirrin purettava ja pestävä vedellä. Kun piirtäminen lopetetaan, on piirtimen suojahattu kierrettävä paikalleen, jotta piirrin ei kuivu. Kun tussipiirtimellä piirretään viivaa, käytettävässä viivaimessa tulee olla tussireuna. Virheelliset, kuivuneet tussiviivat voidaan raaputtaa pois partakoneen terällä tai erikoispyyhekumilla. Tussipiirtimellä jäljennetään muoville piirustus, joka on piirretty lyijykynällä allaolevalle paperille. 6 K I I EF EEHHE 8 EEL = E I I = JK I I EHA K = Kuvassa on LVI-piirustuskaavio ja WC-laitteen piirtäminen edestä päin katsottuna. Tässä pätee sama ohje kuin tekstauksessakin. Kaavio painetaan alustaan oikeaan kohtaan ja tussipiirtimellä piirretään kuva mallineen reunoja pitkin. Paina viivain tiukasti, mutta kevyesti piirrettävää materiaalia vasten ja vedä tussipiirtimellä viivaimen reunaa pitkin pitäen piirrintä pystyasennossa. Alakuvassa on tekstausta mallineen ja tussipiirtimen avulla. Viereisessä kuvassa on harppi ja siihen kiinnitetty tussipiirrin. Piirtämisen perusteet 19

9 Piirustuskojee on jaloilla seisova piirustuslauta, jonka korkeutta ja kaltevuutta voidaan säätää. Laudan koko on usein A0. Laudan reunassa on piirustuskoje. Paras on vaunukoje, laudan yläreunassa olevassa johteessa liikkuva koje. Kojeeseen kuuluu piirtopää, joka sisältää kaksi viivainta. Piirtopäätä viivaimineen voidaan kääntää eri asentoihin, astelukuihin. Viivainten paikalle voidaan kiinnittää tekstityslaite, jolla kirjoitetaan piirrettyyn kuvaan teksti tai numerot. Koje alkaa olla jo historiaa. Teknisen piirtämisen perusteet Viereisessä kuvassa on piirustuskoje käytössä Tietokone Tietokoneavusteista suunnittelua ja piirtämistä kutsutaan nimellä CAD, (Computer aided design), tietokoneavusteinen suunnittelu. Uusi teknologia mahdollistaa myös sen, että tietokoneella tehty suunnitelma menee suoraan teollisuuslaitoksen jyrsimeen tai sorviin CAM, (Computer aided manufacturing), tietokoneavusteinen valmistus. Paperisia piirustuksia ei tällöin tarvita lainkaan. Silti on yleisempää, että CAD-suunnitelmat tulostetaan paperille. Tietokoneilla on erilaisia käyttöjärjestelmiä, jotka eivät toimi keskenään. PC-maailmassa on Windows, Machintosilla on omansa, ja Unix on tehotyöasemien järjestelmä. Nyt on myös Unix-pohjainen Linux. Windows on laajimmalle levinnyt käyttöjärjestelmä ja siihen on saatavana laajin ohjelmavalikoima. Machintos on ollut esimerkiksi kirjapainojen ja lehtitalojen käyttöjärjestelmä, graafisella puolella suosittu hyvä järjestelmä. Unix taas on ollut tehokoneiden käyttöjärjestelmä. Linuxin etuja sanotaan olevan se, että järjestelmä on vakaa, ei kaadu helposti. Nyt käyttöjärjestelmien rajat ovat hämärtymässä. Windows NT on vanhentunut käyttöjärjestelmä. Uusin Windows käyttöjärjestelmä on Xp. Muista varmistaa, tallentaa, tehdyt työt kyllin usein! Viereinen kuva on tietokoneen muistissa. Kuva on tilavuusmalli ja siitä näkyy kappaleen todellinen muoto. Ohjelmista voidaan valita kappaleelle erilaisia pintoja, esimerkiksi valun rosoisempi pinta ja väri tai kiilloitettu alumiinipinta. Vaihtoehtoja on miltei rajattomasti 3D-mallinnus. Kappaleiden mallinnuksessa tietokoneen muistiin piirretään, rakennetaan, kolmiulotteinen malli, joka on täsmälleen halutun kappaleen näköinen ja kokoinen (halutussa mittasuhteessa). Malli voi olla vaikkapa uuden kameran runko. Tämä koneen muistissa olevan tietokonemallin ohjaamana jyrsin muotoilee muovista 20 Piirtämisen perusteet

10 2 H A JE I EL K J= 32 Teknisen piirtämisen perusteet = F F = A A F H EI EJK E A = = JE I A E EA I EI F E J= = 2 F H A JE - I E A + 2 F H A JE = JI J= I K K J= ) * 2 H A JE O D J D JO 2 F H A JE F O I JO J= I 2 H A JE L = I A = J= I EL K J= I Nyt edellisen kuvan laatikon seinät käännetään tasoon ja eri projektiot ovat siinä vierekkäin. ) + * 2 H A JE O D J F A HK I J= I 32 Koneenpiirustus

11 Teknisen piirtämisen perusteet Viivat Yleistä viivoista Piirretyn kuvannon on oltava havainnollinen ja helppolukuinen. Saman kuvan viivat piirretään samanlevyisinä. Koneenpiirustuksessa piirretty kappale koostuu erilaisista suorista tai kaarevista viivoista. Viivojen tyypit, leveydet ja käyttökohteet on määritelty standardin SFS 3703 avulla Viivatyyppejä ja -leveyksiä Leveä, ehyt viiva. Kappaleen näkyvät muodot piirretään leveällä, ehyellä viivalla, muotoviivalla. Viivan leveys on 0,5...0,7 mm. Saman piirustuksen muotoviivojen on oltava samanlevyiset. Muut viivat suhteutetaan muotoviivan leveyteen niin, että viivojen leveysero näkyy kyllin selvästi. Kapea, ehyt viiva. Kapealla, ehyellä viivalla piirretään mitta-apuviivoja, mittaviivoja ja leikkausviivoja. Lisäksi viivaa käytetään käsivaraisena viivana, murtoviivana, osaleikkauksien rajaviivana. Näennäiset muotoviivat piirretään kapealla, ehyellä viivalla. Viivat eivät yhdy todellisiin muotoviivoihin. Viivalla havainnollistetaan kahden pinnan yhtymistä toisiinsa ilman jyrkkää rajaa. Piirtämiseen käytetään terävää kynää. Katkoviiva. Katkoviiva voi olla leveä tai kapea. Saman piirustuksen viivoissa käytetään vain yhtä leveyttä. Katkoviivaa käytetään kappaleen näkymättömien muotojen kuvaamiseen. Tällaisia muotoja on esineen takana tai sisällä. Lyhyessä katkoviivassa on pari kolme viivaa. Pitkässä katkoviivassa viiva voi olla 20 mm ja katko 5 mm. Pistekatkoviiva muodostuu peräkkäisistä viivoista ja pisteistä. Kapeaa pistekatkoviivaa käytetään symmetrisen kappaleen keskiviivana. Ympyrään piirretään kaksi keskiviivaa, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Keskiviivat leikkaavat toisensa risteyksessä ja viivojen päiden on ulotuttava n. 5 mm ympyrän ulkopuolelle. Leveällä pistekatkoviivalla merkitään kappaleen leikkauskohta. Viivat piirretään miltei aina viivaimen tai harpin avulla. Joissakin tapauksissa käytetään käsivaraista viivaa. Erilaisilla viivoilla on oma merkityksensä, ja siksi käytetään ehyitä viivoja, katkoviivoja, pistekatkoviivoja, käsivaraviivoja jne. Koneenpiirustuksessa käytetään kahta viivanleveyttä, leveää ja kapeaa. Katkoviivojen tulisi leikata toisensa näin, ehyellä viivalla. 8 EEL = HO D 2 EA EF EEHK I JK I 5 K K HEF EEHK I JK I 8 EEL = A L A A J A L A = F A = %! A E A K J L EEL = = J L EEL = A I EL EEL = K J L EEL = Viereisessä kuvassa on erilaisia viivojen käyttöesimerkkejä. A E = K I L EEL EJK I EJJ= = F K L EEL = K J L EEL = EJJ= L EEL = Muoto- ja katkoviivojen liittymiä, ehyet viivat ovat kulmissa. Koneenpiirustus 37

12 Teknisen piirtämisen perusteet 12. Leikkaukset Leikkauksen tarkoitus Leikkauskuvannoilla pyritään selventämään kappaleen sisäisiä muotoja. Koneenosissa on usein tärkeitä muotoja näkymättömissä kappaleen sisällä. Ne voidaan esittää katkoviivoilla, mutta piirustuksesta voi tulla sekavan näköinen. Näkymättömissä olevat muodot saadaan parhaiten esille leikkauskuvannon avulla. Viereisessä, melko yksinkertaisessa kuvassa, kappaleen sisäiset muodot on esitetty katkoviivalla. Kuva vaikuttaa sekavalta. Koneenpiirustuksen pitää olla selkeästi luettavissa Leikkauskuvannon teko Leikkauskuvannossa kappale kuvitellaan halkaistavaksi esimerkiksi keskiviivaa pitkin. Kappaleen etuosa poistetaan ja näkyviin jäävän kappaleen takaosa piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Kappaleen leikattu pinta esitetään leikkausviivoituksella viivoitettuna. Leikattu pinta viivoitetaan selvyyden vuoksi 45 kulmassa keskiviivaan tai päämuotoviivoihin nähden olevilla kapeilla, ehyillä viivoilla. Viivat piirretään mm välein. Leikatussa kuvassa kappaleen sisällä katkoviivoin esitetty muoto piirretään ehyellä, leveällä viivalla. Leikkauskuvantoja on kolmenlaisia. Leikkaukset ovat: kokoleikkaus puolileikkaus osaleikkaus Leikkaamaton kappale, viivoja alkaa olla liikaa ja esityksen selkeys kärsii Erilaisia leikkauksia Kokoleikkaus. Osa sahataan kuvitteellisesti halki ja etuosa poistetaan. Halkaistu takaosa asetetaan piirtäjään päin leikattu pinta paperin suuntaisena. Aluksi koko- ja puolileikkaus saattavat sotkeentua ajatuksissa keskenään, koska kokoleikkaus on puolet koko kappaleesta. Kappaleen puolittaminen, siis kokoleikkaus, on kuitenkin suurin leikkaus, joka kappaleelle voidaan tehdä. Viereinen kuva on leikattu ja leikkausviivoitettu. Puolileikkaus. Tätä leikkaustapaa käytetään symmetrisissä kappaleissa. Keskiviiva on yleensä leikkauksen rajana. Puolet esineestä leikataan. Kokoleikkaus, leikattu ja viivoitettu kappale Vieressä puolileikkaus pääkuvantona ja alempana havainnollisuuden vuoksi aksonometrisesti esitettynä Koneenpiirustus 43

13 Kappaleen pinta ja sen karheus Teknisen piirtämisen perusteet Pinnan karheus Kappaleiden pinnat eivät ole tasaisia ja virheettömiä. Pinnan karheus aiheutuu työtavoista, raaka-aineesta ja työkalujen epätarkkuudesta. Lastuavat terät jättävät kappaleen pintaan uria. Kappaleen käyryys tai pinnan suuri aaltomaisuus ei ole pinnan karheutta. Valmiin kappaleen pinnan laatu riippuu kappaleen käyttötarkoituksesta. Pinta voidaan tehdä sileäksi ulkonäön vuoksi tai toisiaan vastaan liikkuvien pintojen kitkan pienentämiseksi. Koneissa karhea, liukuva pinta kuluu nopeasti, ja syvä naarmu pinnassa voi olla murtuman alku. Pintaa ei kannata tehdä liian hyväksi, koska se tulee tarpeettoman kalliiksi, eikä myöskään liian huonoksi, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää. Standardeja: pinnankarheus SFS-ISO 4287/1, pintamerkit SFS-ISO Sorvissa pyörivään akseliin jää uria lastuavasta, liikkuvasta sorvin terästä. Kappaleen pinnan käsitteitä, SFS-ISO 4287/1 1. Geometrinen pinta on piirustuksen tai valmistajan määräämä pinta, jossa muotovirheitä ja karheutta ei oteta huomioon. 2. Todellinen pinta on kappaleen rajapinta, joka erottaa kappaleen sen ulkopuolisesta tilasta. 3. Geometrinen profiili on geometrisen pinnan ja tähän nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkaus. 4. Todellinen profiili on todellisen pinnan ja geometriseen pintaan nähden tietyssä asennossa olevan tason leikkausviiva. Kappaleen pinnasta voidaan piirtää profiili esimerkiksi sähköisellä piirturilla. Tämän profiilin avulla voidaan määrittää pinnan karheus. Ra keskipoikkeama ja Rmax on maksimipoikkeama mittayksikkö = 0,001 mm = mikrometri. Pinnan karheuden vertailu voidaan tehdä myös silmämääräisesti tai raaputtamalla kynnellä vuorotellen työstettyä pintaa ja vertailupalasarjaa. Kappaleen pinta! " ' Pintamerkit piirustuksessa kertovat, millaisen valmiin kappaleen pinnan on oltava. Ilman pintamerkkiä ei kappaleen pinnan tasaisuudelle aseteta vaatimuksia. Pintamerkkiä käytetään silloin, kun pinnan laatu on tärkeä. Käytetty viiva on leveä tai kapea ehyt viiva. Pinnan karheus merkitään keskipoikkeamana Ra. Esimerkiksi pintamerkin mukana oleva luku 6,3 tarkoittaa 6,3 mikrometriä. 4 = 4 = N 0 0 $ Kappaleen poikkileikattu pinta suurennettuna Vieressä on pintamerkin mittasuhteita. Mittanumeroiden ja isojen kirjainten korkeus 3,5 5 7 Korkeus H Korkeus H Merkkien ja tunnusten viivanleveys d 0,35 0,5 0,7 62 Koneenpiirustus

14 76 Teknisen piirtämisen perusteet 20. Hitsauksen merkintä piirustuksessa Hitsausmerkkien tarve Hitsausliitoksia käytetään paljon kone- ja metalliteollisuuden rakenteissa. Hitsaus suoritetaan hitsauspiirustusten mukaisesti ja piirustuksessa hitsausliitos esitetään omien merkintöjensä avulla. Näillä merkinnöillä ilmaistaan kaikki tieto, joka hitsauksessa tarvitaan. Merkit ovat standardin SFS-EN mukaisia. Edelläkerrotun vuoksi on hitsausmerkkien lukutaito hallittava. Hitsauksen avulla liitetään kaksi vierekkäistä metallipintaa yhteen ja saadaan aikaan hitsausliitos. Metallipinnat, railon kyljet, sulatetaan ja railo täytetään lisäainelangalla. Suunnittelija suunnittelee ja mitoittaa rakenteet. Merkit sisältävät perusmerkin, pinnan muodon, viitenuolen ja -viivan, mitoituksen ja lisämerkinnät. D EJI E F E J= K F K D EJI E D EJI E K K HE H= E O E K K HEI H H= E K = L EEI JA K = H= E O E K K HEF E J= Hitsaussaumasta ei yleensä piirretä erikseen kuvaa. Jos hitsaussauma täytyy piirtää, se voidaan tehdä ylläolevan kuvan osoittamilla tavoilla. Hitsattu alue mustataan tai jätetään valkoiseksi. Kuvista puuttuvat kaikki hitsausmerkinnät ja ylemmässä kuvassa oleva teksti on valmiin hitsin nimikkeitä. J= HL EJJ= A I I = A I E E = H=! K K HE E = H= A E EJ EJA J= Viereisessä kuvassa on hitsattavan railon nimikkeitä Viitenuoli ja merkintäviiva Viitenuolen kärki osoittaa hitsauskohtaa. Merkintäviiva muodostuu kahdesta yhdensuuntaisesta viivasta, ehyestä ja katkoviivasta. Viivat ovat kapeita viivoja. Merkintäviivalle kerätään hitsauksen tiedot. V = hitsausmerkki, tarkoittaa v-railoa. Merkki voidaan piirtää ehyelle viivalle tai katkoviivalle. A D O J A H E J L EEL = L EEJA K E EEJ I D EJI K I A H E A H E J L EEL = = J L EEL = = =? > > Viereisen kuvan viitenuoli ja merkintäviiva: a = hitsi on nuolen puolella b = hitsi on vastapuolella c = hitsi on symmetrinen 0 EJI E K A F K A = 8 = I J= F K E K A F K E 8 EEJA K E 0 EJI = K I 0 EJI E K A L = I J= F K A = 8 = I J= F K E = D EJI = K I K A F K E 8 EEJA K E 76 Koneenpiirustus

15 Teknisen piirtämisen perusteet 85 Julkisivupiirustuksissa rakennuksen sivu kuvataan kohtisuorina projektioina, mikä ei vastaa silmällä nähtyä todellisuutta. Rakennuksen julkisivu ei ole mittakaavassa. Julkisivua on kuvattu kahdesta eri suunnasta.! Leikkauspiirustukset Rakenteita leikataan samalla periaatteella kuin pohjapiirustuksen tekovaiheessa. Leikkauspiirustusten avulla esitetään esimerkiksi seinissä olevat rakennusmateriaalit ja niiden paksuudet. Viereisessä kuvassa on leikattu ulkoseinä ja tiilivuoraus, rakennussuunnitelma. 24. Piirustuksien kuvausmenetelmät Vähillä kuvilla Piirrettävä kohde pyritään esittämään mahdollisimman vähin piirroksin ja siten, että niissä näkyy kuvauksen kannalta olennaisin asia. Mittakaava on valittava siten, että kuvasta tulee riittävän suuri Suorakuvauksessa kuvauskohde esitetään tarkastelusuunnasta, katsomissuunnasta nähtynä. Suorakuvauksessa kohdetta katsotaan leikkaustasosta alaspäin. Tällä kuvausmenetelmällä esitetään rakennuksen pohjia, julkisivuja ja leikkauksia. Suorakuvauksen tunnuksena on kaksi yhdensuuntaista nuolta, jotka ovat leikkausviivaa vastaan kohtisuorassa Aksonometrinen kuvaus on havainnollinen ja esineen sivut ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa. Aksonometriset kuvaukset ovat vinon tai kohtisuoran yhdensuuntaiskuvauksen sovellutuksia. Kulmat ja lyhennyssuhteet voidaan valita halutuiksi Perspektiivikuvausessa oletetaan kuvaussäteiden yhdistyvän äärellisellä etäisyydellä olevaan pisteeseen. Suorakuvaus on vasemmassa reunassa, RT ja perspektiivikuvaus sen vieressä, RT Rakennuspiirustus 85

16 Teknisen piirtämisen perusteet Korkeusasema ilmoitetaan metreinä merenpinnasta. Merenpinnan korkeus merkitään luvulla ± 0,000. Suomessa on eri paikkakunnilla merenpinnan korkeuteen sidotut korkeuspisteet. Näistä pisteistä selviää se, kuinka monta metriä ko. piste on merenpinnan yläpuolella. Jos mittaluvun etumerkki on +, on korkeusasema merenpinnan yläpuolella. Jos etumerkki on, korkeusasema on merenpinnan alapuolella. Korkeusasemaa tarvitaan rakentamisessa ja viemäröinnissä. Alla on korkeusasemaa selvittävä kuva. F EI JA A HA F E = O F K A = $! A HA F E = H A K I JA L A F K EI J= L EA JJ L EA HE L EA HE = EL F D = $! A JHE A HA F E = O F K A = Rakennuspiirustus 91

17 Teknisen piirtämisen perusteet 32. Lyhenteet rakennuspiirustuksessa Lyhenteiden tarkoitus Rakennuspiirustukseen joudutaan kirjoittamaan tekstinä esimerkiksi huoneen käyttötarkoitus, makuuhuone. RT-kortissa RT olevien sovittujen lyhenteiden avulla sana makuuhuone esitetään isoin kirjaimin MH. Tällä säästetään kirjoitustyötä ja piirustus on selkeämpi. Mittojen yksiköt, mm ja m eivät esiinny mittalukujen jälkeen Tontin käyttöön liittyvät lyhenteet Lyhennyksiä käytetään lähinnä pääpiirustuksiin liittyvän asemapiirustuksen laadinnassa. RT käsite kuvassa rakennus väestönsuoja autopaikka jätteiden säilytys öljysäiliö pölytysteline pyykinkuivausteline hiekkalaatikko liukumäki kiipeilyteline lipputanko sadevesiviemäri jätevesiviemäri vesijohto kaukolämpö sähköjohto asfaltti sora hiekka luonnonkivi betonikivi tontin pinta-ala tehokkuusluku lyhenne RAK VSS AP JÄ ÖLJ PT PKT HL LM KT LT S J V L Z asf so hi lk bk a e Tilojen lyhenteet Seuraavat lyhenteet koskevat lähinnä asuinrakennuksia. Lyhenteet muodostuvat tavallisesti isoina kirjaimina sanan alkukirjainten mukaan. tilan nimi lyhenne eteinen ET tuulikaappi TK huone yleensä H 0 asuinhuone AH olohuone OH makuuhuone 1, MH 2 MH keittiö K keittokomero KK keittiötila KT tupakeittiö TPK ruokailutila RT kylpyhuone KH suihkuhuone SH wc-tila WC pukuhuone PU pesuhuone PE löylyhuone LÖ sauna S vaatehuone VH kodinhoitohuone KHH kuivaushuone KUI kylmähuone KYL askarteluhuone ASK varasto VAR öljysäiliötila ÖLJ sähkölaitetila SÄH 0 I ) = I B Tontin lyhenteet % ) K EI J JEA Tilojen lyhenteitä. RT Rakennuspiirustus 95

18 2 6 Teknisen piirtämisen perusteet Asemapiirustuksiin merkitään kiinteistön huoltoon ja piha-alueen järjestykseen liittyvät asiat, kuten jäteastiat, pyykinkuivauspaikat, autopaikat yms. Piirustuksiin merkitään myös kadun nimi, pohjoissuunta, korkeusmerkinnät sekä tontin entiset ja pysyvät rakennukset. Tontin rakennusoikeus on esitetty piirtämällä alue, jolle rakennus sijoitetaan sekä sallittu kerroskorkeus, autokatokset, lipputangot, sekä leikkipaikat keinuineen ja liukumäkineen. Viereisessä kuvassa on osa kokonaisesta asemapiirroksesta Julkisivupiirustukset piirretään yleensä mittakaavaan 1:100. Kuvat piirretään kohtisuorana kuvantona ja se ilmansuunta, johon julkisivu näkyy, merkitään piirustukseen. Piirustuksissa kuvataan rakennuksen ulkonäkö ja myöskin ulkopintojen ja katon materiaalit värivalintoineen, olennaisten rakenneosien, kuten maanpinnan, julkisivupinnan jatkeen ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, vesikaton ylimmän kohdan sekä savupiipun huipun korkeusasemat. Alakuvassa on julkisivupiirros, josta puuttuvat korkeusasemamerkinnät, kuva ei ole mittakaavassa. RT !! &! 6 $ & " "!! $ " ' 4 = A K I A H O I J HA K =! ) 2 ) 2 $ ' 0 ) ) 4 1 ) I A E 4 = A K I A = J D = H= I K K J= = = J EJA JJK O J L $ " $ $ % $ $ $ $ % % $ $ $ $ " & & * ) 4 ) ) ) 1 -! 4 1 ) ) 7 6 ) ) 4 ) ) " ) ) 7 ) ) 4 ) ) $ 8 4 1* ) 1 - % ) ) - ) - 6 ) 1 - & - 4 ) ) 1 - ) ) 6 6 ) ) 4 ) ) Rakennuspiirustus 99

19 Leikkauspiirustuksesta ilmenee kerrosten, kellarikerrosten, ullakon sekä tarvittaessa perustusten korkeusasema, salaojien sijainti sekä kerroskorkeus ja huonekorkeus, räystäskorkeus ja maanpinnan korkeus, vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema sekä vesikaton kaltevuus. Teknisen piirtämisen perusteet Vesikaton kaltevuus voidaan esittää suhdelukuna esimerkiksi 1:2,5 tai myös asteina. Leikatut rakenneosat esitetään tehoste- ja ainemerkein varustettuna. 8 A I E = JJ Leikkauspiirustuksessa näkyy rakenteiden nimiä. 7 = 6 K K A JK I 6 K K A JK I 2 = HL A A ; F D = 8 EF D = - H A HE = J= L = K I A E = J= L = L EI A E 8 EF D = A L O J L EI A E ) H E 2 HH= I K F HH= I 2 E= HEJ 5 A E 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I K K HE A = HE I A E A = HE ) = F D = A = HE = JJE= = = L = H= E A = = JJ= 4 O E EI JE= 2 HH= I I EI F HH= I 2 A HK I JK I = JK H= 2 A HK I F E= HE = J= L = = = F D = H I I EF D = 2 A HK I JK I = JK H= Harjakorkeus on kattorakenteen ylin korkeus. Viereisessä kuvassa tämä korkeus on +61,550.!! $ Katon kaltevuus voidaan ilmoittaa asteina tai kuten viereisessä kuvassa on tehty, suhdelukuna 1:3, %! % $ ; 2 % % $ ; 7 ) 7 5 " " ) Räystäskorkeus on kattorakenteen yläpinnan ja ulkoseinän ulkopinnan leikkauskohta. Kuvassa räystäskorkeus on +57,600. Kuvien pohjana on RT ja niiden mittakaava on 1: Rakennuspiirustus

20 LVI-piirustus LVI = lämpö, vesi ja ilmastointi Lämpö. Lämmin vesi kuljetetaan pumpun avulla teräs-, muovi- tai kupariputkia (menojohto) pitkin lämpöpattereille, radiaattoreille ja paluuputkea pitkin takaisin uudelleen lämmitettäväksi. Radiaattorit lämmittävät huoneen. Lämmin ilma johdetaan kanavia pitkin huoneeseen sitä lämmittämään. Käytetty ilma poistetaan toisen kanavan avulla lämmönvaihtimen kautta ulos. Vesi ja viemäröinti. Lämmin ja kylmä käyttövesi viedään käyttöpisteille muovitai kupariputkien avulla. Vettä käytetään ruuan valmistukseen ja peseytymiseen. Viemäröinnissä jäte poistetaan vesivirran kuljettamana kaltevaa muoviputkea pitkin katuviemäriin ja jäteveden puhdistamoon. Kaikkia näitä putkia ja kanavia esitetään LVI-piirustusten avulla siten, että niistä saadaan hyvin toimiva kokonaisuus. Rakennus voi olla omakotirakennus tai suuri kerrostalo LVI-piirustus yleisesti Piirustus muodostuu erilevyisistä ja -tyyppisistä viivoista, symboleista, mitoituksista, leikkauksista ja paljosta muusta. Kaikki tämä pohjautuu sopimuksiin ja standardeihin. Näistä ehkä tärkein on Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D4, LVI-piirrosmerkit ja ohjeet. Seuraavana lähdemme käsittelemään rakennusputkituksia ja myöhemmin teollisuusputkituksia. Kun tämä LVI-osio on opiskeltu, opiskelija osaa tehdä joitakin yksinkertaisia piirustuksia. Opetuksen pääpaino on kuitenkin piirustusten lukemisessa. LVI-asentajan opintosuunnalla opetellaan myös LVI-piirustusten piirtämistä. Piirustukset on laadittava riittävän tarkoiksi ja selkeiksi siten, että niistä käy ilmi, ovatko LVI-laitteistot määräysten mukaisia. Piirustuksia voidaan selventää värein, numeroin, tekstein ja mukana seuraavien laskelmien avulla. Suunnittelun ja rakentamisen valvonta. Kunnallinen viranomainen tarkistaa ja hyväksyy LVI-suunnitelman, ja piirustuksista jää kopiot heidän arkistoonsa. Sama viranomainen tekee tarkastuksia myös rakennuskohteessa työn edetessä. Tällaisia tarkistuksia ovat esimerkiksi tonttiviemärin tarkistus ennen viemärin peittämistä, talon pohjaviemäreiden tarkistus, vesijohdon koepaineen tarkistus ja kalustetarkistus rakennuksen jo valmistuttua Piirustuspohja LVI-pohjapiirustukset piirretään yleensä rakennuspiirustusten alkuperäiskuviin, päälle. Samoin piirretään myös asemapiirrokseen tulevat vesi- ja viemärijohdot. Pystykaaviot, linjakuvat ja erikoispiirustukset piirretään erikseen. Näin ollen rakennuspiirustuksen paperikoko, piirustuksen taitto ja tekstikoko ovat samaa kokoa kuin LVI-piirustuksessa Työselitykset LVI-piirustukseen ei selvyyden takia voi sisällyttää kaikkea asentajan tarvitsemaa tietoa, vaan lisäselventeinä käytetään työselitystä. Työselityksessä selvitetään esimerkiksi WC-laitteiden malli, väri jne. Teknisen piirtämisen perusteet LVI-piirustuksia tarvitaan rakennusputkituksiin. Näiden lisäksi on olemassa teollisuusputkituksia ja oma erikoisalueensa laivaputkitukset Alan normit Kuten rakennuspuolellakin, suunnittelun ja työsuoritusten pohjana käytetään normeja. Normien avulla on määritelty työn laatuvaatimukset ja valvontamenetelmät. Normeja ovat esimerkiksi lämmöneristys- ja äänieristysnormit. Näihin viittaamalla voidaan tarkasti määrittää, kuinka hyvä ulkoseinän lämpöeristeen on oltava tai kuinka paljon kerrostalossa naapureiden väliseinän on vaimennettava ääntä. Standardit. Standardien avulla voidaan osoittaa sellaiset kohteet, joista ei tarvitse tehdä piirustuksia. LVI-alalla on oma LVIkortisto Erilaisia LVI-piirustuksia Asemapiirroksen avulla esitetään rakennuksen sijainti tontilla ja rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset putket. Mittakaava on 1:200 tai 1:500. Pohjapiirustukset, tasopiirustukset, piirretään 1:50 mittakaavassa olevan rakennuksen pohjapiirustuksen päälle. Linjapiirustukset, nousukaaviot, ovat vaakasuunnassa ilman mittakaavaa, mutta pystysuunnassa, huonekorkeus, niiden mittakaava on yleensä 1:50. Kytkentä- ja säätökaavioiden avulla esitetään jonkin järjestelmän toiminta. Niillä ei ole mittakaavaa. Yksityiskohtapiirustuksia piirretään esimerkiksi kaivoista, mittakaava on 1:10 tai 1: LV-piirustus

21 Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 6 ) 2 ) %! 5-16 ; 5 = E EL EA HEJ 1 = D H EJO A L EEL = = A I EJA JJ A I I F F = JJA HEJJ= I F EEHK I JK I A I I = = K F J O L A I E J 2 = I = K JK I J 0 O HO J F J O JO I L A I E J = EJJA A = E = D H EA HEL EEL = J E L A I E J = K A J O J 2 = E A E = = = = I K J O = E A J 2 EEHH I A H EA HEL EEL = J ) F K A A HC E= = L EA I JE J ) F K L EEL = J A I EL EEL = J K A J EJJ= = L EEJA L EEL = J Näitä viivaleveyksiä käytetään piirustuksissa 1:50, muissa mittakaavoissa leveydet suhteutetaan keskenään Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy putkien sijainti rakennuksessa. Oikeassa reunassa on esitetty viivalaatu, joka kuvaa putken korkeusasemaa, kun se on piirretty pohjapiirustukseen. Alakuvaan on putket piirretty oikein viivalaaduin ja -leveyksin HE H A K I E= A L = J F K J A J A H EJ F D = F EEHK I JK I A A = = A L E L EEL = JO O F A E 8 & - 1 ) ) & & % 8 &! LV-piirustus 119

22 Teknisen piirtämisen perusteet Teollisuusputkiston mitoitus Tässä kuvassa mitoitus on edellistä tarkempaa. Putkien koon lisäksi ilmoitetaan niiden korkeusasema, keskinäinen etäisyys ja etäisyys seinästä. Rakennusputkituksessa tällainen mitoitus on harvinaisempaa.! % Teollisuusputkiston mitoitus ' " ", K $!, K " " $ & = = A A J N N ", K " ", K " " % = = A & EA HHA J= = K JJA HEJ 42. Piirustusmerkkien käyttö Piirustusmerkkien käytön hyöty Periaatteessa lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Piirtämisestä tulisi kuitenkin kohtuuttoman suuritöistä, hidasta ja kallista. Tämän takia kullakin laitteella on oma symbolinen piirustusmerkkinsä. Allaolevien kuvien avulla selvennetään piirrosmerkkien käytön mielekkyyttä. Lv-piirustukseen tulevat laitteet, kuten pumput ja venttiilit, voitaisiin piirtää todellisen näköisinä. Ylläolevissa kuvissa pumppu on esitetty kolmella eri tavalla: tarkasti, likimääräisesti ja symbolisesti. Osoita kaikki kolme eri vaihtoehtoa. ) ) * * + +, Viereisen ylemmän kuvan A on vinoventtiili todellisena ja alempi A on sen piirustusmerkki. B on yksisuuntaventtiili, mustaus osoittaa veden virtaussuuntaa. Kaavio on ilman muuta nopeammin piirrettävissä. Piirustusmerkkiin voidaan liittää lisäinformaatiota. Rakenteellinen piirrosmerkki C on uimuriventtiili, venttiili, joka pitää vedenpinnan vakiona säiliössä. Toiminnallinen piirustusmerkki D on esitetty instrumentoinnin piirrosmerkein. 1. kirjain L = pinnan korkeus ja 2. kirjain C = säätö, siis pinnan korkeuden säätö. LV-piirustus 123

23 Sulku-, säätö- ja mittauslaitteet Teknisen piirtämisen perusteet ; 5 ) 6, ) 0 7 ) A JJEEEO A EI A H E = I EJEA L A JJEEEA I K A A L A L EHJ= K I A J= HL EJJ= A I I = O F O H L = = K I J= J= 8 = I A = = F K J EI J D EJI = JJK F = L A JJEEE E A = = F K J EI J EA HJA E EEJA JJO F = L A JJEEE I E D = JJ= L = I J L A JJEEE O A A I A HJ= I J L A JJEEE E = I J L A JJEEEI J L A L EHJ= K I J= F K J A I I = 8 EA HA E A L A JJEEE I JK K I J L A JJEEEI J I K K L A JJEEEI J = EJJ= = EJA JJ= L = HJA JA O EI J EEJ EI J 5 = EEL A L EHJ= K I A L = E O D JA A I K K J= = = = L E = K L = L A JJEEE L EHJ= K I I K K J= I = = ; I EI K K J= L A JJEEEJ= = EI K L A JJEEE8 EHJ= K I I K K J= L = I A = J= E A = A 6 = H L EJJ= A I I = L EHJ= K I I K K J= L = = I EJJ= = K A = 8 2 K J EI J I I = A L = L A JJEE E O A A I I = = = = K E F K J E 8 = H L A JJEEE= L = K JK K I F K J A A I JK K EE = = F = E A JJ= EJEA L A JJEEE I EJJ= EI A L EHJ= K I A D = = H= JL = = K I J= J= EJEA L A JJEE = L K = I A EJA J= = F = JJA HA EA A A L L A I EI F EL = F E I E6 EI A = EI A = E JEA L A JJEEE L = H EI JA J= = A JJA E E L A I ED = EA = I K ED K A A A EE= K K = = L A JJ E JEA L A JJEEE O F K A A L = = F EEH J I K H= = A = I O > EI E L A JJEEE J E E J= = D = = L = = J E E JJ HE= J= EJA H I J= = JJE= 2 = JJA HA EA = JJE= I J= 2 = JJA HA EJ= 128 LV-piirustus

24 152 Isometrinen patteriputkitus Nykyaikainen elementtirakentaminen on nopeaa, ja putkiasentajalle jää yhä vähemmän työaikaa. Eräs pulman ratkaisu on esivalmistus. Työkohteesta tehdään allaolevan tyylinen esivalmistuspiirustus. Teknisen piirtämisen perusteet ' Piirustuksen mukaan asennuksessa tarvittavat putket tehdään ennakkoon työpajassa. Osat numeroidaan ja niputetaan. Työkohteessa valmiiksi katkotut, taivutetut ja kierteitetyt osat asennetaan paikoilleen ja työ etenee nopeasti. Myös viemäröinnistä on vastaavia piirustuksia.! $ " % & Aksonometriaa vesi- ja viemärijohdoissa 152 LV-piirustus

25 > Teknisen piirtämisen perusteet Viivojen käyttöesimerkkejä Rakennuksesta on esitetty pystyleikkaus ja pohjakuva. Ylemmän kuvan vasemmassa reunassa näkyy kanavien sijainti rakennuksessa. Alakuvaan on kanavat piirretty oikein viivalaaduin. IV-kanavat eri korkeuksilla rakennuksessa ) ) IV-piirustusten mitoitus Yleistä IV-mitoituksesta Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 mm. Kuvissa mitoitetaan yleensä vain käytettävän kanavan koko ja huoneeseen puhallettavan tai sieltä poistettavan ilman määrä dm³/s. Kanavan sijaintia ei yleensä mitoiteta. IV-piirustuksen mitoitus on paljon kevyempää kuin rakennus- tai koneenpiirustus. Ilmastointikanava ei ole täysin tiivis, vaan sen sallitaan valmistustavasta (saumaaminen) johtuen hieman vuotaa. Pyöreän kanavan liitos tiivistyy osissa olevan kumitiivisteen avulla ja lukitus tapahtuu pop-niiteillä, karaniiteillä. Pyöreä, kierresaumattu ilmastointikanava on valmistettu sinkitystä metallilevystä. Kanavan mitat ovat nimellismittoja, kanavan sisämitan minimimittoja. Kanavien kokoja, d: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315. Listauksessa on vain osa suuruuksista. Joitakin suorakaidekanavan mittoja. Mitat ovat sivunpituuksia millimetreinä. a b , , 150, , 150, 200, 300 Mitta- ja viiteviivat piirretään ehyellä, ohuella viivalla. Viivan paksuus on 0,25 = IV-piirustus 159

26 164 Erilaisia lyhenteiden käyttöesimerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet 18 ) ) ; 5 6 ) 2 ) 5-16 ; 5 ) 4 ) I A K I H= = F K J A I I = H= = H= = F K J A I I = K H= EJI E= J E A JJO 6 I I A I E A H EI I 18 K H= = F K J EK H= = " 0. A ) $ 0 = = EI E= J= = " D = F A I J L = = L = = A HEI JA JJO F = K = ) $ K = EI A I JE 57. Sulku- ja säätölaitteet Laitteiden avulla ilman virtaus kanavassa voidaan sulkea tai virtausta voidaan säätää ; 5 1 = L EHH= I K K J= EI J = EJA O A EI A H E I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA I E D = JJ= L = E = L EHH= I J = EJA A HJ= I J = EJA J= I F EEHK I JK I A I I = A I EJA JJO 8 = HK I JA J= = J= HL EJJ= A I I = EH= E JK K I E= 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I 6 E E JJ HE= L = HK I JA JJK I J = EJA O A A I J= I F EEHK I JK I A I I = = L E = E A O I EI K K J= F A JE8 EHJ= K I I K K J= E A = J= L = I A = A I J= HF A A L EHJ= K I I K K J= L = = I EJJ= = K A = 164 IV-piirustus

27 Teknisen piirtämisen perusteet 167 Talossa on ilmalämmitys ja lämmin ilma puhalletaan huoneeseen kuvassa olevan ritilän kautta. Missä rakennuksen osassa ritilä sijaitsee? Mikä laite on kuvassa ilmastointikanavan kyljessä? Mitä IV-kanaville on kuvan mukaan myös tehtävä? Mitä kaikkea löydät viereisestä kuvasta? Mitä ilmastointiin liittyvää on kuvassa? IV-piirustus 167

28 IV-piirustusten kuvaustapoja Teknisen piirtämisen perusteet Yhteenveto ja kertausta IV-piirustukset voidaan jakaa kuvaustapojensa mukaan viereisen kaavion osoittamiin alaryhmiin. Aksonometrinen kuvaustapa on harvinainen. Vaakaleikkaus, pohjapiirustus. Mittakaava on yleensä 1:50. Ilmanvaihtokanavat piirretään yleensä ääriviivoiltaan mittasuhteessa. Kanavien ja laitteiden likimääräinen korkeusasema ilmaistaan erilaisten viivojen avulla, kuten katkoviiva tai ehyt viiva. Jos kanavan tai laitteen korkeusasema halutaan ilmoittaa tarkasti, käytetään jo tuttua merkitsemistapaa, esimerkiksi +76, ) ) 6 ) ) ) ) 7 8 ) 6-1 ) ) 6 L = = = K L = J L = = = A E = K I A J F O I JO K L = J F O I JO A E = K I A J ; 6-6 ) ) ; 5 6 ; ) ) ) ) ) Kaavio erilaisista iv-piirustustyypeistä ' 8 ' 9-6 L 7 L! & 2 2 Kerrostalon ilmastointi Pystyleikkaukset. Vaakaleikkauksien lisäksi voidaan asioiden selventämiseksi piirtää myös pystyleikkauksia. Pystyleikkaus voidaan piirtää isosta kokonaisuudesta, esimerkiksi ilmastointikonehuoneesta. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Kun lopullinen laitetyyppi on selvillä, piirretään tarkempi piirustus mittoineen. Kuvasta voidaan piirtää selventäviä detaljikuvia. Alakuvassa on ilmastointikonehuone. Mitä tarkoittavat PF, TF, PP ja TL? 2.! 2.! 8 6.! A E = K I ) ) 172 IV-piirustus

29 Seuraavana on alan piirrosmerkkejä Teknisen piirtämisen perusteet " 6 E E = E A O D JA O I = EEJJO = J " 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A " " " 6 E E = E A O D JA O I ; D JA O I EA F EEHH I A H EJL EL = JA E = J= J EI JA I = = I I = E EL E= ED A K JK = I A = = K I J= K A O D JA O I JO O F F EA L EEL A L E EI J F EEHH I A H E"! ; D JA O I EA EEJJO D J= 2 EI JA A D = = EI E= J= L = L EEI E A HJ= = L EEL = A L A O I "! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A "! "! 6 O O F EJ F A I J J E E = E A "! "!! " ' - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I O I EI K K J= E A I 4 " % " " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I L = ED J A D J EI EE I K K JEE L K H I K K J= E A I 4 " % " " "! " - JA A EI I K K J= A A HC E= J= EI EC = = E L EHJ= K I = E A I = = = E = EI A I JE A F EE I K K K F A I E I 4 " % " " "!! " ) = C E A I EC = = E "! $!, EC EJ= = E A I EC = = E "! %! $ * 1 * E = = HE A I EC = = E " " = "! F EEH H I A H EA I L A J= EI I J " " 4 " % 2 EEHH I A H E A I EJA JJ L O D JA O I L EEL = F = I E EJA JJ= L = I EJA A JJA EI A I A J= EJ K K J= F EEHH I A H E 2 EEHH I A H E L = = O JJ O I I EJJ= = = F A JE J= E= EJJA A I EEHJ I K K J= = 6 = EI A I I = J= F = K I A I I = F EEHH I A H E I E EJA JJ= L = F A HK I A H E A D L EEL = A Apuenergia- ja viestijohtojen viivanpaksuus on 0,25 mm. SFS-EN ISO ja D4, LVI-piirrosmerkit EJJ= K I D J= 2 A H K I E = EI K K I EA F EEH H I A H A EJJ= K I D J= I 4 = F EEH K I JK I A H E I L A J= EI I J 4 2 EEHH I A H E O JA JJ L I J= HF A A I EJJ= = I A L I JE EJJ= K I = I E= E JE - I E I : Mittauskohdan piirrosmerkin on sijaittava toiminnallisesti oikeassa kohtaa prosessia ja sen havainnollistamiseen voidaan käyttää pientä ympyrää, jonka halkaisija on 2 mm. 176 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

30 Teknisen piirtämisen perusteet 181 %! EI E B H = = JE J= = J= L E= F EEH H I A H A %!. H = = EI A I EJJA O J E E J A EH = E JK K I A J Kirjaintunnukset Toiminta määritellään piirrosmerkin sisällä olevalla kirjainkoodilla. Tämä koodi muodostuu seuraavasti. Ensimmäinen kirjain merkitsee mittasuuretta tai sen alkuperää. Käytön on oltava allaolevan taulukon mukainen. Sitä voidaan täydentää tarvittaessa lisämääreellä. Seuraavat kirjaimet esittävät toiminnan. EH = E JK K I EJJ= I K K H A J= EI A = K F A H EI H EJA 6 E E J= %! ) 0 O JO I %! * - HEJE A O JJ %!!! + D = K I %! " ", 6 ED A O I - H %! - 5 D I K K HA A J ) JK HEJ E E J= %! $ $. 8 EHJ= = = 5 K A K HJ K K %! % % / 5 K A = I A J F EJK K I 6 = H = I JA K %! & & 0 I E D = K I %! ' ' 1 I EJK I %! $ 8 E = 2 O O D EI O = I JJ= E A J E E J= %! $ ) E = K K J I F A K I %! $ 2 E = H A K I %!! $! I JA K I 0 A J A EI A I JE %! " $ " O JJ L = EJJ= L EI I = O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ O JJ L = EJJ= L EI I = %! $ $ $ 2 2 = E A = EF = E A 6 A I J= K I = O D JA O I %! % $ % 3 = = JK ; D JA E A = E A ; EI J E A I K = = E A %! & $ & 4 5 JA EO 4 A EI JA H E JEJ= A K I %! ' $ ' 5 F A K I J= = K K I O J A J %! % 6 F JE= D A JJ E A %! % 7 E K K JJK = EJ E E J= %! % 8 O JJ L = EJJ= L EI I = 8 = E K JJ= E A F H I A I I EE L A JJEEE F K F K = %!! %! 9 2 = E L E = A HJ E A %! " % " : HEJJA A J HEJJA A J %! % ; O JJ L = EJJ= L EI I = K K J= E A = I A J= %! $ % $ 6 = F = D JK EA K K H 0 J J= EJK HL = J E E J= H - I E A H E EH = E JK K I JA O J I J ' 1 I EJK I % 6 F JE= D A JJ E A F JE= I EJK I F EJJ= HE Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit 181

31 188 Teknisen piirtämisen perusteet 0 ; 6 ; 5, 1 1, , 1 0 ) 7 5, 16 6 ) 7 5 ) ) " ! ! 2, ) 2, 1) ) 2, ). - & 2, 1) 6! 2, 1 &. / & & 2, 1 & 6-1 " $ ) ; ; / 2. 6! & ; ) ) ) 6 7 " " 7 8 ) ) ! % '. ) :! %! ' 4 ) ) ) ) -! ) 6 7 " " " & ) 4 " 7 8 ) 5 6 ) ) & " 2 8 & " 2 8 & " ; ! IV-laitoksen säätökaaviopiirustus 188 Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit

32 Teknisen piirtämisen perusteet 193 = E 5 K = E 2 - O J E K F F = I A K I O J E ; EI JA JJO = = I K = E 2-8 = ED J O J E EL = ED A JK I K = = = E = I K = E ; I F E A A L JK I = H= I E= F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A F E J= = I A K I 5 K = I A JE F EI J H= I E= O A A = A A J= E A A F EI J JK F = A K F F = I A K I 6 A A EE A A F EI J H= I E= K F F = I A K I = H= I E= K F F = I A K I 2 K D A E F EI J H= I E= O J E O I E = F = E A ) JA EF EI J H= I E= = JEJ= I D L A H F A HE= = JA A J= E A 18 = = L = EJJ= K I A I K I 4 O D A I K I 2 -! " $ 9 0 = >? 2 O J E = >?! 2 I K = A A JA I E A H E I E ) 2-4 O D I K = A A J! K J A J L = J A J= E= 2 EI J H= I E= * A J E= = JJ= = EJK I A A E - HEI JO I 5 D JK EE JA EI J * A J EH= EJK I Sähköpiirustukset 193

33 194 L = ED A HA I JA L = L EHJ=! 8 5 K = A 8 = ED A E A Teknisen piirtämisen perusteet Yksivaiheisessa järjestelmässä on kolme johdinta, vaihejohdin, nollajohdin sekä suojamaadoitusjohdin, joista nollajohdin ja suojamaadoitusjohdin on yhdistetty maahan. = E! L = ED A HA I JA "! 8 L E = L EHJ= 5 K = A 8 = ED A E A Kolmivaiheisessa järjestelmässä on viisi johdinta, yksi nollajohdin ja kolme vaihejohdinta. Järjestelmän maan ja vaihejohtimen välinen jännite on noin 230 V ja sitä kutsutaan vaihejännitteeksi. 8 = ED A E! 8 " 8! 8 = ED A E! 8 " 8 " 8! 8! EJJ= K I A I K I 5 K = = EJK I E 2 EI J H= I E= 8 = E! K = = EJK I E D J A K A JL HEJ8 K = JK A A J K K J I A J! 2-4 K I A = K I J= 0 = H = = 5 E E A A J= L ED HA H= EJ= E A L = Live = vaihe N = Neutral = nolla PE = Protective EarthING = suojamaadoitus 4 O D D J N 4 O D D J! N 5 K = A ) O J E = K E8 EHJ= 1 ) = F F K ) I K = = J = EI E= $ ) 8 EHJ= 1 "! ) O J E I K A JJK 8 8 EJA D JE EA = L E! 8 5 K = A ) O J E I K A JJK 8 EHJ= 1 "! ) = F K JA D 9 EJA 7! 8 ) 2-8 ) EJA 7! 8 A J= L ED HA I K = = EJK I E EJO I L = I JK I A A A JJE ' EJJE A JA H I J= = JJE I K A K JK A A = K L =. 1 2 ) ) ; 194 Sähköpiirustukset

34 198 Teknisen piirtämisen perusteet 5 D JF E J= = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' ' $ N! O D K A H EJ= K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A ) 5 D JK F F = I A K I A = 2 ) 6 0 ; ' 8-6 $ & ' $ N! 4 O D K A H EJ= ) K A H JL EEJJ= = L = JJEA JJO O I K = A A I A A 198 Sähköpiirustukset

35 Teknisen piirtämisen perusteet 203 Sähkömoottorit sijaitsevat pientaloissa lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden pumpuissa, öljypolttimessa ja ilmanvaihdon puhaltimissa. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä kunnallista vesijohtoa ole, tarvitaan oma painevesijärjestelmä, jossa on pumppu ja sen käyttömoottori. Moottorit voivat olla joko yksi- tai kolmivaiheisia. Puhelinpisteiden määrä riippuu asukkaiden tarpeesta. Toisaalta lankaliittymät puhelinkäytössä alkavat vähentyä. Ensimmäinen puhelinpiste sijoitetaan yleensä eteistilaan ja toinen makuuhuoneeseen. Puhelinpistorasiat sijoitetaan sähköpistorasian yhteyteen, mutta 230 V:n järjestelmästä erillään olevan peitelevyn tai telejärjestelmien peitelevyn alle. Sähkömoottori ja sen johdotus ) 6 $ = + " : 5 ) ) 1 2! $ > 0 $ ) 6 =! $! = $ > = > ) $ $ & ' " ) ! = : 2 * & 5 ) 7 ) & 9 - ) '! / 7 18 = > Missä viereisen kuvan huoneista löytyy puhelinpistokkeita? Sähköpiirustukset 203

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot