Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö"

Transkriptio

1 Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

2 Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia Instrumentoinnin kirjainkoodi Säätöautomatiikka Säätöautomaation lähitulevaisuutta Lämmitysverkoston säätöpiiri 2.1. Yksinkertaistettu lämmönsäätöjärjestelmä Säädön nimikkeitä Säätöautomatiikan osia 3.1. Anturit ja lähettimet Toimilaite, toimimoottori Toimielin, venttiili tai säätöpelti Toimiyksiköt Säätö 4.1. Yleistä säädöstä Säätötavat Säätömuodot Säädin LVI-prosessin säädettävyys Säätimen viritys Säädön valvonta ja erikoistapauksia Kiinteistön lämmitys Säätölaitteiden huolto Lämmin käyttövesi 5.1. Yleistä Säädön ongelmia Säätötapoja IV-säätöjä 6.1. Yleistä säädöstä Tuloilman lämmitys Jäätymissuojatermostaatin kokeilu, huoltoa Jäähdytys Kostutus IV-säätökaavio Lämmön talteenotto, LTO Nestekiertoinen LTO Pyörivä LTO Erilaisia rajoitus- ja säätötoimintoja Säätölaitteiden huolto- ja tarkastustoimenpiteet 75

3 7. Talotekniikan automaatioverkot 7.1. Talotekniikan automaation toimintoja Kiinteistöautomaatio ja energiansäästö Keskitetty valvonta- ja säätöjärjestelmä Hajautettu valvonta- ja säätöjärjestelmä Kaapelitelevisio, tiedonsiirtoväylä OuNet pc-valvomoyhteys Datasähköverkkokokeilu Mittareiden kaukoluentajärjestelmä Kaikenlaista talotekniikan valvontaa 8.1. Valvonta ja hälytykset Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä Kulunvalvontajärjestelmä Rikosilmoitinjärjestelmät Talotekniikan mittareita ja mittauksia 9.1. Miksi ja miten mitataan? Mit tausvirheet ja niiden eliminointi Lämpötilan mittaus Ilman lämpötilan mittaaminen Huoneilman kosteus Ilman paine ja paine-ero Ilmamäärän virtausmittaukset Ilman laadun mittauksia Ääni ja melu Vesimäärien mittaus Lämpöenergian mittaus Palamisen tarkkailu Ilmastoinnin säätö Laitteiston toimintaa ja kanavisto Ilman lämpötilan mittaaminen Huoneilman kosteus Kanavan tiiviys ja sen mittaaminen Ilmamäärän mittaus kanavasta Ilmavirran mittaaminen päätelaitteista Kanaviston perussäätö suhteellisesti säätäen Ääni ja melu Äänitason mittaus 142

4 11. Patteriverkoston perussäätö Radiaattoreita Patteriventtiilit Patteriverkoston perussäädön suoritus Työn suoritus Sähkö ja talotekniikka Sähkövirta ja atomit Sähkövirta Jännite Teho Työ Resistanssi ja ohmin laki Sähkön vaikutus Sähköenergian tuotto ja jakelu Maadoituksen tarkoitus Kiinteistön sähköjärjestelmät Sulakkeet Sähkölaitteiden käyttöolot, tilaluokat Suojaus sähköiskulta Kiinteistön sähköpiirustukset Kiinteistön sähköjohdot Kodin sähkölaitteet Maallikon ja opastetun henkilön sähkötyöt kiinteistössä 189

5 Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna Säätöautomatiikka Säädön tarve ja sen rajoja Lämmityksen säädön tavoitteena on huonelämpötilan pitäminen halutussa arvossa ulkolämpötilan tai sisälämpötilakuormituksen vaihteluista huolimatta. Ulkolämpötilaan vaikuttaa vuodenaika, vuorokaudenaika ja sään vaihtelu. Sisälämpötilaan vaikuttaa ilmaislämmön vaihtelu eri vuorokauden aikoina. Ilmaislämpö koostuu rakennuksen käyttäjien omasta toiminnasta, auringon lämmöstä sekä ihmisten määrästä. Omaan toimintaan sisältyy kaikenlainen fyysinen aktiivisuus, valaistus, saunominen, kodinkoneiden käyttö jne. Rakennuksen lämpökuormat saattavat päivän mittaan aiheuttaa rakennuksen sisälämpötilan kasvua. Tämä lämpö pitäisi hyödyntää varastoimalla se päivän aikana rakenteisiin ja tätä varastoitua lämpöä käytettäisiin yöaikaiseen lämmitykseen. Osa-aikakäyttö Koulu- tai teollisuusrakennusten käyttö on osa-aikaista. Niiden lämpötilaa voidaankin pudottaa säätöautomatiikan ajastuksen avulla energiansäästön takia yön ajaksi ja viikonlopuksi. Rakennuksen massiivisuus on huomioitava viikonloppu lämpötilanpudotuksissa, koska massiivinen rakennus jäähtyy ja lämpenee hitaasti. Maanantaiaamun lämmityksessä massiivisen rakennuksen huoneilma voi olla lämmin, mutta seinäpinnat ovat viileitä ja tämän takia valitetaan kylmyyttä. Kun lämpötehoa ja aikaa on riittävästi, säätöautomatiikka oikein viritettynä sekä lämmitysjärjestelmä oikein mitoitettuna, selvitään tällaisen kiinteistön ylöslämmityksestä kunnialla. Säädön rajat = ihmisen rajat Sallitulle lämpötilavaihtelulle on tiedossa fysiologiselta kannalta rajat. Operatiivisen lämpötilan vaihdellessa jaksollisesti ja amplitudin ylittäessä 1,1 0 C:n vaihtelunopeus ei saa olla yli 2,2 o C tunnissa. Ilman lämpötilan vaihtelulle tämä merkitsee käytännössä tätä suurempia arvoja. Operatiiviseen lämpötilaan vaikuttaa säteilylämpötila, jonka vaihtelu raskasrakenteisessa huoneessa on hitaampi kuin ilman lämpötilan. Pienempää kuin 1,1 0 C:n vaihteluja ei havaita, jolloin myös vaihtelunopeus saa olla edellä mainittua suurempi. Operatiivisen lämpötilan muutosnopeus 0,6 C/h on hyväksyttävissä oleskelu- tai työskentelyjakson aikana edellyttäen, ettei viihtyvyyslämpötila-alueesta poiketa yli 0,6 astetta pidemmäksi kuin tunnin ajaksi. Säätö on myös säästämistä sillä esimerkiksi polkupyörävaraston lämpötila on olohuoneen lämpötilaa matalampi. Asukasta ympäröivä miellyttävä huoneilma on viimekädessä säädön lopputuote. Säätöautomaatio nykyisin Vesikeskuslämmitteinen pien-, rivi- tai kerrostalo sisältää ulkolämpötilan huomioonottavan säätöautomatiikan. Lisänä voi jo olla tuuli- ja aurinkoantureita, joilla huomioidaan pattereille menevän veden lämpötilassa tuulen rakennusta jäähdyttävä ja auringon lämmittävä vaikutus. Yö- ja viikonloppulämpötilojen pudotukset ovat mahdollisia, mutta asia on sovittava asukkaiden kesken. Huonekohtaiseen lämpötilan säätöön ja säästöön päästään termostaattisilla patteriventtiileillä. Toimivaa säätöjärjestelmää on myös ajoittain testattava. Miten eroavat toisistaan venttiilin mustattu ja valkoinen haara?

6 Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna Oppivuutta lämmitykseen ja ilmanvaihtoon Energiataloudellisesti ei ole järkevää lämmittää tyhjillään olevaa rakennusta. Viihtyisyyden kannalta on kuitenkin olennaista, että rakennukseen saavuttaessa huoneilman arvot ovat normaalilla tasolla. 15 Tietotekniikka ja rakennusautomaatio tarjoavat käyttöön itseoppivia säätöjärjestelmiä. Huonelämpötila voidaan alentaa ja ilmavirta pienentää, kun rakennuksessa tai huoneistossa ei oleskella. Lämpötila nostetaan normaalitasolle ja rakennus tuuletetaan ennen asukkaiden saapumista rakennukseen. Menetelmä oppii rakennuksen käyttöhistorian ja hyödyntää sitä laitteiden ohjaamisessa. Epäviihtyvyyttä ilmenee saavuttaessa rakennukseen normaalista poikkeavaan aikaan, kun rakennus on seisontatilassa, eikä siitä ole kerrottu esimerkiksi tekstiviestillä automatiikalle. Jos painotetaan 100 % viihtyvyyteen, ei huonelämpötilaa alenneta ollenkaan. Edellistä ajatusta voidaan ehkä lievittää ilmalämmityksellä ja seinärakenteilla, joiden pintalämpötila pysyy korkeana. Energiankulutus pienenee Edellämainittua menetelmää on testattu simuloinnein ja koekohteessa. Simulointilaskelmien mukaan tällaisella oppivalla menetelmällä voidaan asunnossa säästää jopa viidennes energiasta, joka muuten kuluisi vastaavassa rakennuksessa. Energiankulutus pienenee, koska menetelmän avulla voidaan alentaa huonelämpötilaa sekä vähentää ilmanvaihtoa tyhjässä asunnossa. Huonelämpötila pystytään nostamaan takaisin normaaliarvoonsa ja huoneisto tuulettamaan ennen kuin asukkaat palaavat kotiin. Säästöt energiankulutuksessa ovat suurimmillaan, jos asukkailla on säännöllinen rytmi, ts. he ovat pois kotoaan jatkuvasti samaan aikaan viikosta. 7 E = JA E = 2 = = K JK I E = 1 = A A E A I EI F K D = K I EA HH JO I E = = I A I = JK I 1 = A A E A F EI J Tulevaisuuden talon itseoppiva säätöjärjestelmä. 6 K E = EA HH JO I E = EA HH JO I E = D = K I A J 2 EI J E = I JK EI JK I EJO I A = E = I J E E I J EJJ= K I A J 8 EJ F = = K JA O JJ J F F E E A = = I A JK I = HL A = I A J= 6 = A 8 EED JO EI O O I EI K K I O JJ F = E JK I ) I A JK I = HL J 15

7 24 Talotekniikan säätöautomatiikan osia 3. Säätöautomatiikan osia 3.1. Anturit ja lähettimet Mittauselimet Mittauselimillä saadaan prosessista tietoa, jota käytetään säädön perusteena. Mittauselimet ovat aktiivisia lähettimiä tai passiivisia antureita. Anturi Anturi on mittalaite, joka tunnistaa prosessimuuttujan arvoa ja välittää sen mittaustiedon vaikkapa säätimelle. Se mittaa esimerkiksi patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa. Lämpötila-anturin toiminta perustuu sen mittauselementin vastuksen muutokseen lämpötilan muuttuessa. Erilaiset lämpötila-anturit ovat kiinteistöautomatiikan yleisempiä antureita. Ne asennetaan mahdollisimman lähelle toimiyksikköä kuolleen ajan minimoimiseksi. Anturiksi valitaan parhaiten kyseessä olevaan mittaustilanteeseen soveltuva anturi. Anturin mittauselementit ovat nikkeli, platina tai puolijohdemateriaali. Anturin vastuksesta selviää ympäröivä lämpötila. Miten siis voidaan mitata anturin eheys? A A A JJE 5 EA A I * K E C 6 + A A A JJE 5 EA A I * K E C Viereisessä graafissa on neljän anturin lämpötilavastusarvot. PTC = Positive Temperature Goeffi cient, anturin vastus kasvaa lämpötilan kasvaessa. NTC = Negative Temperature Goeffi cient, anturin vastus pienenee lämpötilan kasvaessa Pt100-anturin resistanssi on 100 ohmia, kun lämpötila on 0 C. Ni 1000-anturin resistanssi on 1000 ohmia, kun lämpötila on 0 C. Anturin toiminopeus ja suojatasku Aikaa, jolla anturi tuntee lämpötilan muutoksen, sanotaan anturin toimintanopeudeksi. Tähän vaikuttavat anturin massa, materiaalin lämmönjohtavuus ja anturin mahdollinen sijoitus suojataskuuun. Viereinen kaavio esittää suojataskun lämmönsiirtymistä hidastavan vaikutuksen. Suojataskuun asennettu anturi voidaan tarvittaessa vaihtaa putkistoa tyhjentämättä ja suojataskuun laitettu kontaktitahna tai öljy nopeuttaa lämmön siirtymistä. Kun anturi sijaitsee virtaavassa vedessä tai ilmassa, lämmön siirtyminen paranee ja lämpötilan muutoksen tunnistusnopeus kasvaa. F JE= ) JK HE ) * ) JK HE I K = J= I K ) JK HE I K = J= I K D = I J= = I EEHJO EI J L D A ) J= EA A * ) E = Prosessin aikavakio ja kuollut aika Prosessin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat prosessin kuollut aika T k ja aikavakio T n. Kuolleen ajan aikana ei tapahdu mitään näkyvää muutosta. Säätöpiiri ei tiedä muutoksen suuntaa eikä suuruutta. Kuollutta aikaa ei voida korjata säätölaitteilla, vaan se on minimoitava tai poistettava jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa. EJO I JA D Nousuaika, aikavakio, on aika, jossa säätösuure saavuttaa uuden jatkuvuustilan arvon. LVI-prosesseissa nousuaika on käytännössä 63,2 % kokonaismuutoksesta. 0 K A F JE= ) E = Huonelämpötilasäädössä prosessin kuollut aika ja nousuaika määritetään lisäämällä huoneen lämmityspatterin virtaamaa ja mittaamalla huonelämpötilan muutos. Prosessin säädettävyyden tunnuslukuna käytetään säädön vaikeusastetta T k /T n, joka on kuolleen ajan ja aikavakion suhde. LVI-järjestelmien säädön vaikeusaste on yleensä 0,1...0,8. $ F H I A I I E K K J= E = 6 = E = L = E ) E = 24

8 32 8 Talotekniikan säätöautomatiikan osia Säätöventtiilin mitoitus Johtojen 4-3 ja 4-2 painehäviöiden pitää olla yhtä suuret. Säätöventtiilille valitaan lineaarinen ominaiskäyrä, jos vedenlämmittimen painehäviö on pieni. Venttiilin vaikutusaste a v = 0,5...0, " Toimiyksiköt Toimiyksikkö muodostuu viereisen kuvan osittamalla tavalla toimilaitteesta ja toimielimestä. Toimilaite on tavallisesti säätömoottori, jota kuvaa piirrosmerkin ympyrä. Toimielin on useimmiten venttiili tai ilmapelti. Säädöllä vaikutetaan LVI-prosessiin toimiyksikön avulla muuttamalla veden lämpötilaa tai ilman määrää. Toimiyksikön piirrosmerkin vieressä on sen tunnus, jonka ensimmäinen kirjain osoittaa, mitä säädetään, esimerkiksi T = Temperature, lämpötila. Toinen kirjain on toimiyksikön tunnus, esimerkiksi C = control, säätö. Piirrosmerkkiin voidaan lisämerkkien avulla selventää esimerkiksi venttiilin sulkeutuminen apuenergian hävitessä. Säätöventtiili on ominaiskäyrältään tasaprosenttinen ja sen vaikutusaste on alle 0, E = = JK HE A 6 E E JJ HE 6 E EA E 6 8 E 6 1 A L A I E= JK HE Mitkä kolme viereisen kuvan laitetta on ylläolevassa kuvassa? Kirjoita laitteiden nimet ja instrumentointitunnus

9 4. Säätö Talotekniikan LJ-lämmönsäätö Yleistä säädöstä Pelkistetysti kiinteistön lämmityksen säätö pitää huonelämpötilan tai ilman virtauksen jossakin halutussa vakioarvossa. Arvoa voidaan muuttaa ohjelmallisesti tai myös käsin. Säätöön vaikuttavia häiriötekijöitä ovat ulkolämpötilan vaihtelut, tuuli, kiinteistön ilmaislämpö ja jossakin määrin myös lämmön tuoton häiriöt. Säätimet jaetaan toimintaperiaatteen mukaan analogisiin tai digitaalisiin säätimiin. Analogiset säätimet ovat toiminnaltaan sähköisiä tai pneumaattisia. Analogisäätimet Sähköisen säätimen toiminta perustuu sähköiseen mittasiltaan, johon tuodaan vertailusuureiksi ohjesuure ja mittaussuure. Säädin muodostaa näiden erosta ohjaussuureen, joka vahvistetaan säätimen vahvistinosassa ja lähetetään toimiyksikölle. Analogiasäätimen tieto pysyy koko ajan tasavirta- tai tasajännitemuodossa. F JE= = JK HE ) JK HEA A A JJE F A I E JEL = I JK I EJJ= = EJA Digitaalisäätimet Digitaalinen säädin eroaa analogisäätimistä ohjelmoitavuutensa puolesta. Säädin laskee siihen ohjelmoidun säätöalgoritmin perusteella määrävälein uuden ohjaussuureen. 8 EHJ= A Kenttälaitteet Digitaalisten säätimien lvi-sovellusten kenttälaitteina käytetään analogisia kenttälaitteita. Näitä ovat anturit ja toimilaitteet. Analogisen anturin mittaustulos muunnetaan digitaaliseen muotoon ennen sen käsittelyä säätöohjelmassa. Säätimestä lähtevä ohjaussuure muunnetaan analogiseksi. Yksikkösäätimet ja kellokytkimet Yksikkösäädin voi olla analoginen tai digitaalinen. Kompaktisäädin suorittaa pelkästään tietyn säätötoiminnan, säätää esimerkiksi patteriverkoston menoveden lämpötilaa. Säädin ei ehkä ole laajennettavissa. Modulirakenteisissa säätimissä l. lohkosäätimissä. Säätötoimintoja voidaan laajentaa apuyksiköillä. Digitaalisen yksikkösäätimen avulla voidaan ohjata useiden säätöpiirien toimintoja. Digitaaliseen yksikkösäätimeen voidaan liittää esimerkiksi kiertopumpun päivittäinen käynnistys kesäaikana tai menoveden lämpötilan rajoituksia. Yksikkösäädin voi olla viereisen kuvan kaltainen erillinen säätölaite. Se säätää esimerkiksi lämmitys verkostoa. Yleensä siihen liittyy ulkoanturi, huoneanturi ja menovesianturi. Toimilaitteina on säätöventtiilejä ja säätöpeltejä. Säätimen näppäimillä muutetaan säädön asetusarvoja ja näytöltä nähdään mittaus ja tilatietoja. DDC-säädin, direct digital control, suora digitaalisäätö Säätö tarkoittaa tietokoneella toteutettua säätöä. Kiinteistöjen valvontaja säätötehtävissä voidaan käyttää keskitettyä säätö- ja valvontajärjestelmää, joka saattaa kattaa esimerkiksi kaupungin omistamat koulut ja päiväkodit. Säädettävässä rakennuksessa on yksi tai useampia talokeskuksia. Näissä keskuksissa on mikroprosessorilla varustettuja piirikortteja, joihin on liitetty kaikki kiinteistön valvonnassa ja säädössä tarvittavat toiminnat. Toimintoja ovat esimerkiksi ohjaus, mittaus, hälytys ja säätö. Talokeskukset on yhdistetty valvomoon, josta hoitaja seuraa ja tarvittaessa muuttaa rakennusten laitteiden toimintoja näyttöpäätteen, hiiren ja näppäimistön avulla. Menovesianturi voi olla myös pinta-anturi. Käytä kontaktitahnaa. Sijoita anturi lähelle sekoitusventtiiliä, kuolleen ajan minimoimiseksi. 35

10 38 EJJ= K I = HL = I = E = Talotekniikan LJ-lämmönsäätö = I E= I A J I J ) I A JK I = HL F JE= K K J I EJO I JA D 8 O I A E A = I E= I A J I J ; = I A JK I = HL 8 O I ) = = I A JK I = HL Kaksiasentosäätö on jatkuvaa huojuntaa asetusarvon molemmin puolin. Kaksiasentosäätö soveltuu käytettäväksi silloin, kun säädön kohteella on suuri kapasiteetti tai esimerkiksi sähkövastuksilla lämmittäminen yksinkertaisemmin vie katkovaan säätöön. BB EJO I JA D - E Värjä, Mikkola, Siemens Building Jatkuva säätö P-säädin P-säädin, Proportional controller tai vertosäädin. P-säätö on eräs LVIjärjestelmien perussäätömuoto. P-säädin korjaa nopeasti säätöhäiriön, mutta mittaus- ja asetus arvon väliin jää yleensä pysyvä säätöpoikkeama. Toimilaitteen asento on verrannollinen poikkeamaan, joten se on kiinteästi sidottu mittausarvoon. Tästä syystä P-säädössä tarvitaan takaisinkytkentä toimilaitteen asennosta. Säätö tuntee erosuureen suunnan ja suuruuden ja sitä käytetään, kun halutaan rauhallinen säätö ja sallitaan pysyvä säätöpoikkeama. Suhdealue P ilmoittaa, kuinka paljon säädettävän suureen on muututtava, jotta toimielin siirtyisi ääriasennosta toiseen. Säätimen vahvistusta suurentamalla säätöpoikkeamaa voidaan pienentää, mutta säätöpiirin värähtelyherkkyys kasvaa. Kuva on vieressä. 2 I J 5 EA A I * K E C Esimerkkinä tarkastelemme säädintä, jonka asetusarvo on 22 C ja suhdealue on säädetty arvoon 4 C. Suhdealue 4 C ja asetuasarvo 22 C saavat aikaan raja-arvot: C. Kun säädettävä suure on 20 C tai sen alle, venttiili on täysin auki, ääriasennossa. Kun säädettävä suure on 24 C tai sen yli, venttiili on täysin kiinni, ääriasennossa. Lämpötilan ollessa arvojen 20 C ja 24 C välissä, säädin ohjaa toimilaitteen asentoon, joka on riippuvainen säädettävän suureen arvosta. ) A L A I K A = K A * = F A = I K A = K A 7 E K HEL A JJEEE ) * 5 K A = K A P-säätö, mekaaninen uimurisäädin Viereisen kuvan avulla esitetään P-säädön toimintaa. Suureneva veden poistuma säiliöstä alentaa nestepintaa ja aiheuttaa säätöventtiilin aukeamisen. Nestepinnan l. mittausarvon asennot, jotka vastaavat venttiiliasentoja auki ja kiinni, rajaavat suhdealueen, P-alueen, jolle nestepinta asettuu kuormitusvaihteluiden mukaan. Vain yhdellä kuormitusarvolla muodollinen asetusarvo ja mittausarvo ovat yhtä suuret, muulloin syntyy ns. pysyvä poikkeama. Suhdealueen leveys ilmaistaan säädettävän suureen yksikköinä, esim. 4 C tai 20 cm, yleensä kuitenkin prosentteina koko mittausalueesta. Suhdealueen leveyttä havainnollistetaan muuttamalla kuvan vipuvälityksen suhdetta. Suhdealuetta kaventamalla säädön asettumistarkkuus paranee ja pysyvän poikkeaman suuruus pienenee. Liian kapea suhdealue johtaa säädön värähtelyyn. P-aluetta kavennettaessa joudutaan lopulta 2-asentosäätöön. I-säädin I= Integral controller, integroiva säädin. I-säädin on hitaampi kuin P- säädin, mutta se poistaa säätöpoikkeaman. Säädin integroi asetus- ja mittausarvon välistä eroarvoa muuttamalla lähtöään niin kauan, että säätöpoikkeama poistuu, mittausarvo asettuu asetusarvon suuruiseksi, eikä pysyvää säätöpoikkeamaa jää. Asetusarvon lisääminen kasvattaa säätimen lähtöä ja toimilaite ohjaa prosessia ja mittausarvo, esimerkiksi lämpötila, kasvaa. Eli säädin tuntee poikkeaman suunnan, suuruuden ja kestoajan. Se antaa säätöventtiilin vaeltaa jatkuvasti poikkeamaa pienentävään suuntaan poikkeamaan verrannollisella nopeudella. Säätöä käytetään verrattain vähän yksinään, mutta yleisesti yhdessä suhdesäädön kanssa. Venttiilin asento ei ole mittausarvoon sidottu, joten välitöntä takaisinkytkentää venttiilin asennosta säätimelle ei tarvita. EJJ= K I = K A & $ " 8 A F E J= ) I A JK I = HL 8 A F E J= 7 E K HE 5 EE EE E P-säädöllä saavutetaan hyvä lopputulos, kun säädettävän prosessin kapasiteetti on suuri, säädettävän suureen muuttumisnopeus on pieni ja prosessissa ei ole suuria viiveitä. Näillä edellytyksillä suhdesäätimen suhdealue asetellaan kapeaksi ja näin saavutetaan tarkka säätötulos. Vaikeasti säädettävän prosessin suhdealue asetellaan verrattain suureksi säädön vakauttamisen takia. 38

11 44 Talotekniikan LJ-lämmönsäätö Säätökäyrän etsiminen Kiinteistönhoitajan tärkeimpiä lämmitykseen liittyviä tehtäviä on oikean säätökäyrän etsiminen. Säätökäyrää vaihdettaessa muutokset näkyvät noin 1-3 vuorokauden kuluttua, koska rakennuksen massa hidastaa muutoksien vaikutusta huonelämpötiloihin. Säätökäyrän etsinnässä seurantatiedot kannattaa kirjata muistiin. Tietoja kerätään ajasta, patteriverkoston meno- ja paluulämpötilasta, huone- ja ulkolämpötilasta sekä tuulisuudesta, aurinkoisuudesta ja kosteudesta. Tuulisella tai kostealla säällä korjaus tehdään suuntaissiirron avulla. Säätimissä, joissa voidaan toisistaan riippumattomasti siirtää käyrän yläja alapäätä, tehdään korjaus käyrän alapäähän, kun t u >0 C, ja käyrän yläpäähän, kun t u,<0 C. Pyrkimyksenä on löytää sellainen säätökäyrä, että ulkolämpötilan muuttuessa huonelämpötilat pysyvät muuttumattomina tuulettomalla ja pilvisellä säällä. Kun säätökäyrä on löydetty, sen muuttaminen on harvoin tarpeen. Menoveden lämpötilan nosto tai lasku 3 C muuttaa huoneen lämpötilaa noin 1 C. Pakkasjakson loputtua ja sään lauhduttua massiiviset ulkoseinät saattavat aiheuttaa ongelmia. Ulkolämpötila-anturi säätää menoveden lämpötilan vastaamaan senhetkistä ulkolämpötilaa. Massiiviset ulkoseinät saattavat kuitenkin pysyä 1 3 vuorokautta senhetkistä säätä kylmempänä ja tätä kylmyyttä voidaan kokea huoneissa. Suuntaissiirtonupista voidaan lämpötilaa nostaa väliaikaisesti ja näin kompensoidaan ulkoseinään varastoitunut kylmyys. Hyvän lämmitysautomatiikan säätötarkkuus on alle ±0,5 C. Jos pattereille menevän veden lämpötilan tulisi olla 50 C, se voi olla 49,5 C tai 50,5 C. A L A I E + % $ " 7 E = + ) K HE E A I H = = EI 6 K K E A I Ylläolevankaltaisella seurannalla saadaan varmuus siitä, että menoveden ohjauskäyrä, säätökäyrä, on oikea. Ongelmatilanteet Perinteisesti ja normaalisti yksittäisen huoneen kylmyyttä pidetään LVIalan vikana. Se on korjattu lisäämällä huoneen pattereiden lämpöä. Koska sisälämmön säädöllä/säästöllä on keskeinen asema energiankulutuksen kurissapitämiseksi, on edelläoleva menettely virheellinen. Ongelmaa selvitetään alentamalla menoveden lämpötilan ohjauskäyrän tasoa vähän kerrassaan. Pian löytyy kylmä huoneisto/huoneistot ja seuraavaksi selvitetään kylmyyden syyt. Vertailumittauksien avulla todetaan, onko huone muita huoneita kylmempi. Patterin meno/paluulämpötilat mitataan ja verrataan niitä muiden pattereiden arvoihin. Näin voidaan päätellä, luovuttaako patteri suunnitellun lämpötehon. Jos patterin paluulämpötila on muita alhaisempi, ei patterissa kierrä vettä riittävästi. Jos patterin lämpötilataso vastaa muita pattereita, on patteri liian pieni, joko suunnitteluvirheen tai rakennevirheen vuoksi. Jos patterin lämpötilataso on muita suurempi, patteri on liian pieni. Rakennevirheitä ovat ilmavuodot ja eristevirheet. Toisaalta tupakoitsijoilla on muita suurempi tarve ikkunatuuletukseen. A L A I E + % $ Yöpudotusta pienennetään sään kylmetessä. " 2 EL O H ; O H 7 E = + 44

12 58 6. IV-säätöjä Talotekniikan IV-lämmönsäätö 6.1. Yleistä säädöstä Käyttökohteisiin johdettavaa ilmaa voidaan käsitellä monella eri tavalla. Ilmaa suodatetaan, lämmitetään jäähdytetään, kostutetaan, sitä voidaan sekoittaa joihinkin huonetilan ilmoihin ja lopuksi poistoilmasta otetaan lämpö talteen. Huonetilan käyttötarkoituksesta riippuen kaikkia edellä lueteltuja ilman käsittelytapoja voidaan käyttää tai sitten valitaan vain joitakin perustapoja. Minimivalinta on ehkä suodatus, lämmitys ja poistoilman lämmöntalteenotto Tuloilman lämmitys Alakuvassa tuloilma lämmitetään vesipatterin avulla. Lämpötilan säädön suorittaa säätökeskus TC1 lämpötila-anturin TE1 mittausten perusteella. Patterille tuleva ilma on jo jonkin verran lämmintä kuljettuaan kuvassa olevan LTO:n läpi. Säädön toiminta on samanlainen, kuin patteriverkoston menoveden lämpötilan säätö. Esimerkissä säätökeskuksen asetusarvo on +20 C. Jos huoneistossa muodostuu huomattava määrä ilmaisenergiaa, on energiatalouden kannalta järkevää sijoittaa ohjaava anturi esimerkiksi poistokanavaan. Anturi TE3 mittaa poistoilman lämpötilaa. Tuloilmakanavaan kannattaa asentaa rajoitustermostaatti, joka estää liian kylmän ilman tulon huoneeseen. Säätökeskuksessa on säätönupit termostaatteja TE1 ja TE3 varten. 2 EI J E = 4 = A K I + 6 K E = 6-2. A L = E A E 6-6 ) ) J= JA A JJ ). 8 ) 7 E =. 8 Tuloilman lämpötilan ohjausesimerkki TE 1 = kanavatermostaatti TC 1 = säätökeskus TV 1 = kolmitieventtiili P 1 = kiertopumppu Säätöpiirin toimivuus todetaan kääntämällä lämpötilan säätönuppia normaalista lämpötilasta korkeampaan lämpötilaan. Nyt voidaan todeta säätöventtiilin toimimoottorin toiminta, patteriputkien lämpeneminen ja viimekädessä ilman lämpötilan nousu. On muistettava kääntää säätönuppi takaisin normaaliin asentoon JA E = Alla vasemmalla on lämmityspatteri ja suoraan alla on patterin putkia, pumppu ja säätöä. 58

13 Talotekniikan IV-lämmönsäätö 61 " 1 = I K D JA A E A I JA K I 1 = I K D JA A E A I JA K I N E = L A I EI EI J 1 = I K D JA A E A I JA K I 1 = I K D JA A E A I JA K I " C L A JJ C K EL = = E = = 1 = I K D JA A E A I JA K I K EL = E = F JE= + * +, E= C H= E F A EI JA JJO F A JK I O JJ L = HJA 1 = I K D JA A E A I JA K I ) Ilman lämmitys Kaaviossa esitetään leutona talvipäivänä IV-koneelle tulevan ulkoilman esilämmitys. (A) ilman lämpötila on -5 C ja sen suhteellinen kosteus on 40 %. Ilma lämmitetään arvoon (B) 13 C, jolloin sen suhteellinen kosteus on 10 %. Ylimmältä vaakariviltä näkyy ilman sisältämä vesimäärä kg vettä/kg ilmaa. 1 kilogrammassa ilmaa on nyt 1g vettä. Ilman vesimäärä ei muutu lämmityksen aikana. Miltä tapahtuma näyttää, jos lämmitetään ilmaa, 0 C, 70 %, lämpötilaan 20 C? Mikä on ilman suhteellinen kosteus ja sen sisältämä vesimäärä? Ilman jäähdytys Myös jäähdytyksessä liikutaan pystysuoralla akselilla. Ilma jäähdytetään pisteestä C pisteeseen D. Mitkä ovat jäähdytystapahtumassa ilman alkuja loppuarvot? 61

14 Talotekniikan IV-lämmönsäätö 6.8. Nestekiertoinen LTO Seuraavassa kaaviossa poistoilman lämpö otetaan talteen jäätymättömään vesi-glykoliseokseen. Poistoilma kulkee lämmöntalteenottopatterin läpi luovuttaen lämpöä. Lämmennyt vesi-glykoliseos kiertää säätöventtiilin TV50 kautta LTO-lämmityspatteriin lämmittäen tuloilmaa. Kiertopiiri on suljettu ja ajoittain on seurattava mahdollisia vuotoja sekä seoksen lisäystarvetta. 67 Jos puhallin ei käy, LTO:n säätöventtiili TV50 ja ulkopellit ovat kiinni. Lämmityspatterin LP01 paluuveden lämpötila pidetään 25 C:ssa. Näin varmistetaan puhaltimien käynnistyshetkellä riittävä lämmön saanti, eikä säätö rupea huojumaan. Kun puhallin käy, pellit FZ021 ja FZ30 ovat auki. Tuloilman lämpötilaa säädetään kanava-anturin TE02 mukaan. Jos se ilmoittaa kanavassa virtaavan ilman lämpötilan laskeneen säädetyn asetusarvon alapuolelle, lämpöä tarvitaan lisää. Ensin lämmöntalteenoton säätöventtiili TV50 avataan auki. Jos se ei vielä riitä, lämmityspatterin säätöventtiili TV45 alkaa avautua. Nyt käyttöön saadaan lämmitysenergiaa lämpökeskuksesta ja kun laitoksen mitoitus on oikein tehty, lämpöenergia on riittävästi Pyörivä LTO Pyörivän lämmöntalteenoton toiminta perustuu suureen pyörivään reiälliseen kiekkoon, jonka läpi molemmat ilmat virtaavat. Viereisessä kuvassa poistoilma virtaa kiekon yläosan läpi ja tuloilma virtaa alaosan läpi. Kiekon yläpuoli on poistokanavassa, alapuoli tulokanavassa. Poistoilman lämpöä varastoituu kiekon massaan, kiekko lämpenee ja poistoilma jäähtyy. Kiekon pyöriessä lämmennyt kohta tulee tuloilmakanavan kohdalle ja kiekon läpi virtaava kylmempi tuloilma lämpenee. Menetelmän haittana on, se että poistoilmasta siirtyy jonkin verran epäpuhtauksia sekä kosteutta tuloilman joukkoon. Lämmönsiirron tehon säätö hoituu kiekon pyörimisnopeuden muutoksilla nollasta johonkin kiekolle ominaiseen maksimiarvoon. Paikallaan oleva, pyörimätön kiekko ei siirrä lämpöä lainkaan. Lämmön siirtyminen paranee pyörimisnopeutta lisäämällä. Jollakin pyörimisnopeudella saavutetaan raja, jonka jälkeen lämmönsiirtyminen ei lisäänny. Käynnistyksessä puhaltimet ovat puoliteholla ja kiekon lämpötila tasataan pyörittämällä sitä joitakin minuutteja maksimikierrosluvulla. Tämän jälkeen palataan normaaliin säätöön. Laitteiston toimiessa puhaltimet käyvät, ulkopellit ovat auki ja tuloilman lämpötila säätyy kanava-anturin TE02 mukaan. Lämpötilan laskiessa säätimen asetusarvon alapuolelle lämpöä otetaan ensin lisää lämmöntalteenoton avulla, LTO-kiekon pyörimisnopeuden lisäyksellä. Jos lämpöä tarvitaan edelleen lisää, sitä saadaan lämmityspatterista LP01. Jos LTO-kiekko huurtuu, paine-erohälytin PDI50 hälyttää, pyörimisnopeutta vähennetään ja huurre sulaa. Paine-eron normalisoiduttua säätö palaa normaaliin tilaansa. Pyörivä LTO-kiekko 67

15 + F K JA? O 0 Talotekniikan IV-lämmönsäätö LON-huonesäädinpaketti IRCom-10 on LONWORKS -tekniikalla toteutettu huoneolosuhteiden säädin, jolla ohjataan lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta. Huonepäätteellä mitataan huonelämpötilaa, muutetaan asetusarvoa ja lähetetään lisäaikapyyntö. Huonesäätimessä on kaksi PI-säädintä, toinen lämmitykselle ja toinen jäähdytykselle. Tarvittaessa kumpaakin säädintä voidaan ohjata myös erikseen. Huonesäätimellä voidaan ohjata kahta valaisinryhmää valokytkimellä, läsnäoloanturilla tai Lon-väylältä tulevalla ohjauksella. Huonepääte sisältää lämpötila-anturin, asetusarvopotentiometrin ja lisäaikapainikkeen. Lisäaikapainikkeen käyttö ilmaistaan merkkivalolla ) ) 2 ) ) ) ) ; ? K EI A JEEJ J 16 ; 5 0, ; 6 ; 5 Computec Oy IMS, ilmamääräsäätö Allaolevassa kuvassa huoneen peruslämmitys on toteutettu lämpöpattereilla. Lämpötilasäätö ja ilmanvaihto toteutetaan ilmanvaihtokanaviin liitetyillä IMS-kojeilla. Järjestelmään kuuluu sähkötoiminen patteriventtiilin ohjaus, ikkunakytkin, CO 2 -lähetin, läsnäoloilmaisin, huoneanturi ja huonepääte. Huoneeseen puhallettava ilmamäärä vaihtelee ohjelmasovelluksen mukaan. Pienennetyn ilmamäärän nopeus laskee ja heittopituus lyhenee. Muutos saattaa aiheuttaa vedon tunnetta. Ongelma eliminoidaan kojeen säätyvillä erikoissuuttimilla, jotka lisäävät ilman virtausnopeutta. Näin viileä tuloilmasuihku tavoittaa lämpöpatterista nousevan lämpimän ilman. Jos ikkunakytkin tunnistaa avatun ikkunan, tulo- ja poistoilman määrät vähennetään minimiin. 1 K = O J E 8 = = EI E A J I E = EI E 1 5 A A J 5 J F A EJ 6 K E = 2 EI J E = Nemus -huonepääte toimii järjestelmän lämpötila-anturina ja käyttöliittymänä. Huonepäätteen toiminnot: huonelämpötilan mittaus, huonelämpötilan asetusarvon käsiasettelu, ilmavirran tehostus aseteltavaksi ajaksi ja tehostustoiminnan ilmaisu merkkivalolla (LED). + D A JE 8 = D = E 5 J A I K I F F = JJA HE 0 K A = JK HE 0 K A F JA 2 = E E A EI J 5 D J E E A L A JJEEE D = K I 6 E EI J O J L Säätöpelti 73

16 Talotekniikan automaatioverkot 7.4. Hajautettu valvonta- ja säätöjärjestelmä Hajautettu automaatiojärjestelmä, LonWorks Niissä sovelletaan LonWorks-tekniikkaa. Tekniikan patentit omistaa Echelon Corporation ja lyhenne LON = Local Operating Network, talotekniikan hajautettu tietojärjestelmä. Kyseessä on avoin teknologia, joka on kaikkien osapuolien hyödynnettävissä samoilla ehdoilla. Tässä järjestelmässä ei tarvita lainkaan alakeskuksia, sillä järjestelmän älykkyys on kenttälaitteissa, joita sanotaan solmuiksi (node). Solmut ovat yksinkertaisia laitteita, jotka osaavat hoitaa hyvin yhtä tai kahta tehtävää. Solmussa on oma käyttöjärjestelmä, kolme mikroprosessoria ja RAM-, ROM- ja EEPROM muistit.yhteen LON-järjestelmään voidaan liittää satoja tai tuhansia laitteita. Laitteet pystyvät täysin itsenäisesti vaihtamaan tietoja toisten samaan tietoverkkoon liitettyjen laitteiden kanssa. 85 Suomessa on yleisesti käytössä LONjärjestelmä. Järjestelmän älykkyys on solmun Neuron-mikropiirissä. LonWorks -järjestelmiä käytetään muuallakin kuin talotekniikan automaatiojärjestelmissä D K A E F = E E A EJ= 2 E JHA EJEJE 2 H J = K K E 2 H J = K K E : & & = = A I K I Talon kaikki automaatiolaitteet voidaan kytkeä yhteen yhteiseen LON-verkkoon. Saavutettavia hyötyjä ovat vähäisempi kaapelointi, asennuksen ja huollon yksinkertaisuus, yhteen sopivuus ja tiedon jakaminen. 2 = K K HE - JD A H A J7, JA H A J 4 A EJEJE O J A E 2 K D A E L A H 6 K I JE A J + F K JA? O Kiinteistön LON-verkko Sen avulla automatisoidaan kiinteistön energiantuotto, -käyttö ja -mittaukset, hissit, valaistus, kulunvalvonta- ja rikosilmoitustoimintoja. Palohälytyksiin käytetään erillistä palohälytinjärjestelmää. Tietokone, PC Jos LON-verkossa tarvitaan valvontaa, se voidaan liittää keskitettyyn valvontajärjestelmään tai erilliseen PC-valvomoon. Tietokonetta tarvitaan LON-verkon laitteiden alkuohjelmoinnissa ja toimintamuutosten tekemisessä. Solmut Solmuja LON-kenttäväylässä ovat anturit, lähettimet, toimiyksiköt, säätimet, kytkimet ja muut Neuron-mikropiirillä varustetut älykkäät laitteet. Reititin LON-verkko voidaan jakaa reitittimillä eri kanaviin. Reititin välittää halutut sanomat kanavasta toiseen estäen tarpeettoman tietoliikenteen. Tiedonsiirto LonWorks-tiedonsiirtotapoja on esimerkiksi parikaapeli, tiedonsiirto radiotaajuudella ja sähköverkko. Parikaapeli on siirtotavoista yleisin, ja sitä on mahdollista käyttää myös kenttälaitteiden syöttövirran siirtotienä. Radiotaajuutta voidaan käyttää LON-verkkoon, jonka osat ovat kaukana toisistaan. Sähköverkon avulla välitetään tietoa talon sisällä tai talosta toiseen sähkölaitoksen jakeluverkon kautta. Lisäksi voidaan käyttää valokuitua, infrapunaa ja koaksiaalikaapelia, mutta niille on olemassa oma sovitin. LonWorks-tiedonsiirtotapoja ovat parikaapeli, radioverkossa, puhelinverkossa modemilla, valokuituoptiikalla ja sähköverkossa. Yläkuvassa on viemäriveden pumppaamo ja sen tiedonsiirto. 85

17 90 Talotekniikan valvontaa 8. Kaikenlaista talotekniikan valvontaa 8.1. Valvonta ja hälytykset Edellä on käsitelty erilaisia valvonnassa tarvittavia tiedonsiirtoverkkoja ja niiden kautta lähetettävää informaatiota. Nyt tarkastelemme paloilmoitusja rikosilmoitinjärjestelmien toimintaa sekä kulunvalvontaa. Valvonnan ja hälytysten takia valvottava kohde on liitettävä hälytys- tai ilmoitusjärjestelmään. Näin valvonnasta vastaava henkilö tai kiinteistönhoitaja saa tietoja mahdollisista vaaratilanteista, rikoksista, ihmisten liikkeistä kiinteistössä sekä laitteiden toiminnasta. Hälytykset voidaan jakaa allaolevalla tavalla kahteen erilaiseen kiireellisyysryhmään. Kiireellinen hälytys Kiireellisiä hälytyksiä ovat erilaiset vaaratilanteiden aiheuttamat hälytykset. Ensisijalla ovat ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät hälytykset. Seuraavina ovat kiinteistön palo-, murto-, ja hissihälytykset. Myös jäätymisvaarasta johtuviin hälytyksiin reagoidaan välittömästi. Ei kiireellinen hälytys Vähemmän kiireellinen hälytys kuitataan ja ongelma korjataan esimerkiksi seuraavana työpäivänä. Tällainen hälytys voi olla esimerkiksi suodatinvahdin hälytys tukkeutuvasta suodattimesta. Hälytyssilmukka Hälytys saadaan aikaan hälytyssilmukan avulla. Viereisessä kuvassa on yksinkertaisin hälytyssilmukka, sulkuvirtapiiri. Siinä hälytysanturina toimii sulkeutuva kosketin. Laitteessa on merkkivalo ja summeri. Kuvan laite ei hälytä. Öljypolttimen mennessä häiriöön, poltinrele sulkee hälytyskoskettimensa, merkkilamppu syttyy ja kiinteistönhoitajan työpisteessä saattaa soida summeri. Hyvä valvontahenkilökunnan työtä helpottava hälytyskokonaisuus yksilöi käyttäjilleen, mikä laite hälyttää, miksi se hälyttää ja missä päin kiinteistöä se sijaitsee. Sulkuvirtapiiri " 8 Hälytyskeskus Alakuvan erillinen hälytyskeskus on tarkoitettu esimerkiksi kerrostalojen LVI-laitteiden valvontaan ja hälytyksiin. Suuremmissa kiinteistöissä keskus sisältyy keskitettyyn valvontajärjestelmään. Etulevyssä olevat merkkilamput ilmaisevat hälytystilaa. Hälytyksen tullessa anturilta sitä vastaava merkkilamppu palaa kuittauspainikkeen painamiseen asti. Jos vika on poistunut, lamppu sammuu. Lampun jäädessä palamaan vika on edelleen olemassa. Merkkilamput testataan ajoittain painamalla ensikoestuspainiketta. Nyt kaikki lamput palavat. Ne saadaan sammumaan kuittauspainikkeesta. - I E A H E I EHEL EJ= D O JO I A I K I K EJJ= K I A I JK I 2 K F F K JO EI L 2 K F F K JO EI L 2 K D = E 2 K F F K O F JE 0 O JO I A Hälytykset ohjataan kiireellisyysluokan mukaan kiinteistönhoitajalle tai robottipuhelimen kautta keskusvalvomoon ja sitä kautta henkilöhakulaitteeseen. Robottipuhelimessa on modeemi, joka saadaan soittamaan ennalta valittuihin numeroihin. 5 K K L EHJ= = JK HEJ 4 > JJEF K D A E " $ % & ' 90

18 Talotekniikan mittareita Lasersäteeseen perustuva pintalämpömittari Mittari lähettää liipasimen painalluksella mitattavaan kohteeseen lasersäteen. Viereisessä kuvassa on ST60PRO-infrapunalämpömittari. Siinä on rinnakkaisliitetty pinta-anturi tarkkaa emissiokertoimen määritystä varten. Kun emissiokerroin on määritetty, mittarilla voidaan mitata pintalämpötiloja erittäin tarkasti koskematta fyysisesti mitattavaan pintaan. Mittarin mittausalueet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia. Lämpötila C. Tarkkuus C, ilman emissiokorjausta ±0.8 % lukemasta +1 lukema ja emissiokorjauksella ±0.05 % lukemasta +0.2 C. Reaktioaika 1,5 sekuntia. Virtalähde NiCd ladattava paristo 4AA. Käyttöaika väh. 30 tuntia. Sädettä ei saa kohdistaa ihmisten tai eläinten silmiin 105 Lämpökamera Laitteella voidaan selvittää esimerkiksi kiinteistön huonosta eristyksestä johtuvat lämpövuodot. Kuvausmenetelmä on erittäin tarkka, sillä lämpökuvasta voidaan harmaasävyjen perusteella erottaa jo pa 0,5 C:n lämpötilaerot. Lämpökamera toimii infrapuna-alueella ja eri lämpötilat näkyvät erilaisina harmaasävyinä tai väreinä. Allaolevan kameran mittausalue on -20 C C. Lämpökuvat voidaan tallentaa kameran muistiin jpg-muodossa. Kamera painaa käyttökunnossa vain 0,7 kg. Koska markkinoilla on useita erilaisia mittareita, on mittareiden käyttö paras opiskella aina tapauskohtaisesti mittarin mukana tulevasta ohjekirjasta. Ultraäänimittarit Ultraäänianturi on doppler-ilmiöön perustuva mittaus. Muutaman MHz taajuisen äänen vaihesiirtymän mittauksella saadaan hyvinkin tarkka ilman nopeus. Kolmella anturilla saadaan lisäksi nopeusvektorin kaikki kolme komponenttia. Ultraäänianemometri Airflow UA6:n-anturilla on erittäin pieni suuntariippuvuus ja se on lähes kalibrointi- ja huoltovapaa, sillä se ei ole herkkä likaantumiselle. Mittari mittaa samanaikaisesti ilman nopeutta, turbulenssia ja lämpötilaa sekä laskee ilmamäärän. Arvoja voidaan selata näytöllä tai ne voidaan siirtää pc:lle. Ilman nopeus 0 50 m/s (0.01 m/s), 3600 mittausta/sek. Tarkkuus on parempi kuin ±1% lukemasta ±1 lukema. Ilmamäärä m 3 /s. Lämpötila 0 70 C, erottelukyky 0.1 C. Tarkkuus ±1 C. Laitteen kuva on vieressä, Airflow UA6, Teknocalor Oy. Hehkuvan kappaleen väri Hehkuvat kappaleet säteilevät valoa, jonka intensiteetti tai väri on niiden lämpötilan mitta. Tätä säteilevää valoa mitataan säteilypyrometrillä. Tekniikan alueilla käytetään korkeiden lämpötilojen mittaukseen myös tiettyjen aineiden sulamispistettä tai värin muutoksia. Mittauksessa voidaan käyttää väriliitua, jonka sulamispiste tunnetaan. 105

19 Talotekniikan mittareita Vesimäärien mittaus Käyttövesimittarina käytetään esimerkiksi vesivirrassa pyörivää siipipyörämittaria. Siipipyörän tekemät kierrokset välittyvät hammasrattaiston välityksellä mittarin laskurille ja osoittimille. Vesimittari voidaan varustaa sähköistä määrälaskentaa varten impulssilaitteella. Impulssit kehitetään mittarin pyörivän mekanismin ja magneettisen anturin avulla. Pulssi taajuus on suoraan verrannollinen mittarin läpi kulkevaan virtausnopeuteen. Pulssiviestiä tarvitaan esimerkiksi lämmityslaitoksissa virtaustietona energiamittarille. Käyttöveden huoneistokohtaisella mittauksella on saavutettu huomattavia sääs töjä. Myös huoneistokohtainen, kulutukseen perustuva patteriverkoston lämpömäärän mittaus voidaan toteuttaa. Jos kuluttaja haluaa jostakin syystä ylläpitää hieman korkeampaa huoneiston lämpötilaa, hän maksaa siitä muita käyttäjiä enemmän. Patteriveden likaisuus voi aiheuttaa ongelmia mittareille ja mittaukseen. 113 Rotametrillä voidaan mitata esimerkiksi tutkimus- ja laboratorio-oloissa verkostossa kiertävää vesimäärää. F H = I E A I E 8 A I EL A HJ 8, = J= EEJ J EJJ= = JK HE = A H JE F JE= = JK HE EJJ= = JK HE = A H JE F JE= = JK HE Pyörrevanamittari (Wortex-mittari) perustuu lieriömäisen esteen aiheuttamaan pyörretaajuuteen, joka on verrannollinen virtausnopeuteen. Ultraääniperiaatteessa lähetetään virtaavaan aineeseen myötä- ja vastavirtaan ultraäänipulsseja. Anturin elektroniikka laskee virtausnopeuden ultraäänen etenemisnopeuksien erosta. Ultraäänimittauksissa voidaan käyttää myös ns. Doppler-periaatetta. Induktiivinen virtausmittaus perustuu magneettikentässä liikkuvaan nesteeseen indusoituneen jännitteen mittaukseen. 2 O HHA L = = 8 EHJ= K I - I JA 2 K I I E= JK HE 2 O HHA L = = F A HE= = JA A *, L A L EHJ= K I F A K I K JEEL E A L EHJ= K I EJJ= K I *, 8 A EJJ= K I A HK K O I E D L A H K A EI J D J= E A D K A EI J O I E = HO D D J ) 0 K A EI J D J= E A HO D A I K I 113

20 10. Ilmastoinnin säätö Talotekniikan IV-mittauksia ja säätöjä Laitteiston toimintaa ja kanavisto Ilmanvaihdon automaatio huolehtii ilmamäärien säädöstä, lämmityksestä, jäähdytyksestä, kostutuksesta, suodatuksesta, lämmöntalteenotosta ja jäätymissuojauksesta. TF on tuloilmapuhallin ja PF poistoilmapuhallin. Kirjainlyhenteet ovat suomea ja englantia. T = Tulo, P = Poisto, F = Fan, puhallin EI J E = EI J E = 6 K E = 6 2 EI J E = 2 EI J E = K E = EA I EJK K A JJE EJ= A J= = = A HEE A F = A HEI JA JJO F EI J = J A 7 E = JA J= = EL A A A H= A K I A F K D J= = J= F D EI I EL K J= 6 E= O JJ J= H EJK I 7 E = 7 E = L EHJ= L I I ) I K E JE= J$ ) I K E D K A A J A EJJE 5 O JJ = = JA D I JK I 5 8 = = JA D K A L = H= I J O F O D K A O JJ = = JA D I JK I 9 + O JJ = = JA D I JK E D EJ D K A O JJ = = JA D I JK I 0 K A EI J I = K = EI J E = L I & ) * % * & + EJ= I ) A G 6 ) = * & & & & & " & " & & & & & 1 = F A K I J= L E I 0 K + H O I + H O I Viereisessä taulukossa on osa D2:n määrittämistä poisto- ja ulkoilmavirroista. Kyseessä on vähimmäisilmamäärät. A Ohjearvo, kun liesikuvun ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti, muussa tapauksessa on liesikuvun ohjearvo 20 dm 3 /s. B Ohjearvo, kun ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti, muussa tapauksessa ilmavirran ohjearvo on käyttöajan tehostuksen mukainen. C Kuitenkin vähintään 6 dm 3 /s. Saunan ilmavirtaa ei oteta huomioon laskettaessa asunnon ilmanvaihtokerrointa, jos saunan ulkoilmavirta on yhtä suuri kuin poistoilmavirta. D Voidaan mitoittaa pienemmäksi kun käytetään ilmankuivainta. E Edellyttää tuuletusmahdollisuutta; muuten 1,5 (dm 3 /s)/m 2. S Ulkoilmavirta korvataan yleensä asuinhuoneista johdettavalla siirtoilmavirralla. " $ % & ' IV-kojeen osat vasemmalta oikealle: 1. ulkosäleikkö 2. sulkupelti 3. suodatin 4. esilämmityspatteri 5. kostutus 6. jälkilämmityspatteri 7. jäähdytyspatteri 8. puhallin 9. äänenvaimennin 119

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot