Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset"

Transkriptio

1 Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1

2 Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 43 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia 71 Kaasuhitsaus 71 Polttoleikkaus 81 Pehmytjuotto 84 Mig-hitsaus 85 Tig-hitsaus 89 Puikkohitsaus 94 Putket 104 Teräsputket 105 Takoteräsosat 128 Mapress-liitäntä 131 Kupariputket 134 Komposiittiputki 177 Patteriasennus 180 Wirsbo-Pex 188 HTP-sisäviemärijärjestelmä 200 Muhviton SMU-valurautaviemäri 212 PEH-viemäri 219 Eristys 224 IV-kanavat 231 Kalustus 240

3 8 Sähkökäsityökoneiden opetus Sähkökäsityökoneet Opetellaan opettajan johdolla porakoneen poran kiinnitys ja poraus puuhun sekä metalliin. Opetellaan iskuporakoneen sekä poravasaran terän kiinnitys ja poraus betoniin. Poravasaraa ei tarvitse painaa paljoakaan porauksen aikana. Voidaan myös kokeilla akkutoimisen poravasaran käyttöä ja akun irrotusta. Akkuporakoneen käytön opettelussa opetellaan terän kiinnitys pikaistukkaan, reiän poraus puuhun ja teräkseen sekä erilaisten ruuvien ruuvaus puuhun ja pois puusta. Käytössä opitaan sopivan ristikärjen sekä oikean momentin valinta ruuvauksessa. Pidä käsisirkkeliä kiinni molemmin käsin sahauksen aikana. Älä poista terän suojaa, se on olennainen turvalaite. Älä laske pyörivää sahaa kädestäsi. Opetellaan terän vaihto ja sahan puhdistusta esimerkiksi paineilman avulla. Muista suojalasit! Sahaa joitakin paloja kurottamatta pitkälle levyn päälle. Ota tukeva sahausasento. Käytä sahausleveyden rajoitinta. Varo terän jumittamisesta johtuvaa takapotkua! Ketjusahojen käytön harjoittelussa työturvallisuus on numero 1. Huomioi polttomoottorisahan käyttö sisällä ja pakokaasut! Älä kurota sahauksessa liian kauas. Ota sahaukseen lievä, tukeva, haara-asento. Varmista sahan käytössä teränvoitelun toiminta, onko voitelu automaattista vai pitääkö terää välillä voidella käsin pumppaamalla. Vältä sahaamista terän kärjellä. Opettele sahan käyttö. Pistosahaa pitää painaa sahattavaa kappaletta vasten kyllin voimakkaasti, mutta sen terää ei saa työntää liian voimakkaasti päin sahattavaa kohtaa. Terä voi katketa ja terän takana oleva tukirulla kuormittuu liikaa. Opettele terän vaihto ja sahan käyttö. Tasohiomakonetta painetaan hiottavaa kappaletta vasten kyllin voimaakkaasti. Opettele hiomanauhan vaihto ja koneen käyttö. Opettele paineilmanaulaimen käyttö ja naulojen lisäys laitteeseen. Naulain on väärin käytettynä hengenvaarallinen. Työturvallisuutta on painotettava. Naulaimella leikkiminen on kiellettyä. Opettele kuumailmapuhaltimen käyttö. Opettele höylän käyttö, eri höyläyssyvyyksien valinta ja terien vaihto. Älä laske käynnissä olevaa laitetta käsistäsi! Käsisirkkelin terä ja kulmahiomakoneen laikka vaihdetaan pistoke irrotettuna seinästä. Yksinkertaiset työt, jopa talttaus vasaran avulla edellyttävät turvatoimia, suojalaseja.

4 Sähkökäsityökoneiden opetus 9 2 H= L = I = H= EI JK = 6 A H K EJK I 6 A H F O HEJO I ) * + 2 H= L = I = H= JA H F ) 2 H= K I EI K = I I = * 2 H= K I + 6 A H EHH JK I J= E EE EJO I

5 18 Kiinnitys ja kannakointi Kiinnitys ja kannakointi on poraamista ja kiinnittämistä. Työ voidaan tehdä kappaleen läpi tai reikä porataan ensin ja esimerkiksi muovitulppa työnnetään reikään, kiinnitettävä osa laitetaan kohdalleen, ruuvi työnnetään osan läpi ja kierretään muovitulppaan kiinni. Muutamia ruuveja Kuusiokantainen ohutlevyruuvi Lastulevyruuvi Kupukantainen ruuvi Uppokantainen ruuvi Kupu-uppokantainen ruuvi Poraruuvi porataan kiinnitettävän kappaleen läpi esimerkiksi takana olevaan metalliin

6 Kiinnitys ja kannakointi 27 EE EJO I D = H EJK I I = I J F F E = = E E ) HL E E JE = JA HE= = E I I J EI A I E = I E F F E = I J= JA A A JO O A I I O J F H= A A I I = L = F = = JA H EI K = = F = EA HH I E= 6 O EJJ= J= H K K I A I E A H E I E #! # ) * -. # # ) 7 6 ). - + #, # # # E A F F E = I = EJJ= = I = = = EI A = I = = EJJ= EI A = = J D * A J E = = JJ= ) = K = JK F F = & * 4 K K L E K L EJK F F = = HE= K I A L O + O JE= K HE HK K L E & = = K I A L O, EE = F K JJE & = = K I A L O - 2 H= HK K L E = = F K A = JA H I A L O F = I K K I. JA JK F = = EE EJA JJO = I EF = JJA HE = = A JJ= = E EL = EEJJO JL = = = HL I JA = EJJ= J= H K K I EA A A A I E A H E I EL EA I EJA A JJ A = EJA J= = = JJE= A HE = = E = = HL E = = I = = = E = EI A I JE ) HL E E E A A JO F K HA J= = = > A J E = = JJ= = EJA J= = H I EE = E EK A A A O JA JJ L EI I A L = = JA HE= = E JA J= = J= JA A

7 36 Mittaaminen K A =! $! $ K K D J= K K D J= J= I = A

8 50 Metallitöitä 2 H= = E A 6 K HL = O J E Porauksia 0 J I A EI = H= JA H EA HH I K L K L = E J= JJ HE = I E EA HH I K K = 2 H= K I F H A K I I J = K EJK I 2 H= K I I O L O A H= EJE 6 A H EHH JK I 6 A H = I A EE EJO I 6 O F K EJK I 6 O L = A HK K L EF K HEI JE 6 A H I O JJ EE EJJO O F H= = H= = A L O A I JE A EA HE L = HI E EA HK = F H= I E= D = K I HA K = A D JE 6 A H EHH JK I D EI J= EHEI JA J E = = L = E J= D = K I HA K = = I JK K H= HI A D E H E EE EJJO O F H= = H= = A L O A I JE A = I JK K H= HI A D E I EI JA H L = HHA I I = D E= L = I J= = L = = HJE = A D JE

9 64 Ohutlevytöitä D K J A L O JO I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 6 A A = I E K L = K = EI J= = F F = A JJ= = EI E = EJJ= J= H E = O J I A K H= = L E= JO = K = HK = EJJ= F EEHJ F K E F EI JA F K E I K H= K = I H O I F K HEI JE = A HJ= = I A I E A L O A E K HE 4 " 5 # 6 A A J I K K I = A H J= = = L K = F JA A I = J I E A L O A E K HE = 4 " # 5 # F A E = = = EI A I J= K = I J= N F = = F EI = J= EL K J= I = = J L EEL = = F EJ E = = JE I E % # "

10 82 Hitsausharjoituksia K K A K I EA E K K A K I EA E = A E = K I D = F F E 0 = F A = = I A JO A A E K HEI JE A J K K A K I D = F A K HEI JE A E = K I I K K JE A E = K I A E = K I D = F F EL A JJEE E Säädä polttimeen sopiva liekki! Yläkuvassa on polttoleikkauksen eri vaiheita A Paras leikkausjälki Oikein asetetut leikkausparametrit ja hyvä laitteisto antavat sileän ja tasaisen leikkausjäljen. Kuona, joka mahdollisesti kiinnittyy levyn alareunaan, on helposti poistettavissa. B Liian alhainen leikkausnopeus Yläreuna sulaa. Leikkaustapahtuma on epävakaa ja tämä aiheuttaa syviä uria alareunaan. C Liian korkea leikkausnopeus Jättämä ja urien syvyys lisääntyvät voimakkaasti. Leikatun uran leveys kasvaa syvemmällä leikkausrailossa. Leikatut pinnat eivät ole yhdensuuntaiset. D Suutin on liian kaukana leikattavasta levystä Jättämä kasvaa, reunat sulavat ja leikkausparta kiinnittyy lujemmin levyyn. E Leikkaussuutin liian lähellä levyä Lämmitysliekki sulattaa yläreunan. Leikkaus on epävarmaa ja saattaa loppua odottamattomasti. F Kuumennusliekki liian suuri Liian suuri kuumennusliekki sulattaa leikatun uran yläreunan. G Likaa suuttimessa Jos kuonaa tai likaa tarttuu suuttimeen, ei leikkaushapen suihku ole enää suora ja säännöllinen. Tästä on seurauksena epätasainen leikkauspinta. Sama tulos saadaan, jos leikkaussuuttimen leikkaushapen kanava puhdistetaan virheellisesti.

11 94 Puikkohitsaus Hitsausharjoituksia Puikkohitsauksessa, metallikaarihitsauksessa kappaleiden liittämiseen tarvittava metalli sulatetaan perusaineesta tai lisäaineesta. Perusaineen liitoskohta ja lisäaine ovat hitsauksen aikana sulia. Liitoskohta sulatetaan työkappaleen ja hitsauselektrodin, lisäainelangan, välille muodostuvassa lyhyessä valokaaressa sähkövirran kulkiessa elektrodista työkappaleeseen. Valokaaren lämpötila voi olla C. Puikon sulava päällyste muodostaa jähmettyessään hitsin pinnalle suojaavan kuonan. Puikon päällyste suojaa myös hitsauksen aikana valokaarta ja palkoa. Jähmettynyt kuona poistetaan hitsin pinnalta. Hitsausmenetelmää käytetään pääasiassa teräksen hitsaukseen. Puikkohitsaus soveltuu kaikkiin hitsausasentoihin, kunhan valitaan kuhunkin asentoon sopiva hitsauspuikko. 8 A H L EHJ= 0 EJI = K I L EH J= A 0 EJI = K I L EHH= = K I J 0 EJI = K I L EHJ= = = F A E 0 EJI = K I F K E = F K E F E = EJK I F K HEI JE K = D = K L E = O I F = E A E = J E E A 6 O = F F = A 5 EI JE = D EJI = K I JA A F EI J = EJK I = = F A E K = = L F A EJJ E A J= EF EI = H EJ= 5 K = L = = F O I JA JJ A A A O I I K = = 5 = = 2 O I JA K = 8 = = = HE 2 A HK I = E A H= = JA HE 5 K =

12 Putket ja osat 107 Opettele käyttämään myös tällaisia sahoja, koska niitä käytetään työelämässä. Putkileikkuri on hyvä putkenkatkaisulaite. Leikkurilla katkaistaessa terä tunkeutuu putkeen eikä lastua muodostu. Katkaistu pää täytyy aina jyrsiä muodostuneen kuroutuman takia. Kun käytät leikkurissa ehjiä ja teräviä teriä, pienennät jyrsinnän tarvetta. Leikkuri laitetaan putkessa olevan katkaisumerkin kohdalle aukko ylöspäin. Terä kiristetään putkeen kiinni ja leikkuri kierretään putken ympäri. Terää kiristetään jälleen kunnosta riippuen ehkä ¼ kierrosta ja leikkuri kierretään putken ympäri. Näin jatketaan loppuun asti. 6 A H K F F = = F K J A A I A A E F EI J= = I JK = F K J A I J= 2 K J E 6 K E HK = J K H K JK = JA H EI A I I A E K HEI I = O I EJA H = = I E JK EHK = = J = = A EL = JF K J A F I E JA A JJA EK F K EI J= O HI E J J= HL EJ= 6 K E HK = J D = = L = J = J = EI K I K H= = 8 = E F K J A I EI A L = K H K = O HI EJ F EI

13 Putket ja osat 2 K J E! I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 123 ) 12 2 ) EI J= F O L I F H= A A F H= K I HK K L EF K HEI JE = = EJ= I A JE = A = I JK A L O 8 = EJI A A A I A A F EA E = E A EA HH I K K EE EJ EI JK = = JEEL EI JA A E K HE A E K HE A JJ L EE A JJ J E A JA H A E = = JEEL EI JA A EI E = K E = O F O H = J E A A E = = I EI E O F O H EE EJ JEEL EI JA = = I JK A L O = A = F K HEI JE A = F H= F O J F H= = = I JK A L O F E = EF F A JEEL EI JA F E J A J= L = F K D J= = J = EJ= = EF F ED E A F K JJE= K JJA HA E A A O I I JEF = E E A A = JO A A L = I J= = K I J= JEEL EI JA F = E = A A JEEL EI JA F E J A L EE = EJ= A I F K JJE = K JJA HEF = E = A A EHEI J = E E K JJA HEJA I E I E EHEI J I EJJA = L = E A = K JJA HEJJEK = = HEI JEE 6 O J EEJ I L A E = JF EI EEJ A F = E A F K F F K K = F K F F = = F = E A > = H # E 2 O F A JJ= = F = E = A = JI = = EEJ I ) 4 * * ) EHEI J EEJ I HEI JEE ) ) = * * ) HL I JA K I I = EE EJA J D K E K JJA HA A E A = = HEI JE EI A A EHEI J EI A A = EE J I A F EJ L O O JA A 2 K H= EEJ I = = EJ= I = J E A E A F = E E A A 4 E JEEL EI JA = = EJ= I A H I EE = EJ= A F = E A F K F F K JO = K L = H= I J

14 124 Putket ja osat 2 K J E 6 A D J L I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 8 EA HA EI A K L = I = J L = J K I JE= K I EJK = F K J A I E= A H EJI A I EA E A J = I K K HK A J= = A L = = I = H= A EI J! " #! " $ % # $ %,, & ' & E, EJJ= E A H, EJ= = = F K J A A EI A = HA E, ' E I E, EJJ= = F K J A HA E L = JA HE EI E= EJ I K K JJ= F K J A I I = A H EJ EH = E A = 4 E I E K I J= EA HJA EJA JJ L F K J A I A E F = I K A J= L = O E I K K HE 6 A = = A L = J= K K 2 K J A, EJJ= EA HHA 4! " # " E I = K L = I I = EJ K A JJ= H EJJ= L = J EJ K I J= JJ F JJ= H EJJ= L = J EJ I = = I A K I A I I = D K E EJ= L =

15 Putket ja osat + K I = I J F F E = = E E ) HL E E JE K J EA = J = EI K I I = D O L O HI E F K HEI JE A I I = EE E A L = F EJ F K J A F 6 A A F J = J = EI J= = 0 A D K JK I A I I = K EI JA JJ= L = E A = F JE = L HE ) K J I = I A J! 2 K J E = EI J= F J = J = EI J= = F = J = EI JK F EJK K I - H JK I O HI E J 0 A D K JK I = = A K I EEJ I L = = = J= E I EE L = K E= K J I EEJ I K I J= J= E = HD A = 6 O D EJJK K K J= K K J= K A H!!! # & " " " # # # F F E = I A H = = ED E O A L EE I = H= A EI EE O A E 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E 6 O J = EJA J= = K F = HEH K ED E

16 156 + K & I = I J F F E = = E E ) HL E E JE Putket ja osat O J EHEI JO I A A = = L = E J= F K HEI J= EEJJE EA HK = L EE = F A E A K A L EE A F EI J= JO = F O F A JJ= = F = E = A I EJJA K I = I I = A F = E A # 2 = E + K D = = H A F J EJEI JA J O D JA A = K JA J= = K F A A K L EF K J EE = EJA J= = JK ED EJI EI + K F K J EE = EJA J= = I K F EI JK I I = H = 2 = I K K 2 K I A HHK I EEJE 7 N & + K 7 F A J # + K + K #! 2 A N A F # 2 = I K K K L = K = E A JO D O L I O J 5 K HEJ= A F = E A = = HL E EI = = = I E H EI A I JE JO L = J D = = H= JA I E A H E I E E = I I = 6 O F K HA J= = I EE = I EJJA = HL E = = JK ED EJ = I EI = HJE A E A = I O L O O I I A F A O HI E J 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E 6 O J = EJA J= = K F = HEH K ED E

17 178 Putket ja osat F I EEJJEF K J E I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 6 O JA D A EI A K L = K = EI A I JE O J A JJ = I JE E A EJ= JO J= F = 6 = EL K J= $ F K J E EJJ A K = = = EEJ I A F D F K HEI JK I EEJE $ N 7 I = = I A EJ= A I A A H E L = EI J= EA F I EEJJEF K J EA I E= % # F I EEJJEF K J E $ N % # 6 O I J = HL E = = EJ= J J= EF A A I A JA D JO EEJ I 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A = I EEI JE = JO F EI JA A I E

18 Putket ja osat = JJA HE= I A K I = A I = F K J E I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 2 = JJA HEF K J EJK I = I A A J= = K L = K = EI A I JE O J E A EJ= F K J A I E= = K I J= = JA H I F K J A = EEJ I A JJEEL EI JA J D = F K = = EJE, # F F E = I = I A J= = = J L EEL = I K A,, $! 1) * 6 8 " $! 1) * 6 8 " ) HL E E JE D JA EJ= F = JJA HEI I = EJJ= = = A A JD O L E EE E = = A A J E A EI I = EI I = F = JJA HEL = = = I K H= I I = F = JJA HEF O I JO I K H= I I = F = JJA HEJK A L = I JE EE E E A = F = J JA HEL A JJEE E E A = A I EI J L A JJEE E E A = I I = = I A I I = I K K O EI J E A = I I = = I A I I = JK F F = = E = HK K L EF = E = = = JO F = E = I EEI JA O I K K J= ) HL E E JE D JA EJ= F K J EI J I I = F K J EI J L = = = I K HK K I F K J EI J F O I JO I K HK K I F K J EI J O EJO I J= EL A EEJ I EA I EEI JA O I L J = F = JJA HE F A A E A 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E

19 Putket ja osat 203 Pesualtaan viemärikytkentä osineen WC:n viemärikytkentä tarvittavine osineen

20 Putket ja osat EA HE" K D L EJ L = K H= K J= I = I J F F E = = E E ) HL E E JE 8 EA HE = JA L K K I # ) I A K I EI EF = H= I JA D EA = = = JE I I = E O F H EL > A J E = JJE= F E J= EI EL = EI = JJE= F E J= 2 K J A F J= I A A J= = L = EE = JJE= F E = O F K A A 2 JJK F = J= = " 8 8 # #! = JJE= = EL A = A = EJA J= = > A J E = = J= J = EL J= I A A J= = EE A JJ A = A JJK A L = J" L = EE = JJE= F E = = = F K A A = EL J= I A A J= = L = = = I K H= = 8 2 K EI JK I F K J E= I A A J= = EE O I A JJ F K J A F K EI JK I JK F F = JK A A = JJE= F E = O F K A A 5 K HEJ= J O J J F K A A F K J A A L A K J= JA A E A L A = L K = L EA HE J E EL K K I 6 A A I = K A JJA 8 6!! 8 8 % # 8! '! 6 O I J = HL E = = EJ= J E A = JF K J EI K K HK A J E A = = JA L K K I F = J= EEJ I JA E A = EHEI = JO I F J O E O D JK F = JJK = E A = J I = J = EL A L = = = I K HK K I = H A K I F K EI JK I F K J E O E O D E A = J O JJ I = K A JJA 6 O F K H K F K J A F A = J = EI K 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E ) HL E E E A A JO F K HA J= = = I = JL L = H= I J E A E A F = E E A A

21 IV-kanavat 233 Lähtökauluksen tiivistys Lähtökauluksen niittaus Valmis liitos Suorakaidekanavan liitos Kumitiivistys paikallaan Saumauslistat paikallaan

22 Kalustus 2 O J J= I K F JA JJ= L = = = I EE EJA J J= I E = EE E A E E E? JEEL EI JO I 4 A E D = = A I E = = = I EE EJJO O = = A EI EE Valmis posliinialtaan asennus. Allas on tukevasti vaakasuorassa, hieman irti seinästä ja sekoittaja on tukevasti ja suorassa. Sekoittaja voidaan kiinnittää altaaseen ennenkuin allas kiinnitetään kannakkeisiinsa. = = A A J 2 D = L A JJEE E HA E ; EL K J = K 2 K L A I E K 8 A I E K I O L O O I # 8 A I EF A I K = J= = J= 8 A I E = JJE= F K J A = K JJ= L EA HEE 8 A I E K L A I EJK F F = A I J L EA HE = = I K A D = K F I O D K A JE = = Tarkista kannakkeiden vaakasuoruus

23 Kalustus = EJJA A L A I EI E E = = F = I K K D O L A I EJK A A J= EF K EI = = A J= E I L = D L E A EI J= A J K = F EJ E I = 9 + = EJJA A = = I J= A I J F E = JI JJK = # 4 K K L E = = J= = JK A L = K L E A F A EJA = I J= ) K L EJK F F = ) ) 8 K L EL EA HE F = J = EI J= = F E E = JJE= F E = I J= = F D = EJA J= = 9 + = I A JJE Ruuvi ja muovitulppa. Käytä lautalattiassakin katkaistua muovitulppaa pehmentämään ruuvin ja WC-laitteen väliä.

24 254 Kalustus = K I JK I! I = I J F F E = = E E ) HL E E JE I = EEJ I EI J= L EI E = L = K J I A = = I = F A D O J K J I A = JA D JO 6 O A F EI JA J= = > = HF = E A A = ) 2 8 # 6 O I J = HL E = = EJ= J # = K I JA A JK A L = EE EJO I = K I JA A L = = = I K HK K I 2 K J EA I E EJK I EEJ I A J EEJ I JA L K J= = JJ K K I = O A EI L = E K JA = 6 O I J JA I = K A JJA = JO D O JA JJO = E = = L = = I A K H= J= 2 O F A JJ= = = = HL E E = = JO 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E 6 O F K HA J= = = I = J = EJA J= = J= JA A

25 Kalustus 255 = K I JK I " I = I J F F E = = E E ) HL E E JE = I EI K K E A A I = = J= I EI J= F F E = I J= L EI EJA JO O A I I I = EEJ I EI J= L EI E = L = K J I A = = I = F A D O J K J I A = JA D JO 6 O A F EI JA J= = > = HF = E A A = ) * +, - & 8 # 8 8 # % # 6 O I J = HL E = = EJ= J = K I JA A JK A L = EE EJO I = K I JA A L = = = I K HK K I F K J EA I E EJK I EEJ I A J EEJ I JA L K J= = JJ K K I = O A EI L = E K JA = 6 O I J JA I = K A JJA = JO D O JA JJO = E = = L = = I A K H= J= 8 EA JO F A JJ= = A = HL E EJ= L = I E 8 EA JO = K JF K EI JA JJK E = L = H= I J E A E A F = E E A A 5 EEI JE = JO F EI JA A I E 6 O F K HA J= = = I = J = EJA J= = J= JA A

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET 1 TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 44 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia Kaasuhitsaus

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Opettajan osa Videoprojektorille Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna 7 Kerrostalon lämmitys ilman säätöä Miten lämmönsäätö hoidetaan?

Lisätiedot

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta 6 Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen 19 Veden kulutus ja säästäminen 40 Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus 62 Vesijohtojen kannakointi, rakenteiden läpäisyt

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä 2 A H K I H A I J A 2 A H K I H A I J A K K K K L E A I J = I EI F O H E L E D @ D A E L = H = J J K L = 0 = K J A I I = = I EI F O H E L E I EJ J = = L E A =

Lisätiedot

Jätevesi ja sen puhdistus

Jätevesi ja sen puhdistus Jätevesi ja sen puhdistus 1 Nykyisin kiinteistön jätevedet viemäröidään maanalaisissa umpiviemäreissä siten, ettei niistä aiheudu terveydellistä vaaraa, epämiellyttäviä hajuja, tulvia tai muita haittoja.

Lisätiedot

A.8 Railonvalmistusmenetelmät

A.8 Railonvalmistusmenetelmät A.8 Railonvalmistusmenetelmät 1 A.8.1 Eri materiaaleille soveltuvat leikkausmenetelmät Teräksiä voidaan leikata tavanomaisilla termisillä ja mekaanisilla leikkausmenetelmillä. Alumiinille sopivat parhaiten

Lisätiedot

HINNASTO 2015 1 sis. alv 24%

HINNASTO 2015 1 sis. alv 24% VUOKRAAMO 1. Betonikalusto HINNASTO 2015 1 sis. alv 24% perusvuokra päivävuokra Betonimylly 220 V 20,00 12,00 Betonitärytin 220 V SAUVA VIBRA 27,00 19,00 Betonitärytin 280 V SAUVA VIBRA 32,00 21,00 Betoni

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi)

Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi) Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi) Tekijät: Nimi: Samppa, Hannu Väätäinen ja Juha Kaukola-Risku Oppilaitos: Sedu, Kurikka Päiväys: 2.12.2014 1 Sisällysluettelo Putkiasennus

Lisätiedot

D. Polttoleikkaus. D.1 Polttoleikkauksen valmistelu. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto

D. Polttoleikkaus. D.1 Polttoleikkauksen valmistelu. Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto D. Polttoleikkaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Polttoleikkaus on yleisimmin käytetty terminen leikkausmenetelmä myös valukkeiden poistamisessa. Sen käyttöä puoltavat mm. laitteiston pienet hankintakustannukset

Lisätiedot

Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2. Opettajan CD

Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2. Opettajan CD Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Opettajan CD 2 Työturvallisuus Miten kuulosuojain valitaan? Milloin kuulosuojainta käytetään? Mitä tarkoitetaan tarpeettoman tehokkaalla kuulosuojaimella?

Lisätiedot

HINNASTO 2008 1 VUOKRAAMO. päivävuokra. perusvuokra. 1. Betonikalusto. Betonimylly 220 V 18,50 11,00. Betonitärytin 220 V 23,00 18,00

HINNASTO 2008 1 VUOKRAAMO. päivävuokra. perusvuokra. 1. Betonikalusto. Betonimylly 220 V 18,50 11,00. Betonitärytin 220 V 23,00 18,00 VUOKRAAMO HINNASTO 2008 1 perusvuokra päivävuokra 1. Betonikalusto Betonimylly 220 V 18,50 11,00 Betonitärytin 220 V 23,00 18,00 Betonitärytin 280 V 25,00 19,00 Betoni kottikärri 6,00 4,00 Betonihierrin

Lisätiedot

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus

ISBN 951-98799-8-6. ISBN 951-98799-9-4 PDF verkkotunnus 1. Painos 2004 Penan Tieto-Opus ky Taitto, valokuvat ja piirustukset: Pentti Harju. Kirjaan on saatu myös tekstiä, valokuvia ja piirroksia useilta eri valmistajilta. Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Sivu 1 / 8 AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Valmistelut Suojakalvot: Lastuavassa työstössä on hyvä jättää suojakalvot levylle viimeiseen työvaiheeseen asti suojaamaan pintaa naarmuilta. Mikäli kalvot puuttuvat, alustana

Lisätiedot

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ

Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmatic CBJ Tuotenumero 12 13 01 Thermomatic CBJ Lue koko asennusohje ennen asentamisen aloittamista. ThermOmaticin yksinkertainen säätötekniikka pitää sisälämpötilan vakiona tarkkuudella 1 C, vaikka pohjoisesta puhaltaa

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM. Seinään ei saa kiinnittää mitään taskukarmin kohtaan! 1) Tarkista toimitussisältö oheisen osaluettelon mukaan. Karmi

Lisätiedot

lindab rakentamisen helppoutta Asennusohje InCapsa

lindab rakentamisen helppoutta Asennusohje InCapsa Asennusohje InCapsa Kuvaus Lindab InCapsa -järjestelmä on kehitetty helpottamaan kanavien asennusta, kannakointia ja kotelointia huonetiloissa. Lindab InCapsa -järjestelmä sisältää erilaisia tuotteita,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT

www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT www.ruukki.fi KONEISTUS KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Tämä esite sisältää kuumavalsssattujen terästee koneistustietoa seuraavista työstömenetelmistä: poraus kierteitys sahaus jyrsintä ja sorvaus

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

HITSAUSSANASTOA. Amma-projekti, Vakes 2005 Anja Keipi, Janne Saari, Mauri Immonen

HITSAUSSANASTOA. Amma-projekti, Vakes 2005 Anja Keipi, Janne Saari, Mauri Immonen HITSAUSSANASTOA Amma-projekti, Vakes 2005 Anja Keipi, Janne Saari, Mauri Immonen Sisällysluettelo Hitsausasennot... 3 Railotyypit... 3 Hitsin osat... 3 Hitsausvirheet... 3 Kaasuhitsaus... 4 Puikkohitsaus...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.

Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Poraus Tampereen Teknillinen Yliopisto Heikki Tikka Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Porausta ovat: poraus ydinporaus väljennys kalvinta

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m.

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Lasikatot Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Takuun voimassaolo edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Palotapahtumaa rikastava happi on puristettuna kaasuna 150 200 baarin paineessa harmaassa pullossa.

Palotapahtumaa rikastava happi on puristettuna kaasuna 150 200 baarin paineessa harmaassa pullossa. Harjoitus 5 MIG/MAG-hitsaus ja polttoleikkaus Harjoituksen tarkoituksena on opetella kaasuhitsauslaitteiston (happi-asetyleeni) oikea ja turvallinen käyttö sekä polttoleikkaus. Toisessa vaiheessa harjoitellaan

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia

Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia RAKENNUSOHJE Äänenvaimennin, tiiviste, liitosputki ja kuusi ruuvia 331 Lehden nro 78 mukana sait yhdeksän uutta osaa radioohjattavaan pienoismalliisi. Osat ovat äänenvaimennin, liitosputki, tiiviste ja

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta

jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta jussi Sivu 1 26.3.2015 Bosch osa inventaari 25.05.02005,osittain päivitetty. tuotekuvaus kpl yks hinta bosch rasva (kilon purkki vastaa 5tbi) 0 tbi 24.40 bosch rasva uudempi 1615 430 015 225g 0 tbi 24.40

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen kaulakoruun tarvitset: 40 cm makeanvedenhelminauha TAI vastaava/haluttu määrä irtohelmiä 2 m valmiiksi neuloitettu helmisilkki 0,6 0,65 mm TAI paksuutta, joka mahtuu kerran helmien läpi helmilukko,

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

Alustava huutolista Rakennustoimisto Rasto Oy

Alustava huutolista Rakennustoimisto Rasto Oy Alustava huutolista Rakennustoimisto Rasto Oy Huuto Määrä Tuote P1 Erä Erilaista rakennustarvikkeita P2 Erä Erilaisia tikkaita P3 Erä Erilaista rakennustarvikkeita P4 Erä Kontin tavarat P5 5 kpl Telineiden

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Metalli. Yhdistele metallintyöstöön tarkoitettuja akkukoneita yksilöllisesti. UUTTA. Yhdistele ja hyödy

Metalli. Yhdistele metallintyöstöön tarkoitettuja akkukoneita yksilöllisesti. UUTTA. Yhdistele ja hyödy Metalli Yhdistele metallintyöstöön tarkoitettuja akkukoneita yksilöllisesti. UUTTA Yhdistele ja hyödy FEIN Select + tarjoaa mahdollisuuden yhden tai useamman ammattimaiseen metallintyöstöön tarkoitetun

Lisätiedot

Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma

Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma Nopeuden huippua Uusi harjaohjelma UUTUUS! Ratkaisut kaikkiin käyttösovelluksiin kaikille porakoneille ja kulmahiomakoneille 2 Teräslankaharjat Yleiskatsaus Metalli Inox Tuote Tyyppi Harja Teräslankaharjat

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet:

Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000. Käyttöohjeet: Lujitemuoviset altaat - WG 5000 - WG 9000 Käyttöohjeet: Asennus ja käyttöönotto Jos lujitemuovinen allas toimitetaan osina, puretaan ensin altaasta kaikki mukana olevat tarvikkeet. Tasaiselle alustalle

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

MGB tä käytetään moneen eri tarpeeseen rakennuksien ulko ja sisätiloissa. Tavallisesti MGB tä käytetään:

MGB tä käytetään moneen eri tarpeeseen rakennuksien ulko ja sisätiloissa. Tavallisesti MGB tä käytetään: MAGNESIITTILEVY MGB Koostumus: Ensiluokkaisen raakamateriaalin seos: epäorgaaniset aineet, luonnolliset silikaatit Si02, CaC03,MgO, MgCI, lasikuituverkko. 100% asbestivapaa, myrkytön, turvallinen, kestävä

Lisätiedot

Tuoteluettelo 2006 Varusteet kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen ja juottamiseen

Tuoteluettelo 2006 Varusteet kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen ja juottamiseen Tuoteluettelo 2006 Varusteet kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen ja juottamiseen KONELEIKKAUSPOLTTIMET JA 1 SISÄLTÖ Yleiskatsaus hitsaus- ja leikkausvarustevalikoimaan...2-7 PAINEENSÄÄTIMET UNICONTROL

Lisätiedot

Alustava huutolista Huuto Määrä Tuote

Alustava huutolista Huuto Määrä Tuote Alustava huutolista Huuto Määrä Tuote 1 5 kpl A-tikkaita Krause 2 2 kpl A-tikkaita Krause 3 3 kpl A-tikkaita Krause 4 2 kpl A-tikkaita Krause 5 3 kpl Lumilapioita 6 4 rullaa Käsipyyhepaperia Karin 7 Erä

Lisätiedot

Mutteriväännin iskevä M18 CIW12-402C

Mutteriväännin iskevä M18 CIW12-402C yhdistää POWERSTATE hiiliharjattomat moottorit, REDLITHIUM-ION akkuteknologian ja REDLINK PLUS suoja- ja ohjauselektroniikan. Nämä muodostavat täysin uuden kategorian työkalujen käyttövarmuudessa, suorituskyvyssä

Lisätiedot

Asennusohjeet. Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi

Asennusohjeet. Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi Asennusohjeet Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi C Copyright Nimex AB 2008 Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi Vakiopakkaus Markiisi Osat pussissa Käsivarret, 1 pari Verona

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/11 C

Kompaktisarja HD 5/11 C Kompaktisarja HD 5/11 C Kätevän kokoinen, varmatoiminen, messinkipäätyisellä pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön. Vakiovarusteet: 10 m Suihkuputki 400 mm Kolmitoimisuutin (0 /25 /40 ). Kiertyvät

Lisätiedot

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit.

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Karmin ulkoleveys/korkeus = rungon aukkokoko Leveystoleranssi: +0 5 mm Korkeustoleranssi: +5 5 mm Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet Työturvallisuus 1 Kun jalkineet valitaan työtehtävän mukaan, se voi olla myös hyvä jalkaa tukeva urheilujalkine. Kuvan pehmeänahkainen käsine sopii esim. asennustyöhön. Jos käsitellään vaikkapa öljyjä,

Lisätiedot

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi

SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi SAHAT AUTOMAATTINEN URANTYÖSTÖKONE JIH-AUTO 10SM JIH-AUTO 10SM URANTYÖSTÖKONE Syöttö Kuularuuvi Uran maksimikoko vaakasyöttö 200mm, leveys 50mm, korkeus 50mm Terän koko 255x25.4 mm Työpöydän koko 835 mm

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly Asennus- ja käyttöohje Puutavarahylly Asennustyökalut 13 mm hylsy 16 mm hylsy 17 mm hylsy 18 mm hylsy 10 mm betonipora, mutterin- tai ruuvinväännin Vesivaaka, linjalaser tai vaaituskone Poravasara tai

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet Asennus-, kдyttц- ja huolto-opas (FI) 08004291 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 11 PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET Alv 0% Alv 24% 111101 Vispiläkone ### 15,50 19,22 111120 Pakkosekoitin (220 V) ###

Lisätiedot

B.2 Levyjen hitsausliitokset

B.2 Levyjen hitsausliitokset 1 B.2 Levyjen hitsausliitokset B.2.1 Hitsilajit: Päittäis- ja pienahitsit Hitsilajeja on kaksi, pienhitsejä ja päittäishitsejä. Pienahitsillä tarkoitetaan pienarailoon hitsattua hitsiä. Päittäishitsejä

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78

LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 LADDOMAT 21 Latauspumppupaketti Tuotenumero 11 23 78 Käyttö- ja asennusohje HUOMIO! Tämän esitteen piirroksissa kuvataan vain kytkentäperiaate. Kaikki asennukset on mitoitettava ja tehtävä voimassa olevien

Lisätiedot

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi

Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi Hanhitie 4 01450 VANTAA 0400 472 130 info@glan.fi www.glan.fi VINYYLIverhousPANEELIN ASENNUSOHJEET Yleistä: Tämän asennusohjeen on koonnut Juhani Glan yli 30 vuoden kokemuksella vinyyliverhouspaneelien

Lisätiedot

IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin

IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin H. Honkanen / M.Karppinen IsoCAM ohjelmisto ja BUNGARD -piirilevyjyrsin IsoCAM -> Avaa IsoCAM -> File -> Load Files (F3) [ Siirretään PADS :sta saadut tiedostot ] Huom! Tiedostoista siirretään vain : art

Lisätiedot

Jos asennat LED nauhan valmiilla liitosjohdolla, hyppää kohtaan "asennus, kun nauhassa on valmis liitosjohto".

Jos asennat LED nauhan valmiilla liitosjohdolla, hyppää kohtaan asennus, kun nauhassa on valmis liitosjohto. LED nauhan asennus alumiiniseen profiiliin. Tämä ohje kertoo, kuinka helppoa on LED nauhan asennus asennusprofiiliin, jota myös asennuslistaksi kutsutaan. Alumiinista profiilia (asennuslistaa) ei tarvita

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0 Tuotekoodi: 4933431245 n suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE moottori tarjoaa jopa 10x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 25% enemmän voimaa Yksittäisten kennojen

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 ASENNUSOHJE DEPO ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 OSALUETTELO Pääosat Osa Nr Nimike 1 1498 Spiraali PFlex Ø53 2 8143 Ruuvi T6SS M6 x 20 3 1433 Sovitusakselitappi 4 1365 Akselitappi 5

Lisätiedot

Työkaluvalitsin. Valitse oikea Hilti-työkalu.

Työkaluvalitsin. Valitse oikea Hilti-työkalu. Työkaluvalitsin. Valitse oikea Hilti-työkalu. Poravasarat, kombivasarat ja piikkausvasarat Luokka Työkalu Pölyn- Äänen- Kolmi- Aika Aika Reikien määrä EAV:hen 2.5 m/s 2 (ELV 5 m/s 2 ), kun poraushalkaisija

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

peltiruuvi puuruuvi ilman laippaa laipalla AF5

peltiruuvi puuruuvi ilman laippaa laipalla AF5 Kiinnike esiasennetaan ilman ruuvia Toimii kaikissa seinämateriaaleissa, massiivisessa, paksussa ja levyssä, myös kipsilevyssä. Ruuvi leikkaa kierteet kiinnikkeeseen, joten se soveltuu kaikille ruuveille.

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin

B6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin B.6 Yleiskatsaus hitsausprosesseihin 1 B.6.1 Valokaari lämmönlähteenä Valokaari Valokaaren avulla pystytään vaivattomasti kehittämään riittävän korkeita lämpötiloja ja suuria lämpömääriä kaikkien metallisten

Lisätiedot

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto

KORJAUSOHJE. Biomatic eletroniikan vaihto KORJAUSOHJE Biomatic eletroniikan vaihto SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Ohjauspanelin vaihto... 3-4 Ohjauskortin vaihto...5 Prosessorin vaihto...6 Näyttökortin vaihto...7 Ylilämpösuojien vaihto... 8-9 J2 johdon

Lisätiedot

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.

Hitsausmerkinnät rakentamisessa Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot. Unto Kalamies, diplomi-insinööri Teknillinen asiamies, Teräsrakenneyhdistys unto.kalamies@rtt.ttliitot.fi Piirustuksissa käytettäviä hitsausmerkintöjä käsitellään standardissa SFS-EN 22553. Tähän kirjoitukseen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Meilahden Rantapuisto

Meilahden Rantapuisto Paciuksenkaari 2 A 1 2h+kk+työh On 114,50 103,00 1 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 2 2h+kk On 52,00 51,86 1 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 3 ryhmäkoti On 2 Kyllä (Kone Oy) Paciuksenkaari 2 A 4 2h+k

Lisätiedot

Lämmityksen perusteita 1

Lämmityksen perusteita 1 Lämmityksen perusteita 1 A K K L O E K JE = = K JJ= K I J = L = = J = J = EI A L = EEJ E I EL K = L = H = A JA A = K JJ= I K H = = A H J J = L EA 0 ) 7 0 ) 7 H = A J A E@ A F E F = J J A H EL A H I J =

Lisätiedot