Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1059 Finnish EU Attitudes 2001 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 5 K E - 7 = = = E = 6 K J E K I = I = = EI JA A K I EI J= JK I EI J= 2 O A 6 A EJ L = I J= = = = = EI A A O I O O I A A HA C = I J= = = I A L = ED J A K A H = L = I J= = 6 A D A E D J= EI J= EA EF A JJ A - I E A H EL = I J= K I A A H EJI A EI J= L = I J=! K E = EE I JK K J6 A O O EI E A JJA K E = = JEEL EI A I JEI A K H= = JJA 5 K A - 7 I A O O JA A EEJJO L E = I E EJ= - HEJJ E EE I JK K J I A K H= = = JEEL EI A I JE A EE I JK K J I A K H= = E L A HH=! 8 = E L D EE I JK K J A K K HEI A K H= = " - = E = = EE I JK K J A I A K H= = = E = = # - I = = I = = - J K E = D O L E = JI JJA JK JA L = A O I A EI E = I E EJ= A JJA EEI J EA A I J A F A HE - HEJJ E D O L E A D O L E! A D K I JE " - HEJJ E D K I JE # - I = = I = =! EJ A JJA I A K H= = L EI J= = = A - 7 I A O O JJ I A L EI J= L EJJA EI J E A = I J= = O A JA A L A J = A = A K I K = I I = L = E - 7 I I = K D = A L = E L = J E A A K = EI E= - 7 I A = I K J L = J= EL = EE= H A = J I A O A I J I = = J= L EE A JK ED E A 8 = E = - 7 = E = JF K = I = I A = J= F = K I A I I = = E = L E = = L E D = J= = D = EJ= - K H F = A D EJO I J - F L = = = 8 A = = F K HE = 5 K A JK HL = EI A F = = = - 7 I A K E - 7 K F K A = 5 K A K = = A - 7 K E E A = H= J = EI K E E- 7 JA A A D EL K I E = F J I E J = L = E K JJ= L = J A = EI A I JE I A = A A E ED E A = EI JA JJ= L = = = I I = A = I = A I JO I A A A JO O JO L E A K I K = J E E J= = - 7 = I E EI I = A JO O JO L E A = = A O O EI A D = EJK I A J E E J= = - 7 = I E EI I = A JO O JO L E A J= I = L = = F HA I A JE J E E J= = - 7 = I E EI I = - 7 H= D = EI E O JA JJ L EA K K E 5 K A I O H I A K JK A K E JK A L EA I A = A JK A EI A A = = A - 7 I A O O JA A EEJJO L EI J = I E EI J= = EI A I = = J= L E = HEEJJ L I JE K JA JJ= L = = JEA J = 5 K A F EJ EI EA H J= - 7 I J= - 7 I A A = = A EEJJO O A A F EJ O I E I JE = I EEJ K JA = J I A A I E 5 K A = E EI I = EI I = O A JJ L L = I J= = = = EJI A JK HL = EI K A I J= = K EI J= A E A I EE = F K = - 7 F A HK I I F E K I A I I = F EJ EI EI A A I JE H J EJ = I E= J K K K L = J = I = EI A F J I L = = F EEHEE = EI J = I E EI J= F JA J K E EI I = O D JA EI A I JE - 7 J= F = H = J= = = EL = I K JJ= I E I A EI JK K JF JA D J L EI I H= K D = = L = K H= A JK HL = = EI A I I = L = HI E D O L E - 7 = EI I = JK EI E = O A K = E A I = = = E A L A H JK I - 7 K K JA A A O O EI E J= H = = = I = = EI EA EF A JJ I A = EI I = A E F O HE A D EJJ K E E= I A L = I J= EI A I JE - 7 EJ = = A JK EI A A A 5 K A I = = = JJK A J I E O JA JJ L A JEI A L = E = I A D J= EI E- 7 > A JE = I L K K I = = = E I = = = 8 = E A = I = = E A HE A HE

3 = J K K I = = = E I = = = 8 = E A = I = = E A HE A HE - 7 EI I E F K D A A D J= = F EJ EI EL = EJ= L = = E = - K H F = F = H = A JEI I = 5 K = = EI A JF O I JO L JEJI A F = HD = EJA F JJ EI J= = I E EI J= = I EE A E K EJ= EJ K E E= J= HL EJ= - 7 D O L E L EL EA A K H F F = = EI JA = A EJI A I K L = L J= A EI J J= F K K JJK K = = E = = = K E A O D JA EI L = I JK K E K = A E A E = EI J= K L = = I EEJ EJ = = A K I J= = JA K H F = H = A JEI I = L = JJA D A A JJ= EO EF J = E L = JJA 5 K E I = = K JD O L E A I K K K L EE - 7 F J I A JA I I = 6 K A L = EI K A I I = - 7 I J= I JK K JEK = EEJJ L = JE I I = = I = EI L = JE E = A E A A A H EJO I J 7 E E J E EL = JK K I E= A EL = I = = F K EI A I JE HEJA I E - 7 A D EJJO O = E = = = J K L = I I = K K J I JE = I I = - 7 F J I A JA I I = JK EI EI EEHJO O O EI J A A A A EI J F J I EE = H= EJJ= = O I EJJ EI JA I A = A L A J E A K JJ= 8 = E = - 7 EJ = = A JK EI A I J= = ED A K JK K E K I J= K I E= I A J JA K J J= E A F EEJJEI A I JE = H= = EI A I JEL JJ J J 5 K E I E O JJ O JD O L E = I = EI A = A E = EI K K JA I = - 7 I A A ; I I = 5 K A K I J= = I EHEEJJ EI E- 7 K I J= = - 7 EJ = = A JK E A D J= EI EL D EJA A - 7 D = = EI A A I E O O EI J = = A F = = = E= E A I EI A F = = K E E= A EL = A D = EJ= I A JEA J EI E = = A A L = - 7 I A A D A F I JED K = EI EI EJ EI J = I E= I J= = I I = = H EA I I E " - 7 A E A L = EI L = = K K JJK K = A D EJJO O = J K L = I JE E = EI J= J E E J= E = = = EJ - 7 A D EJJ EI J= L EJJA EJ= 5 K A 6 A EA A I J A F EJ EI E= = = K E E I A = = = - JJ - D - JJ 5 K A F EJ EI EF O H E = I JE O A D A E - E = I JEA E A I EJJO F = I E= I I = = I = EI JA A JK A I = = = EI A A! " # A I EJJO K E E= I A L EE O I O O I EE! " # EI J - 7 = 8 A L EI E I K D JA EJ=! " # A D EJJ - 7 O D JA EI J I I E= = EF EJEE = = F D EI = EI A = E I K K J= =! " # 2 EJ - 7 = EI E = O D O D JA A EEJJO! " # K = = - 7 I J= EE JA EEJJ L = JE A H= = JE! " # EI J - 7 = = A JK EI J= K K I EE I A = ED E 1J - K H F F = =! " # ) = = = A HEJO EI A I JE8 EH F I O - 7 I A A I E! " # 6 A D I J= = = = I = E L EI A HE EI K A J H K J= =! " # I = EI JK = = JEEL EI A I JE- 7 J E EE JA HH HEI E J H K EI A I E! " # EI J = L E K K JJ= F E O L O O JJ - 7 J E E = I I =! " # EI J - 7 O D JA EI JA HEEI E D = E J= L = EK I K A F A HK I J= EI J=! " # 6 A D I J= = = - 7 O D JA EI J O F HEI J F EJEE = =! " # 8 = D L EI J= = = F EA JA I A = A L = E K JK I L = J= = - 7 F J I A JA I I =! " # EI J - 7 O D JA EI A K = JK HL = EI K K I F EJEE = K EI J=! " # EI J - 7 O D JA EI A F K K I JK I A K EI J=! " # EI J - 7 O D JA EI A JO EI O O I F EJEE = K EI J=! " # 6 A D I J= = = K E E O D JA EI J A D EJO I O D JA EI JO F EJEE = =! " # 6 K HL = = = = 5 K A = = J= A A E A F EI K K I! " # 8 = D L EI J= = = = I = EI JA K JJK K HEA I E O EI J A E L E = EI A =! " # 8 D A J L EH = L = J= EI K K JJ= = D = E E K J = EI K K JJ= - 7 I I =! " # EI J I K K F K JA J= I = = HL = K E EI I =! " #

4 # E = E A L = E K JK I - 7 I A O A I A A J D A A I I K JI A K H= = L EE = I E ED E = = I I = A O JA E A L = E K JK I - E A = EI J= L = E K JK I J= EA JA E A L = E K JK I - I = = I = = - E J = = I I = A = EI K K JA =! " - E J= I = = E A A E A D O L E L E JE! " = I = J= A JE = A D EJO I! " 6 O EI O O I JE = A! " 8 EA JE = K = = = K F F =! " ; HEJO I J E E = L EHA O I O A A I! " E F = E K O HEJO I J E E = I I =! " H J= I! " 8 A H JK I A J= I! " 2 = = J= I! " 0 E J= J= I O A A I! " - E J= HL E A A D E J= J= I! " - E J= HL E A A = = JK J= I! " K JJK K HE J! " K K JK I J! " 6 A = JK J E K I J E E J=! " 5 I E= = EJK HL =! " 6 A HL A A D K J! " 6 O O F HEI J = JO J! " ; F HEI J I K A K! " 0 O L E L E JEA H JA HEL A I J HO D EA L E! " 0 O L E L E JEA H J = = A HE= K A A L E! " = I = = EI JA E A K I JK HL =! " 5 K K F K JA J= I = = HL = EI JA = I A =! " = I = E A EJI A H EI E A K I! " 5 K A JK HL = EI K K I F EEJJE A = I A =! " 5 K A I K D JA A J8 A! " 2 D EI = E A O D JA EI JO! " 5 K A L = E K JK I L = J= - K H F = I I =! " 5 K E K L = K = E = = = A E = C! " 5 K = = EI JA EJI A JK J E K L = A JEJA A JJE! " 5 K EF EA I E EJK I D JA A =! " = = D A E A E = F EEHE! " ; A E A O D JA EI K J= H= = E! ", A H= JE= J E EL K K I! " ; I E L = E K JK I = EI K A J! " 4 E EI K A H! " * O H H= JE= H! " 2 = = I = = = L A I J = I A =! " = = J= K I L A I J = I A =! " - A EI L A I J = I A =! " ; HEJJ EA = I A =! " K HJA = I A =! " = = I A = A = A A! "

5 $ O I O O I - 7 = = A JK EI A I J= 1J = A I E - K H F F = = * = JE= = O I EK E E I K K HE EI J= D = = I JA EI J= I A JA J= = A JJ EI J= E EI J = EI J= JK A A D EL K I E = - 7 I A E E = EI E= I A K H= K I E= = HL E EJJA I E A L = A 8 = E A = - F A EI J I = = EI J - 7 A H EJO I = = E = J= A I I = = I L = =! 5 K A = K A O O EI JA I A = A I A = I K J = I L = L = JD K = JJ= L = I JE! - I J HEEI EA K K I EA K C I = L E= J= F = EI JA I EI EI I JEA I O JO EI A - K H F = I I =! D J= = 8 A A HEI JO EI A A K K I J= - K H F = I J=! E K J = EI J= = A JEI A I J - 7 F J I A JA H A I JA! EI J= K I = I L K = = L = K H= K JJ= F E- K H F =! K EJJ= = - 7 F K K I JK I J=! = = J= A O EJK J= J F = EI K K - 7 I I = A JEI A I J! 5 K A = = J= K I A A JJ E F = E K O O I! K K JJ= = - 7 K JA A A EI A I E- K H F = K E E I E O O EI A I E - K H K E E I E = I J=! 1J EI EI J I A = EI J= JK A A HEEF F = = A I J = HHK JJ= = JEI JA A D EJO I J! 4 = I EJJ= = K E E J= K JJ= L = E O D O A I EEHJO L = ED A A = = J= H = = I K K HE= A JK = O D A E! 6 K K K JJ= EE K L = = JO L E = = - 7 JO = H E E A O I 5 K A A! = = A JK E A L = E A K JJ= = D = I J= = E JA C H= = JE JEEL EI J EI J! 4 E = I JK JJ= = - 7 J= K JJK K HEI A I JE! % 5 K EI EEHJO O A I EL A = K I I = K A - 7 = A J= L E O D JA EI A H= D = O I E A K H O JJ 5 A K H= = L = I I = A I EJA J K J J K K J I J= = I A I A K H= K I L = E K JK I E= I A L E= A JK I E= = L EJJA EJ EJA A L = I J= = L = J6 A D A E D J= EI E= I EJO I E A 8 = I J= = = = I EJO I J 2 EJ JE I I = E 8 = E A = - E K K - E = E J O I E HE I = = HE = = = = K K J I L = EI JA JK EE D O L E A JJ I A J= F = D JK K I K K L = I JE I K K HA EJJ= C A EJJ=! " # 5 K = = EI A J A L = J K K J I A O A EI A I JE JJ= A O JA EI A = I E= =! " # 0 A E D J= EI A I JE A A K H I EEHJO EI A O JA EI A I E = F A HK I JA K I E! " # K K J I D A H JJ = I = = EI EI I = F = HEJEE E = JO O JO JJ O O JJ! " # 8 HE I EJO I E = J= D = JJ E= L EHD A EJ JK A A F = A I E = K F EI I = = I E EJ= A I I =! " # 0 K E = JK I EJK A EI J= L E F F E = I A O HEJO I J A I EE JO O = K I EF =! " # 5 A = = K I J= = I JHA I I E I O JO O A JA E L = D A = L A I J A I K A I I =! " # 5 K = F F EL = J F A = I JEF = A I = L A H A I = = A A I = A K H EI I = = I A EI A! " # 7 A JA K H H= D = J L = J = K EEJ= = JK L = JJA HL A JK K JJ= L = ED JA K = L EH EI JO I J! " # 0 E J A I K H= = I = E L E A L A HJ= E J= L K K I I = = = E = = D E J A = I K = 5 K A I I =! " # 5 K = = E A A JEJA A JJED A E A A A K JK A I A = H = = = J A = =! " # - K H I EJ 5 K A A JEI J JEK A E I EED A K JJK K HEF EEHEE D = = A K K K K E! " # = H = I J= K F K E A A H EJI A A EJI A EI O O JA A F K EI J= A A JJ EI J! " # = J K I J= E A = I J I JA JA K = E = A K H = K A A = EI I = O I E A HJ= EI JK K! " # - 7 = A = I = = EI JA O D JA A K K K L K K I L = D L EI JK K O D JA EI A L = K K J= O J! " # - K H I J= JK A A = = E = L = K K JJ= = L = D L = E F = E E = HE A! " # - 7 I J= JK A A = = E = I I = 7 5 ) L A H E A L = E K JJ= =! " # - 7 A D EJO I D JE EEJJ L = JE J= A JA A A O D JA EI A L = K K J= O J! " # 6 = A EI A JO D JA A JI E EJK I A J O HEJO I = K F = JO EI JO L J- 7 = A A I A! " # - 7 = A J= K I F EJEE = O D JA EI JO O O A JO O K K J I A I A K H= K I A =! " # - 7 = = J = = = JK L = JD = EJ= EI A I JE = A A HH I A L A I E! " # - K H O JJ JJ L = K EJJ= = 4 K JI E = * HEJ= E= - 7 I A O O JJ! " # 5 K A L = E K JK I = EI K A J- 7 I I = F = E = HL - K H F = I I = = I L = =! " #

6 & ; O I L = EI I = J= F = D JK A A JJA HH HE EI K J L = JH= L EI JA A A J = = E = = A A H EJO I A I J I O EI J = I A K H= K I EI J= A I EJA JJO A HE = EI E= A O I E EJA I A K H= = L = J= I E= JL = I J= = L = J6 A D A E D J= EI E= JK JA K I E= A = I EJO I E A O I A EI EI J J= F = D JK EI J= 8 = I J= = = = JK JA K I J= I EJO I J - HEJJ E A 8 = E A = A - E = E D O L E D O L E I = = D K I JE = = 6 A HH HE EI K J H O JJEL J I A JJEL = J E K = F E A K I A EI A = J= L = =! " # = JK HL = EI K A JK JA A E E = K I A! " # ) E L JJ A J EI J = O A A I E = J K I J= EI J= = = E = =! " # 1I K E = I K K HE= = = K = I = J EI E= = = E = F EEJJEI E= I A K H= K I E=! " # 1I K E = JK I E F K J= I K K HJ= = = L = E K JK I J= JK A L = EI K K JA A! " # - 7 J E E E A E = J= A I I = = JK A I = 7 5 ) J E E A JA HH HEI E D L EJJ EI A I E! " # 5 K A F JJ EA A E EI EF EJ O J= J= = JK A = = 7 5 ) J E E A! " # = = E = = = = JK K A JEI J F = D A E HE = EI EE = O D EE! " # ; L = E K JK I L = J= = I L = = A H EJJ L I JE! " # 6 = F = D JK = J D A I EL JH= J = EI A L = = J= L = = I E = EJ= = 8 A! " # 8 = I J= D J= EI K K I D O L E L EL EA = EJJA = = A = = E = L E H EI JO O! " # 1I K A J= K I J= = L = JF E A E E J= A EI A J K E K I EI A JI O O J! " # 1I = O D J H= K D = = E A K I J K E HEI JE K I E! " # EJ L E = J E A JA EL J A EE= L E= JA HH HEI E EJ A EI A I E! " # 8 E = J E A JI O O JJ L J F K JJ = I J EA HJA A = K K I E= JA HH HE EI K =! " # 6 A HH HE EI K J = = A A L = JL EA K ED E E I E = ED E - 7 = ED E! " # 6 A HH HEI E= A EL = F EI J= = A A EF K K JK J= EED E I O ED E J = I EJ I O O JJ L J! " # 8 = E = E JK EJJ= L E= JA HH HE EI K J L = JJ= L = = = O HHA JJ L E! " # 5 K A = - 7 F EJ EI EJEK A J= = = = D = K K JJ F EJEE = = I =! " # ' A I K I JA K 5 K A ) 6 I A O A I J L E EI JK K JL EE A = E E = I = J= = J D L = E K JJ= K J* = JE= = A = E A EEJJO E A F K K I JK I EEJJ EJA 6 A I K D J= K JJA 5 K A ) 6 I A O O JA A I A K H= = L EI I = JE = JA EI I = I A K H= = L EA A D J A J O JJO A I I 5 K A JK EI E EEJJO ) 6 8 = E A = O I = = - E O O JE = JA A I I = HEEF F K = JJ= K A = A I A O A I J! E E* = JE= = = J EEJJO L J! E E4 K JI E EEJJO O! E E* = JE= = = J = 4 K JI E EEJJO L J! - 7 JK A L = I I = A D EJO I A I I L = = = I EHE = = EI J= F E = = K E E = = A J= E A K K I EE I A = ED E = K E E JEEL EI J E A J= A EI A = F EEJJEI A O D JA EI JO EI E A = E O D JA EI J E A A 6 K EI E A EA A I J A D EL K I E = 5 A = = A JK = A JJ JEEL EI JO = = A JK = A E EE JEEL EI JO! 6 EEL EI JO A E EE = = A JK = " - E K F = = = = A E = = A JK = A E JEEL EI JO # - I = = I = = EJA 6 A I K D J= K JJA O O EI E = = A - 7 I A O O JA A - HEJJ E O JA EI A I JE A O JA EI A I JE! A K JH= = EI JE A E O J A E " A EA JA EI A I JE # - HEJJ E EA JA EI A I JE $ - I = = I = =

7 6 ) ) 6 1-, 6 ) ) ) 4 ; ; 8 ) K K F K E EA I = E A 1 HO D & # L K JJ= $! # L K JJ=!! $ " # L K JJ= " " $ # # L K JJ= # # $ $ # L K JJ= $ ; E$ # L K JJ= ) I K E K = ) A " = I K = I J= " & = I K = I J=! &! = I K = I J= "! & = I K = I J= # ; E& = I K = I J= = = K J= = = K A A = = I K JJA 7 K I E = = 1J 7 K I E = =! 8 = HI E = EI 5 K E " 5 = J= K J= # 0 A $ 2 EH = = = % 2 E J 0 A & O A = = I ' - JA = H = = - JA 5 = L 2 D EI 5 = L 2 D EI = H = =! A I E 5 K E " - JA 2 D = = = # 2 D = = = 8 = = I = H= E I A K JK $ A I E 2 D = = = % 2 D EI 2 D = = = & = E K K ' = F F E E = E A F A HK I K K JK I 6 A E = I = K K A I E J= EF A HK I K K! ; E F F E = I JK J E J E = E A = = JE E A K K JK I 6 A E - E= = JE EI J= K K JK I J= ) = JJE K HI I E K K O D O J= = JJE K K JK I! ) = JJE K K K K = I JA A = = JE JK J E J " F EI J JK J E J = = JJE H A = K K JK J E J # ; E F EI J J= A H A = K K JK J E J ) = JJEHO D D = JI JJA D E K K K L = A D J= L = I I = = I A = I I = J EI A F = L A K I A I I = ; A F EJ E ED A E! ) A F EJ E ED A E " 6 O JA E # ; HEJJ J= EO I EJO E A = = JE D = H EJJ= = $ = = J= K I O HEJJ % F EI A E = & - A E A ' JE EJE JE EI 6 O J K K K K K JJA D E = = JE EI A A A I K I H A I J - K K K O = = JE E A A I K I H A I J E ) 5 ) * ) = L =, 6 I K I K J= L = = EJF A JJ EI EE O J E F K K A A A = I J= A I J EI EJJA 5, 2-5! " 8 = I A EI J EEJJ # 4 2 $ 8 ED HA J % HEI JE A H= = JEJA J 5 & 2 A HK I I K = = EI A J ' E K K - A I J EI E = E = = - I = = I = = - D = K = I = = ) = E E EA EF EJA A J- 7 O I O O I A I J J= EJ I J JK J E K I A I J= L = JJA HL A JK A EJ= = = HL = EJ= ) 18 ) = = K JJ= = = J = A D A EI A I I = EH A K HA I I =

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä

Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä Merkinantotuotteet Kosteusvalvontajärjestelmiä ABBn 6 A H L A A J= I K = = E A I JA K I L = K H E EJ= L = I J= = @ E H= A J= E A O I EA EJJ= L E EI J= D = A EI J= 6 = L EJJA A = K = L = JK HL = E A = =

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset

Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset Talotekniikan perusteiden työsaliharjoitukset 1 1 Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 43 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia 71

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Opettajan osa Videoprojektorille Talotekniikan lämmönsäätö eilen, tänään ja huomenna 7 Kerrostalon lämmitys ilman säätöä Miten lämmönsäätö hoidetaan?

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD

Pentti Harju. TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Pentti Harju TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖT Luokkaopetus CD Sisällys Työturvallisuus 4 Materiaaleja ja niiden käyttöjä 33 Kiinnitys ja kannakonti 52 Metallityöt 69 Hitsaus ja juotto 108 Putket ja kanavat 134

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-2004 FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC- HERS 2003-2004 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3192 FINNISH VIEWS OF DEMOCRACY AND POLITICAL ISSUES 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2031 Kirkkomonitor 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat

FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Mittaus- ja ohjaustoiminnot

Mittaus- ja ohjaustoiminnot 552 Mittaus- ja ohjaustoiminnot Mittaus- ja ohjaustoiminnat tunteva lvi-suunnittelija laatii piirustukset. Vaikka nämä piirustukset kuuluvat LVI-piirustuksiin, poikkeavat ne kuitenkin sen verran LVI-piirustuksista,

Lisätiedot

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1146 Koululaiset ja Eurooppa 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI 2014-2015 QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND 2014-2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteellise tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

IV-piirustus. IV-piirustus. Teknisen piirtämisen perusteet

IV-piirustus. IV-piirustus. Teknisen piirtämisen perusteet 482 Lämmin ilma johdetaan kanavia pitkin huoneeseen sitä lämmittämään. Käytetty ilma poistetaan toisen kanavan avulla lämmönvaihtimen kautta ulos. Joissakin tapauksissa käytetään myös kierrätysilmaa. IV-piirustuksia

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET

TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET 1 TEKNISTEN ALOJEN PERUSTYÖHARJOITUKSET Sisällys 3 Suojaimet 4 Sähkökäsityökoneiden opetus 8 Kiinnitys ja kannakointi 17 Mittaaminen 34 Metallitöitä 44 Ohutlevytöitä 58 Hitsausharjoituksia Kaasuhitsaus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1254 Huumekysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla.

Metallityöt 83. Teknisten alojen perustyöt 83. Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Metallityöt 83 Hionnassa kappaleesta poistetaan ainetta hiomalaikan avulla. Työstä lähtee kipinäsuihku ja asentajalla on oltava ajantasalla oleva tulityökortti. Silmäsuojainten käyttö on ehdoton. Pitempiaikainen

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus

Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen Veden kulutus ja säästäminen Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus Sisältö Vesi ja raakaveden hankinta 6 Veden puhdistus ja pumppaus kulutukseen 19 Veden kulutus ja säästäminen 40 Kiinteistön vesijohdot, osat ja asennus 62 Vesijohtojen kannakointi, rakenteiden läpäisyt

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2540 Aktiivinen sairausloma 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3148 WEALL-MEDIA-AINEISTO TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOKYSYMYKSISTÄ 2016 FSD3148 WEALL MEDIA DATA ON EQUALITY ISSUES IN WORKING LIFE AND EDUCA- TION 2016 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä

Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä Merkinantotuotteet Toimistojärjestelmiä 2 A H K I H A I J A 2 A H K I H A I J A K K K K L E A I J = I EI F O H E L E D @ D A E L = H = J J K L = 0 = K J A I I = = I EI F O H E L E I EJ J = = L E A =

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1153 Verkostokartoitus 1994 : järjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2206 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 2001-2002 FSD2206 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 2001-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1293 KOKEMUKSET MASENNUKSEN HOIDOSTA JA TOIPUMISESTA 2002 FSD1293 DEPRESSION TREATMENT AND RECOVERY 2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus

Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus Suojaimet 5 Työturvallisuus, henkilökohtainen työturvallisuus 8 = I = H= A E A L A JL O A EJ 2 = A J= I K J A @ A I I = J= = = 4 A EI EJ= I K EI I = A EI I A EJ= I K = EJJ= J= I K *, - 4 8 = D L EI JA

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot