Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä"

Transkriptio

1 Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

2 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISBN

3 Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

4 Suomen Kaukolämpö ry KRIISIVIESTINTÄOHJE 1999 KAUKOLÄMPÖYRITYKSEN KRIISIVIESTINTÄ Kaukolämmitys on oleellinen osa nykyaikaista yhdyskuntatekniikkaa. Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes täydellinen, sen imago on yleisesti hyvä, ja kaukolämpöyritykset ovat saavuttaneet paikkakuntalaistensa luottamuksen. Tämä merkitsee yrityksille entistä avoimempaa toimintapolitiikkaa ja nopeaa reagointia myös negatiivisissa tilanteissa. Yritysten on oltava valmistautuneita myös kriisien hallintaan ja tehokkaaseen kriisiviestintään, sillä yleensä kriisit tulevat yllättäen ja erittäin nopeasti. Kriisitilanteessa tarvitaan valmiuksia kertoa, mitä on sattunut ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Kriisitilanteita tulee ennakoida ja toimintaa niissä tulee harjoitella normaalina yritystoimintana. Yritykset eivät voi toimia salaa. Tietoja niistä vuotaa aina ulospäin. Avoin tiedottaminen niin hyvistä kuin huonoistakin asioista lisää yrityksen luottamusta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Suomen Kaukolämpö ry on tehnyt tämän kriisiviestinnän ohjevihkosen jäsenilleen. Vihkonen on tarkoitettu malliksi ja rungoksi yritysten oman kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseksi. Kriisiviestintäryhmä Veikko Virtanen Tampereen Sähkölaitos puheenjohtaja Pekka Keränen Kajaanin Lämpö Oy Matti Myllymäki Helsingin Energia Reijo Sarkki Suur-Savon Sähkö Oy Pekka Tiusanen Energia-alan Keskusliitto ry Finergy Marjatta Talsi Suomen Kaukolämpö ry sihteeri 1

5 SISÄLTÖ Sivu MIKÄ ON KRIISI?.. 3 MITEN KRIISEISTÄ SELVITÄÄN?. 3 MIKÄ ON KAUKOLÄMMÖN KRIISI? 3 Tekniset häiriöt Ympäristövaikutukset Talouteen liittyvät häiriöt Henkilöstöön vaikuttavat muutokset KRIISIVIESTINTÄ 5 Kriisiviestintäsuunnitelma. 5 Sisäinen tiedotus.. 7 Ulkoinen tiedotus. 7 Uutisoi selkeästi 8 Muistamista kriisitiedottamisessa.. 9 Tiedota myös kriisitilanteen jälkeen. 9 KRIISIVIESTINNÄN ORGANISAATIO.. 9 KRIISIVIESTINTÄVALMIUDET.. 10 Varaudu asiakaspuhelutulvaan.. 10 OPASTA ASIAKASTA TOIMIMAAN LÄMPÖKATKON VARALTA.. 11 LIITTEET Liite 1: Esimerkki uutisoinnista 12 Liite 2. Kaukolämpöyrityksen yhteistyötahot. 14 2

6 MIKÄ ON KRIISI? Energia-ala elää voimakasta muutosvaihetta. Muutokset ovat suurimpia sähköalalla, mutta niiden vaikutukset heijastuvat myös kaukolämpötoimintaan. Kaukolämmitys on teknisesti erittäin varmaa ja sitä kehitetään edelleen tutkimuksin ja tuotekehityksin. Toiminnan taloudellisuus taas on riippuvainen monista energia-alan sisällä tapahtuvista sekä ulkopuolisista tekijöistä. Kilpailun tultua energia-alalle, on myös kaukolämpötoiminta muuttunut aiempaa riskialttiimmaksi. Jos tilanteita ei osata ennakoida, voi riskeistä kehittyä kriisejä. Tärkeää onkin tunnistaa mahdolliset kriisit ja osata varautua niihin. Vähäpätöiseltä tuntuva asia voi muuttua kriisiksi, jos sitä ei osata hallita. Kriisitilanteissa on hallittava kriisin laukaisemisen lisäksi asioista kaikille tarvittaville tahoille tiedottaminen. MITEN KRIISEISTÄ SELVITÄÄN? Kestääkseen kriisien aiheuttamia kolhuja yrityksen on rakennettava itselleen ja tuotteilleen vahva profiili sekä toimittava sen edellyttämällä tavalla. On hyvä muistaa, että teot puhuvat sanoja paremmin. Kriiseistä selviytymiseen auttaa valmentautuminen kriisitilanteisiin. Avoin viestintä on avain kriisien hallitsemiseen. Se edellyttää selkeää ja oikea-aikaista tiedottamista. Tiedottamista tulee toistaa niin usein, että varmasti kaikki tahot, joita kriisi koskettaa, saavat siitä ja sen hallinnasta riittävästi tietoa. Tiedotus on tärkeää myös akuutin tilanteen mentyä ohi. Rehellisesti ja hyvin hoidettu kriisitilanteen viestintä lisää luottamusta yrityksen toimintaan ja vahvistaa sen imagoa. MIKÄ ON KAUKOLÄMMÖN KRIISI? Kaukolämmön kriisiviestintä on käsitteenä monipuolisempi kuin valtiollisten tai yhteiskunnallisten kriisien viestintä. Kaukolämmön kriisiviestintää saatetaan tarvita jo vähäisestäkin päivittäisestä tilanteesta poikettaessa. Useimmissa tapauksissa nopealla ja oma-aloitteisella viestinnällä saavutetaan ensiviestin etu väärien huhujen tai oikeidenkin tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi. Tavoittavaa ja oikein toteutettua viestintää tarvitaan niinkin tavanomaisista, mutta kuitenkin tärkeistä asioista, kuin yrityksen tuloksen kehittymisestä ja energian hinnan tai toimitusehtojen muutoksista. 3

7 Kaukolämpöyrityksen poikkeustilanteita aiheuttavat tekijät voidaan luokitella neljään pääryhmään: 1. Tekniset häiriöt Yleisimpiä kaukolämmitystoiminnassa esiin tulevia poikkeustilanteita ovat erilaisista teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Tällaisia voivat olla: - voimalaitosten ja lämpökeskusten häiriöt - kaukolämpöverkon häiriöt - tietojärjestelmähäiriöt - uusien asiakkaiden liittymiset viivästyvät - asiakkaiden lämpökatkot - tulipalot - ilkivalta 2. Ympäristövaikutukset Jatkuvasti lisääntyvät ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen, että yhä herkemmin seuraavissa asioissa on tiedotus- ja viestintätavoilla merkitystä: - polttoainehuollon (öljy-)vahingot - voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöt - tuotantolaitosten sijainti - kemikaalit ja kaasuvuodot - jäteongelmat - vastustavien liikkeiden häiriköinti 3. Talouteen liittyvät häiriöt Talousasioissa viestinnän kohderyhmiä asiakkaiden ja suuren yleisön lisäksi ovat myös yrityksen sisäiset tahot; omistaja(t) ja henkilöstö. Tähän ryhmään kuuluvia poikkeustilanteita voivat aiheuttaa: - energian hinnanmuutokset - sopimusehtojen muutokset - maksuhäiriöt - yrityksen tuloshäiriöt - vahingonkorvaukset - työtaistelutoimet - omistajavaihdos - henkilöstön hyväksikäyttö yrityksen asioista (vakoilu) - yrityskuvaan vaikuttavat muutokset vaikuttaa kaikkiin 4. Henkilöstöön vaikuttavat muutokset Sisäinen viestintä poikkeustilanteessa on tärkeää ja sen oikea-aikaisuudella ja tavalla on suuri merkitys. 4

8 Henkilöstöön vaikuttavia poikkeustilanteita voi syntyä esimerkiksi seuraavista syistä: - omistajavaihdos - henkilöstön ikääntyminen ja sairaudet - henkilöstön rekrytointi - henkilöstön kierto - työmarkkinaongelmat - palkkausongelmat - työturvallisuusriskit ja henkilövahingot KRIISIVIESTINTÄ Yritys, jolla viestintä on mukana strategioissa, jolla on ajan tasalla oleva viestintäsuunnitelma ja jonka jokapäiväiseen toimintaan viestintä kuuluu, on parhaiten varautunut myös kriisitilanteissa tiedottamiseen. Kriisitilanteiden hallitun tiedottamisen lähtökohtana on hyväksyttävä kriisien mahdollisuus yrityksessä. Kriiseihin valmistautuminen alkaa potentiaalisten kriisien tunnistamisella. Kriisien hallitsemiseksi tarvitaan: * luettelo mahdollisista kriisitilanteista * toimintaperiaatteet kriisien ehkäisemiseksi * strategia ja taktiikat mahdollisten kriisitilanteiden hoitamiseksi * luettelo tahoista, joihin kriisi voi vaikuttaa * toimivat tiedotuskanavat sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen * kaikkien suunnitelmien testaus Kriisit merkitsevät usein käännekohtaa. Niillä voi olla myös myönteinen vaikutus yrityksen toiminnalle. Kriisiä voidaan hyödyntää mahdollisuutena tarkastella yrityksen toimintaa uudelta pohjalta. Kriisitilanteessa on tärkeintä yrityksen nopea reagointi kriisin laukaisemiseksi sekä avoin ja asianmukainen tiedottaminen kriisitilanteen aikana sekä välittömästi kriisin selvittämisen jälkeen. Avoin kaukolämpöyritys on avoin myös kriisitilanteissa. KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisitiedottamiseen varaudutaan parhaiten, kun viestintä on muutenkin osana yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Yritysjohdon tehtävänä on nopeasti arvioida kriisitilanteen vakavuus ja ottaa käyttöön sellaiseen tilanteeseen laadittu viestintäsuunnitelma. Kriisiviestintäsuunnitelma voi olla osana vuotuista viestintäsuunnitelmaa tai erillisenä suunnitelmana. Kaukolämpöyrityksillä tulee olla valmiussuunnitelma. Varmista, että kriisiviestintäsuunnitelma sisältyy yrityksen valmiussuunnitelmaan. 5

9 Kriisiviestintäsuunnitelmaan kirjattavia asioita: * laaditaan valmiit toimintamallit kriisitilanteita varten * nimetään vastuuhenkilöt eri alueilta * varmistetaan sisäiset tietokanavat; ketä informoidaan ensimmäisinä yhteisön sisällä * varmistetaan ulkoiset tietokanavat; kenelle tiedotetaan ja missä vaiheessa * laaditaan työnjako; kuka tiedottaa, kuka antaa haastattelut ym. Suunnitelman voi tehdä taulukkomuotoon, josta on helppo nähdä millaisiin tilanteisiin on varauduttu, kenelle tiedotetaan, mitä kanavia käytetään ja kuka vastaa mistäkin tilanteesta. Suunnitelma Esimerkkinä tekniset häiriöt Kriisialue Mitä tiedotetaan Kohderyhmät Keinot ja kanavat Vastuuhenkilöt Tekniset häiriöt: * * Mitä tapahtunut Miten tilannetta hallitaan Oma henkilöstö: yrityksen johto, vastuuhenkilöt, muu henkilöstö sähköposti, puhelin, faksi, ilmoitustaulut Asiantuntija(t) ja Tiedotuksesta vastaava henkilö Miten toimitaan Oma henkilöstö Omistajat sähköposti, faksi, puhelin Miten toivotaan kohderyhmien toimivan Asiakkaat Muut kohderyhmät sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Tapahtuman vaikutukset Asiakkaat Muut kohderyhmät Suuri yleisö sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Tilanteen jälkeinen tiedotus Asiakkaat Muut sidosryhmät Suuri yleisö sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Laadi suunnitelma oman yrityksen tilanteen pohjalta. 6

10 SISÄINEN TIEDOTUS Oman henkilöstön tulee mahdollisuuksien mukaan tietää kriiseistä ensimmäisenä. Varsinkin kaikki henkilöstöön kohdistuvat riskit on tiedotettava sisäisesti ennen tiedon pääsemistä tai antamista julkisuuteen. Sisäisen tiedottamisen keinot ja kanavat suunnitellaan kriisien mukaisesti. Tärkeintä on valita ne siten, että tieto kulkee nopeasti ja tavoittaa koko henkilöstön. ULKOINEN TIEDOTUS Useimmilla energia- ja kaukolämpöyrityksillä on toimivat suhteet paikallisten viestinten edustajiin. Tapaamisia järjestetään tutustumistarkoituksessa, vaikka ei olisikaan tärkeää uutisoitavaa. Hyvät mediasuhteet ovatkin arvokkaat myös kriisitilanteissa. Ulkoinen tiedotus on hoidettava heti, kun kriisitilanne syntyy. Nopea tiedotus leikkaa huhut ja arvailut, mistä on kysymys. Tiedotusvälineille annetaan rehellistä tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Tietoa ei pidä yrittää antaa enempää kuin sillä hetkellä tiedetään. Oma arvailu asioiden kulusta saa myös tiedotusvälineet tekemään omia johtopäätöksiään, jotka harvoin edistävät asiaa. Tiedota tapahtuneesta välittömästi Yleisradion aluelähetykseen ja muihin paikkakuntasi sähköisiin viestimiin, jos tapahtuma tai muu tilanne vaatii pikaista tiedon levittämistä. Tiedota tärkeimmille asiakasryhmille heti Valmiussuunnitelmassa luokitellaan asiakkaat kriisiherkkyytensä mukaisesti kriisitilanteen varalta. Erityisesti luetteloidaan asiakkaat, joilla lämpökatko tai lämpimän käyttöveden loppuminen aiheuttaa välittömästi vaikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi: valtakunnallisesti ja/tai paikkakuntakohtaisesti strategisesti tärkeät rakennukset sairaalat terveyskeskukset muut hoitolaitokset kampaamot, kauneushoitolat, ym. eläintarhat, kasvihuoneet teollisuus paikalliset virastorakennukset LISTAA TÄRKEÄT NUMEROT Tee ulkoista tiedottamista varten luettelo paikallisten viestintävälineiden, tärkeimpien asiakasryhmien, omistajien ja muiden sidosryhmien yhteystiedoista, joihin tietoa pitää toimittaa. Nopeimmin tieto kulkee sähköpostien ja faksien välityksellä. Pidä luetteloa aina ajan tasalla. 7

11 UUTISOI SELKEÄSTI Lehdistötiedote kirjoitetaan selkeästi, käyttäen lyhyitä lauseita ja tuttua suomen kieltä. Ammattisanastoa on vältettävä, koska se voi johtaa väärinkäsityksiin. Hyvä lehdistötiedote on kuin kärjellään seisova kolmio. Ensiksi kerrotaan tärkein; uutiseen liittyvät tosiasiat; mitä on tapahtunut ja missä. Seuraavaksi tulevat uutista täydentävät asiat. Lopuksi kirjoitetaan muita, uutista selventäviä, mutta vähemmän tärkeitä yksityiskohtia, jotka viestin voi harkintansa mukaan jättää pois uutisen silti muuttumatta. UUTINEN Uutisen kärki; tapahtuman tärkeimmät yksityiskohdat Uutista täydentävät yksityiskohdat Muut yksityiskohdat Liitteessä 1 on tapahtumauutisoinnin malli 8

12 MUISTAMISTA KRIISITIEDOTTAMISESSA selvitä itsellesi nopeasti, miten ja mistä ongelma on saanut alkunsa hoida sisäinen tiedotus hallitusti pidä puhelinkeskus tapahtumien tasalla perusta hätäkeskus tiedotusvälineiden puheluja varten järjestä tarvittaessa ympärivuorokautinen miehitys ilmoita tiedotustilaisuudesta viestimille heti, kun siitä on päätetty käytä sähköisiä viestintävälineitä anna tiedotusvälineille tietoa avoimesti, mutta harkiten anna tiedotusvälineille tietoa sitä mukaa, kun käytettävissä on lisää tosiasioita varmista, että antamasi tieto on johdon hyväksymää kerro viestimille tosiasioita keskitä voimasi viestintään, älä syyllisen etsintään pyydä toimittajilta tarvittaessa lisäaikaa älä kerro mitään, mikä voisi vahingoittaa jotakuta tilanteen osapuolta huomioi heikot lenkit = sellaiset henkilöt, joiden intresseissä on puhua vastoin yrityksen etua Kriisitilanteessa on viisasta myöntää tapahtuneet tosiasiat ja vahvistaa muuten uskoa yritykseen. Kiistäminen aiheuttaa aina negatiivista keskustelua. TIEDOTA MYÖS KRIISITILANTEEN JÄLKEEN Tiedota kaikille sidosryhmille välittömästi, kun kriisitilanne on lauennut. Viestinten edustajat voidaan kutsua vielä jälkitiedotustilaisuuteen, jossa selvitetään tapahtumien kulku ja sen vaikutukset asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Arvioi tiedotuksen onnistuminen ja mieti, miten yritys voi entistä paremmin varautua mahdollista seuraavaa kertaa varten. KRIISIVIESTINNÄN ORGANISAATIO Viestinnästä vastuulliset henkilöt nimetään viestintäsuunnitelmaan. Päävastuu viestinnästäkin on toimitusjohtajalla. Kriisitilanteiden viestintävastuut nimetään toimintaalueittain. Tiedottamisesta vastaa henkilö, joka parhaiten tuntee kyseisen alueen. Puhelinvaihteen hoitaja on eräs avainhenkilöistä. Hänen tulee tietää, kuka henkilö vastaa missäkin tilanteessa tiedotuksesta. Informoi puhelinkeskusta kriisitilanteen kehittymisestä. Isoissa ja keskisuurissa yrityksissä vastuut voidaan jakaa. Pienissä kaukolämpöyrityksissä ongelmana ovat pienet henkilöstöresurssit. Esimerkiksi teknisessä kriisissä saman henkilön pitäisi samanaikaisesti ratkaista kriisiä sekä tiedottaa. Tiedotusvastuu on näissä yrityksissä jaettava mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi muualla yrityksen organisaatiossa olevan henkilön kanssa. KRIISIVIESTINTÄVALMIUDET 9

13 Kriisitilanteet vaativat koulutusta. Kriisien tunnistaminen on myös opittava. Koulutusta tarvitaan ennen kaikkea tiedottamiseen. Pieni riskitilanne voi tiedottamisen hallitsemattomuuden vuoksi paisua kohtuuttomaksi. Tällainen tilanne nakertaa yrityskuvaa ja kasvattaa epäluuloja yrityksen toimintaa kohtaan. "Kasvojen kohotus" entiselleen voi kestää kauan. Epäonnistuminen muistetaan ja sen seurauksena yritystä tarkkaillaan enemmän. Kriisiviestintäsuunnitelmaa tulee testata ja harjoitella. Vastuuhenkilöt nimetään ja heidät valmennetaan tehtäväänsä. Tietyin välein järjestetään todellisuutta vastaavia harjoituksia. Jokainen henkilö toimii silloin kriisitilanteessa määritellyn tehtävänsä mukaisesti. Kriisiviestinnän koulutusta tulee järjestää kaikille tasoille, asentajakin voi olla vastuussa tiedottamisesta pienissä yrityksissä. Kouluta paikallisia viestimiä. Yrityksen ja median välinen yhteistyö helpottuu myös kriisitilanteissa, kun media tuntee yrityksen toimintaa ja vastuuhenkilöt. VARAUDU ASIAKASPUHELUTULVAAN Kriisitilanne tukkeuttaa nopeasti puhelinlinjat. Asiakaspuheluiden hallintaan tuleekin miettiä vaihtoehtoja, joita tarpeen mukaan voidaan ottaa käyttöön. Ensimmäisten tiedotettavien joukkoon tulee listata myös naapurikuntien energia- ja kaukolämpöyritykset. Asiakkaat voivat soittaa hätätilanteessa näillekin. Toisten yritysten puolesta ei luonnollisestikaan anneta tarkempia tietoja. Asiakasta rauhoittaa jo tieto siitä, mitä on tapahtunut ja että tilanne on hallinnassa. Jotkut puhelinyhtiöt tai yhdistykset palvelevat yrityksiä ottamalla näiden asiakaspuheluita vastaan päivystysluontoisesti ympäri vuorokauden. Tarkista oman paikkakuntasi puhelinyhtiön/yhdistyksen tarjoamat puhelinpalvelupäivystykset. 10

14 OPASTA ASIAKKAITA TOIMIMAAN LÄMPÖKATKOJEN VARALTA Kaukolämpöasiakkaita voidaan etukäteen valmentaa mahdollisten jakeluhäiriöiden varalle antamalla ohjeita, miten toimia lämpökatkoksen aikana. Asiakkaiden laitteissa olevat häiriöt saattavat koskea ainoastaan joko lämmitystä tai käyttövettä. Asiakkaat voivat itse vähentää lämmityshäiriöiden aiheuttamia ongelmia seuraamalla alla olevia ohjeita. Toimenpiteet ja niiden tärkeysjärjestys vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan. Asiakkaan toimenpiteet: Ilmanvaihtolaitteet pysäytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että ovet ja ikkunat ovat kiinni: - parvekkeiden ovet - tuuletusikkunat - liikekiinteistöissä lastaus- ja varastojen ovet Tarkkaillaan tiloja, joiden lämpötilat ovat normaalia alhaisemmat tai jotka ovat heikommin eristettyjä: - tuulikaapit - tilat, joissa on vesi-, viemäri- tai lämmitysputkia Tiedotetaan asukkaille lämpökatkosta ja sen vaikutuksista. Merkitään muistiin lämpökatkon takia tehdyt automatiikan muutokset. Palautetaan automatiikan asetukset normaaleiksi poikkeustilanteen loputtua. 11

15 ESIMERKKI UUTISOINNISTA LIITE 1 TAPAHTUMA: KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO HANKALASSA PAIKASSA 1. Kartoita tilanne ja toimi viestintäsuunnitelman mukaan 2. Tiedota tapahtumasta yrityksen puhelinkeskukseen ja kaukolämpöverkon avainhenkilöille: Mitä on tapahtunut Missä on tapahtunut Mitä merkitsee asiakkaille ja muille sidosryhmille Kuka antaa lisätietoja 3. Tiedota asiakkaille Ensiksi tapahtuman kannalta tärkeimmille asiakkaille 4. Tiedota viestimille LEHDISTÖTIEDOTE 1. Kaukolämpö Oy TIEDOTE KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO LÄMPÖLÄN KAUPUNGINOSASSA Kaukolämpöverkko vuotaa Lämpölän kaupunginosassa terveyskeskuksen, koulun ja päiväkodin läheisyydessä. Vuodon korjaamisesta aiheutuu asiakkaille noin puolen vuorokauden pituinen lämpökatko, arvioi Kaukolämpö Oy:n käyttöpäällikkö XX. Vuoto on liikenteen solmukohdassa, mikä hankaloittaa korjaamista. Terveyskeskukseen, kouluun ja päiväkotiin menevä liikenne joudutaan ohjaamaan Tapulikujan kautta. Kaukolämpövuoto häiritsee asiakkaita lähinnä lämpimän käyttöveden keskeytyksenä. Asuntojen lämpötilat eivät suunnitellussa korjausajassa ehdi haittaavasti pudota. Kaukolämpö Oy tiedottaa vuodon korjaustyön edistymisestä. Vuodon aiheuttajaksi epäillään johdon ulkopuolelta tulevaa kosteutta. Vuotava johto on rakennettu kymmenisen vuotta sitten. Kaukolämpöjohtojen kestoikä on normaalisti useita kymmeniä vuosia. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö XX, puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn 12

16 LEHDISTÖTIEDOTE 2. Kaukolämpö Oy TIEDOTE KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO HALLINNASSA TERVEYSKESKUKSEN LIIKENNE EDELLEEN TAPULIKUJAN KAUTTA Lämpölän kaupunginosan kaukolämpöverkon vuoto on saatu tilapäisjärjestelyillä hallintaan. Terveyskeskuksen, koulun ja päiväkodin liikenne ohjataan Tapulikujan kautta vielä noin viikon ajan, jolloin vuotokohta saadaan lopullisesti valmiiksi. Vuoto saatiin tukituksi odotettua nopeammin. Asiakkaille aiheutunut lämpökatko kesti kahdeksan tuntia. Vuotokohdan lopullinen korjaus odottaa täydentävää laitetoimitusta. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö XX, puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn LEHDISTÖTIEDOTE 3. Kaukolämpö Oy TIEDOTE LÄMPÖLÄN KAUKOLÄMPÖVERKKO KUNNOSSA LIIKENNE TOIMII NORMAALISTI Kaukolämpö Oy on saanut tänään Lämpölän kaupunginosan kaukolämpöverkon korjatuksi. Liikenne terveyskeskukseen, kouluun ja päiväkotiin toimii jälleen normaalisti. Kaukolämmön toiminta on erittäin varmaa. Valtakunnallisten tilastojen mukaan kaukolämpöverkkojen toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Vauriotiheys on ainoastaan 0,1 kpl/km. Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkon pituus on 100 km. Viime vuonna verkolla oli kymmenkunta pientä vauriota. Toimintavarmuus on korkeatasoisen tekniikan ja järjestelmällisen ennakkohuollon ansiota, totesi käyttöpäällikkö X.X. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö X.X., puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn Voit kutsua viestinten edustajia myös keskustelemaan aiheesta. Samalla voit kertoa muutakin tärkeää asiaa yrityksestäsi. 13

17 LIITE 2 KAUKOLÄMPÖYRITYKSEN YHTEISTYÖTAHOT Viranomaiset Yrityksen hallitus Asiakkaat Omistajat Henkilöstö Alihankkijat YRITYS Viestimet Potentiaaliset asiakkaat Rahoittajat Ammattijärjestöt Kilpailijat Henkilöstön perheet ja muut lähiverkot 14

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kun pelikaani on jo turbiinissa

Kun pelikaani on jo turbiinissa Kun pelikaani on jo turbiinissa Varo pelikaania! Nelonen ja Ruutu esittely Kuinka tuotanto- ongelmiin on varauduttu Case 18.3. Mitä opittiin? Kysymykset Vahva ja monipuolinen mediatarjonta löytää pienemmät

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

1. Viestinnän kohderyhmät (kenelle viestimme?)

1. Viestinnän kohderyhmät (kenelle viestimme?) Viestintäsuunnitelma Lempäälän Palloseura ry 2015 Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Viestinnän kohderyhmät (seura + joukkue) 2. Yleiset tavoitteet (sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä) 3. Viestintäkanavat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Toimintamalli seuran ja liiton yhteistyöhön häirintätapauksen käsittelyssä

Toimintamalli seuran ja liiton yhteistyöhön häirintätapauksen käsittelyssä Toimintamalli seuran ja liiton yhteistyöhön häirintätapauksen käsittelyssä Liite oppaaseen Lupa välittää lupa puuttua Suomen Liikunta ja Urheilu 2005 Erään seuran ja liiton nopea ja avoin yhteistyö häirintätapauksessa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Täyskäsipäivä Viestintää

Täyskäsipäivä Viestintää Täyskäsipäivä 6.2.2016 Viestintää Miksi yhdistys viestii? Pitääkseen nykyiset jäsenet ja kävijät mukana toiminnassa Saadakseen uusia jäseniä Sidosryhmät 2 Kenelle yhdistys viestii? Toiminnassa olevat Toiminnan

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy

Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Kunta-ala muutoksessa 5.6.2008 case Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Tuottaa, hankkii ja siirtää asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä,

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo

Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet. Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Monikulttuurisuusohjelman viestintää koskevat tavoitteet Monikulttuuriasian neuvottelukunta 20.8.2015 Satu Tyry-Salo Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke 14.4.2016 Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016 26.4.2016, tutkija

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Sairaalan puheviestintäjärjestelmät. Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari

Sairaalan puheviestintäjärjestelmät. Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari Sairaalan puheviestintäjärjestelmät Markus Markkinen Sairaanhoitopiirien kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Uhkia puheviestiratkaisuihin liittyen! Yleisten puhelinverkkojen kuten matkapuhelinverkkojen

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma... 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet... 3 Sisäinen viestintä... 3 Tavoitteet:... 3 Kanavat... 4 Joukkueiden sisäisen viestinnän kanavat... 4 Ulkoinen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015 Maaseutuohjelman viestintäkysely syyskuu 2015 Sivu 1 25.9.2015 Yleistä viestintäkyselystä Syyskuussa 2015 toteutetussa kyselyssä arvioitiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista viestintää

Lisätiedot

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Valvomo Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Sisältö Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot Haluatko olla niiden joukossa, jotka tietävät asioista ensimmäisenä? Käytössäsi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot