Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä"

Transkriptio

1 Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

2 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISBN

3 Kaukolämpöyrityksen kriisiviestintä

4 Suomen Kaukolämpö ry KRIISIVIESTINTÄOHJE 1999 KAUKOLÄMPÖYRITYKSEN KRIISIVIESTINTÄ Kaukolämmitys on oleellinen osa nykyaikaista yhdyskuntatekniikkaa. Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes täydellinen, sen imago on yleisesti hyvä, ja kaukolämpöyritykset ovat saavuttaneet paikkakuntalaistensa luottamuksen. Tämä merkitsee yrityksille entistä avoimempaa toimintapolitiikkaa ja nopeaa reagointia myös negatiivisissa tilanteissa. Yritysten on oltava valmistautuneita myös kriisien hallintaan ja tehokkaaseen kriisiviestintään, sillä yleensä kriisit tulevat yllättäen ja erittäin nopeasti. Kriisitilanteessa tarvitaan valmiuksia kertoa, mitä on sattunut ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Kriisitilanteita tulee ennakoida ja toimintaa niissä tulee harjoitella normaalina yritystoimintana. Yritykset eivät voi toimia salaa. Tietoja niistä vuotaa aina ulospäin. Avoin tiedottaminen niin hyvistä kuin huonoistakin asioista lisää yrityksen luottamusta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Suomen Kaukolämpö ry on tehnyt tämän kriisiviestinnän ohjevihkosen jäsenilleen. Vihkonen on tarkoitettu malliksi ja rungoksi yritysten oman kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseksi. Kriisiviestintäryhmä Veikko Virtanen Tampereen Sähkölaitos puheenjohtaja Pekka Keränen Kajaanin Lämpö Oy Matti Myllymäki Helsingin Energia Reijo Sarkki Suur-Savon Sähkö Oy Pekka Tiusanen Energia-alan Keskusliitto ry Finergy Marjatta Talsi Suomen Kaukolämpö ry sihteeri 1

5 SISÄLTÖ Sivu MIKÄ ON KRIISI?.. 3 MITEN KRIISEISTÄ SELVITÄÄN?. 3 MIKÄ ON KAUKOLÄMMÖN KRIISI? 3 Tekniset häiriöt Ympäristövaikutukset Talouteen liittyvät häiriöt Henkilöstöön vaikuttavat muutokset KRIISIVIESTINTÄ 5 Kriisiviestintäsuunnitelma. 5 Sisäinen tiedotus.. 7 Ulkoinen tiedotus. 7 Uutisoi selkeästi 8 Muistamista kriisitiedottamisessa.. 9 Tiedota myös kriisitilanteen jälkeen. 9 KRIISIVIESTINNÄN ORGANISAATIO.. 9 KRIISIVIESTINTÄVALMIUDET.. 10 Varaudu asiakaspuhelutulvaan.. 10 OPASTA ASIAKASTA TOIMIMAAN LÄMPÖKATKON VARALTA.. 11 LIITTEET Liite 1: Esimerkki uutisoinnista 12 Liite 2. Kaukolämpöyrityksen yhteistyötahot. 14 2

6 MIKÄ ON KRIISI? Energia-ala elää voimakasta muutosvaihetta. Muutokset ovat suurimpia sähköalalla, mutta niiden vaikutukset heijastuvat myös kaukolämpötoimintaan. Kaukolämmitys on teknisesti erittäin varmaa ja sitä kehitetään edelleen tutkimuksin ja tuotekehityksin. Toiminnan taloudellisuus taas on riippuvainen monista energia-alan sisällä tapahtuvista sekä ulkopuolisista tekijöistä. Kilpailun tultua energia-alalle, on myös kaukolämpötoiminta muuttunut aiempaa riskialttiimmaksi. Jos tilanteita ei osata ennakoida, voi riskeistä kehittyä kriisejä. Tärkeää onkin tunnistaa mahdolliset kriisit ja osata varautua niihin. Vähäpätöiseltä tuntuva asia voi muuttua kriisiksi, jos sitä ei osata hallita. Kriisitilanteissa on hallittava kriisin laukaisemisen lisäksi asioista kaikille tarvittaville tahoille tiedottaminen. MITEN KRIISEISTÄ SELVITÄÄN? Kestääkseen kriisien aiheuttamia kolhuja yrityksen on rakennettava itselleen ja tuotteilleen vahva profiili sekä toimittava sen edellyttämällä tavalla. On hyvä muistaa, että teot puhuvat sanoja paremmin. Kriiseistä selviytymiseen auttaa valmentautuminen kriisitilanteisiin. Avoin viestintä on avain kriisien hallitsemiseen. Se edellyttää selkeää ja oikea-aikaista tiedottamista. Tiedottamista tulee toistaa niin usein, että varmasti kaikki tahot, joita kriisi koskettaa, saavat siitä ja sen hallinnasta riittävästi tietoa. Tiedotus on tärkeää myös akuutin tilanteen mentyä ohi. Rehellisesti ja hyvin hoidettu kriisitilanteen viestintä lisää luottamusta yrityksen toimintaan ja vahvistaa sen imagoa. MIKÄ ON KAUKOLÄMMÖN KRIISI? Kaukolämmön kriisiviestintä on käsitteenä monipuolisempi kuin valtiollisten tai yhteiskunnallisten kriisien viestintä. Kaukolämmön kriisiviestintää saatetaan tarvita jo vähäisestäkin päivittäisestä tilanteesta poikettaessa. Useimmissa tapauksissa nopealla ja oma-aloitteisella viestinnällä saavutetaan ensiviestin etu väärien huhujen tai oikeidenkin tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi. Tavoittavaa ja oikein toteutettua viestintää tarvitaan niinkin tavanomaisista, mutta kuitenkin tärkeistä asioista, kuin yrityksen tuloksen kehittymisestä ja energian hinnan tai toimitusehtojen muutoksista. 3

7 Kaukolämpöyrityksen poikkeustilanteita aiheuttavat tekijät voidaan luokitella neljään pääryhmään: 1. Tekniset häiriöt Yleisimpiä kaukolämmitystoiminnassa esiin tulevia poikkeustilanteita ovat erilaisista teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Tällaisia voivat olla: - voimalaitosten ja lämpökeskusten häiriöt - kaukolämpöverkon häiriöt - tietojärjestelmähäiriöt - uusien asiakkaiden liittymiset viivästyvät - asiakkaiden lämpökatkot - tulipalot - ilkivalta 2. Ympäristövaikutukset Jatkuvasti lisääntyvät ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen, että yhä herkemmin seuraavissa asioissa on tiedotus- ja viestintätavoilla merkitystä: - polttoainehuollon (öljy-)vahingot - voimalaitosten ja lämpökeskusten päästöt - tuotantolaitosten sijainti - kemikaalit ja kaasuvuodot - jäteongelmat - vastustavien liikkeiden häiriköinti 3. Talouteen liittyvät häiriöt Talousasioissa viestinnän kohderyhmiä asiakkaiden ja suuren yleisön lisäksi ovat myös yrityksen sisäiset tahot; omistaja(t) ja henkilöstö. Tähän ryhmään kuuluvia poikkeustilanteita voivat aiheuttaa: - energian hinnanmuutokset - sopimusehtojen muutokset - maksuhäiriöt - yrityksen tuloshäiriöt - vahingonkorvaukset - työtaistelutoimet - omistajavaihdos - henkilöstön hyväksikäyttö yrityksen asioista (vakoilu) - yrityskuvaan vaikuttavat muutokset vaikuttaa kaikkiin 4. Henkilöstöön vaikuttavat muutokset Sisäinen viestintä poikkeustilanteessa on tärkeää ja sen oikea-aikaisuudella ja tavalla on suuri merkitys. 4

8 Henkilöstöön vaikuttavia poikkeustilanteita voi syntyä esimerkiksi seuraavista syistä: - omistajavaihdos - henkilöstön ikääntyminen ja sairaudet - henkilöstön rekrytointi - henkilöstön kierto - työmarkkinaongelmat - palkkausongelmat - työturvallisuusriskit ja henkilövahingot KRIISIVIESTINTÄ Yritys, jolla viestintä on mukana strategioissa, jolla on ajan tasalla oleva viestintäsuunnitelma ja jonka jokapäiväiseen toimintaan viestintä kuuluu, on parhaiten varautunut myös kriisitilanteissa tiedottamiseen. Kriisitilanteiden hallitun tiedottamisen lähtökohtana on hyväksyttävä kriisien mahdollisuus yrityksessä. Kriiseihin valmistautuminen alkaa potentiaalisten kriisien tunnistamisella. Kriisien hallitsemiseksi tarvitaan: * luettelo mahdollisista kriisitilanteista * toimintaperiaatteet kriisien ehkäisemiseksi * strategia ja taktiikat mahdollisten kriisitilanteiden hoitamiseksi * luettelo tahoista, joihin kriisi voi vaikuttaa * toimivat tiedotuskanavat sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen * kaikkien suunnitelmien testaus Kriisit merkitsevät usein käännekohtaa. Niillä voi olla myös myönteinen vaikutus yrityksen toiminnalle. Kriisiä voidaan hyödyntää mahdollisuutena tarkastella yrityksen toimintaa uudelta pohjalta. Kriisitilanteessa on tärkeintä yrityksen nopea reagointi kriisin laukaisemiseksi sekä avoin ja asianmukainen tiedottaminen kriisitilanteen aikana sekä välittömästi kriisin selvittämisen jälkeen. Avoin kaukolämpöyritys on avoin myös kriisitilanteissa. KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisitiedottamiseen varaudutaan parhaiten, kun viestintä on muutenkin osana yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Yritysjohdon tehtävänä on nopeasti arvioida kriisitilanteen vakavuus ja ottaa käyttöön sellaiseen tilanteeseen laadittu viestintäsuunnitelma. Kriisiviestintäsuunnitelma voi olla osana vuotuista viestintäsuunnitelmaa tai erillisenä suunnitelmana. Kaukolämpöyrityksillä tulee olla valmiussuunnitelma. Varmista, että kriisiviestintäsuunnitelma sisältyy yrityksen valmiussuunnitelmaan. 5

9 Kriisiviestintäsuunnitelmaan kirjattavia asioita: * laaditaan valmiit toimintamallit kriisitilanteita varten * nimetään vastuuhenkilöt eri alueilta * varmistetaan sisäiset tietokanavat; ketä informoidaan ensimmäisinä yhteisön sisällä * varmistetaan ulkoiset tietokanavat; kenelle tiedotetaan ja missä vaiheessa * laaditaan työnjako; kuka tiedottaa, kuka antaa haastattelut ym. Suunnitelman voi tehdä taulukkomuotoon, josta on helppo nähdä millaisiin tilanteisiin on varauduttu, kenelle tiedotetaan, mitä kanavia käytetään ja kuka vastaa mistäkin tilanteesta. Suunnitelma Esimerkkinä tekniset häiriöt Kriisialue Mitä tiedotetaan Kohderyhmät Keinot ja kanavat Vastuuhenkilöt Tekniset häiriöt: * * Mitä tapahtunut Miten tilannetta hallitaan Oma henkilöstö: yrityksen johto, vastuuhenkilöt, muu henkilöstö sähköposti, puhelin, faksi, ilmoitustaulut Asiantuntija(t) ja Tiedotuksesta vastaava henkilö Miten toimitaan Oma henkilöstö Omistajat sähköposti, faksi, puhelin Miten toivotaan kohderyhmien toimivan Asiakkaat Muut kohderyhmät sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Tapahtuman vaikutukset Asiakkaat Muut kohderyhmät Suuri yleisö sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Tilanteen jälkeinen tiedotus Asiakkaat Muut sidosryhmät Suuri yleisö sähköposti, faksi paikallisradiot paikallis-tv paikallislehdet Laadi suunnitelma oman yrityksen tilanteen pohjalta. 6

10 SISÄINEN TIEDOTUS Oman henkilöstön tulee mahdollisuuksien mukaan tietää kriiseistä ensimmäisenä. Varsinkin kaikki henkilöstöön kohdistuvat riskit on tiedotettava sisäisesti ennen tiedon pääsemistä tai antamista julkisuuteen. Sisäisen tiedottamisen keinot ja kanavat suunnitellaan kriisien mukaisesti. Tärkeintä on valita ne siten, että tieto kulkee nopeasti ja tavoittaa koko henkilöstön. ULKOINEN TIEDOTUS Useimmilla energia- ja kaukolämpöyrityksillä on toimivat suhteet paikallisten viestinten edustajiin. Tapaamisia järjestetään tutustumistarkoituksessa, vaikka ei olisikaan tärkeää uutisoitavaa. Hyvät mediasuhteet ovatkin arvokkaat myös kriisitilanteissa. Ulkoinen tiedotus on hoidettava heti, kun kriisitilanne syntyy. Nopea tiedotus leikkaa huhut ja arvailut, mistä on kysymys. Tiedotusvälineille annetaan rehellistä tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Tietoa ei pidä yrittää antaa enempää kuin sillä hetkellä tiedetään. Oma arvailu asioiden kulusta saa myös tiedotusvälineet tekemään omia johtopäätöksiään, jotka harvoin edistävät asiaa. Tiedota tapahtuneesta välittömästi Yleisradion aluelähetykseen ja muihin paikkakuntasi sähköisiin viestimiin, jos tapahtuma tai muu tilanne vaatii pikaista tiedon levittämistä. Tiedota tärkeimmille asiakasryhmille heti Valmiussuunnitelmassa luokitellaan asiakkaat kriisiherkkyytensä mukaisesti kriisitilanteen varalta. Erityisesti luetteloidaan asiakkaat, joilla lämpökatko tai lämpimän käyttöveden loppuminen aiheuttaa välittömästi vaikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi: valtakunnallisesti ja/tai paikkakuntakohtaisesti strategisesti tärkeät rakennukset sairaalat terveyskeskukset muut hoitolaitokset kampaamot, kauneushoitolat, ym. eläintarhat, kasvihuoneet teollisuus paikalliset virastorakennukset LISTAA TÄRKEÄT NUMEROT Tee ulkoista tiedottamista varten luettelo paikallisten viestintävälineiden, tärkeimpien asiakasryhmien, omistajien ja muiden sidosryhmien yhteystiedoista, joihin tietoa pitää toimittaa. Nopeimmin tieto kulkee sähköpostien ja faksien välityksellä. Pidä luetteloa aina ajan tasalla. 7

11 UUTISOI SELKEÄSTI Lehdistötiedote kirjoitetaan selkeästi, käyttäen lyhyitä lauseita ja tuttua suomen kieltä. Ammattisanastoa on vältettävä, koska se voi johtaa väärinkäsityksiin. Hyvä lehdistötiedote on kuin kärjellään seisova kolmio. Ensiksi kerrotaan tärkein; uutiseen liittyvät tosiasiat; mitä on tapahtunut ja missä. Seuraavaksi tulevat uutista täydentävät asiat. Lopuksi kirjoitetaan muita, uutista selventäviä, mutta vähemmän tärkeitä yksityiskohtia, jotka viestin voi harkintansa mukaan jättää pois uutisen silti muuttumatta. UUTINEN Uutisen kärki; tapahtuman tärkeimmät yksityiskohdat Uutista täydentävät yksityiskohdat Muut yksityiskohdat Liitteessä 1 on tapahtumauutisoinnin malli 8

12 MUISTAMISTA KRIISITIEDOTTAMISESSA selvitä itsellesi nopeasti, miten ja mistä ongelma on saanut alkunsa hoida sisäinen tiedotus hallitusti pidä puhelinkeskus tapahtumien tasalla perusta hätäkeskus tiedotusvälineiden puheluja varten järjestä tarvittaessa ympärivuorokautinen miehitys ilmoita tiedotustilaisuudesta viestimille heti, kun siitä on päätetty käytä sähköisiä viestintävälineitä anna tiedotusvälineille tietoa avoimesti, mutta harkiten anna tiedotusvälineille tietoa sitä mukaa, kun käytettävissä on lisää tosiasioita varmista, että antamasi tieto on johdon hyväksymää kerro viestimille tosiasioita keskitä voimasi viestintään, älä syyllisen etsintään pyydä toimittajilta tarvittaessa lisäaikaa älä kerro mitään, mikä voisi vahingoittaa jotakuta tilanteen osapuolta huomioi heikot lenkit = sellaiset henkilöt, joiden intresseissä on puhua vastoin yrityksen etua Kriisitilanteessa on viisasta myöntää tapahtuneet tosiasiat ja vahvistaa muuten uskoa yritykseen. Kiistäminen aiheuttaa aina negatiivista keskustelua. TIEDOTA MYÖS KRIISITILANTEEN JÄLKEEN Tiedota kaikille sidosryhmille välittömästi, kun kriisitilanne on lauennut. Viestinten edustajat voidaan kutsua vielä jälkitiedotustilaisuuteen, jossa selvitetään tapahtumien kulku ja sen vaikutukset asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Arvioi tiedotuksen onnistuminen ja mieti, miten yritys voi entistä paremmin varautua mahdollista seuraavaa kertaa varten. KRIISIVIESTINNÄN ORGANISAATIO Viestinnästä vastuulliset henkilöt nimetään viestintäsuunnitelmaan. Päävastuu viestinnästäkin on toimitusjohtajalla. Kriisitilanteiden viestintävastuut nimetään toimintaalueittain. Tiedottamisesta vastaa henkilö, joka parhaiten tuntee kyseisen alueen. Puhelinvaihteen hoitaja on eräs avainhenkilöistä. Hänen tulee tietää, kuka henkilö vastaa missäkin tilanteessa tiedotuksesta. Informoi puhelinkeskusta kriisitilanteen kehittymisestä. Isoissa ja keskisuurissa yrityksissä vastuut voidaan jakaa. Pienissä kaukolämpöyrityksissä ongelmana ovat pienet henkilöstöresurssit. Esimerkiksi teknisessä kriisissä saman henkilön pitäisi samanaikaisesti ratkaista kriisiä sekä tiedottaa. Tiedotusvastuu on näissä yrityksissä jaettava mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi muualla yrityksen organisaatiossa olevan henkilön kanssa. KRIISIVIESTINTÄVALMIUDET 9

13 Kriisitilanteet vaativat koulutusta. Kriisien tunnistaminen on myös opittava. Koulutusta tarvitaan ennen kaikkea tiedottamiseen. Pieni riskitilanne voi tiedottamisen hallitsemattomuuden vuoksi paisua kohtuuttomaksi. Tällainen tilanne nakertaa yrityskuvaa ja kasvattaa epäluuloja yrityksen toimintaa kohtaan. "Kasvojen kohotus" entiselleen voi kestää kauan. Epäonnistuminen muistetaan ja sen seurauksena yritystä tarkkaillaan enemmän. Kriisiviestintäsuunnitelmaa tulee testata ja harjoitella. Vastuuhenkilöt nimetään ja heidät valmennetaan tehtäväänsä. Tietyin välein järjestetään todellisuutta vastaavia harjoituksia. Jokainen henkilö toimii silloin kriisitilanteessa määritellyn tehtävänsä mukaisesti. Kriisiviestinnän koulutusta tulee järjestää kaikille tasoille, asentajakin voi olla vastuussa tiedottamisesta pienissä yrityksissä. Kouluta paikallisia viestimiä. Yrityksen ja median välinen yhteistyö helpottuu myös kriisitilanteissa, kun media tuntee yrityksen toimintaa ja vastuuhenkilöt. VARAUDU ASIAKASPUHELUTULVAAN Kriisitilanne tukkeuttaa nopeasti puhelinlinjat. Asiakaspuheluiden hallintaan tuleekin miettiä vaihtoehtoja, joita tarpeen mukaan voidaan ottaa käyttöön. Ensimmäisten tiedotettavien joukkoon tulee listata myös naapurikuntien energia- ja kaukolämpöyritykset. Asiakkaat voivat soittaa hätätilanteessa näillekin. Toisten yritysten puolesta ei luonnollisestikaan anneta tarkempia tietoja. Asiakasta rauhoittaa jo tieto siitä, mitä on tapahtunut ja että tilanne on hallinnassa. Jotkut puhelinyhtiöt tai yhdistykset palvelevat yrityksiä ottamalla näiden asiakaspuheluita vastaan päivystysluontoisesti ympäri vuorokauden. Tarkista oman paikkakuntasi puhelinyhtiön/yhdistyksen tarjoamat puhelinpalvelupäivystykset. 10

14 OPASTA ASIAKKAITA TOIMIMAAN LÄMPÖKATKOJEN VARALTA Kaukolämpöasiakkaita voidaan etukäteen valmentaa mahdollisten jakeluhäiriöiden varalle antamalla ohjeita, miten toimia lämpökatkoksen aikana. Asiakkaiden laitteissa olevat häiriöt saattavat koskea ainoastaan joko lämmitystä tai käyttövettä. Asiakkaat voivat itse vähentää lämmityshäiriöiden aiheuttamia ongelmia seuraamalla alla olevia ohjeita. Toimenpiteet ja niiden tärkeysjärjestys vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan. Asiakkaan toimenpiteet: Ilmanvaihtolaitteet pysäytetään tarvittaessa. Varmistetaan, että ovet ja ikkunat ovat kiinni: - parvekkeiden ovet - tuuletusikkunat - liikekiinteistöissä lastaus- ja varastojen ovet Tarkkaillaan tiloja, joiden lämpötilat ovat normaalia alhaisemmat tai jotka ovat heikommin eristettyjä: - tuulikaapit - tilat, joissa on vesi-, viemäri- tai lämmitysputkia Tiedotetaan asukkaille lämpökatkosta ja sen vaikutuksista. Merkitään muistiin lämpökatkon takia tehdyt automatiikan muutokset. Palautetaan automatiikan asetukset normaaleiksi poikkeustilanteen loputtua. 11

15 ESIMERKKI UUTISOINNISTA LIITE 1 TAPAHTUMA: KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO HANKALASSA PAIKASSA 1. Kartoita tilanne ja toimi viestintäsuunnitelman mukaan 2. Tiedota tapahtumasta yrityksen puhelinkeskukseen ja kaukolämpöverkon avainhenkilöille: Mitä on tapahtunut Missä on tapahtunut Mitä merkitsee asiakkaille ja muille sidosryhmille Kuka antaa lisätietoja 3. Tiedota asiakkaille Ensiksi tapahtuman kannalta tärkeimmille asiakkaille 4. Tiedota viestimille LEHDISTÖTIEDOTE 1. Kaukolämpö Oy TIEDOTE KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO LÄMPÖLÄN KAUPUNGINOSASSA Kaukolämpöverkko vuotaa Lämpölän kaupunginosassa terveyskeskuksen, koulun ja päiväkodin läheisyydessä. Vuodon korjaamisesta aiheutuu asiakkaille noin puolen vuorokauden pituinen lämpökatko, arvioi Kaukolämpö Oy:n käyttöpäällikkö XX. Vuoto on liikenteen solmukohdassa, mikä hankaloittaa korjaamista. Terveyskeskukseen, kouluun ja päiväkotiin menevä liikenne joudutaan ohjaamaan Tapulikujan kautta. Kaukolämpövuoto häiritsee asiakkaita lähinnä lämpimän käyttöveden keskeytyksenä. Asuntojen lämpötilat eivät suunnitellussa korjausajassa ehdi haittaavasti pudota. Kaukolämpö Oy tiedottaa vuodon korjaustyön edistymisestä. Vuodon aiheuttajaksi epäillään johdon ulkopuolelta tulevaa kosteutta. Vuotava johto on rakennettu kymmenisen vuotta sitten. Kaukolämpöjohtojen kestoikä on normaalisti useita kymmeniä vuosia. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö XX, puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn 12

16 LEHDISTÖTIEDOTE 2. Kaukolämpö Oy TIEDOTE KAUKOLÄMPÖVERKON VUOTO HALLINNASSA TERVEYSKESKUKSEN LIIKENNE EDELLEEN TAPULIKUJAN KAUTTA Lämpölän kaupunginosan kaukolämpöverkon vuoto on saatu tilapäisjärjestelyillä hallintaan. Terveyskeskuksen, koulun ja päiväkodin liikenne ohjataan Tapulikujan kautta vielä noin viikon ajan, jolloin vuotokohta saadaan lopullisesti valmiiksi. Vuoto saatiin tukituksi odotettua nopeammin. Asiakkaille aiheutunut lämpökatko kesti kahdeksan tuntia. Vuotokohdan lopullinen korjaus odottaa täydentävää laitetoimitusta. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö XX, puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn LEHDISTÖTIEDOTE 3. Kaukolämpö Oy TIEDOTE LÄMPÖLÄN KAUKOLÄMPÖVERKKO KUNNOSSA LIIKENNE TOIMII NORMAALISTI Kaukolämpö Oy on saanut tänään Lämpölän kaupunginosan kaukolämpöverkon korjatuksi. Liikenne terveyskeskukseen, kouluun ja päiväkotiin toimii jälleen normaalisti. Kaukolämmön toiminta on erittäin varmaa. Valtakunnallisten tilastojen mukaan kaukolämpöverkkojen toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Vauriotiheys on ainoastaan 0,1 kpl/km. Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkon pituus on 100 km. Viime vuonna verkolla oli kymmenkunta pientä vauriota. Toimintavarmuus on korkeatasoisen tekniikan ja järjestelmällisen ennakkohuollon ansiota, totesi käyttöpäällikkö X.X. Lisätietoja: Käyttöpäällikkö X.X., puh. xxxx xxxx Tiedotusvastaava N.N., puh. nnnn nnnn Voit kutsua viestinten edustajia myös keskustelemaan aiheesta. Samalla voit kertoa muutakin tärkeää asiaa yrityksestäsi. 13

17 LIITE 2 KAUKOLÄMPÖYRITYKSEN YHTEISTYÖTAHOT Viranomaiset Yrityksen hallitus Asiakkaat Omistajat Henkilöstö Alihankkijat YRITYS Viestimet Potentiaaliset asiakkaat Rahoittajat Ammattijärjestöt Kilpailijat Henkilöstön perheet ja muut lähiverkot 14

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 2. KRIISIVIESTINNÄN PERUSPERIAATTEET KRIISIVIESTINNÄN PORTAAT Tunnista

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

Varautuminen lämmöntoimituksen keskeytyksiin

Varautuminen lämmöntoimituksen keskeytyksiin Varautuminen lämmöntoimituksen keskeytyksiin Raportti K14/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9269 Viite: Sky-kansio 1/9 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI K14/1997 Tässä raportissa esitetään toimenpiteitä,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Liite 1: Kriisiviestintäohjeistus Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014. Helmikuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma 2014 Helmikuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ 14.11.2017 KOHTEENA ERIKOISSAIRAANHOITO ELI VOIT SOITTAA NELJÄLTÄ, KUN LEIKKAUS ON OHI 16.11.2017

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2017 Twitter @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Kun pelikaani on jo turbiinissa

Kun pelikaani on jo turbiinissa Kun pelikaani on jo turbiinissa Varo pelikaania! Nelonen ja Ruutu esittely Kuinka tuotanto- ongelmiin on varauduttu Case 18.3. Mitä opittiin? Kysymykset Vahva ja monipuolinen mediatarjonta löytää pienemmät

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Viestintä Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Aiheet Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa Liiton viestintäpalvelut

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Pohdittavaa 1: Ohjaajan raivoaminen Nuoret linkittävät nuorisotalon Facebook seinälle pari tuntia sitten kuvatun Youtube -videon, missä työntekijä raivoaa nuorisotalolla

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Meidän talo lehti 2011/1 Eri viestintätilanteita Osakas remontoi Yhtiö

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI?

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI? 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua

Lisätiedot

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus Tiedottaminen Joukkueenjohtajakoulutus 2017 14.11.2017 1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Muokkaa ihmisten käsitystä Vapepasta: Vapepa on lähellä ja auttaa.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet

Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet Viestintäpäällikkö Marjukka Vainio, Suomen Kiinteistöliitto Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet Hyvä viestintä linkittyy arkeen ja vastaa kaikkein

Lisätiedot

Kriisiviestinnän tehopäivä 17.3.2015. Tia Härkönen / Viestintäpalvelu Scribo & Consulite Kai Tarkka / TrueStory

Kriisiviestinnän tehopäivä 17.3.2015. Tia Härkönen / Viestintäpalvelu Scribo & Consulite Kai Tarkka / TrueStory Kriisiviestinnän tehopäivä 17.3.2015 Tia Härkönen / Viestintäpalvelu Scribo & Consulite Kai Tarkka / TrueStory 2 Tia Härkönen, Viestintäpalvelu Scribo & Consulite p. 050 5252977 tia.harkonen@viestintapalvelu.fi

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016 Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Energiateollisuus ry 7 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015 Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Energiateollisuus ry 6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Viestintä kriisitilanteessa Case Myllysilta

Viestintä kriisitilanteessa Case Myllysilta Viestintä kriisitilanteessa Case Myllysilta Jouko Turto, 20.10.2014 Myllysilta kiinnostuksen kohteena Ekan Myllysillan rakentaminen Kiinnostus jatkuu koekuormitus, merkkivirhe, oikeudenkäynnit, korjaukset

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Espoon kaupunki Espoon kaupunki Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ojasta allikkoon vai. harkitusti suden suuhun? Opas teattereiden kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen

Ojasta allikkoon vai. harkitusti suden suuhun? Opas teattereiden kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen Ojasta allikkoon vai harkitusti suden suuhun? Opas teattereiden kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen Suomen Teatterit ry 17.6.2014 Koonnut: Järjestösihteeri Taija Lähdetie Taitto: Kasperi Mäki-Reinikka

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön!

Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön! Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön! Tehty yhdessä päijäthämäläisten yrittäjien kanssa osana EAKR-rahoitteista CleanDesign Center hanketta (LADEC) Minna-Maija Salomaa, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

1. Viestinnän kohderyhmät (kenelle viestimme?)

1. Viestinnän kohderyhmät (kenelle viestimme?) Viestintäsuunnitelma Lempäälän Palloseura ry 2015 Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Viestinnän kohderyhmät (seura + joukkue) 2. Yleiset tavoitteet (sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä) 3. Viestintäkanavat

Lisätiedot

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen?

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen? NäyttöPiste NY Miten hoidamme rahaliikenteen? Tässä diaesityksessä kerromme yrityksemme taloushallinnosta, mutta kerromme kuitenkin ensin hieman yrityksestämme. NäyttöPiste NY Yleistä NäyttöPiste NY on

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (6) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä Virpi Salmi 11.5.2017 AHJO COMMUNICATIONS Itsenäinen, 20 hengen viestintätoimisto omistaja Sari-Liia Tonttila Weber Shandwickin kumppani vuodesta 1992

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot