Olavi Airaksinen, MD PhD Professor of PRM, Clinical Director. Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Kuopio University Hospital Kuopio,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olavi Airaksinen, MD PhD Professor of PRM, Clinical Director. Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Kuopio University Hospital Kuopio,"

Transkriptio

1 Olavi Airaksinen, MD PhD Professor of PRM, Clinical Director. Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Kuopio University Hospital Kuopio, Finland

2 Olavi Airaksinen, sidonnaisuudet KYS: ylilääkäri, kuntoutus palveluyksikön (PY260) johtaja. Itä-Suomen Yliopisto: fysiatrian dosentti, oppiaineen vastuuhenkilö. Kalpa-Hockey Oy: edustusjoukkueen vastaava lääkäri Vastaanotto: ItäSuomen Lääkäritalo/Lasaretti Oy/Terveystalo Oyj Koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä useiden terveydenhuoltoalan yritysten ja yhteisöjen sekä lääkeyritysten kanssa (mm. MSD, Leiras, Mundipharma, GSK, Novartis, Pfizer, Amgen, Abbot, Lilly, Orion, Meda Oy, Pierre Fabre Laboratoties, Parexel, TFS trials, Smedrud, Secret Files, Mega Elektronics, Fysioline, St Jude Medical Finland, Respecta Oy, HLD Oy). Luentoja, asiantuntijalausuntoja, konsultaatiotehtäviä sekä kliinisten tutkimusten suunnittelua, koordinaatiota ja käytännön suorittamista, osallistunut kansainvälisiin kongresseihin kyseisten yritysten kutsumana. Hallitustehtäviä: SMLY ry, SULY ry, ADT ry, Scandinavian Foundation of Sports Medicine, IAMMM EB and SB, Iivarinkehdot Oy, Rasi Metsäsäätiö, Teho-Posako Oy, Medsaco Oy, Forto Oy. Duodecim valtuuskunta.

3 Selkäkivun kivun hoito Olavi Airaksinen Dosentti, ylilää ääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys tevyys Fysiatrian klinikka, KYS, Kuopio

4 Kivun merkitys Pain measured on 100 mm VAS Keskivaikea ja vaikea kipu lisää sydän tapahtumien riskiä nivelrikko- potilailla. Pincus & Sokka. ACR Nov 2005, abstract

5 Kipu Kunnon rapistuminen 1. Refleksihäiri iriö 2. KäyttK yttöpelko 3. Alikaäytt yttö

6 Harjoittelu krooniselle selkäpotilaalle: näytn ytön n aste Vahva näyttn yttö että harjoittelu yksinää ään n on tehokkaampaa kuin konventionaalinen fysioterapia (A). Vahva näyttn yttö että harjoittelu yksinää ään n tehokkaampaa kuin yleislää ääkärin hoito lievittämää ään n kipua ja toimintahaittaa ja parantamaan työhön n paluuta (A). Kohtalainen näyttn yttö ohjatun harjoituksen hyväksi (B).

7 Harjoittelu krooniselle selkäpotilaalle Ohjattu harjoittelu on ensisijainen hoito krooniseen selkäkipuun. kipuun. Suosittelemme harjoittelu ohjelmia, jotka eivät vaadi spesifia laitteistoa. Kognitiivis-behaviouralistinen lähestyminen l yhdessä ohjatun harjoittelun kanssa on suositeltavaa.

8 Selkäkoulu koulu Lyhyt aikaisesti selkäkoulu, koulu, jossa jaetaan tietoa helpottaa kipua, mutta toiminnalisesti ei paranna selkävaivaa pitkäaikaisseurannassa. (level C). Näin ollen selkäkoulu koulu ei ole kroonisen selkäkivun kivun hoitomenetelma pitkäll llä tähtäimellä.. (level B).

9 Manipulaatio/mobilisaatio Manipulatio/mobilisatio on hyvä lisähoito ja vaihtoehto kroonisen selkäkivun kivun hoitona. (level B).

10 Hieronta Ei ole riittavästi tieteellistä näyttöä hieronnan vaikuttavuudesta, jotta sitä voitaisiin suositella kroonisen selkäkivun kivun hoidoksi. (level C).

11 Kognitiivis behavioristinen lähestyminen Kroonisen selkäkivun kivun selvittäminen ja potilaan ymmärryksen lisää ääminen auttaa tehokkaasti potilaita selviytymää ään n vaivan kanssa. (Level A) potilas kanssa. (Level A) = Hyvä potilas lääkärisuhde!!!!

12 Moniammatillinen kuntoutus Vahva näyttn yttö,, että moniammatillinen kuntoutus bio-psykososiaalisella otteella sisält ltäen harjoittelua parantaa selkäpotilaan toimintakykyä paremmin kuin yksittäiset iset terapiat yksinää ään. (level A). On kohtalainen näyttn yttö,, että intesiivinen moniammatillinen kuntoutus on tehokkaampaa kuin avohoitona toteutettu ei moniammatillinen kuntoutus tai yleislää ääkärin hoito. (level B).

13 Parasetamoli 2 systemoitua katsausta: parasetamoli lähes l = NSAID. 1 systemoitu katsaus muissa indikaatioissa: parasetamoli = heikko opioidi lyhyt aikainen kivun lievitys! 6 RCT akuutissa selkäkivussa kivussa näistä 3:ssa parasetamoli lihasrelaksantti NSAID ei eroa tehossa. Toisaalta on useita tutkimuksia joissa NSAID on tehokkaampi keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa kuin parasetamoli. Näytönaste: Vahva näyttn yttö tehosta, mutta muutamia ristiriitaisia tuloksia - level B.

14 Tulehduskipulää ääkkeet 5 RCT tutkimusta, seuranta aika ad 3 kk. Kaikissa tutkimuksissa tulehduskipulää ääke lievitti kipua ja paransi toimintakykyä placeboa merkitsevästi sti paremmin. (level A).

15 Etorikoksibi kroonisen selkäkivun kivun hoidossa

16 Tulehduskipulää ääkkeet Tulehduskipulää ääkkeitä suositellaan kroonisen selkäkivun kivun lievittämiseen miseen. (level A). Mahasivuvaikutus huomioitava erityisesti, varsinkin pitkäaikaiskäytössä. Yleisesti sivuvaikutus riskin vuoksi jaksottainen (ad 3 kk) käyttö suositeltavaa.!!

17 Lihasrelaksantit: näytön n aste Bentsodiaptsepiinit ovat tehokkaita lievittämää ään n kipua, (level A), mutta lihasspasmien vähentv hentäminen on kyseenalaista? (level C). Muut lihasrelaksantit ovat heikkoja kivun lievittäji jiä ja heikkoja lihasten spasmien laukaisijoita (level C)

18 Lihasrelaksantit Lihasrelaksantteja voidaan käyttk yttää lyhyt aikaiseen kivun lievitykseen varoen kuitenkin sivuvaikutuksia. (level A). Suuren sivuvaikutus riskin vuoksi muita vaihtoeehtoja kivun hoidossa tulee katsoa ensin.

19 Opioidit Tramadolista ainoa single blind tutkimus. Opioidi valitaan jos muilla lääl ääkkeillä (tulehduskipu ja relaksantit) ja muilla hoidoilla (harjoitus, manipulatio, psykoterapia yms) on epäonnistuttu/tai ei ole saavutettu riittävää ää vastetta kivun hoidossa. (level C). Sivuvaikutusriski tulee realisoida; pitkävaikutteisia valmisteita suositaan.

20 Antidepressantit ADL toiminnot eivät t juurikaan parane antidepressanteilla. (level B). Neuropaattinen kipu indikaationa (A) Antidepressantti ei yksinomaisena selkäkivun kivun hoitona (A) Huomioi noradrenergisten ja noradrenergis- serotonergisten antidepressanttien yhteisvaikutukset potilailla joilla mm munuaissairauksia, glaukoma, raskaus, COPD tai sydämen vajaatoiminta (level A)

21 SI injektiot Valikoituneissa materiaaleissa kortisoni injektiolla havaittu apua hyvin valituilla potilasryhmillä lyhytaikaisesti. (level C). MM sakroiliitti potilaat hyötyv tyvät t kortisoni injektiosta (level C), kipu ja tulehdus rauhoittuvat.

22 Trigger injektiot Trigger injektioiden hyödyst dystä on ristiriitaisia tuloksia (level C), joissakin pienissä erityisryhmissä lyhytaikaisia tuloksia. (lig. ilio-lumbale). lumbale).

23 Proloterapia Vahva näyttn yttö hoidon vaikuttamattomuudesta (level A)

24 Kirurgia: Näyttö Degeneratiivinen alaselän n sairaus (L4-5-SI discus degenraatio) potilailla epäonnistuneen moniammmatillisen kuntoutuksen jälkeen j toteutettu fuusio leikkaus auttoi potilaita enemmän n kuin kuntoutuksen jatkaminen (level C), (Ruotsi) Samanlainen havainto myös s kahdessa muussa vielä menossa olevassa tutkimuksessa (Norway, UK) (level B) Molemmissa toimintakyky koheni leikkausryhmäss ssä.

25 Kirurgia: suositus Kirurgiaa ei voida suositella kuin poikkeusoloissa epäspesifisen selkäkivun kivun hoitona, jos 2 vuoden intensiivinen moniammatillinen kuntoutus on epäonnistunut. Tämän n lisäksi kirurgiaan liittyvät t riskit ja haitat on huomioitava.

26 Hoitotakuu Laihialla Miten hoitotakuu muutti käytäntöä Laihialla? hmm Terveyskeskuksen oveen tuli kyltti: " Aika parantaa haavat"!!

27 Selkäpotilaan hoitoketju Pohjois-Savossa Kaikki selkäpotilaat yhdestä ovesta (=fysiatria) päivystystä lukuunottamatta esh:n. Kiireellisyys arvio/työkyky Tutkimukset (kliininen + tarv:ssa ENMG,CT/MRI). Säännölliset meetingit (ma klo 11.00) opreroivien ja diagnostiikan tahojen kanssa (koulutus, laatu(=hoitolinjat yhtenäistyy). - leikkaus vs konservatiivinen hoito.

28 Selkäkeskus yksi ovi, monta klinikkaa

29 Miten toimia? Selkäpotilaan hoitoketju Muodostetaan perusterveydenhuollon kanssa yhdessä toimiva hoitoketju. Sovitaan missä rajapinnoilla konsultoidaan - itse asiassa tämä on jo sovittu - siis vahvistetaan se. Luvataan työssäkäyville 1 kk:n aikana konsultaatio - suunnitelma selkäpotilaalle toimenpiteistä/mahd jatkohoidosta.

30

31 Krooninen selkäkipu kipu Anamneesi - kivun analysointi Kliininen tutkiminen. MÄÄRÄÄ HOITOLINJAN!!! RTG kuvia ja ENMG tutkimuksia tarvitaan harvoin

32 Mistä on näyttn yttöä? - suositeltava hoito Harjoittelu ensisijainen hoito (A). Lepo on haitaksi selkäpotilaalle (A). Lääkehoito:Parasetamoli (B), Tulehduskipulää ääke (A), Lihasrentoutuslää ääke (B), Opioidi (B/C), erikoisvaihtoehdot (pistokset) (C/D). Manipulaatio optio! (B). Moniammatillinen kuntoutus (A)

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi Ar tik ke lit TEEMA Kirjoittajat: Tuulikki Sokka, dosentti Pekka Hannonen, professori Keski-Suomen keskussairaala Sisätautien yksikkö N ivelreuma TIETOISKU Nivelreuma on yleissairaus, jolle on ominaista

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Miten edetä niveltulehduksissa?

Miten edetä niveltulehduksissa? Miten edetä niveltulehduksissa? POTILAS ja OIREET 30.11.12 Dan Nordström reumatologi,, HYKS 1 Polyartikulaarinen akuutti kihti 2 0-kuva 12 kk Eroosion kehitys 2 v 3 osteofyytti marginaalinen syndesmofyytti

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET

MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET UNIVERSITY OF TURKU MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Reumatologinen Yhdistys ry Tavoite Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman varhaisdiagnostiikkaa ja hoitoa. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus Hilkka Leppävuori ft, projektityöntekijä Saara Paukkeri sh, TtK, projektityöntekijä 21.9.2011 1 Hanke- esittely Tekonivelpotilaan

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Fysi-liite. Lonkkaleikkauksesta baletin Juliaksi. fysioterapiasta. Anu Viheriäranta tanssii taas: 1/2013. Terveyttä ja toimintakykyä

Fysi-liite. Lonkkaleikkauksesta baletin Juliaksi. fysioterapiasta. Anu Viheriäranta tanssii taas: 1/2013. Terveyttä ja toimintakykyä 1/2013 Fysioterapian ja kuntoutuksen ammatti- ja asiakaslehti Fy fy Tuloksellinen terapia kiinni asiakkaan arjessa s. 30 Apuvälineala teknistyy ja kasvaa s. 32 Anu Viheriäranta tanssii taas: Lonkkaleikkauksesta

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Vaikeaa verenvuototautia sairastavat potilaat hyötyvät moniammatillisesta hoidosta

Vaikeaa verenvuototautia sairastavat potilaat hyötyvät moniammatillisesta hoidosta tieteessä Klaus Österholm LL, fysiatrian erikoistuva lääkäri HYKS, fysiatrian klinikka klaus.osterholm@hus.fi Kaija Puustjärvi-Sunabacka dosentti, osastonylilääkäri HYKS, fysiatrian klinikka Riitta Lassila

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Saarinen, Katja 2012 Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Työterveys Eira Viikari-Juntura ja Helena Varonen Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Niskakivut ja yläraajan oireet ovat tavallisia. Niiden selvittelyssä keskeistä on tunnistaa

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Turun XXVIII Lääketiedepäivät

Turun XXVIII Lääketiedepäivät Turun XXVIII Lääketiedepäivät 8. 10. marraskuuta 2011, Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko aamupäivä Torstai aamupäivä Tieteellinen symposiumi 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa.

Lisätiedot

Migreenin käypä hoito

Migreenin käypä hoito 1 Migreenin käypä hoito Suomen Neurologinen Yhdistys ry (**Sisällysluettelo numerot alussa ok, sitten vähän aikaa 2 numeroa pienemmät kuin pitäisi ja jälleen lopussa ok. Viite 11 poistettu, koska siihen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot