MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET"

Transkriptio

1 UNIVERSITY OF TURKU MASENNUSTILAT HOIDON KEHITTÄMISTARPEET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri

2 ONGELMAT 1. Tunnistamisen ja syiden etsimisen puute 2. Hoidon puute 3. Hoidon lääl ääkekeskeisyys 4. Lääkkeettömien hoitojen kehittämisen puute 5. Omaisten tuen puute 6. Eriarvoisuus hoidossa

3 MASENNUSTILOJEN JAOTTELU vakavat keskivaikeat lievät

4 SEURAUKSET 1. Yksilötasoiset ravitsemushäiri iriöt alkoholin liikakäytt yttö fyysisten sairauksien huono hoitotasapaino lääkehoitojen ongelmat liikunnan vähäisyysv sosiaalisen kanssakäymisen vähäisyysv fyysisen kunnon heikkeneminen kuntoutumisen estyminen palveluiden tarve itsemurhat 2. Yhteisötasoiset tasoiset perheen ja omaisten elämänlaadun heikkeneminen korkeat kustannukset yhteiskunnalle

5 MASENNUSTILAT JA FYYSISET SAIRAUDET KULKEVAT "KÄSI KÄDESSK DESSÄ" fyysiset sairaudet laukaisevat depressiiviset oireet fyysisten sairauksien oireita kilpirauhasen toimintahäiri iriöt lisäkilpirauhasen toimintahäiri iriöt diabetes maksan toimintahäiri iriöt munuaisten toimintahäiri iriöt B 12 -vitamiinin puute foolihapon puute anemia sydämen vajaatoiminta uniapnea depressiiviset oireet lääl ääkkeiden haittavaikutuksia bentsodiatsepiinit kortisoni beetasalpaajat

6 MASENNUSTILOJEN OIREISTON MONIMUOTOISUUS näennäisdementia kipudepressio fyysinen väsymysv tahtoelämän n lamaantuminen TUNNISTAMINEN TÄRKET RKEÄ!

7 MASENNUSLÄÄ ÄÄKKEET - NÄYTTÖ tutkimukset kohdistuneet vuotiaat vakava masennustila geropsykiatrinen hoito tehokkaita vakavissa masennustiloissa masennuslää ääke: % placebo: : 30 % eri tyyppisten välillv lillä tehossa ei juurikaan eroja trisyklisten haittavaikutukset ongelmallisia serotoniiniselektiivisiä ja muita uudempia suositellaan

8 MASENNUSLÄÄ ÄÄKKEET - NÄYTTÖ lievien depressioiden hoidossa näyttn yttö kyseenalainen surutilojen hoidossa ei näyttn yttöä

9 MASENNUSLÄÄ ÄÄKKEET - NÄYTTÖ dementiaa sairastavien lievien masennustilojen hoidossa ei näyttn yttöä dementiaa sairastavien pitkähk hköön n kestäneiden vakavien depressioiden hoidossa jonkin verran näyttöä myönteisist nteisistä vaikutuksista

10 MASENNUSLÄÄ ÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ seitsenkertaistunut v yleistyy iän i n myötä 90 ikävuoteen 75v. täyttt yttäneet, etenkin naiset, huippukuluttajia yli 75v. naiset: 14 % käyttk yttää yli 75v. miehet: 9,5 % käyttk yttää päällekkäislääkityksiä (Klaukka ym., 2005)

11 MASENNUSTILOJEN YLEISYYS vakava masennustila miehet 2,0 % (75v. -) naiset 2,2 % keskivaikea masennustila n % lievä masennustila n %

12 PSYKOLOGISET JA PSYKOSOSIAALISET HOIDOT 1. Käyttäytymistieteelliset ytymistieteelliset ja kognitiiviskäyttäytymistieteelliset ytymistieteelliset hoidot kognitiivinen terapia ongelmanratkaisuterapia 2. Interpersoonallinen psykoterapia 3. Lyhyt dynaaminen psykoterapia 4. Supportiivinen psykoterapia 5. Ryhmäpsykoterapia 6. Perheterapia 7. Muistelu ja muisteluterapia

13 KOGNITIIVINEN TERAPIA vaikutuksia tutkittu melko paljon RCT-asetelmin myönteiset vaikutukset osoitettu vakavissa keskivaikeissa lievissä masennustiloissa näyttö riittävä suosituksiin

14 SUPPORTIIVINEN PSYKOTERAPIA ei kontrolloituja tutkimuksia suositellaan perusterveydenhuoltoon teoriaperuste sama kuin dynaamisessa psykoterapiassa vanhuuden kehitystehtävänä persoonallisuuden kokonaisuuden ja eheyden saavuttaminen depressiossa ongelmana elämäntarkoituksen puuttuminen käytännön n toiminnassa autetaan elämää ään n ongelmallisessa tilanteessa vahvistetaan itsetuntoa lievitetää ään n ahdistusta autetaan arvostamaan itseä menneen elämän n ja nykyisyyden kautta

15 PERHETERAPIA ei kontrolloituja tutkimuksia suositellaan perheen ongelmien ratkaisu perheen tuki perheen asenteet masentuneeseen

16 MUISTELU JA MUISTELUTERAPIA teoriaperusta auttaa menneiden ristiriitojen ja vaikeuksien ratkaisemisessa vahvistaa itsetuntoa auttaa elämän n tarkoituksellisuuden löytl ytämisessä edistää psyykkistä tasapainoa ryhmämuisteluun muisteluun kuuluu myös s sosiaalinen kanssakäyminen sairaan leimaa ei korosteta RCT-tutkimukset osoittavat myönteiset vaikutukset vakavien, keskivaikeiden ja lievien depressioiden paranemiseen depressiivisten oireiden vähenemisen v kautta arvioituna yhtä vaikuttava kuin masennuslää ääkehoidot tai kognitiivinen terapia

17 LIIKUNTA RCT-tutkimukset osoittavat liikunnan ja fyysisen harjoittelun vähentv hentävän n masennusoireita vakavaa, keskivaikeaa tai lievää depressiota sairastavien keskuudessa vaikutukset myönteiset kohtalaisen hyväkuntoisten ja huonokuntoisten sekä vanhojen keskuudessa kolme kertaa viikossa 16 viikon ajan toteutetun aerobisen harjoitusohjelman vaikutus yhtä hyvä kuin masennuslää ääkkeiden myönteiset vaikutukset kestävät t pitkää ään, jos jatkaa liikuntaa ryhmätoiminnan jälkeenj uusiutumisvaara väheneev

18 KIRKASVALOHOITO 2 RCT-tutkimusta pitkäaikaislaitoshoidossa myönteiset vaikutukset toiminta luksia minuuttia viitenä päivänä viikossa klo 9-12 välillv lillä vaikutusmekanismit tuntemattomat

19 SOSIAALISET TOIMINNAT pitkäaikaislaitos, RCT-tutkimus keskusteluryhmät, t, ulkoilu- ja liikuntaretket depressiota sairastaneiden masennusoireet lievittyivät kotona asuvat, RCT-tutkimus neuvonta, ohjaus, ryhmäliikunta keskivaikeaa tai lievää depressiota sairastavien miesten masennusoireet lievittyivät näyttö viittaa myönteisiin vaikutuksiin voidaan suositella

20 SUOSITUKSET 1. Vakavat masennustilat tulisi hoitaa vanhuspsykiatrian piirissä,, muut perusterveydenhuollossa 2. Pyritää ään n täydelliseen t paranemiseen hoidon vaikutuksia ja haittavaikutuksia seurataan 3. Ei-lää ääkkeelliset hoidot ensisijaisia yksilöllinen llinen supportiivinen psykoterapia ongelmanratkaisuterapia kognitiivinen terapia muistelu liikunta sosiaaliset interventiot kirkasvalohoito 4. Masennuslää ääkkeet keskivaikeaa tai vakavaa depressiota sairastaville

21 5. Seurausten ehkäisy SUOSITUKSET ravinto, nesteet fyysisten sairauksien hoito alkoholin käytk ytön n välttv lttäminen perheen ohjaus, neuvonta, tuki 6. Yhteistyö terveydenhuolto, sosiaalitoimi, järjestj rjestöt, t, seurakunnat, omaiset, iäkki kkäät 7. Oma lääl ääkäri, oma hoitaja yksilöllinen llinen hoito hoidon koordinaatio

22 MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 1. Vanhuspsykiatrian kehittäminen erikoisala, osastot, avopalvelut 2. Kognitiivisen terapian kehittäminen yksilö- ja ryhmäterapia 3. Muut terapiat perustasolle (avo- ja laitoshoitoon) kehitettävä ryhmäterapiat terveydenhuollon toimintaa

23 MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 4. Muistelu, liikunta, muut toiminnat - perustasolle (avo- ja laitoshoitoon) ryhmätoiminnat sosiaalitoimen, järjestj rjestöjen, jen, seurakuntien, liikuntatoimen ym. toimintaa 5. Hyvä yhteistyö 6. Omaisten tukiryhmät järjestöjen, jen, seurakuntien ym. toimintaa 7. Neuvonta, ohjaus häpeän vähentäminen

IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS

IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS Sirkka-Liisa Kivelä LKT, professori, ylilääkäri Turun yliopisto Turun yliopistollinen keskussairaala ja Satakunnan sairaanhoitopiiri IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS Iäkkäiden uni on pinnallista ja katkonaista

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU Salon Muistiyhdistys r.y. 22.9.2009 Pertti Andelmin KÄSITTEITÄ muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus käytösoireet

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008 5/2008 VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO TEEMA: IKÄIHMISEN DIABETES Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet Ikääntyneen diabeetikon sokeritasapainon hoito Liikunta on lääkettä ikääntyneellekin Kuva:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus Hilkka Leppävuori ft, projektityöntekijä Saara Paukkeri sh, TtK, projektityöntekijä 21.9.2011 1 Hanke- esittely Tekonivelpotilaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry

Kumppanina NIVELRIKKO. Näin tulen toimeen. Suomen Nivelyhdistys ry NIVELRIKKO Kumppanina Näin tulen toimeen Suomen Nivelyhdistys ry 2 Teksti Jari P.A. Arokoski, LT Fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Kivunhoitolääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyys Itä-Suomen

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot