VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö"

Transkriptio

1 VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joilla pyritään tukemaan kotona asuvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita siten, että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoito, päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut sekä tukipalvelut. Visio Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain ja vanhustenhuollolle asetettujen kansallisten tavoitteiden mukaisesti, niin että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotonaan, % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 6 7 % saa omaishoidon tukea, 6 7 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 2 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Talouden toteuma Tulot Tulot muodostuivat noin euroa odotettua korkeammiksi (102 %). Maksutulot noudattivat talousarviota tarkasti, kun taas vuokratulot olivat aavistuksen odotettua korkeammat. Poikkeamat olivat suurimmillaan myyntituloissa sekä tuissa ja avustuksissa. Ne ovat muodostuneet ympärivuorokautista hoitoa varten Paraisille toisesta kunnasta muuttaneista henkilöistä saaduista korvauksista, työttömien työllistämisestä ja opiskelijoiden harjoittelupaikoista saaduista korvauksista, sotaveteraanien ja sotainvalidien hoitoa ja palveluja varten saaduista valtionavustuksista sekä Kulturfondenin myöntämistä tuista vanhuksille suunnattuja aktiviteetteja varten ja eri yhdistysten antamista lahjoituksista.

2 Menot Menot alittuivat noin eurolla. Henkilöstökulujen toteuma oli 100 %, vaikka palkat ja palkkiot ylittyivätkin. Tämä selittyy muun muassa sillä, että sivukulut olivat arvioitua pienemmät. Eläkekulut olivat sen sijaan huomattavasti budjetoitua korkeammat. Jaksotetut palkat ja palkkiot olivat huomattavasti pienemmät, vain euroa vuonna 2014 verrattuna euroon vuonna Tämä johtui järjestelmän muutoksista. Sairausloma-, vuosiloma- ja muihin sijaisuuksiin varattujen määrärahojen käyttö on ollut vähäisempää kuin vuonna 2013, koska muun muassa panostukset oppisopimuskouluttamiseen ovat kantaneet hedelmää ja on saatu rekrytoitua vakinaista työvoimaa. Erityiskorvauksiin varatut määrärahat oli kuitenkin budjetoitu edelleen liian pieniksi. Vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset kasvoivat annettujen kehysten mukaisesti, mikä on oikea kehityksen suunta. Tämä osoittaa henkilöstötilanteen jossain määrin tasaantuneen, mikä on näkynyt myös käytännössä, kun suurimpaan osaan haettavana olleista työsuhteista on voitu palkata kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Palvelujen ostot alittuivat noin eurolla. Yksityisten palveluasumispalvelujen ostoa voitiin vähentää. Lisäksi muun muassa puhelimista, ohjauksesta, koulutuksesta ja tietokoneista aiheutuvat kustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi. Materiaalien ja tarvikkeiden määräraha alittui noin eurolla. Ostoissa noudatettiin säästäväistä linjaa sen ollessa mahdollista. Avustukset ylittyivät yhteensä noin eurolla. Syynä ylitykseen oli omaishoidon tuen ylittyminen noin eurolla. Sen lisäksi, että omaishoito on inhimillinen hoitotapa, se on kunnan kannalta taloudellisesti edullinen hoitomuoto. Arvion mukaan ylitystä vastaavalla summalla pystyttiin hoitamaan omaishoidon piirissä noin 10 henkilöä enemmän. Samalla summalla olisi voitu järjestää esimerkiksi vain yhden ihmisen hoito vuodessa palveluasumispaikan ostolla. Muut toimintakulut (vuokrat) ylittyivät noin eurolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Uuden teknologian käyttöönotto ja kehittäminen vanhustenhuoltoon. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti. Esimiesten ajankäyttöä tehostetaan Kuntarekryn palveluja käyttämällä. Interaktiivista tv:tä koskevaa kehittämistyötä jatketaan, vaikka Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2012, jotta toiminta jatkuisi vähintään nykyisellä tasolla. Kehittämistyö Pegasos Mukana -järjestelmän käyttöönoton parissa jatkuu, hienosäätöä tarvitaan vielä jonkin verran. Yksi kotihoidon esimiehistä on johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksensa puitteissa laatinut prosessia varten hankesuunnitelman. Vuoden 2014 lopulla ProCompilta tilattiin kartoitus siitä, miten kotihoitoa voitaisiin optimoida. Ajatuksena oli, että laatua voitaisiin parantaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden osalta lisäämällä työntekijöiden työskentelyaikaa asiakkaiden kotona ja vähentämällä työntekijöiden kiirettä työpäivien tehokkaamman suunnittelun avulla

3 (reitit, päivän aikana tehtävien töiden jakaminen työntekijöiden kesken). Arviointi tehdään vuoden 2015 alussa. Kuntarekryn palvelut saatiin käyttöön alkuvuodesta, koska koulutus pidettiin jo vuoden 2013 lopulla. Työnhakijoita on kutsuttu kahdesti helmi-maaliskuun aikana kaupungintalolle saamaan apua sijaisjärjestelmään kirjautumisessa. Kuntarekry-päivät järjestettiin yhdessä henkilöstöpäällikön ja sosiaalikeskuksen toimistohenkilökunnan kanssa. Rekrytointitilaisuudet houkuttelivat paikalle noin 30 henkilöä. Tavoitteena on, että kaikki rekrytointi tapahtuisi Kuntarekryn kautta. Interaktiivisen tv:n kehittämistyö on ollut jäissä, sillä palvelun kehittämiseen ei ole ollut ohjata henkilöstöresursseja eikä laitteiden hankkimiseen ole ollut varaa. Interaktiivinen tv (tai vastaava laitteisto) tulee kuitenkin olemaan tärkeä työväline tulevaisuudessa vanhustenhuollon kustannusten nousun hillitsemiseksi. Vanhusten osallisuuden ja neuvonta- ja tiedotuspalvelujen saatavuuden parantaminen Arviointi: Neuvontatoiminnan kehittäminen edelleen helposti saavutettavissa olevissa tapaamispaikoissa yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä tiedotustilaisuuksien määrän lisääntyminen ja päivitetyn tiedotusmateriaalin saatavuuden parantuminen. Vanhusten osallisuuden parantaminen uuden Kaste-hankkeen myötä. Hakemus ulkoisen rahoituksen saamiseksi on jätetty. Esitteet on päivitetty ja kotisivuja on joiltakin osin parannettu. Kotisivut vaativat vielä hienosäätöä. Koko elämä kotona -nimiselle Kaste-hankkeelle on myönnetty ulkoista rahoitusta vuosiksi Syksyn aikana sekä asiakkaille että henkilöstölle on laadittu kyselylomakkeet, jotka lähetetään kevättalvella Paraisten kunta-alueella asiakkaat ovat saaneet neuvontaa ja informaatiota useilta eri ammattiryhmiltä Seniorumissa. Asiakkaat ovat saaneet puhelinneuvontaa, he ovat voineet käydä neuvontapisteessä, tarjolla on ollut ryhmäneuvontaa ja kotikäyntejä. Seniorumissa on myös järjestetty pidempikestoista neuvontaa ja ohjausta erityisryhmille. Neuvonta- ja ohjauskäyntejä sekä infotilaisuuksia on järjestetty myös saaristossa, mutta toiminta siellä etsii vielä muotoaan. Vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Arviointi: Koulutusohjelman päivittäminen ja seuranta sekä työyhteisöä koskevien teemapäivien järjestäminen henkilöstölle yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitetaso: Koulutusohjelma päivitetään vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Työyhteisöä koskevia teemapäiviä järjestetään vuoden aikana yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa niin, että vähintään kaksi työntekijää kustakin työyksiköstä osallistuu koulutukseen. Vanhustenhuollossa on laadittu Tervetuloa töihin vanhustenhuoltoon -esite. Esite on tarkoitettu etupäässä sijaisille, mutta se on jaettu myös vakituisille työntekijöille. Henkilöstöyksikkö järjesti työyhteisöllisen teemapäivän sekä teemapäivän väkivallan kohtaamisesta työssä. Sosiaali- ja terveysosasto järjesti puolestaan koulutustilaisuuden vihan ja aggressioiden kohtaamisesta työpaikalla.

4

5

6

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot