SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lain edellyttämällä tavalla. Muita sosiaalipalveluja myönnetään harkinnanvaraisina ja osoitettujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Toiminta käsittää yksikön hallinnon sekä seuraavat osatoiminnot: toimeentulotuki, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, päihdehuolto, sosiaalihuollon tukiasuminen ja pakolaistoiminta. Sosiaalipalveluyksiköstä ollaan mukana terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmässä sekä järjestetään rintamaveteraanien kuntoutusta. Visio Sosiaalipalvelujen tuottaminen lähipalveluperiaatteen mukaisesti kunnassa esiintyvän tarpeen edellyttämässä laajuudessa kelpoisuusehdot täyttävien, riittävien henkilöstöresurssien voimin. Tavoitteet 2014 Työttömien työllistämistapojen kehittäminen Arviointi: Työttömien työllistämisen tehostaminen. Tavoitetaso: Pitkäaikaistyöttömien työllistämistarjonnan laajentaminen, mikä vähentää toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenoja. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avohoidon kehittäminen Arviointi: Mielenterveysasiakkaiden avohoidon tarpeiden kartoittaminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Tavoitetaso: Yhdessä terveydenhuollon kanssa tehtävä arviointi siitä, ketkä asiakkaista voidaan hoitaa kunnan peruspalvelujen turvin.

2 Tavoitteet Lakisääteisten tehtävien hoidon pitkäjännitteinen suunnittelu. Henkilöstömitoitus vastaa työmäärää. Aikuissosiaalityön kehittäminen siihen suuntaan, että sosiaalityöntekijöille varataan suuremmat mahdollisuudet ehkäisevään työhön. Etuuskäsittelijä/työllistämiskoordinattori toimii aikuissosiaalityöntekijöiden työparina.

3 Sosiaali- ja terveyshuollon vuoden 2014 talousarvion perusteet Talousarvioehdotus pohjautuu pääasiassa nykyiseen toimintaan ja ennusteen mukaan tänä vuonna arviolta toteutuviin kustannuksiin. Hallinto Palkkakulut pienenevät johtuen palkkakustannusten uudelleen kohdentamisesta eri yksiköiden välillä ja henkilöstön siirtymisestä. Muilta osin hallintokulut pysyvät aikaisemmalla tasolla. Kehitysvammahuolto Kårkullan kuntayhtymä uudistaa maksujärjestelmäänsä vuonna Tarkoituksena on, että Kårkullan talous säilyisi sisäisesti muuttumattomana. Yksittäisten kuntien kohdalla kustannukset voivat kuitenkin muuttua riippuen Kårkullan palveluja saavien asiakkaiden hoitoisuudesta. Kårkulla on arvioinut vuoden 2014 kustannuksiksi euroa, mikä on täsmälleen samalla tasolla kuin kaupungin tämän vuoden talousarvioon oli budjetoitu. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin asiakkaiden määrä on laskenut. Määrärahat voidaan laskea euroon. Kehitysvammahuollon yksityiseltä palveluntarjoajalta ostettavien ostopalvelujen kustannukset kasvavat asumista koskevien erityisvaatimusten takia. Budjetoidaan euroa. Kuntouttava työtoiminta Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tukevien toimenpiteiden etsiminen lisääntyy, mikä lisää ostopalveluja, mutta valtio korvaa kustannukset vastaavalla summalla ja lisäksi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannukset pienenevät asiakkaiden työllistymisen myötä. Vuosien tavoitteiden mukaisesti palkataan määräaikainen etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori. Kuntien vastuu työllistävästä toiminnasta lisääntyy edelleen.

4 Nyt noin 20 henkilöä työllistävän kierrätyskeskuksen organisaatio muuttuu suuresti lukien. Toiminnanjohtaja siirtyy eläkkeelle, ja palkkakustannuksista vastannut Turun Seudun Jätehuolto vetäytyy toiminnasta. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi budjetoidaan euroa avustuksena toimintaa ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle/ekokaarinalle. Ilman näitä työllistymispaikkoja pelkästään perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut olisivat yli euroa. Työmarkkinatuen osuus Valtio korvaa kunnille summan, joka vastaa puolta perustoimeentulotuen kustannuksista. Tulojen odotetaan kasvavan ensi vuonna eurolla. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä parantavien toimenpiteiden myötä työmarkkinatuen kuntaosuuden maksamista voidaan pienentää edelleen. Suunnitelman mukaan vuoden 2013 alussa palkattiin etuuskäsittelijä/työllisyyskoordinaattori, ja työn edulliset vaikutukset näkyvät usealla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitua määrärahaa (työttömyyssakkoa) voidaan vähentää eurolla euroon. Vuonna 2015 työmarkkinatukea uudistetaan, ja silloin kuntien vastuu kustannuksista kasvaa huomattavasti TE-toimistojen vähentäessä samaan aikaan toimipaikkojensa määrää. Tästä syystä työttömien työllistämismuotojen kehittämistä on aktivoitava voimakkaasti vuoden 2014 aikana. Vammaispalvelut Väestörakenteen johdosta kuljetuspalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän ensi vuonna. Kuljetuspalvelujen käyttäjistä 73 % on iältään yli 65 vuotta. Määrärahaa lisätään eurolla euroon. Henkilökohtaisen avun kustannusten odotetaan jatkavan nousuaan. Suurin kasvu on kuitenkin jo talttunut sen jälkeen kun kyseisestä palvelumuodosta tuli yksi vaikeasti vammaisille henkilöille tarkoitetuista subjektiivisista oikeuksista. Vuoden 2013 aikana ryhdyttiin käyttämään yksityisen palveluntarjoajan palveluja, joita myös läheiset kunnat käyttävät. Ostopalvelujen käyttö on täten lisääntynyt, mutta vammaisten itsensä palkkaamien avustajien kustannuksiin käytettävät avustukset ovat samaan aikaan pienentyneet. Vuoden aikana on tullut seitsemän uutta asiakasta. Kustannusten odotetaan kokonaisuutena nousevan noin eurolla euroon. Tarvikkeisiin ja laitteisiin budjetoidaan yli ennusteen autokorvaus ( euroa) jonka sosiaali- ja terveyslautakunta on jo hyväksynyt, mutta hankinta siirretään vuoteen Myös toista autokorvausta koskeva hakemus on jo tiedossa ja sitä varten on varattu euroa. Talousarvioehdotus on euroa. Palveluasumista tarvitsevien henkilöiden määrä on kasvanut, ja kustannuspaikkaan tulee täten euron lisäys ja loppusummaksi euroa. Muutoin kuin vaikeasti vammaisille nuorille suunnattu tukihenkilötoiminta käynnistettiin vuonna 2012, ja palvelu on osoittautunut tarpeelliseksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy kymmenen tukihenkilön korvaukset ( euroa). Kyse on ei-subjektiivisesta toiminnasta. Nuoren lisäksi koko perhe saa tukea tukihenkilötoiminnasta vuotiaiden omaishoidon tuki Omaishoidon tukea kohtaan on lisäyspainetta. Talousarvioehdotuksessa omaishoitosopimuksia on lisätty kahdella, minkä lisäksi on huomioitu 2,8 %:n indeksikorotus. Palkkikustannukset nousevat eurosta euroon. Omaishoitajien eläkemaksut maksetaan, ja 0 64-vuotiaiden ikäluokassa maksut ovat korkeat ( euroa). Omaishoito on kunnalle harkinnanvaraista palvelua, mutta omaishoitosopimuksen solmimisen jälkeen hoitajalla on lakisääteinen oikeus sijaishoitajaan. Lyhytaikaisen hoidon ja sijaishoitajien käyttäminen lisääntyy suhteessa solmittujen omaishoitosopimusten määrää, ja perheissä, joissa on erityislapsia, sijaishoito on erityisen tärkeää. Omaishoitajat, joiden kanssa ei vielä ole voitu solmia sopimusta, vaan jotka odottavat palkkioihin käytettävien rahojen vapautumista, ovat

5 kuitenkin voineet käyttää sijaishoitajaa. Yksityisiltä palveluntarjoajilta ostettaviin palveluihin budjetoidaan euroa ja Kårkullan kuntayhtymältä ostettaviin palveluihin euroa. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on pysynyt budjetoidulla tasolla. Kustannusten arvioidaan kasvavan ensi vuonna euroa yli tämän vuoden ennusteen euroon elinkustannusten kasvun johdosta. Päihdehuolto Päihdehuollossa on siirretty yksi sairaanhoitaja sosiaalipalveluista terveydenhuoltoon. Siirron tarkoituksena on vahvistaa päihdehuollon ja mielenterveyshuollon yhteistyötä. Vuonna 2014 laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kartoitus psykiatristen potilaiden palvelutarpeista ja siitä, miten peruspalveluissa pystytään vastaamaan tarpeisiin. Ruotsinkielisiä asiakkaita varten ostetaan laitoshoitopalveluja Maalahdessa sijaitsevalta Pixneklinikalta. Kustannukset lasketaan kaupungin ruotsinkielisten asukkaiden määrän mukaan. Kustannukset ovat euroa. Suomenkielisiä asiakkaita varten kirjoitetaan maksusitoumus harkinnan perusteella.

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot