Toimintakertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2007"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2007

2 ERITYISPALVELUJEN TYÖNANTAJALIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 TALOUDELLINEN TILANNE VUONNA 2007 Kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 4,5 %, kun se edellisenä vuonna oli kasvanut 4,9 %. Teollisuuden tuotanto kasvoi kertomusvuonna 3,1 %. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna ,9 % ja aleni (0,8 %) vuoden tasolla. Kuluttajahintojen nousuvauhti nopeutui kertomusvuonna vuositasolla 1,6 %:sta 2,5 %:iin. Tähän vaikutti merkittävästi asumiskustannusten ja energian hinnan nousu. TYÖMARKKINATILANNE VUONNA 2007 Kertomusvuonna oli voimassa joulukuussa 2004 allekirjoitettu tulopoliittinen sopimus vuosille Tulopoliittisen sopimuksen mukaisten työehtosopimusten voimassaoloaika oli Tulopoliittisen sopimuksen ulkopuolelle oli jäänyt paperiteollisuus Metsäteollisuus ry:n päätöksin, sillä se katsoi, että sopimus ei mahdollistanut metsäteollisuuden kannalta välttämätöntä tuottavuuden parantamista. Sopimuksen ulkopuolelle jäivät myös pitempiaikaisissa sopimuksissa olevat elintarviketeollisuus ja kuljetusala. Erityispalvelujen Työnantajaliiton sopimusaloista lähes kaikki sopimukset olivat tulopoliittisen sopimuksen mukaisia. Huolinta-alan varastoterminaaleja koskeva sopimus päättyi kuitenkin vasta

3 Palkkoja oli korotettu viimeksi sopimuksen mukaan Korotukset olivat keskimäärin 2,1 %. Sopimusten uusimiseen tähtäävät neuvottelut alkoivat eräillä aloilla jo keväällä Rahoitusalan sopimus uusittiin huhtikuussa sekä kemian ja teknologiateollisuuden sopimukset kesäkuussa. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että edellytyksiä keskitetyn ratkaisun aikaan saamiseen syksyllä ei ollut. Tämä todettiin myös EK:ssa ja neuvottelut käytiin syksyn 2007 aikana liittotasolla. Pääasiassa sopimukset uusittiin lukien, mutta eräillä aloilla neuvottelut pitkittyivät ja sopimukset saatiin voimaan marraskuun alusta. Erityispalvelujen viimeisinä sopimukset uusittiin autokoulualalla joulukuun alussa ja huolintaalan terminaalien sopimukset tammikuussa Viimeksi mainittu johtui siitä, että kuljetusalalla sopimukset AKT:n kanssa päätyivät vasta ja ne uusittiin tammikuussa Sopimusneuvotteluissa syksyllä 2007 ensimmäiset merkittävät avaukset tapahtuivat valtiolla ja kuntasektorilla korkealla korotustasolla. Tämän jälkeen tehtyjen sopimusten korotustaso nousi vielä tästä, niin että kun keväällä korotustaso oli ollut n. 4,3 % vuodessa, olivat viimeiset sopimukset syksyllä jo tasoltaan yli 6 % vuodessa. Poikkeuksen teki metsäteollisuus, jonka solmimat sopimukset olivat lähinnä kevään tasoa. Tehdyt sopimukset päättyvät yleensä vuoden 2010 tammikuun lopun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Tammikuussa 2010 sopimukset päättyvät mm. julkisella sektorilla ja AKT:n sopimusaloilla. Tätä ennen neuvotellaan jo keväällä 2009 mm. teknologiateollisuudessa, finanssialalla ja metsäteollisuudessa vuoden 2009 ja 2010 sopimuskorotuksista. Syksyn 2007 sopimusneuvottelut käytiin yleensä ilman laajoja lakonuhkia. Vakavin uhka oli kuntasektorilla, jossa TEHY 3

4 uhkasi sairaaloita ja terveyskeskuksia lakolla. Sopimus syntyi kuitenkin sovittelulautakunnan myötävaikutuksella ilman työtaistelua. Tehtyjen sopimusten merkittävimpänä positiivisena puolena voidaan pitää sitä, että useilla sopimusaloilla osa palkankorotuksista siirtyi kohdistettaviksi paikallisesti henkilökohtaisiin korotuksiin. UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Osasairauspäivärahaa koskevat säännökset tulivat voimaan Tarkoitus on tukea työhön paluuta pitkän sairasloman jälkeen. Järjestely perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen osa-aikatyöstä arkipäivän pituiselle jaksolle. Osasairauspäivärahan maksamisen edellytys on vähintään 60 päivää jatkunut työkyvyttömyys. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta tuli voimaan Lain mukaan työsuorituksen tilaajan on selvitettävä sopimuskumppaninsa taustoja, kun työsuoritus tilataan vuokratyönä tai alihankintana. Perhevapaista aiheutuvien kustannusten korvaukset ja vanhempien päivärahaoikeudet paranivat vuoden 2007 alusta. Työnantajalle maksettava vuosilomakustannusten korvaus tuli kattamaan bruttopalkan lisäksi pakolliset sosiaalivakuutusmaksut. Äitiysraha korotettiin 90 prosenttiin palkasta 56 ensimmäiseltä päivältä. Äidille tai isälle maksettava vanhempainraha korotettiin 75 prosenttiin palkasta 30 ensimmäiseltä vanhempainrahapäivältä. Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan Lain soveltaminen laajeni koskemaan pieniä työntekijän yrityksiä. Uuden lain piiriin tulivat myös taloudellista toimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Yt-menettelyihin tuli muutoksia mm. ulkopuolisen työvoiman käytön ja yritystoiminnan muutosten osalta. 4

5 Vuorotteluvapaalakia jatkettiin kahdella vuodella saakka. Uusi laki ei sisältänyt merkittäviä muutoksia aikaisempaan lakiin verrattuna. PALKKATILASTOT VUODELTA 2007 EK keräsi jäsenyrityksiltä ja yhteisöiltä lokakuulta 2007 palkkatilastoaineiston. Edellisen kerran tietoja kerättiin lokakuulta Ansiokehityslukuja vertailtaessa on otettava huomioon, että eräillä sopimusaloilla korotukset on tapahtuneet lokakuun 2007 jälkeen. Tilastomateriaalin sisältö on työntekijöiden lisääntymisen ja poistuman sekä uusien ja tilastomateriaalista poistuneiden työnantajien johdosta muuttunut vuoden aikana. Tämän vuoksi sellaisilla sopimusaloilla, joilla tilastomateriaalissa tapahtui huomattavia muutoksia, palkkatilastot saattavat osoittaa ansioiden muuttuneen yllättävällä tavalla. Identtisten henkilöiden ansioiden nousu kuvaa sen sijaan koko tarkastelujakson työsuhteessa olleiden henkilöiden ansioiden nousua. Oheisessa liitteessä eri alojen ansiokehitystietoja lokakuusta 2006 lokakuuhun 2007 (kts. liite). ERITYISPALVELUJEN TYÖNANTAJALIITON HALLITUS 2007 Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2007 vuorineuvos Henry Fagerström, Schenker Oy ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja Seppo Pyykkönen, RAY. Hallituksessa olivat seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: Erityispalvelujen Työnantajaliiton hallitus v Muiden liikkeiden jaostosta: Talousjohtaja Aarno Järvinen Finnvera Oyj Henkilöstöpäällikkö Hannele Sokoli-Mäkipää Oy Veikkaus Ab Henk.pääll. Pirjo Väätäinen Finnvera Oyj Suunnittelujohtaja Olli Sarekoski Oy Veikkaus Ab 5

6 Hall.joht. Seppo Pyykkönen Raha-automaattiyhdistys Henk.pääll. Marja-Liisa Punnonen Eläketurvakeskus Apulaisjohtaja Juha Vilanka MTV Oy Toimitusjohtaja Janne Anttila Arctic Safaris Oy Vastaava lakimies Jukka Karhu Kansaneläkelaitos Yleisjaostosta: Pääsihteeri Markku Kotila Suomen Pipliaseura Museonjohtaja Kirsti Grönholm Hotelli- ja ravintolamuseo Toiminnanjoht. Petri Kaukiainen Suomen Partiolaiset Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Työnantajayhdistyksestä: Rehtori Timo Karkola Ami-säätiö Arkkitehtitoimistojen Liitosta: Toiminnanjohtaja Vesa Juola Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL Henkilöstöpääll. Outi Sonkeri Raha-automaattiyhdistys Johtaja Riitta Korpiluoma Eläketurvakeskus Henk.pääll. Ritva Lehtinen MTV Oy Kehitysjohtaja Rafik Neuman Lasten Päivän säätiö Työsuhdepääll. Jyrki Raimoranta Kansaneläkelaitos Henk.pääll. Jari Jaakkola Suomen Lähetysseura ry Toim.joht. Jarkko Saastamoinen Finn-Lab Oy Toimitusjohtaja Christine Lund Lingua Nordica Oy Rehtori Matti Mänty Raahen Aikuiskoulutuskeskus Puheenjohtaja Samuli Miettinen Arkkitehtitoimisto JKMM 6

7 Autokoulujen Työnantajayhdistyksestä: Johtaja Seppo Asikainen Autokoulu Asikainen Ky Bingoalan Työnantaja- ja Toimialajärjestöstä: Puheenjohtaja Eero Broman Joensuun Katajan Yleisurheilun Tukisäätiö Elokuva-alan Työnantajayhdistyksestä: Henkilöstöjoht. Jukka Virkkunen Finnkino Oy Golf-alan Työnantajayhdistyksestä: Toimitusjohtaja Outi Kunttu Pickala Golf Oy Hiihtokeskusalan Työnantajayhdistyksestä: Toim.joht. Ilkka Suutarinen Huippupaikat Oy Johtaja Antti Vainikkala Maunulan Autokoulu Oy Toiminnanjohtaja Kari Impivaara Tu-We Yleisurheilun Tuki ry Johtaja Tarja Piiroinen Savon Kinot Oy Toim.joht. Lauri Auvinen KeriGolf Oy Toimitusjohtaja Kari Jussi Aho Pyhätunturi Oy/Rukakeskus Oy Kuvanvalmistamoalan Työnantajayhdistyksestä: Toimitusjohtaja Jarmo Helminen Color-Kolmio Oy Financial Manager Tiina Kukkurainen Eirikuva Digital Image Oy 7

8 Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistyksestä: Järjestöjohtaja Juha Seppälä ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Johtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan Metsäkeskus Mainostoimistojen Työnantajayhdistyksestä: Toim.joht. Kari Kemppinen Business Contract & Partners Oy Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistyksestä: Toimitusjohtaja Petri Heinola Coperdia Oy Matkatoimistojen Työnantajayhdistyksestä: Henk.pääll. Kai Nurmi Suomen Matkatoimisto Oy Johtaja Antero Malmi Työtehoseura Johtaja Kari Nieminen Lounais-Suomen Metsäkeskus Talousjohtaja Ari Lemmetty Oy Carat Finland Ab Talouspääll. Eine Homanen Lomarengas Oy Henkilöstöjohtaja Terhi Utriainen Matkatoimisto Kaleva Travel Oy Suomen Huolintaliikkeiden Liitosta: Puheenjohtaja Vuorineuvos Henry Fagerström Schenker Oy Johtaja Jyrki Paavola Oy Hacklin Ltd 8

9 Tilitoimistojen Työnantajayhdistyksestä: Toimitusjohtaja Esko Haukkala Tilitoimisto Haukkala Oy Urheilutyönantajista: Pääsihteeri Esko Ranto Suomen Työväen Urheiluliitto TUL Liiton tilintarkastajat 2007: Varsinainen Jarkko Hietamäki Helsinki Toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen Vammalan Tilitoimisto Oy Talousjohtaja Heikki Kahakorpi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Varatilintarkastaja Sakari Hopia Kirkkonummi Erityispalvelujen Työnantajaliiton edustajat Elinkeinoelämän keskusliiton edustajistoon 2007: Rehtori Timo Karkola Ami-säätiö Johtaja Seppo Asikainen Autokoulu Asikainen Ky Puheenjohtaja Timo Laitinen Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Museonjohtaja Kirsti Grönholm Hotelli- ja ravintolamuseo Toimitusjohtaja Jarmo Helminen Color-Kolmio Oy Toimitusjohtaja Kari Kemppinen Business Contract Partners Oy Toimitusjohtaja Outi Kunttu Oy Pickala Golf Ab Toimitusjohtaja Esko Haukkala Tilitoimisto Haukkala Oy 9

10 ERITYISPALVELUJEN TYÖNANTAJALIITON TOIMINTA Työnantajaliiton hallitus kokoontui kertomusvuonna Kokouksessa käsiteltiin vuosikokouksen valmistelua, EK:n hallinnon paikkojen täyttämistä, EK:n rakennetyöryhmän työskentelyn tilannetta uusista liittokokonaisuuksista ja niistä käytyjä neuvotteluja sekä ajankohtaista työmarkkinatilannetta. Työnantajaliiton luonteesta johtuen toiminta painottuu jäsenyhdistyksiin, jotka päättävät asioistaan omissa hallinnoissaan. Työnantajaliitto vastaa työehtosopimustoiminnan hoitamisesta, päättää liittoa koskevista yhteisistä asioista, huolehtii resursseista, tiedotuksesta, koulutuksesta sekä toimii kanavana keskusliiton suuntaan. ERITYISPALVELUJEN TYÖNANTAJALIITON ORGANISAATIO Työnantajaliiton toiminta on vuoden 2007 aikana perustunut organisaatioon, joka on muodostunut kuudestatoista jäsenyhdistyksestä. Työnantajaliitossa toimii lisäksi kaksi jaostoa, yleisjaosto ja muiden liikkeiden jaosto. Kertomusvuonna työnantajaliiton alayhdistykset ja jaostot olivat seuraavat: Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Arkkitehtitoimistojen Liitto Autokoulujen Bingoalan Työnantaja- ja Toimialajärjestö Työnantajia Työntekijöitä

11 Elokuva-alan Golfalan Hiihtokeskusalan Suomen Huolintaliikkeiden Liitto Kuvanvalmistamoalan Mainostoimistojen Markkinointipalvelujen Matkatoimistojen Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Tilitoimistojen Urheilutyönantajat Muiden liikkeiden jaosto ja Kela Yleisjaosto TYÖNANTAJALIITON JÄSENTILANNE Liiton jäsenmäärä v oli 1215 ja niiden palveluksessa työntekijöitä Kertomusvuonna yritysten määrä supistui 80:llä, mutta jäsenten palveluksessa olevien työnteki- 11

12 jöiden määrä kasvoi runsaalla 800:lla. Kasvua työntekijämäärissä oli mm. aikuiskoulutuskeskuksissa, autokouluissa, golf- ja huolinta-alalla, urheilujärjestöissä ja yleisjaoston monilla toimialoilla. Jäsenmäärä väheni mm. autokoulualalla, elokuva-alalla, maaseutuelinkeinoissa, markkinointipalveluissa ja tilitoimistoalalla. Työntekijämäärissä oli vähenemistä mm. bingoissa, elokuva-alalla, kuvavalmistamoissa, maaseutuelinkeinoissa, mainostoimistoissa ja tilitoimistoissa. JÄSENMAKSUT Erityispalvelujen Työnantajaliitto ei kertomusvuonna perinyt jäseniltään jäsenmaksua, vaan liiton toiminnan rahoitus tapahtui Elinkeinoelämän keskusliiton budjetin kautta. HALLITUS 12

13 EK/Tietotuotanto Palvelualojen säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot ja lukumäärät sekä muutos lokakuu lokakuu 2007 (viikkotyöaika tuntia) Lokakuu 2006 Lokakuu 2007 Ansioiden muutos % A l a Keskiansio /kk Keskiansio /kk Koko aineisto Identtiset henkilöt *) Lkm Lkm Kauppa Myymälänhoitajat ,7 6,4 Myyjät ,6 5,3 Varastoesimiehet ,5 5,9 Varastotyöntekijät ,7 4,7 Automiehet 1) ,7 4,5 Huoltoasemien hoitajat ,1 8,9 Huoltoasemien työntekijät ,8 4,7 Konttori, suorittava taso ,9 5,7 Apteekit Proviisorit ,1 2,0 Farmaseutit ,2 1,8 Apteekkien työntekijät ,8 3,6 - tekniset apulaiset ,5 2,9 - farmanomit ,2 3,8 - lääketyöntekijät ,0 4,1 Hotelli- ja ravintola-ala ,8 4,6 Esimiehet ,7 6,0 Työntekijät ,6 3,3 Rahoitusala ,0 7,2 Johtotehtävät ,7 7,4 Esimies/Asiantuntijatehtävät ,5 8,4 Toimihenkilöt ,0 6,5 Vakuutusala konttori ,1 2,2 Johtotaso ,9 4,0 Esimiestaso ,9 3,4 Suorittava taso ,6 1,4 kenttä ,3 1,4 Johtotaso ,3 4,4 13

14 Esimiestaso ,5 3,4 Suorittava taso ,3 0,4 Kiinteistöpalveluala Siivoojat, tuntipalkka-ala, /h , ,68 3,2 3,7 Konttori, suorittava taso ,6 5,2 Kiinteistönhoitajat ,3 5,8 Lokakuu 2006 Lokakuu 2007 Ansioiden muutos % A l a Lkm Keskiansio /kk Lkm Keskiansio /kk Koko aineisto Identtiset henkilöt *) Tietotekniikan palvelut ,3 6,3 Johtotehtävät ,2 5,9 Asiantuntija/Esimiestehtävät ,2 5,3 Vaativat ammattitehtävät ,0 6,5 Ammattitehtävät ,2 8,3 Opetusala - opetushenkilöstö ,5 1,6 - muu kuin opetushenkilöstö ,8 1,8 Terveyspalveluala Johto- ja esimiestaso ,9 3,4 Suorittava taso ,7 3,9 Sosiaaliala Palveluyksiköt ,9 5,7 Järjestöt ,2 4,6 Muut palvelu- ja erityisalat Aikuiskoulutuskeskukset - opetushenkilöstö ,5 0,8 Huolinnan konttori ,6 6,9 Tullaajat ja huolintatyönjohtajat ,3 8,1 Varastoterminaalityöntekijät ,0 6,6 Liikenneopettajat ,9 3,7 Mainosala ,8 5,3 Matkatoimistot ,5 6,0 Metsäala ,6 1,1 Neuvonta-ala ,3 4,9 Kotieläinjalostusala ,4 2,7 Palvelualojen konttorihenkilöstö 2) ,5 5,7 Johtotaso ,0 6,3 Esimiestaso ,2 5,8 Suorittava taso ,2 5,5 14

15 Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tarkastelujaksona 1) Kaupan ja erityisalojen automiehet 2) Kaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä erityisalojen konttorihenkilöstö 15

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001. Nousuvauhti

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2009

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2009 METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Toimintakertomus 2009 1 Vuoden 2009 toiminta... 3 2 Toimintaympäristö... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Yritystoiminnan kehitys

Lisätiedot

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA... 10 KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA... 10 PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS... 11 YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Koulutusko kannattaa aina?

Koulutusko kannattaa aina? Koulutusko kannattaa aina? Eräiden korkeakoulutettujen ammattinimikkeiden ansiokehitys 1995 2004 Vesa Syrjä Palkansaajien tutkimuslaitos Raportteja 7 Helsinki 2006 ISBN 952 209 027 1 ISSN 1795 2832 Sisältö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 EK:n toimintakertomus 2013 Sisältö 3 Vuoden 2013 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus 7 Talouspolitiikka 8 Työmarkkinat 9 Infra ja ympäristö

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10

VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 VUOSIKERTOMUS 2007 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 EDUNVALVONTA 4 TYÖ- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 7 LAKIASIAT 9 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA 10 LIITON JÄSENYYDET 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 16 KOULUTUSTOIMINTA 20 NUORISOTOIMINTA

Lisätiedot

Sisältö. Liiton katsaus...6. Edunvalvonta... 10. Paperiteollisuus...10. Paperinjalostus... 12. Työ- ja ympäristönsuojelu... 14. Tutkimusasiat...

Sisältö. Liiton katsaus...6. Edunvalvonta... 10. Paperiteollisuus...10. Paperinjalostus... 12. Työ- ja ympäristönsuojelu... 14. Tutkimusasiat... Vuosikertomus 2013 Osasto Sisältö Liiton katsaus...6 Edunvalvonta... 10 Paperiteollisuus...10 Paperinjalostus... 12 Työ- ja ympäristönsuojelu... 14 Tutkimusasiat...17 Lakiasiat...17 Hallinto... 18 Järjestötoiminta...26

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet...

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet... Vuosikertomus 2010 Sisältö Liiton katsaus... 4 Edunvalvonta... 8 Työ- ja ympäristönsuojelu... 12 Hallinto ja järjestötoiminta... 14 Liiton jäsenyydet... 20 Kansainvälinen toiminta... 22 Koulutustoiminta...

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN Perussopimus Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN SISÄLLYS Perussopimus...1 Yhteistoimintasopimus...5 Allekirjoituspöytäkirja...9 Järjestösuhteet -sopimus...12 Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 1(136) MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 1(136) MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 1(136) MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 KAUPUNGINHALLITUS 7.4.2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA 15.5.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 30.6.2014 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Lönnrotinkatu 4 B, FIN-00120 HELSINKI Puh. (09) 609 900, Telefax (09) 601 753, http://www.etla.fi Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 JOHDANTO... 6 Yleinen talouskehitys... 6 Kuntien ja valtion talouskehitys... 6 JHL:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus

Neuvonta-alan runkosopimus Neuvonta-alan runkosopimus 1.5.2010-30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys Agronomiliitto ry/julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän?

Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Teknologian ammattilaiset yhdessä enemmän? Selvitysmies Lauri Lylyn raportti Kemianliitolle, Metallityöväen Liitolle, Paperiliitolle, Puu- ja erityisalojen liitolle, Sähköalojen ammattiliitolle ja Viestintäalan

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 4 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 5 2.2 Jäsenet 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2010 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Muuta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK VUOSIKERTOMUS 2007

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK VUOSIKERTOMUS 2007 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Toiminnan päälinjat...4 Kenttä- ja järjestötoiminta...7 Neuvottelutoiminta...10 Oikeudelliset palvelut...14 Urapalvelut...16 Koulutus- ja työllisyyspolitiikka...18

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki Vuosikertomus 2007 puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki sisältö Sampo-konserni 1 Konsernijohtajan katsaus 2 Strategia

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot