Tilannekuvaraportti. Markus Sovala Timo Aronkytö. Maakuntahallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilannekuvaraportti. Markus Sovala Timo Aronkytö. Maakuntahallitus"

Transkriptio

1 Tilannekuvaraportti Markus Sovala Timo Aronkytö Maakuntahallitus

2 Tilannekuvaraportista Raportti on koostettu Project Onlinessa olleiden tietojen perusteella on esitetty asti Jokainen hankekori on esitetty raportissa omassa osiossaan sisältäen liikennevalot ja virstanpylväät

3 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Konserni-,hallinto- ja ohjaustoiminnot Huomioita liikennevaloista Projektit 1_11_Juridinen ja hallinnollinen rakenne Lauri Tanner 1_12_Virkamieshallinto Lauri Tanner 1_13_Luottamusmieshallinto Lauri Tanner 1_14_Strateginen ohjaus Markus Pauni 1_15 Maakunnan edunvalvonnan suunnittelu Lauri Tanner 1_16 Sopimussiirrot Lauri Tanner 1_14: Haastatteluaineiston purkaminen vie aikaa 1_16: Kiinnostus tietojen luovuttamisesta vähissä

4 Konserni-,hallinto- ja ohjaustoiminnot - virstanpylväät Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _11_Juridinen ja hallinnollinen rakenne Konsernin toimintojen ohjaavat periaatteet, 1. versio Hallintosääntö, 0.1. versio Alustava luonnosmaakunnan organisaatiorakenteeksi Väliaikainen toimielin aloittaa toiminnan Hallintosääntö, 0.9 -versio Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön Päätökset mahdollisista 2020 voimaantulevista yhtiöittämisistä Konserni-,hallintoja ohjaustoiminnot 1_12_Virkamieshallinto 1_13_Luottamusmieshallin to Konserniohje, 1. versio Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, 1. versio Toimintaohjeiden (delegoinnit) rakenne, maakuntakonserni ja sote-liikelaitos Keskeisten johtamisroolit ja -foorumit määritelty Hallintosääntö, 0.9 -versio Toimintaohjeiden 0.9 -versio, maakuntakonserni ja sote-liikelaitos Luottamustoimielimien alustava kuvaus Maakuntavaalit Maakuntavaalilautakunnan asettaminen, valmistelu edeltävästi Poliittinen johtamisrakenne määritelty ja kuvattu Maakuntajohtajan valinta (julkinen haku) 2. tason johtajien valinta (julkinen haku) Toimielimet valittu Maakuntavaltuuston ensimmäinen kokous Maakuntahallituksen valinta 3. tason johtajien valinta (sisäinen haku) Johtamisfoorumit käynnistetty 1_14_Strateginen ohjaus 1_15 Maakunnan edunvalvonnan suunnittelu 1_16 Sopimussiirrot Strategisten tavoitteiden välikäsittely MHS:ssä Maakuntastrategian hyväksyntä maakuntahallituksessa Jatkuvan strategiaprosessin mallin, aikajänteiden ja käyntänteiden kuvaus Ennakointimallin haastattelukoonti TKI-toiminnan hallintamallin suunnittelu - Loppuseminaari / raportti Maakuntatalouden simulointi Edunvalvonnan suunnitelman luonnos Konsernitason ennakointiprosessi sekä sen sisältötarpeet Konsernitason ennakointiprosessin testaus suoritettu Toimialakohtaiset ennakointiprosessit määritelty Konsernitason ennakointiprosessin hienosäätö suoritettu Ennakointiprosessiraportin valmistuminen Varsinaisen maakuntatalouden neuvottelumenettelyn alkaminen, koetalousarvio Maakunnan oman neuvottelumenettelyn valmistelu/kehitys päättynyt Varsinaisen maakuntatalouden neuvottelumenettelyn alkaminen, koetalousarvio Ensimmäinen Ministeriökohtaiset keskustelut/neuvottelut käyty neuvottelumenettely 13 neuvottelut käyty Julkisen talouden suunnitelma Siirtyvät sopimukset koottu väliaikaishallinnon sopimusrekisteriin Luovuttavat tahot antavat sopimusselvitykset maakunnalle Sopimusten analysointi toteutettu kaikissa hankkeissa Ilmoitus sopimusosapuolille sopimusten siirtymisestä

5 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Konserniresurssit Huomioita liikennevaloista Projektit 1_21_Talous Markus Syrjänen 1_22_Henkilöstö Outi Sonkeri 1_23_Viestintä Tero Manninen 1_24_Tilat Carl Slätis 1_25_Muut tuki ja hallintopalvelut Teemu Seppälä 1_26 Hankinta 1_22: Etenemiseen vaikuttaa maakunnan rakenteen selkiytyminen 1_23: Sopimuksiin liittyviä kysymyksiä

6 Konserniresurssit - virstanpylväät (1/2) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Talouden tilannekuva maakuntahallitukselle Hankkeen toteutussuunnitelma tehty ja auditoitu Toiminnan vaatimusmäärittely tehty ja toteutussuunnitelma valmisteltu Toiminnan vaatimusmäärittely tehty ja mahdollinen kilpailutusdokumentaatio valmistunut 1.21 _Talous Vaatimusmäärittely Koetalousarvio 2019 Kehysesitys TA-esitys Konserniresurssit 1_22_Henkilöstö Alustava henkilöstöpolitiikka hahmoteltu Parhaat HR-käytännöt kerätty arviointia varten Yt-menettely kuvattu ja ohjeistettu Henkilöstöalueen suunnitteluvaihe päättynyt Henkilöstöalueen tarkennetut toimintasuunnitelmat 2019 valmiina Henkilöstöpolitiikka valmis ja esitelty Maakunnan alustavat HR-käytännöt esitelty YT-menettelyt luovuttavissa organisaatioissa käyty Osallistamissuunnitelma käytössä Henkilöstöalueen toteutusvaihe päättynyt HR-ammattilaisten valmennus aloitettu Maakunnan HR-käytännöt ja ohjeet alustavasti valmiit Henkilöstötiedot siirretty maakunnalle HR-sisällöt luotu intraan HR-ammattilaiset valmennettu Esimiehet koulutettu Henkilöstöalueen käyttöönottovaihe päättynyt Maakunnan HR-käytännöt valmiina Maakunnan YT-menettely kuvattu Lopulliset henkilöstötiedot kaikki siirretty Työterveyshuollon tuotanto organisoitu

7 Konserniresurssit - virstanpylväät (2/2) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Konserniresurssit 1_23_Viestintä 1_24_Tilat Intra 1.0 käytettävissä (Väliaikaishallinto) Viestintäohjelma maakuntahallitukseen Brändin raamit maakuntahallitukseen Sisäisen viestinnän viestintäohjelma maakuntahallitukseen Maakunnan näkemys vuokratason määrittelyn teeseistä Tilatoimen organisointi, toimintamalli, vastuunjako ensimmäinen versio Siirtosuunnitelman ensimmäinen versio Vuokrasopimusehdotukset tilakeskuksesta maakunnalle Ensimmäinen näkemys tilakannasta ja vuokrista 2020 Tilatoimen toimintamallit ja tehtävien vastuunjaot suunniteltu Muiden tuki-ja hallintopalveluiden nykytilan selvitys ja kuvaus Brändistrategia valmis Maakuntahallinnon käyttämät kanavat ja prosessit valmiit Viestintäohjelma valmis maakuntavaltuustoa varten ( Visuaalinen ilme Asiakasviestinnän kanavien kartoittaminen ja ehdotus käytettävistä kanavista osaksi viestintäohjelmaa Osallisuusohjelma 2.0 valmis maakuntavaltuustoon vietäväksi Maakuntavaltuusto aloittaa, työtilat päätöksenteolle valmiina Sisäinen viestintä 2.0 maakuntavaltuustoon Beta-versio keskusteltavaksi Viestintä ja osallisuuden toimintamallit ja prosessit kuvattuna Ulkoinen lanseeraus O365-ympäristön avaaminen konsernille Sivujen julkaisu Ohjeet ja prosessit valmiit Maakuntahallinnon intra valmis Selvitys siirtyvästä omaisuudesta HUS Vuokrasopimukset neuvoteltu maakunnan tilakeskuksen kanssa Maakuntavaltuuston päätös toimintamallista, henkilöstöstä ja vastuunjaosta 1_25_Muut tuki ja hallintopalvelut Vaihtoehtoiset tukipalvelutoimintamallit ja ehdotus malliksi Muiden tuki- ja hallintopalveluiden tavoitetila ja tiekartta 2020 ja sen jälkeen

8 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Sote järjestäjä Huomioita liikennevaloista Projektit 1_31 Osallisuus Leena Turpeinen 1_32 Sopimusohjaus Jean-Tibor IsoMauno 1_33 Integraatio Saila Nummikoski 1_34 Viranomaistoiminta Teppo Heikkilä 1_35 Suoravalinnan ja sote-keskusten ohjaus Sanna Svahn 1_313 TKIO: Asiaa vetää HY ja järjestäjä ei ole sopijaosapuolena yhteistyöalueilla, mutta koordinoinnissa tehtävää

9 Sote-järjestäjä Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-järjestäjä 1_31_Osallisuus Sote-järjestäjän käytännöt Palvelustrategian esittely SJRlle Ehdotus TKI-hallintamalliksi Yhteistyöalue Osallisuusmallit Palvelustrategian versio 2 Hyte-suunnitelma 1_32_Sopimusohjaus Sopimushierarkia ja -ohjausmallit Tuottajahallinnan malli Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen malli Strateginen hankintapolitiikka Palveluntuottajien korvausmallit Tuottajien hyväksymiskriteerit 1.3. SOTE-järjestäjä 1_33_Integraatio Palvelukokonaisuuksien ohjauksen periaatteet Palveluneuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen periaatteet Kuntayhteistyösopimus Integraation suuntaviivat ja manuaalin versio Palveluverkon ohjauksen periaatteet Kasvupalveluyhteistyö Tietotuotantomallinnus ja sen työkalut 1_34_Viranomaistoiminta Omavalvontasuunnitelma Omavalvontaohjelman runko Sote-viranomaistoiminnan periaatteet ja tavoitteet Ensi-hoitopalvelujen järjestäminen Sote-viranomaistoiminnot (valvontakäynnit, -toimenpiteet, oikeusturvakeinot) Sote-viranomaistoiminnan prosessit Sote-viranomaistoiminnan organisointi ja resurssit (sis. ensihoidon) Omavalvontaohjelma maakuntavaltuustolle 1_35_Suoravalinnan ja sote-keskusten ohjaus Palveluntuottajien toimintalogiikan kuvaus Sote-keskusten ohjausmekanismit ja mittarit

10 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Sote - liikelaitos Huomioita liikennevaloista Projektit 1_41 Nykytilan kuvaaminen Kati Liukko 1_42_SoTe-liikelaitoksen muodostamisen peru Markku Mäkijärvi 1_43_Siirtymävaiheen kuvaus Mira Uunimäki 1_44 Liikelaitoksen hallinto- ja johtamisrakente Markku Mäkijärvi 1_45 SoTe-liikelaitoksen muodostaminen 1 Kati Liukko 1_46 Valinnanvapauslain mukaiset palvelut Maarit Sulavuori 1_47 Liikelaitoksen sisäiset tukipalvelut Markku Mäkijärvi 1_41: Kuvauksien saattaminen yhtenäiseen PP esitysmuotoon vaatii lisäaikaa materiaalien moninaisuuden ja erilaisten tiedostomuotojen takia

11 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (1/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_41_Nykytilan kuvaaminen 1_42_Sote liikelaitoksen muodostamisen perusteet Yhdyspintojen nykytila kartoitettu Nykytilan kuvaus valmis Palvelukuvaukset koostettu esitykseksi Pääkaupunkiseudun palveluverkko koottu listauksena Hyvien käytäntöjen kooste valmis Muun Uudenmaan palveluverkko koottu listauksena Visuaaliset kartat valmiina Roadmap valmis Suunnitelma liikelaitoksen muodostamisesta maakuntahallituksessa Yhdyspintojen koosteen kommentit valmisteluryhmiltä Viestintäohjelma kommentoitu ja täydennetty liikelaitoksen näkökulmasta Liikelaitoksen visio, arvot ja strategiset tavoitteet, ennakointi ja suunnittelua ohjaavat periaatteet valmiit Liikelaitoksen visio, arvot, strategiset tavoitteet, ennakointi & ohjaavat periaatteet, valmistelu käynnistetty liikelaitoksen näkökulmasta Liikelaitoksen toiminnalliset palvelut ja rakenne kuvattuna ylätasolla (ei hierarkinen) Yhdyspintatyöskentelyn yhteinen toimintamalli Liikelaitoksen visio, arvot ja strategiset tavoitteet hyväksytty maakuntavaltuustossa

12 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (2/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_43_Siirtymävaiheen kuvaus Aluemallinnus maakuntahallituksessa Syksyn 2018 fasilitointi ja Vuoden 2019 fasilitointi ja osallistuvat selvillä ja aikataulut valmiit osallistuvat yksiköt selvillä ja aikataulut valmiit Siirtymävaiheen uudet palvelukokonaisuudet Osaamis- ja tukikeskuksen (Lasten-, nuorten ja perheiden palveluiden Ot) palveluiden alustava yhteenveto Pilottien kokonaisuudet (sote-keskus, suun th, hebu ja asiakasseteli) tarkennettu lainsäädännön ja rahoittajan tahtotilan mukaisiksi Kehittämisaihiot valittu ja aikataulutettu tiekarttaan Kehittämisen vaiheistamisen suunnitelma valmis Jo ennen 2020 levitettävien käytäntöjen fasilitointi alkaa OT-tason toiminnot on määritelty ja yhteistyön reunaehdot ja toimintasuunnitelmat määritelty yhdessä maakuntien kanssa OT-tason toimintojen nivominen perusja erityistason toimintaan käynnistynyt Alustava suunnitelma OT-henkilöstörakenteesta Uudet kokonaisuudet on evaluoitu ja aikataulu sekä alueellinen eteneminen vuodelle 2019 ja 2020 on valmisteltu Pilotit valmiina siirtymään tuotantokäyttöön Pilotit simulaoitu järjestäjätoiminnassa tuottajien ohjausmekanismit käytettävissä asiakkaiden tuki toiminnassa ICT-ratkaisut olemassa OT-tason toiminta on kuvattu ja yhteistyön rakenteet kuvattu Terveydenhuolon yt-aluetasoinen ja valtakunnallisne vastuun suunnitelma päivitetty Vuosien palvelukokonaisuuksien suunnittelu käynnistynyt Vuoden 2019 uusien kokonaisuuksien väliarviointi Vuoden 2020 uusien kokonaisuuksien suunnitelma päivitetty Vuoden alustava suunnitelma valmis kehittämissuunnitelma valmis 2020 fasilitointi ja osallistuvat yksiköt selvillä ja aikataulut valmiit Suunnitelma 2021 osallistuvista yksiköistä valmis Yhteistyörakenteet nimetty (ohjausryhmä ym.) Vuoden 2020 uusien kokonaisuuksien käyttöönottosuunnitelma valmis Vuoden suunnitelma päivitetty Pilottien hallinta siirtyy maakunnalle

13 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (3/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_44_Liikelaitoksen hallinto- ja johtamisrakenteet 1_45 SoTe-liikelaitoksen muodostaminen 1_46 Valinnanvapauslain mukaiset palvelut Liikelaitoksen hallinto-, ohjaus- ja johtamisfoorumit määritelty Siirtyvien nykyisten yksiköiden tiedot valmiina Pääasiakasprosessit määritelty Integraation toimintatapa käytössä kaikissa valmisteluryhmissä Rajapintaiset (soten sis.) asiakasprosessit ja "omistajuus" määritelty Pääasiakasprosessien yhdyspinnat käsitelty Pääasiakasprosessien alaprosessit määritelty Peruspalveluiden keskitettyjen palveluiden asiakasprosessit määritelty Alaprosessien yhdyspinnat käsitelty Asiakasprosessien palveluiden toimintapäätökset maakuntavaltuustossa Siirtyvät toiminnat sisäistäneet/omaksuneet v 2020 alussa muuttuvat prosessit Palveluverkon selvitys valmistuu Tunnistettu työskentelyn yhdyspinnat ja työsuunnitelma syksylle 2018 valmis Yhteistyöstä sopiminen ja työn jaottelu järjestäjän kanssa Uuden palveluverkon periaatteiden jatkotyöstö tehty valmisteluryhmien ja järjestäjän kanssa Uuden palveluverkon periaatteet > valmiit Koko maakuntakonsernin osallisuusvalmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Suunnitelma mahdollisten siirtymävaiheen muutosten toteuttamisesta valmis Päätös siirtymävaiheen muutoksista sote-liikelaitoksen osallisuussuunnitelma Mahdollisten muutosten kätännön järjestelyt valmiit Nykytilan kuvaukset, palvelukuvaukset, hyvät käytännöt ja nykyinen palvleuverkkokuvaus valmiit Periaatteet uudesta palveluverkosta 2021 valmis Uusien palvelukonseptien päälinjaukset valmiit ja mallinnettu Suunnitelma siirtymästä valmis Uusien palvelukonseptien pääprosessit kuvattu Uusien palvelukonseptien henkilöstö kuvattu Uusien palvelukonseptien budjetti 2020 valmis Suunnitelma vuoden 2020 etenemisestä valmis Pilotoinnista saatujen kokemusten analysointi Alustavat hahmotelmat henkilökohtaisen budjetin tarvitsemasta tukirakenteesta ja toiminnasta Henkilökohtaisen budjetin toteuttamisen malli Uudenmaan maakunnassa Sovittu asiakasryhmät, joille henk.koht budjettia tarjotaan (mahdollisesti yli lain vaatimusten) Rakenteet toteuttaa henk.koht budjettia ovat selvät Asiakkaan tarvitsema tuki rakennettu Tarvittavat sähköiset järjestelmät rakennettu

14 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Elinvoimatoimiala Huomioita liikennevaloista Projektit 1_61 Maakuntapolitiikka Jaakko Pesola 1_62 Rahoituspalvelut Jaakko Pesola 1_63 Maatalouspalvelut Jaakko Pesola 1_64 Kasvupalvelut Jaakko Pesola

15 Elinvoimatoimiala Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Maakuntapolitiikka; strategiat ja synergiat 1_61 Maakuntapolitiikka Vaihtoehdot MK-politiikan toimintamallille karkealla tasolla määritelty MK-politiikan toimintamallin visio luonnosteltu Rahoituspalveluiden visio ja organisoituminen v1 1_62 Rahoituspalvelut Rahoituspalveluiden organisoituminen uudessa maakunnassa Elinvoimatoimiala Maksajaviraston toiminta ja sopimus 1_63 Maatalouspalvelut Suunnitelma toiminnasta v1 Suunnitelma lomituksen järjestämisestä v1 Kasvu- ja sotepalveluiden yhdyspinnan esiselvitys 1_64 Kasvupalvelut Sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan esiselvitys

16 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot TORI projektit Huomioita liikennevaloista Projektit 8.1 Yleishallinto Talous Henkilöstöhallinto Materiaalihallinto Raportointi ja analytiikka _53_Tuotteistus ja kustannuslaskenta: Projektin aikataulu nykyisellään haasteellinen

17 TORI - virstanpylväät (1/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Hallinnon CRM - 3. vaiheen käyttöönotto Asiakirjahallinto - D360 käyttöönotto 8.1 Yleishallinto Hallinnon CRM - 1. vaihe valmis, MVP Hallinnon CRM - 2. vaiheen käyttöönotto Hallinnon CRM - Järjestelmä käytössä 8.2 Talous Taloushallinta - MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI Taloushallinta - RÄÄTÄLÖINTIEN, LIITTYMIEN, RAPORTTIEN JA KONVERSIOIDEN KATSELMOINTI Taloushallinta - JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI Taloushallinta - HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI TORI-projektit 8_31_Palvelussuhteen elinkaari 8_32_Työajanhallinta MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI, TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI KOULUTUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KATSELMUS MEGAFLEX-INTEGRAATION KATSELMOINTI TYÖVUOROTAULUJEN SIIRRON KATSELMOINTI ROBOTIIKKA TOTEUTUKSIEN KATSELMOINTI CGI HR INTEGRAATION KATSELMUS KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN LUONNIN KATSELMOINTI KEHITYS- JA TESTAUSVAIHEEN KATSELMOINTI

18 TORI - virstanpylväät (2/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _31_Palvelussuhteen elinkaari MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI, TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI KOULUTUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI 8_32_Työajanhallinta MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KATSELMUS MEGAFLEX-INTEGRAATION KATSELMOINTI TYÖVUOROTAULUJEN SIIRRON KATSELMOINTI ROBOTIIKKA TOTEUTUKSIEN KATSELMOINTI CGI HR INTEGRAATION KATSELMUS TORI-projektit 8.3 Henkilöstöhallinto KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN LUONNIN KATSELMOINTI KEHITYS- JA TESTAUSVAIHEEN KATSELMOINTI 8_33_Käyttöoikeushallinta Projektinhallinta ja Viestintä IDM-pilotoinnin katselmus TORI/TOSI-järjestelmissä ja tietoturvakatselmus Hyväksymistestauksen katselmointi Käyttöoikeushallinnan toteutuksen katselmus TORI/TOSI-järjestelmissä ja testauksen katselmointi 8_34_Palkkahallinto LIITYMIEN JA RÄÄTÄLEIDEN KATSELMOINTI KÄYTTÖÖNOTON KATSELMOINTI LIITTYMIEN / INTEGRAATIOIDEN KATSELMOINTI TESTIYMPÄRISTÖJEN KATSELMOINTI TESTAUSSUUNNITELMAN KATSELMOINTI Projektin päättäminen KOULUTUSSUUNNITELMAN KATSELMOINTI LIITTYMIEN JA INTEGRAATIOIDEN KATSELMOINTI TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI VIESTINTÄSUUNNITELMAN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI

19 TORI - virstanpylväät (3/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / Materiaalihallinto MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI RÄÄTÄLÖINTIEN, LIITTYMIEN, RAPORTTIEN JA KONVERSIOIDEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI TORI-projektit HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI 8.5 Raportointi ja analytiikka

20 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot TOSI projektit Huomioita liikennevaloista Projektit 9_0_Muut sisältäen maakunnan muut tehtävät Pasi Timonen 9_1 Asiakastietojärjestelmät Marjaana Mäenpää 9_2_Potilastietojärjestelmät Marjaana Mäenpää 9.3 Apotti Ilkka Nenonen 9_4_Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmät Timo Nurmi 9_5_Laboratorio ja kuvantaminen Seija Viinikka 9_6_Ensihoito yhteenveto Vesa Heino 9_7_Sähköinen asiointi Antti Savela 9_8_Arkistointi Ilkka Nenonen 9_9_integraatiot Harri Kallio 9_1: Sosiaalitoimi uusi toimiala TORI-taloudessa, maakunnan tuleva asiakaslaskutusjärjestelmä on selvittelyssä, Apotista käytössä oleva materiaali tuottaa vastauksen vain osaa kysymyksistä, kasvupalveluiden linjaukset puuttuvat turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien osalta. 9_7: Kaikki alatyöryhmät eivät ole vielä kokoutuneet

21 TOSI-projekti - virstanpylväät Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _1_Asiakastietojärjestelmät Apotti-tavoitetila As-is tavoitetila Integraatiokuvaukset Aineistojen muunnokset Muunnosten testaus Sosiaalitoimen maksatus valmis 9_2_Potilastietojärjestelmät 9_3_Apotti 9_4_Erikoissairaanhoid on tietojärjestelmät Esiselvitystyön suunnittelu Esiselvitystyön katselmointi ja hyväksyminen TOSI-projekti 9_5_Laboratorio ja kuvantaminen 9_6_Ensihoito Esiselvitystyön suunnittelu Esiselvitystyön katselmointi ja hyväksyminen 9_7_Sähköinen asiointi Työpaketti 1 Työpaketti 1 toteutus 9_8_Arkistointi Määrittelyvaihe 9_9_Integraatiot Integraatioiden aikataulujen hyväksyminen Hyväksyntä dokumentaatiolle Projektisuunnitelman hyväksyminen 9_0 Asiakkuustietojen hallintajärjestelmät Määrittelyvaihe Toteutus- ja testausvaihe Käyttöönotto Aloittamatta

Tilannekuvaraportti. Inka Tikkanen-Pietikäinen & Jussi Vähäkylä

Tilannekuvaraportti. Inka Tikkanen-Pietikäinen & Jussi Vähäkylä Tilannekuvaraportti Inka Tikkanen-Pietikäinen & Jussi Vähäkylä 28.3.2018 Hankekehikko: Projektoidut hankesalkut Strateginen johtoryhmä 1. Markus Sovala pj 2. Timo Aronkytö vpj 3. Lauri Tanner 4. Markus

Lisätiedot

Tilannekuvaraportti. Kuntajohtajakokous

Tilannekuvaraportti. Kuntajohtajakokous Tilannekuvaraportti Kuntajohtajakokous 30.5.2018 Projektit Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Konserni-,hallinto- ja ohjaustoiminnot 1_11_Juridinen ja hallinnollinen rakenne 1 1 1 Lauri Tanner 1

Lisätiedot

Uudistuksen tilannekatsaus - SOTE. Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja

Uudistuksen tilannekatsaus - SOTE. Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja Uudistuksen tilannekatsaus - SOTE Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja Sote-valmistelun tavoitteet (muutosjohtajien muistio) Vastataan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun Vahvistetaan

Lisätiedot

Uusimaa2019 hankkeen tilannekuvat

Uusimaa2019 hankkeen tilannekuvat Uusimaa2019 hankkeen tilannekuvat Inka Tikkanen-Pietikäinen 28.2.2018 Operatiivinen johtoryhmä Hankekehikko: Projektoidut hankesalkut SJR/Hanketoimisto Hankekorit (valmistelualueet) Konserni-, hallinto-

Lisätiedot

Henkilöstö. Valmistelun tilannekuva Sonkeri, McBreen

Henkilöstö. Valmistelun tilannekuva Sonkeri, McBreen Henkilöstö Valmistelun tilannekuva 13.4.2018 Sonkeri, McBreen 9.4.2018 Valmistelun keskeinen sisältö Henkilöstöpoliittiset linjaukset Maakuntastrategian pohjalta valmistellaan keskeiset henkilöstöjohtamista

Lisätiedot

Uusimaa hanke. Hankkeen tehtävänä on varmistaa turvallinen siirtymä uuteen Uudenmaan maakuntaan

Uusimaa hanke. Hankkeen tehtävänä on varmistaa turvallinen siirtymä uuteen Uudenmaan maakuntaan Uusimaa 2019 -hanke Hankkeen tehtävänä on varmistaa turvallinen siirtymä uuteen Uudenmaan maakuntaan Uudistus uusmaalaisia varten Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä tehdään kaikissa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma vuodelle

Projektisuunnitelma vuodelle Projektisuunnitelma vuodelle 2017 11.12.2016 ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle, pohjustetaan väliaikaishallinnon työtä

Lisätiedot

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Esivalmisteluln sote-tiimin kokous 23.3.2017 ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Mikko Rotonen Helena Ylisipola ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen Markus Sovala, muutosjohtaja markus.sovala@uudenmaanliitto.fi 040-6646091 Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Maakunnan toiminnan

Lisätiedot

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo

Sote-uudistus. Sinikka Salo muutosjohtaja, STM Sinikka Salo Sote-uudistus muutosjohtaja, STM 16.1.2017 1-20.2.2018 Maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on pitkällä, samoin toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta valmistuu

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Uusimaa 2019 valmistelun tilannekatsaus ja seuraavat askeleet. Perustuu oletukseen että lainsäädäntö tulee voimaan

Uusimaa 2019 valmistelun tilannekatsaus ja seuraavat askeleet. Perustuu oletukseen että lainsäädäntö tulee voimaan Uusimaa 2019 valmistelun tilannekatsaus ja seuraavat askeleet Perustuu oletukseen että lainsäädäntö tulee voimaan 1.6.2018 Tilannekatsaus Uudenmaanliitto jatkoi kesällä 2017 maakunta- ja sotevalmistelua

Lisätiedot

Konsernirakenne. POPmaakunta

Konsernirakenne. POPmaakunta Konsernirakenne Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne LOPULLINEN päätös rakenteesta on saatava maakuntavaltuustossa alkuvuodesta 2019 JOTTA muu valmistelu pystytään toteuttamaan hallitusti ja tehokkaasti

Lisätiedot

Palvelustrategian valmistelu

Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategian valmistelu Pirjo Marjamäki Leena Turpeinen Markus Pauni Esivalmistelun SOTE-virkamieskoordinaatioryhmä 17.1.2018 Maakuntastrategian ja siihen liittyvien ohjelmien ja suunnitelmien viitekehys

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus

Maakuntakonsernirakenne on laajassa yhteistyössä määritelty pitkällä, tilaajatuottaja- ja toimintamallien hahmotus Missä uudistuksen valmistelussa mennään? Katseet ovat kääntyneet väliaikaishallinnon aikakauteen Vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppua Raportti monialaisen maakunnan perustamisesta on valmistunut

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus. Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä

Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus. Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä Väliaikaishallinnon organisoituminen ja sen poliittinen ohjaus Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä 22.5.2017 Valmistelun vaiheet 12/2017 n. 9/2017 n. 9 kk Esivalmistelu Uudenmaan liiton alaisena projektina

Lisätiedot

Sote-järjestämistoiminto

Sote-järjestämistoiminto Sote-järjestämistoiminto Valmistelun tilannekuva Tiina Mäki Virkamieskoordinaatioryhmä 26.4.2018 Järjestäjän ja tuottajan erottaminen Lähteet: STM, Valtiovarainministeriö, hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 17.4.2018 1 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 4 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö seminaari pidetty 27.3. SOTEMAKU-valmistelun

Lisätiedot

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi MUISTIO 10/2018 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 16.10.2018 klo 14:05-15:58 Paikka Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Hankeseuranta, tilannekuva Väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu 5

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Hankeseuranta, tilannekuva Väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu 5 MUISTIO 6/2018 1 Aika 27.04.2018 klo 13:00-15:00 Paikka Kallion virastotalo, nh 7 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Hankeseuranta, tilannekuva 25.4.2018 4 3 Väliaikaishallinnon käynnistymisen

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta 2.8.2017 Kommentoinut [A1]: Katselmoitu versio hallituksen heinäkuussa 2017 tekemän sote- ja maakuntauudistuksen lykkäämispäätöksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä ja uutta maakuntaa. Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2. Maakuntauudistuksen esivalmistelusta kohti väliaikaista valmistelutoimielintä 1.7.2017 ja uutta maakuntaa Tilannekatsaus Jukka Mäkilä 14.2.2017 MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU VAIHEITTAIN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Uusimaa 2019 hankesuunnitelma

Uusimaa 2019 hankesuunnitelma Uusimaa 2019 hankesuunnitelma Sote-tiimi Inka Tikkanen-Pietikäinen 14.9.2017 Hankekehikko maakunnan käynnistämiseen tarvittavista toimenpiteistä Kevään ajan valmisteltua hankekehikkoa täydennettiin hyödyntäen

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntavalmistelun tilanne. Teppo Heikkilä, hankejohtaja Uudenmaan YTH:n henkilöstöinfo

Uudenmaan maakuntavalmistelun tilanne. Teppo Heikkilä, hankejohtaja Uudenmaan YTH:n henkilöstöinfo Uudenmaan maakuntavalmistelun tilanne Teppo Heikkilä, hankejohtaja Uudenmaan YTH:n henkilöstöinfo 17.5.2018 Uudenmaan maakunta #Uusimaa2019 Etunimi Sukunimi Mikä maakunta on tulevaisuudessa? 1. Rajoitetusti

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Alueiden kehittäminen Kasvupalvelut Maahanmuuttaja palvelut Liikenne palvelut Pelastus- ja turvallisuus Alueiden käyttö Luonnon suojelu Vesi- ja kalatalous

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Sote-järjestämistoiminto

Sote-järjestämistoiminto Sote-järjestämistoiminto Valmistelun tilannekuva Tiina Mäki Maakuntahallitus 7.5.2018 Järjestäjän ja tuottajan erottaminen Lähteet: STM, Valtiovarainministeriö, hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä MUISTIO 5/2018 1 Aika 15.03.2018 klo 14:04-15:50 Paikka Maakuntasali 1, Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu 4

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu 4 MUISTIO 3/2018 1 Aika 06.04.2018 klo 13:00-14:50 Paikka Kallion virastotalo, 3 krs, nh 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä Sote- ja akuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja akunnan välillä Henkilöstöfoorumi 4.4.2017 Työsuunniteln tarkoitus ja sisältö Tarkoitus Varmistaa,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä Sote- ja akuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja akunnan välillä Poliittinen ohjausryhmä 24.4.2017 Työsuunniteln tarkoitus ja sisältö Tarkoitus

Lisätiedot

Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu Uudellamaalla 4

Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu Uudellamaalla 4 MUISTIO 1/2018 1 AIKA 01.10.2018 klo 08:30-12:00 PAIKKA Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu

Lisätiedot

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke

SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla. Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja Uusimaa2019-hanke SOTE:n strategiset lähtökohdat Uudellamaalla Timo Aronkytö Sote-muutosjohtaja 2019-hanke Uuden soten perusta 1.Maakunta on vahva järjestäjä Järjestäjä ja tuottaja on erotettu toisistaan Tuottajien toiminta

Lisätiedot

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet Omavalvontaohjelma

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet Omavalvontaohjelma Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet Omavalvontaohjelma Teppo Heikkilä Hankejohtaja, sote-viranomaistoiminta Sote-järjestäjä ohjaajana ja valvojana Riskien tunnistaminen ja arviointi Palveluntuottajien

Lisätiedot

Esivalmistelun strateginen johtoryhmä

Esivalmistelun strateginen johtoryhmä MUISTIO 8/2018 1 Aika 25.05.2018 klo 13:00-16:00 Paikka Kallion virastotalo, nh 7 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntastrategia 4 3 Osallisuusohjelma 5 4 Maakunnan viestintäohjelma

Lisätiedot

Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa hankevalmistelusta

Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa hankevalmistelusta Hyvin integroitu on puoliksi tehty! Uusimaa 2019- hankevalmistelusta Hankejohtaja Mira Uunimäki 5.3.2018 Maakunta-sotemuutos ja integraatio Uudet valmisteltavat lait määrittelevät integraation velvoittavat

Lisätiedot

Valmistelun lisäresurssointi

Valmistelun lisäresurssointi Valmistelun lisäresurssointi Täydennys- ja lisärekrytoinnit sekä hankinnat Inka Tikkanen-Pietikäinen 8.12.2017 Täydennysrekrytointeja Kesän-alkusyksyn rekrytoinnin aukkoihin Pääosin hyödyntäen tuolloin

Lisätiedot

Maakunnan järjestämistehtävässä tarvitsemat digipalvelut

Maakunnan järjestämistehtävässä tarvitsemat digipalvelut Maakunnan järjestämistehtävässä tarvitsemat digipalvelut Esisuunnitteluhankkeen työsuunnitelma 8.2.2018 1 16.2.2018 Tausta Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä esisuunnitteluhankkeen ohjausryhmänä

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus Asko Peltola 22.2.2018 1 Maakuntavalmistelun ohjaus Viranhaltijavalmistelu Poliittinen ohjaus ja linjaukset Kuntayhteistyö Sidosryhmäinformaatio VATE SOTEMAKUohjausryhmä

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

HALLINNON TYÖRYHMÄ. Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä POPmaakunta

HALLINNON TYÖRYHMÄ. Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä POPmaakunta HALLINNON TYÖRYHMÄ Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä 8.6.2017 HALLINNON TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT ESIVALMISTELUN AIKANA (30.6.2017 SAAKKA) 1) Maakunnan vastuulle siirtyvien sopimusten

Lisätiedot

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen Teppo Heikkilä Turvallisuustoimialan järjestäjän ydintehtävät 1. Liikelaitosten ohjaus a) Turvallisuustoimialan erityisyksiköt; pelastusliikelaitos

Lisätiedot

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo

Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfo 11.9.2018 10.9.2018 Jaana Korhonen, valmistelujohtaja 11.9.2018 Kainuun maakuntauudistus / Jaana Korhonen Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelma 11-12/2018

Lisätiedot

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko

Järjestäjätoiminto. Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjätoiminto Muutosjohtaja (sote järjestäminen), Harri Jokiranta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija (sote järjestäminen), Päivi Saukko Järjestäjän perusta Maakunta vastaa asukkaan laissa

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus Asko Peltola 13.3.2018 Maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu 3 / 2018 Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteen selvitystyö loppusuoralla Työterveyshuollon selvitys valmistuu

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Kuntaliitto mukana muutoksessa. Muutosjohtajien aluekierros, kevät 2017

Kuntaliitto mukana muutoksessa. Muutosjohtajien aluekierros, kevät 2017 Kuntaliitto mukana muutoksessa Muutosjohtajien aluekierros, kevät 2017 Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit Vuorovaikutus Vuorovaikutus

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot

Luonnos kokonaisorganisaatioksi

Luonnos kokonaisorganisaatioksi Valtuusto voi nimetä myöhemmin valiokuntia MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUS 7 jäsentä MAAKUNTAVAALI 5 jäsentä YLIMAA- KUNNALLINEN YHTEIS- TOIMINTA Mahdolliset jaostot MAAKUNTAHALLITUS

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet

Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet Sote-viranomaistoiminnan tavoitteet Omavalvontaohjelma Teppo Heikkilä Hankejohtaja, sote-viranomaistoiminta Kuntajohtajat 28.3.2018 Mitä on sote-viranomaistoiminta? Viranomaistehtävillä tarkoitetaan erityisesti

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto

Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely - yhteenveto Sote-uudistuksen eteneminen Lapin maakunnassa Koko Lapin Sote 2-6/2016 7/2016 6/2017 Soteuudistuksen esivalmisteluvaihe Väliaikaishallinnon valmistelutoimie

Lisätiedot

Uudenmaan TAHE-palvelukeskuksen liiketoiminta- ja toteutussuunnitelma

Uudenmaan TAHE-palvelukeskuksen liiketoiminta- ja toteutussuunnitelma Taloushallinnon palveluiden toteutussuunnitelma Palveluiden tuotantomallien ja prosessien suunnittelu 1.9.2018-31.12.2018 Palvelukohtaisten tuotantomallien ja prosessien toteutussuunnitelmat Ostolaskut,

Lisätiedot

Maakuntastrategian aikataulu

Maakuntastrategian aikataulu Maakuntastrategian aikataulu Maakuntavaalit 10/18 Maakuntavaltuuston ja hallituksen järjestäytyminen UUSI MAA- KUNTA KUNTA- 2018 VATE:n 2019 2020 syntyminen 1/2019 SOTE YHTYMÄ ALOITTAA ESI- VALMISTELU

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Maakuntauudistuksen hallintotehtävät, aikataulu ja vastuutus Tehtävä Säädös Aikataulu Työryhmä ESIVALMISTELU - 1.7.2017 Asiakkuus-, palvelu ja tietokuvaukset 11/2016-2/2017 Sote- ja maku-valmisteluryhmät

Lisätiedot

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa Tero Suursalmi 7.6.2018 Valmistelun keskeinen sisältö 1(2) Uudenmaan maakunnan varautumistoiminnan valmistelu aloitettu 4/2018, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Konsernirakennevalmistelun tilanne

Konsernirakennevalmistelun tilanne Konsernirakennevalmistelun tilanne 22.5.2018 - Laajennetun johtoryhmän kokoukseen 29.5.2018 Maakunnan tarkastuslautakunta Maakuntavaalilautakunta Etelä-Savon maakuntakonserni Maakuntavaltuusto 59 jäsentä

Lisätiedot

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Ritva Rintapukka, vastuuvalmistelija kehittämis- ja rahoituspalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Maakunta järjestäjänä ja tuottajana MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Meidän maakuntamme Lappi 2020

Meidän maakuntamme Lappi 2020 Matkalla uuteen maakuntaan Meidän maakuntamme Lappi 2020 15.12.2017 Maakunnan kansallinen palveluarkkitehtuuri Lähtökohta: Asiakkaille tarjotaan selkeät palveluketjut, jotka eivät pysähdy kuntien, maakuntien

Lisätiedot

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat Kesäetappi 19.6.2018 Tarja Miettinen Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018 Lakisääteiset lautakunnat Maakuntavaltuusto Vaikuttamistoimielimet nuoriso,

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä MUISTIO 9/2018 1 Aika 13.09.2018 klo 14:03-15:45 Paikka Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, neuvotteluhuone 6, 3 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Uudenmaan maakunnan tilatoiminnon

Lisätiedot

Asiakkaille palveluja, tietoa ja osallistumismahdollisuuksia

Asiakkaille palveluja, tietoa ja osallistumismahdollisuuksia Kymenlaakson sivusto Asiakkaille palveluja, tietoa ja osallistumismahdollisuuksia Esitys Vatelle 9.5.2018 25.4.2018 Esityksen valmistelleet (Matti Ahola, Sami Ahokas, Anni Björklund, Tarja Nousiainen,

Lisätiedot

Maakunnan ICT-palvelut ja ICTsopimusten

Maakunnan ICT-palvelut ja ICTsopimusten Maakunnan ICT-palvelut ja ICTsopimusten siirtyminen Mikko Rotonen, ICT-hankejohtaja, Uusimaa2019-hanke Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Maakuntaparlamentti 23-24.11.2017 ICT-muutoksen onnistumisen

Lisätiedot

Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistus. Esivalmisteluvaiheen 08/ /2018 raportista lyhyt yhteenveto

Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistus. Esivalmisteluvaiheen 08/ /2018 raportista lyhyt yhteenveto 1 Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistus Esivalmisteluvaiheen 08/2016 12/2018 raportista lyhyt yhteenveto Esivalmisteluvaihe on jatkunut alkuperäisestä Sipilän hallituksen 5.4.2016 asettamasta aikataulusta

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS 13.2.2018 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen Palveluiden,

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 20.11.2017 Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat Maakunnan

Lisätiedot

Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus

Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus Työryhmien yhteinen keskustelutilaisuus 24.1.2018 - Elinkeinot ja maaseutu - TE -palvelujen kehittäminen - Aluekehitys ja strateginen suunnittelu - Kansainvälistyminen - Kulttuuri Maakunta- ja soteuudistusvalmistelu

Lisätiedot

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi MUISTIO 11/2018 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 13.11.2018 klo 14:01-16:04 Paikka Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT- hankkeen tilannekatsaus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT- hankkeen tilannekatsaus Maakuntahallitus 11 12.02.2018 Maakuntahallitus 123 04.06.2018 Uudenmaan maakuntauudistuksen ICT- hankkeen tilannekatsaus 510/04.00.02/2016, 15/00.00.00/2018 MHS 12.02.2018 11 Tiivistelmä Tulevan Uudenmaan

Lisätiedot

Tahe Pohjois-Savo projekti 3/ /2020

Tahe Pohjois-Savo projekti 3/ /2020 Tahe Pohjois-Savo projekti 3/2018 6 /2020 Projektipäällikkö Hannele Pöykkölä Monetra Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyt Pohjois-Savossa info- ja keskustelutilaisuus 28.5.2018 Paikka: Pohjois-Savon

Lisätiedot

Strateginen johtoryhmä

Strateginen johtoryhmä Strateginen johtoryhmä Johtoryhmäkortti Kuvaus johtoryhmän tehtävistä 19.3.2018 Ryhmien ja vastuuhenkilöiden roolit sekä työnjako Ryhmä Päätehtävät Raportoi kenelle Uudenmaanliiton hallitus Uusimaa 2019

Lisätiedot

Esivalmistelun strateginen johtoryhmä

Esivalmistelun strateginen johtoryhmä MUISTIO 4/2018 1 Aika 13.04.2018 klo 13:00-17:00 Paikka Paasitorni, kokoushuone 304, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 SJR:n kortin katselmointi ja siirtymävaiheen läpivientiin

Lisätiedot

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Esivalmistelun henkilöstöfoorumi MUISTIO 6/2018 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 29.05.2018 klo 14:08-15:42 Paikka Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola Kuntajohtajafoorumi 13.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? (1/2) Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä MUISTIO 1/2018 1 Aika 18.01.2018 klo 14:01-16:07 Paikka, Esterinportti 2B, Maakuntasali 1 ja 2. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Sote-valmisteluryhmien työn organisointi 4 3 Sote-valmisteluryhmien

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus. Asko Peltola Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus Asko Peltola 13.12.2018 1 Valtakunnallinen tilanne Hallitus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin suunnitellusti kohti monialaisia maakuntia Perustuslakivaliokunta

Lisätiedot

VATE Asko Peltola

VATE Asko Peltola VATE 12.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta (julki

Lisätiedot

Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuv.huone 731, 7. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Valmistelun tilannekatsaus 4

Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuv.huone 731, 7. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Valmistelun tilannekatsaus 4 MUISTIO 8/2017 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 24.10.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Helsinki, neuv.huone 731, 7. krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hankejohtaminen keväällä 2018 & väliaikaisen toimielimen (VATE) valmistelu

Hankejohtaminen keväällä 2018 & väliaikaisen toimielimen (VATE) valmistelu LUONNOS 12.2.2018 UML:n hallituksen kokous (ver klo 9:00) Hankejohtaminen keväällä 2018 & väliaikaisen toimielimen (VATE) valmistelu Perustuu oletukseen että lainsäädäntö tulee voimaan 1.6.2018 tai 1.7.2018

Lisätiedot

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI

LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI LIITTEET 1-14 LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI H Hallinto palvelu yhtiöt Hallintopalvelu t Uudenmaan maakunnan organisaatiorakenne 2023 Maakuntajohtaja Konserniesikunta Sisäinen tarkastus LIITE 1 PKS:n Kasvukunt

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä

Esivalmistelun sote-virkamieskoordinaatioryhmä MUISTIO 3/2018 1 Aika 15.02.2018 klo 14:07-16:25 Paikka Maakuntasali 1, Esterinportti 2 B, 4 krs, Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA Harri Tiuraniemi

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA Harri Tiuraniemi LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA 29.6.2017 Harri Tiuraniemi 29.6.2017 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Lapin maakunnassa Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 4.10.2017 STRATEGIATIIMI Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Kallion virastotalo, Neuvotteluh. 4, 3 krs, Toinen linja 4 A, Hki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 4

Kallion virastotalo, Neuvotteluh. 4, 3 krs, Toinen linja 4 A, Hki. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 4 MUISTIO 2/2018 1 AIKA 08.10.2018 klo 08:30-10:30 PAIKKA Kallion virastotalo, Neuvotteluh. 4, 3 krs, Toinen linja 4 A, 00530 Hki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot