Tilannekuvaraportti. Markus Sovala Timo Aronkytö. Maakuntahallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilannekuvaraportti. Markus Sovala Timo Aronkytö. Maakuntahallitus"

Transkriptio

1 Tilannekuvaraportti Markus Sovala Timo Aronkytö Maakuntahallitus

2 Tilannekuvaraportista Raportti on koostettu Project Onlinessa olleiden tietojen perusteella on esitetty asti Jokainen hankekori on esitetty raportissa omassa osiossaan sisältäen liikennevalot ja virstanpylväät

3 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Konserni-,hallinto- ja ohjaustoiminnot Huomioita liikennevaloista Projektit 1_11_Juridinen ja hallinnollinen rakenne Lauri Tanner 1_12_Virkamieshallinto Lauri Tanner 1_13_Luottamusmieshallinto Lauri Tanner 1_14_Strateginen ohjaus Markus Pauni 1_15 Maakunnan edunvalvonnan suunnittelu Lauri Tanner 1_16 Sopimussiirrot Lauri Tanner 1_14: Haastatteluaineiston purkaminen vie aikaa 1_16: Kiinnostus tietojen luovuttamisesta vähissä

4 Konserni-,hallinto- ja ohjaustoiminnot - virstanpylväät Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _11_Juridinen ja hallinnollinen rakenne Konsernin toimintojen ohjaavat periaatteet, 1. versio Hallintosääntö, 0.1. versio Alustava luonnosmaakunnan organisaatiorakenteeksi Väliaikainen toimielin aloittaa toiminnan Hallintosääntö, 0.9 -versio Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön Päätökset mahdollisista 2020 voimaantulevista yhtiöittämisistä Konserni-,hallintoja ohjaustoiminnot 1_12_Virkamieshallinto 1_13_Luottamusmieshallin to Konserniohje, 1. versio Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, 1. versio Toimintaohjeiden (delegoinnit) rakenne, maakuntakonserni ja sote-liikelaitos Keskeisten johtamisroolit ja -foorumit määritelty Hallintosääntö, 0.9 -versio Toimintaohjeiden 0.9 -versio, maakuntakonserni ja sote-liikelaitos Luottamustoimielimien alustava kuvaus Maakuntavaalit Maakuntavaalilautakunnan asettaminen, valmistelu edeltävästi Poliittinen johtamisrakenne määritelty ja kuvattu Maakuntajohtajan valinta (julkinen haku) 2. tason johtajien valinta (julkinen haku) Toimielimet valittu Maakuntavaltuuston ensimmäinen kokous Maakuntahallituksen valinta 3. tason johtajien valinta (sisäinen haku) Johtamisfoorumit käynnistetty 1_14_Strateginen ohjaus 1_15 Maakunnan edunvalvonnan suunnittelu 1_16 Sopimussiirrot Strategisten tavoitteiden välikäsittely MHS:ssä Maakuntastrategian hyväksyntä maakuntahallituksessa Jatkuvan strategiaprosessin mallin, aikajänteiden ja käyntänteiden kuvaus Ennakointimallin haastattelukoonti TKI-toiminnan hallintamallin suunnittelu - Loppuseminaari / raportti Maakuntatalouden simulointi Edunvalvonnan suunnitelman luonnos Konsernitason ennakointiprosessi sekä sen sisältötarpeet Konsernitason ennakointiprosessin testaus suoritettu Toimialakohtaiset ennakointiprosessit määritelty Konsernitason ennakointiprosessin hienosäätö suoritettu Ennakointiprosessiraportin valmistuminen Varsinaisen maakuntatalouden neuvottelumenettelyn alkaminen, koetalousarvio Maakunnan oman neuvottelumenettelyn valmistelu/kehitys päättynyt Varsinaisen maakuntatalouden neuvottelumenettelyn alkaminen, koetalousarvio Ensimmäinen Ministeriökohtaiset keskustelut/neuvottelut käyty neuvottelumenettely 13 neuvottelut käyty Julkisen talouden suunnitelma Siirtyvät sopimukset koottu väliaikaishallinnon sopimusrekisteriin Luovuttavat tahot antavat sopimusselvitykset maakunnalle Sopimusten analysointi toteutettu kaikissa hankkeissa Ilmoitus sopimusosapuolille sopimusten siirtymisestä

5 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Konserniresurssit Huomioita liikennevaloista Projektit 1_21_Talous Markus Syrjänen 1_22_Henkilöstö Outi Sonkeri 1_23_Viestintä Tero Manninen 1_24_Tilat Carl Slätis 1_25_Muut tuki ja hallintopalvelut Teemu Seppälä 1_26 Hankinta 1_22: Etenemiseen vaikuttaa maakunnan rakenteen selkiytyminen 1_23: Sopimuksiin liittyviä kysymyksiä

6 Konserniresurssit - virstanpylväät (1/2) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Talouden tilannekuva maakuntahallitukselle Hankkeen toteutussuunnitelma tehty ja auditoitu Toiminnan vaatimusmäärittely tehty ja toteutussuunnitelma valmisteltu Toiminnan vaatimusmäärittely tehty ja mahdollinen kilpailutusdokumentaatio valmistunut 1.21 _Talous Vaatimusmäärittely Koetalousarvio 2019 Kehysesitys TA-esitys Konserniresurssit 1_22_Henkilöstö Alustava henkilöstöpolitiikka hahmoteltu Parhaat HR-käytännöt kerätty arviointia varten Yt-menettely kuvattu ja ohjeistettu Henkilöstöalueen suunnitteluvaihe päättynyt Henkilöstöalueen tarkennetut toimintasuunnitelmat 2019 valmiina Henkilöstöpolitiikka valmis ja esitelty Maakunnan alustavat HR-käytännöt esitelty YT-menettelyt luovuttavissa organisaatioissa käyty Osallistamissuunnitelma käytössä Henkilöstöalueen toteutusvaihe päättynyt HR-ammattilaisten valmennus aloitettu Maakunnan HR-käytännöt ja ohjeet alustavasti valmiit Henkilöstötiedot siirretty maakunnalle HR-sisällöt luotu intraan HR-ammattilaiset valmennettu Esimiehet koulutettu Henkilöstöalueen käyttöönottovaihe päättynyt Maakunnan HR-käytännöt valmiina Maakunnan YT-menettely kuvattu Lopulliset henkilöstötiedot kaikki siirretty Työterveyshuollon tuotanto organisoitu

7 Konserniresurssit - virstanpylväät (2/2) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Konserniresurssit 1_23_Viestintä 1_24_Tilat Intra 1.0 käytettävissä (Väliaikaishallinto) Viestintäohjelma maakuntahallitukseen Brändin raamit maakuntahallitukseen Sisäisen viestinnän viestintäohjelma maakuntahallitukseen Maakunnan näkemys vuokratason määrittelyn teeseistä Tilatoimen organisointi, toimintamalli, vastuunjako ensimmäinen versio Siirtosuunnitelman ensimmäinen versio Vuokrasopimusehdotukset tilakeskuksesta maakunnalle Ensimmäinen näkemys tilakannasta ja vuokrista 2020 Tilatoimen toimintamallit ja tehtävien vastuunjaot suunniteltu Muiden tuki-ja hallintopalveluiden nykytilan selvitys ja kuvaus Brändistrategia valmis Maakuntahallinnon käyttämät kanavat ja prosessit valmiit Viestintäohjelma valmis maakuntavaltuustoa varten ( Visuaalinen ilme Asiakasviestinnän kanavien kartoittaminen ja ehdotus käytettävistä kanavista osaksi viestintäohjelmaa Osallisuusohjelma 2.0 valmis maakuntavaltuustoon vietäväksi Maakuntavaltuusto aloittaa, työtilat päätöksenteolle valmiina Sisäinen viestintä 2.0 maakuntavaltuustoon Beta-versio keskusteltavaksi Viestintä ja osallisuuden toimintamallit ja prosessit kuvattuna Ulkoinen lanseeraus O365-ympäristön avaaminen konsernille Sivujen julkaisu Ohjeet ja prosessit valmiit Maakuntahallinnon intra valmis Selvitys siirtyvästä omaisuudesta HUS Vuokrasopimukset neuvoteltu maakunnan tilakeskuksen kanssa Maakuntavaltuuston päätös toimintamallista, henkilöstöstä ja vastuunjaosta 1_25_Muut tuki ja hallintopalvelut Vaihtoehtoiset tukipalvelutoimintamallit ja ehdotus malliksi Muiden tuki- ja hallintopalveluiden tavoitetila ja tiekartta 2020 ja sen jälkeen

8 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Sote järjestäjä Huomioita liikennevaloista Projektit 1_31 Osallisuus Leena Turpeinen 1_32 Sopimusohjaus Jean-Tibor IsoMauno 1_33 Integraatio Saila Nummikoski 1_34 Viranomaistoiminta Teppo Heikkilä 1_35 Suoravalinnan ja sote-keskusten ohjaus Sanna Svahn 1_313 TKIO: Asiaa vetää HY ja järjestäjä ei ole sopijaosapuolena yhteistyöalueilla, mutta koordinoinnissa tehtävää

9 Sote-järjestäjä Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-järjestäjä 1_31_Osallisuus Sote-järjestäjän käytännöt Palvelustrategian esittely SJRlle Ehdotus TKI-hallintamalliksi Yhteistyöalue Osallisuusmallit Palvelustrategian versio 2 Hyte-suunnitelma 1_32_Sopimusohjaus Sopimushierarkia ja -ohjausmallit Tuottajahallinnan malli Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen malli Strateginen hankintapolitiikka Palveluntuottajien korvausmallit Tuottajien hyväksymiskriteerit 1.3. SOTE-järjestäjä 1_33_Integraatio Palvelukokonaisuuksien ohjauksen periaatteet Palveluneuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen periaatteet Kuntayhteistyösopimus Integraation suuntaviivat ja manuaalin versio Palveluverkon ohjauksen periaatteet Kasvupalveluyhteistyö Tietotuotantomallinnus ja sen työkalut 1_34_Viranomaistoiminta Omavalvontasuunnitelma Omavalvontaohjelman runko Sote-viranomaistoiminnan periaatteet ja tavoitteet Ensi-hoitopalvelujen järjestäminen Sote-viranomaistoiminnot (valvontakäynnit, -toimenpiteet, oikeusturvakeinot) Sote-viranomaistoiminnan prosessit Sote-viranomaistoiminnan organisointi ja resurssit (sis. ensihoidon) Omavalvontaohjelma maakuntavaltuustolle 1_35_Suoravalinnan ja sote-keskusten ohjaus Palveluntuottajien toimintalogiikan kuvaus Sote-keskusten ohjausmekanismit ja mittarit

10 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Sote - liikelaitos Huomioita liikennevaloista Projektit 1_41 Nykytilan kuvaaminen Kati Liukko 1_42_SoTe-liikelaitoksen muodostamisen peru Markku Mäkijärvi 1_43_Siirtymävaiheen kuvaus Mira Uunimäki 1_44 Liikelaitoksen hallinto- ja johtamisrakente Markku Mäkijärvi 1_45 SoTe-liikelaitoksen muodostaminen 1 Kati Liukko 1_46 Valinnanvapauslain mukaiset palvelut Maarit Sulavuori 1_47 Liikelaitoksen sisäiset tukipalvelut Markku Mäkijärvi 1_41: Kuvauksien saattaminen yhtenäiseen PP esitysmuotoon vaatii lisäaikaa materiaalien moninaisuuden ja erilaisten tiedostomuotojen takia

11 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (1/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_41_Nykytilan kuvaaminen 1_42_Sote liikelaitoksen muodostamisen perusteet Yhdyspintojen nykytila kartoitettu Nykytilan kuvaus valmis Palvelukuvaukset koostettu esitykseksi Pääkaupunkiseudun palveluverkko koottu listauksena Hyvien käytäntöjen kooste valmis Muun Uudenmaan palveluverkko koottu listauksena Visuaaliset kartat valmiina Roadmap valmis Suunnitelma liikelaitoksen muodostamisesta maakuntahallituksessa Yhdyspintojen koosteen kommentit valmisteluryhmiltä Viestintäohjelma kommentoitu ja täydennetty liikelaitoksen näkökulmasta Liikelaitoksen visio, arvot ja strategiset tavoitteet, ennakointi ja suunnittelua ohjaavat periaatteet valmiit Liikelaitoksen visio, arvot, strategiset tavoitteet, ennakointi & ohjaavat periaatteet, valmistelu käynnistetty liikelaitoksen näkökulmasta Liikelaitoksen toiminnalliset palvelut ja rakenne kuvattuna ylätasolla (ei hierarkinen) Yhdyspintatyöskentelyn yhteinen toimintamalli Liikelaitoksen visio, arvot ja strategiset tavoitteet hyväksytty maakuntavaltuustossa

12 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (2/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_43_Siirtymävaiheen kuvaus Aluemallinnus maakuntahallituksessa Syksyn 2018 fasilitointi ja Vuoden 2019 fasilitointi ja osallistuvat selvillä ja aikataulut valmiit osallistuvat yksiköt selvillä ja aikataulut valmiit Siirtymävaiheen uudet palvelukokonaisuudet Osaamis- ja tukikeskuksen (Lasten-, nuorten ja perheiden palveluiden Ot) palveluiden alustava yhteenveto Pilottien kokonaisuudet (sote-keskus, suun th, hebu ja asiakasseteli) tarkennettu lainsäädännön ja rahoittajan tahtotilan mukaisiksi Kehittämisaihiot valittu ja aikataulutettu tiekarttaan Kehittämisen vaiheistamisen suunnitelma valmis Jo ennen 2020 levitettävien käytäntöjen fasilitointi alkaa OT-tason toiminnot on määritelty ja yhteistyön reunaehdot ja toimintasuunnitelmat määritelty yhdessä maakuntien kanssa OT-tason toimintojen nivominen perusja erityistason toimintaan käynnistynyt Alustava suunnitelma OT-henkilöstörakenteesta Uudet kokonaisuudet on evaluoitu ja aikataulu sekä alueellinen eteneminen vuodelle 2019 ja 2020 on valmisteltu Pilotit valmiina siirtymään tuotantokäyttöön Pilotit simulaoitu järjestäjätoiminnassa tuottajien ohjausmekanismit käytettävissä asiakkaiden tuki toiminnassa ICT-ratkaisut olemassa OT-tason toiminta on kuvattu ja yhteistyön rakenteet kuvattu Terveydenhuolon yt-aluetasoinen ja valtakunnallisne vastuun suunnitelma päivitetty Vuosien palvelukokonaisuuksien suunnittelu käynnistynyt Vuoden 2019 uusien kokonaisuuksien väliarviointi Vuoden 2020 uusien kokonaisuuksien suunnitelma päivitetty Vuoden alustava suunnitelma valmis kehittämissuunnitelma valmis 2020 fasilitointi ja osallistuvat yksiköt selvillä ja aikataulut valmiit Suunnitelma 2021 osallistuvista yksiköistä valmis Yhteistyörakenteet nimetty (ohjausryhmä ym.) Vuoden 2020 uusien kokonaisuuksien käyttöönottosuunnitelma valmis Vuoden suunnitelma päivitetty Pilottien hallinta siirtyy maakunnalle

13 SOTE-liikelaitos - virstanpylväät (3/3) Kuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / SOTE-Liikelaitos 1_44_Liikelaitoksen hallinto- ja johtamisrakenteet 1_45 SoTe-liikelaitoksen muodostaminen 1_46 Valinnanvapauslain mukaiset palvelut Liikelaitoksen hallinto-, ohjaus- ja johtamisfoorumit määritelty Siirtyvien nykyisten yksiköiden tiedot valmiina Pääasiakasprosessit määritelty Integraation toimintatapa käytössä kaikissa valmisteluryhmissä Rajapintaiset (soten sis.) asiakasprosessit ja "omistajuus" määritelty Pääasiakasprosessien yhdyspinnat käsitelty Pääasiakasprosessien alaprosessit määritelty Peruspalveluiden keskitettyjen palveluiden asiakasprosessit määritelty Alaprosessien yhdyspinnat käsitelty Asiakasprosessien palveluiden toimintapäätökset maakuntavaltuustossa Siirtyvät toiminnat sisäistäneet/omaksuneet v 2020 alussa muuttuvat prosessit Palveluverkon selvitys valmistuu Tunnistettu työskentelyn yhdyspinnat ja työsuunnitelma syksylle 2018 valmis Yhteistyöstä sopiminen ja työn jaottelu järjestäjän kanssa Uuden palveluverkon periaatteiden jatkotyöstö tehty valmisteluryhmien ja järjestäjän kanssa Uuden palveluverkon periaatteet > valmiit Koko maakuntakonsernin osallisuusvalmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Suunnitelma mahdollisten siirtymävaiheen muutosten toteuttamisesta valmis Päätös siirtymävaiheen muutoksista sote-liikelaitoksen osallisuussuunnitelma Mahdollisten muutosten kätännön järjestelyt valmiit Nykytilan kuvaukset, palvelukuvaukset, hyvät käytännöt ja nykyinen palvleuverkkokuvaus valmiit Periaatteet uudesta palveluverkosta 2021 valmis Uusien palvelukonseptien päälinjaukset valmiit ja mallinnettu Suunnitelma siirtymästä valmis Uusien palvelukonseptien pääprosessit kuvattu Uusien palvelukonseptien henkilöstö kuvattu Uusien palvelukonseptien budjetti 2020 valmis Suunnitelma vuoden 2020 etenemisestä valmis Pilotoinnista saatujen kokemusten analysointi Alustavat hahmotelmat henkilökohtaisen budjetin tarvitsemasta tukirakenteesta ja toiminnasta Henkilökohtaisen budjetin toteuttamisen malli Uudenmaan maakunnassa Sovittu asiakasryhmät, joille henk.koht budjettia tarjotaan (mahdollisesti yli lain vaatimusten) Rakenteet toteuttaa henk.koht budjettia ovat selvät Asiakkaan tarvitsema tuki rakennettu Tarvittavat sähköiset järjestelmät rakennettu

14 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot Elinvoimatoimiala Huomioita liikennevaloista Projektit 1_61 Maakuntapolitiikka Jaakko Pesola 1_62 Rahoituspalvelut Jaakko Pesola 1_63 Maatalouspalvelut Jaakko Pesola 1_64 Kasvupalvelut Jaakko Pesola

15 Elinvoimatoimiala Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Maakuntapolitiikka; strategiat ja synergiat 1_61 Maakuntapolitiikka Vaihtoehdot MK-politiikan toimintamallille karkealla tasolla määritelty MK-politiikan toimintamallin visio luonnosteltu Rahoituspalveluiden visio ja organisoituminen v1 1_62 Rahoituspalvelut Rahoituspalveluiden organisoituminen uudessa maakunnassa Elinvoimatoimiala Maksajaviraston toiminta ja sopimus 1_63 Maatalouspalvelut Suunnitelma toiminnasta v1 Suunnitelma lomituksen järjestämisestä v1 Kasvu- ja sotepalveluiden yhdyspinnan esiselvitys 1_64 Kasvupalvelut Sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan esiselvitys

16 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot TORI projektit Huomioita liikennevaloista Projektit 8.1 Yleishallinto Talous Henkilöstöhallinto Materiaalihallinto Raportointi ja analytiikka _53_Tuotteistus ja kustannuslaskenta: Projektin aikataulu nykyisellään haasteellinen

17 TORI - virstanpylväät (1/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / 2019 Hallinnon CRM - 3. vaiheen käyttöönotto Asiakirjahallinto - D360 käyttöönotto 8.1 Yleishallinto Hallinnon CRM - 1. vaihe valmis, MVP Hallinnon CRM - 2. vaiheen käyttöönotto Hallinnon CRM - Järjestelmä käytössä 8.2 Talous Taloushallinta - MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI Taloushallinta - RÄÄTÄLÖINTIEN, LIITTYMIEN, RAPORTTIEN JA KONVERSIOIDEN KATSELMOINTI Taloushallinta - JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI Taloushallinta - HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI TORI-projektit 8_31_Palvelussuhteen elinkaari 8_32_Työajanhallinta MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI, TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI KOULUTUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KATSELMUS MEGAFLEX-INTEGRAATION KATSELMOINTI TYÖVUOROTAULUJEN SIIRRON KATSELMOINTI ROBOTIIKKA TOTEUTUKSIEN KATSELMOINTI CGI HR INTEGRAATION KATSELMUS KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN LUONNIN KATSELMOINTI KEHITYS- JA TESTAUSVAIHEEN KATSELMOINTI

18 TORI - virstanpylväät (2/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _31_Palvelussuhteen elinkaari MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI, TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI KOULUTUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI 8_32_Työajanhallinta MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KATSELMUS MEGAFLEX-INTEGRAATION KATSELMOINTI TYÖVUOROTAULUJEN SIIRRON KATSELMOINTI ROBOTIIKKA TOTEUTUKSIEN KATSELMOINTI CGI HR INTEGRAATION KATSELMUS TORI-projektit 8.3 Henkilöstöhallinto KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN LUONNIN KATSELMOINTI KEHITYS- JA TESTAUSVAIHEEN KATSELMOINTI 8_33_Käyttöoikeushallinta Projektinhallinta ja Viestintä IDM-pilotoinnin katselmus TORI/TOSI-järjestelmissä ja tietoturvakatselmus Hyväksymistestauksen katselmointi Käyttöoikeushallinnan toteutuksen katselmus TORI/TOSI-järjestelmissä ja testauksen katselmointi 8_34_Palkkahallinto LIITYMIEN JA RÄÄTÄLEIDEN KATSELMOINTI KÄYTTÖÖNOTON KATSELMOINTI LIITTYMIEN / INTEGRAATIOIDEN KATSELMOINTI TESTIYMPÄRISTÖJEN KATSELMOINTI TESTAUSSUUNNITELMAN KATSELMOINTI Projektin päättäminen KOULUTUSSUUNNITELMAN KATSELMOINTI LIITTYMIEN JA INTEGRAATIOIDEN KATSELMOINTI TUOTANTOYMPÄRISTÖN KATSELMOINTI VIESTINTÄSUUNNITELMAN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TESTAUKSEN KATSELMOINTI KONVERSIOIDEN TOTEUTUKSEN KATSELMOINTI

19 TORI - virstanpylväät (3/3) Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / Materiaalihallinto MÄÄRITTELYVÄIHEEN KATSELMOINTI RÄÄTÄLÖINTIEN, LIITTYMIEN, RAPORTTIEN JA KONVERSIOIDEN KATSELMOINTI JÄRJESTELMÄ- JA INTEGRAATIOTESTAUKSEN KATSELMOINTI TORI-projektit HYVÄKSYMISTESTAUKSEN KATSELMOINTI 8.5 Raportointi ja analytiikka

20 Yleistilanne Resurssit Aikataulu Omistaja Liikennevalot TOSI projektit Huomioita liikennevaloista Projektit 9_0_Muut sisältäen maakunnan muut tehtävät Pasi Timonen 9_1 Asiakastietojärjestelmät Marjaana Mäenpää 9_2_Potilastietojärjestelmät Marjaana Mäenpää 9.3 Apotti Ilkka Nenonen 9_4_Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmät Timo Nurmi 9_5_Laboratorio ja kuvantaminen Seija Viinikka 9_6_Ensihoito yhteenveto Vesa Heino 9_7_Sähköinen asiointi Antti Savela 9_8_Arkistointi Ilkka Nenonen 9_9_integraatiot Harri Kallio 9_1: Sosiaalitoimi uusi toimiala TORI-taloudessa, maakunnan tuleva asiakaslaskutusjärjestelmä on selvittelyssä, Apotista käytössä oleva materiaali tuottaa vastauksen vain osaa kysymyksistä, kasvupalveluiden linjaukset puuttuvat turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien osalta. 9_7: Kaikki alatyöryhmät eivät ole vielä kokoutuneet

21 TOSI-projekti - virstanpylväät Kuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu Q3 / 2018 Q4 / 2018 H1 / 2019 H2 / _1_Asiakastietojärjestelmät Apotti-tavoitetila As-is tavoitetila Integraatiokuvaukset Aineistojen muunnokset Muunnosten testaus Sosiaalitoimen maksatus valmis 9_2_Potilastietojärjestelmät 9_3_Apotti 9_4_Erikoissairaanhoid on tietojärjestelmät Esiselvitystyön suunnittelu Esiselvitystyön katselmointi ja hyväksyminen TOSI-projekti 9_5_Laboratorio ja kuvantaminen 9_6_Ensihoito Esiselvitystyön suunnittelu Esiselvitystyön katselmointi ja hyväksyminen 9_7_Sähköinen asiointi Työpaketti 1 Työpaketti 1 toteutus 9_8_Arkistointi Määrittelyvaihe 9_9_Integraatiot Integraatioiden aikataulujen hyväksyminen Hyväksyntä dokumentaatiolle Projektisuunnitelman hyväksyminen 9_0 Asiakkuustietojen hallintajärjestelmät Määrittelyvaihe Toteutus- ja testausvaihe Käyttöönotto Aloittamatta