NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut"

Transkriptio

1 NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut Yleistä Pirkkalan kunnan asukasrakenteesta Pirkkalan kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti jo vuosia. Hyvät kulkuyhteydet, Tampereen läheisyys, asuntojen saatavuus ja hyvät palvelut, houkuttelevat ihmisiä muuttamaan Pirkkalaan. Vuodesta 2011 tähän hetkeen asti kunnan väkiluku on noussut 1532 henkilöllä. (Tilastokeskus) 1. NUORTEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN 1. Alle 25-vuotiaiden työttömyys aste 2. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus ikäryhmästä vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömien työnhakijoiden osuus ikäryhmästä 4. Työttömien alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen 5. Työttömien vastavalmistuneiden virta yli 3kk työttömyyteen Seuraavassa kuvaan lukumäärällisesti tämän indikaattorin henkilömääriä prosenttilukujen takaa. Vuosi/kokonaislukumäärä/työttömänä, 2011/1125/75, 2012/1167/80, 2013/1175/99 ja 2014/1158/108. Tämän alueen kaikissa indikaattoreissa on nousua koko tarkastelujakson aikana, varsinkin vuoden 2012 ja 2013 välillä. Tarkastelujakson vuosina vuotiaiden ikäryhmä Pirkkalassa on kasvanut keskimäärin 33 henkilöllä (Sotkanet). Vuonna 2013 TE-toimistossa toteutettiin iso palvelurakenneuudistus, jolloin asiakkaat jaettiin kolmeen eri palvelulinjaan oman palvelutarpeen mukaan. Uudistuksen myötä Pirkkalan TE-toimisto lopetti toimintansa joulukuussa Palvelut sekä tärkeä paikallistuntemus siirtyivät Tampereen toimipisteeseen. Yhteistyön- ja yhteydenpidon toimintatapoja olemme TE-toimiston kanssa joutuneet hakemaan kovasti, jotka eivät ole vieläkään täysin löytäneet uomaansa. TE-toimiston asiakasohjaus kunnan eri palveluihin väheni rajusti ja on aika ajoin ollut täysin loppu. TE-toimiston uudistukset näkyvät myös alle 25-vuotiaiden työllistymissuunnitelmien teossa, jotka ovat tarkastelujakson aikana vähentyneet rajusti > Tietoa ei ole saatavissa, >219 kpl, > 176 kpl, > 153 kpl. (Nuorisotakuun seuranta/te-toimisto/tem) Vuonna 2013 työelämävalmennus ja työharjoittelu uudistuivat ja nämä palvelut korvattiin työkokeilulla. Työkokeiluun pääsyn kriteerit muuttuivat suhteessa edellisiin palveluihin. Osalla nuorista ei ole enää mahdollisuutta päästä työkokeiluun. Esimerkiksi vastavalmistuneelle nuorelle ei voida järjestää työkokeilua, ellei hän ole selvästi vaihtamassa ammattia. Muuten vastavalmistunut saa oikeuden osallistua työkokeiluun vasta yhden vuoden työttömyyden jälkeen. Tämä uudistus vähensi paljon nuorten osallistumista työkokeiluun. Nuorisotakuu on vuoden 2013 alussa Suomessa voimaan tullut nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tarkoitus on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömien virta yli 3kk työttömyyteen on myös hieman nousut tarkastelujakson aikana, ,3%, ,9% ja ,5%. Vuoden 2013 jälkeen kuitenkin

2 virta on kääntynyt laskuun -3,4%, joka kertoo että työtä tehdään mutta nuorisotakuu ei toteudu täysin Pirkkalassa. Toimenpiteet joita kunnassa tarjotaan: - Työtoiminta (Kuty) - Verkostopaja (Työkokeilu) - Palkkatuettu työ (Sanssi-kortilla työllistyminen nykyisten tulkintojen myötä nuoria ei voida työllistää palkkatuella kuntaa) - Etsivä nuorisotyön palvelut - Starttivalmennus Ennuste ja arvio tulevaisuuteen: Tilanne tulee luultavasti lähitulevaisuudessa vielä jonkin verran pahenemaan nykyisen vallitsevan taloustilanteen vuoksi. Tämän vuoksi myös nuorten pitkäaikaistyöttömyys on nousussa. Kehitettävänä on yhteistyö TE-toimiston kanssa sekä TE-toimiston asiakasohjauksen tehostaminen. TEtoimiston pitäisi pystyä tekemään nuorille työllistymis-/aktivointisuunnitelmia nykyistä tehokkaammin. Palkkatuettu työ nuorien kohdalla on käytännössä täysin loppunut, samoin työkokeilujen määrä mm. työpajalla pudonnut huomattavasti. Uuden hallitusohjelman mukaan nuorisotakuu on yksi kärkihankkeista, jonka tavoitteena kehittää mm. nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannattavampaa suuntaa. 2. KOULUTUSTAKUUN TOTEUTUMINEN 6. Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan 7. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiainen nuorten osuus ikäluokasta Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tämän alueen indikaattorit ovat laskeneet koko tarkastelujakson aikana ilman opiskelupaikkaa 9-luokan jälkeen jäi 21 henkilöä, vuonna 2014 luku oli 0. Tätä selittäviä syitä lienevät isot uudistukset toisen asteen opetuksessa ja yhteishaussa. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisättiin merkittävästi toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteishaku ja pistelasku uudistettiin. Nykyisen systeemin johdosta on paljon helpompi saada opiskelupaikka hakiessa opiskelemaan ensimmäistä ammatillista tutkintoa. Valmentavia- ja ohjaavia koulutuksia on lisätty huomattavasti. Aikuiskoulutus uudistui myös vuonna Aikuiskoulutuksen ikärajaa laskettiin ja opintoohjelmia on tullut lisää mm. nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto. Ohjelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestetään vuosina

3 Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuus ikäluokasta on myös 2012 tapahtuneen nousun (15,28%) jälkeen lähtenyt laskuun ( ,63%). Vuoden 2014 lukuja ei vielä ole saatavilla. Pirkkalan maantieteellinen sijainti on myös yksi huomioitava asia tässä indikaattorissa verrattuna moniin muihin seutukunnan kuntiin. Tampereen ja lähialueen oppilaitokset ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tällöin ei nuoren tarvitse muuttaa koulun perässä toiselle paikkakunnalle vaan voi asua kotona opintojen aikana. Toimenpiteet joita kunnassa tarjotaan: - Jälki-ohjaus peruskoulunsa päättäneille nuorille - Etsivä nuorisotyö - Sosiaalitoimen palvelut - Työllisyyspalveluiden tarjoamat palvelut (Kuty, verkostopaja, palkkatuettu työ) käytettävissä myös tälle ryhmälle, kun nuori on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työhakijaksi. Ennuste ja arvio tulevaisuuteen: Tilanne tulee pysymään samana tulevaisuudessa, jos opiskelupaikat pystytään pitämään ja tarvittavat ohjausresurssit säilyy nykyisellä tasolla. Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia Pirkkalassa oli vuonna henkilö. Näistä työttömänä on kuitenkin vain pieni osa. 3. NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 8. Työttömien tai työvoimanulkopuolella olevien nuorten (15-29-vuotiaat) (NEET) osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 9. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien vuotiaiden osuus vastaavaikäisestä väestöstä 10. Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus vuotiaista Tämän alueen indikaattorit ovat nousseet maltillisesti tarkastelujakson aikana. Kahdeksas indikaattori pitää sisällään kaksi eri lukua. Ensimmäinen luku kertoo työttömien prosentti osuuden vastaavasta ikäluokasta ja jälkimmäinen työvoimanulkopuolella olevien määrä prosentteina vastaavasta ikäluokasta. Vuonna 2013 Pirkkalassa oli yhteensä vuotiasta henkilöä. Heistä 1266 henkilöä oli työssä ja 212 työttömänä. Työvoimanulkopuolella henkilöitä oli 1371, joista opiskelijoita ja koululaisia oli 1107 henkilöä, armeijassa tai siviilipalvelussa 45 henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeellä 30 henkilöä. Vuonna 2013 Pirkkalassa oli vuotiasta nuorta, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Tällöin he eivät siis ole TE-toimistossa työttömänä työnhakijana eivät myöskään opiskelemassa. Tätä saattanee selittää Pirkkalan sosioekonominen asema. Pirkkalassa asuu keskimäärin enemmän suurituloisia perheitä. Tämä mahdollistaa sen, että jos nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai on keskeyttänyt opintonsa, nuori saa/voi jäädä kotiin. Hänen ei välttämättä tarvitse hakea yhteiskunnalta muuta taloudellista tukea, vaan pärjää kotona vanhempien avustuksella. Nämä nuoret, eivät kuitenkaan välttämättä ole niitä suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Kuitenkin jokainen kotona vietetty päivä lisää toimettomuutta ja passivoi nuorta. Ne nuoret jotka opiskelevat tai muulla tavoin tavoittelee aktiivisesti koulu- tai työpaikkaa lisää etumatkaa kotona oleviin nuoriin työllistymisen näkökulmasta. (Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ).

4 Pitkäaikaisesti toimeentulotukea-indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet ovat henkilöitä, jotka ovat vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Indikaattori kertoo kuinka suuri osuus nuorista on pitkäaikaisesti toimeentulotuen piirissä. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet nuoret ovat usein syrjäytymisvaarassa olevia. Heidän elämäntilannettaan pyritään parantamaan erilaisin sosiaalityön menetelmin. Toimeentulotuen asiakkuudet kulkevat käsi kädessä työttömyyslukujen kanssa ja siksi myös tässä indikaattorissa on tarkastelujakson aikana lievää nousua. Ilman ammatillista koulutusta olevat yksin asuvat nuoret ovat toimeentulotuen asiakkaina pääasiallisesti. Pirkkalan kunnan maksamat toimeentulotuet sekä muut sosiaalitoimen tarjoamat palvelut ovat pienempiä kuin muissa seutukunnissa myös ihan valtakunnallisella tasolla. Tätä selittänee myös Pirkkalan korkea sosioekonominen asema vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on hieman noussut tarkastelujakson aikana. Määrät ovat 1,15% (2011) ja 1,3% (2014). Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkkeellä oli 32 henkilö. 29 henkilöä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi, loput tuki-ja liikuntaelin sekä sidekudossairauden tai synnynnäisten epämuodostumien ja kromosomipoikkeavuuden vuoksi. Pirkkalan peruskoulussa ja lukiossa on toiminut vuodesta 2011 Merkkari. Merkkari on psykiatrinen sairaanhoitaja joka vastaanottaa nuoria matalankynnyksen periaatteella. Tarkastelujakson aikana merkkarin asiakkuudet ovat nousseet tasaisesti. Ala-asteella merkkarin vastaanotolle tullaan paljon vanhempien toimesta. Yläasteella ja lukiossa vastaanotolle tullaan enemmän oma-aloitteisesti, sekä jonkun verran kuraattorin tai kouluterveydenhoitajan ohjaamana. Syyt merkkarin vastaanotolle tuloon liittyvät eniten oman itseensä liittyvien kasvun- ja kehityksen kipukohtiin. Tarvittaessa merkkari voi tehdä lähetteen Nuorisopsykiatriseen työryhmään, jossa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja jatkohoitoon ohjaus. Tarve matalankynnyksen psykiatriselle sairaanhoitajalle on suuri. Tällä hetkellä Pirkkalassa toimii ainoastaan yksi merkkari, joka palvelee koko perusastetta. Tulevaisuudessa onkin tärkeää pohtia tämän resurssin lisätarvetta. Tällä toiminnalla on iso vaikutus syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä. Tämän kaltainen matalankynnyksen tuki voi jatkossa näkyä nuorten hyvinvoinnissa ja pitkällä tähtäimellä myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä. Toimenpiteet joita kunnassa tarjotaan: - Merkkari - Kouluterveydenhuolto - Erityisnuorisotyöntekijät - Nuorisotyöntekijät - Etsivä nuorisotyöntekijät - Sosiaalityö

5 4. NUORTEN SYRJÄYTYMISEN RISKITEKIJÄT 11. Perusasteen opiskelijat, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää Pirkkalan kunnan Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto pidetyssä kokouksessaan pohti tämän indikaattorin relevanttiutta. 8-9-luokkalaisten terveyskyselyn tulokset saattavat heitellä hyvinkin paljon ja tämän ikäisten nuorten tunne-elämän heilahtelut ovat suuria. Nuorten syrjäytymisen riskitekijät ovat tärkeitä asioita ja tähän olisikin ehdottoman tärkeää löytää lisäksi toinen indikaattori. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi keväällä terveyskysely on tehty, kyselyn tulokset saadaan vasta 2016 keväällä tehdyn kyselyn mukaan 6,4% pirkkalalaisista 8-9 luokkalaisista koki ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke, Rajatonta riemua , toteutti nuorisokyselyn Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien 7-9-luokkalaiset nuoret. Kyselyyn vastasi 422 pirkkalalaista nuorta. Seuraavassa on kyselyn yhteenveto suoraan nuorisokyselystä lainattuna tekstinä. KOTI JA PERHE Suurin osa pirkkalalaisten nuorten vanhemmista on työelämässä ja pääosin nuoret asuvat molempien vanhempiensa kanssa. Niistä nuorista, jotka asuvat vain yhden vanhemman kanssa, lähivanhempi näyttäisi useimmissa tapauksissa olevan äiti. Nuoret mieltävät perheeseensä kuuluvaksi useampia eri henkilöitä kuin vain ne keiden kanssa he asuvat. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa isovanhemmat, sisaruspuolet, isä-/äitipuolet sekä poika-/tyttöystävät. Lukemat nuorten kokemasta turvallisuudentunteesta kotona ovat samansuuntaiset koko kaupunkiseudun nuorten vastausten kanssa. Pirkkalaiset nuoret tuntevat olonsa kotona pääsääntöisesti turvalliseksi aina (81,1 %) ja useimmiten kotona turvalliseksi olonsa tuntee 15,6 prosenttia nuorista. Suurin osa nuorista viettää aikaa kotona 5-6 tuntia päivässä ja yleisin vapaa-ajanviettopaikka onkin oma koti (89,6 %). Kyselyssä tiedusteltiin nuorten omia vaikuttamismahdollisuuksia perheen yhteisissä suunnitelmissa. Kyselyyn vastanneista nuorista lähes puolet kertoo voivansa vaikuttaa perheensä yhteisiin suunnitelmiin useimmiten. Pirkkalalaiset nuoret viettävät aikaa perheensä kanssa televisiota ja elokuvia katsellen (73,2 %), kotiaskareiden parissa (58,9%) sekä keskustellen ajankohtaisista uutisista ja asioista (42,8%). Verrattuna koko kaupunkiseudun vastauksiin, pirkkalalaiset nuoret viettävät aikaansa perheensä kanssa hieman kaupunkiseutua enemmän. Pirkkalaisista nuorista vain 7,5 prosenttia kertoo, ettei tee mitään asioita säännöllisesti yhdessä perheensä kanssa. HYVINVOINTI Yli 60 prosenttia pirkkalalaisista nuorista nukkuu keskimäärin 8-9 tuntia yössä ja vain 2,4 prosenttia kertoo nukkuvansa keskimäärin 5 tuntia yössä tai vähemmän. Kyselyyn vastanneista nuorista noin 49 prosenttia tuntee itsensä virkeäksi aina tai lähes aina. Toisaalta vastanneista silloin tällöin tuntee itsensä virkeäksi 46,8 prosenttia ja 4,4 prosenttia sanoo, että ei tunne oloaan virkeäksi juuri koskaan tai ei koskaan. Vireystilaan voi olla monta taustatekijää. Nekin nuoret,

6 jotka nukkuvat riittävästi, voivat kokea esimerkiksi koulutyönsä tai harrastuksensa niin kuormittavaksi ja voimia vieväksi, ettei riittävä uni enää takaa riittävää virkeystilaa päivisin. Erilaiset tekijät saattavat myös heikentää unen laatua, jolloin pitkäkestoinenkaan uni ei virkistä nuorta. Pirkkalaiset nuoret käyttävät päihteitä vähemmän verrattuna koko kaupunkiseudun nuoriin. Ainoastaan nuoret polttavat sähkötupakkaa silloin tällöin hieman muuta seutua enemmän. Pirkkalalaisista nuorista lähes 67 prosenttia kertoo, ettei käytä mitään päihteitä. Tarkasteltuna päihteiden käyttöä säännöllisyyden mukaan, prosenttiosuudet eivät näytä huolestuttavan suurilta, mutta tulisi muistaa, että nuorten päihteiden käyttö on asia, johon tulee puuttua huolimatta sen yleisyydestä tai säännöllisyydestä. Ylipäätään niin säännöllisesti kuin epäsäännöllisesti tupakoivia nuoria on Pirkkalassa 13,4 prosenttia ja vastaavasti alkoholia käyttää kyselyyn vastanneista nuorista yhteensä lähes 15 prosenttia. Suurimmalla osalla pirkkalalaisista nuorista on lähipiirissään useita luotettavia ystäviä (69 %), ja vain 2,2 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Vastaavasti luotettavia aikuisia lähipiirissä on vähemmän. Nuorista lähes seitsemän prosenttia kertoo, ettei lähipiirissä ole luotettavia aikuisia ollenkaan, 45,6 prosenttia kokee, että luottavia aikuisia on muutama ja 14,9 prosenttia nuorista sanoo luotettavia aikuisia olevan lähipiirissään useita. Suurin osa nuorista ei kuitenkaan tunne oloaan yksinäiseksi, sillä 40,8 prosenttia nuorista ei koe yksinäisyyden tunnetta koskaan ja 49,8 prosenttia tuntee sitä joskus. Aina yksinäiseksi itsensä kokee vain 1,7 prosenttia nuorista. KIUSAAMINEN Kyselyssä tiedusteltiin nuorten kiusaamiskokemuksia ja yleisesti ottaen pirkkalalaisten nuorten kokeman kiusaamisen yleisyys on hieman muuta kaupunkiseutua vähäisempää. Vaikka lähes 75 prosenttia nuorista sanoo, ettei heitä ole kiusattu viimeisen vuoden aikana, nuorista yksi viidesosa kertoo, että heitä on viimeisen vuoden aikana kiusattu koulussa sanallisesti ja fyysisen kiusaamisen kohteeksi koulussa viimeisen vuoden aikana on joutunut pirkkalalaisista nuorista noin kahdeksan prosenttia Pirkkalalaisten nuorten omaisuuteen koulumatkalla, harrastuksessa tai nuorisotilalla sekä kadulla tai kaupungilla on kajottu hieman muuta kaupunkiseutua enemmän. Muunlaisen kiusaamisen määrät ovat melko vähäisiä, eikä nettikiusaamisenkaan määrä ole suuri. Internetissä tapahtuvaa kiusaamista on kokenut 7 vastaajaa. Näistä 4 kertoo kiusaamisen tapahtuvan nettisivustolla Ask.fm. Kiusaaminen on asia, joka tulee ehdottomasti ottaa vakavasti ja siihen tulee puuttua. Erityisen huolestuttavaa on, että nuorista 9 prosenttia on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Kiusaamisen määrän kehitystä tuleekin tarkastella myös jatkossa. Lisäksi olisi tarpeellista pohtia sitä, kuka nuorta kiusaa. Tällaisenaan nuorisokysely ei valota esimerkiksi nuorten kokemaa kiusaamista aikuisten taholta, mutta vastaa osaltaan siihen kuinka moni nuori kokee itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista nuorista 74,7 prosenttia kertoo, ettei ole kiusannut muita ja 9,5 % nuorista ei osaa sanoa onko kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana. Muuhun kaupunkiseutuun verrattuna kiusaamisen tavoista sanallinen kiusaaminen, porukasta ulos jättäminen sekä keskusteluyrityksen sivuuttaminen on Pirkkalassa hieman muuta kaupunkiseutua yleisempää. Pirkkalaisista nuorista 13,5 prosenttia sanoo kiusanneensa jotakuta sanallisesti.

7 HARRASTUKSET JA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kyselyssä tiedusteltiin nuorilta, missä he viettävät vapaa-aikaansa kouluajan ulkopuolella. Oman kodin lisäksi nuoret viettävät vapaa-aikaansa kaverilla (79,2%), harrastuksen parissa (61,5%) sekä ulkona tai pihalla (57,1%). Muita suosittuja vapaa-ajanviettopaikkoja ovat kaupunki (34,9%), kauppakeskus (21,3%) ja kahvila (13,3%). Kyselyyn vastanneista nuorista vapaa-aikaansa kunnan nuorisotilalla viettää lähes 12 prosenttia, vaikka vain 3,2 prosenttia kertoo harrastuksekseen nuorisotilatoiminnan. Näyttäisikin siltä, että nuorisotila koetaan ennemmin vapaa-ajanviettopaikaksi kuin harrastukseksi. Pirkkalalaiset nuoret harrastavat eniten niin yksilö- kuin joukkueurheilua ja lähes yksi kolmasosa nuorista liikkuu niin sanottua hikiliikuntaa viikossa seitsemän tuntia tai enemmän. Lisäksi noin yksi viidenosa nuorista harrastaa soittamista tai laulamista tai pelaa digipelejä. Kysyttäessä harrastuksiin ja nuorten toimintaan osallistumisen esteitä, noin puolet pirkkalalaisista nuorista kokee, ettei harrastukseen osallistumiselle ole mitään estettä. Suurin este nuorten harrastuksiin osallistumiselle on se, ettei nuori tiedä, mitä hän haluaisi harrastaa tai tehdä (16,6 %). Noin 14 prosenttia nuorista kokee harrastusten ja nuorten toiminnan olevan liian kallista ja 11,5 prosentin mielestä osallistuminen yksin pelottaa. Omassa kunnassa nuorisotilatoimintaan on osallistunut noin yksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista, nuorten tapahtumaan yksi neljäsosa ja harrastukseen noin yksi viidesosa nuorista. Vastanneista nuorista noin 33 prosenttia kertoo, että ei ole osallistunut nuorten toimintaan omassa kunnassaan. Nuoret kokevat, että heillä on hyvä mahdollisuudet liikkua harrastuksiin omassa kunnassaan ja tarvittaessa matkustaa harrastusten perässä toiselle paikkakunnalle. Kuntaan kaivataan eniten liikunnallisia harrastuksia sekä yleisesti monipuolisempaa tekemistä. Nuorten mielestä nuorten toiminnassa tulisi kehittää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten toimintaan sekä tehostaa tiedottamista. Tietoa nuorten toiminnasta nuoret ovat saaneet pääsääntöisesti kavereiltaan (48,1 %), sosiaalisesta mediasta (40,3 %) sekä vanhemmiltaan (29,9 %). Nuoret osallistuvat nuorten toimintaan mielellään ja kokevat saavansa nuoriso-ohjaajilta tukea ja apua tarvittaessa. Nuoriso-ohjaajien puoleen käännytään mielellään myös silloin, kun halutaan vaikuttaa johonkin oman asuinkunnan asiaan. Ainoastaan lähipiiri, kuten perhe ja sukulaiset, koetaan parempana väylänä vaikuttaa. Lähipiirin ja nuoriso-ohjaajien lisäksi nuorille muita tärkeitä vaikuttamisen väyliä ovat omat kaverit, koulun henkilökunta sekä kunnan päättäjät. Nuorista noin 29 prosenttia ei tiedä ja noin 10 prosenttia ei osaa sanoa, minkä tahon puoleen kääntyisi halutessaan vaikuttaa oman asuinkuntansa asioihin. Erilaisista vaikuttamisen keinoista nuoret kokevat tehokkaimmaksi keinoksi keskustelutilaisuuksiin osallistumisen (37,5 %), palautteen antamisen (33,9 %) sekä aktiivisen toiminnan nuorisovaltuustossa (15,3 %). Nuorisovaltuusto koetaankin hyvänä vaikuttamisen keinona silloin, kun itse toimitaan aktiivisesti siinä mukana. Muutoin nuorisovaltuuston puoleen kääntyisi vain 3 prosenttia nuorista.

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori Nuorisotakuu Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Lotta Haikkola, tutkijatohtori 10.10.2017 Nuorisotakuu (2013 2015) Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi

Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Erikoistutkija Riikka Shemeikka, Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.5.2014 Messukeskus, Helsinki 16.5.2014 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta. 1.10.2014 Tuija Oivo, ylijohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Ajankohtaista nuorisotakuusta. 1.10.2014 Tuija Oivo, ylijohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ajankohtaista nuorisotakuusta 1.10.2014 Tuija Oivo, ylijohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja

Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä. Tuhti-seminaarin työpaja Nuorisotakuu mikä muuttuu Järvenpään mallin myötä Tuhti-seminaarin työpaja 14.10.2013 Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 Nuorisotakuu yleisesti Järvenpään kaupunki Lausvaara Jari 17.5.2013 2

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla?

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Johanna Korkeamäki Tutkija, VTM 1.12.2014 1 Opintojen keskeyttäminen Opinnot keskeytti viiden vuoden seurannassa 15 % lukion aloittaneista ja joka neljäs

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Lisätiedot

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta Koulutustakuun mahdollisuudet Terttu Kiviranta 26.9.2013 Nuorisotakuu Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään Koulutustakuu 2013 alkaen jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö Nuorisotakuu 2013 Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012 Ylijohtaja Tuija Oivo Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa

Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous 11.4.2018 Katariina Lappalainen, erityissuunnittelija, Sivistystoimi Kouluterveyskyselystä

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rooli ja kehittämistarpeet nuorten palvelujärjestelmässä

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rooli ja kehittämistarpeet nuorten palvelujärjestelmässä Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rooli ja kehittämistarpeet nuorten palvelujärjestelmässä 27.5.2014 Liisa Winqvist, Neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Miksi etsiviä ja pajoja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Nuorisotakuun seurantaindikaattoreiden kehittäminen sekä käytettyjen resurssien ja vaikuttavuuden arviointi

Nuorisotakuun seurantaindikaattoreiden kehittäminen sekä käytettyjen resurssien ja vaikuttavuuden arviointi Nuorisotakuun seurantaindikaattoreiden kehittäminen sekä käytettyjen resurssien ja vaikuttavuuden arviointi Nuorisotakuun kehittämistyöpaja 8.11.2013 Riikka Shemeikka, tutkimus ja kehittäminen Marjo Pulliainen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Ohjaamoja on kaikkiaan noin 40 ja niissä työskentelee vähintään yhtenä päivänä viikossa yli 400 eri alojen ammattilaista. Vuonna 2016 Ohjaamot ovat tarjonneet yksilöohjausta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kotkassa

Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuun toteutumista seurataan seuraavien mittareiden kautta (Tem -raportti 8/2012): Ammatillisen peruskoulutuksen taso (paikkojen) suhteessa alueen toiselle asteelle siirtyvän

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA Vesa Saarikoski Yhdessä kohti uutta Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perehdytys- ja talousarvioseminaari 5.10.2017 Valtion talousarvioesitys

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot