Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPERE

2 SISÄLLYS TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT...2 PERHEJAKOTI...3 HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT...6 VAPAA-AIKA...10 KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA...14 NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN...18 YHTEENVETO...20 LIITEKYSELYLOMAKE...22

3 1TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT KYSELYNTAUSTA,KOHDERYHMÄJATOTEUTUSTAPA NuorisokyselytoteutettiinosanaTampereenkaupunkiseudun Rajatontariemua nuorisotyön kehittämishanketta.kyselynkohderyhmänäolivatkaikkitampereenkaupunkiseudunkuntien luokkalaisetnuoret.kyselytoteutettiinajalla sähköisessämuodossa.Nuoretvastasivat kyselyynohjatustikoulutyönsäohella.kokokyselyolisuomeksi. KYSELYNOSA-ALUEET Kyselynosa-alueetolivattaustatietojen(luokka-aste,sukupuoli,kotikielijapostinumero)lisäksiperhe jakoti,vapaa-aika,kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta,hyvinvointija elämäntavatsekänuortentoiminnankehittäminen.kysymyksiäoliyhteensä44.kyselyssäkysytyt kysymyksetvastausvaihtoehtoineenovattämänyhteenvedonliitteenä(liite1). OTOS Kyselyynvastasiyhteensä5462Tampereenkaupunkiseudunnuorta.Kokokaupunkiseudun vastausprosenttioli52,23%.vesilahdessakyselyynvastasi201nuortajavastausprosenttioli90,13 %.Jokaisenkunnansekäkokokaupunkiseudunvastaajienmäärä,vastausprosentti,vastaajien sukupuolisekäluokka-asteonnähtävillätaulukosta1. Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 791 (71,97%) LEMPÄÄLÄ 196 (21,72%) NOKIA 348 (29,61%) ORIVESI 237 (82,29%) PIRKKALA 523 (83,81%) TAMPERE ,58%) VESILAHTI 201 (90,13%) YLÖJÄRVI 1065 (80,31%) KOKO KAUPUNKISEUTU 5462 (52,23%) KOTIKIELI Vesilahtelaistennuortenpääsääntöinenkotikielionsuomi(94,5%).Yksittäistenvastaajienkotikielenä oliviro,nigeria,afrokiinaa,turkki,thaijasaksa.

4 POSTINUMERO Taulukko2:asuinalueen postinumero Postinumero n Muu/puuttuvatieto 13 2PERHEJAKOTI Kuvio1: Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? (N=199) äiti sisarus tai sisaruksia isä isovanhempi tai isovanhempia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isäpuoli äitipuoli yksi tai useampi muu henkilö, kuka? poika- tai tyttöystävä en osaa sanoa 15,1% 13,1% 10,6% 9,0% 7,0% 1,0% 30,2% 93,5% 91,5% 91,5% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?kotieläin,sisarustenpuoliso,sijaisvanhemmat,serkut,sedätja tädit. Kuvio2: Keiden kanssa asut tällä hetkellä? (N=199) äiti isä sisarus tai sisaruksia isäpuoli yksi tai useampi muu henkilö, kuka? sisaruspuoli tai sisaruspuolia äitipuoli isovanhempi tai isovanhempia en osaa sanoa poika- tai tyttöystävä 9,2% 7,7% 7,7% 5,6% 3,1% 1,5% 1,5% 87,8% 82,7% 82,1% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?kotieläin,täti,sijaisvanhemmat.

5 VANHEMPIENTYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurinosavesilahtelaistennuortenvanhemmista(äitijaisä)ontyöelämässä.Äideistä76,3jaisistä 87käytöissä.Äideistätyöttömänätailomautettunaon8,6jaisistä5,2%.Äideistäkoti-äitinäon 6,6% Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia 20,7 28,6 11,6 12,2 2 1,7 61,1 51,8 Vesilahti (N=198) Kaupunkiseutu (N=5336) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? ei osaa sanoa 4,5 5,7 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina tai lähes aina useimmiten joskus 18,9 18,9 19,9 28,3 45,8 56,6 Vesilahti (N=196) Kaupunkiseutu (N=5284) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 2 3,1 ei osaa sanoa 2,6 3,9 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) 0-2 h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 7 h tai enemmän päivässä 1 3,2 20,8 25,8 26,9 18, ,5 Vesilahti (N=197) Kaupunkiseutu (N=5332) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? ei osaa sanoa 16,2 16

6 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina 77,9 82,2 useimmiten joskus 1 1,7 20,1 14,4 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5323) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 0,5 0,7 ei osaa sanoa 0,5 1 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) ruokailemme yhdessä tv/elokuvat kotiaskareet 83,4 74,7 72,4 64,1 52,3 50,8 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? keskustelu ajankohtaisista asioista kyläily ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset pelien pelaaminen 38,7 38,1 36,7 34,6 26, ,2 26,2 23,6 18,3 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5358) ei tee mitään säännöllisesti ei osaa sanoa 6 6,3 3 4,8

7 3HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 7h tai enemmän/vko 17 18,2 26,3 23,1 18,6 20,3 31,4 28,1 Vesilahti (N=194) Kaupunkiseutu (N=5222) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? en ollenkaan/vähemmän kuin tunti 2,1 3,1 ei osaa sanoa 4,6 7,3 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) 5h tai vähemmän 6-7h 8-9h 10h tai enemmän 4,7 3,5 3,6 3,7 27,5 31,2 61,1 57,9 193) Kaupunkiseutu (N=5244) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? ei osaa sanoa 3,1 3,6 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin ei juuri koskaan tai ei koskaan 5,2 6,9 38,1 37,3 52,1 53 Vesilahti (N=194) Kaupunkiseutu (N=5224) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? en osaa sanoa 4,6 2,9

8 Taulukko3:Nuortenkokemasanallinenjafyysinenkiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu: Vesilahti Kaupunkiseutu: kiusattu kiusattu kiusattu kiusattu sanallisesti sanallisesti fyysisesti fyysisesti (N=5150) (N=5074) (N=183) (N=181) koulussa 22,4 20,1% 9,4 8,8% koulumatkalla 6,0 4,1% 1,7 2,3% kotona 6,0 5,4% 5,5 2,9% harrastuksessa 6,6 3,4% 1,7 1,8% nuorisotilalla 3,3 2,5% 1,7 1,5% kaupungilla/kadulla 4,4 4,5% 1,7 % puhelimessa 8,2 % - jossainmuualla 2,2 3,2% 3,3 1,7% enosaasanoa 13,7 14% 7,7 8,7% eiolekiusattu 58,5 63,5% 80,7 81,4% Onko sinua kiusattu sanallisesti/ fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Kysyttäessäkiusaamisenkokemispaikkoja,nuorillaolimahdollisuusvastatamyös muualla,missä?, mikänäkyyedellisessätaulukossa(taulukko3)rivinä jossainmuualla.nettikiusaamistakysyttiin erikseenkysymyksellä onkosinuakiusattujotenkinmuuten?.muunlaisenkiusaamisenmäärätovat nähtävillätaulukossa4.omaisuuteenkajoamisellatarkoitetaantässäkyselytutkimuksessatoisen henkilönomaisuudenvarastamistataiomaisuudentärvelyä. Taulukko4:Nuortenkokemamuukiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu (N=180) (N=5013) omaisuuteenkajottukoulussataikoulumatkalla 6,7 omaisuuteenkajottukotona 3,9 2,8 omaisuuteenkajottuharrastuksessatainuorisotilalla 0,6 1,5 omaisuuteenkajottukadullataikaupungilla 1,7 1,9 omaisuuteenkajottujossainmuualla 2,2 1,7 eioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen 5,0 6,2 eiolepuhuttuvaikkayrittänytkeskustellamuidenkanssa 6,1 6,1 kiusattuinternetissä 2,8 2,8 kiusattupuhelimessa 2,8 3,7 muunlaistakiusaamista 2,8 eosaasanoa 7,8 9,6 eiolekiusattu 76,1 77,5 Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Kiusaamisenkohteeksijoutumisenlisäksinuoriltatiedusteltiinlisäksiovatkoheitsekiusanneet jotakutaviimeisenvuodenaikana.kiusaajanaoleminenonnähtävissäseuraavassataulukossa (taulukko5).

9 Taulukko5:Nuortenkiusaajanaoleminenviimeisenvuodenaikana(%) Vesilahti Kaupunkiseutu (N=179) (N=5016) kiusannutsanallisesti 6,1 7,4 kiusannutfyysisesti 2,2 1,2 kajonnuttoisenomaisuuteen 0,5 kiusannutinternetissä 0,6 eioleottanutmukaanporukkaantai yhteiseentekemiseen 2,8 1,3 eiolepuhunutvaikkahenkilöyrittänyt keskustellahänenkanssaan 3,4 2,5 eiosaasanoa 7,8 11,7 olenjotenkinmuuten 3,4 1,9 eiolekiusannut 74,3 72,8 Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (4 tai enemmän) muutama (2-3) on yksi ei ole en osaa sanoa 1,6 4,5 2,1 2,6 2,1 2,9 30,7 32,4 63,5 57,6 Vesilahti (N=189) Kaupunkiseutu (N=5201) Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) useita (4 tai enemmän) muutama (2-3) on yksi ei ole 1,6 5,2 2,1 4,4 48,2 45,8 30,7 39,6 Vesilahti (N=191) Kaupunkiseutu (N=5194) Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? en osaa sanoa 2,1 5,1

10 Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) en juuri koskaan/en joskus/silloin tällöin usein aina tai lähes aina 6,3 5,1 1 2,4 42,2 32, ,7 Vesilahti (N=192) Kaupunkiseutu (N=5225) Tunnetko olosi yksinäiseksi? ei osaa sanoa 0,5 3,3 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin Tupakkaa viikoittain Tupakkaa silloin tällöin Alkoholia päivittäin Alkoholia viikoittain Alkoholia silloin tällöin Energiajuomia päivittäin Energiajuomia viikoittain Energiajuomia silloin tällöin Sähkötupakkaa päivittäin Sähkötupakkaa viikoittain Sähkötupakkaa silloin tällöin Nuuskaa päivittäin Nuuskaa viikoittain Nuuskaa silloin tällöin Kannabista päivittäin Kannabista viikoittain Kannabista silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 4,3 5,6 2,1 2,3 5,3 6,2 2,7 2,4 1,1 1,7 11,2 13,5 3,7 6,4 5,9 7,5 4,8 3,5 2,7 2,1 2,1 6,1 4,3 4,3 1,6 2 5,9 4,9 2,7 2,5 0,5 1,3 1,6 2,6 4,3 3,7 24,1 26,3 58,2 Vesilahti (N=187) Kaupunkiseutu (N=5110) 66,8 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista?

11 4VAPAA-AIKA 0-2 h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8h/pv Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) 22,1 19,4 56,9 50,6 Vesilahti (N=195) 8,2 12,5 Kaupunkiseutu (N=5298) 4,1 8,3 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Ei osaa sanoa 8,7 9,2 Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp 92,5 94,9 YouTube Instagram Snapchat 80,4 78,5 74,4 74, ,4 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Facebook 64,8 60,3 Google+ 39,2 36,2 Ask.fm Twitter 29,6 31,1 18,6 20,2 Vesilahti (N=199) Kaupunkiseutu (N=5363) KikMessenger 13,6 11,9 jotain muuta 10,6 9,9 Tumblr 10,1 9,1 LinkedIn 1 1,2 en käytä mitään näistä 1 1,2 en osaa sanoa 1,5 0,9 Last.fm 1,5 1,2 10

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 93,4 91,9 kaverilla 79,3 76,2 harrastuksessa ulkona/pihalla 55,1 54,8 58,6 53,4 kaupungilla 29,3 33,8 kauppakeskuksessa kahvilassa/ravintolassa 7,6 9,8 23,2 22,9 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kunnan nuorisotilalla 8,2 14,1 kirjastossa 4 7,8 seurakunnan nuorisotilalla jossain muualla töissä jonkun muun tahon nuorisotilalla ei osaa sanoa 5,1 4,9 2,5 3,7 4,5 3,3 2,5 2,2 0,5 1 Vesilahti (N=198) Kaupunkiseutu (N=5354) 11

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu leivonta/kokkaus/kodinhoito soittaminen tai laulaminen digipelaaminen ulkoilu/retkeily/partio lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen eläinharrastukset valokuvaus/media kuvataide/käsityöt/kädentaidot moottoriurheilu tanssi/cheerleading/voimistelu kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri uskonnollisuus/seurakuntatoiminta vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ei osaa sanoa 30,4 16,5 29,7 23,7 26,6 23,5 25,9 14,4 23,4 17,4 23,4 13,9 20,9 13, ,1 9,2 12,7 16,9 12 7,5 7,6 5,7 6,3 3 3,8 4,1 3,8 3,4 1,3 2,3 1,3 1,5 0,6 1,2 54,4 48,3 46,8 45,7 Mitä harrastat? Vesilahti (N=158) Kaupunkiseutu (N=4081) 12

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka ystävätkään eivät osallistu ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista harrastusmahdollisuuksia on liian vähän osallistuminen yksin pelottaa ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta minua ei pyydetä mukaan ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä en osaa sanoa 0 18,9 7,8 15,7 15, ,7 11,4 5,6 10,8 9,5 9,6 5,8 9,2 10,5 6,5 6 4,9 4 4,9 3,7 3,2 3,6 2,7 3,9 4,1 18,4 28,1 34,6 34,3 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? Vesilahti (N=185) Kaupunkiseutu (N=4989) 13

15 5KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) sosiaalinen media 35,8 53,1 kaveri 45,3 42,7 koulun aikuinen ilmoitustaulu nuorisotyöntekijältä 18, ,5 38,5 27,7 33,9 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? koulun tapahtuma 19,2 28,1 sisarukset 15,1 24 lehti 15,1 17,9 Vesilahti (N=192) Kaupunkiseutu (N=5138) vanhemmat 7 29,1 Internet-sivut 6,8 5,3 muu sukulainen 6,3 5,6 ei osaa sanoa 6,3 13,2 ei ole saanut tietoa 2,6 7,5 radio 2,6 2,9 jokin muu taho 1 1,5 14

16 Kuvio 21: Vesilahtelaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen 13, ,7 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? osallistunut tapahtumaan 27,6 19,9 ei ole osallistunut 19,8 39,8 ei osaa sanoa 9,4 15,7 omassa kunnassa (N=192) toisessa kunnassa (N=191) Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? Seuraavassataulukossa(taulukko6)onesitettynuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta. Väittämiinolimahdollistavastatajanalla1-5niin,ettäkuvaavastausta täysinerimieltä jakuvaa vastausta täysinsamaamieltä.oheisessataulukossantarkoittaavastaajienmäärääjakavastausten keskiarvoa. Taulukko6:Nuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta Väittämä Vesilahti Kaupunkiseutu n ka n ka Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattua toimintaa 189 3, ,4 Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 186 3, ,1 Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästi nuorillesuunnatustatoiminnasta Asuinkunnassanionmielestänimahdollisuusvaikuttaa nuorillejärjestettävääntoimintaan Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukea erilaisiinasioihin Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseen harrastukseenjanuortentoimintaan Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisen harrastuksenperässätoisellepaikkakunnalle 186 3, , , , , , , , , ,55 15

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) nuoriso-ohjaajat 25,1 42,2 lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) koulun henkilökunta en osaa sanoa kaverit kunnan päättäjät kunnan nuorisovaltuusto 32,2 31,2 26,1 15,4 18,3 22,8 17,8 18,9 16,1 9,1 11,1 6,2 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Vesilahti (N=180) Kaupunkiseutu (N=5067) en halua vaikuttaa yhdistys tai muu organisaatio poliitikot kunnan internetsivut kunnan työntekijät tiedotusvälineet 8,9 6,1 7,4 6,1 6,6 4,4 6,1 3,9 4,6 1,7 4,

18 Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) en osaa sanoa palautteen antaminen keskustelutilaisuus aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. vapaaehtoistyö toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan keskustelu päättäjien kanssa rakennuksen valtaaminen taiteen keinot kirjoittaminen lehteen osallistuminen lakkoon joku muu osallistuminen mielenosoitukseen mielenosoituksen tai lakon järjestäminen 7,5 6,8 7,5 7,1 7,5 5,8 6,9 5,5 6,3 4,5 6,3 4,6 5,7 4 4,4 3,1 3,8 7 3,8 5,6 2,5 1,7 1,9 5,2 1,9 2,4 17,2 23, ,8 26,9 33,3 37,7 43,4 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Vesilahti (N=159) Kaupunkiseutu (N=4196) 17

19 6NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit moottoriurheilu ei kaipaa mitään digipelaaminen valokuvaus/media tanssi/cheerleading/voimistelu eläinharrastukset leivonta/kokkaus/kodinhoito kuvataide/käsityöt ei osaa sanoa musiikin soittaminen/laulaminen sirkus/teatteri seurapelaaminen kulttuurin seuraaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ulkoilu/retkeily/partio lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen vapaaehtois-/järjestötoiminta kaipaa jotain muuta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta 15,3 11,1 14,2 13,1 10,6 11,5 8,8 10, ,9 8,4 10,4 8,5 9,8 7,1 9,3 14,4 7,1 8,9 7,1 6,4 5,5 3,7 3,8 3,8 2,7 2,1 2,2 1,7 1,6 4,1 1,1 2,8 0,5 1,2 0 1,7 0 0,8 20,9 25,1 24,8 28,7 35,5 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Vesilahti (N=183) Kaupunkiseutu (N=5052) 18

20 19 NUORTENKAIPAAMATOIMINTAJAHARRASTUKSET Toiminta/harrastukset: Ettäolisienemmännuorillekaikkeatoimintaa.Esimmopojuttujajaniinedelleen. pitäisiollaenemmäntapahtumianuorisollejanuorisotilanurkallasaisollalaajemmat aukioloajat!! Mielestänitoimintavoisiollahiemanmonipuolisempaaesim.jotaintanssiajamuuta"hauskaa" urheilua,jossavoisikäydä1-2krtviikossaitseliikunniinpaljon,ettäeioleaikaaoikein muuhunharrastukseentällähetkellä,muttajokuzumba/muutanssilajiolisikiva. Olisikivajosolisienemmänerilaisiaharrastuksiaetteitarvisilähteäkauemmaksi harrastuksientakia.varsinkinjokinkokkijuttuolisikiva. enemmänkaikkialiikuntajuttujajärjestettäisiin Lisäävaihtoehtojaharrastustoimintoihin. Lisääharrastuksialähemmäs. voisijärjestääenemmäntapahtumia Lisätäharrastustoimintaajasenmonipuolisuutta.Bussienpitäisiliikkuauseammin Keksimälläuusiaharrastuksiajapaikkojamihinnuorisovoisimennä.Taikahvilavoisiolla enemmänauki Nuortentilat/nuortenpaikat: Enemmäntapahtumiavoisiollanuorillejanurkkauseamminauki! Nuorisotilatpidempäänaukijaviikonloppusin,talvellaonkylmäollaulkona Vaikuttaminenjaosallisuus: Pitäisikuunnellaenemmännuoria Nuoriltakyseltäisiinenemmänmielipiteitä,esimkoulussa. Antaaenemmäntietoa. Enemmän"valtaa"nuorille. Kyselläuseemminnuortenmielipiteitäeriasioihin,esimkoulussa. Muupalaute: Neonihanhyvätnäineitarvitsemuuttaamitään Tykkäänitsekäydälempäälässäsnadillasielläsaaollavapaajaomaitsensä Entiedä.minullaeioleaikaanuortentoimintoihin. vesilahdessaonminunmielestänipaljoneriikäisillesuunnattuatoimintaa.jaseonhyvä Jotainerikoistajasellaistauutta,mitäeimuuallaolekokeiltu. NuorisotoimintaonmielestäniVesilahdessahyvinkohdillaan. Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää?

21 7YHTEENVETO TässäraportissaonesiteltyTampereenkaupunkiseudunnuorisokyselyntuloksetVesilahden kunnasta.kyselyynvastasiyhteensä luokkalaistanuorta,jokatarkoittaaprosentuaalisesti 90,13kokokunnankyseisenikäryhmännuorista.Aineistoonkerättykouluissaajalla ELÄMÄNTAVATJAHYVINVOINTI Vesilahtelaistennuortenkotiolosuhteetvaikuttavatpääsääntöisestitasapainoisiltajasuurinosa nuoristaasuumolempienvanhempiensakanssa.nuortenvanhemmistasuurinosakäyjanuoret näkevätperheensätaloudellisentilanteenmelkohyvänä(61,1%)taierittäinhyvänä(20,7%).kotona nuoretkokevatolonsaturvalliseksipääsääntöisestiaina(77,9%)jalähes60prosenttiavastaajista kokeevoivansavaikuttaaperheenyhteisiinasioihinuseimmiten(56,6%).yli80prosenttia vastaajistakertooperheenyhdessätehtäviksiasioiksiyhteisenruokailun(83,4%),televisionkatselun 72,4%)jakotiaskareet(52,3%).Hereilläoloajastaan26,9nuoristaviettääylituntiakotona. Kaupunkiseudunvastaavalukuon18,5%.Pääasialliseksivapaa-ajanviettopaikaksimainitaankinkoti (93,4%). Vastaajillaonelämässäänuseitaystäviä(63,5%)jaluotettaviaaikuisia(48,2%).Puoletvastaajistaei tunneoloaankoskaantaijuurikoskaanyksinäiseksi.joskustaisillointällöinyksinäisyyttätuntee42,2 vastaajista6,3tunteeuseinyksinäisyyttä. Vesilahtelaistennuortenpäihteidenkäyttöonkaupunkiseutuunverrattunahiemanvähäisempää lukuunottamattasähkötupakanjakannabiksenpäivittäistäkäyttöäsekäsatunnaistanuuskankäyttöä, joissakäyttöonhiemankorkeampaakuinkaupunkiseudulla.näistähuolimattajopa66,8vastaajista eikäytämitäänpäihteitä.kaupunkiseudullavastaavalukuon58,2%. Kyselynperusteellanäyttäisisiltä,ettäVesilahdessatapahtuukiusaamistakaupunkiseutuaenemmän. Sanallistakiusaamistakoetaankoulussa(22,4%),harrastuksessa(6,6%),koulumatkalla(6%)ja kotona(6%).fyysistäkiusaamistakoetaanpääosinkoulussa(9,4%)jahuolestuttavanpaljonmyös kotona(5,5%).vastaajista58,5eiolekokenutsanallistaja80,7eiolekokenutfyysistä kiusaamista.kysyttäessänuoriltakiusaajanaolemisestaviimeisenvuodenaikana,olivastaajista6,1 kiusannutsanallisesti,3,4olijättänytpuhumattatoiselleja2,8eiollutottanutmukaan porukkaantaiyhteiseentekemiseen.vastaajista74,3eiolekiusannutketään. Vastaajistayli60prosenttianukkuu8-9tuntiavuorokaudessa.Viisituntiataivähemmännukkuu vastaajista4,7prosenttia,jokaonhivenenkorkeampilukukaupunkiseutuunverrattuna.liikunnan määräonmuunkaupunkiseudunmukaista,nuoretliikkuvattasaisesti1-7tunninvälilläjayli seitsemäntuntiaviikossaliikkuusuurinosa(31,4%). VAPAA-AIKA Vastaajistayli80prosenttiakertooharrastavansajotakin.Suosituinharrastusmuotoonurheilun yksilölajit(54,4%)jajoukkueurheilu(46,8%).muuharrastaminenonkaupunkiseutuaselvästi aktiivisempaaläheskaikissaharrastuksenmuodossa.nuorisotilakoetaanmyösharrastukseksivapaaajanviettopaikanlisäksi.nuorista55,7onkäynytnuorisotilalla,27,6onosallistunutnuorten tapahtumaanja24johonkinharrastukseen. Nuoretkokevatpääsääntöisesti,etteiharrastumiselleoleesteitä(34,6%).Suurimmaksi harrastamisenesteeksikoetaanpitkätvälimatka(18,9%)sekäystävienpoisjääminen(15,7%). Huolimattasiitä,ettänuoretharrastavatVesilahdellajopaljonliikunnallisiaharrastuksia,kaivataan 20

22 näitäharrastuksiayhälisää.urheiluharrastustenlisäksivesilahdellekaivataanmoottoriurheilua(15,3 %),digipelaamista(13,1%)sekövalokuvausmediaaiheistaharrastamista(11,5%). Nuoretsaavattietoanuortentoiminnastajaharrastuksistapääsääntöisestisosiaalisestamediasta (53,1%),kavereiltaan(45,3%)jakoulunaikuiselta(42%).Kaupunkiseutuunverrattunanuoret saavattietoaenemmänmyösnuoriso-ohjaajalta(33,9%)javastaavastihuomattavastivähemmän vanhemmilta(7%). Nuoretkokevat,ettäheilläonvaikutusmahdollisuusnuortentoiminnanjärjestämiseenja nuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukeaerilaisiinasioihin.nuoriso-ohjaajatkoetaankinparhaimpana vaikuttamisenväylänä(42,4%).vaikuttamisenkeinoinanähdäänpalautteenantaminen(33,3%), keskustelutilaisuuteenosallistuminen(30,8%)sekäaktiivinentoimintanuorisovaltuustossa(23,3%). KaupunkiseutuunverrattunaVesilahtelaisettunnistavatvaikuttamisenväyliäjakeinojaparemmin. 21

23 22 LIITE1KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Mikäonasuinkuntasi? Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 2.Postinumero Mikäonasuinalueesipostinumero? 3.Luokka-aste Milläluokallaolet? 7.luokalla 8.luokalla 9.luokalla 4.Sukupuoli Mikäonsukupuolesi? tyttö poika muu 5.Kotikieli Mitäkieltäkotonasipuhutaan? suomea ruotsia suomeajaruotsia muutakieltä/useitakieliä,mitä? enosaasanoa Perhejakoti 5.Keitähenkilöitäkuuluuperheeseesi? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhempia poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? enosaasanoa 6.Keidenkanssaasuttällähetkellä? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotkeidenkanssaasutpääsääntöisesti

24 23 isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhemmat poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? asunyksin enosaasanoa 7.Käyköisäsitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-isä Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 8.Käyköäitisitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-äiti Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 9.Mitämieltäoletperheesitaloudellisestatilanteesta? Perheenitaloudellinentilanneonmielestäni... erittäinhyvä melkohyvä jonkinverrantalousvaikeuksia paljontalousvaikeuksia enosaasanoa 10.Voitkomielestäsivaikuttaaperheenyhteisiinasioihin(esim.suunnitelmat,hankinnat)? Valitsesopivavaihtoehto ainatailähesaina useimmiten joskus enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 11.Kuinkamontatuntiapäivässäkeskimäärinvietäthereilläoloajastasikotona? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiapäivässä 3-4tuntiapäivässä 5-6tuntiapäivässä

25 24 tuntiataienemmänpäivässä enosaasanoa 12.Tunnetkoolosikotonaturvalliseksi? Valitsesopivinvaihtoehto aina useimmiten joskus enkoskaan enosaasanoa 13.Mitäseuraavistaasioistateetteperheesikanssayhdessäsäännöllisesti(vähintäänkerran viikossa)? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotniistätoiminnoista,joihinsuurinosaperheenjäsenistäsiosallistuu teemmeyhdessäerilaisiakotiaskareita(esim.ruoanlaitto,siivous,pihatyöt) katsommeyhdessätelevisiota/elokuvia pelaammeyhdessätietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastammeyhdessä(esim.liikuntaa,kulttuuria) keskustelemmeuutisistataimuistaajankohtaisistaasioista vietämmeaikaakaupungilla(esim.ravintolassa,kahvilassa,kauppakeskuksessa) käymmekylässä(esim.ystäväperheiden,naapurientaisukulaistenluona) ruokailemmeyhdessä emmeteemitäännäistäsäännöllisesti enosaasanoa Vapaa-aika 14.Kuinkamontatuntiapäivässävietätyhteensäälypuhelimen,tietokoneen,pelikonsolinjatelevision ääressä? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiavuorokaudessa 3-5tuntiavuorokaudessa 6-8tuntiavuorokaudessa ylituntiavuorokaudessa enosaasanoa 15.Mitäseuraavistasosiaalisenmedianpalveluistakäytätaktiivisesti? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn Snapchat Youtube KikMessenger Tumblr Enkäytämitäännäistä

26 25 Käytänjotainmuutasosiaalisenmedianpalvelua,mitä? enosaasanoa 16.Missävietätaikaasikouluajanulkopuolella? Voitvalitaviisi(5)paikkaa,jossavietätenitenaikaasikouluajanulkopuolella kotona kaverilla kaupungillahengailemassa kahvilassa/ravintolassa kirjastossa kauppakeskuksessa kunnankaupunginnuorisotilalla seurakunnannuorisotilalla jonkunmuunjärjestäjän(esim.järjestö)nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseniparissa ulkona/pihalla töissä muualla,missä? enosaasanoa 17.Mitkäseuraavistaasioistaestävätosallistumistasiharrastukseentainuorille suunnattuun/ohjattuuntoimintaan? Valitsekolme(3)merkittävintävaihtoehtoa Harrastaminen/nuortentoimintaonliiankallista Vanhempienimielipiteetminullesopivastavapaa-ajantoiminnasta Kokemuksenisyrjityksitulemisestataikiusaamisesta Osallistuminenyksinpelottaa Minuaeipyydetämukaan Ystävänikääneivätosallistu Harrastuksiin/nuortentoimintaanonpitkämatka Harrastuksiin/nuortentoimintaanonvaikeakulkea Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksiaonliianvähän Minullaeioleystäviä,joidenkanssamennä Entiedä,missähaluamaaniharrastusta/toimintaajärjestetään Entiedä,mitähaluaisinharrastaataitehdävapaa-ajallani Enhaluaharrastaataitehdämitäänvapaa-ajallani Mikäännäistäeiestäminuaosallistumastaharrastuksiintaivapaa-ajantoimintaan 18.Harrastatkojotain? kyllä en enosaasanoa 19.Mitäharrastat? Valitsekaikkiparhaitenharrastustasi/harrastuksiasikuvaavatvaihtoehdot: liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot)

27 26 valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit) Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen enharrastamitääntällähetkellä enosaasanoa Kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta 20.Oletkoosallistunutomassakunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan? Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kyllä,olenosallistunutjohonkinharrastukseen Kyllä,olenkäynytnuorisotilalla Kyllä,olenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 21.Oletkoosallistunutjossainmuussakuinkotikunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kylläolenosallistunutjohonkinharrastukseen Kylläolenkäynytnuorisotilalla Kylläolenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 22.Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattuatoimintaa(Jana) 23.Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 24.Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästinuorillesuunnatustatoiminnasta(Jana) 25.Asuinkunnassaninuorillaonmielestänimahdollisuusvaikuttaanuorillejärjestettävääntoimintaan (Jana) 26.Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukeaerilaisiinasioihin(Jana) 27.Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseenharrastukseenjanuortentoimintaan (Jana) 28.Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisennuortentoiminnantaiharrastuksenperässä toisellepaikkakunnalle(jana) Hyvinvointijaelämäntavat 29.Kuinkamontatuntiaviikossakeskimäärinliikutniinettähengästytjahikoilet? Valitsesopivinvaihtoehto enollenkaan/vähemmänkuintunninviikossa 1-3tuntiaviikossa 3-5tuntiaviikossa Väittämäkysymyksiin22-28 vastattiinjanallatäysinsamaa mieltä(5)täysinerimieltä(1)

28 27 5-7tuntiaviikossa ylituntiaviikossa enosaasanoa 30.Kuinkamontatuntianukutkeskimäärinvuorokaudessa? Valitsesopivinvaihtoehto tuntiataivähemmän 6-7tuntia 8-9tuntia 10tuntiataienemmän enosaasanoa 31.Tunnetkoitsesivirkeäksipäivisin? Valitsesopivinvaihtoehto ainatailähesaina sillointällöin enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 32.Onkosinuakiusattusanallisesti(esim.nimitelty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattusanallisesti enosaasanoa 33.Onkosinuakiusattufyysisesti(esim.tönitty,lyöty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattufyysisesti enosaasanoa 34.Onkosinuakiusattujotenkinmuutenviimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot omaisuuttanionrikottutaivarastettukoulussataikoulumatkalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukotona omaisuuttanionrikottutaivarastettuharrastuksessatainuorisotilalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukaupungillataikadulla omaisuuttanionrikottutaivarastettujossainmuualla,missä? Minuaeioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen

29 28 minulleeiolepuhuttuvaikkaolenyrittänytkeskustellamuidenkanssa minuaonkiusattuinternetissä,milläsivustolla? minuaonkiusattupuhelimessataipuhelimenvälityksellä(esim.tekstiviesti) olenkokenutmuunlaistakiusaamista,millaista? eiolekiusattu enosaasanoa 35.Oletkoitsekiusannutjotakutaviimeisenvuodenaikana? Valitsesopivatvaihtoehdot olensanallisesti(esim.nimitellyt) olenfyysisesti(esim.töninyt,potkinut) olenvarastanuttaitärvellyttoisenomaisuutta olenkiusannutinternetissä enoleottanuttoistamukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen olentietoisestijättänytpuhumattatoisellevaikkahänonhalunnutpuhuakanssani enolekiusannut olenkiusannutjotenkinmuuten,miten? enosaasanoa 36.Käytätköjotakinseuraavistaaineista/tuotteista? Valitsesopivimmatvaihtoehdotseuraavista poltantupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltantupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltantupakkaasillointällöin juonalkoholiapäivittäintailähespäivittäin juonalkoholiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonalkoholiasillointällöin poltansähkötupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltansähkötupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltansähkötupakkaasillointällöin käytännuuskaapäivittäintailähespäivittäin käytännuuskaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytännuuskaasillointällöin käytänkannabistapäivittäintailähespäivittäin käytänkannabistaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytänkannabistasillointällöin juonenergiajuomiapäivittäintailähespäivittäin juonenergiajuomiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonenergiajuomiasillointällöin enkäytämitäännäistä enosaasanoa 37.Onkosinullaystäviä,joihinvoitluottaa? Valitsesopivinvaihtoehto on,useita(4taienemmän) on,muutama(2-3) onyksi eiole enosaasanoa 38.Onkolähipiirissäsiaikuinen,jollevoitpuhua,josjokinasiahuolestuttaasinua? Valitsesopivinvaihtoehto kyllä,useita(4taienemmän) kyllä,muutama(2-3)

30 29 onyksi eiole enosaasanoa 39.Tunnetkoolosiyksinäiseksi Valitsesopivinvaihtoehto enjuurikoskaan/enkoskaan joskus/sillointällöin usein ainatailähesaina enosaasanoa Nuortentoiminnankehittäminen 40.Mistäoletsaanuttietoanuorillesuunnatuistapalveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muultasukulaiseltani kaverilta sosiaalisestamediasta(esim.facebook,twitter,instagram) lehdestä radiosta koulussajoltainaikuiselta(esim.kuraattori,opettaja,terveydenhoitaja,rehtori) koulussajärjestetystätapahtumasta ilmoitustaulultakoulussa,kaupassatainuorisotilalla nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta internetsivuilta,mistä? jostainmuualta,mistä? enolesaanuttietoanuortentoiminnasta enosaasanoa 41.Millaistanuortentoimintaataiharrastusmahdollisuuksiakaipaatkuntaasi? Valitsekolme(3)mielestäsitärkeintäosa-aluetta liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot) valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit)

31 30 Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen tapahtumia,millaisia? enkaipaatällähetkellämitäänuuttanuortentoimintaataiharrastusta jotainmuuta,mitä? enosaasanoa 42.Kenentaiminkätahonpuoleenkääntyisit,joshaluaisitvaikuttaajohonkinasuinkuntasiasiaan? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa vanhemmat,sisarukset,sukulaiset,perhetutut koulunhenkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistystaimuuorganisaatio tiedotusvälineet(esim.sanomalehti,radio,tv) asuinkuntaniinternetsivut kunnanpäättäjät joku,jokatyöskenteleeasuinkuntanipalveluksessa asuinkuntaninuorisovaltuusto/nuorisofoorumi jokinmuutaho,mikä? enhaluavaikuttaaasuinkuntaniasioihin enosaasanoa 43.Millaisiakeinojakäyttäisit,joshaluaisitvaikuttaaasuinkuntasiasioihin? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiinosallistuminenesim.koulussa,nuorisotilallataijossainjärjestössä Aktiivinentoimiminenesim.nuorisovaltuustossataijossainjärjestössä Palautteenantaminenesim.jostainpalvelusta Aloitteen,vetoomuksentaiadressinkirjoittaminen Nimienkerääminenaloitteeseen,vetoomukseentaiadressiin Osallistuminenmielenosoitukseen Osallistuminenlakkoon Mielenosoituksentailakonjärjestäminen Rakennuksenvaltaaminen Toimintaporukallajonkinasianpuolestataivastaan Kirjoittaminenlehteen Keskusteluunosallistuminenpäättäjienkanssa Asioistakeskusteleminensosiaalisessamediassatainettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteenkeinot Jokumuu,mikä? enosaasanoa 44.Mitennuortentoimintaataivaikuttamismahdollisuuksiatulisisinunmielestäsikehittää? Kirjoitaehdotuksesitaiannavapaastipalautetta

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Simpele 7-9 luokat 2017

Simpele 7-9 luokat 2017 Simpele 7-9 luokat 2017 1. Sukupuolesi 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 55% 6 65% Tyttö/nainen 6 Poika/mies 4 2. Äidinkielesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomi, ruotsi tai saame. 96% Joku muu, mikä 4% Avoimet vastaukset:

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä.

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä. NUORISOPALVELUT Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE 5.4.2019 mennessä. Kyselyssä voit kertoa kokemuksistasi ja toiveistasi koskien Kittilän

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Kysely koski lasten ja nuorten harrastuksia ja niihin liittyviä toiveita Pirkkalassa (esi- ja perusopetus sekä lukio). Vastaajia oli 924, joista tyttöjä 52,3%

Lisätiedot

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29 Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT Vastaajien kokonaismäärä: 29 1. MITÄ KOULUA KÄYT? 5.-6.LK 7.-9. LK. LUKIO/ REDU MUU: Missä? 3% 97% 3. ASUINALUEELLANI ON PAIKKOJA HENGAILUUN, PELAAMISEEN JA LIIKUNTAAN. KYLLÄ.

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä?

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa Ei kovin tärkeää 6% 1% 5% 38% Erittäin tärkeää Useampi kuin joka kolmas kokee erittäin tärkeäksi, että

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Näin Suomi kommunikoi 6. Elisa

Näin Suomi kommunikoi 6. Elisa Näin Suomi kommunikoi 6 Elisa 9 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen suunnittelusta, analyysista ja raportoinnista on n Otos (%) Suomi (%) vastannut Prior Konsultointi Oy. Kaikki vastaajat Tutkimuksen toimeksiantaja

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä

Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä 8.2.2018 Tupakoi päivittäin (%), kaikki 8.2.2018 Ollila, THL 2 Nuuskaa päivittäin (%), pojat

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT 1.- 2.LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 1. OLEN (rastita itsellesi oikea vaihtoehto) 6 VUOTTA 7 VUOTTA 8 VUOTTA 9 VUOTTA 1%

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018:

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018: LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS : OIKEUS LIIKKUA Harrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus, ja he kokevat olevansa varsin tyytyväisiä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute Page 1 of 16 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2013 - Koulupalaute Tiirismaan peruskoulu Vastaajien lukumäärät 2009 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Kaikki luokat Tyttö 12 12 11 14

Lisätiedot

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki 1. Sukupuoli tyttö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 poika 2. Nykyinen koulusi: 0 10 20 30 40 Alakylä Alaviitala Asema Halkosaari Honkakylä Hyllykallio Isokylä Jouppi Keski-Nurmo

Lisätiedot

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat Koululaiskysely 2016 LOHJA + Kaikki kunnat Kunta? Hanko Hyvinkää Inkoo 4,2 % 0,0 % 0,0 0,0 % 2,9 % 0,0 % Järvenpää 0,0 % 20,1 % Raasepori Karkkila 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Kerava 0,0 % 14,6 % Kirkkonummi 0,0

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut Yleistä Pirkkalan kunnan asukasrakenteesta Pirkkalan kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti jo

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Tatuoinnit, lävistykset yms

Tatuoinnit, lävistykset yms Tatuoinnit, lävistykset yms Oppilaiden mielipiteitä 14 23.415 Juho Alakortes Isojoen koulukolmio Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos Toukokuu 2019 Tavoite Telian valtakunnallisen kyselyn tavoitteena oli selvittää mitä liikuntaa perheiden lapset harrastavat, millainen on vanhempien rooli niissä sekä millaisia haasteita vanhemmat kohtaavat

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

Vanhempainilta Kuusiston koulu Melissa Sukanen

Vanhempainilta Kuusiston koulu Melissa Sukanen Vanhempainilta 31.1.2019 Kuusiston koulu Melissa Sukanen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö Vauvasta mummoon - EHYT ry:n koulutyö: Alakoulu: Juteltaisko?, Pelitaito

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Pystyy tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä Päätöksenteko 80,7 77,3 77, ,2 83,4 86,5 81, ,4 81,8 80,2

Pystyy tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä Päätöksenteko 80,7 77,3 77, ,2 83,4 86,5 81, ,4 81,8 80,2 LAPE-AKATEMIA TAMPEREELLA 6.6.2019: Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointiympyrän taustatiedot Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskyselyn uusimmat luvut Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta:

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot